Sony | CMT-X7CDB | Sony CMT-X7CDB Vsestranski glasbeni sistem s povezavama Bluetooth® in NFC Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

4-528-300-11(1) (SI)
Najprej pripravite enoto in daljinski upravljalnik
Priprava daljinskega upravljalnika
Vklop enote
Baterijo v daljinski upravljalnik vstavijo že v tovarni.
Pred prvo uporabo daljinskega upravljalnika odstranite zaščitnmo folijo,
pritrjeno na držalo za baterije.
 Priključite napajalni kabel (priložen) na zadnji strani enote.
 Priključite napajalni kabel v električno vtičnico.
 Pritisnite /, da vklopite enoto.
Osebni zvočni sistem
Kratka navodila za postavitev
in uporabo
Poslušanje glasbe prek brezžičnega omrežja
©2014 Sony Corporation
CMT-X7CD/CMT-X7CDB
Xperia
V teh kratkih navodilih za namestitev je opisano,
kako vzpostavite povezavo z aplikacijo SongPal*
in poslušate glasbo prek brezžičnega omrežja
z napravo Xperia™/iPhone.
Xperia
Poslušanje glasbe v napravi Xperia

Glejte to stran.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem z aplikacijo SongPal
1
2
3
4
Preverite, ali je naprava Xperia povezana
v brezžično omrežje.
Aplikacijo SongPal namestite v napravo
Xperia in jo zaženite.
Sledite navodilom aplikacije, da vzpostavite
povezavo BLUETOOTH med enoto in Xperio.
Sledite navodilom aplikacije, da nastavite
povezavo Wi-Fi.
Z Xperio se dotaknite oznake N na enoti.
iPhone
Poslušanje glasbe v napravi iPhone

SSID in geslo usmerjevalnika zapišite v spodnja
prosta mesta.
Pritisnite in pridržite, dokler se
Xperia ne odzove.
Aplikacijo »SongPal« poiščite
v trgovini Google Play™.
Glejte hrbtno stran.
Vnesite geslo, ki ste ga
zapisali v 1. koraku, nato
tapnite [OK] (V redu).
SSID:
Ko je povezava Wi-Fi
vzpostavljena, se prikaže
začetni zaslon aplikacije
SongPal.
Zaprite aplikacijo SongPal,
nato znova zaženite enoto.
Geslo:
* SongPal je aplikacija za upravljanje različnih zvočnih
naprav Sony prek pametnega telefona/iPhona.
Podrobnosti so na voljo v navodilih za uporabo
usmerjevalnika.
Ko zaženete aplikacijo SongPal, sledite navodilom.
Če Xperia ne podpira funkcije NFC, preberite poglavje
»Kdaj funkcija NFC ni na voljo v napravi Xperia.«
Zasnova aplikacije se lahko spremeni brez obvestila.
5
Zaženite predvajanje glasbe.
 Zaženite
(aplikacija
[WALKMAN®])* v napravi
Xperia.
Če funkcija NFC ni na voljo v napravi Xperia
 Tapnite
, izberite
[SONY:CMT-X7××], nato
zaženite predvajanje.
Enoto preklopite v način seznanjanja z daljinskim
upravljalnikom. Na zaslonu sprejemnika se prikaže
stanje enote.
/
 Pritisnite MENU.
 Pritisnite /, da izberete »BT MENU«,
nato pritisnite .
Zaslon
FUNCTION
MENU
 Pritisnite FUNCTION, da izberete »BT AUDIO«.
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
 Pritisnite /, da izberete »PAIRING«,
nato pritisnite .
Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH z napravo
Xperia.
 Tapnite
[SONY:CMT-X7××
(Bluetooth)].
 Tapnite [Open the
Bluetooth setting screen]
(Odpri zaslon za
nastavitev povezave
Bluetooth).
 Pritisnite /, da izberete »OK«,
nato pritisnite .
Ko na zaslonu začne utripati »PAIRING«,
se v enoti vklopi način seznanjanja.
Nadaljujte s 4. korakom.
* Vaš pametni telefon Xperia morda nima nameščene
aplikacije [WALKMAN®]. V tem primeru te funkcije ne
morete uporabiti.
Med predvajanjem se na zaslonu prikaže »HOME NET«.
iPhone
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem z aplikacijo SongPal
1
2
3
4
Preverite, ali je naprava Phone povezana
v brezžično omrežje.
Aplikacijo SongPal namestite v iPhone
in jo zaženite.
Enoto preklopite v način za seznanjanje.
Vzpostavite povezavo BLUETOOTH z napravo
iPhone.
SSID in geslo usmerjevalnika zapišite v spodnja
prosta mesta.
Aplikacijo »SongPal« poiščite
v trgovini App Store.
Enoto preklopite v način seznanjanja z daljinskim
upravljalnikom. Na zaslonu sprejemnika se prikaže
stanje enote.
Zaslon
SSID:
Geslo:
FUNCTION
MENU
Ko zaženete aplikacijo SongPal, sledite navodilom.
Podrobnosti so na voljo v navodilih za uporabo
usmerjevalnika.
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
/
 Pritisnite FUNCTION, da izberete »BT AUDIO«.
 Pritisnite MENU.
 Tapnite [Settings]
(Nastavitve) 
[Bluetooth].
 Vklopite BLUETOOTH.
 Pritisnite /, da izberete »BT MENU«,
nato pritisnite .
 Pritisnite /, da izberete »PAIRING«,
nato pritisnite .
 Pritisnite /, da izberete »OK«, nato
pritisnite .
Ko na zaslonu začne utripati »PAIRING«,
se v enoti vklopi način seznanjanja.
 Tapnite [SONY:CMTX7××(Bluetooth)].
5
6
Sledite navodilom aplikacije, da nastavite
povezavo Wi-Fi.
Zaženite predvajanje glasbe.
Vnesite geslo, ki ste ga
zapisali v 1. koraku, nato
tapnite [OK] (V redu).
Ko je povezava Wi-Fi
vzpostavljena, se prikaže
začetni zaslon aplikacije
SongPal.
Zaprite aplikacijo SongPal,
nato znova zaženite enoto.
 Povlecite s prstom od
spodnjega dela zaslona
proti vrhu, da se prikaže
nadzorno središče.
 Tapnite
[AirPlay],
izberite [SONY:CMT-X7××],
nato zaženite predvajanje.
Med predvajanjem se na
zaslonu prikaže »AirPlay«.
Zasnova aplikacije se lahko spremeni brez obvestila.
Vzpostavitev brezžične povezave prek brezžičnega omrežnega usmerjevalnika z gumbom WPS
O aplikaciji »SongPal«
1
2
3
Zvočne nastavitve
Preverite, ali je omrežni kabel (LAN)
(ni priložen) izklopljen iz enote in nato
vključite enoto.
Preklopite enoto v način WPS.
Pritisnite in vsaj 3 sekunde držite
gumb WPS*.
Zvok lahko preprosto prilagodite ali pa uporabite
priporočene nastavitve »CA+« družbe Sony.
Device Select (izbira naprave)
Izberite napravo, združljivo
z aplikacijo »SongPal«.
Začetni zaslon
Prikazane so možnosti izbrane naprave,
glasbenih storitev in aplikacij, nameščenih
v pametnem telefonu/iPhonu.
Nastavitve povezane naprave
Prikazane so različne zvočne/omrežne
nastavitve. Ta meni lahko prikažete na katerem
koli zaslonu, tako da povlečete v desno.
Mini predvajalnik
Upravljalnik izbrane funkcije.
Glasbena storitev
Uživate lahko v različnih glasbenih storitvah.
indikator pripravljenosti
Upravljanje naprav v domačem omrežju
 Pritisnite MENU, da izberete »NETWORK«.
Prek omrežja lahko predvajate glasbo, shranjeno
v osebnem računalniku ali strežniku DLNA.
 Pritisnite /, da izberete »WPS«,
nato pritisnite .
 Ko se na zaslonu izpiše »OK«, pritisnite
Funkcije CD-ja, vstavljenega v enoto,
ali naprave, povezane prek priključka USB
.
Na zaslonu utripa »WPS«.
Po nekaj desetsekundnem utripanju izpisa »WPS«
na zaslonu prične utripati »CONNECT« (povezava).
.
Ko je povezava vzpostavljena, zasveti
Indikator stanja zasveti zeleno
na zaslonu.
in začne utripati
* naVeč informacij je na voljo v navodilih za upravljanje
brezžičnega omrežnega usmerjevalnika.
Povezavo Wi-Fi lahko vzpostavite tudi z osebnim računalnikom ali pa uporabite omrežni kabel. Podrobnosti so na voljo v navodilih za uporabo.
Sistem omogoča predvajanje CD-ja, vstavljenega
v enoto, ali glasbe v napravi, priključeni
v priključek USB.
Kaj lahko upravljate z aplikacijo »SongPal«,
je odvisno od priključene naprave.
Tehnični podatki in zasnova aplikacije se lahko
spremenijo brez obvestila.
Download PDF

advertising