Sony | CMT-SBT300WB | Sony CMT-SBT300WB Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

A
1
Vzpostavitev brezžične povezave med sistemom
in brezžičnim usmerjevalnikom LAN z WPS
Preverite, ali je omrežni kabel (LAN) sistema izklopljen
in nato priklopite napajalni kabel.
6 Na
brezžičnem usmerjevalniku LAN za nekaj sekund
pridržite gumb WPS.
Pri nekaterih usmerjevalnikih morate
gumb WPS pritiskati.
Uživajte v glasbi prek brezžične
povezave s pametnim telefonom
Xperia/iPhone
2 Za vklop sistema pritisnite gumb /.
3 Rdeči
indikator STANDBY se izklopi, nato pa prične
na zaslonu utripati .
lahko prične utripati šele po nekaj minutah.
Indikator STANDBY
Gumb /
Zaslon
Kratka navodila za namestitev
4 Na
daljinskem upravljalniku pritisnite gumb OPTIONS,
da se na zaslonu izpiše »BT/NW STBY«. Nato
Za uporabo brezžičnega omrežja potrebujete brezžični usmerjevalnik LAN (vključno z dostopno točko).
4-464-271-11(1) (SI)
© 2013 Sony Corporation
z gumboma / na daljinskem upravljalniku izberite
»WPS« ter pritisnite gumb .
Če se »WPS« ne izpiše,
počakajte približno 2 minuti.
Za spodaj navedene primere glejte navodila za uporabo tega sistema.
 Predvajanje glasbe z drugim pametnim telefonom ali osebnim računalnikom
 Aplikacija »WALKMAN«* ni nameščena v pametnem telefonu Xperia
Ali je na brezžičnem usmerjevalniku
LAN gumb WPS?
Vzpostavitev brezžične povezave med sistemom
in brezžičnim usmerjevalnikom LAN z WPS
Za uporabnika pametnega
telefona Xperia
Predvajanje glasbe, shranjene
v pametnem telefonu Xperia
Za uporabnika pametnega
telefona iPhone
Predvajanje glasbe, shranjene
v pametnem telefonu iPhone
8 Preverite,
ali je brezžični usmerjevalnik LAN vklopljen.
Pripravite svoj SSID in varnostni ključ.
Glejte navodila za uporabo brezžičnega usmerjevalnika LAN.
Varnostni ključ
SSID:
Varnostni ključ:
5 Kogumb se na zaslonu izpiše »OK« (V redu) , pritisnite
.
»WPS« utripa.
 Predvajanje glasbe prek povezave BLUETOOTH
Povezovanje pametnega telefona Xperia z brezžičnim
omrežjem LAN
9 Vzpostavite
brezžično povezavo med vašim pametnim
telefonom in brezžičnim usmerjevalnikom LAN.
Za uporabnika pametnega
telefona Xperia
Povezovanje pametnega telefona
Xperia z brezžičnim omrežjem LAN
Za uporabnika pametnega
telefona iPhone
Povezovanje pametnega telefona
iPhone z brezžičnim omrežjem LAN
Predvajanje glasbe, shranjene v pametnem
telefonu Xperia
 Zaženite (aplikacija  Tapnite ikono in izberite
[WALKMAN]).
S seznama omrežij
izberite SSDI, ki ste ga
uporabili v 8. koraku,
in vnesite varnostni
ključ, da vzpostavite
povezavo.
Za podrobnosti glejte
navodila za uporabo
pametnega telefona
Xperia.
Tapnite [Settings]
(Nastavitve).
Vzpostavitev brezžične povezave med sistemom
in brezžičnim usmerjevalnikom LAN z aplikacijo
»NS Setup« pametnega telefona Xperia/iPhone
S seznama omrežij
izberite SSDI, ki ste ga
uporabili v 8. koraku,
in vnesite varnostni
ključ, da vzpostavite
povezavo.
Za podrobnosti glejte
navodila za uporabo
pametnega telefona
iPhone.
* Vaš pametni telefon Xperia morda nima nameščene aplikacije »WALKMAN«. V tem primeru te funkcije ne morete uporabiti. Glasbo lahko poslušate z nekaterimi
drugimi modeli »WALKMAN« s to funkcijo, vendar lahko ti zahtevajo drugačno delovanje. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo aplikacije »WALKMAN«.
Tapnite [Settings]
(Nastavitve).
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Med predvajanjem
glasbe se na
zaslonu sistema
izpiše »NETWORK«
(Omrežje).
Tapnite [Wi-Fi].
Povezovanje pametnega telefona iPhone z brezžičnim
omrežjem LAN
Ne
.
Če se
ne pojavi v približno 5 minutah, namestitev verjetno ni bila
pravilno dokončana. V tem primeru ponovite postopek od 4. koraka naprej.
na drugi strani
Če namestitev znova ni uspešna, poskusite s povezavo
tega prospekta.
SSID
//
CMT-SBT300W/SBT300WB
Da
povezava vzpostavljena, zasveti
Ko je povezava med vašim pametnim telefonom in brezžičnim
usmerjevalnikom LAN vzpostavljena, izberite eno od spodaj navedenih
možnosti.
V tem prospektu so navodila za namestitev, s katerimi boste lahko uživali v glasbi na vašem pametnem telefonu Xperia
(ali tabličnem računalniku Xperia Tablet)/iPhone (ali tabličnem računalniku iPad/napravi iPod) prek brezžičnega omrežja
s funkcijama DLNA ali AirPlay.
Domači zvočni sistem
7 Pona zaslonu
nekaj desetsekundnem utripanju izpisa »WPS«
sistema prične utripati »CONNECT«. Ko je
Tapnite [Wi-Fi].
Predvajanje glasbe, shranjene v pametnem
telefonu iPhone
 Zaženite (aplikacija  Tapnite ikono in izberite
[Music] (Glasba)).
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Med predvajanjem
glasbe se na
zaslonu sistema
izpiše »AirPlay«.
B
1
Vzpostavitev brezžične povezave med sistemom in brezžičnim usmerjevalnikom LAN z aplikacijo »NS Setup« pametnega telefona Xperia/iPhone
Med tem sistemom in vašim brezžičnim usmerjevalnikom LAN lahko vzpostavite brezžično povezavo tako, da v pametni telefon prenesete aplikacijo »NS Setup« in sledite spodnjim korakom.
2 Preverite,
ali je brezžični usmerjevalnik LAN vklopljen.
Pripravite svoj SSID in varnostni ključ.
Preverite, ali je omrežni kabel (LAN) sistema izklopljen ,
in nato priklopite napajalni kabel.
4 Rdeči
indikator STANDBY se izklopi, nato pa prične
na zaslonu utripati .
3 Za vklop sistema pritisnite gumb /.
Indikator STANDBY Gumb /
Glejte navodila za uporabo brezžičnega usmerjevalnika LAN.
Zaslon
SSID
lahko prične utripati šele po nekaj minutah.
Izvedite namestitev z aplikacijo »NS Setup« pametnega telefona.
Za uporabnika pametnega
telefona Xperia
Namestitev na pametnem
telefonu Xperia
Za uporabnika pametnega
telefona iPhone
Namestitev na pametnem
telefonu iPhone
Varnostni ključ
SSID:
Varnostni ključ:
Namestitev na pametnem telefonu Xperia
 Iz spletne trgovine »Google
Predvajanje glasbe, shranjene v pametnem
telefonu Xperia
 Izvedite namestitev z aplikacijo [NS Setup].
 Zaženite
Play« prenesite brezplačno
aplikacijo »NS Setup«.
Sistem preverja, ali je bila
namestitev izvedena pravilno.
Počakajte nekaj minut, da se
pojavi naslednji zaslon.
Če se pojavi možnost 
iz spodnjega razdelka
»Odpravljanje težav«,
sledite navodilom
za omenjeni prikaz.
Sistem se pripravlja na
brezžično namestitev.
Počakajte nekaj minut,
da se pojavi naslednji zaslon.
Za prenos
s kodo 2D.
Tapnite [NS Setup].
Tapnite [Let’s get
started] (Začnite).
(aplikacija
[WALKMAN]).
Izberite SSID
iz 2. koraka.
Vnesite varnostni
ključ iz 2. koraka.
Tapnite [Play test sound] (Predvajaj
testni zvok), da s predvajanjem testnega
zvoka potrdite delovanje sistema.
Predvajanje glasbe, shranjene v pametnem
telefonu iPhone
 Izvedite namestitev z aplikacijo [NS Setup].
Store« prenesite brezplačno
aplikacijo »NS Setup«.
Sistem se pripravlja na
brezžično namestitev.
Počakajte nekaj minut,
da se pojavi naslednji
zaslon.
Če se pojavi možnost 
iz spodnjega razdelka
»Odpravljanje težav«,
sledite navodilom za
omenjeni prikaz.
Tapnite [Settings]
(Nastavitve).
Za prenos s kodo 2D
Tapnite [Wi-Fi].
Tapnite [Sony_
Wireless_...]*1,
da dodate kljukico,
nato se vrnite na
domači zaslon.
Tapnite [NS Setup].
Tapnite [Let’s get
started] (Začnite).
Izberite SSID
iz 2. koraka.*2
in izberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Med predvajanjem
glasbe se na
zaslonu sistema
izpiše »AirPlay«.
Tapnite [Play test
sound] (Predvajaj
testni zvok), da
s predvajanjem
testnega zvoka potrdite
delovanje sistema.
v zgornjem desnem kotu, da osvežite zaslon.
Sistem ponastavite na naslednji način.
Če se med nastavljanjem pametnega telefona iPhone »Sony_Wireless_Audio_Setup« ne pojavi, ponastavite sistem.
Med namestitvijo se lahko pojavijo naslednji zasloni. V teh primerih sledite njihovim navodilom.

Če se pojavita  ali ,
ponastavite sistem po navodilih
»Ponastavitev sistema« na desni.
Nato znova izvedite namestitev
od prvega koraka naprej pod
točko  v razdelku »Namestitev
na pametnem telefonu Xperia«
ali »Namestitev na pametnem
telefonu iPhone«.
(aplikacija [Music]
(Glasba)).
Ponastavitev sistema
Odpravljanje težav

Vnesite varnostni
ključ iz 2. koraka.
 Tapnite ikono
 Zaženite
Sistem preverja, ali je
bila namestitev izvedena
pravilno. Počakajte nekaj
minut, da se pojavi
naslednji zaslon.
Če se pojavi možnost
 ali  iz spodnjega
razdelka »Odpravljanje
težav«, sledite navodilom
za omenjeni prikaz.
*1 [Sony_Wireless Audio_Setup] se lahko pojavi šele po nekaj minutah. Če se ne pojavi, ponastavite sistem po navodilih »Ponastavitev sistema« v razdelku »Odpravljanje težav«. *2 Če se SSID ne pojavi, tapnite ikono

in izberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Med predvajanjem
glasbe se na zaslonu
sistema izpiše
»NETWORK« (Omrežje).
Namestitev na pametnem telefonu iPhone
 Iz spletne trgovine »Apple
 Tapnite ikono

Če se pojavi ,
znova izvedite
namestitev od prvega
koraka naprej pod
točko  v razdelku
»Namestitev na
pametnem telefonu
iPhone«.
Če se pojavi , sledite
navodilom na zaslonu.
Če je namestitev neuspešna
ali se na zaslonu sistema
pojavi »NO CONNECT«
(Ni povezave), ponastavite
sistem po navodilih
»Ponastavitev sistema«
na desni.
1
Iz vtičnice izvlecite napajalni kabel in se prepričajte, da lučka indikatorja STANDBY ne sveti. Znova priklopite napajalni kabel
in vklopite sistem.
2
Pridržite gumba  (zaustavitev) in /, dokler se ne izpiše »ALL RESET«.
Indikator STANDBY
Gumb /
Gumb  (zaustavitev)
Download PDF

advertising