Sony | NWZ-W252 | Sony NWZ-W252 W252 Nosljivi predvajalnik mp3 WALKMAN® Navodila za uporabo

Preverjanje priložene opreme
Kaj je predvajanje ZAPPIN?
• Predvajalnik (1)
Posamezni deli
• Stojalo s kablom USB (1)
Trak za vrat
Trije načini za prenos glasbe
 Iz CD-jev itd. s pomočjo programa Windows Media Player 11 ali 12
Statusna lučka
Slušalke
ZAPPIN omogoči zaporedno predvajanje odlomkov skladb s prednastavljenim
trajanjem.
Lučka OPR
(delovanje)
Običajno predvajanje
Namestitev ušesnih nastavkov
Predvajanje ZAPPIN
Priložena programska oprema
Kratki prepoznavni odlomki skladb (kot so najbolj melodični in ritmični deli)
Čas predvajanja ZAPPIN za odlomke skladb lahko nastavite na »Short« ali »Long«.
Programska oprema je shranjena v vgrajenem pomnilniku flash in vključuje
naslednje elemente:
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
Navodila za uporabo itd.
Za podrobnosti o namestitvi glejte  »Namestitev priložene programske
opreme (navodila za uporabo so priložena)«.
 Ločite levi in desni del.
Dela sta spojena magnetno.
 Obesite trak za vrat preko zadnjega dela vratu in ušes ter namestite ušesne nastavke za
Ko pri prenosu skladb s pomočjo programa Content Transfer nastavite 12 TONE ANALYSIS na »Automatic« ali
»Always ON« se vsaki skladbi dodajo informacije o najbolj prepoznavnih delih na osnovi melodije in ritmov.
Nato boste lahko med predvajanjem ZAPPIN zaporedno predvajali najbolj melodične in ritmične odlomke iz
vsake skladbe.
Program Content Transfer je priložen predvajalniku. Za podrobnosti o namestitvi programa Content Transfer,
glejte poglavje  »Namestitev priložene programske opreme«.
Vrne se v običajno predvajanje in znova začne
predvajati trenutno skladbo od začetka.
Namestitev predvajalnika v držalo
Ko boste predvajalnik prenašali ali ga ne boste uporabljali, ga hranite v priloženem držalu, da preprečite
izgubo magnetnega polja.
Magnet je na desni strani.
V bližino predvajalnika ne postavljate
kreditnih ali bančnih kartic ipd. (kartic z
magnetnim zapisom), ko ta ni
nameščen v držalu, da preprečite
poškodbo magnetnega zapisa kartic.
 Za podrobnosti o upravljanju glejte poglavje »3 Predvajanje glasbe«.
4-186-509-22(1)
Namestitev priložene programske
opreme (navodila za uporabo so priložena)
 Predvajalnik povežite s priloženim stojalom.
 Kabel USB stojala za predvajalnik povežite z delujočim računalnikom.
Do priključka USB
Primite predvajalnik za držalo in ga
zaprite, tako da se zaskoči.
1 Uvoz in prenos glasbe
Poglavje opisuje postopke iz zgornjega poglavja  »Trije načini za prenos glasbe«.
Podrobnosti o postopkih  ali  najdete na hrbtni strani.
Skladbe lahko prenašate s pomočjo programa Windows Media Player na vašem
računalniku. Tu je opisan postopek uvoza in prenosa skladb s pomočjo programa
Windows Media Player 11.
 Skladbe iz CD-jev ipd. uvozite v program Windows Media Player na
računalniku.
Za podrobnosti o uvozu skladb iz CD-jev itd. glejte pomoč v programu Windows Media
Player na računalniku. Skladb, ki ste jih že uvozili v Windows Media Player, ni treba znova
uvažati.
1 Kliknite »Kopiranje s CD-ja«.
2 Priprava predvajalnika
2 Za začetek prenosa kliknite tukaj.
Ko boste predvajalnik uporabili prvič ali ga daljši čas niste uporabljali, lahko reorganizacija
predvajalnika na računalniku traja tudi več minut.
 Dvokliknite »Setup.exe«.
Prikaže se čarovnik za namestitev.
 Ko izvedete »Setup.exe«, se datoteka »Setup.exe« in mapa »Install«, shranjena v mapi »Storage Media« na
predvajalniku, varnostno kopirata na računalnik ter programa WALKMAN Guide in Content Transfer se
namestita na računalnik.
Vklop predvajalnika
Po nakupu predvajalnik najprej napolnite.
Če se prikaže okno z možnostmi, kliknite »Prekliči«.
Začne se polnjenje. Med polnjenjem statusna lučka utripa počasi. Ko je polnjenje končano,
bo statusna lučka prenehala utripati in bo svetila z manjšo intenzivnostjo, ko bo
predvajalnik povezan z računalnikom. Za podrobnosti o času polnjenja in zmogljivosti
baterije glejte  »Tehnični podatki« na hrbtni strani.

Za zagon predvajalnika pritisnite
preklopno stikalo.
Preverjanje stanja napolnjenosti baterije
Player.
Med prenosom skladb na predvajalnik bo statusna lučka utripala močneje.
Oranžna*
Rdeča*
* Utripa v 5-sekundnih intervalih.
Hitro utripajoča
rdeča
Ko je baterija izpraznjena, bo
lučka OPR utripala hitro in slišali
boste dolgo zvočno opozorilo. V
tem primeru predvajalnika ne
boste mogli uporabljati.
Običajno predvajanje
1
2
Predvajanje ZAPPIN
3
Predvajanje skladb
Pritisnite preklopno stikalo navzgor.
Preskakovanje prejšnje/naslednje skladbe
Program WALKMAN Guide vsebuje naslednje elemente:
 Navodila za uporabo
 Povezava za registracijo kupca
 Povezava do spletnega mesta za podporo kupcem
 Druge uporabne povezave
Vključuje informacije o povezavi ipd. za spletno mesto za prenos.
Priloženi elementi se lahko razlikujejo, odvisno od države/območja nakupa.
 Namig

Po izvedbi datoteke »Setup.exe« lahko nezasedeni prostor v mapi »Storage Media« izrabite bolj učinkovito
tako, da v predvajalnik vgrajeni pomnilnik flash formatirate. Za postopek formatiranja v predvajalnik
vgrajenega pomnilnika flash glejte poglavje  »Formatiranje predvajalnika« na hrbtni strani.
Preklop v
predvajanje ZAPPIN
Pritisnite in zadržite
preklopno stikalo,
dokler ne zaslišite
»Zappin in«.
Predvajalnika predvaja 4-sekundne odlomke skladb.

Če ne morete najti najbolj znanega odlomka skladbe, se skladba začne predvajati na točki, ki je
približno 45 sekund oddaljena od začetka skladbe. Če je skladba krajša od 45 sekund, se skladba
začne predvajati na neki točki pred koncem skladbe.
Preskok na prejšnjo/naslednjo skladbo, naključno predvajanje ali
predvajanje seznama predvajanje med predvajanjem ZAPPIN
Zappin in
1 Izberite albume ipd.
Lahko preskočite na prejšnjo/naslednjo skladbo, predvajate skladbe v naključnem vrstnem
redu ali predvajate seznam predvajanja.
Metoda upravljanja je enaka kot pri običajnem predvajanju.
Spreminjanje časa predvajanja odlomkov skladb v predvajanju ZAPPIN
Čas predvajanja za odlomke skladb lahko nastavite na »Long« ali »Short«.
2 Za prenos na predvajalnik kliknite
tukaj.
(WALKMAN Guide), da zaženete program WALKMAN Guide.
Kaj lahko naredite s programom WALKMAN Guide?
Ko po ločitvi levega in desnega dela predvajalnika pritisnete preklopno stikalo navzgor ali ga
premaknete naprej/nazaj, se bo predvajalnik vklopil in začel s predvajanjem. Če želite preskočiti
na prejšnjo/naslednjo skladbo, preklopno stikalo premaknite po začetku predvajanja.
Ko preklopno stikalo pritisnete, bo lučka OPR izmenično utripala zeleno in rdeče ter slišali boste
zvočno opozorilo, dokler se predvajanje ne bo začelo. Počakajte, da lučka OPR preneha utripati in
zvočno opozorilo ugasne.
Glejte tudi  »Namigi za predvajanje glasbe« na hrbtni strani.
Stanje napolnjenosti baterije prikazuje lučka OPR. Ko lučka OPR zasveti rdeče, je čas, da
baterijo napolnite.
 Skladbe prenesite na predvajalnik s pomočjo programa Windows Media
 Namigi


 Predvajalnik povežite z računalnikom s pomočjo stojala.
Po izvedbi datoteke »Setup.exe« se na namizju računalnika prikaže bližnjica do programa WALKMAN
Guide.
 Ko se namestitev priložene programske opreme zaključi in je predvajalnik povezan z računalnikom, se bo
program Content Transfer zagnal samodejno.
Programa WALKMAN Guide in Content Transfer lahko zaženete v meniju »start« (prikaže se, ko kliknete
»start«).
Če s formatiranjem vgrajenega pomnilnika flash izbrišete datoteko »Setup.exe« in mapo »Install« v
predvajalniku, kopirajte podatke iz mape »Backup« na računalniku v predvajalnik. Nato predvajalnik
povežite z računalnikom in za namestitev izvedite zgoraj opisan postopek v koraku .
Varnostna kopija podatkov je po privzeti nastavitvi namestitve shranjena na naslednjem mestu na pogonu »C«.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W250\Backup

Združite.
Razstavite.
 Sledite navodilom na zaslonu.

 Namigi
Izklop predvajalnika
 Predvajalnik povežite z delujočim računalnikom s pomočjo stojala.
Izberite »start« – »Moj računalnik« ali »Računalnik« – »WALKMAN« – »Storage Media«.
Opomba
3 Predvajanje glasbe
Polnjenje predvajalnika
Zelena*
 Na računalniku izberite menije v naslednjem vrstnem redu.
 Dvokliknite
 S funkcijo »povleci in spusti« v programu Windows Explorer (Raziskovalec)
 Preverite, kje so oznake za levi (L) in desni (R) del predvajalnika.
Predvajanje najbolj melodičnih in ritmičnih odlomkov skladb
Običajno predvajanje

*1 Content Transfer podpira prenos podatkov iz programa iTunes 9.0 na predvajalnik.
slušalke v ušesa.
Za ogled navodil za uporabo (datoteka PDF) na računalniku potrebujete
program Adobe Acrobat Reader 5.0 ali novejši oziroma Adobe Reader.
Brezplačno različico programa Adobe Reader lahko prenesete z interneta.
Statusna lučka
* Na gumbu najdete otipno
oznako (piko). Ta vam bo v
pomoč pri uporabi gumbov.
Namestitev predvajalnika v ušesa
Ob nakupu dobite nameščene ušesne nastavke za slušalke velikosti M (velikosti S in L sta tudi priloženi).
Za boljšo kakovost zvoka spremenite velikost ušesnih nastavkov za slušalke ali prilagodite položaj, da se
bodo udobno in dobro prilegali vašim ušesom.
Ko boste nastavke za slušalke menjali, jih med nameščanjem na predvajalnik dobro zavrtite, da preprečite
njihovo ločitev oz., da ne ostanejo v ušesu.
Če se ušesni nastavek za slušalke poškoduje, lahko kupite nadomestne ušesne nastavke za slušalke (EP-EX1).
 Iz programa iTunes*1 ipd. s pomočjo programa Content Transfer
Gumb VOL+*/-
Pokrov priključka
USB
• Ušesni nastavki (velikosti S, L)
• Držalo (1)
(dobavljeni v paru)
• Notes on Water Resistant Specifications (1)
• Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)
Preklopi v predvajanje ZAPPIN.
©2010 Sony Corporation
Preklopno stikalo
Gumb SHUF
(naključno)/PLAYLISTS
Navodila za uporabo
NWZ-W252/W253
Gumb RESET
Preklopno stikalo premaknite v položaj  (nazaj) ali  (naprej).
Da preskočite na začetek prejšnje ali naslednje mape preklopno stikalo premaknite in zadržite.
Naključno predvajanje
 Namig

Zappin long
Vrnitev v običajno
predvajanje
Zappin short
Glejte tudi  »Namig za prenos glasbe« in »Opombe o prenosu glasbe« na hrbtni strani.
Za predvajanje skladb v naključnem vrstnem redu pritisnite gumb SHUF (naključno)/PLAYLISTS.
Med naključnim predvajanjem ne morete preskočiti na prejšnjo ali naslednjo mapo, tudi če
preklopno stikalo premaknete in zadržite.
Predvajanje predvajalnega seznama
Za predvajanje predvajalnega seznama pritisnite in zadržite gumb SHUF (naključno)/PLAYLISTS.
Preklopno stikalo premaknite in zadržite v položaju  (nazaj) ali  (naprej), da preskočite
na začetek prejšnjega/naslednjega predvajalnega seznama.
Da se vrnete v predvajanje vseh skladb, ki ste jih prenesli na predvajalnik, med predvajanjem
predvajalnega seznama pritisnite in zadržite gumb SHUF (naključno)/PLAYLISTS.
Opomba

Ko predvajate skladbe s predvajalnega seznama, se večkrat predvajajo samo tiste skladbe, ki so
registrirane v predvajalnem seznamu.
Ustavitev predvajanja
Pritisnite preklopno stikalo navzgor.
Med predvajanjem
ZAPPIN pritisnite
preklopno stikalo.
Zappin out
Pritisnite in zadržite preklopno stikalo,
dokler ne zaslišite glasovne informacije.
Ko preklopno stikalo pritisnete in zadržite,
dokler ne zaslišite glasovne informacije
»Zappin long«, se čas predvajanja
odlomkov skladb nastavi na približno
15 sekund (dolgo). Ko med predvajanjem v
načinu »Long« preklopno stikalo pritisnete
in zadržite, dokler ne zaslišite glasovne
informacije »Zappin short«, se čas
predvajanja odlomkov skladb nastavi na
približno 4 sekunde (kratko).
Popolna ustavitev predvajanja med predvajanjem ZAPPIN
Pritisnite preklopno stikalo, da se vrnete v običajno predvajanje, in nato znova pritisnite
preklopno stikalo.
Opomba
Namig za prenos glasbe
Za podrobnosti o upravljanju programa Windows
Media Player glejte pomoč programske opreme ali
obiščite naslednje spletno mesto:
http://www.support.microsoft.com/
Opombe o prenosu glasbe





Ko skladbe prenašate na predvajalnik s pomočjo
programa Windows Media Player, ne boste mogli
uporabljati programa Content Transfer.
Predvajalnika ne boste mogli uporabljati med
povezavo USB.
Kabla USB ne smete odklopiti, dokler statusna lučka
utripa močno. V nasprotnem primeru lahko
poškodujte podatke, ki se prenašajo ali shranjujejo na
predvajalniku.
Če boste skladbe prenašali s programom Windows
Media Player, te skladbe ne bodo analizirane s
funkcijo 12 TONE ANALYSIS. Funkcija 12 TONE
ANALYSIS se namesti skupaj s programom Content
Transfer, ki lahko analizira zvočni vzorec skladb.
Prenesenih skladb ne morete izbrisati neposredno na
predvajalniku. Ko boste skladbe brisali iz predvajalnika,
uporabite programsko opremo, ki ste jo uporabili za
prenos ali Windows Explorer (Raziskovalec).
Namigi za predvajanje
glasbe




Ko se zaključi predvajanje zadnje skladbe, predvajalnik
samodejno začne s ponovnim predvajanjem od prve
skladbe in nadaljuje v zaporednem vrstnem redu.
Čas predvajanja za odlomke skladb je privzeto
nastavljen na »Zappin short«. Nastavite lahko
spremenite v »Zappin long«.
Če predvajalnik izklopite, tako da med predvajanjem
ZAPPIN združite levi in desni del, bo predvajalnik
naslednjič, ko ga boste vklopili in sprožili
predvajanje, začel s predvajanjem ZAPPIN.
Skladbe, shranjene v predvajalniku, se predvajajo v
vrstnem redu datotek ali imen map (v številčnem ali
abecednem vrstnem redu). V skupni hierarhiji vseh
datotek in map se bodo skladbe, ki spadajo v skupno
mapo, prav tako predvajale v hierarhičnem vrstnem
redu.
Če boste datoteke in mape na predvajalniku
preimenovali, lahko spremenite tudi vrstni red
predvajanja skladb. Vendar pa bodo na predvajalniku
preimenovane datoteke in mape reorganizirane, ker
bodo prepoznane kot drugačne od tistih z izvirnim
imenom, zato bodo datoteke in mape z izvirnim
imenom znova prenesene na predvajalnik.
O drugih operacijah
Nastavitev glasnosti
Glasnost nastavite z gumbom VOL+/-. Glasnost
lahko nastavite v 31 korakih: od 0 do 30. Privzeta
vrednost je »15«.
Če predvajalnik izklopite, ko je glasnost nastavljena
na »0«, bo pri naslednjem vklopu glasnost
samodejno nastavljena na »1«.
Omejevanje glasnosti
(AVLS (omejitev glasnosti))



Za prenos skladb v program Content Transfer
uporabite funkcijo »povleci in spusti«.
Skladbe povlecite in spustite neposredno v »Moj
računalnik« ali »Računalnik« – »WALKMAN« –
»Storage Media« – »MUSIC«.
Statusna lučka ugasne, ko sprostite preklopno
stikalo in gumb VOL+. Lučka OPR 2-krat zasveti
zeleno in AVLS je vklopljen.
Glasnost se vzdržuje na zmerni ravni.
Da AVLS izklopite, ponovite korake od 1 do 3. Ko
je AVLS izklopljen, v koraku 3 lučka OPR 2-krat
zasveti rdeče.
Uporaba programa Content
Transfer
S funkcijo »povleci in spusti« lahko skladbe
prenesete iz programa iTunes ali Windows Explorer
(Raziskovalec) v program Content Transfer.
Opombe


S programom Content Transfer ni mogoče prenašati
skladb z zaščito DRM.
Prenesenih skladb ne morete izbrisati neposredno na
predvajalniku. Za brisanje skladb iz predvajalnika
uporabite program Content Transfer.
Prenos skladb iz programa iTunes s
pomočjo programa Content Transfer
Za prenos skladb v program Content Transfer
uporabite funkcijo »povleci in spusti«. Za
podrobnosti o uporabi programa iTunes glejte
pomoč programske opreme.



Opombe


Skladbe, ki bodo neposredno prenesene na
predvajalnik s funkcijo »povleci in spusti«, ne bodo
analizirane s funkcijo 12 TONE ANALYSIS.
Predvajalnik lahko v mapi »Storage Media« prepozna
mape, ki so globoke največ 8 ravni.
Formatiranje predvajalnika
4 Informacije o težavah poiščite na spletnih
mestih za podporo
( »Spletna mesta za podporo kupcem«).
5 Če rešitve, ki so navedene zgoraj, težave
ne odpravijo, se obrnite na najbližjega
zastopnika za izdelke Sony.
Če boste predvajalnik formatirali, boste izbrisali vse
podatke in vse nastavitve bodo nastavljene na
privzete vrednosti.
Opombe





Formatiranje je na voljo samo, ko je predvajanje
ustavljeno.
Če zaradi premajhne napolnjenosti baterije lučka
OPR zasveti rdeče, formatiranja predvajalnika ni
mogoče izvesti.
Vsi podatki shranjeni na predvajalniku bodo izbrisani.
Programska oprema Content Transfer, ki je priložena
predvajalniku, bo tudi izbrisana. Če boste potrebovali
novo različico, lahko program Content Transfer
prenesite s spletnega mesta za podporo kupcem.
Nastavitve za naključno predvajanje, predvajanje
seznamov predvajanja, predvajanje ZAPPIN in AVLS
(omejitev glasnosti) se prav tako vrnejo na njihove
privzete vrednosti.
1 Za izklop predvajalnika združite levi in
Predvajalnik ne more napolniti
baterije.





2 Ločite levi in desni del.
3 Preklopno stikalo pritisnite in zadržite za
15 sekund, dokler statusna lučka ne
začne hitro utripati.
Sprostite preklopno stikalo. Lučka OPR zasveti rdeče.
Predvajalnik ne deluje. (Ne odziva se
na pritisk gumbov.)


4 Preklopno stikalo premaknite naprej ali
nazaj znotraj 30 sekund po tem, ko je
lučka OPR zasvetila rdeče.
Statusna lučka bo ugasnila. Lučka OPR izmenično
zasveti zeleno in rdeče, vsakič, ko preklopno stikalo
premaknete.
Predvajalnik ni pravilno povezan s priloženim
stojalom.
 Odklopite povezavo USB in jo znova priklopite.
 Uporabite priloženo stojalo.
Baterija se polni pri temperaturi okolice, ki je izven
dovoljenega območja od 5 °C do 35 °C.
 Baterijo napolnite pri temperaturi okolice, ki je
znotraj dovoljenega območja od 5 °C do 35 °C.
Računalnik ni vklopljen.
 Računalnik vklopite.
Računalnik je v stanju spanja ali mirovanja.
 Računalnik sprostite iz stanja spanja ali mirovanja.
Če simptomi, na katere ste naleteli, niso taki, kot so
opisani zgoraj, pritisnite gumb RESET in znova
vzpostavite povezavo USB.

5 Preklopno stikalo pritisnite, ko lučka OPR
Levi in desni del predvajalnika sta združena.
 Ločite ju in pritisnite preklopno stikalo.
Napolnjenost baterije je nizka ali nezadostna.
 Baterijo napolnite tako, da predvajalnik povežete z
računalnikom ( »Polnjenje predvajalnika« na
sprednji strani).
Predvajalnik je povezan z računalnikom preko
povezave USB.
 Odklopite povezavo USB in nato pritisnite gumb
na predvajalniku.
zasveti zeleno.
Polnjenje se zaključi zelo hitro.
Lučka OPR začne hitro utripati zeleno in
formatiranje se izvede. Formatiranje je zaključeno,
ko lučka OPR ugasne.
Če, medtem ko lučka OPR sveti rdeče, pritisnete
preklopno stikalo, ali če je 30 sekund že poteklo, bo
formatiranje preklicano.

Posodobitev vdelane
programske opreme
predvajalnika
spletnega mesta na računalnik.
Zagon predvajalnika traja zelo dolgo.






Prikaz informacij o predvajalniku
Pred posodobitvijo vdelane programske opreme
preverite informacije o predvajalniku, kot je ime
modela itd. Za preverjanje informacij predvajalnik
povežite z računalnikom s pomočjo stojala in
odprite datoteko »information.txt« v »Moj
računalnik« ali »Računalnik« – »WALKMAN«.

Odpravljanje težav
Če predvajalnik ne deluje v skladu s pričakovanji,
poskusite z naslednjimi koraki, da težavo odpravite.

rešitve« in poskusite vse navedene rešitve.
2 Za polnjenje baterije predvajalnik povežite
z računalnikom s pomočjo stojala.
Nekatere težave lahko odpravite s polnjenjem
baterije.
Delovna temperatura je nižja od 5 °C.
 Zaradi značilnosti baterije se čas delovanja baterije
postopoma zmanjšuje. To ni okvara.
Čas polnjenja baterije je nezadosten.
 Baterijo polnite, dokler sveti statusna lučka. Med
polnjenjem statusna lučka utripa počasi.
Predvajalnika niste uporabljali daljši čas.
 Učinkovitost baterije lahko izboljšate tako, da
baterijo večkrat napolnite in izpraznite.
Ko se uporabni čas baterije zmanjša za polovico, tudi
ko baterijo napolnite do konca, baterijo zamenjajte.
 Obrnite se na najbližjega zastopnika za izdelke
Sony.
Ne morete prenašati podatkov iz
predvajalnika na računalnik.

1 Simptom težave poiščite v »Simptomi in
Napolnjenost baterije je nizka.
 Baterijo napolnite ( »Polnjenje predvajalnika«
na sprednji strani).
Čas delovanja baterije je kratek.
3 Za posodobitev vdelane programske
opreme predvajalnika sledite navodilom
na zaslonu.
Če ste shranili veliko datotek ali map, lahko zagon
traja zelo dolgo. Med zagonom se predvajalnik oglasi
z zvokom zagona.
Lučka OPR utripa rdeče, slišite dolg
pisk in predvajalnik se ne vklopi.
2 Predvajalnik povežite z računalnikom s
pomočjo stojala in nato zaženite
program za posodobitev.
Če je baterije skoraj napolnjena, ko začnete s
polnjenjem, bo polnjenje zelo hitro.

Predvajalnik ni pravilno povezan s priloženim
stojalom.
 Odklopite kabel USB in ga znova priklopite.
Na vgrajenem pomnilniku flash ni dovolj prostora.
 Da povečate nezasedeni prostor, s pomočjo
računalnika izbrišite nepotrebne podatke na
vgrajenem pomnilniku flash.
 Na predvajalnik lahko prenesete največ 2.640
skladb in 500 map.
Skladb z omejenim časom za predvajanje ali z
omejenim številom predvajanj mogoče ne boste
mogli prenesti zaradi omejitev, ki so jih postavili
lastniki avtorskih pravic. Za podrobnosti o
nastavitvah vseh zvočnih datotek se obrnite na
distributerja vsebin.
Mogoče poskušate prenesti datoteko v formatu, ki ga
ni mogoče predvajati.
 Prenesite datoteke v formatu, ki ga je mogoče
predvajati ( »Podprti formati datotek«).
Poskušate predvajati datoteko v nepodprtem formatu
ali z zaščito DRM.
 Prenesite datoteke v formatu, ki ga je mogoče
predvajati ( »Podprti formati datotek«). Če
datotek, ki jih ni mogoče predvajati, ne
potrebujete, jih izbrišite iz predvajalnika.
Formatiranje predvajalnika se ni zaključilo uspešno
oziroma ste ga formatirali na računalniku.
 Poskusite znova formatirati predvajalnik
( »Formatiranje predvajalnika«).
Na predvajalniku ni skladbe, ki jo je mogoče
predvajati.
 Na predvajalnik prenesite podatke.




Glasnost je nastavljena na nič.
Povečajte glasnost.




Glasnost je nezadostna.

AVLS (omejitev glasnosti) je omogočen.
 Onemogočite AVLS (omejitev glasnosti)
( »Omejevanje glasnosti (AVLS (omejitev
glasnosti))«).
Med predvajanjem lučka OPR zasveti
rdeče in zaslišite glasovno informacijo
»EXPIRED«.

Omejeni čas predvajanja za skladbo je potekel
oziroma omejitev števila predvajanj je bila dosežena,
skladno s pogoji naročnine ipd.
 Obiščite spletno mesto distributerja, pri katerem
ste skladbo kupili in jo posodobite.
 Če skladbe ne potrebujete, jo izbrišite iz
predvajalnika.
Predvajanje se začne brez pritiska na
gumb za predvajanje.



Skladba ni analizirana s funkcijo 12 TONE
ANALYSIS.
 Skladbe prenesite s pomočjo programa Content
Transfer, ki bo skladbe analiziral s funkcijo 12
TONE ANALYSIS.
 Preverite, ali je funkcija 12 TONE ANALYSIS
nastavljena na »Automatic« ali »Always ON«.
Informacij za najbolj melodične in ritmične dele
skladbe ni mogoče dodati linearnim datotekam PCM
(.wav).
Predvajanje predvajalnega seznama se
ne začne, ko pritisnete gumb SHUF
(naključno)/PLAYLISTS.

Predvajalni seznami niso bili preneseni na
predvajalnik.
Po brisanju skladb iz predvajalnika ta
preklopi iz predvajanja predvajalnih
seznamov v predvajanje vseh skladb
na predvajalniku.








Če preklopno stikalo premaknete v katerikoli smeri,
ko je predvajalnik izklopljen, se bo predvajalnik
vklopil in začel s predvajanjem.
Med predvajanjem ZAPPIN se najbolj
melodični in ritmični odlomki skladbe
ne predvajajo.
V okoljih z zelo suhim zrakom lahko na ušesih
začutite rahlo šumenje. To je posledica statične
elektrike, ki se je nabrala v telesu in ne pomeni
okvare predvajalnika.
Učinek lahko zmanjšate, če nosite oblačila iz
naravnih materialov.
Segrevanje








Poskrbite, da priključki predvajalnika ne bodo v stiku
z drugimi kovinskimi predmeti, ker lahko povzročite
kratek stik.
Če baterija pušča, se je ne dotikajte z golimi rokami.
Ker lahko tekočina iz baterije ostane v predvajalniku,
se v primeru puščanja baterije obrnite na najbližjega
zastopnika za izdelke Sony. Če tekočina pride v oči,
jih ne manite, ker lahko oslepite. Oči izperite s čisto
vodo in poiščite zdravniško pomoč.
Če tekočina steče tudi na vaše telo ali obleke, jih
takoj sperite. V nasprotnem primeru lahko nastanejo
opekline ali druge poškodbe. Če nastanejo opekline
ali druge poškodbe, poiščite zdravniško pomoč.
Izogibajte se poslušanju predvajalnika pri visoki
glasnosti. Strokovnjaki za sluh svetujejo, da
predvajalnika ne poslušate neprekinjeno daljši čas pri
visoki glasnosti. Če v ušesih zaslišite zvonjenje,
zmanjšajte glasnost ali prenehajte s poslušanjem.
Glasnosti ne nastavite takoj na najvišjo vrednost.
Glasnost povečujte postopoma, da glasen zvok ne
poškoduje vaših ušes.
Obzirnost do drugih

Predvajalnik poslušajte pri zmerni glasnosti. Tako
boste slišali zunanje zvoke in boste obzirni do
drugih.
Opozorilo

Če se med uporabo predvajalnika začne bliskati,
nemudoma snemite predvajalnik.
Če pride pri stiku s predvajalnikom do alergične
reakcije, ga prenehajte uporabljati in se posvetujte z
zdravnikom.
Uporaba



Varnost

Predvajalnika ne poslušajte v okoliščinah, kjer sluh
ne sme biti omejen.
Preprečevanje poškodbe sluha
Polnjenje baterije
Predvajalnika ne puščajte daljši čas povezanega s
prenosnim računalnikom, ki ni priključen na
omrežno napajanje, ker lahko predvajalnik izprazni
akumulator računalnika.
Časi polnjenja se lahko razlikujejo, odvisno od
okoliščin, v katerih baterijo uporabljate.
Če predvajalnika ne nameravate uporabljati dlje kot
pol leta, baterijo napolnite vsakih 6 do 12 mesecev
zaradi vzdrževanja baterije.
Predvajalnika ne uporabljajte med upravljanjem
motornega vozila, ker lahko povzročite prometno
nesrečo in ponekod je tudi nezakonito.
Izogibajte se uporabi predvajalnika med športnimi
dejavnostmi, da se ne poškodujete.
Prometna varnost
Varnostne informacije

Med polnjenjem se predvajalnik lahko segreva, če ga
uporabljate daljši čas.
Varno poslušanje
Previdnostni ukrepi
Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščeni predstavnik za EMC in varnost
proizvodov je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se
obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Na predvajalnik ne postavljajte težkih predmetov ali
ga izpostavljate udarcem. To lahko povzroči okvaro
ali poškodbo.
Predvajalnika nikoli ne uporabljajte v prostorih, ki so
izpostavljeni ekstremni svetlobi, temperaturi vlagi ali
tresljajem. Predvajalniku lahko zbledi barva, se ukrivi
ali drugače poškoduje.
Predvajalnika nikoli ne izpostavljajte visoki
temperaturi, kot na primer v parkiranem avtu na
soncu, ali neposredni sončni svetlobi.
Predvajalnika ne puščajte v prostorih, ki so zelo
prašni.
Predvajalnika ne puščajte na neprimernih ali
nagnjenih površinah.
Če predvajalnik povzroča motnje pri sprejemu
radijskih ali televizijskih signalov, ga ugasnite in
oddaljite od radia ali televizorja.
Če želite ločiti levi in desni del predvajalnika, pazljivo
primite oba dela.
Če trak za vrat potegnete premočno, ga lahko
poškodujete.
Ušesni nastavki za slušalke se lahko zaradi
dolgotrajnega skladiščenja ali uporabe izrabijo.
Stojalo postavite na ravno površino, da preprečite
padec, ko boste predvajalnik namestili na priloženo
stojalo.
Ko je predvajalnik nameščen na priloženem stojalu, v
bližino predvajalnika ne postavljate kreditnih ali
bančnih kartic z magnetnim zapisom. V nasprotnem
primeru lahko magnetno polje predvajalnika uniči
zapis na kartici.
Opombe o statični elektriki
Če so izbrisane skladbe na seznamu predvajanja, bo
seznam tudi izbrisan iz predvajalnika.
Obvestilo za kupce: naslednje
informacije veljajo samo za opremo, ki
se prodaja v državah, ki uporabljajo
direktive EU
V predvajalnik ne vstavljajte tujkov. V tem primeru
lahko povzročite požar ali elektrošok.
Če pride do tega, takoj izklopite predvajalnik in se
obrnite na najbližjega zastopnika za izdelke Sony ali
serviserja za izdelke Sony.
Predvajalnika ne mecite v ogenj.
Predvajalnika ne razstavljajte ali spreminjajte. V tem
primeru lahko povzročite elektrošok. Za zamenjavo
baterij za polnjenje, preverjanje notranjosti ali
popravilo se obrnite na najbližjega zastopnika za
izdelke Sony ali serviserja za izdelke Sony.
Namestitev
Ni zvoka.
Simptomi in rešitve
desni del.
1 Program za posodobitev prenesite iz
5 sekund ter medtem pritiskajte gumb
VOL+, dokler statusna lučka ne zasveti.
Lučka OPR utripa rdeče, večkrat slišite
kratek dvojni pisk in podatki niso
predvajani/predvajalnik se ne vklopi.
Za prenos skladb s pomočjo programa Windows
Explorer (Raziskovalec) obstajata 2 načina:
1 Za izklop predvajalnika združite levi in
3 Preklopno stikalo pritisnite in zadržite za
Če med delovanjem predvajalnika pritisnete gumb
RESET, bodo na predvajalniku shranjeni podatki in
nastavitve izbrisane.
Prenos skladb s programom Windows
Explorer (Raziskovalec)
Predvajalnikovo vdelano programsko opremo lahko
posodobite in tako predvajalniku dodate nove
funkcije. Za podrobnosti o najnovejši vdelani
programski opremi in navodila za njeno namestitev
obiščite spletno mesto za podporo kupcem.
2 Ločite levi in desni del.
pritisnite gumb RESET samo takrat, ko je
predvajanje ustavljeno.
Za podrobnosti o omejitvah pri prenosu skladb iz
programa iTunes obiščite spletna mesta za podporo
( »Spletna mesta za podporo kupcem«).
Če vklopite AVLS (Automatic Volume Limiter
System—sistem za samodejno omejevanje
glasnosti) lahko omejite največjo glasnost, da
preprečite motnje zaradi pretirane glasnosti in
poslušate glasbo pri primerni glasnosti.
AVLS je privzeto izklopljen.
desni del.
3 Z majhnim ostrim predmetom ipd.
Predvajalnika ne smete uporabljati med vožnjo
avtomobila, kolesarjenjem ali med upravljanjem tudi
vseh drugih motoriziranih vozil. V potencialno
nevarnih okoliščinah bodite zelo previdni ali ga
prenehajte uporabljati.
Vzdržite se uporabe predvajalnika na letalu med
vzletom in pristankom ter med poletom ravnajte v
skladu z navodili.
Upoštevajte, da lahko na predvajalniku začasno
nastane vlaga, če ga prinesete iz okolja z nizko
temperaturo v okolje z visoko temperaturo ali ga
uporabljate v sobi, v kateri so pred kratkim vklopili
ogrevanje. Kondenzacija ustvari pojav, kjer se vlaga v
zraku prime kovinskih površin itd. in se spremeni v
tekočino.
Če se na predvajalniku tvori kondenz, ga pustite
izklopljenega, dokler kondenzacija ne izgine. Če
predvajalnik uporabljate ob prisotnosti kondenzacije,
lahko to povzroči okvaro.
Programska oprema

Zakoni o avtorskih pravicah ne dovoljujejo celotne
ali delne reprodukcije programske opreme ali
priloženih navodil za uporabo oziroma izposojanja
programske opreme brez dovoljenja imetnika
avtorskih pravic.








SONY v nobenem primeru ne prevzema nikakršne
odgovornosti za morebitno finančno škodo, izgubo
dobička, vključno z odškodninskimi zahtevki tretjih
oseb, ki so posledica uporabe predvajalniku priložene
programske opreme.
Predvajalniku priložena programska oprema se lahko
uporablja samo z opremo, za katero je namenjena.
Ker stremimo k stalnemu izboljševanju kakovosti, se
lahko zgodi, da bomo brez predhodnega opozorila
spremenili lastnosti programske opreme.
Garancija ne zajema uporabe predvajalnika z drugo
programsko opremo.
Zmožnost prikaza določenega jezika v priloženi
programski opremi je odvisna od na računalniku
nameščenega operacijskega sistema. Za boljše
rezultate zagotovite, da je nameščeni operacijski
sistem združljiv z jezikom, ki ga želite prikazati.
 Ne zagotavljamo pravilnega prikaza vseh jezikov
na priloženi programski opremi.
 Znakov, ki jih je ustvaril uporabnik, in nekaterih
posebnih znakov morda ne bo mogoče prikazati.
Navodila za uporabo predvidevajo, da ste seznanjeni
z osnovnim delovanjem operacijskega sistema
Windows.
Podrobnosti o uporabi računalnika in operacijskega
sistema najdete v njunih navodilih za uporabo.
Posneta skladba je namenjena samo za zasebno
uporabo. Za kakršnokoli drugo vrsto uporabe
potrebujete dovoljenje imetnika avtorskih pravic.
Sony ne prevzema nikakršne odgovornosti za
pomanjkljivo snemanje/prenos podatkov ali
poškodbe podatkov, ki so nastale zaradi težav s
predvajalnikom ali računalnikom.
Vzorčni podatki*1
V predvajalniku so nameščeni vzorčni podatki.
Če podatke izbrišete, jih ne boste mogli obnoviti in
vam ne bomo mogli priskrbeti nadomestnih
podatkov.
*1 V nekaterih državah/območjih nekateri vzorčni podatki
niso nameščeni.
Specifikacije o
vodoodpornosti
(preberite pred
uporabo predvajalnika)
Vodoodpornost
predvajalnika
o vodoodpornosti*1 predvajalnika so
enakovredne standardu IEC60529 »Stopnja zaščite
pred vdorom vode (koda IP)« IPX5*2, ki določa
»Stopnjo zaščite pred vdorom vode«, vendar ni
popolnoma vodotesna.
 Specifikacije
*1 Specifikacije za vodoodpornost so izpolnjene samo, ko
je pokrov priključka USB na predvajalniku trdno
zaprt. Poleg tega pa deli slušalk niso vodotesni.
2
* IPX5 (Stopnja zaščite pred curki vode): predvajalnik
bo deloval, tudi ko bo izpostavljen neposrednim
curkom vode iz katerekoli smeri v okoliščinah, kjer bo
pretok vode približno 12,5 l/min in bodo trajale dlje
kot 3 minute z razdalje 3 m pri uporabi šobe z
notranjim premerom 6,3 mm.
 Predvajalnik
uporabljajte s trdno zaprtim pokrovom
priključka USB.
 Predvajalnika ne mečite namenoma v vodo in ne
uporabljajte ga pod vodo.
 Priloženo stojalo ni vodoodporno. Pred polnjenjem
predvajalnika se prepričajte, da predvajalnik oziroma
mesto polnjenja ni mokro.
 Voda lahko med uporabo vdre v predvajalnik in
povzroči požar, elektrošok ali okvaro.
 Pred uporabo predvajalnika morate pozorno prebrati
in razumeti naslednje informacije.
Specifikacije za vodoodpornost se nanašajo
na spodnje tekočine
Veljajo za: sladko vodo, vodo iz pipe
Ne veljajo za: tekočine, ki niso omenjene zgoraj
(primeri: milnata voda, voda, v kateri je raztopljen
detergent, voda s kopalnimi solmi, voda iz vročega
vrelca, voda iz bazena, morska voda itd.)
Vodoodpornost predvajalnika temelji na naših
meritvah v zgoraj opisanih okoliščinah.
Opozarjamo vas, da garancija ne zajema okvar, ki
so posledica potopitve v vodo zaradi napačne
uporabe s strani kupca.
Pred uporabo predvajalnika poleg teh navodil
preberite še ločen list »Notes on Water Resistant
Specifications «.
Sistemske zahteve
Tehnični podatki
Podprti formati datotek
Avdio formati (kodek)
Format predstavnostne datoteke:
format datoteke MP3 (MPEG-1
Layer3)
Pripona datoteke: .mp3
MP3
Bitna hitrost: od 32 do 320 kb/s
(podpira spremenljivo bitno hitrost
(VBR))
Frekvenca vzorčenja*1: 32, 44,1,
48 kHz
Format predstavnostne datoteke:
format datoteke ASF
Pripona datoteke: .wma
Bitna hitrost: od 32 do 192 kb/s
WMA
(podpira spremenljivo bitno hitrost
(VBR))
Frekvenca vzorčenja*1: 44,1 kHz
* Združljiv z WM-DRM 10
Format predstavnostne datoteke:
format datoteke MP4
Pripona datoteke: .mp4, .m4a, .3gp
Bitna hitrost: od 16 do 320 kb/s
AAC-LC*2
(podpira spremenljivo bitno hitrost
(VBR))*3
Frekvenca vzorčenja*1: 8, 11,025, 12,
16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Format predstavnostne datoteke:
format datoteke Wave-Riff
Linearni PCM Pripona datoteke: .wav
Bitna hitrost: 1.411 kb/s
Frekvenca vzorčenja*1: 44,1 kHz
*1 Frekvenca vzorčenja mogoče ne bo ustrezala vsem
enkoderjem.
*2 Zaščitenih datotek AAC-LC ni mogoče predvajati.
*3 Vključene so nestandardne ali zagotovljene bitne
hitrosti, odvisno od frekvence vzorčenja.
Največje posneto število skladb in
najdaljši časi (približno)
Približni časi temeljijo na primeru, ko prenesete
skladbe v formatu MP3, ki so dolge le 4 minute. Število
datotek in časi za druge formate zvočnih datotek se
lahko razlikujejo od formata MP3.
Največje število posnetih skladb
NWZ-W252
2 GB
NWZ-W253
4 GB
48 kb/s
1.250
2.595
64 kb/s
940
1.950
128 kb/s
470
975
256 kb/s
235
485
320 kb/s
185
390
40
85
1.411 kb/s
(linearni PCM)
Najdaljši čas snemanja
NWZ-W252
2 GB
NWZ-W253
4 GB
48 kb/s
83 ur 20 min.
173 ur 00 min.
64 kb/s
62 ur 40 min.
130 ur 00 min.
128 kb/s
31 ur 20 min.
65 ur 00 min.
256 kb/s
15 ur 40 min.
32 ur 20 min.
320 kb/s
12 ur 20 min.
26 ur 00 min.
2 ur 40 min.
5 ur 40 min.
1.411 kb/s
(linearni PCM)
Slušalke
 Vrsta:
zaprte, dinamične
enota (tuljava): 13,5 mm, izbočena (žica
CCAW)
 Pogonska
Velikost pomnilnika (na voljo
uporabniku)*1
NWZ-W252: 2 GB (približno 1,68 GB =
1.812.660.224 bajtov)
NWZ-W253: 4 GB (približno 3,49 GB =
3.757.124.968 bajtov)
*1 Prostor pomnilnika, ki je na voljo, se lahko razlikuje.
Del pomnilnika se uporablja za funkcije upravljanja s
podatki.
Vmesnik
Priključek USB mini-B
Hi-Speed USB (skladen z USB 2.0)
Delovna temperatura
od 5 °C do 35 °C
Vir električne energije
 Vgrajena
akumulatorska litij-ionska baterija
preko povezave USB (iz računalnika preko
priloženega stojala)
 Polnjenje
Čas polnjenja
Polnjenje prek povezave USB
Približno 1,5 ur
Hitro polnjenje
Polnjenje, dolgo približno 3 minute, omogoča približno
90-minutno predvajanje.
Čas delovanja baterije (neprekinjeno
predvajanje)
Spodnji časi se lahko razlikujejo od dejanskih, odvisno
od temperature okolice in stanja izrabe.
Predvajanje MP3 s hitrostjo 128 kb/s: približno 11 ur
Predvajanje WMA s hitrostjo 128 kb/s: približno 11 ur
Predvajanje AAC-LC s hitrostjo 128 kb/s: približno 9 ur
Predvajanje linearnega PCM s hitrostjo 1.411 kb/s:
približno 11 ur
Teža
Približno 43 g
 Računalnik
IBM PC/AT ali združljiv računalnik z nameščenimi
spodaj navedenimi operacijskimi sistemi Windows*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ali novejši)/
Windows XP Professional (Service Pack 2 ali novejši)*2/
Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 ali novejši)/
Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 ali
novejši)/
Windows Vista Business (Service Pack 1 ali novejši)/
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 ali novejši)/
Windows 7 Home Basic/
Windows 7 Home Premium/
Windows 7 Professional/
Windows 7 Ultimate
Podpira samo zgoraj navedene operacijske sisteme
*1 Ne vključuje različic operacijskih sistemov, ki jih
Microsoft ne podpira
*2 Ne vključuje 64-bitne različice operacijskih sistemov
(procesor): Pentium® III 450 MHz ali
zmogljivejši za Windows XP/800 MHz ali
zmogljivejši Windows Vista/1 GHz ali zmogljivejši za
Windows 7
 Pomnilnik RAM: 256 MB ali več za Windows
XP/512 MB ali več za Windows Vista/1 GB ali več za
Windows 7 (32-bitna različica)/2 GB ali več za
Windows 7 (64-bitna različica)
 Trdi disk: 380 MB ali več razpoložljivega prostora
 Zaslon:
Ločljivost zaslona: 800  600 slikovnih pik (ali več)
(priporočeno 1.024  768 ali več)
Barve: 8-bitne ali več (priporočene 16-bitne)
 Pogon CD-ROM (pogon, ki podpira predvajanje
medijev Digital Music CD z WDM)
Za ustvarjanje lastnih CD-jev potrebujete pogon
CD-R/RW.
 Zvočna kartica
 Priključek USB (priporočamo uporabo Hi-Speed USB)
 Uporaba programov Internet Explorer 7.0 ali 8.0 in
Windows Media Player 11 ali 12 je obvezna.
 Za uporabo Electronic Music Distribution (EMD) ali
ogled spletne strani potrebujete širokopasovno
internetno povezavo.
 CPE
Ne jamčimo delovanja na vseh računalnikih, čeprav
izpolnjujejo zgornje sistemske zahteve.
Ne podpira naslednjih okolij:
 Računalniki ali operacijski sistemi lastne izdelave
 Okolje, ki je posodobitev izvirnega operacijskega
sistema, ki ga je namestil proizvajalec
 Večzagonsko okolje
 Okolje, sestavljeno iz več monitorjev
 Macintosh
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
Spletna mesta za podporo kupcem
Če želite postaviti vprašanje ali naletite pri uporabi
izdelka na težave oziroma želite informacije o
izdelkih, obiščite spodaj navedena spletna mesta.
Kupci iz ZDA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Kupci iz Kanade:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Kupci iz Evrope:
http://support.sony-europe.com/DNA
Kupci iz Latinske Amerike:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Kupci iz drugih držav/območij:
http://www.sony-asia.com/support
Kupci, ki so kupili čezmorske modele:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Oddaja stare električne in elektronske
opreme (veljavno v Evropski uniji in
ostalih evropskih državah s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, da z
izdelkom ne smete ravnati enako kot z
drugimi gospodinjskimi odpadki.
Morate ga oddati na ustrezno zbirno
mesto za recikliranje električne in
elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka
boste pomagali preprečiti negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v
primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega
izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite
pri lokalni mestni upravi, službi oddajanja
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko
opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju
neposredno ob dobavi električne oz. elektronske
opreme.
Oddaja odpadnih baterij (velja v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta znak na bateriji ali embalaži
pomeni, da baterija, ki je priložena
izdelku, ne spada med gospodinjske
odpadke.
Na nekaterih baterijah se znak lahko
uporablja skupaj s kemijskim simbolom. Dodana
sta kemijska simbola za živo srebro (Hg) ali svinec
(Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za
okolje in zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno
ravnanje z odpadno baterijo. Z recikliranjem
materialov ohranjate naravne vire.
Če nekateri izdelki zaradi varnosti, zmogljivosti ali
ohranjanja celovitosti podatkov zahtevajo
vzpostavitev stalne povezave z vgrajeno baterijo, naj
to baterijo zamenja samo usposobljeno servisno
osebje.
Da po koncu uporabne življenjske dobe izdelka
zagotovite pravilno ravnanje z baterijo, jo oddajte
na ustreznem zbirnem mestu za reciklažo električne
in elektronske opreme.
Za vse druge baterije glejte poglavje o varnem
odstranjevanju baterije iz izdelka. Baterijo oddajte
na ustreznem zbirnem mestu za reciklažo odpadnih
baterij.
Za bolj natančne informacije o recikliranju tega
izdelka se obrnite na lokalne oblasti, vaše podjetje
za odvoz smeti ali na trgovino, kjer ste izdelek
kupili.
Obvestilo o licencah
in blagovnih
znamkah










»WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta
registrirani blagovni znamki družbe Sony
Corporation.
ZAPPIN in njegov logotip sta blagovni znamki
družbe Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS in njegov logotip sta blagovni
znamki družbe Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista in Windows
Media so registrirane blagovne znamke družbe
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
Adobe, Adobe Reader in Adobe Flash Player so
registrirane blagovne znamke družbe Adobe Systems
Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.
Licenca za tehnologijo kodiranja zvoka MPEG Layer-3
in patenti so pridobljeno od inštituta Fraunhofer IIS in
družbe Thomson.
IBM in PC/AT sta registrirani blagovni znamki
družbe International Business Machines
Corporation.
Apple, Macintosh in iTunes so registrirane blagovne
znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in
drugih državah.
Pentium je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka družbe Intel Corporation.
Vse druge blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke njihovih lastnikov. Znaka ™ in ® v teh
navodilih za uporabo nista navedena.
Izdelek je zaščiten z intelektualno lastnino družbe
Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija
tehnologije izven tega izdelka brez pridobljene
licence s strani družbe Microsoft ali pooblaščene
podružnice družbe Microsoft je prepovedana.
Ponudniki vsebin uporabljajo v svojih vsebinah
tehnologijo za upravljanje z digitalnimi avtorskimi
pravicami Windows Media, ki je vgrajena v to
napravo (»WM-DRM«) (»Varna vsebina«) za
preprečevanje odtujitve intelektualne lastnine in
avtorskih pravic, vezanih na vsebino.
Naprava uporablja za predvajanje varne vsebine
programsko opremo WM-DRM (»Programska
oprema WM-DRM«). Če je varnost programske
opreme WM-DRM v napravi ogrožena, lahko
lastnik varne vsebine (»Lastniki varne vsebine«)
zahteva, da Microsoft prekliče pravico programske
opreme za pridobivanje novih licenc za kopiranje,
prikazovanje in/ali predvajanje varne vsebine.
Preklic ne spremeni sposobnosti programske
opreme WM-DRM za predvajanje nezaščitene
vsebine. Vsakič, ko z interneta ali PC-ja prenesete
licenco za varno vsebino, se napravi pošlje seznam
preklicane programske opreme WM-DRM.
Microsoft lahko v imenu lastnikov varne vsebine
skupaj s tako licenco prenese tudi sezname
preklicev.
• Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to
deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Program ©2010 Sony Corporation
Dokumentacija ©2010 Sony Corporation
Download PDF