Sony | NWZ-B153F | Sony NWZ-B153F B153F Predvajalnik mp3 USB WALKMAN® s sprejemnikom FM Navodila za uporabo

Vsebina
Meni
Domov
Kazalo
Navodila za uporabo
NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F
©2010 Sony Corporation
4-185-046-81(1)
Opomba
 Odvisno od vaše države/regije, v kateri ste predvajalnik kupili, nekateri modeli morda ne
bodo na voljo.
Vsebina
Navodila za uporabo - brskanje
Meni
Domov
Skoči na vsebino
V seznamu tem v priročniku poiščite kar vas zanima.
Skoči na seznam menija Domov
V seznamu predmetov možnosti v meniju predvajalnika poščite kar vas zanima.
Skoči na kazalo
V seznamu ključnih besed omenjenih v priročniku poiščite kar vas zanima.
 Namig
Lahko skoči na nakazano stran s klikom številke strani v vsebini ali v kazalu.
Lahko skoči na nakazano stran s klikom na navedbo strani (npr.  str. 5) na vsaki
strani.
Za iskanje referenčne strani s ključno besedo, vpišite ključno besedo v polje za besedilo v
oknu Adobe Reader.
Postopki delovanja se lahko razlikujejo, glede na vašo različico Adobe Reader.
Spreminjanje postavitve strani
Gumbi v oknu Adobe Reader vam omogočajo izbiro prikaza strani.
Polje za besedilo za iskanje besedila
Neprekinjeno
Strani so prikazane kot neprekinjen
zvitek strani, s prilagajanjem strani v
okno. Ob premikanju se predhodne
ali naslednje strani neprekinjeno
premikajo.
Enojna stran
Strani so prikazane ena za drugo,
tako da se stran prilega oknu. Ko se
premikate, se prikaz spreminja iz
predhodne ali naslednje strani.
Kazalo
Navodila za uporabo - uporaba gumbov
Kliknite gumbe v zgornjem desnem delu strani tega priročnika, da skočite na
»Vsebina«, »O meniju Domov« ali »Kazalo«.
Osnovne operacije in zasloni
Zaslon predvajanja............................................8
Začetek uporabe
Polnjenje baterije....................................14
Izbira jezika prikaza [Language]...............16
Nastavljanje datuma in časa...................17
Pridobivanje glasbe................................18
Prenašanje glasbe...................................19
Predvajanje glasbe
Predvajanje glasbe [Music Library]............21
Predvajanje glasbe z ZAPPIN
predvajanjem........................................23
Kaj je ZAPPIN predvajanje?..........................23
Spreminjanje v ZAPPIN predvajanje...........24
Spreminjanje obsega predvajanja izrezkov
skladb v ZAPPIN predvajanju....................25
Iskanje skladb.........................................26
Spreminjanje načina predvajanja
[Play Mode]..............................................28
Nastavitev kakovosti zvoka....................29
Aktiviranje funkcije nizkih tonov.................29
Spreminjanje kakovosti zvoka [Equalizer]......30
Brisanje skladb.......................................32
Poslušanje FM radia...............................33
Poslušanje FM radia.......................................33
FM radio zaslon..............................................34
Samodejno prednastavljanje postaj
[FM Auto Preset]. ..............................................35
Ročno prednastavljanje postaj......................36
Brisanje prednastavljenih postaj...................36
Snemanje FM radia................................37
Brisanje posnetih FM radio programov.......38
Predvajanje posnetih FM radio
programov............................................39
Spreminjanje FM nastavitev...................40
[Scan Sensitivity]. .................................................40
Snemanje/Poslušanje zvoka
Snemanje zvoka......................................41
Brisanje posnetih zvočnih datotek................42
Predvajanje posnetih zvočnih
datotek..................................................43
Spreminjanje nastavitev snemanja........44
[Voice Record Codec]............................................44
Nastavitve
Spreminjanje splošnih nastavitev..........45
[Set Date-Time]....................................................45
[AVLS(Volume Limit)]..........................................46
[Beep].................................................................46
[Power Save Mode]. ..............................................47
[LED]..................................................................47
[Contrast]............................................................47
Prikaz informacij o predvajalniku
[Information]............................................48
Izbira jezika prikaza [Language]...............49
Ponastavljanje tovarniških nastavitev
[Reset All Settings].....................................50
Formatiranje pomnilnika [Format]. ........51
Se nadaljuje 
Kazalo
Vklop in izklop predvajalnika.................9
O meniju Domov....................................10
Uporaba menija Domov.........................12
Poslušanje/snemanje FM radio
(samo NWZ-B152F/B153F)
Meni
Domov
Deli in upravljanje....................................5
Vsebina
Vsebina
O življenjski dobi baterije......................52
Kaj sta format in bitna stopnja?.............53
Vsebina
Uporabna dejstva
Kaj je avdio format?........................................53
Odpravljanje težav..................................56
Sporočila.................................................65
Dodatne informacije
Ukrepi.....................................................67
Licenca in obvestilo o blagovni
znamki..................................................75
Tehnični podatki....................................76
Kazalo.....................................................81
Kazalo
Odpravljanje težav
Meni
Domov
Shranjevanje podatkov...........................54
Posodabljanje strojne programske
opreme predvajalnika..........................55
Osnovne operacije in zasloni
Osnovne operacije in zasloni
Vsebina
Deli in upravljanje
Spredaj
Meni
Domov
Kazalo
Slušalke
 Gumb REC/STOP
Začne/ustavi snemanje.
Zvok lahko snemate z vgrajenim
mikrofonom predvajalnika
( str. 41).
Prav tako lahko snemate trenutno
sprejet FM program (samo
NWZ-B152F/B153F) ( str. 37).
 Gumb VOL +*1/–
Nastavi glasnost.
 Gumb ZAP
Spreminja med običajnim
predvajanjem in ZAPPIN
predvajanjem ( str. 24).
Spremenite lahko tudi obseg
predvajanja izrezkov skladb v
ZAPPIN predvajanju ( str. 25).
*1Ima otipljive pike. Uporabljajte jih kot
pomoč ob upravljanju gumbov.
se
*2Funkcija na predvajalniku označena z
vključi, ko pritisnete in držite odgovarjajoče
tipke.
 Gumb BASS/PLAY MODE*2
Aktivira funkcijo nizkih tonov, za
poudarjanje obsega nizkih zvokov
( str. 29).
Spremenite lahko tudi način
predvajanja ( str. 28).
 Gumb *1
Vklopi/izklopi predvajalnik
( str. 9).
Začne/prekine predvajanje skladbe
( str. 21) ali prekine/ponovno
začne snemanje ( str. 37, 41).
Ko se na zaslonu pojavi meni,
uporabite ta gumb za potrditev
predmeta menija ( str. 12).
 Izbirno stikalo
Obrnite, da najdete začetek skladbe
ali za hitro previjanje naprej/nazaj
( str. 21).
Ko se na zaslonu pojavi meni,
obrnite za izbiro predmeta menija
( str. 12).
Se nadaljuje 
Osnovne operacije in zasloni
Vsebina
Spredaj
Meni
Domov
Slušalke
 Zaslon
Zaslon se razlikuje glede na
aplikacijo, ki je trenutno aktivna
( str. 8, 10, 21, 33, 41, 45).
 Gumb BACK/HOME
Se vrne na prejšnji meni. Pritisnite in
držite za prikaz menija Domov
( str. 12).
 Svetlobni pokazatelj
Osvetljena z LED diodami
( str. 47). Vzorec osvetlitve se
spreminja glede na delovanje.
Se nadaljuje 
Kazalo
 Vhod  (slušalk)
Za povezovanje slušalk.
Vstavite zatič vhoda dokler ne
zaskoči v položaj. Če slušalke niso
povezane pravilno, bo zvok slušalk
omejen.
Osnovne operacije in zasloni
Vsebina
Zadaj
Meni
Domov
 Odprtina za pasek
Se uporablja za pritrditev pasu
(prodaja se posebej).
 Gumb RESET
Ponastavi predvajalnik, ko pritisnete
gumb RESET z majhno buciko itd.
( str. 56).
Ko predvajalnik po ponastavitvi
ponovno vklopite, predvajalnik
ponovno aktivira predhodno
nastavljene predmete.
 Stikalo HOLD
Predvajalnik lahko zaščitite pred
naključnim delovanjem med
nošenjem, tako da nastavite stikalo
HOLD.
Ko zdrsnete stikalo HOLD v smeri
puščice (), so onemogočeni vsi
upravljalni gumbi. Če gumbe
pritisnete medtem ko je aktivirana
funkcija ustavitve, se na zaslonu
pojavi [HOLD]. Če zdrsnete stikalo
HOLD v nasproten položaj, je
funkcija ustavitve sproščena.
 Pokrov USB
Ko povezujete z USB, odstranite
pokrov USB.
Odstranjevanje pokrova USB
USB konektor
Kazalo
 MIC (mikrofon)
Glejte  str. 41.
Osnovne operacije in zasloni
Vsebina
Zaslon predvajanja
012 SHUF BASS
Meni
Domov
Song 12
Folder 1
Kazalo
 Naslov skladbe/Prikaz imena
datoteke
 Prikaz obsega predvajanja
 Vrstica napredka predvajanja
 Prikaz statusa predvajanja
Prikaže trenuten način predvajanja.
: predvajanje/: premor
: hitro previjanje nazaj/
: hitro previjanje naprej
 Prikaz številke trenutne skladbe
 Prikaz načina predvajanja
Prikaže ikono trenutnega načina
predvajanja ( str. 28). Če je način
predvajanja nastavljen na [Normal],
se ikona ne pojavi.
 Prikaz predvajanja ZAPPIN
Nakazuje stanje predvajanja ZAPPIN
( str. 23).
 Funkcija nizkih tonov/način
izenačevalnika
Prikaže ali je vključena funkcija
nizkih tonov ( str. 29) ali kateri
način izenačevalnika je vključen
( str. 30).
 Prikaz preostale napolnjenosti
baterije
Osnovne operacije in zasloni
Gumb 
Vsebina
Vklop in izklop predvajalnika
Meni
Domov
 Namig
Če se na zaslonu pojavi [HOLD], zdrsnite stikalo HOLD v nasprotni smeri puščice
(), da sprostite funkcijo ustavitve.
Izklop predvajalnika
Pritisnite in držite gumb , da predvajalnik izklopite. Prikaže se [POWER
OFF].
 Namig
Če v načinu zaustavitve za nekaj časa ni delovanja, se zaslon samodejno izklopi, da
varčuje energijo baterij. Če delovanja ni za daljši čas, se predvajalnik popolnoma izklopi.
V tem stanju je poraba baterije nizka.
je predvajalnik priključen na računalnik, ga ne morete uporabljati. Pred uporabo
Ko

predvajalnika, ga odklopite iz računalnika.
Kazalo
Vklop predvajalnika
Pritisnite gumb , da predvajalnik vklopite. Predvajalnik povzame delovanje
na točki, ko ste ga nazadnje izklopili.
10
Osnovne operacije in zasloni
Meni Domov
Meni
Domov
Naslednja preglednica prikazuje predmete menija Domov. Za podrobnosti o
seznamu predmetov vsakega menija, poglejte  str. 11.
Za podrobnosti o vsakem predmetu menija, glejte določeno referenčno stran.
Vsebina
O meniju Domov
*1
Kazalo
Music Library
Ikone se pojavijo v meniju Domov in barva izbrane ikone se spremeni.
*1
*1
[Voice]
Predvaja/izbriše posneto zvočno datoteko ( str. 41).
[Music Library]
Predvaja skladbe prenesene na predvajalnik ( str. 21).
[FM]
Predvaja FM radio ali predvaja/izbriše posnet FM program
( str. 33).
[Settings]
Nastavi funkcijo za glasbo, FM*1, zvočno snemanje ali
nastavitve predvajalnika ( str. 45).
in predmeti povezani s funkcijo [FM] se prikažejo samo na NWZ-B152F/B153F.
Se nadaljuje 
11
Osnovne operacije in zasloni
[Music Library].......................... 21
[Now Playing].........................21, 26
[Folder].......................................... 26
[All Songs].................................... 26
[Artist]........................................... 26
[Album]......................................... 26
[Playlists]....................................... 26
[Genre].......................................... 26
[Release Year]............................... 26
[FM]*1....................................... 33
[Manual]........................................ 33
[Preset].......................................... 33
[Play Rec Data]............................. 39
[Delete Rec Data]......................... 38
[Add Preset].................................. 36
[Delete Preset].............................. 36
*1samo NWZ-B152F/B153F
Kazalo
[Music Settings]
[Play Mode]............................. 28
[Equalizer]............................... 30
[ZAPPIN Range]..................... 25
[FM Settings]*1
[Scan Sensitivity]..................... 40
[FM Auto Preset]..................... 35
[Rec Settings]
[Voice Record Codec]............. 44
[Common Settings]
[Set Date-Time]................. 17, 45
[AVLS(Volume Limit)]........... 46
[Beep]....................................... 46
[Power Save Mode]................. 47
[LED]........................................ 47
[Contrast]................................. 47
[Information]................................ 48
[Language]..............................16, 49
[Initialize]
[Reset All Settings].................. 50
[Format]................................... 51
Meni
Domov
[Settings]
[Play Rec Data]............................. 43
[Delete Rec Data]......................... 42
Vsebina
[Voice]...................................... 41
12
Osnovne operacije in zasloni
Gumb 
Meni
Domov
Meni Domov je začetna točka vseh aplikacij, kot je na primer iskanje skladb,
spreminjanje nastavitev itd.
Meni Domov lahko prikažete tako, da pritisnete in držite gumb BACK/HOME
na predvajalniku.
Vsebina
Uporaba menija Domov
Kazalo
Music Library
Gumb BACK/HOME Izbirno stikalo
Iz menija Domov lahko izberete želen predmet na zaslonu.
Obrnite izbirno stikalo /, da izberete predmet menija in nato za
potrditev pritisnite gumb *1.
*1Ima otipljivo piko. Uporabljajte jo kot pomoč ob upravljanju gumbov.
/: Izbere predmet menija.
Gumb : Potrdi predmet menija.
V tem priročniku so navodila za uporabo iz menija Domov opisana kot sledi.
Primer:Iz menija Domov izberite [Music Library]  [Folder]  želeno
mapo  želeno skladbo.
Dejansko upravljanje za zgornji primer je prikazano spodaj.
 Pritisnite in držite gumb BACK/
HOME, dokler se ne pojavi meni
Domov.
Prikaže se meni Domov.
Gumb BACK/HOME
Se nadaljuje 
13
Osnovne operacije in zasloni
potrdite.
Prikaže se meni Music Library.
Music Library
 Obračajte izbirno stikalo 
Play All
Folder 1
Folder 2
 Obračajte izbirno stikalo 
Play All
Song 1
Song 2
(), da izberete želeno mapo
in nato za potrditev pritisnite
gumb .
Prikaže se zaslon seznama skladb v
izbrani mapi.
(), da izberete želeno
skladbo in nato za potrditev
pritisnite gumb .
Prikaže se zaslon predvajanja glasbe
in predvajanje se začne.
Song 12
Folder 1
012 SHUF BASS
Vrnitev v meni Domov med delovanjem
Pritisnite in držite gumb BACK/HOME.
Vrnitev na predhodni zaslon med delovanjem
Pritisnite gumb BACK/HOME.
Kazalo
Now Playing
Folder
All Songs
(), da izberete [Folder] in
nato za potrditev pritisnite
gumb .
Prikaže se zaslon seznama mape.
Po seznamu se lahko premikate z
obračanjem in držanjem
izbirnega stikala  ().
Meni
Domov
 Obrnite izbirno stikalo 
Vsebina
 Pritisnite gumb , da
14
Začetek uporabe
Začetek uporabe
Baterija predvajalnika se polni, ko je predvajalnik povezan z delujočim
računalnikom.
Vsebina
Polnjenje baterije
Meni
Domov
Kazalo
Odstranite pokrov USB in povežite USB konektor z USB konektorjem na
računalniku. Ko pokazatelj preostale napolnjenosti baterije na zaslonu prikaže:
, je polnjenje zaključeno (čas polnjenja pribl. 70 minut).
Ko predvajalnik uporabljate prvič ali če ga dalj časa niste uporabljali, ga
).
popolnoma napolnite (dokler se ne prikaže pokazatelj baterije
O pokazatelju napolnjenosti baterije
Ikona baterije na zaslonu prikazuje približno preostalo napolnjenost. Ko se
baterija prazni, se ikona prikaže kot sledi:
Če se prikaže [LOW BATTERY], predvajalnika ni možno uporabljati. V tem
primeru napolnite baterijo, tako da ga povežete z računalnikom. Za trajanje
baterije glejte  str. 78.
 Namig
Ko polnite izpraznjeno baterijo, svetlobni pokazatelj vklopa utripa v smeri urnega
kazalca in zaslon je prazen.
Se nadaljuje 
15
Začetek uporabe
Opomba
Vsebina
Meni
Domov
Kazalo
Če polnite predvajalnik, ki ga dalj časa niste uporabljali, morda računalnik ne bo
prepoznal predvajalnika ali bo zaslon ostal prazen. Polnite predvajalnik za približno
5 minut in ponovno bo začel pravilno delovati.
Polnite baterijo pri okoljski temperaturi med 5 ºC do 35 ºC. Če poskušate polniti baterijo
pri temperaturi, ki je izven tega obsega, se lahko prikaže ikona
in polnjenje ni možno.
Če predvajalnika ne boste uporabljali za več kot pol leta, med tem časom vsaj enkrat
napolnite baterijo, da ohranite zmogljivost baterije.
 Število, kolikokrat lahko baterijo ponovno napolnite preden se izrabi, je približno
500 krat. Ta številka se lahko spreminja v odvisnosti od pogojev uporabe predvajalnika.
Nekatere USB naprave povezane z računalnikom, lahko vplivajo na pravilno delovanje
predvajalnika.
Ne jamčimo za delovanje predvajalnika, ki ga uporabljate z osebno sestavljenim/
spremenjenim računalnikom.
Če računalnik preklopi v stanje varčevanja energije, kot je na primer stanje mirovanja ali
stanje pripravljenosti, tudi med USB povezavo, se baterija predvajalnika ne polni.
Namesto tega predvajalnik še naprej črpa energijo baterije in jo tako prazni.
Predvajalnika ne pustite dalj časa povezanega s prenosnim računalnikom, ki ni povezan
na napajanje, saj lahko predvajalnik izprazni baterijo računalnika.
Medtem, ko je predvajalnik povezan z računalnikom, računalnika ne vklopite, ponovno
zaženite, preklopite iz načina mirovanja ali ugasnite. Ta dejanja lahko povzročijo okvaro
predvajalnika. Pred izvajanjem teh dejanj predvajalnik odklopite iz računalnika.
Med polnjenjem se lahko ustvarja toplota. To ni okvara.
16
Začetek uporabe
Izbirate lahko med različnimi jeziki za prikaz menijev in sporočil na
predvajalniku.
Meni
Domov
Gumb 
Vsebina
Izbira jezika prikaza [Language]
Kazalo
Gumb BACK/HOME Izbirno stikalo
 V meniju Domov izberite
nastavitve jezika.
[Settings]  [Language]  želene
Jezik
Sporočila in meniji so prikazani v
[English]
Angleščina
[Español]
Španščina
[Français]
Francoščina
[Português]
Portugalščina
[Русский]
Ruščina
[
]
Poenostavljena kitajščina
[
]
Tradicionalna kitajščina
[
]
Korejščina
17
Začetek uporabe
Datum in čas privzeto nista nastavljena. Nastavite datum in čas skladno s
sledečim.
Meni
Domov
Gumb 
Vsebina
Nastavljanje datuma in časa
Kazalo
Gumb BACK/HOME Izbirno stikalo
 Iz menija Domov izberite
Date-Time].
[Settings]  [Common Settings]  [Set
 Obrnite izbirno stikalo, da izberete leto in nato za potrditev
pritisnite gumb .
Nastavite lahko leto, mesec, datum, ure in minute. Ta korak ponovite za
vsak predmet.
Prikaz trenutnega časa
Medtem, ko je aktivirana funkcija ustavitve, pritisnite katerikoli gumb.
Opomba
Če predvajalnik nekaj časa pustite z izrabljeno baterijo, se datum in čas lahko
ponastavita.
Če predvajalnika dalj časa ne uporabljate, boste nastavitve za datum in čas morda morali
ponovno nastaviti.
Ura lahko razvije nenatančnost do 60 sekund na mesec. V tem primeru ponovno
nastavite trenuten čas.
18
Začetek uporabe
Meni
Domov
Kazalo
Za uživanje ob glasbi na predvajalniku, morate podatke pripraviti na
računalniku. Glasbo lahko uvozite iz avdio CD-jev ali iz spleta itd.
Za uvažanje podatkov na računalnik, uporabite primerno programsko opremo,
kot je na primer Windows Media Player 11 ali 12. Za natančnejše informacije o
uvažanju podatkov, glejte Pomoč posamezne programske opreme.
Za podrobnosti o podprtih formatih datotek, glejte »Podprti formati datotek«
( str. 76).
Vsebina
Pridobivanje glasbe
19
Začetek uporabe
Podatke lahko neposredno prenašate s funkcijo primi in spusti v raziskovalcu
Windows na računalniku.
Opomba
Na predvajalniku lahko predvajate samo datoteke MP3/WMA ( str. 76).
Če računalnik ugasnete ali ponovno zaženete, medtem ko je predvajalnik povezan z
računalnikom, lahko pride do nepravilnega delovanja predvajalnika. V tem primeru,
pritisnite gumb RESET predvajalnika, da ga ponastavite ( str. 56). Preden računalnik
ugasnete ali ponovno zaženete, predvajalnik odklopite. Preden računalnik vklopite ali
ponovno zaženete, predvajalnik odklopite.
 Povežite USB konektor predvajalnika z računalnikom.
USB konektor popolnoma vstavite.
 Odprite [Moj računalnik] ali [Računalnik] - [WALKMAN] - [Storage
Media] in izberite mapo, v katero želite shraniti avdio datoteke.
Razporeditev podatkov se lahko razlikuje glede na računalniško okolje.
 Primite in spustite datoteke v izbrano mapo.
Se nadaljuje 
Kazalo
Glasbo lahko prenašate tudi z Windows Media Player 11 ali 12. Za podrobnosti o
uporabi ali podpori Windows Media Player, glejte Windows Media Player informacije na
spletni strani:
http://support.microsoft.com/
Meni
Domov
 Namig
Vsebina
Prenašanje glasbe
20
Začetek uporabe
Opomba
Vsebina
Meni
Domov
Kazalo
Pazite, da predvajalnika naključno ne udarite ali tresete, še posebej, ko je povezan z
računalnikom. Lahko se poškoduje.
Med prenosom datotek predvajalnika ne odklopite. Če to storite, bodo prenesene
datoteke morda poškodovane.
Če predvajalnik odklopite med prenašanjem datotek, bodo v predvajalniku morda ostale
nepotrebne datoteke. V tem primeru, prenesite uporabne datoteke nazaj na računalnik
in formatirajte predvajalnik ( str. 51).
Nekaterih datotek morda ne bo možno predvajati na predvajalniku zaradi zaščite
avtorskih pravic.
Za podrobnosti o zmogljivosti datotek in map, glejte »Največje število posnetih datotek
ali map (pribl.)« ( str. 77).
Razporeditev podatkov se lahko razlikuje glede na računalniško okolje.
Če je na predvajalniku shranjenih mnogo datotek ali map, bo zagon predvajalnika ali
prikaz seznama datotek/map lahko trajal dalj časa.
21
Predvajanje glasbe
Predvajanje glasbe
Gumb 
Meni
Domov
Na predvajalniku lahko prisluhnete prenesenim skladbam. Prenesene skladbe
so shranjene v [Music Library].
Za predvajanje glasbe izberite [Music Library] iz menija Domov za prikaz
zaslona predvajanja glasbe.
Vsebina
Predvajanje glasbe [Music Library]
Kazalo
Music Library
Gumb BACK/HOME Izbirno stikalo
 Iz menija Domov, izberite
[Music Library]  [Now Playing].
Prikaže se zaslon predvajanja in predvajanje se začne od zadnje skladbe, ki
ste jo poslušali.
O zaslonu predvajanja, glejte »Zaslon predvajanja« ( str. 8).
Ko izberete [Music Library], se prikaže meni iskanja. Izberete lahko
želen način iskanja za prikaz zaslona s seznami in iskanje skladb. Za
podrobnosti, glejte »Iskanje skladb« ( str. 26).
Ko se predvajalnik izklopi med stanjem predvajanja skladbe, lahko
začnete predvajanje od zadnje skladbe, ki ste jo poslušali s pritiskom na
gumb .
Za (pokazatelj na zaslonu)
Storite sledeče
Predvajaj ()/prekini ()
Pritisnite gumb .
Skoči na začetek trenutne
skladbe/naslednje skladbe
Obrnite izbirno stikalo na /.
Hitro previjanje nazaj ()/
hitro previjanje naprej ()
trenutne skladbe
Med predvajanjem obrnite in zadržite izbirno stikalo
na / in ga na želeni točki izpustite.
Med hitrim predvajanjem skladbe nazaj/naprej
Song 12
01:23
03:38
012
Pretečen čas
Celotna dolžina skladbe/
datoteke
Se nadaljuje 
22
Predvajanje glasbe
Meni
Domov
Predvajanje skladbe lahko spremenite iz normalnega predvajanja na ZAPPIN
predvajanje ( str. 23).
nudi raznolike načine predvajanja, vključno z naključnim predvajanjem in
Predvajalnik

izbranim ponavljanjem ( str. 28).
Poudarite lahko obseg nizkih tonov (bas funkcija) ( str. 29). Prav tako lahko
spremenite kakovost zvoka z izbiro izenačevalnika ( str. 30).
Vsebina
 Namig
Kazalo
23
Predvajanje glasbe
ZAPPIN omogoča zaporedno predvajanje izrezkov skladb s predhodno
nastavljenim trajanjem.
Kazalo
Običajno predvajanje
Spremeni v ZAPPIN
ZAPPIN predvajanje
Kratki, prepoznavni izrezki skladb (pribl. 45 sekund od začetka).
Obseg ZAPPIN predvajanja ali izrezkov skladb lahko nastavite na [ZAPPIN Short] ali [ZAPPIN
Long].
Se vrne na običajno predvajanje in ponovno začne
predvajanje trenutne skladbe od začetka.
Običajno predvajanje
Meni
Domov
Kaj je ZAPPIN predvajanje?
Vsebina
Predvajanje glasbe z ZAPPIN predvajanjem
24
Predvajanje glasbe
Izberete lahko običajno predvajanje ali ZAPPIN predvajanje.
Vsebina
Spreminjanje v ZAPPIN predvajanje
Gumb ZAP
Meni
Domov
pritisnite gumb ZAP.
Zasliši se »Zappin in« in ZAPPIN predvajanje se začne.
Predvajalnik predvaja izrezke skladb za vsakič približno 4 sekunde
([ZAPPIN Short]) ali 15 sekund ([ZAPPIN Long]).
Ko je izbrano ZAPPIN predvajanje, je na zaslonu prikazano .
Skladba se predvaja za pribl. 45 sekund v skladbo. Če je skladba krajša od
45 sekund, je skladba predvajana iz točke na koncu skladbe.
Preskok na predhodno/naslednjo skladbo ali izbirno predvajanje med ZAPPIN
predvajanjem
Premaknete se lahko na predhodno/naslednjo skladbo, ali skladbe predvajate v
naključnem vrstnem redu.
Metoda delovanja je enaka kot pri običajnem predvajanju.
Vrnitev v običajno predvajanje
Pritisnite gumb ZAP med ZAPPIN predvajanjem, ko je prikazan zaslon
predvajanja. Ob povzetku običajnega predvajanja se sliši »Zappin out«.
Kazalo
 Med običajnim predvajanjem in prikazom zaslona predvajanja,
25
Predvajanje glasbe
Obseg predvajanja izrezkov skladb je lahko nastavljeno na [ZAPPIN Short] ali
[ZAPPIN Long].
Meni
Domov
Gumb 
Gumb ZAP
Izbirno stikalo
 Med ZAPPIN predvajanjem in prikazom zaslona predvajanja,
pritisnite gumb ZAP.
Prikaže se nastavitveni zaslon.
 Obrnite izbirno stikalo, da izberete želeno nastavitev in za
potrditev pritisnite gumb .
 Namig
Želeno nastavitev lahko izberete iz menija Domov, izberite
Settings]  [ZAPPIN Range]  želena nastavitev.
[Settings]  [Music
Seznam [ZAPPIN Range] nastavitev
Nastavitev predmeta
Opis
[ZAPPIN Short]
Predvaja posamezne izrezke skladb za približno 4 sekunde.
(privzeta nastavitev)
[ZAPPIN Long]
Predvaja posamezne izrezke skladb za približno 15 sekund.
Kazalo
Gumb BACK/HOME
Vsebina
Spreminjanje obsega predvajanja izrezkov skladb v ZAPPIN predvajanju
26
Predvajanje glasbe
Želeno skladbo lahko iščete na različne načine, kot na primer po mapi,
izvajalcu, imenu albuma itd.
Meni
Domov
Gumb 
Kazalo
Gumb BACK/HOME Izbirno stikalo
 Iz menija Domov izberite
iskanja  želena skladba.
Vsebina
Iskanje skladb
[Music Library]  želena metoda
Kot sledi izbirajte predmete, dokler se ne pojavi seznam skladb.
Metoda iskanja
Metoda
Opis
[Now Playing]
Začne predvajanje pri zadnji skladbi, ki ste jo poslušali.
[Folder]
Izbere mapo  skladbo.
[All Songs]
Izbere skladbo iz seznama skladb.
[Artist]
Izbere izvajalca  album  skladbo.
[Album]
Izbere album  skladbo.
[Playlists]
Izbere seznam predvajanja  skladbo.
[Genre]
Izbere zvrst  album  skladbo.
[Release Year]
Izbere leto izdaje  skladbo.
Vrnitev v predhodni meni
Pritisnite gumb BACK/HOME.
Se nadaljuje 
27
Predvajanje glasbe
Urejate ali spreminjate lahko ID3 informacije in sezname predvajanja z Windows Media
Player 11 ali 12. Za podrobnosti o uporabi ali podpori Windows Media Player, glejte
Windows Media Player informacije na spletni strani:
http://support.microsoft.com/
Vsebina
Opomba
Meni
Domov
 Namig
Kazalo
Predvajalnik lahko samodejno razvrsti le skladbe, ki imajo ID3 informacije.
Če skladba nima informacij o izvajalcu ali albumu, se prikaže [Unknown]. Če skladba
nima imena skladbe, jo poimenujte na računalniku.
podrobnosti o zmogljivosti datotek in map, glejte »Največje število posnetih datotek
Za

ali map (pribl.)« ( str. 77).
Če je na predvajalniku shranjenih mnogo datotek ali map, bo zagon predvajalnika ali
prikaz seznama datotek/map lahko trajal dalj časa.
28
Predvajanje glasbe
Predvajalnik nudi raznolike načine predvajanja, vključno z naključnim
predvajanjem in izbranim predvajanjem.
Meni
Domov
Gumb 
Gumb BASS/PLAY MODE
Kazalo
Gumb BACK/HOME Izbirno stikalo
 Pritisnite in držite gumb BASS/PLAY MODE med predvajanjem ali
premorom.
Prikaže se nastavitveni zaslon.
 Obrnite izbirno stikalo, da izberete želeno nastavitev in za
potrditev pritisnite gumb .
 Namig
Želeno nastavitev lahko izberete iz menija Domov, izberite
Settings]  [Play Mode]  želena nastavitev.
Vsebina
Spreminjanje načina predvajanja [Play Mode]
[Settings]  [Music
Seznam [Play Mode] nastavitev
Način predvajanja/Ikona
Opis
[Normal]/Brez ikone
Ko se trenutna skladba konča, so vse skladbe v izbrani mapi/
albumu/izvajalcu predvajane enkrat. (privzeta nastavitev)
Ponovi vse/
Ko se trenutna skladba konča, so vse skladbe v izbrani mapi/
albumu/izvajalcu predvajane ponavljajoče.
Ponovi 1 skladbo/
Ponavljajoče je predvajana trenutna skladbo.
Ponovi izbirno vse/
Ko se trenutna skladba konča, so vse skladbe v izbrani mapi/
albumu/izvajalcu predvajane v naključnem vrstnem redu.
29
Predvajanje glasbe
Meni
Domov
Poudarite lahko obseg nizkih tonov (funkcija nizkih tonov), tako da pritisnete
gumb BASS/PLAY MODE.
Prav tako lahko spremenite kakovost zvoka glede na zvrst glasbe itd. z
nastavitvijo izenačevalnika.
Vsebina
Nastavitev kakovosti zvoka
Aktiviranje funkcije nizkih tonov
Gumb BASS/PLAY MODE
 Pritisnite gumb BASS/PLAY MODE.
Vsakič, ko pritisnete gumb BASS/PLAY MODE, se funkcija nizkih tonov
vključi ali izključi.
Ko je funkcija nizkih tonov aktivirana, se na zaslonu prikaže ikona
[BASS].
 Namig
Pri visoki glasnosti je učinek funkcije nizkih tonov omejen zaradi zaščite sluha.
Opomba
Če funkcijo nizkih tonov vklopite, medtem ko je aktivirana nastavitev izenačevalnika, je
nastavitev izenačevalnika onemogočena. Nastavitev izenačevalnika se bo ponovno
nadaljevala, ko bo funkcija nizkih tonov izklopljena.
je funkcija nizkih tonov aktivirana, svetlobni pokazatelj zasveti ( str. 6). Svetlobni
Ko

pokazatelj pa ne zasveti med FM sprejemom ( str. 33) ali ko je nastavitev [LED]
nastavljena na [LED OFF] ( str. 47).
Kazalo
Prav tako lahko poudarite obseg nizkih tonov (funkcija nizkih tonov), tako da
pritisnete gumb BASS/PLAY MODE.
Funkcija nizkih tonov je privzeto aktivirana.
30
Predvajanje glasbe
Želeno kakovost zvoka lahko izberete posamično glede na zvrst glasbe itd.
Vsebina
Spreminjanje kakovosti zvoka [Equalizer]
Gumb 
Meni
Domov
Kazalo
Gumb BACK/HOME Izbirno stikalo
 Iz menija Domov izberite
[Settings]  [Music Settings] 
[Equalizer]  želena nastavitev izenačevalnika.
Seznam [Equalizer] nastavitev
Nastavitveni predmet/Ikona
Opis
[None]/Brez ikone
Izklopi izenačevalnik. (privzeta nastavitev)
[Heavy]/
Poudari visoke in nizke obsege za mogočen zvok.
[Pop]/
Poudari srednji avdio obseg, idealno za vokale.
[Jazz]/
Poudari visoke in nizke obsege za živ zvok.
[Unique]/
Poudari visoke in nizke obsege, tako da se bolj jasno slišijo
nizke stopnje.
[Custom]/
Glasbene nastavitve po meri uporabnika. Za nastavitev glejte
 str. 31.
Opomba
Če funkcijo nizkih tonov vklopite, medtem ko je aktivirana nastavitev izenačevalnika, je
nastavitev izenačevalnika onemogočena. Nastavitev izenačevalnika se bo ponovno
nadaljevala, ko bo funkcija nizkih tonov izklopljena.
Ko je funkcija nizkih tonov vključena, nastavitev izenačevalnika ni možno spreminjati.
Če nastavitev izenačevalnika, ki ste jo izbrali, povzroča popačenje zvoka, znižajte
glasnost.
Se nadaljuje 
31
Predvajanje glasbe
Gumb 
Vsebina
Nastavitev prilagojenih vrednosti
Prednastavite lahko 5-pasovni »izenačevalnik« kot [Custom] nastavitev.
Meni
Domov
 Iz menija Domov izberite
[Settings]  [Music Settings] 
[Equalizer]  [Edit] prikazano pod [Custom].
Prikaže se nastavitveni zaslon.
 Obrnite izbirno stikalo, da izberete želen nivo zvoka (7 stopenj: -3
do +3) in za potrditev pritisnite gumb .
Nastavite lahko 5 pasov (100 Hz do 10 kHz). Ta korak ponovite za
nastavitev vsake stopnje zvoka vsakega pasu.
Kazalo
Gumb BACK/HOME Izbirno stikalo
32
Predvajanje glasbe
Meni
Domov
Ko skladbo izbrišete iz predvajalnika, uporabite programsko opremo
uporabljeno za prenašanje skladb ali raziskovalec Windows.
Za podrobnosti o uporabi programske opreme, glejte Pomoč programske
opreme.
Vsebina
Brisanje skladb
Opomba
Kazalo
Sam predvajalnik skladb ne more izbrisati, če ni povezan z računalnikom.
33
Poslušanje/snemanje FM radio (samo NWZ-B152F/B153F)
Poslušanje/snemanje FM radio (samo NWZ-B152F/B153F)
Za poslušanje FM radia izberite
FM radio.
[FM] iz menija Domov, da prikažete zaslon
Meni
Domov
Gumb 
Gumb BACK/HOME Izbirno stikalo
Opomba
Kabel slušalk služi kot antena, tako da ga raztegnite kolikor je le mogoče.
Poslušanje FM radia
[FM]  [Manual] ali [Preset].
Prikaže se FM radio zaslon.
[Manual]: V načinu ročnega iskanja postaj, lahko izbrano postajo
izberete po frekvenci.
[Preset]: V načinu prednastavljenega iskanja, lahko izbrano postajo
izberete po prednastavljeni številki.
 Izberite želeno frekvenco ali prednastavljeno številko.
Za podrobnosti o uporabi FM radia, glejte »FM radio zaslon«
( str. 34).
 Namig
Za uporabo prednastavljenega načina iskanja ([Preset]), boste najprej potrebovali
register prednastavljenih postaj. Sprejeto postajo lahko prednastavite s funkcijo [FM
Auto Preset] ( str. 35) ali sprejete postaje prednastavite ročno ( str. 36).
Kazalo
FM
 V meniju Domov izberite
Vsebina
Poslušanje FM radia
34
Poslušanje/snemanje FM radio (samo NWZ-B152F/B153F)
Vsebina
FM radio zaslon
FM radio zaslon v ročnem načinu iskanja
BASS
Prednastavljena številka*1
*1Prednastavljena številka je prikazana le, če je prednastavljena trenutna frekvenca ( str. 36).
Delovanje v ročnem načinu iskanja
Za
Storite sledeče
Izbira predhodne/naslednje
frekvence*1
Obrnite izbirno stikalo na /.
Izbira predhodne/naslednje
sprejemljive postaje*2
Obrnite in držite izbirno stikalo na /.
Predvajanje/Premor FM
sprejema
Pritisnite gumb .
*1Frekvenca se spreminja po 0,1 MHz.
*2Če je občutljivost prevelika, spremenite nastavitev [Scan Sensitivity] na [Low] ( str. 40).
FM radio zaslon v prednastavljenem načinu iskanja
P01
90.0MHz
BASS
Prednastavljena številka
 Namig
Za uporabo prednastavljenega načina iskanja ([Preset]), boste najprej potrebovali
register prednastavljenih postaj. Sprejeto postajo lahko prednastavite s funkcijo [FM
Auto Preset] ( str. 35) ali sprejete postaje prednastavite ročno ( str. 36).
Delovanje v prednastavljenem načinu iskanja
Za
Storite sledeče
Izbira predhodne/naslednje
prednastavljene številke
Obrnite izbirno stikalo na /.
Predvajanje/Premor FM
sprejema
Pritisnite gumb .
Kazalo
Frekvenca
Meni
Domov
090.0MHz P01
35
Poslušanje/snemanje FM radio (samo NWZ-B152F/B153F)
 V meniju Domov izberite
Preset]  [OK].
[Settings]  [FM Settings]  [FM Auto
 Namig
Če predvajalnik zaradi visoke občutljivosti sprejema mnoge neželene postaje, spremenite
nastavitev [Scan Sensitivity] na [Low] ( str. 40).
Kazalo
Sprejete postaje bodo prednastavljene razporejene od nizke do visoke
frekvence.
[COMPLETE] se prikaže, ko je prednastavljanje zaključeno, nato je
sprejeta prva postaja.
Izberite [Cancel], da prekličete samodejno prednastavljanje.
Meni
Domov
Samodejno lahko prednastavite do 30 sprejetih postaj na vašem območju z
izbiro [FM Auto Preset]. Ko FM radio uporabljate prvič ali ko se preselite na
novo območje, priporočamo, da prednastavite sprejete postaje z izbiro [FM
Auto Preset].
Vsebina
Samodejno prednastavljanje postaj [FM Auto Preset]
36
Poslušanje/snemanje FM radio (samo NWZ-B152F/B153F)
Prednastavite lahko postaje, ki jih [FM Auto Preset] ne more zaznati
( str. 35).
[FM]  [Manual]  želena frekvenca.
 Pritisnite gumb BACK/HOME.
Frekvenca, ki jo izberete v 1. koraku, je prednastavljena na izbrano
prednastavljeno številko.
Če izberete prednastavljeno številko, ki je že dodeljena k drugi frekvenci,
se prikaže sporočilo za potrditev spremembe nastavitve. Z izbiro [OK]
nastavitev zamenjate.
 Namig
Prednastavite lahko do 30 postaj.
Brisanje prednastavljenih postaj
 Na FM radio zaslonu pritisnite gumb BACK/HOME.
 Izberite [Delete Preset]  prednastavljeno številko, ki jo
nameravate izbrisati  [OK].
Prednastavljena postaja je izbrisana.
Kazalo
 Izberite [Add Preset]  želena prednastavljena številka.
Meni
Domov
 V meniju Domov izberite
Vsebina
Ročno prednastavljanje postaj
37
Poslušanje/snemanje FM radio (samo NWZ-B152F/B153F)
FM radio lahko snemate na predvajalnik in nato predvajate posnete FM radio
postaje.
Meni
Domov
Gumb REC/STOP
Vsebina
Snemanje FM radia
Kazalo
 Medtem ko poslušate postajo, ki jo želite posneti, pritisnite in
držite gumb REC/STOP.
Predvajalnik preklopi v stanje pripravljenosti za snemanje.
FM radio lahko snemate tudi s pritiskom gumba REC/STOP.
Pritisnite gumb REC/STOP. Obrnite izbirno stikalo, da izberete [OK] in
nato za potrditev pritisnite gumb .
 Pritisnite gumb REC/STOP.
Snemanje se začne.
Za prekinitev snemanja, pritisnite gumb . Za nadaljevanje snemanja,
gumb ponovno pritisnite.
 Za ustavitev snemanja ponovno pritisnite gumb REC/STOP.
Posnetek se shrani kot datoteka imenovana [FRnnnn]*1 v mapo
[Record] - [FM].
*1Imena datotek so dodeljena samodejno od [FR0001] do [FR9999].
 Namig
Snemanje v območjih s slabim sprejemom lahko ima za posledico hrup. Snemajte v
območjih z dobrim sprejemom.
Programe in zvočne datoteke posnete s predvajalnikom lahko predvajate na
predvajalniku ( str. 39) ali na računalniku.
Opomba
Če preimenujete datoteke mape [Record] na računalniku ali vstavite datoteke, ki so bile
uvožene na računalnik, nazaj v mapo [Record] njihovo predvajanje na predvajalniku
morda ne bo možno.
stopnje snemanja FM programov ne morete spremeniti. Na voljo je samo [High].
Bitne

38
Poslušanje/snemanje FM radio (samo NWZ-B152F/B153F)
Vsebina
Brisanje posnetih FM radio programov
Gumb 
Meni
Domov
Izbirno stikalo
 V meniju Domov izberite
[FM]  [Delete Rec Data]  posnet FM
radio program, ki ga nameravate izbrisati  [OK].
Izbran FM radio program je izbrisan.
Izberite [Cancel], da brisanje prekličete.
Za brisanje vseh posnetih FM radio programov, izberite [Delete All].
Kazalo
Gumb BACK/HOME
39
Poslušanje/snemanje FM radio (samo NWZ-B152F/B153F)
Gumb 
Vsebina
Predvajanje posnetih FM radio programov
Meni
Domov
 Iz menija Domov izberite
radio program, ki ga želite.
Izbirno stikalo
[FM]  [Play Rec Data]  posnet FM
Prikaže se zaslon predvajanja in predvajanje posnetega FM radio programa
se začne.
O zaslonu predvajanja, glejte »Zaslon predvajanja« ( str. 8).
Za poslušanje vseh posnetih FM radio programov, izberite [Play All].
Kazalo
Gumb BACK/HOME
40
Poslušanje/snemanje FM radio (samo NWZ-B152F/B153F)
Za spreminjanje FM radio nastavitev izberite
nato izberite [FM Settings].
[Settings] iz menija Domov,
Izbirno stikalo
[Scan Sensitivity]
Ko izberete postaje s funkcijo [FM Auto Preset] ( str. 35) ali ročnim
načinom iskanja ( str. 33), lahko FM sprejemnik sprejme mnoge neželene
postaje, kar je občutljivost previsoka. V tem primeru nastavite sprejem na
[Low]. Privzeta nastavitev je [High].
 Iz menija Domov, izberite
Sensitivity]  [Low].
[Settings]  [FM Settings]  [Scan
Za nastavitev občutljivosti sprejema nazaj na privzete vrednosti, izberite
[High].
Kazalo
Gumb BACK/HOME
Meni
Domov
Gumb 
Vsebina
Spreminjanje FM nastavitev
41
Snemanje/Poslušanje zvoka
Snemanje/Poslušanje zvoka
Gumb REC/STOP
Opomba
Zvoka ne morete snemati med FM sprejemom (samo NWZ-B152F/B153F) ali s funkcijo
[Settings]. Za snemanje zvoka v meniju Domov izberite
[Voice] ali [Music
Library].
 Pritisnite in držite gumb REC/STOP.
Predvajalnik preklopi v stanje pripravljenosti za snemanje.
Zvok lahko snemate tudi s pritiskom gumba REC/STOP.
Pritisnite gumb REC/STOP. Obrnite izbirno stikalo, da izberete [OK] in
nato za potrditev pritisnite gumb .
 Pritisnite gumb REC/STOP.
Snemanje se začne.
Za prekinitev snemanja, pritisnite gumb . Za nadaljevanje snemanja,
gumb ponovno pritisnite.
 Za ustavitev snemanja ponovno pritisnite gumb REC/STOP.
Posnetek se shrani kot datoteka imenovana [VRnnnn]*1 v mapo
[Record] - [Voice].
*1Imena datotek so dodeljena samodejno od [VR0001] do [VR9999].
 Namig
Programe in zvočne datoteke posnete s predvajalnikom lahko predvajate na
predvajalniku ( str. 43) ali na računalniku.
Bitno stopnjo avdio datoteke lahko spremenite. Za podrobnosti, glejte »Spreminjanje
nastavitev snemanja« ( str. 44).
Opomba
Če preimenujete datoteke mape [Record] na računalniku ali vstavite datoteke, ki so bile
uvožene na računalnik, nazaj v mapo [Record] njihovo predvajanje na predvajalniku
morda ne bo možno.
Kazalo
Mikrofon
Meni
Domov
Z vgrajenim mikrofonom lahko snemate zvoke in predvajate posnete zvočne
datoteke. Posnet zvok je kodiran v ADPCM format.
Ko predvajate posnete zvoke, izberite [Voice] iz menija Domov ( str. 43).
Vsebina
Snemanje zvoka
42
Snemanje/Poslušanje zvoka
Vsebina
Brisanje posnetih zvočnih datotek
Gumb 
Meni
Domov
Izbirno stikalo
 Iz menija Domov izberite
[Voice]  [Delete Rec Data]  posneto
zvočno datoteko, ki jo nameravate izbrisati  [OK].
Izbrana zvočna datoteka je izbrisana.
Izberite [Cancel], da brisanje prekličete.
Za brisanje vseh posnetih zvočnih datotek, izberite [Delete All].
Kazalo
Gumb BACK/HOME
43
Snemanje/Poslušanje zvoka
Predvajate lahko zvočne datoteke posnete s predvajalnikom.
Za predvajanje zvočnih datotek izberite [Voice] iz menija Domov.
Izbirno stikalo
 V meniju Domov izberite
[Voice]  [Play Rec Data]  posneta
zvočna datoteka, ki jo želite.
Prikaže se zaslon predvajanja in predvajanje posnete zvočne datoteke se
začne.
Za podrobnosti o zaslonu predvajanja, glejte »Zaslon predvajanja«
( str. 8).
Za poslušanje vseh posnetih zvočnih datotek, izberite [Play All].
Kazalo
Gumb BACK/HOME
Meni
Domov
Gumb 
Vsebina
Predvajanje posnetih zvočnih datotek
44
Snemanje/Poslušanje zvoka
Za spreminajnje nastavitev snemanja zvoka, izberite
Domov, nato izberite [Rec Settings].
[Settings] iz menija
Izbirno stikalo
[Voice Record Codec]
Izberete lahko stopnjo kakovosti snemanja izmed [Low], [Mid] ali [High]. Višja
kot je stopnja, več pomnilnika predvajalnik uporabi za snemanje zvoka.
Privzeta nastavitev je [Mid].
 Iz menija Domov izberite
[Settings]  [Rec Settings]  [Voice
Record Codec]  [Low], [Mid] (privzeta nastavitev) ali [High].
Kazalo
Gumb BACK/HOME
Meni
Domov
Gumb 
Vsebina
Spreminjanje nastavitev snemanja
45
Nastavitve
Nastavitve
Za spreminjanje splošnih nastavitev izberite
nato izberite [Common Settings].
[Settings] iz menija Domov,
Izbirno stikalo
[Set Date-Time]
Datum in čas privzeto nista nastavljena. Nastavite datum in čas kot sledi.
 Iz menija Domov, izberite
[Set Date-Time].
[Settings]  [Common Settings] 
 Obrnite izbirno stikalo, da izberete leto in nato za potrditev
pritisnite gumb .
Nastavite lahko leto, mesec, datum, ure in minute. Ta korak ponovite za
vsak predmet.
Prikaz trenutnega časa
Medtem, ko je aktivirana funkcija ustavitve, pritisnite katerikoli gumb.
Opomba
Če predvajalnik nekaj časa pustite z izrabljeno baterijo, se datum in čas lahko
ponastavita.
predvajalnika dalj časa ne uporabljate, boste nastavitve za datum in čas morda morali
Če

ponovno nastaviti.
Ura lahko razvije nenatančnost do 60 sekund na mesec. V tem primeru ponovno
nastavite trenuten čas.
Kazalo
Gumb BACK/HOME
Meni
Domov
Gumb 
Vsebina
Spreminjanje splošnih nastavitev
46
Nastavitve
Nastavite lahko [AVLS(Volume Limit)] (Samodejen sistem omejevanja
glasnosti), ki omeji najvišjo glasnost, da prepreči slušno motnjo ali odvračanje.
Z [AVLS(Volume Limit)], lahko glasbi prisluhnete ob udobni stopnji glasnosti.
[Settings]  [Common Settings] 
[AVLS(Volume Limit)]  želen tip nastavitve.
Opis
[AVLS ON]
Ohranja glasnost na zmerni ravni.
[AVLS OFF]
Predvaja avdio s prvotno glasnostjo. (privzeta nastavitev)
 Namig
Ko je [AVLS(Volume Limit)] nastavljen na [AVLS ON] in raven glasnosti doseže
največjo mejo, se ob pritisku gumba VOL + prikaže [AVLS]. V tem stanju zvišanje
glasnosti več ni možno.
[Beep]
Zvoke delovanja predvajalnika lahko vklopite ali izklopite.
 Iz menija Domov izberite
[Settings]  [Common Settings] 
[Beep]  želen tip nastavitve.
Tip
Opis
[Beep ON]
Proizvaja piskanje. (privzeta nastavitev)
[Beep OFF]
Ne proizvaja piskanja.
Opomba
Piski zaradi motenj ali vodstva ostanejo vklopljeni ne glede na nastavitev [Beep].
Kazalo
Tip
Meni
Domov
 Iz menija Domov izberite
Vsebina
[AVLS(Volume Limit)]
47
Nastavitve
Če predvajalnika med predvajanjem ali FM sprejemom 15 sekund ne
uporabljate*1, bo zaslon preklopil v zaslon za varčevanje energije. Nastavitve
zaslona za varčevanje energije lahko spremenite.
[Settings]  [Common Settings] 
[Power Save Mode]  želen tip nastavitve.
Opis
[Save ON Normal]
Zaslon za varčevanje energije se prikaže v prikazu, ko za
15 sekund ni izvedeno nobeno delovanje med predvajanjem
ali FM sprejemom*1. (privzeta nastavitev)
[Save ON Super]
Zaslon izgine, ko za 15 sekund ni izvedeno nobeno delovanje
med predvajanjem ali FM sprejemom*1. Ta nastavitev
uporablja najmanj porabe baterije.
[Save OFF]
Ikone ali črke se nepretrgano pojavljajo med predvajanjem ali
FM sprejemom*1.
*1samo NWZ-B152F/B153F
[LED]
Vklopite ali izklopite lahko svetlobni pokazatelj okoli gumba .
 Iz menija Domov izberite
[LED]  želen tip nastavitve.
[Settings]  [Common Settings] 
Tip
Opis
[LED ON]
Vklopi svetlobni pokazatelj. (privzeta nastavitev)
[LED OFF]
Izklopi svetlobni pokazatelj.
[Contrast]
Kontrast prikaza lahko nastavite na eno izmed 15 ravni.
 Iz menija Domov, izberite
[Contrast].
[Settings]  [Common Settings] 
 Obrnite izbirno stikalo, da prilagodite raven kontrasta in nato za
potrditev pritisnite gumb .
Nastavite lahko eno izmed 15 ravni. Privzeta nastavitev je [0].
Kazalo
Tip
Meni
Domov
 Iz menija Domov izberite
Vsebina
[Power Save Mode]
48
Nastavitve
Prikažete lahko informacije kot so na primer ime modela, zmogljivost
pomnilnika in različica strojne programske opreme.
 Iz menija Domov, izberite
Izbirno stikalo
[Settings]  [Information].
1. ime modela
2. zmogljivost pomnilnika
3. informacije o različici strojne programske opreme predvajalnika
Kazalo
Gumb BACK/HOME
Meni
Domov
Gumb 
Vsebina
Prikaz informacij o predvajalniku [Information]
49
Nastavitve
Izbirate lahko med različnimi jeziki za prikaz menijev in sporočil na
predvajalniku.
 V meniju Domov izberite
nastavitve jezika.
Izbirno stikalo
[Settings]  [Language]  želene
Jezik
Sporočila in meniji so prikazani v
[English]
Angleščina
[Español]
Španščina
[Français]
Francoščina
[Português]
Portugalščina
[Русский]
Ruščina
[
]
Poenostavljena kitajščina
[
]
Tradicionalna kitajščina
[
]
Korejščina
Kazalo
Gumb BACK/HOME
Meni
Domov
Gumb 
Vsebina
Izbira jezika prikaza [Language]
50
Nastavitve
Settings]
Gumb 
Meni
Domov
Predvajalnik lahko ponovno nastavite na privzete nastavitve. Ponastavljanje
predvajalnika ne izbriše skladb, ki ste jih prenesli na predvajalnik.
Vsebina
Ponastavljanje tovarniških nastavitev [Reset All
Kazalo
Gumb BACK/HOME
 Iz menija Domov, izberite
Settings]  [OK].
Izbirno stikalo
[Settings]  [Initialize]  [Reset All
Prikaže se [COMPLETE] in predvajalnik je ponastavljen na tovarniške
nastavitve.
Za prekinitev operacije na zaslonu za potrditev izberite [Cancel].
Opomba
Če sta datum in čas že nastavljena v [Set Date-Time], se datum in čas ne ponastavita.
51
Nastavitve
Meni
Domov
Pomnilnik predvajalnika lahko formatirate. Če je pomnilnik formatiran, bodo
vse ikone bližnjic in datoteke izbrisane in vse vrednosti nastavitev se bodo
vrnile na privzete. Zagotovo preverite, ali so datoteke pred formatiranjem
shranjene na pomnilnik in vse potrebne datoteke predhodno izvozite na trdi
disk računalnika ali kakšno drugo napravo.
Vsebina
Formatiranje pomnilnika [Format]
Gumb 
Kazalo
Gumb BACK/HOME
Izbirno stikalo
Opomba
Ko je preostalo stanje napolnjenosti baterije nizko, predvajalnika ni možno formatirati.
Pred formatiranjem napolnite baterijo.
Pomnilnika ne formatirajte z raziskovalcem Windows.
Po formatiranju nastavite datum in čas ( str. 17, 45).
 V meniju Domov izberite
[Format]  [OK].
[Settings]  [Initialize] 
[FORMATTING...] se prikaže in formatiranje se začne.
Ko je formatiranje zaključeno, se prikaže [COMPLETE].
Za prekinitev operacije na zaslonu za potrditev izberite [Cancel].
52
Uporabna dejstva
Uporabna dejstva
Nastavitve za daljšo življenjsko dobo baterije
Energijo baterije lahko varčujete s spremembo privzete nastavitve predmeta
»Nastavitev daljše življenjske dobe baterije«. Za podrobnosti o življenjski dobi
baterije glede na nastavitve, glejte »Življenjska doba baterije (neprekinjeno
predvajanje)« ( str. 78).
Nastavitev
Privzeta nastavitev
Nastavitev daljše
življenjske dobe
baterije
Nastavitve zaslona
[Power Save Mode]
( str. 47)
[Save ON Normal] [Save ON Super]
Nastavitve zvočnih
učinkov
[Equalizer] ( str. 30)
[None]
[None]
[BASS] ( str. 29)
Vključi
Izključi
Nastavitev
svetlobnega
pokazatelja
[LED] ( str. 47)
[LED ON]
[LED OFF]
Nastavitve kakovosti
snemanja
[Voice Record Codec]
( str. 44)
[Mid]
[Low]
Prilagajanje formata datoteke in bitne stopnje
Čas predvajanja se bo spreminjal, saj na napolnjenost baterije lahko vplivata
format in bitna stopnja predvajanih skladb.
Za podrobnosti o polnjenju in času uporabe, glejte  str. 78.
Kazalo
Ročno izklopite predvajalnik
Če pritisnete in držite gumb , zatem ko se prikaže [POWER OFF], prikaz
izgine in predvajalnik je izklopljen.
V tem stanju je poraba baterije nizka.
Meni
Domov
S prilagajanjem nastavitev ali pravilnim upravljanjem napajanja, lahko
varčujete z energijo baterije in predvajalnik dolgo uporabljate.
Naslednji namigi bodo prinesli dolgo življenjsko dobo baterije.
Vsebina
O življenjski dobi baterije
53
Uporabna dejstva
Avdio format se nanaša na metodo uporabljeno za uvažanje avdio podatkov iz
spleta ali avdio CD-ja na računalnik in nato shranjevanje kot avdio datoteka.
Običajni formati vključujejo MP3 in WMA itd.
WMA: WMA (Windows Media Audio) je običajna tehnologija stiskanja avdia,
ki jo je razvila Microsoft Corporation. Format WMA ima enako kakovost
zvoka kot formati MP3 z manjšo velikostjo datotek.
Kaj je zaščita avtorskih pravic?
Določene glasbene datoteke ali video datoteke itd., ki jih kupite od centra za
prenos glasbe itd. lahko uporabljajo tehnologije za nadzor dostopa, kot je na
primer kodiranje, za omejevanje uporabe in podvajanje materialov skladno z
zakonom o avtorskih pravicah.
Kaj je bitna stopnja?
Bitnja stopnja se nanaša na količino podatkov uporabljenih za shranjevanje
sekunde avdia, izražena v kbps (kilobajtov na sekundo), kot na primer 64 kbps.
Običajno imajo višje bitne stopnje boljšo kakovost zvoka, vendar zahtevajo več
prostora za shranjevanje za isto dolžino avdia.
Kakšen je odnos med bitno stopnjo, kakovostjo zvoka in velikostjo shranjevanja?
Običajno nudi višja bitna stopnja boljšo kakovost zvoka, vendar zahteva več
prostora za shranjevanje za isto dolžino avdia, tako da lahko na predvajalniku
shranite manj skladb.
Nižje bitne stopnje vam omogočajo shranjevanje večjega števila skladb, vendar
nižjo kakovost zvoka.
Opomba
Če uvozite skladbo iz CD-ja na računalnik pri nizki bitni stopnji, kakovosti zvoka
skladbe ne morete izboljšati tako, da povišate bitno stopnjo, ko prenašate skladbo iz
računalnika na predvajalnik.
Kazalo
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je običajna tehnologija stiskanja avdia, ki
jo je razvila delovna skupina MPEG ISO (International Organization for
Standardization).
MP3 lahko stisne zvočne datoteke na približno 1/10 velikosti standardnih CD
avdio datotek.
Meni
Domov
Kaj je avdio format?
Vsebina
Kaj sta format in bitna stopnja?
54
Uporabna dejstva
Opomba
Kazalo
Predvajalnika ne odklopite medtem ko je na predvajalniku prikazano [DATA ACCESS]
med prenosom podatkov. Podatki se lahko poškodujejo.
Pomnilnika predvajalnika ne formatirajte v raziskovalcu Windows. Če predvajalnik
naključno formatirate v raziskovalcu Windows postopek ponovite na predvajalniku
( str. 51).
Meni
Domov
V pomnilnik predvajalnika lahko shranite podatke iz računalnika s prenosom
podatkov iz računalnika v raziskovalec Windows. Če je predvajalnik povezan z
računalnikom se v raziskovalcu Windows pomnilnik prikaže v [WALKMAN].
Vsebina
Shranjevanje podatkov
55
Uporabna dejstva
Vsebina
Posodabljanje strojne programske opreme
predvajalnika
Strojno programsko opremo predvajalnika lahko posodobite. Nameščanje
zadnje strojne opreme predvajalnika vam omogoča dodajanje novih funkcij na
predvajalnik. Za podrobnosti o informacijah najnovejše strojne programske
opreme in kako jo namestiti, obiščite spletne strani podpore za stranke
( str. 74).
Meni
Domov
 Program posodobitve prenesite s spleta na računalnik.
Kazalo
 Povežite predvajalnik z računalnikom in zaženite program
posodabljanja.
 Za posodobitev strojne programske opreme predvajalnika, sledite
navodilom na zaslonu.
Posodobitev strojne programske opreme je zaključena.
 Namig
Informacije o različici strojne programske opreme lahko prikažete z izbiro
 [Information] iz menija Domov ( str. 48).
[Settings]
56
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Če predvajalnik ne deluje kot bi pričakovali, poskušajte težavo rešiti z enim
izmed naslednjih korakov.
in poskusite navedene popravke.
Meni
Domov
1 Poiščite simptome težave v naslednjih preglednicah odpravljanja težav
Vsebina
Odpravljanje težav
2 Za polnjenje baterije povežite predvajalnik z računalnikom.
3 Z majhno konico itd. pritisnite gumb RESET.
Če pritisnete gumb RESET med delovanjem predvajalnika, se lahko shranjeni
podatki in nastavitve izbrišejo. Po ponastavitvi predvajalnika, pritisnite gumb
, da predvajalnik vklopite.
Gumb RESET
4 Preverite informacije o težavi v Pomoč posamezne programske opreme.
5 Poiščite informacije o težavi na eni izmed spletnih strani podpore za
stranke ( str. 74).
6 Če navedene rešitve težave ne rešijo, se posvetujte z najbližjim Sony
prodajalcem.
Se nadaljuje 
Kazalo
Nekatere težave boste morda rešili s polnjenjem baterije.
57
Odpravljanje težav
Vsebina
Delovanje
Meni
Domov
Ni zvoka.
 Raven glasnosti je nastavljena na nič.
 Povišajte glasnost ( str. 5).
 Vhod slušalk ni pravilno povezan.
 Pravilno povežite vhod slušalk ( str. 6).
 Vtič slušalk je umazan.
 Očistite vtič slušalk z mehko suho krpo.
 V pomnilniku ni shranjenih avdio datotek.
 Če se prikaže [NO DATA], prenesite glasbo iz računalnika.
Proizvaja se hrup.
 V bližini predvajalnika se uporablja naprava, ki oddaja radijske signale, kot na
primer mobilni telefon.
 Ko uporabljate naprave, kot je na primer mobilni telefon, naj bodo oddaljene od
predvajalnika.
podatki so poškodovani.
Glasbeni

 Izbrišite podatke in jih ponovno prenesite. Ob prenosu podatkov zaprite vse
druge aplikacije, da preprečite poškodbe podatkov.
slušalk je umazan.
Vtič

 Očistite vtič slušalk z mehko suho krpo.
Gumbi ne delujejo.
 Stikalo HOLD je nastavljeno v smeri puščice ().
 Zdrsnite stikalo HOLD v nasprotni smeri puščice () ( str. 7).
 V predvajalniku je kondenzirana vlaga.
 Počakajte nekaj ur, da se predvajalnik posuši.
Preostalo
napajanje baterije je nizko ali ne zadošča.

baterijo, tako da predvajalnik povežete z računalnikom ( str. 14).
Napolnite

se
predvajalnik
ne odziva tudi po polnjenju baterije, pritisnite gumb RESET,
Če

da predvajalnik ponastavite ( str. 56).
Predvajanje se ne ustavi.
 Pri predvajalniku ni razlike med ustavljanjem in prekinitvijo. Ko pritisnete gumb
, se prikaže  in predvajanje se ustavi/prekine.
Zagon predvajalnika traja dalj časa.
 Če je na predvajalniku shranjenih večje število datotek ali map ali če imajo avdio
podatki preneseni na predvajalnik večje število ID3 informacij, lahko zagon
predvajalnika traja dalj časa. Počakajte dokler se ne prikaže animacija zagona.
Se nadaljuje 
Kazalo
Predvajanje skladb ni možno.
 Moč baterij je izpraznjena.
 Popolnoma napolnite baterijo ( str. 14).
Če se predvajalnik ne odziva tudi po polnjenju baterije, pritisnite gumb RESET,
da predvajalnik ponastavite ( str. 56).
58
Odpravljanje težav
Formatiranje predvajalnika ni možno.
 Preostalo napajanje baterije je nizko ali ne zadošča.
 Napolnite baterijo, tako da predvajalnik povežete z računalnikom ( str. 14).
Predvajalnik ne deluje.
 Na predvajalniku ni dovolj prostora v pomnilniku.
 Povežite predvajalnik z računalnikom in izbrišite nepotrebne skladbe ali
datoteke, da povečate prosti prostor na predvajalniku.
Se nadaljuje 
Kazalo
Predvajanje je bilo nenadoma prekinjeno.
 Preostalo napajanje baterije ne zadošča.
 Napolnite baterijo, tako da predvajalnik povežete z računalnikom ( str. 14).
Meni
Domov
Na desnem kanalu slušalk ni zvoka. Ali se zvok desnega kanala sliši na obeh
straneh slušalk.
 Vhod slušalk ni popolnoma vstavljen.
 Če slušalke niso pravilno povezane, izhod zvoka ne bo pravilen. Povežite slušalke
v vhod, dokler ne zaskoči ( str. 6).
Vsebina
Prenesene skladbe ni možno najti.
 Pomnilnik predvajalnika je bil formatiran z raziskovalcem Windows.
 Formatirajte pomnilnik z menijem [Format] predvajalnika ( str. 51).
 Povezava predvajalnika z računalnikom je bila prekinjena med prenosom datotek.
 Ponovno prenesite uporabne datoteke nazaj na računalnik in formatirajte
pomnilnik z menijem [Format] predvajalnika ( str. 51).
59
Odpravljanje težav
Se nadaljuje 
Kazalo
Prikazani so popačeni znaki.
 Izbran je napačen jezik.
 Izberite pravilen jezik iz [Language] ( str. 16, 49) in nato podatke ponovno
prenesite na predvajalnik.
Meni
Domov
Naslov skladbe ni prikazan pravilno.
 Če naslov vsebuje nepodprte znake, bo naslov prikazan brez nepodprtih znakov.
 Preimenujte naslov s primernimi znaki na računalniku.
Vsebina
Zaslon
60
Odpravljanje težav
Polnjenje baterije predvajalnika ni možno.
 Predvajalnik ni pravilno povezan z USB konektorjem na računalniku.
 Prekinite povezavo predvajalnika in ga nato ponovno povežite.
Baterijo
polnite pri okoljski temperaturi izven obsega med 5 °C do 35 °C.

 Baterije ne morete polniti, če je prikazana ikona . Polnite baterijo pri okoljski
temperaturi med 5 ºC do 35 ºC.
ni vklopljen.
Računalnik

 Vklopite računalnik.
 Računalnik je v stanju pripravljenosti ali mirovanja.
 Predvajalnik odklopite iz računalnika in nato računalnik preklopite iz stanja
pripravljenosti ali mirovanja. Ponovno povežite predvajalnik z računalnikom.
Polnjenje se zelo hitro zaključi.
 Če je baterija že skoraj popolnoma napolnjena, ko se polnjenje začne, je za popolno
napolnitev potreben kratek čas.
Se nadaljuje 
Kazalo
Kratka življenjska doba baterije.
 Obratovalna temperatura je pod 5 °C.
 Življenjska doba baterije se skrajša zaradi značilnosti baterije.
To ni okvara.
 Nezadosten čas polnjenja baterije.
.
 Polnite baterijo dokler se ne prikaže
 S prilagajanjem nastavitev ali pravilnim upravljanjem napajanja, lahko varčujete z
energijo baterije in predvajalnik dolgo uporabljate ( str. 52).
 Potrebna je zamenjava baterije.
 Posvetujte se z najbližjim Sony prodajalcem.
Meni
Domov
Se ne vključi.
 Stikalo HOLD je nastavljeno v smeri puščice ().
 Zdrsnite stikalo HOLD v nasprotni smeri puščice () ( str. 7).
 Če nemudoma po vklopu predvajalnika pritisnete gumb , se predvajalnik ne
zažene zaradi postopka ugašanja. Počakajte nekaj sekund, nato vklopite.
 Preostalo napajanje baterije ne zadošča.
 Napolnite baterijo, tako da predvajalnik povežete z računalnikom ( str. 14). Če
se predvajalnik ne odziva tudi po polnjenju baterije, pritisnite gumb RESET, da
predvajalnik ponastavite ( str. 56).
 Na predvajalniku ni dovolj prostora v pomnilniku.
 Za podrobnosti o zmogljivosti datotek in map, glejte »Največje število posnetih
datotek ali map (pribl.)« ( str. 77).
 Za normalno delovanje je potrebnega vsaj 20 MB prostega prostora.
Če želite preveriti količino prostega prostora, odprite [Moj računalnik] ali
[Računalnik] – [WALKMAN], desno kliknite [Storage Media]*1 za prikaz menija
in nato izberite [Lastnosti].
*1 Razporeditev podatkov se lahko razlikuje glede na računalniško okolje.
Vsebina
Vklop
61
Odpravljanje težav
Kombiniran skupen čas snemanja in preostali čas nista enakovredna z največjim
časom snemanja.
 Ko posnamete preveč kratkih datotek, bodo morda posnete s samodejno
vstavljenim praznim prostorom med datotekami zaradi omejitev sistema. To
povzroči povečanje skupnega časa snemanja in ima za posledico neujemanje.
Posnetih datotek ni možno izbrisati.
 Datoteka ali mapa, ki je ni možno izbrisati, je na računalniku nastavljena kot samo
za branje.
 Izbrišite podatke z raziskovalcem Windows.
Preostalo
napajanje baterije je nizko ali izrabljeno.

napolnite baterijo ( str. 14).
Popolnoma

Mapa ni izbrisana kljub temu, da so bile izbrisane vse posnete datoteke.
 V mapi so vključene druge datoteke razen posnetih.
 Odprite mapo z raziskovalcem Windows in izbrišite vse datoteke razen tistih
posnetih s predvajalnikom.
Se nadaljuje 
Kazalo
Predvajalnik ne snema.
 Na predvajalniku ni dovolj prostora v pomnilniku.
 Izbrišite nepotrebne datoteke.
 Izvozite posnete datoteke na računalnik.
Potreben prosti prostor se lahko razlikuje glede na bitno stopnjo ali čas
snemanja.
 Doseženo je bilo največje število datotek, ki jih je možno posneti. Največje število
datotek, ki jih lahko posnamete, je 999 posamično za FM radio programe (samo
NWZ-B152F/B153F) in posnete zvočne datoteke.
 Izbrišite nepotrebne datoteke, dokler se število posnetih FM radio programov
(samo NWZ-B152F/B153F) in posnetih zvočnih datotek ne zniža pod 999.
 Izvozite posnete datoteke na računalnik.
 Predvajalnik je povezan z računalnikom.
 Prekinite povezavo predvajalnika z računalnikom.
Meni
Domov
Preostali čas snemanja ostane enak, ne glede na to, da so nekatere datoteke bile
izbrisane.
 Zaradi omejitev sistema, se preostali čas snemanja morda ne izboljša, če so bile
izbrisane le kratke datoteke.
Vsebina
Snemanje
62
Odpravljanje težav
Na predvajalnik je možen prenos le manjšega števila skladb.
 Na predvajalniku ni dovolj prostora v pomnilniku.
 Izbrišite nepotrebne skladbe, da povečate prosti prostor.
V
 pomnilniku so shranjene ne-avdio datoteke.
 Premaknite ne-avdio datoteke na računalnik, da povečate prosti prostor.
Predvajalnik ob povezavi z računalnikom postane nestabilen.
 Uporablja se USB zvezdišče.
 Povežite predvajalnik neposredno z USB konektorjem, saj povezava preko USB
zvezdišča morda ne bo delovala. Uporabite pa lahko napajalno USB zvezdišče.
Se nadaljuje 
Kazalo
Zvočnik datotek ni možno prenesti iz računalnika na predvajalnik.
 Prenos se je morda ustavil zaradi vplivov kot je na primer statična elektrika itd.
 To je posledica zaščite informacij podatkov. Prekinite povezavo predvajalnika in
ga ponovno povežite.
 USB konektor predvajalnika ni pravilno povezan z USB konektorjem na
računalniku. Zagotovite, da se na zaslonu prikaže [DATA ACCESS] ali
[CONNECTED USB].
 Prekinite povezavo predvajalnika in ga nato ponovno povežite.
 Na predvajalniku ni dovolj prostora v pomnilniku.
 Izbrišite nepotrebne skladbe, da povečate prosti prostor.
 Na predvajalniku so nenormalne datoteke.
 Prenesite potrebne datoteke nazaj na računalnik in formatirajte predvajalnik
( str. 51).
 Avdio datoteka je poškodovana.
 Izbrišite avdio datoteko in jo ponovno prenesite. Ob prenosu avdio datoteke
zaprite vse druge aplikacije, da preprečite poškodbe datoteke.
 Poskušali ste prenesti vsebine z zaščito avtorskih pravic.
 Prenos vsebin z zaščito avtorski pravic ni možen, saj jih predvajalnik ne podpira.
Meni
Domov
[CONNECTED USB] se ne prikaže, ko je predvajalnik povezan z računalnikom.
 USB konektor predvajalnika ni pravilno povezan z USB konektorjem na
računalniku.
 Prekinite povezavo predvajalnika in ga nato ponovno povežite.
 Uporablja se USB zvezdišče.
 Povežite predvajalnik neposredno z USB konektorjem, saj povezava preko USB
zvezdišča morda ne bo delovala. Uporabite pa lahko napajalno USB zvezdišče.
 Na računalniku poteka druga aplikacija.
 Prekinite povezavo predvajalnika, počakajte nekaj minut in ponovno povežite.
Če se težava nadaljuje, prekinite povezavo predvajalnika, ponovno zaženite
računalnik in nato ponovno povežite predvajalnik.
 Morda so se pojavile težave z USB konektorjem na računalniku. Povežite USB
konektor predvajalnika z drugim USB konektorjem na računalniku.
 Preostalo napajanje baterije ne zadošča.
 Napolnite baterijo tako, da povežete predvajalnik z delujočim računalnikom za
vsaj 5 minut. Ko polnite izpraznjeno baterijo, svetlobni pokazatelj vklopa utripa v
smeri urnega kazalca in zaslon je prazen.
Vsebina
Povezava z računalnikom
63
Odpravljanje težav
Vsebina
FM radio (samo NWZ-B152F/B153F)
Na FM oddajanje vplivajo motnje.
 V bližini predvajalnika se uporablja naprava, ki oddaja radijske signale, kot na
primer mobilni telefon.
 Ko uporabljate naprave, kot je na primer mobilni telefon, naj bodo oddaljene od
predvajalnika.
Se nadaljuje 
Kazalo
Sprejem je slab ali je slaba kakovost zvoka.
 Šibek radio signal.
 Poslušajte FM oddajanje v bližini okna, saj je signal znotraj stavb ali v vozilih
lahko šibek.
 Kabel slušalk ni dovolj raztegnjen.
 Kabel slušalk služi kot antena. Kabel slušal raztegnite kolikor je le mogoče.
Meni
Domov
FM oddajanje se ne sliši dobro.
 Morda sprejemna frekvenca ni popolnoma uglašena.
 Ročno izberite frekvenco za izboljšanje sprejema ( str. 34).
64
Odpravljanje težav
Datum in čas sta se ponastavila.
 Če ste predvajalnik nekaj časa pustili z izrabljeno baterijo, se datum in čas lahko
ponastavita.
( str. 14) in
 To ni okvara. Polnite baterijo, dokler se na zaslonu ne prikaže
ponovno nastavite datum in čas ( str. 17, 45).
Vse nastavitve predvajalnika so se ponastavile.
 Premaknili, izbrisali ali preimenovali ste sistemske datoteke. Ali je bil pomnilnik
formatiram s čem drugim kot menijem [Format] predvajalnika.
 Če izvedete katero izmed zgoraj navedenih operacij, se bo sistem ponovno
strukturiral in vse nastavitve predvajalnika bodo ponastavljene, ko prekinete
povezavo predvajalnika z računalnikom ali drugimi napravami.
Če predvajalnik ne deluje normalno, ko ste ga formatirali s čem drugim kot
menijem [Format] predvajalnika, formatirajte pomnilnik z menijem [Format]
predvajalnika ( str. 51).
Kazalo
Predvajalnik se greje.
 Predvajalnik se lahko ogreje med polnjenjem baterije ali neposredno za tem.
Predvajalnik se prav tako lahko ogreje med prenašanjem velike količine datotek. To
običajno ni vzrok za skrb. Predvajalnik za nekaj časa odložite, da se ohladi.
Predvajalnik za nekaj časa odložite, da se ohladi.
Meni
Domov
Ob delovanju predvajalnika ni zvoka piskanja.
 [Beep] je nastavljeno na [Beep OFF].
 Nastavite [Beep] na [Beep ON] ( str. 46).
Vsebina
Drugo
65
Odpravljanje težav
Vsebina
Sporočila
Če se na prikazu prikaže sporočilo, sledite spodnjim navodilom.
[CANNOT EXECUTE]
 Prednastaviti/izbrisati želite postaje, medtem ko predvajalnik ni v FM funkciji.
 Spremenite funkcijo na [FM] in nato prednastavite/izbrišite postaje.
 Spremeniti poskušate namestitve izenačevalnika, medtem ko je vključena funkcija
nizkih tonov.
 Onemogočite funkcijo nizkih tonov in nato spremenite nastavitve
izenačevalnika.
[CAN NOT CHARGE]
 Baterijo polnite pri okoljski temperaturi izven obsega med 5 °C do 35 °C.
 Baterije ne morete polniti, če je prikazana ikona . Polnite baterijo pri okoljski
temperaturi med 5 ºC do 35 ºC.
[CHARGING]
 Baterija se polni.
 To ni napaka. Počakajte, da se baterija popolnoma napolni. Kljub temu lahko
predvajalnik uporabljate tudi, ko baterija ni popolnoma napolnjena.
[CONNECTED USB]
 Predvajalnik je povezan z računalnikom.
 To ni napaka. S krmilnimi gumbi ne morete upravljati, dokler je predvajalnik
povezan z računalnikom.
[DRM ERROR]
 Predvajalnik ne more predvajati avdio datotek, ki uporabljajo tehnologijo
upravljanja digitalnih pravic za Windows Media (»WM-DRM«).
 Prenesite normalno avdio datoteko nazaj na računalnik in nato formatirajte
pomnilnik.
Se nadaljuje 
Kazalo
[BOOT ERROR]
 Pomnilnik ni bil pravilno formatiran.
 Pomnilnik je bil formatiran na računalniku.
 Pritisnite gumb , nato se prikaže [Format OK?]. Izberite [OK], da pritisnete
gumb , da potrdite.
Vsi podatki (skladbe itd. vključno z vzorčnimi podatki nameščenimi v tovarni,
nameščevalnikom paketa programske opreme in Navodila za uporabo) bodo
izbrisani.
Meni
Domov
[AVLS] (utripa)
 Raven glasnosti presega nominalno vrednost medtem ko je omogočeno
[AVLS(Volume Limit)].
 Znižajte glasnost ali onemogočite [AVLS(Volume Limit)] ( str. 46).
66
Odpravljanje težav
[MEMORY FULL]
 Na predvajalniku ni dovolj prostora v pomnilniku.
 Poskušate snemati FM radio program (samo NWZ-B152F/B153F) s predvajalnikom
na katerem je že 999 datotek posnetih FM radio programov.
 Poskušate snemati zvok s predvajalnikom, na katerem je že 999 posnetih zvočnih
datotek.
 Povežite predvajalnik z računalnikom in izbrišite nepotrebne skladbe ali
datoteke, da povečate prosti prostor na predvajalniku.
 Izbrišite nepotrebne posnete FM radio programe.
 Izbrišite nepotrebne posnete zvočne datoteke.
[NO DATA]
 V pomnilniku ni avdio datotek.
 Prenesite avdio datoteke.
[NO ITEM]
 V izbranem predmetu ni avdio datotek.
 Prenesite avdio datoteke.
 Posnemite zvok.
 Posnemite FM radio (samo NWZ-B152F/B153F).
 Ni prednastavljenih FM postaj (samo NWZ-B152F/B153F).
 Prednastavite FM postaje.
[READ ONLY]
 Izbrisati poskušate skladbe, ki so označene samo za branje.
 Izbrišite podatke z raziskovalcem Windows.
Kazalo
[LOW BATTERY]
 Napolnjenost baterije je nizka.
 Napolnite baterijo ( str. 14).
Meni
Domov
[HOLD]
 Predvajalnika ni možno uporabljati, ker je stikalo HOLD nastavljeno na položaj
Hold.
 Za uporabo predvajalnika, zdrsnite stikalo HOLD v nasproten položaj ( str. 7).
Vsebina
[FILE ERROR]
 Branje datoteke ni možno.
 Datoteka ni normalna.
 Predvajalnik ne more predvajati določenih datotek zaradi nezdružljivega formata.
 Prenos je bil prekinjen.
 Prenesite normalno avdio datoteko nazaj na računalnik in nato formatirajte
predvajalnik.
 Če je skladba, ki je ni možno predvajati, nepotrebna jo lahko izbrišete iz
pomnilnika.
67
Dodatne informacije
Dodatne informacije
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, da z
izdelkom ne smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki.
Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in
elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru
neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo
pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi
distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.
Uporabni dodatki: slušalke
Se nadaljuje 
Kazalo
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Meni
Domov
Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v
državah, ki upoštevajo smernice EU
Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščeni predstavnik za EMC in varnost
proizvodov je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete
na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Vsebina
Ukrepi
68
Dodatne informacije
Kazalo
Se nadaljuje 
Meni
Domov
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako
kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za
kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v
primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004%
svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilno odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le
usposobljeno servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni
točki za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi
odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih
baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na
upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Vsebina
Odstranitev odpadnih baterij (velja za evropsko unijo in druge evropske države s
sistemom ločevanja odpadkov)
69
Dodatne informacije
Meni
Domov
Kazalo
Se nadaljuje 
Vsebina
O varnosti
Pazite, da s kovinskimi predmeti ne povzročite kratkega stika med terminali
predvajalnika.
Če
 baterija za polnjenje pušča, se je ne dotikajte z golimi rokami. Ker lahko
tekočina iz baterije ostane v predvajalniku, se v primeru puščanja baterije
posvetujte z najbližjim Sony prodajalcem. Če vam tekočina pride v oči, oči ne
drgnite, saj lahko to povzroči slepoto. Oči izperite s čisto vodo in se
posvetujte z zdravnikom.
Prav tako, če pride tekočina na telo ali oblačila, jih nemudoma izperite, saj
lahko povzroči opekline ali poškodbe. Če se opečete ali poškodujete s
tekočino iz baterije, se posvetujte z zdravnikom.
V
 predvajalnik ne točite vode ali polagajte tujkov. S tem lahko povzročite
požar ali električni udar.
V tem primeru predvajalnik nemudoma izključite, ga odklopite in se
posvetujte z najbližjim prodajalcem Sony ali Sony servisnim centrom.
ne položite v ogenj.
Predvajalnika

Predvajalnika ne razstavljajte ali spreminjajte. S tem lahko povzročite
električni udar. Za zamenjavo baterije za polnjenje, notranje preglede ali
popravila se posvetujte z najbližjim Sony prodajalcem ali Sony servisnim
centrom.
70
Dodatne informacije
Predvajalnika ne izpostavljajte vodi. Predvajalnik ni vodotesen. Zapomnite si,
da morate upoštevati spodnje ukrepe.
 Pazite, da vam predvajalnik ne pade v umivalnik ali druge posode napolnjene z vodo.
 Predvajalnika ne uporabljajte na vlažnih območjih ali slabem vremenu, kot na primer
v dežju ali snegu.
 Predvajalnika ne zmočite.
Če se predvajalnika dotaknete z mokrimi rokami ali ga položite v vlažna oblačila, se
lahko zmoči in to lahko povzroči nepravilno delovanje predvajalnika.
Ko slušalke odklopite iz predvajalnika, zagotovite, da za odklop držite vtič
slušalk. Z vlečenjem samega kabla slušalk lahko le tega poškodujete.
Se nadaljuje 
Kazalo
 Prepričajte se, da predvajalnika ne položite v torbo s kablom slušalk ovitim okoli
predvajalnika, ki bi nato bil podvržen močnim udarcem.
Meni
Domov
 Prepričajte se, da se ne boste usedli s predvajalnikom v zadnjem žepu.
Vsebina
O namestitvi
Na vrh predvajalnika ne polagajte težkih predmetov in ga ne izpostavljajte
močnim tresljajem. To lahko povzroči napačno delovanje ali poškodbe.
nikoli ne uporabljajte, kjer bi lahko bil izpostavljen izredni
Predvajalnika

svetlobi, temperaturam, vlagi ali vibracijam. Predvajalnik se lahko razbarva,
deformira ali poškoduje.
Predvajalnika nikoli ne pustite izpostavljenega visokim temperaturam, kot na
primer v parkiranem avtomobilu ali pod neposredno sončno svetlobo.
Predvajalnika ne pustite v prostoru s prekomernim prahom.
Predvajalnika ne pustite na nestabilnih površinah ali nagibih.
Če predvajalnik povzroča motnje radijskega ali televizijskega sprejema, ga
izklopite in premaknite vstran od radia ali televizije.
Ko predvajalnik uporabljate, upoštevajte spodnje ukrepe, da preprečite
zvijanje ohišja ali nepravilno delovanje predvajalnika.
71
Dodatne informacije
Vsebina
Opombe o statični elektriki
Predvsem v suhem vremenu lahko na ušesih čutite rahlo ščemenje. To je
posledica statične naelektritve, ki se nakopiči v vašem telesu in ni znak okvare
predvajalnika.
Učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov.
Nastanek vročine
Med polnjenjem predvajalnika lahko pride do nastanka vročine, če ga
uporabljate dalj časa.
Meni
Domov
O slušalkah
Kazalo
Varnost na cesti
Slušalk ne uporabljajte na krajih, kjer sluh ne sme biti omejen.
Preprečevanje poškodb sluha
Slušalk ne uporabljajte pri visoki glasnosti. Strokovnjaki za sluh odsvetujejo
nepretrgano, glasno in podaljšano predvajanje. Če se pojavi zvonjenje v ušesih,
zmanjšajte glasnost ali prekinite uporabo.
Glasnosti ne povišajte naenkrat, še posebej ko uporabljate slušalke. Glasnost
višajte postopoma, tako da glasni zvoki ne bodo poškodovali vaših ušes.
Skrb za druge
Glasnost ohranjajte na zmernem nivoju. S tem boste slišali zvoke v okolici in
boste obzirni do oseb v vaši okolici.
Opozorilo
Če se med uporabo predvajalnika pojavljajo strele, slušalke nemudoma
snemite.
Če se pojavi alergijska reakcija na priložene slušalke, jih nemudoma prenehajte
uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.
Se nadaljuje 
72
Dodatne informacije
Se nadaljuje 
Kazalo
O čiščenju
Ohišje predvajalnika očistite z mehko krpo, kot je na primer krpica za
čiščenje očal.
Če je predvajalnik zelo umazan, ga očistite z mehko krpo navlaženo z vodo
ali nežnim čistilom.
Ne uporabljajte grobih krp, praškov za čiščenje ali topil, kot so alkohol,
benzen, saj lahko to poškoduje apreturo ohišja.
Pazite, da preko odprtin v bližini konektorja v predvajalnik ne prodre voda.
Vtič slušalk periodično čistite.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave povezane s predvajalnikom, se
posvetujte z najbližjim Sony prodajalcem.
Meni
Domov
O LCD zaslonu
LCD zaslona ne pritiskajte s silo. Pojavilo se lahko barvne pike ali se LCD
plošča poškoduje.
Če predvajalnik uporabljate na hladnem, se lahko pojavijo sence. To ni
okvara.
Če predvajalnik uporabljate v hladnem ali vročem prostoru, lahko to vpliva
na kontrast.
Vsebina
O uporabi
Ko uporabljate pasek (prodaja se posebej), pazite, da ga ne boste zataknili na
predmete. Nadalje pazite, da s predvajalnikom ne nihate s paskom, da
preprečite trke z drugimi osebami.
Vzdržite se uporabe predvajalnika glede na objave na poletih med vzletom ali
pristankom letala.
Zapomnite si, da se lahko v predvajalniku začasno tvori kondenzacija v
primerih, ko ga hitro premaknete iz okolja z nizkimi temperaturami v okolje
z visokimi temperaturami ali ga uporabljate v prostoru, v katerem je ravno
bilo vključeno gretje. Kondenzacija ustvari fenomen, pri katerem se vlaga iz
zraka sprime na površine, kot so kovinske plošče itd. in se nato spremeni v
vlago.
Če se v predvajalniku tvori kondenzacija, ga pustite izklopljenega, dokler
kondenzacija ne izgine. Če predvajalnik uporabljate s kondenzacijo, se lahko
pojavi nepravilno delovanje.
73
Dodatne informacije
Se nadaljuje 
Kazalo
Razlage v tem priročniku predvidevajo, da ste seznanjeni z osnovnim
delovanjem Windows.
Za podrobnosti o uporabi računalnika in operacijskega sistema, glejte
zadevne priročnike.
Meni
Domov
 Ne zagotavljamo, da bodo vsi jeziki pravilno prikazani v priloženi programski opremi.
 Znaki, ki jih ustvari uporabnik, in nekateri posebni znaki morda ne bodo prikazani.
Vsebina
O programski opremi
Zakon o avtorskih pravicah prepoveduje reprodukcijo programske opreme ali
spremne dokumentacije delno ali v celoti ali izposojo programske opreme
brez dovoljenja lastnika avtorske pravice.
v nobenem primeru ne bo odgovoren za finančno škodo ali izgubo
Sony

dobička, vključno z zahtevki tretjih strank, ki izhajajo iz programske opreme
priložene temu predvajalniku.
Programska oprema, priložena temu predvajalniku, se ne sme uporabljati s
kakršno koli drugo opremo, kot tisto, za katero je namenjena.
Zapomnite si, da se lahko zaradi neprekinjenega truda izboljšave kakovosti,
programska oprema spremeni brez predhodnega obvestila.
Uporabo tega predvajalnika z drugo kot priloženo programsko opremo
garancija ne pokriva.
Sposobnost prikaza jezikov v priloženi programski opremi je odvisna od
nameščenega operacijskega sistema na računalniku. Za boljše rezultate,
zagotovite, da je nameščen operacijski sistem združljiv z želenim jezikom
prikaza.
74
Dodatne informacije
V nekaterih državah/regijah nekateri vzorčni podatki niso nameščeni.
Vsebina
O vzorčnih podatkih*1
Na predvajalniku so predhodno naloženi vzorčni podatki.
Če vzorčne podatke izbrišete, jih več ne morete obnoviti in nadomestnih
podatkov ne bomo priskrbeli.
*1
O spletni strani podpore za stranke
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave z izdelkom Sony ali želite informacije
o združljivih predmetih s Sony izdelki, obiščite naslednje spletne strani.
Za stranke v ZDA: http://www.sony.com/walkmansupport
Za stranke v Kanadi: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Za stranke v Evropi: http://support.sony-europe.com/DNA
Za stranke v Latinski Ameriki: http://www.sony-latin.com/index.crp
Za stranke v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/support
Za stranke,ki so kupile čezmorske modele:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Kazalo
 Zmogljivosti povezanega predvajalnika.
 Predvajalnik ne deluje normalno.
 Vsebinske informacije so napisane v jeziku ali znaku, ki jih predvajalnik ne
podpira.
Meni
Domov
Posnete skladbe so omejene samo za osebno uporabo. Uporaba skladb
izven te omejitve zahteva dovoljenje lastnika avtorskih pravic.
ni odgovoren za nepopolno snemanje/prenos ali poškodovane
Sony

podatke zaradi težav s predvajalnikom ali računalnikom.
od vrste besedila in znakov, besedilo prikazano na predvajalniku
Odvisno

morda ne bo pravilno prikazano na napravi. To je zaradi:
75
Dodatne informacije
Kazalo
Program ©2010 Sony Corporation
Dokumentacija ©2010 Sony Corporation
Meni
Domov
»WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta registrirani blagovni znamki
Sony Corporation.
in njegov logitip sta blagovni znamki Sony Corporation.
ZAPPIN

Microsoft, Windows, Windows Vista in Windows Media so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke Microsoft Corporation v Združenih državah
in/ali drugih državah.
Adobe Reader in Adobe Flash Player so blagovne znamke ali
Adobe,

registrirane blagovne znamke v Adobe Systems Incorporated v Združenih
državah in/ali drugih državah.
MPEG Layer-3 tehnologija avdio kodiranja in patenti licencirani pri
Fraunhofer IIS in Thomson.
IBM in PC/AT sta registrirani blagovni znamki International Business
Machines Corporation.
Macintosh je blagovna znamka Apple Inc.
Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne
znamke ali registrirane blagovne znamke zadevnih lastnikov. V tem
priročniku oznaki TM in ® nista določeni.
Vsebina
Licenca in obvestilo o blagovni znamki
76
Dodatne informacije
Vsebina
Tehnični podatki
Podprti formati datotek
Avdio formati
(kodek)
Format medijske datoteke: MP3 (MPEG-1 Layer3) format
datoteke
Končnica datoteke: .mp3
Bitna stopnja: 32 do 320 kbps (podpira spremenljivo bitno
stopnjo (VBR))
Vzorčna frekvenca*1: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Format medijske datoteke: ASF format datoteke
Končnica datoteke: .wma
Bitna stopnja: 32 do 192 kbps (podpira spremenljivo bitno
stopnjo (VBR))
Vzorčna frekvenca*1: 44,1 kHz
*1 Vzorčna frekvenca se morda ne ujema z vsemi dekoderji.
Največje število posnetih skladb in čas (pribl.)
Približen čas temelji na primeru, v katerem prenašate ali snemate le skladbo dolge
4 minute v formatu MP3.
Število in čas drugih skladb v avdio formatu datoteke, ki jih lahko predvajate, se lahko
razlikuje od formata MP3.
NWZ-B152/B152F
NWZ-B153/B153F
Bitna stopnja
Število
Čas
Število
Čas
48 kbps
1.250
83 ur 20 min.
2.550
170 ur 00 min.
64 kbps
950
63 ur 20 min.
1.950
130 ur 00 min.
128 kbps
470
31 ur 20 min.
980
65 ur 20 min.
256 kbps
240
16 ur 00 min.
490
32 ur 40 min.
320 kbps
190
12 ur 40 min.
390
26 ur 00 min.
Se nadaljuje 
Kazalo
MP3
Meni
Domov
Glasba
77
Dodatne informacije
Največji čas snemanja (pribl.)
Kodek*
Čas
Čas
Visoko snemanje zvoka
23 ur 20 min.
47 ur 50 min.
Srednje snemanje zvoka
46 ur 40 min.
95 ur 40 min.
Nizko snemanje zvoka
93 ur 20 min.
191 ur 20 min.
FM snemanje
11 ur 40 min.
23 ur 50 min.
Kazalo
NWZ-B153/B153F
Meni
Domov
NWZ-B152/B152F
1
Vsebina
Spodnji časi so ocenjeni za primer v katerem se shranjujejo le FM (samo NWZ-B152F/
B153F) ali zvočne avdio datoteke. Čas se lahko razlikuje, glede na pogoje uporabe
predvajalnika.
* Predvajalnik za snemanje zvoka in FM programov uporablja MS-ADPCM kodek.
1
Največje število posnetih datotek ali map (pribl.)
Datoteke: 2.640
Mape: 500
Zmogljivost (razpoložljiva za uporabnika)*1
NWZ-B152/B152F: 2 GB (Pribl. več kot 1,73 GB = 1.853.587.456 bitov)
NWZ-B153/B153F: 4 GB (Pribl. več kot 3,54 GB = 3.798.007.808 bitov)
Razpoložljiva zmogljivost shranjevanja predvajalnika se lahko spreminja.
Del pomnilnika se uporablja za funkcije upravljanja podatkov.
*1
Izhod (slušalke)
Frekvenčni odziv
20 do 20.000 Hz (ob predvajanju podatkovne datoteke, meritev enojnega signala)
FM radio (samo NWZ-B152F/B153F)
Prednastavljeno
30 prednastavljenih postaj
FM
frekvenčni obseg

87,5 do 108,0 MHz
Frekvenca se spreminja po 0,1 MHz.
IF (FM)
Ni podprto
Antena
Antena kabla slušalke
Vmesnik
Slušalke: stereo mini vhod
Visoko hitrosten USB (združljiv z USB 2.0)
Obratovalna temperatura
5 °C do 35 °C
Se nadaljuje 
78
Dodatne informacije
Vir napajanja
Vsebina
Vgrajena 170 mAh litij-ionska baterija za ponovno polnjenje
USB napajanje (iz računalnika preko USB konektorja predvajalnika)
Čas polnjenja
Meni
Domov
Polnjenje na osnovi USB
Pribl. 70 minut
Življenjska doba baterije (neprekinjeno predvajanje)
NWZ-B152/B153/B152F/B153F
Predvajanje pri MP3 128 kbps
Približno 18 ur
Predvajanje pri WMA 128 kbps
Približno 17 ur
Pri sprejemanju FM oddajanja
(samo NWZ-B152F/B153F)
Približno 6 ur
FM snemanje
(samo NWZ-B152F/B153F)
Približno 3 ur
Snemanje glasu
Približno 6 ur
Kazalo
Stanje predvajalnika
Dejanska življenjska doba baterije se lahko spreminja glede na nastavitve. Zgoraj ocenjeno
število ur uporabe temelji na tipičnih pogojih uporabe z »Osnovnimi nastavitvami
merjenja življenjske dobe baterije (Nastavitev daljše življenjske dobe baterije)« kot je
prikazano v spodnji preglednici. Ne pozabite, da četudi je predvajalnik izklopljen za daljše
časovno obdobje, še vedno troši manjšo količino napajanja baterije. Življenjska doba
baterije se lahko spreminja glede na nastavitve glasnosti, pogoje uporabe in temperaturo
okolja.
Nastavitev
Privzeta
nastavitev
Osnovna nastavitev
merjenja življenjske
dobe baterije
(Nastavitev daljše
življenjske dobe
baterije)
Nastavitve zaslona
[Power Save Mode]*1 ( str. 47)
[Save ON
Normal]
[Save ON Super]
Nastavitve zvočnih
učinkov
[Equalizer]*2 ( str. 30)
[None]
[None]
Vključi
Izključi
[LED ON]
[LED OFF]
[Mid]
[Low]
[BASS]* ( str. 29)
Nastavitev svetlobnega [LED]*3 ( str. 47)
pokazatelja
Nastavitve kakovosti
snemanja
3
[Voice Record Codec] ( str. 44)
*1 Ko je [Power Save Mode] nastavljeno na [Save ON Normal], se življenjska doba baterije skrajša za
približno 30 % v primerjavi s [Save ON Super].
Ko je [Power Save Mode] nastavljeno na [Save OFF], se življenjska doba baterije skrajša za približno
70 % v primerjavi s [Save ON Super].
*2 Ko je [Equalizer] nastavljeno na [Heavy], [Pop], [Jazz], [Unique] ali [Custom], se življenjska doba
baterije skrajša za približno 50 % v primerjavi s [None].
*3 Ko je aktivirana funkcija [BASS] in je [LED] nastavljeno na [LED ON], se življenjska doba baterije
skrajša za približno 50 %.
Se nadaljuje 
79
Dodatne informacije
Zaslon
Vsebina
3-linijski LCD
Dimenzije (š/v/g, projekcijski deli niso vključeni)
90,7 × 22 × 14,7 mm
Meni
Domov
Mere (š/v/g)
90,9 × 23,3 × 15,2 mm
Kazalo
Teža
Pribl. 28 g
Priloženi predmeti
Slušalke (1)
Quick Start Guide (1)
Naslednje mape so shranjene v mapi [Storage Media] pomnilnika predvajalnika. Naslednji
predmeti (PDF datoteke in bližnjice) so vključeni v te mape.
Mapa [Operation Guide]*1
Vsebuje PDF datoteke Navodila za uporabo.
Mapa [Support]
Vsebuje ikone bližnjic do »Podpore za stranke« in »Registracijo strank« v mapah države/
regije.
Mapa [PC_Application_Software]
Vsebuje ikono bližnjice do strani za prenos Windows Media Player 11. Če na
računalniku uporabljate Windows Media Player 10 ali nižji, s te spletne strani prenesite
Windows Media Player 11.
*1 PDF datoteke imenovane [xxx_NWZB150.pdf] v tej mapi so Navodila za uporabo. Ime jezika je
prikazano namesto »xxx«. Izberite priročnik v vašem jeziku.
Se nadaljuje 
80
Dodatne informacije
Sistemske zahteve (predvajalnika)
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.
Kazalo
Ni podprto v naslednjih okoljih:
Lastno izdelani računalniki ali operacijski sistemi
Okolja, ki je posodobitev originalno nameščenega operacijskega sistema proizvajalca
Multi-boot okolje
Multi-monitor okolje
Macintosh
Meni
Domov
Ne zagotavljamo delovanje vseh računalnikov, tudi če izpolnjujejo zgoraj navedene
sistemske zahteve.
Vsebina
Računalnik
IBM PC/AT ali združljiv računalnik z naslednjimi predhodno nameščenimi
operacijskimi sistemi Windows*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ali novejši)
Windows XP Professional (Service Pack 2 ali novejši)
Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 ali novejši)
Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 ali novejši)
Windows Vista Business (Service Pack 1 ali novejši)
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 ali novejši)
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
Podprta 64 bitna različica operacijskega sistema za Windows Vista & Windows 7.
Drugi kot zgoraj navedeni operacijski sistemi niso podprti.
*1Z izjemo različic operacijskih sistemov, ki jih Microsoft ne podpira.
CPE: 300 MHz ali več (za Windows Vista, 800 MHz ali več. Za Windows 7, 1 GHz ali
več)
RAM: 128 MB ali več (Za Windows Vista, 512 MB ali več. Za Windows 7, 1 GB
(32 bitov) / 2 GB (64 bitov) ali več)
USB konektor (priporočen je visoko hitrostni USB)
Internet Explorer 6.0 ali novejši, nameščen mora biti Windows Media Player 11 ali 12.
Za uporabo Electronic Music Distribution (EMD) ali obiskovanje spletnih strani je
potrebna širokopasovna internetna povezava.
81
Dodatne informacije
B
Baterija ....................................... 14, 78
[Beep] . ............................................. 46
Bitna stopnja ................................... 53
C
[Contrast] ........................................ 47
D
Datum in čas ................................... 17
E
[Equalizer] . ..................................... 30
F
[FM] ........................................... 10, 33
[FM Auto Preset] . .......................... 35
FM radio zaslon .............................. 34
[Format] . ......................................... 51
Funkcija nizkih tonov ................ 8, 29
H
Hitro previjanje naprej . ................. 21
Hitro previjanje nazaj .................... 21
I
[Information] .................................. 48
[Initialize] ........................................ 51
Iskanje skladb . ................................ 26
Izbirno ............................................. 28
Izbirno stikalo ................................... 5
Izbriši
Posneti podatki ............................38, 42
Skladbe . ..............................................32
K
Kakovost zvoka ......................... 29, 30
L
[Language] . ............................... 16, 49
[LED] ........................................... 6, 47
M
Meni Domov ................................... 10
Mikrofon . .................................... 7, 41
MP3 ......................................19, 53, 76
[Music Library] . .................10, 12, 21
N
Nastavljanje časa . ..................... 17, 45
Se nadaljuje 
Kazalo
A
Adobe Reader ................................... 2
ADPCM ..................................... 41, 77
[Artist] ............................................. 26
[AVLS(Volume Limit)] .................. 46
G
Glasnost .................................5, 46, 71
Gumb BACK/HOME . ............... 6, 12
Gumb BASS/PLAY MODE
. .............................................5, 28, 29
Gumb REC/STOP ................5, 37, 41
Gumb RESET . ............................ 7, 56
Gumb VOL +/– ................................ 5
Gumb ZAP .................................. 5, 24
Meni
Domov
Simboli
(Ponovi vse) . ............................. 28
(Ponovi 1 skladbo) . ................ 28
(Ponovi izbirno vse) . ....... 28
(ZAPPIN predvajanje) ......... 8, 24
[Custom] ................................. 30
[Heavy] .................................... 30
[Jazz] ........................................ 30
[Pop] . ....................................... 30
[Unique] .................................. 30
Vsebina
Kazalo
82
Dodatne informacije
S
[Scan Sensitivity] ............................ 40
[Set Date-Time] ........................ 17, 45
[Settings] ................................... 10, 45
Slušalke ............................6, 71, 77, 79
Snemanje ................................... 37, 41
Sporočila .......................................... 65
Stikalo HOLD ................................... 7
Svetlobni pokazatelj ......................... 6
U
USB konektor . ......................7, 14, 19
V
Vklop . ................................................ 9
[Voice] . ...................................... 10, 41
[Voice Record Codec] . .................. 44
W
WMA ...................................19, 53, 76
Kazalo
R
Računalnik ..........................14, 62, 80
Radio ................................................ 33
Raziskovalec .................................... 19
[Reset All Settings] . ....................... 50
Ročno iskanje postaj ...................... 33
Meni
Domov
P
[Play Mode] . ................................... 28
Polnjenje baterije ............................ 14
Ponastavljanje predvajalnika . ....... 56
Ponovi .............................................. 28
[Power Save Mode] ........................ 47
Prednastavljen način iskanja . ....... 33
Predvajanje ................................ 21, 23
Predvajanje posnetih podatkov
. ................................................. 39, 43
Prenašanje ....................................... 19
Preostala napolnjenost baterije
. ................................................... 8, 14
Priloženi predmeti . ........................ 79
Z
ZAPPIN predvajanje . .................... 23
[ZAPPIN Range] ............................ 25
Zaslon ...................................... 6, 8, 34
Zaslon predvajanja ........................... 8
Vsebina
O
Odpravljanje težav . ........................ 56
Odprtina za pasek ............................ 7
Download PDF

advertising