Mikro sistem
komponent
Navodila za uporabo
CMT-HX5BT
© 2007 Sony korporacija
OPOZORILO
Ne izpostavljajte sistema dežju in
vlagi zaradi nevarnosti požara in
električnega udara.
Zaradi nevarnosti požara, ne prekrivajte
zračnikov naprave s časopisom, prtom,
zavesami, ipd. Ne postavljajte prižganih
sveč na napravo.
Zaradi nevarnosti požara in električnega
udara, ne postavljajte vaz, napolnjenih z
vodo, na napravo.
Priključite enoto v lahko dostopno
stensko vtičnico. Če opazite, da je z enoto
kaj narobe, nemudoma izvlecite vtič iz
vtičnice.
Ne postavljajte sistema v knjižno omaro ali
vgrajeno omaro z neustreznim zračenjem.
Ne izpostavljajte baterije prekomerni
vročini, na primer neposrednemu soncu,
ognju, ipd.
2
Odpadna električna in
elektronska oprema
(velja za evropsko unijo
in druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko
opremo. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Dodatna oprema: daljinski upravljalnik
Opombe o dvojnih diskih
(DualDiscs)
Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki
združuje gradivo, posneto v standardu
DVD, na eni strani, z digitalnim zvočnim
gradivom na drugi strani.
Bodite pozorni na to, da nekateri od teh
diskov ne ustrezajo standardu CD in
zato na tej enoti ne bo mogoče predvajati
zvočne strani diska DualDisc.
Glasbeni diski, kodirani z avtorsko
zaščito pred presnemavanjem
Ta enota je izdelana za predvajanje diskov,
ki ustrezajo standardu CD (Compact
Disc). Nekatere založbe plošč so nedavno
začele izdajati glasbene diske, kodirane z
avtorsko zaščito pred presnemavanjem.
Bodite pozorni na to, da nekateri od teh
diskov ne ustrezajo standardu CD in jih na
tej enoti ne bo mogoče predvajati.
• Ime Bluetooth in logotip sta last družbe
Bluetooth SIG, Inc. in družba Sony ima
za uporabo teh oznak licenco. Ostale
blagovne znamke in imena so last
zadevnih lastnikov.
•»WALKMAN« in logotip za
»WALKMAN« sta registrirani blagovni
znamki korporacije Sony.
• MICROVAULT je blagovna znamka
korporacije Sony.
• ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus in
njihovi logotipi so blagovne znamke
korporacije Sony.
• Ameriški in tuji patenti imajo licenco
Dolby Laboratories.
• Tehnologija zvočnega kodiranja, MPEG
Layer-3, in patenti z licenco Fraunhofer
IIS in Thomson.
3
Vsebina
Opis delov in tipk ................................. 5
Informacije na prikazovalniku ......... 9
Uvod
Priključitev sistema............................10
Nastavitev ure .....................................12
Osnovne funkcije
Predvajanje diskov CD/MP3 ...........13
Poslušanje radia ..................................14
Uporaba funkcije Bluetooth...........15
Poslušanja glasbe iz USB
naprave ..................................................21
Uporaba dodatnih avdio
komponent ..........................................23
Nastavitev zvoka ................................23
Sprememba prikaza ..........................24
Ostale funkcije
Ustvarjanje svojega programa
(Program Play) .....................................25
Nastavitev radijskih postaj..............26
Uporaba časovnikov .........................27
4
Ostalo
Odpravljanje težav.............................28
Sporočila ...............................................32
Opozorila...............................................33
Tehnični podatki.................................35
Brezžična tehnologija Bluetooth ..36
USB in Bluetooth naprave, ki jih
sistem lahko predvaja ......................38
Opis delov in tipk
V teh navodilih so sicer opisani postopki z uporabo daljinskega upravljalnika, vendar
lahko nekatere funkcije opravite tudi s tipkami na enoti, ki imajo enako ali podobno ime.
Enota (HCD-HX5/CD sprejemnik)
Sprednja stran
Zgornja stran
Se nadaljuje l
5
Daljinski upravljalnik (RM-SCU35)
5
Tipka BLUETOOTH OPR
(str. 17, 19, 20)
Pritisnite, če želite priključiti, izključiti ali
združiti z napravo Bluetooth.
6
Enota: Tipka VOLUME
(str. 13, 14, 17, 20, 21, 23)
Daljinski upravljalnik: Tipka
VOLUME +/–
(str. 13, 14, 17, 20, 21, 23)
Zavrtite ali pritisnite in nastavite glasnost.
7
Priključek AUDIO IN (str. 23)
Povežite z dodatno avdio komponento.
8
Priključek PHONES
Priključite slušalke.
1
9
Tipka :/1 (vklop) (str. 12, 27, 31)
Tipka Z (odpri/zapri) (str. 13)
S to tipko lahko vklopite sistem.
2
Indikator STANDBY (str. 24, 28)
Zasveti, ko se sistem izklopi.
3
Indikator za BLUETOOTH
(str. 19, 20)
Sveti, ko je vklopljena funkcija Bluetooth.
4
Senzor za daljinsko upravljanje
(str. 22)
6
Pritisnite, če želite odpreti ali zapreti
nosilec diska.
0
(USB) vrata (str. 21, 38)
Povežite z dodatno USB napravo (digitalni
glasbeni predvajalnik ali USB medij za
shranjevanje).
qa
qs
Tipke za predvajanje in funkcijske
tipke
Enota: tipka BLUETOOTH NX
(predvajanje/začasna ustavitev)
(str. 16, 17)
Enota: x/CANCEL (stop/preklic)
(str. 13, 14, 16, 17, 19, 22)
Daljinski upravljalnik: tipka x
(stop) (str. 13, 14, 16, 17, 19, 22)
Pritisnite za izbiro funkcije Bluetooth.
Pritisnite za začetek ali začasno ustavitev
predvajanja glasbe na Bluetooth naprave
(mobilni telefon Bluetooth, itd.).
Enota: tipka USB NX
(predvajanje/začasna ustavitev)
(str. 21)
S pritiskom na tipko lahko ustavite
predvajanje.
Pritisnite, da prekičete iskanje.
qd
Tipka SEARCH (str. 13, 22)
Pritisnite za vklop in izklop menija
Pritisnite za izbiro funkcije USB.
Pritisnite za začetek ali začasno ustavitev
predvajanja dodatne USB naprave
(digitalnega glasbenega predvajalnika ali
USB medija za shranjevanje).
qf
Daljinski upravljalnik: tipka USB
(str. 21)
Tipka ./> (nazaj/naprej)
(str. 13, 16, 17, 22, 25)
Pritisnite za izbiro funkcije USB.
Enota: tipka CD NX
(predvajanje/začasna ustavitev)
(str. 13)
Pritisnite za izbiro funkcije CD.
Pritisnite za začetek ali za začasno
ustavitev predvajanja.
Daljinski upravljalnik: tipka CD
(str. 13)
Pritisnite za izbiro funkcije CD.
Daljinski upravljalnik: tipka
N (predvajanje), X (začasna
ustavitev)
Pritisnite za začetek in začasno ustavitev
predvajanja.
Tipka TUNER/BAND (str. 14)
Tipka ENTER (str. 12, 25, 26, 27)
Pritisnite za vnos nastavitev.
qg
Pritisnite za izbiro posnetka ali datoteke.
Enota: tipka TUNE +/- (uglasitev)
(str. 14)
Daljinski upravljalnik: +/(uglasitev) (str. 14, 26)
Pritisnite za uglasitev želene postaje.
+/– (izbira mape)
(str. 13, 22, 25)
Pritisnite za izbiro mape.
Tipka m/M (hitro vrtenje
nazaj/naprej) (str. 13, 16, 17, 22)
Pritisnite, če želite poiskati mesto v
posnetku ali datoteki.
Pritisnite za izbiro funkcije TUNER.
Pritisnite za izbiro načina sprejema, FM
ali AM.
Enota: Tipka AUDIO IN (str. 23)
Pritisnite za izbiro funkcije AUDIO IN.
Daljinski upravljalnik:
Tipka FUNCTION (str. 19, 20)
Pritisnite za izbiro funkcije.
Se nadaljuje l
7
qh
wd
Tipka PLAY MODE/TUNING MODE
(str. 13, 14, 22, 25, 26)
Tipka TUNER MEMORY (str. 26)
Pritisnite za izbiro načina predvajanja
diska CD, MP3 ali dodatne USB naprave
(digitalnega glasbenega predvajalnika ali
USB shranjevalnega medija).
Pritisnite za izbiro načina uglaševanja.
qj
Tipke za zvok (str. 23)
Enota: tipka DSGX
Daljinski upravljalnik: tipka EQ
S pritiskom izberite zvok.
qk
Tipka DISPLAY (str. 17, 24)
Pritisnite za zamenjavo informacij na
zaslonu.
ql
Tipka CLOCK/TIMER SELECT
(str. 27)
Tipka CLOCK/TIMER SET
(str. 12, 27)
Pritisnite za nastavitev ure in časovnikov.
w;
Tipka REPEAT/FM MODE
(str. 13, 14, 22)
Pritisnite, če želite ponavljati predvajanje
diska, enega posnetka ali datoteke.
Pritisnite za izbiro načina sprejema FM
(mono ali stereo).
wa
Pokrov prostora za baterijo
(str. 11)
ws
Tipka CLEAR (str. 17, 19, 25)
Pritisnite za izbris vnaprej programiranega
posnetka.
8
Pritisnite za nastavitev radijske postaje.
wf
Tipka SLEEP (str. 27)
Pritisnite za nastavitev časovnika izklopa.
Informacije na prikazovalniku
1
5
Predvajanje / Začasna ustavitev
Avdio format
2
6
DSGX (str. 23)
Način predvajanja (str. 13, 22)
3
7
Način radijskega sprejemanja
(str. 14)
Radijsko sprejemanje (str. 14)
Časovnik (str. 27)
8
USB MEMORY
4
Tekstovne informacije
Zasveti, ko priključite dodatno USB
napravo.
9
Uvod
Priključitev sistema
Stenska vtičnica
Desni zvočnik
Levi zvočnik
A
B
C
D
FM žična antena (raztegnite jo v vodoravni smeri)
Bela stran za severno-ameriške modele
Rjava stran za ostale regije
AM zančna antena
ali
A Napajanje
Pri modelih s stikalom za napetost
nastavite VOLTAGE SELECTOR na
lokalno napetost omrežja.
Priključite omrežni kabel v stensko
vtičnico.
Če priloženi prilagodilni vtikač na
vtikaču ne ustreza omrežni vtičnici, ga
odstranite (samo za modele, opremljene s
prilagodilnim vtikačem).
B Zvočniki
Vstavite le del brez izolacije.
C Antene
Poiščite mesto in smer, kjer je sprejem
najboljši in tam postavite anteno. Antena
naj bo odmaknjena od kablov za zvočnike,
da ne bi lovila šumov.
10
Pri nošenju sistema
1 Odstranite disk, da ne bi poškodovali
CD mehanizma.
2 Pritisnite na tipko CD qa in izberite
funkcijo CD.
3 Držite tipko SEARCH qd na enoti in
pritiskajte na tipko :/1 1 na enoti,
Opombe
• Pri običajni uporabi bi morali bateriji delovati
približno šest mesecev.
• Ne mešajte starih baterij z novimi in ne
mešajte baterij različnih vrst.
• Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne
boste uporabljali, odstranite bateriji, da ne bi
prišlo do izlitja ali korozije.
dokler se ne prikaže napis “STANDBY”.
4 Ko se prikaže napis »LOCK«, izključite
omrežni kabel.
Podložke za zvočnike
Pritrdite priložene podložke na spodnjo
stran zvočnikov, da ne bi drseli.
Uporaba daljinskega upravljalnika
Premaknite in odstranite pokrov za bateriji
wa ter vstavite dve priloženi bateriji R6
(velikost AA) kot kaže slika.
11
Nastavitev ure
Uporabite tipke na daljinskem
upravljalniku.
1
Pritisnite na tipko :/1 1 in
vklopite sistem.
2
Pritisnite na CLOCK/TIMER SET
ql.
Če se na prikazovalniku prikaže
trenutni način, s pritiskanjem na tipko
./> qg izberite »CLOCK
SET«, nato pritisnite na ENTER qf.
3
S pritiskanjem na tipko
./> qg nastavite uro in
pritisnite na ENTER qf.
4
Z enakim postopkom nastavite
še minute.
Če izvlečete napajalni kabel ali če
pride do izpada elektrike, se nastavitve
ure izbrišejo.
Prikaz ure pri izklopljenem sistemu
Pritisnite na tipko DISPLAY qk. Ura se
prikaže za približno 8 sekund.
12
Ostale funkcije
Osnovne funkcije
Predvajanje diskov
CD/MP3
1 Izberite funkcijo CD.
Pritisnite na CD qa.
2
Vstavite disk.
Pritisnite na tipko Z 9 na enoti in
položite disk na nosilec, s potiskano
stranjo obrnjeno navzgor.
Ko želite nosilec diska zapreti,
ponovno pritisnite na tipko Z 9.
Ne zapirajte nosilca za disk s silo, ker
bi utegnili poškodovati enoto.
3
Začnite s predvajanjem.
Pritisnite na N (ali CD NX na
enoti) qa.
4
Če želite
začasno
ustaviti
predvajanje,
ustaviti
predvajanje,
izbrati mapo
na disku MP3,
izbrati
posnetek ali
datoteko
izbrati mapo
ali datoteko
na disku MP3
medtem, ko sta
imena mape
in datoteke
prikazana na
zaslonu
Pritisnite
na N (ali CD NX
na enoti) qa. Za
nadaljevanje predvajanja
ponovno pritisnite na
tipko.
na x qs.
na
+/- qg.
na ./> qg.
Na SEARCH qd. S
puščicama ./>
qg izberite želeno
mapo, nato pritisnite
na ENTER qf. S
puščicama ./>
qg izberite želeno
datoteko, nato pritisnite
na ENTER qf.
poiskati mesto med predvajanjem držite
na posnetku
tipko m/M qg in
ali v datoteki , jo sprostite na želenem
mestu.
izbrati način na REPEAT w;, dokler
»Repeat Play«, se ne prikaže napis
»REP« ali »REP1«.
Nastavite glasnost.
Pritisnite na VOLUME +/– (ali
obrnite gumb VOLUME na enoti) 6.
Sprememba načina predvajanja
Pri ustavljeni enoti pritiskajte na tipko
PLAY MODE qh. Izberete lahko
za
način običajnega predvajanja (
vse datoteke MP3 v mapi na disku),
predvajanja v naključnem zaporedju
SHUF«) ali predvajanja
(»SHUF« ali »
programa (»PGM«).
* Kadar predvajate disk CD-DA,
(SHUF)
Play izvede isto funkcijo kot SHUF Play.
13
Opombe o funkciji »Repeat Play«
(ponavljajoče predvajanje)
• Vsi posnetki in datoteke na disku se ponovijo
vse do petkrat.
• »REP1« pomeni, da se bo ponavljal en
posnetek ali ena datoteka, dokler ga/jo sami
ne ustavite.
Opombe o predvajanju diskov MP3
• Ne shranjujte drugih vrst datotek ali
nepotrebnih map na disk, ki ima datoteke
MP3.
• Mape brez datotek MP3 se preskočijo.
• Datoteke MP3 se predvajajo v zaporedju, v
katerem so bile posnete na disk.
• Sistem lahko predvaja le datoteke MP3 s
končnico ».MP3«.
• Če so na disku posnete datoteke s končnico
».MP3«, a niso datoteke MP3, utegne priti do
šuma ali poškodbe enote.
• Največje število:
– map je 255 (vključno z osnovno mapo),
– MP3 datotek 511,
– datotek MP3 in map, ki jih lahko vsebuje
en disk, je 512,
– nivojev map (drevesna struktura datotek)
je 8.
• Združljivost z vsemi programi kodiranja/
zapisovanja MP3, snemalnimi napravami
in snemalnimi mediji ni zagotovljena.
Nezdružljivi diski MP3 utegnejo povzročiti
šum ali prekinitve zvoka ali pa pa se sploh ne
bodo predvajali.
Opozorila v zvezi s predvajanjem
diskov, posnetih v načinu »Multi
Session«
• Če se disk začne z delom CD-DA (ali MP3),
ga sistem prepozna kot CD-DA (ali MP3)
disk in drugih delov ne predvaja.
• Sistem prepozna disk z mešanimi CD formati
kot CD-DA (avdio) disk.
Poslušanje radia
1 Izberite »FM« ali »AM«.
Pritiskajte na TUNER/BAND qa.
2
Izberite način uglaševanja.
Pritiskajte na TUNING MODE qh,
dokler se ne prikaže napis »AUTO«.
3
Uglasite želeno postajo.
Pritisnite na +/– (ali TUNING +/– na
enoti) qg. Iskanje se samodejno
ustavi, ko sistem uglasi postajo in
prikažeta se napisa »TUNED« in »ST«
(za stereo programe).
Če uglasite postajo, ki nudi storitve
RDS, se na prikazovalniku prikaže
ime postaje.
4
Nastavite glasnost.
Pritisnite na VOLUME +/- (ali VOL
+/– na enoti) 6.
Ustavitev samodejnega iskanja
Pritisnite na x qs.
Uglasitev postaje s šibkim signalom
Če se napis »TUNED« ne prikaže in se
iskanje ne ustavi, pritiskajte na TUNING
MODE qh, dokler napisa »AUTO« in
»PRESET« ne izgineta, nato s pritiskanjem
na +/– (ali TUNE +/– na enoti) qg
uglasite želeno postajo.
Zmanjšanje statičnega šuma na šibki
FM stereo postaji
Pritiskajte na FM MODE w;, dokler se ne
prikaže napis »MONO«.
14
Uporaba funkcije
Bluetooth
Ta sistem podpira profile Bluetooth
A2DP in AVRCP. Podrobnosti o
brezžični tehnologiji Bluetooth si oglejte
v poglavju »Brezžična tehnologija
Bluetoorh« (stran 36).
Oglejte si tudi naslednje spletne strani
in dobili boste najnovejše informacije o
združljivih napravah:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
For customers in Canada:
English <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
French <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
For customers in Europe:
<http://sonydigital-link.com/dna>
For customers in Latin America:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
For customers in Asia and Oceania:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Poslušanje glasbe iz mobilnega
telefona Bluetooth ali naprave
Bluetooth
Poslušate lahko glasbo iz vašega mobilnega
telefona Bluetooth ali naprave Bluetooth
prek brezžične povezave.
Sledite spodnjemu postopku, če želite
poslušati glasbo iz naprave Bluetooth prek
tega sistema.
Združitev sistema z napravo Bluetooth
r
Priključitev registriranih naprav
r
Predvajanje glasbe iz naprave Bluetooth
Podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth
si oglejte v navodilih za uporabo te
naprave.
Se nadaljuje l
15
Združitev sistema z napravo Bluetooth
Združitev je postopek, kjer se naprave
Bluetooth vnaprej med seboj registrirajo.
Ta postopek je potreben opraviti le enkrat.
Če je združitev že opravljena, nadaljujte s
poglavjem »Predvajanje glasbe iz naprave
Bluetooth« (stran 17).
1
2
Postavite napravo Bluetooth,
ki jo želite priključiti v sistem, v
razdalji največ enega metra od
sistema.
Izberite funkcijo Bluetooth.
Pritisnite na tipko BLUETOOTH
NX qa na enoti.
3
Upravljajte napravo Bluetooth in
opravite postopek združitve.
Podrobnosti o upravljanju naprave
Bluetooth si oglejte v priloženih
navodilih za uporabo.
Ko iščete ta sistem z napravo
Bluetooth, se utegne na zaslonu
naprave Blueotooth prikazati seznam
najdenih naprav, kar je odvisno od
vrste naprave. Ta sistem se prikaže
pod imenom »CMT-HX5BT«.
Ko opravite povezavo s tem sistemom,
izberite zvočni profil (A2DP, AVRCP)
na napravi Bluetooth. Če naprava
Bluetooth ne podpira profila AVRCP,
funkcije predvajanja in drugih funkcij
na tem sistemu ne morete uporabiti
(stran 17).
16
4
Vpišite kodo.
Potreba po vpisu kode je odvisna od
vrste naprave Bluetooth.
Če se prikaže napis »PIN?« in
izštevanje, vpišite kodo sistema na
naslednji način:
S tipkami ./> in m/M
na daljinskem upravljalniku (ali
+/– in .m/M> na enoti)
qg vpišite kodo, ki ste jo vpisali na
napravi Bluetooth in nato pritisnite
na ENTER qf.
Ko je združitev opravljena in
povezava dosežena, se prikaz
spremeni na naslednji način:
»Connect« (priključitev) t Ime
naprave Bluetooth
Če želite sredi postopka preklicati vpis
kode
Pritisnite na x qs.
Opombe
• »Passcode« (koda) se lahko prikaže tudi pod
naslednjimi imeni: »Passkey«, »PIN kode«,
»PIN number« ali »Password«, itd., odvisno
od naprave.
• Sistem podpira le številčno kodo z največ
4-imi števkami.
• Stanje pripravljenosti sistema za združitev se
po 30-ih sekundah preklče. Če združitev ni
bila uspešna, ponovite postopek od koraka 1.
• Medtem ko je sistem priključen v napravo
Bluetooth, ne more zaznati in povezati druge
naprave Bluetooth.
Izbris vseh informacij o registraciji
združitve
3
Začnite s predvajanjem.
4
Nastavite glasnost.
1 Pritisnite na tipko BLUETOOTH NX
qa na enoti.
Če je sistem povezan z napravo
Bluetooth (če se na zaslonu sistema
prikaže ime naprave Bluetooth ali
druge informacije), pritisnite in
približno 2 sekundi držite tipko
BLUETOOTH OPR 5 na enoti, da
sistem vzpostavi način Bluetooth
stanja pripravljenosti.
2 Pritisnite na tipko CLEAR ws.
Prikaže se napis »Delete?«.
3 Pritisnite na tipko ENTER qf.
Prikaže se napis »Complete!« in vse
informacije o združitvi se izbrišejo.
Opomba
Če želite priključiti napravo Bluetooth po
izvedbi tega postopka, morate ponovno vpisati
kodo.
Predvajanje glasbe iz naprave
Bluetooth
Napravo Bluetooth lahko uporabljate
tako, da jo s pomočjo AVRCP povežete s
sistemom. Če sistem ni povezan z napravo
Bluetoooth z AVRCP, se prikaže napis
»Not in Use«.
1
Izberite funkcijo Bluetooth.
Pritisnite na tipko BLUETOOTH
NX qa na enoti.
2
Vzpostavite povezavo iz naprave
Bluetooth.
Podrobnosti o upravljanju naprave
Bluetooth si oglejte v priloženih
navodilih.
Ko je povezava dosežena, se prikaz
spremeni na naslednji način:
»Connect« (priključitev) t Ime
naprave Bluetooth
Pritisnite na tipko N (ali
BLUETOOTH NX na enoti) qa.
Pri nekaterih napravah Bluetooth
bo morda prej potrebno zagnati AV
program naprave.
Pritisnite na tipko VOLUME +/– (ali
obrnite gumb VOLUME na enoti) 6.
Kako preveriti naslov priključene
naprave Bluetooth
Pritisnite na tipko DISPLAY qk, medtem
ko je na prikazovalniku sistema prikazano
ime naprave Bluetooth.
Naslov naprave Bluetooth se prikaže za
približno 8 sekund.
Preklic povezave z napravo Bluetooth
Pritisnite in približno 2 sekundi držite
tipko BLUETOOTH OPR 5 na enoti,
dokler se ne prikaže napis »Disconnect« ali
dokler informacije na prikazovalniku (ime
naprave, itd.) ne izginejo.
Ostale funkcije
Za
začasno ustavitev
predvajanja
ustavitev
predvajanja
izbiro datoteke
iskanje mesta v
datoteki
Pritisnite
X (ali BLUETOOTH
NX na enoti) qa.
x (qs.
./> qg.
in držite m/M
qg.
Opomb
Te funkcije pri nekaterih napravah Bluetooth
niso na voljo. Poleg tega utegnejo biti dejanski
postopki drugačni, kar je odvisno od naprave
Bluetooth.
Se nadaljuje lr
17
Opombe o povezavi z napravami
Bluetooth
• Če se ne morete povezati z združeno napravo
Bluetooth, ponovite postopek združitve
sistema in naprave Bluetooth.
• Pri nekaterih napravah Bluetooth lahko
nastavite glasnost s tipkami na napravi
Bluetooth.
• Če pritisnete na tipko BLUETOOTH NX
qa na enoti, medtem ko so priključene
slušalke Bluetooth, utegne trajati nekaj časa,
da se vzpostavi povezava s sistemom iz
naprave Bluetooth.
Poslušanje glasbe na tem
sistemu s slušalkami Bluetooth
Glasbo, ki jo predvajate na tem sistemu,
lahko poslušate s slušalkami Bluetooth
prek brezžične povezave.
Sledite spodnjemu postopku, če želite
poslušati glasbo na tem sistemu s
slušalkami Bluetooth.
Združitev sistema s slušalkami Bluetooth
r
Priključitev registriranih slušalk
r
Predvajanje glasbe na sistemu
Podrobnosti o uporabi slušalk Bluetooth si
oglejte v priloženih navodilih.
18
Združitev sistema z napravo Bluetooth
Združitev je postopek, kjer se naprave
Bluetooth vnaprej med seboj registrirajo.
Ta postopek je potreben opraviti le
enkrat. Če je združitev že opravljena,
nadaljujte s poglavjem »Predvajanje
glasbe na tem sistemu« (stran 20).
1
Izberite funkcijo, a ne funkcije
Bluetooth.
Večkrat pritisnite na tipko
FUNCTION qa.
2
Postavite slušalke Bluetooth, ki
jih želite priključiti v sistem, v
razdalji največ enega metra od
sistema.
3
Na slušalkah Bluetooth
vzpostavite način združitve.
Podrobnosti o funkcijah slušalk
Bluetooth si oglejte v priloženih
navodilih.
4
Pritisnite in približno 7 sekund
držite tipko BLUETOOTH OPR 5
na enoti, dokler ne začne utripati
indikator BLUETOOTH 3.
Zvok, ki potuje iz zvočnikov se ustavi.
5
Vpišite kodo.
Sledite postopku v koraku 4 poglavja
»Združitev sistema z napravo
Bluetooth« (stran 16).
Ko je združitev opravljena in
povezava dosežena, se prikaz
spremeni na naslednji način:
»Connect« (priključitev) t Ime
naprave Bluetooth
Če želite sredi postopka preklicati vpis
kode
Pritisnite na x qs.
Opombe
• »Passcode« (koda) se lahko prikaže tudi pod
naslednjimi imeni: »Passkey«, »PIN kode«,
»PIN number« ali »Password«, itd., odvisno
od naprave.
• Sistem podpira le številčno kodo z največ
4-imi števkami.
• Stanje pripravljenosti sistema za združitev se
po 30-ih sekundah preklče. Če združitev ni
bila uspešna, ponovite postopek od koraka 1.
• Medtem ko je sistem priključen v napravo
Bluetooth, ne more zaznati in povezati druge
naprave Bluetooth.
• Združitev morda ne bo mogoča, če so okoli
sistema prisotne druge naprave Bluetooth.
V tem primeru ostale naprave Bluetooth
izključite.
Izbris vseh informacij o registraciji
združitve
1 Pritisnite na tipko BLUETOOTH NX
qa na enoti.
Če je sistem povezan z napravo
Bluetooth (če se na zaslonu sistema
prikaže ime naprave Bluetooth ali
druge informacije), pritisnite in
približno 2 sekundi držite tipko
BLUETOOTH OPR 5 na enoti, da
sistem vzpostavi način Bluetooth
stanja pripravljenosti.
2 Pritisnite na tipko CLEAR ws.
Prikaže se napis »Delete?«.
3 Pritisnite na tipko ENTER qf.
Prikaže se napis »Complete!« in vse
informacije o združitvi se izbrišejo.
Opomba
Če želite priključiti slušalke Bluetooth po
izvedbi tega postopka, morate ponovno vpisati
kodo.
Se nadaljuje lr
19
Predvajanje glasbe na tem sistemu
Ta sistem lahko upravljate s slušalkami
Bluetooth, če ga povežete s pomočjo
AVRCP.
1
Izberite funkcij, ki ni Bluetooth.
Večkrat pritisnite na tipko
FUNCTION qa.
2
Vzpostavite povezavo s
slušalkemi Bluetooth.
Pritisnite in približno 2 sekundi držite
tipko BLUETOOTH OPR 5 na
enoti, dokler ne zasveti
indikator BLUETOOTH 3, nato
tipko sprostite.
Če je okoli sistema prisotna več
kot ena naprava Bluetooth, ki je
bila prej povezana, se bo sistem
poskušal povezati s tremi nazadnje
povezanimi napravami.
Ko je povezava dosežena, se prikaz
spremeni na naslednji način:
»Connect« (priključitev) t Ime
naprave Bluetooth
3
Začnite s predvajanjem glasbe
za funkcijo, izbrano v koraku 1.
Nekatere slušalke Bluetooth
omogočajo upravljanje tega sistema
(predvajanje, nastavitev glasnosti,
itd.) s tipkami na slušalkah.
Podrobnosti o uporabi slušalk
Bluetooth si oglejte v priloženih
navodilih.
4
Nastavite glasnost.
Pritisnite na tipko VOLUME +/– (ali
obrnite gumb VOLUME na enoti) 6.
20
Preklic povezave s slušalkami
Bluetooth
Pritisnite in približno 2 sekundi držite
tipko BLUETOOTH OPR 5 na enoti,
dokler se indikator BLUETOOTH 3 ne
izklopi.
Opombe
• Če se ne morete povezati z združenimi
slušalkami Bluetooth, ponovite postopek
združitve sistema in slušalk.
• Ko izberete drugo funkcijo kot Bluetooth in
pritisnete na tipko BLUETOOTH OPR (5)
na enoti, medtem ko je sistem priključen v
napravo Bluetooth, bo morda trajalo nekaj
časa, da se vzpostavi povezava s slušalkami
Bluetooth.
• Sistem shrani posamezne nastavitve glasnosti
za poslušanje prek zvočnikov ali priključka
PHONES (8) na enoti ali če poslušate zvok
prek slušalk Bluetooth.
Poslušanje glasbe iz
USB naprave
1
Press USB qa.
2
V
(USB) vrata 9 na enoti lahko
priključite dodatno USB napravo (digitalni
glasbeni predvajalnik ali USB shranjevalni
medij) in poslušate glasbo, shranjeno na
USB napravi. Seznam USB naprav, ki jih
lahko priključite v enoto, je naveden na
strani 38.
Avdio formati, ki jih lahko predvajate na
tem sistemu, so naslednji: ATRAC/MP3*/
WMA*/AAC*.
* Datotek z zaščito pred presnemavanjem ni
mogoče predvajati.
Select the USB function.
Connect an optional USB device
(Digital music player or USB
storage media) to the (USB)
port 0 as shown below.
USB naprava (digitalna
glasbena naprava ali USB
shranjevalni medij)
Če je potrebna priključitev z USB
kablom, priključite kabel, ki je
priložen USB napravi, ki jo boste
priključili.
Podrobnosti o načinu upravljanja si
oglejte v navodilih, priloženih USB
napravi.
Ko priključite USB napravo, se prikaz
spremeni na naslednji način:
»READING« t »ATRAC AD1)« ali
»STORAGE DRIVE«2)”
1)
2)
Če priključite digitalni glasbeni predvajalnik.
Če priključite USB shranjevalni medij.
Opomba
Včasih traja približno 10 sekund, preden se
prikaže napis »READING«, kar je odvisno od
vrste USB naprave.
3
Začnite s predvajanjem.
4
Nastavite glasnost.
Pritisnite na N (ali USB NX na
enoti) qa.
Pritisnite na tipko VOLUME +/– (ali
obrnite gumb VOLUME na enoti) 6.
Se nadaljuje lr
21
Ostale funkcije
Za
Pritisnite
začasno ustaviti na N (ali CD
predvajanje,
NX na enoti) 0.
Za nadaljevanje
predvajanja ponovno
pritisnite na tipko.
ustaviti
na x qs.
predvajanje,
izbrati mapo na na
+/- qg.
disku MP3,
izbrati posnetek na ./> qg.
ali datoteko
izbrati mapo
Na SEARCH qd. S
ali datoteko
puščicama ./>
na disku MP3 qg izberite želeno
medtem, ko sta mapo, nato pritisnite
imena mape
na ENTER qf. S
in datoteke
puščicama ./>
prikazana na
qg izberite želeno
zaslonu
datoteko, nato pritisnite
na ENTER qf.
poiskati mesto med predvajanjem
na posnetku ali držite tipko m/M
v datoteki ,
qg in jo sprostite na
želenem mestu.
izbrati način
na REPEAT w;, dokler
»Repeat Play«, se ne prikaže napis
»REP« ali »REP1«.
odstranitev
Držite tipko x qs,
USB naprave
dokler se ne prikaže
napis »NO DEVICE«,
nato odstranite USB
napravo.
Sprememba načina predvajanja
Pri ustavljeni USB napravi pritiskajte na
tipko PLAY MODE qh. Izberete lahko
za vse datoteke
običajno predvajanje (
na digitalnem glasbenem predvajalniku),
predvajanje v naključnem zaporedju
SHUF« ali programirano
(»SHUF« ali »
predvajanje (»PGM«).
22
Opombe o USB napravi
• Ne priključujte sistema in USB naprave prek
USB vrat.
• Pri nekaterih USB napravah se utegne
zgoditi, da bo po opravljeni funkciji izvedba
na sistemu imela zakasnitev.
• Ta sistem ne podpira vseh funkcij, ki jih
utegne nuditi priključena USB naprava.
• Zaporedje predvajanja na tem sistemu utegne
biti drugačno kot zaporedje na priključeni
USB napravi.
• Preden odstranite USB napravo, vedno
najprej pritisnite na x qs in se prepričajte,
da se je prikazal napis »NO DEVICE«. Če
ostranite USB napravo, ko napis ni prikazan,
se utegnejo podatki ali sama naprava
poškodovati.
• Ne shranjujte drugih vrst datotek ali
nepotrebnih map na USB napravi, ki vsebuje
avdio datoteke.
• Mape, ki ne vsebujejo avdio datoteke, se
preskočijo.
• Datoteke se predvajajo v zaporedju, v
katerem so bile prenešene na USB napravo.
• Največje število map in datotek, ki jih lahko
vsebuje ena USB naprava, je naslednje:
– digitalni glasbeni predvajalnik: 65 535
skupin (največ 999 posnetkov na skupino)
– USB shranjevalni medij: največ 999 datotek
Največje število datotek in map je odvisno od
strukture datoteke in mape.
• Avdio formati, ki jih lahko poslušate s tem
sistemom, so:
– MP3: končnica datoteke ».mp3«
– Datoteka Windows Media Audio: končnica
datoteke »wma«
– AAC: končnica datoteke ».m4a«
Tudi če imajo imena datotek zgornje
končnice, a je dejanska datoteka drugačna,
sistem utegne oddajati šum ali utegne priti
do okvare.
• Združljivost z vsemi kodirnimi/zapisovalnimi
programi, snemalnimi napravami in
snemalnimi mediji ni zagotovljena.
Nezdružljiva USB naprava utegne oddajati
šum, naprekinjen zvok ali sploh ne predvajati.
Uporaba dodatnih
avdio komponent
1 Z analognim kablom (ni
priložen) priključite dodatno
avdio komponento v priključek
AUDIO IN 7 na enoti.
2
Zmanjšajte glasnost.
Pritisnite na tipko VOLUME – (ali
VOL – na enoti) 6.
3
Nastavitev zvoka
Dodajanje zvočnih učinkov
Če želite
Ustvariti bolj
dinamičen zvok
(Dynamic Sound
Generator X-tra),
Nastaviti zvočni
učinek,
Storite naslednje
Pritisnite na DSGX
qj na enoti.
Pritiskajte na EQ qj
in izberite »BASS«
ali »TREBLE«, nato
pa s pritiskanjem na
+/– qg nastavite nivo.
Izberite funkcijo AUDIO IN.
Pritisnite na tipko AUDIO IN qa na
enoti.
4
Začnite predvajati priključeno
komponento.
5
Nastavite glasnost.
Pritisnite na tipko VOLUME +/– (ali
obrnite gumb VOLUME na enoti) 6.
23
Sprememba prikaza
Če želite
spremeniti
informacije na
prikazovalniku1) 2)
Storite naslednje
Večkrat pritisnite na
tipko DISPLAY qk,
medtem ko je sistem
vklopljen.
prikazati uro pri Večkrat pritisnite na
izklopljeni enoti, tipko DISPLAY qk,
medtem ko je sistem
izklopljen 3). Ura se
prikaže za približno 8
sekund.
1)
2)
3)
Na primer, ogledate si lahko informacije o
diskih CD/MP3 ali o USB napravi, kot so
število posnetkov ali datotek ali ime mape
med običajnim predvajanjem, ali skupni čas
predvajanja, ko je predvajalnik ustavljen.
Če sta sistem in naprava Bluetooth povezana
s funkcijo Bluetooth, si lahko ogledate naslov
naprave Bluetooth.
Indikator STANDBY 2 na enoti sveti, če je
sistem izklopljen.
Opombe on informacijah na
prikazovalniku
• Znaki, katerih ni mogoče prikazati, se
prikažejo kot »_«.
• Naslednje se ne prikaže:
– skupni čas predvajanja za disk CD-DA,
odvisno od načina predvajanja,
– skupni čas predvajanja in preostali čas na
disku MP3 in USB napravi.
• Naslednje se ne prikaže pravilno:
– imena map in datotek, ki ne ustrezajo
standardom ISO9660 Level 1, Level 2 ali
Joliet v podaljšanem formatu.
• Prikaže se naslednje:
– podatki ID3 tag za datoteke MP3, če
uporabljate oznake ID3, različic 1 in 2
(vse do 62 znakov za disk MP3),
– informacije ID3 tag za datoteke ATRAC, če
uporabljate ID3 verzije 2.
24
Ostale funkcije
4
Ustvarjanje svojega
programa
Izberite želeno funkcijo.
CD
Če skupni čas programa presega 100
minut za CD ali če izberete posnetek
CD, katere številka je 21 ali višja ali
če izberete datoteko MP3, se prikaže
»--.--».
CD
Pritisnite na CD qa za izbiro funkcije
CD.
USB
Skupni čas programa se ne more
prikazati, zato se prikaže »--.--».
(Program Play)
1
USB
Pritisnite na USB qa za izbiro
funkcije USB.
2
3
S pritiskom na tipko ENTER qf
dodajte posnetek ali datoteko v
program.
Pri ustavljeni enoti pritiskajte
tipko PLAY MODE qh, dokler se
na prikazovalniku ne prikaže
“PGM”.
Pritiskajte tipko ./> qg,
dokler se ne pojavi številka
želenega posnetka.
Če želite programirati datoteke,
pritisnite tipko
+ /– qg in izberite
želeno mapo, nato izberite želeno
datoteko.
Primer: če programirate posnetke na
CD-ju
5
S ponavljanjem korakov 3 do
4 vključite dodatne posnetke
ali datoteke v program (vse
do skupno 25 posnetkov ali
datotek).
6
Za predvajanje programa,
pritisnite na N qa.
Program je na voljo vse dokler ne
odstranite disk ali USB napravo. Če
želite ponovno predvajati program,
pritisnite na N qa.
Preklic predvajanja programa
Pri ustavljeni enoti pritiskajte na PLAY
MODE qh, dokler napis »PGM« ne izgine.
Izbris zadnjega posnetka ali datoteke
v programu
Pri ustavljeni enoti pritiskajte na CLEAR
ws.
Številka izbranega posnetka
ali datoteke
Skupni čas predvajanja
programa (vključno z
izbranim posnetkom ali
datoteko)
25
Nastavitev radijskih
postaj
Svoje najljubše radijske postaje lahko
vnaprej nastavite in jih takoj uglasite
tako, da preprosto izberete ustrezno
prednastavitveno številko.
Za nastavitev postaj uporabite tipke na
daljinskem upravljalniku.
1
Uglasite želeno postajo (glej
poglavje »Poslušanje radia« na
strani 14).
2
Pritisnite na tipko TUNER
MEMORY wd.
Prednastavitvena številka
3
Pritiskajte na +/– qg in izberite
želeno prednastavitveno
številko.
Če je izbrani številki že dodeljena
druga postaja, jo zamenja nova.
4
5
Pritisnite na ENTER qf.
S ponavljanjem korakov 1 do 4
shranite ostale postaje.
Nastavite lahko vse do 20 FM in 10
AM postaj. V primeru, da izključite
napajalni kabel ali da pride do izpada
elektrike, se nastavljene postaje
ohranijo približno pol dneva.
26
6
Za priklic nastavljene radijske
postaje, večkrat pritisnite na
TUNING MODE qh, dokler se ne
prikaže napis »PRESET«, nato
pa pritisnite na tipko +/– qg in
izberite želeno številko.
Uporaba časovnika
Sistem vam nudi dve funkciji časovnika.
Če uporabite časovnik »Play timer«
skupaj s časovnikom izklopa, ima le-ta
prednost.
5
S postopkom v koraku 4
nastavite uro za ustavitev
predvajanja.
6
Izberite izvor zvoka ali pripravite
kaseto.
Pritiskajte na ./> qg, dokler
se ne prikaže želeni izvor zvoka, nato
pritisnite na ENTER qf. Prikaz
prikaže nastavitve časovnika.
Časovnik izklopa (Sleep Timer)
Ta funkcija vam omogoča, da zaspite ob
glasbi. Deluje tudi, če ura ni nastavljena.
Pritiskajte na tipko SLEEP wf.
Če izberete »AUTO«, se sistem samodejno
izklopi za tem, ko se trenutni disk ali
kaseta ustavita ali po 100-ih minutah.
Časovnik »Play Timer«:
Ta funkcija vam omogoča, da se ob
nastavljeni uri zbudite ob poslušanju CDja, radia ali USB naprave.
Za upravljanje časovnika »Play
Timer« uporabite tipke na daljinskem
upravljalniku. Preverite, če je ura
nastavljena.
1
Pripravite izvor zvoka.
7
S tipko :/1 1 izklopite sistem.
Sistem se vklopi 15 sekund pred
nastavljenim časom. Če je sistem ob
nastavljenem času že vklopljen,
se časovnik »Play Timer« ne bo
vklopil.
Opomba
Če pred izklopom sistema izpostavite povezavo
s slušalkami Bluetooth, utegne zvoka, predvajan
s časovnikom 'Play Timer' potovati v slušalke.
Ponovni vklop ali preverjanje
časovnika
Pripravite izvor zvoka, nato s tipko
VOLUME +/– 6 nastavite glasnost.
Če želite začeti z določenim
posnetkom ali datoteko, najprej
ustvarite program (str. 19).
Pritisnite na CLOCK/TIMER SELECT
ql, pritiskajte na ./> qg, dokler
se ne prikaže napis »PLAY SEL«, nato
pritisnite na ENTER qf.
2
Pritisnite na CLOCK/TIMER SET
ql.
Ponavljajte zgornji postopek, dokler se
ne prikaže napis »TIMER OFF«, nato
pritisnite na ENTER qf.
3
S pritiskanjem na ./> qg
izberite »PLAY SET« in pritisnite
na ENTER qf.
Prikaže se »ON« in indikator za uro
začne utripati.
4
Preklic časovnika
Sprememba nastavitve
Začnite znova od koraka 1.
Nasvet
Nastavitev časovnika »Play Timer« ostane vse
dokler nastavitve ročno ne prekličete.
Nastavite uro za začetek
predvajanja ali snemanja.
S pritiskanjem na ./> qg
nastavite uro, nato pritisnite na
ENTER qf. Indikator za minute
začne utripati. Z zgornjim
postopkom nastavite minute.
27
Ostalo
Odpravljanje težav
1 Prepričajte se, da so omrežni kabel in
kabli za zvočnike pravilno priključeni.
2 Poiščite težavo v spodnjem seznamu
težav in ustrezno ukrepajte.
Če se problem kljub temu nadaljuje, se
posvetujte z najbljižjim pooblaščenim
Sonyjevim prodajalcem.
Če utripa indikator STANDBY
Nemudoma izvlecite napajalni kabel
in preverite sledeče postavke:
• Je izbirnik napetosti nastavljen na
ustrezno napetost?
• Ali uporabljate priložene zvočnike?
• Ali morda kaj ovira zračenje na
zadnji strani sistema?
Ko indikator STANDBY 2 preneha
utripati, ponovno priključite napajalni
kabel in vklopite sistem. Če se težava
nadaljuje, se posvetujte z najbližjim
prodajalcem opreme Sony.
Splošno
Zvok prihaja iz enega kanala /
neusklajena glasnost levega in
desnega zvočnika.
• Postavite zvočnike čim bolj simetrično.
• Priključite lahko samo priložene
zvočnike.
Pojavita se močan šum ali brnenje.
• Odmaknite sistem od izvora šuma.
• Priključite sistem v drugo omrežno
vtičnico.
• Vstavite filter proti motnjam (na voljo v
trgovinah) v omrežni kabel.
28
Ni zvoka.
• Če indikator BLUETOOTH 3 sveti
ali utripa, ko je izbrana druga funkcija
in ne Bluetooth, zvočniki ali priključek
PHONES 8 ne bodo oddajali zvoka.
Pritisnite in približno 2 sekundi držite
tipko BLUETOOTH OPR 5, dokler
se indikator BLUETOOTH 3 ne
izklopi.
Daljinski upravljalnik ne deluje
• Odstranite oviro med daljinskim
upravljalnikom in senzorjem 4
na enoti ter oddaljite enoto od
fluorescentne luči.
• Usmerite daljinski upravljalnik na
senzor na sistemu.
• Pomaknite daljinski upravljalnik bližje
sistemu.
Indikator STANDBY 2 ostane
prižgan še po tem, ko izvlečete
omrežni kabel.
• Indikator STANDBY 2 se morda ne
bo takoj izklopil po tem, ko izvlečete
omrežni kabel. To ne pomeni okvare.
Po približno 40 sekundah se bo
izklopil.
CD/MP3 predvajalnik
Zvok preskakuje / disk se ne
predvaja.
• Obrišite disk ali ga zamenjajte z
drugim.
• Premaknite sistem na mesto, kjer ne bo
izpostavljen vibracijam.
• Poskusite oddaljiti zvočnike od sistema
ali jih postaviti na ločena stojala. Če
poslušate posnetek z nizkimi toni pri
visoki jakosti, utegne tresenje zvočnikov
povzročiti prekinjanje zvoka.
Predvajanje se ne začne s prvim
posnetkom
• Pritiskajte na PLAY MODE qh, dokler
oba napisa, „PGM“ in „SHUF“ ne
izgineta z zaslona.
Čas do začetka predvajanja je daljši
kot običajno.
• Pri naslednjih diskih traja dlje, da se
začno ptredvajati.
– disk, posnet z zapleteno drevesno
strukturo,
– disk, posnet v načinu »Multi Session«,
– disk, ki še ni bil zaključen (disk, na
katerega je mogoče dodajati podatke),
– disk, ki ima mnogo map.
Bluetooth naprava
Združitev ni mogoča.
• Približajte napravo Bluetooth sistemu.
• Združitev morda ne bo mogoča, če so
okoli sistema prisotne druge naprave
Bluetooth. V tem primeru izklopite
druge naprave Bluetooth.
Priključitev ni mogoča.
• Naprava Bluetooth, ki ste jo hoteli
priključiti, ne podpira profilov A2DP
in AVRCP in povezava s sistemom ni
mogoča.
• Vklopite funkcijo Bluetooth na napravi
Bluetooth.
• Informacije o registraciji združitve
so bile izbrisane. Ponovite postopek
združitve.
Zvoka naprave Bluetooth ni slišati na
sistemu.
• Najprej povišajte glasnost na napravi
Bluetooth, nato nastavite glasnost s
tipko VOLUME +/– 6.
Pojavita se močan šum ali brnenje.
• Odstranite morebitne ovire med
sistemom in napravo Bluetooth.
• Če so v bližini naprave, ki ustvarjajo
elektromagnetno sevanje (npr.
brezžični LAN, druga naprava
Bluetooth ali mikrovalovna pečica), jih
odstranite.
• Znižajte glasnost priključene naprave
Bluetooth.
Zvok iz slušalk Bluetooth je popačen.
• Znižajte glasnost sistema s tipko
VOLUME – 6. Če imajo slušalke
gumb za nastavitev glasnosti, tudi z
njim nastavite glasnost.
• Pritiskajte na tipko DSGX qj na enoti,
dokler se ne prikaže napis »DSGX
OFF«.
• Pritiskajte na tipko EQ qj in izberite
»BASS« ali »TREBLE«, nato pa s
pritiskanjem na – qg znižajte nivo.
Zvok preskakuje ali prekinja /
povezava se je izgubila.
• Razdalja med sistemom in napravo
Bluetooth je prevelika.
• Odstranite morebitne ovire med
sistemom in napravo Bluetooth.
• Če so v bližini naprave, ki ustvarjajo
elektromagnetno sevanje (npr.
brezžični LAN, druga naprava
Bluetooth ali mikrovalovna pečica), jih
odstranite.
Se nadaljuje l
29
USB naprava
Ali uprabljate ustrezno USB napravo?
• Če priključite USB napravo, ki jo
sistem ne podpira, se utegnejo pojaviti
naslednje težave. Glej poglavje »USB
naprave, ki jih lahko predvajate« (stran
38).
– Sistem ne prepozna USB naprave,
– Ime datoteke ali mape se na sistemu
ne prikaže,
– Predvajanje ni mogoče,
– Zvok preskakuje,
– Pojavi se šum.
Prikaže se napis »OVER CURRENT«
• Pojavila se je težava z nivojem
električnega toka iz
(USB) vrat
0. Izklopite sistem in odstranite
USB napravo iz
(USB) vrat 0.
Prepriačjte se, da ni težav z USB
napravo. Če se vzorec ponavlja, se
posvetujte z najbližjim trgovcem z
opremo Sony.
Ni zvoka
• USB naprava ni pravilno priključena.
Izklopite sistem, nato ponovno
priključite USB napravo in preverite, če
se je prikazal napis »USB MEMORY«.
Zvok je popačen.
• Hitrost prenosa podatkov, ki se
uporablja pri kodiranju datotek, je bila
nizka. V USB napravo pošljite datoteke,
kodirane z višjo hitrostjo prenosa
podatkov.
30
Pojavi se šum ali zvok prekinja.
• Izklopite sistem, nato ponovno
priključite USB napravo.
• Glasbeni podatki sami vsebujejo šum.
Šum se je morda pojavil pri ustvarjanju
glasbenih podatkov (zaradi stanja
računalnika). Ponovno ustvarite
glasbene podatke.
• Pri uporabi USB shranjevalnega
medija, kopirajte datoteke v računalnik,
formatirajte USB shranjevalni medij v
formatu FAT16 ali FAT32 in kopirajte
datoteke na USB shranjevalni medij*.
USB naprave ni mogoče priključiti v
(USB) vrata 0.
• USB naprava se priključuje v
nasprotnem položaju. Priključite jo v
pravem položaju.
USB shranjevalni medij, katerega ste
uporabili na drugi napravi, ne deluje.
• Morda je posnet v formatu, ki ga ne
podpira. V tem primeru si najprej na
USB shranjevalnem mediju ustvarite
zaščitno kopijo s pomembnimi
datotekami, tako da jih najprej
kopirate na trdi disk računalnika. Nato
formatirajte USB shranjevalni medij s
sistemom datotek FAT16 ali FAT32 in
ponovno prenesite avdio datoteke na
USB shranjevalni medij.
Napis »READING« se prikaže za dlje
časa.
• Včasih traja dlje časa, da se branje
USB naprave konča, predvsem če le-ta
vsebuje mnogo map ali datotek. Zato
upoštevajte naslednje:
– skupno število map na USB napravi:
100 ali manj
– skupno število datotek na mapo: 100
ali manj
Nepravilen prikaz
• Ponovno pošljite glasbene podatke
v USB napravo, ker utegnejo biti
podatki, shranjeni na USB napravi,
poškodovani.
Predvajanje se ne začne.
• Izklopite sistem, nato ponovno vklopite
USB napravo.
• Priključite USB napravo, ki jo sistem
lahko predvaja.
• Pritisnite na N (ali USB NX na
enoti) qa in začnite s predvajanjem.
Predvajanje se ne začne s prvim
posnetkom.
• Nastavite način predvajanja na običajni
način.
Datotek ni mogoče predvajati.
• USB shranjevalnih medijev,
formatiranih s sistemom datotek,
ki niso FAT16 ali FAT32, sistem ne
podpira.
• Če uporabljate razdeljen USB
shranjevalni medij, lahko predvajate le
datoteke na prvem veljavnem delu.
• Datotek, ki so kodirane ali zaščitene z
geslom, itd., ni mogoče predvajati.
* Ta sistem podpira formata FAT16 in FAT32,
a nekateri shranjevalni medijev ne podpirajo
vseh formatov FAT. Podrobnosti si oglejte
v navodilih za uporabo posameznih USB
shranjevalnih medijev ali pa se pozanimajte
pri proizvajalcu.
Radijski sprejemnik
Pojavita se močan šum ali brnenje
/ postaj ni mogoče sprejemati (na
prikazovalniku utripa napis “TUNER”
ali “ST”)
• Pravilno priključite anteno.
• Poiščite položaj in smer, ki bosta
omogočala dober sprejem, nato
ponovno postavite anteni.
• Oddaljite antene od kablov za zvočnike,
napajalnega kabla in od USB kabla, da
ne bi lovili šum.
• Priključite zunanjo anteno, ki je
naprodaj v trgovinah.
• Če se je priložena AM antena snela
s plastičnega sotjala, se posvetujte z
najbližjim prodajalcem opreme Sony.
• Izključite bližnjo električno opremo.
Izboljšava sprejema
S funkcijo »CD power management«
izključite CD predvajalnik. Po tovarniški
nastavitvi je CD predvajalnik vklopljen.
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION qa in
izberite funkcijo CD, nato izklopite
sistem.
2 Ko napis »STANDBY« preneha
utripati, pritisnite na tipko :/1 1
na enoti, medtem ko držite tipko
x/CANCEL qs na enoti.
Prikaže se napis »CD POWER OFF«.
Ko je CD predvajalnik izklopljen, se
čas dostopa do diska poveča. Za vklop
CD predvajalnika ponovite postopek,
da se prikaže napis »CD POWER
ON«.
Se nadaljuje l
31
Vrnitev sistema na tovarniške
nastavitve
Če sistem ne deluje pravilno, ga resetirajte.
Za resetiranje sistema uporabite tipke na
enoti.
1 Izključite in ponovno vključite
napajalni kabel, nato vklopite sistem.
2 Hkrati pritisnite na x/CANCEL qs,
DSGX qj in :/1 1.
Vse nastavitve, ki jih je opravil
uporabnik (npr. nastavitev radijskih
postaj, časovnika in ure) se izbrišejo.
Sporočila
CD/MP3 predvajalnik, radijski
sprejemnik
Complete!: Nastavitev je uspešno
opravljena.
Invalid: Pritisnili ste neveljavno tipko.
LOCKED: Nosilec diska se ne odpre.
Posvetujte se s pooblaščenim
prodajalcem opreme Sony.
No Disc: V predvajalniku ni diska /
vstavili ste disk, katerega ta sistem ne
more predvajati.
No Step: Vsi programirani posnetki so
se izbrisali.
Over: Med pritiskanjem na tipko M
qg med predvajanjem ali začasno
ustavitvijo ste dosegli konec diska.
Push SELECT!: Poskušali ste nastaviti
uro ali časovnik med delovanjem
časovnika.
Push STOP!: Med predvajanjem ste
pritisnili PLAY MODE qh.
Reading: Sistem bere podatke o disku.
Nekaterih tipk ni mogoče uporabiti.
SET CLOCK!: Poskušali ste izbrati
časovnik, medtem ko ura ni
nastavljena.
SET TIMER: Poskušali ste izbrati
časovnik, medtem ko funkciji
»Play Timer« in »Rec Timer« nista
nastavljeni.
Step Full!: V program ste poskušali
vključiti 26 posnetkov ali več.
TIME NG!: Začetni in končni čas
časovnika sta nastavljena na isto uro.
Bluetooth naprava
Connect: Vzpostavljena je bila Bluetooth
komunikacija.
Disconnect: Komunikacija z Bluetooth
napravo je bila prekinjena ali končana.
No Device: Sistem ni našel združeno
napravo Bluetooth ali povezava ni bila
mogoča.
32
Not in Use: Sistem se ne more povezati z
napravo Bluetooth s pomočjo AVRCP.
PIN?: Potreben je vpis kode. Podrobnosti
si oglejte v poglavju »Uporaba funkcije
Bluetooth« (stran 15).
Please Wait: Sistem bere podatke za
uporabo naprave Bluetooth.
USB naprava
ATRAC AD: priključena je avdio naprava
ATRAC.
Error: USB naprave ni bilo mogoče
prepoznati / priključena je nepoznana
naprava.
Invalid: Opravili ste neveljavno ali
trenutno nedovoljeno operacijo.
No Device: USB naprava ni priključena.
No Step: vsi programirani posnetki ali
datoteke so bile izbrisane.
No Track: v sistem ni naložena nobena
datoteka, ki ji je mogoče predvajati.
Not Supported: priključena je USB
naprava, ki jo sistem ne podpira.
Please Wait: sistem bere za uporabo
USB naprave.
Reading: sistem prepoznava USB
napravo.
Removed: USB naprava je bila
odstranjena.
Step Full!: poskušali ste programirati več
kot 26 posnetkov ali datotek (korakov).
STORAGE DRIVE: priključen je USB
shranjevalni medij.
Opozorila
Diski, ki jih sistem LAHKO predvaja
• Avdio CD
• CD-R/CD-RW (avdio podatki/datoteke
MP3)
Diski, ki jih sistem NE MORE
predvajati
• diski CD-ROM,
• diski CD-R/CD-RW, razen tistih, ki
so posneti v glasbenem CD formatu
ali formatu MP3, ki ustreza standaru
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet ali
Multi Session
• diski CD-R/CD-RW, posneti v načinu
»Multi Session«, ki niso bili zaključeni,
• diski CD-R/CD-RW slabe kakovosti
snemanja, CD-R/CD-RW, ki imajo
praske ali so umazani in CD-R/CDRW, posneti z nezdružljivo snemalno
napravo,
• CD-R/CD-RW, ki so bili nepravilno
zaključeni,
• diski, ki vsebujejo datoteke, ki niso
formata MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3),
• diski nestandardnih oblik (npr. v obliki
karte, srca),
• diski, na katerih se nahaja papir ali
nalepka,
• diski, na katerih se nahajajo ostanki
lepila, lepilnega traku ali nalepke,
Opombe o diskih
• Pred predvajanjem obrišite disk
s čistilno krpo, od sredine proti
zunanjemu robu.
• Ne čistite diska s topili ali čistili,
naprodaj v trgovinah, ter z
antistatičnimi spreji, namenjeni
vinilnim LP ploščam.
• Ne izpostavljajte diska neposredni
sončni svetlobi ali izvoru vročine in ne
puščajte ga v avtomobilu, parkiranem
na neposrednem soncu.
33
O varnosti
• Če enote dlje časa ne boste uporabljali,
izvlecite napajalni kabel iz stenske
vtičnice. Ko izklapljate kabel, nikoli ne
vlecite za sam kabel, temveč držite za
vtič.
• Če v sistem zaide kak predmet ali
tekočina, izključite sistem in naj ga
pred nadaljnjo uporabo pregleda
usposobljen serviser.
• Omrežni kabel lahko zamenja le
usposobljen serviser.
Postavitev sistema
• Ne postavljajte ga na neravne površine
ali na mesta, kjer je zelo vroče, hladno,
prašno, umazano, zelo vlažno ali kjer
ni dovolj zračenja, kjer je izpostavljen
mehanskim tresljajem in neposredni
sončni svetlobi.
• Kadar nameščate enoto ali zvočnike
na površino, ki je povoščena, lakirana
ali polirana, upoštevajte, da utegnejo
povzročiti madeže.
• Če sistem prinesete iz hladnega
neposredno v topel prostor ali če ga
postavite v vlažno sobo, se utegne
na lečah znotraj CD predvajalnika
nabrati vlaga in povzročiti okvaro. V
tem primeru odstranite disk in pustite
sistem vklopljen približno eno uro, da
vlaga izhlapi.
Segrevanje enote
• Enota se med delovanjem segreje, kar
ne pomeni okvare.
• Če enoto dlje časa poslušate pri visoki
jakosti, se bodo zgoranja, stranski in
spodnja stran ohišja segrele. V tem
primeru se ne dotikajte ohišja, da se ne
bi opekli.
• Da ne bi prišlo do okvare enote, ne
prekrivajte njenih zračnikov.
34
Sistem zvočnikov
Zvočniki niso magnetno oklopljeni in
zaradi magnetizma utegne biti slika na
televizorju popačena. V tem primeru
takoj izklopite televizor in ga po 15 do 30
minut ponovno vklopite.
Čiščenje ohišja
Očistite ohišje, sprednjo ploščo in
kontrolne tipke z mehko krpo, rahlo
navlaženo z blagim čistilom.
Tehnični podatki
Glavna enota (HCD-HX5/CD sprejemnik)
Ojačevalnik
DIN power output (rated):
60 + 60 watts (4 omi pri 1 kHz, DIN)
Neprekinjena izhodna moč RMS
(referenčna): 75+ 75 watts (4 omi pri
1 kHz, 10% THD)
Vhodi:
AUDIO IN (stereo mini vtič):
napetost 250 mV, impedanca
47 kiloomov
(USB) port: Type A, maksimalen
tok 500 mA
Izhodi:
PHONES (stereo mini vtič): sprejme
slušalke z impedanco 8 omov in več
SPEAKER: sprejme impedanco 4 omov
Bluetooth
Komunikacijski sistem:
Različica standarda Bluetooth 2.0
Izhod:
Bluetooth Standard Power Class 2
Največjo razpon komunikacije
Vidna linija približno 10 m
Frekvenčni pas
2.4 GHz (2.4000 - 2.4835 GHz)
Način modulacije
FHSS
Združljivi profili Bluetooth
A2DP, AVRCP
Kodeki, ki jih podpira:
Sprejemanje: SBC (Sub Band Codec),
MP3
Oddajanje: SBC (Sub Band Codec)
*1
Dejanski obseg je odvisen od faktorjev, kot
so ovire med napravami, magnetno polje
okoli mikrovalovne pečice, statična elektrika,
občutljivost sprejema, delovanje antene,
operativni sistem, računalniški program, itd.
*2
Profili standarda Bluetooth pomenijo namen
komunikacije Bluetooth med napravami.
USB
Podprta hitrost prenosa podatkov
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kb/s, VBR
ATRAC: 48 – 352 kb/s (ATRAC3
plus), 66/105/132 kb/s (ATRAC3)
WMA: 48 – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 – 320 kb/s
Frekvence vzorčenja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
ATRAC: 44.1 kHz
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
CD predvajalnik
Sistem: avdio sistem za CD-je in digitalni
avdio sistem
Laser
Trajanje emisije: neprekinjeno
Laserski izhod*: manj kot 44,6μW
* To je vrednost, merjena pri
oddaljenosti od površine leče, 200mm,
na optičnem bloku s 7 mm režo.
Frekvenčni odziv: 20 Hz – 20 kHz
Razmerje signal šum: Več kot 90 dB
Dinamično območje: Več kot 90 dB
Sprejemnik
FM stereo, FM / AM superheterodinski
sprejemnik
Sprejemnik FM
Območje nastavitve
87,5 – 108,0 MHz
(v korakih po 50 kHz)
Antena: Žična antena FM
Antenski priključki: 75-omski nesimetrični
Medfrekvenca: 10,7 MHz
Sprejemnik AM
Območje nastavitve
531 – 1,602 kHz (z nastavljenim
intervalom na 9 kHz)
Antena: Zančna antena AM
Medfrekvenca: 450 kHz
Se nadaljuje lr
35
Zvočnik
Sistem zvočnikov: 2-stezni, 3 enote, bass
reflex
Zvočniške enote: Nizkotonec: 10 x 2 cm,
konusni, visokotonski zvočnik: 2,5 cm,
konusni
Nazivna impedanca: 4 omi
Mere (š / v / g): Pribl. 145 x 300 x 200 mm
Masa: Pribl. 2,6 kg vsak zvočnik
Splošno
Zahteve napajanja:
220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Moč: 50 W
Mere (š/v/g) (brez zvočnikov):
pribl. 258 x 120 x 215 mm
Masa: pribl. 2,7 kg
Priložena oprema :
Daljinski upravljalnik (RM-SCU35) (1),
Bateriji R6 (velikost AA) (2)
AM zančna antena (1)
FM žična antena (1)
Podložke za zvočnike (8)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila.
Brezžična tehnologija
Bluetooth
Brezžična tehnologija Bluetooth je
tehnologija kratkega dometa, ki omogoča
brezžičen prenos podatkov med
digitalnimi napravami, kot sta prenosni
telefon in slušalke. Brezžična tehnologija
Bluetooth deluje znotraj dometa približno
10 metrov. Običajno se povezuje dve
napravi, lahko pa povežete tudi več
naprav hkrati.
Za priključitev ne potrebujete kabla,
ker je Bluetooth brezžična tehnologija.
Napravam tudi ni potrebno, da so
obrnjene ena proti drugi, kot pri
infrardeči tehnologiji. Tako napravo lahko
uporabljate, na primer, v vreči ali žepu.
Tehnologija Bluetooth je mednarodni
standard, katerega podpira že na tisoče
podjetij po vsem svetu, mnoga podjetja pa
jo vključujejo v svoje izdelke.
Različice in profili Bluetooth, ki jih
sistem podpira
Profil se nanaša na standardni niz
možnosti za uporabo različnih izdelkov
Bluetooth. Ta sistem podpira naslednje
različice in profile.
Različica standarda Bluetooth, ki jo sistem
podpira:
Bluetooth Standard version 2.0
Profili standarda Bluetooth, ki jih sistem
podpira:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
36
Obseg za učinkovito komunikacijo
Opombe
Brezžična tehnologija Bluetooth deluje
znotraj približno 10 m obsega (brez ovir).
V naslednjih pogojih utegne biti obseg za
učinkovito komunikacijo manjši:
• če se med napravami s povezavo
blueotooh nahaja ovira (oseba, kovinski
predmet, stena, itd.),
• na mestih, kjer je vgrajena brezžična
naprava LAN,
• na mestih, kjer se pojavlja
elektromagnetno valovanje.
• Sistem podpira varnostne funkcije, združljive
s specifikacijami Bluetooth, za zagotavljanje
varnosti med komunikacijo s pomočjo
tehnologije Bluetooth. Ta varnost pa včasih
ne zadostuje, kar je odvisno od nastavitev in
drugih dejavnikov, zato bodite pri izvajanju
komunikacije s pomočjo tehnologije
Bluetooth vedno previdni.
• Sony ni odgovoren za poškodbe in izgube
zaradi uhajanja informacij med komunikacijo
s tehnologijo Bluetooth.
• Bluetooth komunikacija ni zagotovljena z
vsemi napravami Bluetooth, ki imajo enak
profil kot ta sistem.
• Naprave Bluetooth, povezane s tem sistemom
morajo ustrezati specifikacijam Bluetooth, ki
jih določa Bluetooth SIG, Inc. Se pa zgodi,
da čeprav naprava ustreza specifikacijam
Bluetooth, povezava ni mogoča zaradi
lastnosti in specifikacij naprave Bluetooth ali
so načini upravljanja, prikaza in delovanja
drugačni.
• Včasih utegne priti do prekinitve zvoka ali do
šuma, kar je odvisno od naprav Bluetooth,
priključenih v sistem, od komunikacijskega
okolja in pogojev.
Vpliv na druge naprave
Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem,
utegnejo ovirati delovanje nekaterih
medicinskih naprav. Ker motnje lahko
povzročijo nepravilno delovanje, na
naslednjih mestih vedno izklopite mobilni
telefon Bluetooth in napravo Bluetooth:
• v bolnicah, na vlaku, avionu, bencinski
črpalki in kjerkoli so prisotni plini,
• v bližini avtomatskih vrat in požarnih
alarmov.
37
USB naprave, ki jih
sistem lahko predvaja
Na tem sistemu lahko predvajate
naslednje Sonyjeve USB naprave. Ostalih
USB naprav na tem sistemu ni mogoče
predvajati.
Potrjeni Sonyjevi digitalni glasbeni
predvajalniki (od januarja, 2007)
Ime izdelka
®
Walkman
Ime modela
NW-E103 / E105 /
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005
/ E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Potrjeni Sonyjev USB shranjevalni
medij (od januarja, 2007)
Ime izdelka
Ime modela
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J
/ 1GJ / 2GJ / 4GJ /
8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Na spodnjih spletnih straneh si lahko
ogledate najnovejše informacije o
združljivih napravah.
<http://www.sony.com/shelfsupport>
For customers in Canada:
English <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
French <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
For customers in Europe:
<http://sonydigital-link.com/dna>
For customers in Latin America:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
For customers in Asia and Oceania:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Opombe
• Ne uporabljate drugih USB naprav. Delovanje
drugih modelov ni zagotovljeno.
• Tudi pri navedenih USB napravah delovanje
ni vedno gotovo.
• Nekateri modeli v vaši državi morda niso na
voljo.
Opombe o Walkman-u
• Na tem sistemu ni mogoče predvajati zvoka
Linear PCM.
• Na tem sistemu ni mogoče predvajati avdio
foramta ATRAC Advanced Lossless.
• Na tem sistemu ni mogoče predvajati glasbe,
posnete neposredno na Walkman, brez
uporabe računalnika.
38
Naprave Bluetooth
Na naslednjih spletnih straneh lahko
preverite združljivost naprav Bluetooth:
<http://sonydigital-link.com/dna>
<http://www.sony.com/shelfsupport>
39
Download PDF