Sony | NWZ-A15 | Sony NWZ-A15 A10 Walkman® serije A Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

2
Priložena oprema
Kratka navodila za
hitro uporabo
NWZ-A15/A17
Prosim preverite razpoloženo opremo.
øPredvajalnik Walkman (1)
øKabel USB (1)
øKratka navodila za hitro uporabo (ta priročnik)
Slušalke in kartica microSD nista priložena
predvajalniku Walkman.
Polnjenje baterije
SL
Baterija za Walkman se polni, medtem ko je
Walkman priključen v zagnani računalnik.
Polnjenje
Približno
4 ure
Povsem
napolnjena
Ko se predvajalnik Walkman popolnoma napolni,
prekinite povezavo z računalnikom.
Opomba o navodilih za uporabo
Podrobnejše informacije o delovanju
predvajalnika WALKMAN lahko najdete na
spletu v vodniku za pomoč.
Opomba
ȽZa boljše delovanje baterije jo napolnite najmanj
enkrat na šest mesecev ali na leto.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwza10/h_ww/
Medtem ko je brskanje brezplačno, bo v
določenih primerih potrebno plačati
prispevek za komunikacijo, kar je odvisno
od pogodbe vašega ponudnika.
Več informacij o osnovnem delovanju
najdete na spletni strani za pomoč
uporabnikom in pod »Namestitev in branje
vodnika za pomoč« v teh navodilih.
Namestitev in branje
vodnika za pomoč
V računalnik namestite vodnik za pomoč. Vodnik za
pomoč vsebuje opis osnovnih funkcij predvajalnika
Walkman, naslov spletni strani za pomoč
uporabnikom in informacije o prenosu vsebin, kot
denimo glasbe na predvajalnik Walkman.
1
©2014 Sony Corporation
Predvajalnik Walkman
priključite v zagnani
računalnik.
3
4
Odprite naslednje mape in
dvokliknite izvršljivo
datoteko na predvajalniku
Walkman.
Uporaba predvajalnika
Walkman
Ƚ Windows 7 ali prejšnji: [Start] –
Tipka BACK/HOME
[Computer] – [WALKMAN] – [FOR_
WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
Ƚ Windows 8: [Start screen] – [Desktop]
– [File Explorer] – [Computer] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
Ƚ Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer]
– [This PC] – [WALKMAN] – [FOR_
WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
Ƚ Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_
MAC] – [Help_Guide_Installer_for_
mac].
Tipka OPTION/PWR OFF
Stikalo HOLD
5-smerna tipka
ȽČe na predvajalniku ne izvedete nobenega postopka,
se zaslon izklopi. Za vklop zaslona pritisnite tipko
BACK/HOME.
ȽČe določen čas na predvajalniku Walkman ne
izvedete nobenega postopka, se bo predvajalnik
samodejno izklopil.
Uporaba začetnega menija
Začetni meni se prikaže, ko pritisnete tipko BACK/
HOME. Začetni meni je začetna točka za predvajanje
zvočnih posnetkov, iskanje skladb, spreminjanje
nastavitev itd.
V začetnem meniju lahko na zaslonu s 5-smerno
tipko izberete želeni element.
Tipka Ùã (predvajanje/začasna
zaustavitev/potrditev)
Tipka û/á/ç/Í
Sledite navodilom na zaslonu
in dokončajte namestitev.
Za branje vodnika za pomoč
dvokliknite bližnjico ali ikono
na namizju.
µNasveta
Pritisnite in držite
tipko BACK/HOME.
Vklop in izklop
Vklop
Stikalo HOLD potisnite v nasprotni smeri puščice in
pritisnite katerokoli tipko.
Izbor prikazanega jezika
Pred prenosom vsebin izberite prikazani jezik.
1
V začetnem meniju izberite
[Settings].
2
Izberite [Language Settings] - želeno
nastavitev jezika.
Kanali
SensMe™
Glasba
Radijski
sprejemnik FM
Seznami
predvajanja
Videoposnetki
Fotografije
Poddaje
Bluetooth
Zaznamki
Nastavitev
kartice SD
Nastavitve
Vrnitev na
predvajalni
zaslon za
skladbe
Prikazani zaslonu in slike so samo za referenco in se
lahko razlikujejo od dejanskega izdelka ali zaslona.
Izklop
Pritisnite in držite tipko OPTION/PWR OFF.
4-540-305-11(1)
NWZ-A15/A17 4-540-305-11(1)
Posamezni deli in tipke
Če tipko pritisnete in držite, se zaslon izklopi in
predvajalnik Walkman se preklopi v stanje
pripravljenosti.
ȩ Stikalo HOLD
Ȫ Lučka za dostop
ȫ Reža za kartico microSD
Vstavite kartico micro SD, dokler se ne zaskoči.
Ȭ Pokrov reže
ȭ Odprtina za pašček
Ȯ Vgrajena antena Bluetooth
ȯ Znak N
Ȱ Tipka RESET
Opomba o nastavitvi glasnosti
Opozorilni signal in opozorilo [Check the volume
level] sta namenjena zaščiti vaših ušes, ko glasnost
prvič nastavite na stopnjo, ki lahko škodi vašemu
sluhu. Opozorilni signal in opozorilo lahko
prekličete s pritiskom katerekoli tipke.
Odpravljanje težav
Varnostna opozorila
Če predvajalnik Walkman ne deluje pravilno, za
rešitev težave izvedite naslednje.
Opomba o zakonih in blagovnih znamkah
1
Poiščite težavo v »Odpravljanju
težav« v vodniku za pomoč (datoteka
HTML) in izvedite navedeno rešitev.
2
Priključite predvajalnik Walkman v
računalnik in napolnite baterijo.
3
S pisalom ali sponko za papir ipd.
pritisnite tipko RESET.
Opombe
ȽPo preklicu opozorilnega signala in opozorila lahko
glasnost povišate.
ȽPo začetnem opozorilu se opozorilni zvok in
opozorilo ponovita vsakih 20 ur, ko je glasnost
nastavljena na stopnjo, ki lahko škodi vašemu sluhu. V
tem primeru se glasnost samodejno zniža.
ȽČe je glasnost nastavljena na stopnjo, ki lahko škodi
vašemu sluhu in če izklopite predvajalnik, se glasnost
samodejno ponastavi na stopnjo, ki je varna za vaša
ušesa.
Tipka RESET
Uporabite pisalo ali sponko za papir itd.
ȣ 5-smerna tipka*1
Tipka Ùã (predvajanje/začasna
zaustavitev/potrditev)
Tipka û/á
Tipka ç/Í
Ȥ Priključek za slušalke
ȥ Priključek WM-PORT
Priključite kabel USB (priložen) ali zunanjo napravo
(ni priložena).
Ȧ Zaslon
Opombe o slušalkah
ȽNaprave ne predvajajte s tako glasnostjo, ki bi lahko
pri dolgotrajnem poslušanju povzročila poškodbe
sluha.
ȽPri visoki glasnosti ne boste slišali zvoka okolice.
Slušalk ne smete uporabljati med vožnjo z
avtomobilom ali kolesarjenjem
ȽPriložene slušalke so slušalke odprtega tipa. Zvok se
posreduje skozi slušalke v okolico. Pri poslušanju s
slušalkami bodite pozorni, da ne motite ljudi okrog
sebe.
Evidenčni list za uporabnike
*1 Tipka je opremljena z otipljivo piko, ki vam bo
pomagala pri uporabi tipke.
Ȣ Tipka BACK/HOME
Več o zakonih, pravilih in avtorskih pravicah si oglejte
pod »Pomembne informacije« v priloženi programski
opremi. Če jih želite prebrati, namestite priloženi
program na računalnik.
Težava/rešitev
Baterije ni mogoče napolniti.
ȽPredvajalnik Walkman ni pravilno priključen v
priključek USB na računalniku.
ȽUporabite priloženi kabel USB.
ȽPri prvi uporabi predvajalnika Walkman ali če
predvajalnika Walkman niste uporabljali dlje
časa, se lahko zgodi, da ga računalnik ne bo
prepoznal nemudoma. Preverite, ali računalnik
predvajalnik Walkman prepozna v okrog 10
minutah.
Številka modela in serijska številka sta na zadnji strani
predvajalnika. Vnesite ju v spodnji prostor. Številki
imejte vedno pri sebi, ko se glede tega izdelka obrnete
na prodajalca izdelkov Sony.
Številka modela________________________
Serijska številka_________________________
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez
obvestila.
Predvajalnik Walkman ne deluje ali ga ni možno
vklopiti.
ȽKo je predvajalnik Walkman priključen v
računalnik, ga ne morete upravljati. Predvajalnik
Walkman odstranite iz računalnika.
ȧ Tipka VOL (glasnost) +*1/–
Za zvišanje glasnosti pritisnite VOL + in za znižanje
glasnosti pritisnite tipko VOL –.
Ȩ Tipka OPTION/PWR OFF
Pritisnite za prikaz menija z možnostmi.
NWZ-A15/A17 4-540-305-11(1)
Download PDF

advertising