Sony | CMT-SX7 | Sony CMT-SX7 Glasbeni sistem s povezavo Wi-Fi/tehnologijo BLUETOOTH® Vodnik za povezavo Wi-Fi

4-567-666-11(1) (SL)
Ta dokument opisuje, kako predvajati glasbo, ko enoto povežete z omrežjem Wi-Fi.
Priloženi dokumenti
Omrežje Wi-Fi vam omogoča, da brez težav uživate v glasbi, shranjeni v domačih brezžičnih napravah, kot so osebni računalnik ali pametni telefon/naprava iPhone. Opis drugih načinov povezave ali poslušanja glasbe najdete v navodilih za uporabo ali Vodniku za pomoč (navedena na desni strani).
Začetna navodila za Wi-Fi (ta dokument)
Izberite način povezave Wi-Fi, ki ustreza vaši napravi, nato
nadaljujte z razdelkom » Povezovanje enote z omrežjem Wi-Fi«
spodaj.
Najprej Pripravite enoto in daljinski upravljalnik.
Domači zvočni sistem
Začetna navodila
za Wi-Fi
4 Vstavite
2 bateriji
v daljinski
upravljalnik.
1 Pred vklopom enote
priključite zvočnike
v enoto.
Izberite napravo ali programsko opremo, s katero boste predvajali
glasbo, nato nadaljujte s razdelkom » Poslušanje glasbe z enoto«
na drugi strani.
Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi
Navodila za uporabo (ločen dokument)
Xperia
Za konfiguracijo nastavitev Wi-Fi enote uporabite pametni
telefon z operacijskim sistemom Android z nameščeno
(brezplačno) aplikacijo SongPal.
PC
iPhone
Za konfiguracijo nastavitev Wi-Fi enote uporabite napravo
iPhone/iPad/iPod touch z nameščeno (brezplačno)
aplikacijo SongPal.
PC (iTunes)
PC
2 Anteno postavite v pokončen položaj.
3 Enoto
Opisuje, kako nastaviti uro, kako poslušati CD, radio ali glasbo,
shranjeno v napravi BLUETOOTH/USB ali drugih napravah ipd.
Z aplikacijo Media Go dajte glasbo, shranjeno
v osebnem računalniku, v skupno rabo in z njo
upravljajte z aplikacijo SongPal*1, nameščeno v vašem
pametnem telefonu.
(Media Go)
Vodnik za pomoč (dokument v spletu, velja za osebni
računalnik/pametni telefon)
(Windows Media Player)
Za konfiguracijo nastavitev Wi-Fi enote uporabite brezžični
usmerjevalnik z gumbom WPS (AOSS).
WPS
Prepričajte se, da kabel LAN ni
priključen. Žične in brezžične povezave
ne morete uporabljati hkrati.
priključite
v električno
vtičnico.
Opisuje, kako poslušati glasbo, shranjeno v osebnem računalniku
ali drugi napravi, prek omrežja Wi-Fi.
Pametni telefon (aplikacija SongPal)
Konfigurirajte nastavitve Wi-Fi z brskalnikom osebnega računalnika.
Glejte navodila za uporabo v ločenem dokumentu v razdelku
»Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi«.
PC
Opisuje podrobnosti glede poslušanja glasbe, shranjene
v osebnem računalniku (PC) ali pametnem telefonu, prek
brezžičnega/žičnega omrežja.
Z aplikacijo SongPal poslušajte glasbo, shranjeno
v pametnem telefonu ali napravi iPhone/iPad/
iPod touch.
Xperia (aplikacija WALKMAN®)
CMT-SX7/SX7B
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
iPhone/iPad/iPod touch
*1 Če uporabljate aplikacijo Media Go neposredno v osebnem računalniku brez pametnega telefona, potrebujete poleg
omrežne povezave dodaten način povezovanja (npr. povezavo BLUETOOTH).
 Povezava enote z omrežjem Wi-Fi
Xperia
Za konfiguracijo nastavitev Wi-Fi
enote uporabite pametni telefon
z operacijskim sistemom Android,
kot na primer Xperia, z nameščeno
(brezplačno) aplikacijo SongPal.
Za to metodo je potrebna povezava
Wi-Fi pametnega telefona in povezava
BLUETOOTH, vzpostavljena med
pametnim telefonom in enoto.
Informacije o nastavitvah Wi-Fi
so poslane iz pametnega telefona
v enoto prek povezave BLUETOOTH.
• Nekateri brezžični usmerjevalniki
imajo več imen SSID.
Povežite enoto in pametni telefon
Android na isti SSID.
Zahtevane naprave: Xperia™ ali drug pametni telefon z operacijskim sistemom Android, brezžični usmerjevalnik
1
2
3
4
Predhodni koraki:
Pritisnite gumb / (vklop), da vklopite
enoto.
Vzpostavite povezavo BLUETOOTH med enoto in pametnim telefonom.
Preverite, ali indikator
zasveti na zaslonu.
 Povežite pametni telefon z omrežjem Wi-Fi.
Če vaš pametni telefon ne podpira funkcije NFC, sledite
korakom  do  na desni strani.
 Vnesite SSID in geslo usmerjevalnika, s katerim
želite povezati pametni telefon, v prosta mesta,
ki sledijo.
 Tapnite [SongPal], da zaženete
aplikacijo v pametnem telefonu.
Podrobnosti so v navodilih za uporabo
usmerjevalnika.
SSID:
//ENTER
MENU
Pritisnite /, da izberete [Bluetooth Menu],
nato pritisnite ENTER.
Pritisnite /, da izberete [Pairing], nato
pritisnite ENTER.
Indikator stanja pripravljenosti zasveti rumenozačne utripati
zeleno in po približno 1 minuti
na zaslonu.
Ko se prepričate, da
oznaka
sveti,
izklopite enoto in jo
ponovno vklopite.
Sveti
Prikaže se zaslon na desni.
Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena,
se na zaslonu prikaže ime pametnega telefona
in oznaka (BLUETOOTH) zasveti.
BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing
Traja lahko več kot 1 minuto, da oznaka
zasveti
na zaslonu. Zatem znova zaženite enoto. Povezava
ponovno
Wi-Fi je vzpostavljena, ko oznaka
zasveti po ponovnem zagonu.
Tapnite
[CMT-SX7xx].
Pritisnite /, da izberete [Ok], nato
pritisnite ENTER.
Seznanjanje je končano v približno 1 minuti.
Počakajte, da na zaslonu zasveti
oznaka , in nato znova zaženite
enoto.
Sveti
Tapnite, da zaženete
aplikacijo SongPal,
nato tapnite [Open
the Bluetooth
setting screen].
FUNCTION
Enkrat pritisnite MENU.
6
Sledite navodilom aplikacije SongPal,
da konfigurirate nastavitve Wi-Fi.
Vklopite funkcijo BLUETOOTH v pametnem
telefonu.
Večkrat pritisnite FUNCTION, da izberete
možnost [BLUETOOTH].
Pritisnite in
držite, dokler se
pametni telefon
ne odzove.
 Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon.
 V naslednjih 5 minutah poiščite enoto
v pametnem telefonu.
Z daljinskim upravljalnikom na zaslonu preverite stanje enote med nastavitvijo.
 S pametnim telefonom se dotaknite oznake
N-Mark na enoti.
Geslo:
Aplikacijo SongPal poiščite
v storitvi Google Play™.
 Enoto nastavite v način za seznanjanje.
5
Če naprava zahteva vpis gesla,
izberite SSID in vnesite geslo,
ki ste ga vpisali v 1. koraku - .
Pametni telefon, nezdružljiv s funkcijo NFC
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Utripa
(BLUETOOTH)
Indikator [Pairing] utripa.
Navodila za predvajanje so na drugi strani
iPhone
Za konfiguracijo nastavitev Wi-Fi
enote uporabite napravo iPhone
z nameščeno (brezplačno) aplikacijo
SongPal.
Za to metodo je potrebna povezava
Wi-Fi naprave iPhone in povezava
BLUETOOTH, vzpostavljena med
napravo iPhone in enoto. Informacije
o nastavitvah Wi-Fi so poslane iz
naprave iPhone v enoto prek
povezave BLUETOOTH.
Zahtevane naprave: iPhone/iPad/iPod touch, brezžični usmerjevalnik
1
2
3
4
Predhodni koraki:
Pritisnite gumb / (vklop), da vklopite
enoto.
Vzpostavite povezavo BLUETOOTH med enoto in napravo iPhone.
Preverite, ali indikator
zasveti na zaslonu.
 Preverite, ali je naprava
iPhone povezana
v omrežje Wi-Fi.
 Enoto nastavite v način za seznanjanje.
5
6
Sledite navodilom aplikacije SongPal, da konfigurirate nastavitve Wi-Fi.
Počakajte, da na zaslonu zasveti
oznaka
in nato znova
zaženite enoto.
 Tapnite [SongPal], da zaženete
aplikacijo v napravi iPhone.
 V naslednjih 5 minutah poiščite enoto
v napravi iPhone.
Z daljinskim upravljalnikom na zaslonu preverite stanje enote med nastavitvijo.
 Če se na zaslonu prikaže sporočilo
[Share Wi-Fi settings?], tapnite [Allow].
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Prikaže se zaslon na desni.
Večkrat pritisnite FUNCTION, da izberete
možnost [BLUETOOTH].
Utripa
Sveti
Tapnite [Settings] 
[Bluetooth].
Ko se prepričate,
da oznaka
sveti,
izklopite enoto in jo
ponovno vklopite.
 Ko se prikaže zaslon
na desni, tapnite [OK].
Sveti
FUNCTION
Enkrat pritisnite MENU.
• Nekateri brezžični usmerjevalniki
imajo več imen SSID. Enoto in napravo
iPhone povežite na isti SSID.
(BLUETOOTH)
MENU
//ENTER
Pritisnite /, da izberete [Bluetooth Menu],
nato pritisnite ENTER.
 Namestite aplikacijo SongPal v napravo iPhone.
Vklopite BLUETOOTH.
Pritisnite /, da izberete [Pairing],
nato pritisnite ENTER.
Aplikacijo SongPal poiščite
v trgovini App Store.
Indikator stanja pripravljenosti zasveti rumeno-zeleno
začne utripati na zaslonu.
in po približno 1 minuti
BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing
Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena,
se na zaslonu prikaže ime naprave in oznaka
(BLUETOOTH) zasveti.
Pritisnite /, da izberete [Ok],
nato pritisnite ENTER.
Indikator [Pairing] utripa.
Traja lahko več kot 1 minuto, da oznaka
zasveti
na zaslonu. Zatem znova zaženite enoto. Povezava
ponovno
Wi-Fi je vzpostavljena, ko oznaka
zasveti po ponovnem zagonu.
Tapnite [CMT-SX7xx].
Navodila za predvajanje so na drugi strani
WPS
Za konfiguracijo nastavitev Wi-Fi
enote pritisnite gumb WPS (AOSS)
na brezžičnem usmerjevalniku
in enoti.
• V navodilih za uporabo usmerjevalnika
preverite, ali je vaš brezžični
usmerjevalnik združljiv s funkcijo WPS
(Wi-Fi Protected Setup™).
Zahtevana naprava: Brezžični usmerjevalnik z gumbom WPS (AOSS)
1
2
3
4
Pritisnite gumb / (vklop), da vklopite
enoto.
Preklopite enoto v način WPS.
V naslednjih 2 minutah pritisnite gumb
WPS*2 na usmerjevalniku.
Na zaslonu mora zasvetiti oznaka
Z daljinskim upravljalnikom na zaslonu preverite stanje enote med nastavitvijo.
.
Če se povezava Wi-Fi ne vzpostavi
Nastavitve Wi-Fi enote lahko konfigurirate z brskalnikom osebnega računalnika. Povežite enoto in osebni
računalnik z omrežnim kablom (LAN), ki je na voljo v trgovinah.
 Enkrat pritisnite MENU.
Sveti
 Pritisnite /, da izberete [WPS Setting],
nato pritisnite ENTER.
Utripa
 Pritisnite /, da izberete [Ok],
nato pritisnite ENTER.
//ENTER
MENU
Oznaka [WPS] utripa.
WPS Setting  Ok
Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo v razdelku »Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi«
Odvisno od brezžičnega usmerjevalnika pritisnite in
za nekaj sekund pridržite gumb WPS. Podrobnosti so
v navodilih za uporabo usmerjevalnika.
Indikator stanja pripravljenosti zasveti rumenozačne utripati
zeleno in po približno 1 minuti
na zaslonu.
Oznake se spreminjajo v tem vrstnem redu: [WPS] 
[Connecting]  [Complete!]. Povezava Wi-Fi je
zasveti.
vzpostavljena, ko oznaka
*2 Gumb WPS se morda imenuje »gumb AOSS«
(odvisno od brezžičnega usmerjevalnika).
Navodila za predvajanje so na drugi strani
Nadaljevanje: »  Poslušanje glasbe z enoto« na drugi strani
 Poslušanje glasbe z enoto
Obračuna se lahko prenos podatkov za prenos aplikacije ali brskanje po Vodniku za pomoč. Oblika in zasloni aplikacije se lahko spremenijo brez obvestila.
©2015 Sony Corporation
Glasba, shranjena v osebnem računalniku
Glasba, shranjena v pametnem telefonu/napravi iPhone
Zahtevane naprave: Osebni računalnik z nameščeno aplikacijo Media Go, pametni telefon ali naprava iPhone/iPad/
iPod touch z nameščeno aplikacijo SongPal
PC (Media Go)
Glasbo, shranjeno v osebnem računalniku,
lahko poslušate s programsko opremo
Media Go. Za upravljanje aplikacije Media Go
potrebujete pametni telefon/napravo iPhone
z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal.
• Najprej pojdite na spodnji naslov URL in
namestite (brezplačno) aplikacijo Media Go
v osebni računalnik.
Za uporabnike v Evropi:
http://www.sony.eu/support
Za uporabnike v ZDA:
http://esupport.sony.com/US
Za uporabnike v Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA/
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/section/support
1
2
3
Povežite enoto, osebni računalnik
in pametni telefon/napravo iPhone
z omrežjem Wi-Fi.
Večkrat pritisnite gumb FUNCTION,
da izberete možnost NETWORK.
Pripravite aplikacijo Media Go.
NETWORK
 Zaženite aplikacijo [Media Go] v osebnem
računalniku.
Pametni telefon (aplikacija SongPal)
Z (brezplačno) aplikacijo SongPal lahko
poslušate glasbo, shranjeno v pametnem
telefonu ali napravi iPhone.
• Podrobnosti o aplikaciji SongPal so na voljo
v navodilih za uporabo v razdelku
»O aplikaciji SongPal«.
Zahtevana naprava: Pametni telefon ali naprava iPhone/iPad/iPod touch z nameščeno aplikacijo SongPal
1
2
3
Povežite enoto in pametni telefon/napravo
iPhone z omrežjem Wi-Fi.
Nastavite enoto za delovanje z aplikacijo
SongPal.
Predvajajte glasbo, shranjeno v pametnem
telefonu/napravi iPhone z aplikacijo
SongPal.
 Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon/
napravo iPhone.
 V meniju [Tools] izberite [Preferences...].
Če je aplikacija SongPal že nameščena, preskočite ta
postopek in pojdite na korak .
 Tapnite pametni telefon/napravo
iPhone.
FUNCTION
Poiščite aplikacijo SongPal v storitvi
Google Play ali App Store.
 Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Preferences
Enota se preklopi v način NETWORK.
Enoto in pametni telefon/napravo iPhone povežite na isti
SSID usmerjevalnika.
Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete
sveti na zaslonu.
na drugi strani; prepričajte se, da oznaka
Enoto in vse naprave povežite na isti SSID usmerjevalnika.
Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete
sveti na zaslonu.
na drugi strani; prepričajte se, da oznaka
 Ko se prikaže zaslon na desni,
tapnite [CMT-SX7xx].
 Izberite pesem, ki jo želite predvajati, in prilagodite
glasnost.
Glasba se predvaja.
4
5
Aplikacijo Media Go v osebnem računalniku
nastavite kot strežnik.
Predvajajte glasbo, shranjeno v osebnem računalniku, s pametnim telefonom/napravo iPhone.
Xperia (aplikacija WALKMAN®)
 Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon/
napravo iPhone.
 Izberite [Media Sharing], nato preverite
[Library name].
 Ko se prikaže zaslon na desni,
tapnite [CMT-SX7xx].
 Izberite [Library name], ki ste ga
označili v 4. koraku - .
Če je aplikacija SongPal že nameščena, preskočite ta
postopek in pojdite na korak .
[Library name] lahko preimenujete s poljubnim imenom.
Ime knjižnice
 Tapnite [Music].
 Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
 Tapnite [Home Network].
Glasbo, shranjeno v pametnem telefonu
Xperia, lahko poslušate s prednameščeno
aplikacijo WALKMAN®.
• Pri nekaterih modelih pametnega telefona Xperia
aplikacija WALKMAN® morda ni prednameščena.
V tem primeru te funkcije ne morete uporabiti.
• Najprej nadgradite Android OS pametnega
telefona Xperia na najnovejšo različico.
• V pametnem telefonu Xperia boste morda morali
onemogočiti možnost [Auto-select wireless
option] v nastavitvah [Throw settings].
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo
pametnega telefona Xperia.
Poiščite aplikacijo SongPal v storitvi Google Play
ali App Store.
Media Sharing
Zahtevana naprava: Pametni telefon Xperia, združljiv z aplikacijo WALKMAN®
Videoposnetkov in fotografij ni
mogoče predvajati.
1
2
Povežite enoto in pametni telefon Xperia
z omrežjem Wi-Fi.
Predvajajte glasbo, shranjeno v pametnem telefonu Xperia, z aplikacijo WALKMAN®.
 Tapnite
([WALKMAN®]),
da zaženete aplikacijo
v pametnem telefonu
Xperia.
 Predvajajte glasbo in prilagodite glasnost.
 Tapnite , nato
tapnite [CMT-SX7xx].
Prepričajte se, da so v razdelku [Media Sharing]
obkljukane vse tri možnosti.
 Ko zaslon potrdite, izberite [OK].
Enoto in pametni telefon Xperia povežite na isti SSID
usmerjevalnika.
Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete
sveti na zaslonu.
na drugi strani; prepričajte se, da oznaka
 Izberite pesem s seznama in jo predvajajte.
Prilagodite glasnost z aplikacijo SongPal.
Glasba se predvaja.
Glasba se predvaja.
PC (iTunes)
Glasbo, shranjeno v aplikaciji iTunes
v osebnem računalniku, lahko poslušate
prek enote s funkcijo AirPlay.
• Najprej posodobite aplikacijo iTunes
na najnovejšo različico.
Zahtevana naprava: Osebni računalnik z nameščeno aplikacijo iTunes
iPhone/iPad/iPod touch
1
2
Povežite enoto in osebni računalnik
z omrežjem Wi-Fi.
Glasbo predvajajte z aplikacijo iTunes v osebnem računalniku.
 Zaženite aplikacijo iTunes v osebnem računalniku.
 Izberite
(AirPlay) v oknu aplikacije iTunes.
 Izberite [CMT-SX7xx] v meniju AirPlay aplikacije
iTunes.
Zahtevana naprava: iPhone/iPad/iPod touch
S funkcijo AirPlay lahko poslušate glasbo,
shranjeno v napravi iPhone/iPad/iPod touch.
1
2
• Najprej posodobite napravo iPhone/iPad/iPod
touch na najnovejšo različico.
• Slike zaslonov so primeri, za katere je bil
uporabljen operacijski sistem iOS 8.
Povežite enoto in napravo iPhone/iPad/iPod
touch z omrežjem Wi-Fi.
Predvajajte glasbo z napravo iPhone/iPad/iPod touch.
 Povlecite s prstom proti vrhu
zaslona, da se prikaže
nadzorno središče.
 Tapnite [CMT-SX7xx].
 Izberite pesem, ki jo želite predvajati, in prilagodite
glasnost.
 Predvajajte glasbo in prilagodite glasnost.
 Tapnite
Enoto in osebni računalnik povežite na isti SSID
usmerjevalnika.
Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete
sveti na zaslonu.
na drugi strani; prepričajte se, da oznaka
(AirPlay).
Enoto in napravo iPhone/iPad/iPod touch povežite na isti
SSID usmerjevalnika.
Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete
sveti na zaslonu.
na drugi strani; prepričajte se, da oznaka
Glasba se predvaja.
Glasba se predvaja.
PC (Windows Media Player)
Glasbo lahko poslušate prek enote s programsko opremo
Windows Media Player v osebnem računalniku.
• Podrobnosti najdete v Vodniku za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
SongPal Link:
Več informacij o enoti najdete v drugih dokumentih
Uživajte v glasbi v katerem koli prostoru prek omrežja Wi-Fi.
Svojo najljubšo glasbo, shranjeno v osebnih računalnikih ali mobilnih
telefonih ali celo tisto, ki jo najdete prek storitev pretakanja, lahko
poslušate v različnih prostorih z vrhunsko kakovostjo zvoka.
Navodila za uporabo (ločen dokument)
Funkcijo upravljate z aplikacijo SongPal, nameščeno v pametnem
telefonu/napravi iPhone.
Če uporabljate več naprav, ki so združljive s funkcijo SongPal Link,
morajo biti vse naprave povezane z istim omrežjem Wi-Fi. Več
podrobnosti najdete v Vodniku za pomoč, navedenem na desni strani,
ali Začetnih navodilih za Wi-Fi, ki so priložena vsem napravam.
•
•
•
•
•
Varnostne informacije
Položaj in funkcija upravljalnih gumbov
Nastavitev ure
Poslušanje plošč CD in radia
Način povezave/predvajanja z napravo
BLUETOOTH, USB ali drugimi napravami
• O funkciji NFC
Vodnik za pomoč (dokument v spletu, velja za osebni računalnik/pametni telefon)
• Vzpostavljanje omrežne povezave Wi-Fi
z osebnim računalnikom
• Meni s priročnimi nastavitvami
• Posodobitev programske opreme
• Povezovanje z aplikacijo SongPal
• Odpravljanje težav
• Tehnični podatki
ipd.
• Podrobnosti omrežne povezave Wi-Fi
• Povezovanje z aplikacijo SongPal
• Način omrežne povezave in predvajanja
z vsemi operacijskimi sistemi/napravami
ipd.
Naslova URL Vodnika za pomoč:
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
Download PDF