Sony | BDV-N5200W | Sony BDV-N5200W Sistem za domači kino Blu-ray s povezavo Bluetooth Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc™/DVD
SI
Začnite tukaj
Kratka navodila za postavitev in uporabo
BDV-N5200W
BDV-N5200W
1
Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov
BDV-N5200W


2
Priključitev televizorja
3
Priključitev drugih naprav
4
Preprosta nastavitev prek zaslona
5
Predvajanje in uporaba drugih funkcij




Glavna enota

Sprednja zvočnika

Zvočnika za prostorski zvok


Osrednji zvočnik

Globokotonec

Ojačevalnik prostorskega zvoka
Vsebina embalaže
Daljinski upravljalnik
Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
Žična antena FM
ali
03
1
Najprej razporedite zvočnike,
kot označujejo nalepke na zadnji
plošči .
Zvočnike lahko postavite tudi
v položaj [All Front] (Vsi zvočniki
spredaj) . Za več podrobnosti
obiščite spletno mesto:
http://support.sony-europe.com/


Glavna enota
Glavna enota
Ojačevalnik prostorskega zvoka
Ojačevalnik prostorskega zvoka
04
Nato v glavno enoto in
ojačevalnik prostorskega
zvoka priključite zvočnike.
Za navodila o montaži zvočnikov
preberite priložena »Navodila za
namestitev zvočnikov«.
05
2
Če želite omogočiti
predvajanje visokokakovostnih
videoposnetkov in zvočnih
posnetkov, enoti povežite
s kablom HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov  (ni priložen)
in optičnim digitalnim kablom 
(ni priložen).
Priključitev televizorja brez vtičnice HDMI ARC

06

Če ima televizor priključek HDMI
z oznako ARC (povratni zvočni
kanal), ne potrebujete digitalnega
optičnega kabla  (ni priložen).
Priključitev televizorja z vtičnico HDMI ARC

3
Za preprosto priključitev
zunanjega digitalnega
sprejemnika, igralne konzole
ali digitalnega satelitskega
sprejemnika uporabite kabel
HDMI  (ni priložen).
Če želite poslušati radio FM,
priključite priloženo žično anteno
FM . Sprejem je najboljši,
če anteno povsem raztegnete.


ali
07
3
Povezavo z internetom
in domačim omrežjem lahko
vzpostavite prek brezžičnega
LAN-a ali kabla LAN 
(ni priložen).
Nastavitve omrežja lahko
prilagodite v osnovnem
meniju (stran 13).
Za več podrobnosti obiščite
spletno mesto:
http://support.sony-europe.com/
Priključite napajalna kabla 
glavne enote in ojačevalnika
prostorskega zvoka v električni
vtičnici.


Povezava s širokopasovnim usmerjevalnikom

08
4
Sistem vklopite tako, da pritisnete
gumb /. Na zaslonu zgornje
plošče se prikaže oznaka »SETUP«.
Sistem za uporabo pripravite
tako, da s priloženim daljinskim
upravljalnikom na zaslonu
izvedete korake postopka
preproste začetne nastavitve.
Postopek traja le nekaj minut.
Če se zaslon za nastavitev
ne prikaže, na televizorju izberite
pravi vhod AV.
Ko se na zaslonu prikaže
sporočilo [Easy Initial Settings
are complete.] (Preproste začetne
nastavitve so dokončane.),
izberite možnost [Finish]
(Dokončaj). Sistem je zdaj
na voljo za uporabo.
/
///,
09
5
Če želite predvajati ploščo,
pritisnite gumb , da odprete
pladenj za vstavljanje plošče,
ploščo položite na pladenj (tako
da nalepka gleda navzgor) in nato
pritisnite gumb , da zaprete
pladenj za vstavljanje plošče.
Če se predvajanje ne zažene
samodejno, v kategoriji
[Video],
[Music] (Glasba) ali
[Photo]
(Fotografije) izberite možnost
in pritisnite gumb .


10
 pritisnite gumb BLUETOOTH ali
 napravo približajte oznaki N
na glavni enoti (le za združljive
naprave NFC).
V obeh primerih mora vaša
naprava delovati.
Za več podrobnosti obiščite
spletno mesto:
http://support.sony-europe.com/
Glasbo lahko prek povezave
BLUETOOTH predvajate s svojim
pametnim telefonom itd.
Napravo BLUETOOTH lahko
z drugo napravo seznanite/
povežete na več načinov:


BLUETOOTH
11
Za dostop do več funkcij preprosto pritisnite
gumb HOME.
Primeri:
 Poslušanje radia prek sistemskih zvočnikov
 Prednastavljene radijske postaje
 Dostop do internetne vsebine
 Predvajanje datotek, shranjenih
v priključeni napravi USB









Spreminjanje nastavitev
omrežja prek tega menija
je na voljo, kadar je glavna
enota povezana
s širokopasovnim
usmerjevalnikom.
12
HOME
Prednastavitev radijskih postaj
1
Pritiskajte gumb FUNCTION,
dokler se na zaslonu zgornje
plošče ne prikaže oznaka »FM«.
2
Pritisnite gumb TUNING +/– in
ga držite, dokler se ne zažene
samodejno iskanje postaj.
3
4
Pritisnite gumb OPTIONS.
5
6
Z gumboma / izberite
možnost [Preset Memory]
(Pomnilnik prednastavitev)
in pritisnite gumb .
Z gumboma / izberite
poljubno številko za
prednastavljeno postajo
in pritisnite gumb .
Druge radijske postaje shranite
tako, da ponovite postopek
od 2. do 5. koraka.
Izbira prednastavljene radijske
postaje
1
Pritiskajte gumb FUNCTION,
dokler se na zaslonu zgornje
plošče ne prikaže oznaka »FM«.
2
Prednastavljeno postajo
izberete tako, da pritiskate
gumb PRESET +/–.
/,
OPTIONS
HOME
TUNING +/–
PRESET +/–
13

Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav,
lahko pred zahtevo za popravilo poskusite težavo odpraviti sami,
tako da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav.
Pomagate si lahko tudi z navodili za uporabo na
spletnem mestu:
http://support.sony-europe.com/
Sistem se ne vklopi.
 Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.

Sistem ne deluje normalno.
 Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj
minut znova priključite.
Če je sistem povezan z zunanjim digitalnim sprejemnikom,
se zvok TV-programa ne predvaja pravilno.
 Preverite povezave.
 Izberite pravi vhod sistema, na katerega je priključen zunanji
digitalni sprejemnik.
Zvok se ne predvaja ali brezžični prenos ne deluje.
 Preverite stanje indikatorja LINK/STANDBY na ojačevalniku
prostorskega zvoka.
 Ne sveti.
 Preverite, ali je napajalni kabel ojačevalnika prostorskega
zvoka ustrezno priključen.
 Vklopite ojačevalnik prostorskega zvoka, tako da
pritisnete stikalo / na ojačevalniku prostorskega zvoka.
14

Utripa rdeče.
 Izklopite ojačevalnik prostorskega zvoka tako,
da pritisnete stikalo /, in preverite naslednje.
 Ali je med priključkoma + in – kabla zvočnika nastal
kratek stik?
 Ali je pretok zraka skozi prezračevalno odprtino
ojačevalnika prostorskega zvoka oviran?
Ko to preverite in odpravite morebitne težave, vklopite
ojačevalnik prostorskega zvoka. Če vzroka za nastale
težave še vedno ne morete ugotoviti, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Počasi utripa zeleno/oranžno ali zasveti rdeče.
 Zvočni signal, ki se prenaša, je šibek. Premaknite
ojačevalnik prostorskega zvoka, tako da indikator LINK/
STANDBY zasveti zeleno ali oranžno.
 Premaknite sistem stran od drugih brezžičnih naprav.
 Omejite uporabo drugih brezžičnih naprav.
Zasveti zeleno ali oranžno.
 Preverite povezave zvočnika.
Zvočniki za prostorski zvok ne predvajajo zvoka.
 Pritisnite gumb OPTIONS in preverite, ali je možnost
[Sound Field] (Zvočno polje) nastavljena na [ClearAudio+].
Plošča se ne predvaja.
 Področna koda plošče se ne ujema s sistemom.
 Na lečah v notranjosti glavne enote se je kondenzirala vlaga.
Odstranite disk in pustite glavno enoto vklopljeno približno
pol ure.
 Plošča ni ustrezno posneta.
Zmanjšanje porabe energije na manj kot 0,3 W
v stanju pripravljenosti
Pritisnite gumb HOME in nato z gumbi /// izberite
možnost [Setup] (Nastavitev). Preverite spodnje nastavitve:
 Izberite meni [System Settings] (Sistemske nastavitve) >
[HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) > [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) in nato funkcijo [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) nastavite na [Off] (Izklopljeno).
 Izberite meni [System Settings] (Sistemske nastavitve) >
[Quick Start Mode] (Način za hitri zagon) in nato funkcijo
[Quick Start Mode] (Način za hitri zagon) nastavite na [Off]
(Izklopljeno).
 Izberite meni [System Settings] (Sistemske nastavitve) >
[NFC] in nato funkcijo [NFC] nastavite na [Off] (Izklopljeno).
 Izberite meni [Network Settings] (Omrežne nastavitve) >
[Remote Start] (Oddaljeni zagon) in nato funkcijo
[Remote Start] (Oddaljeni zagon) nastavite na [Off]
(Izklopljeno).
Namenska aplikacija za ta model je na voljo v trgovinah Google Play in App Store.
Poiščite »SongPal« in naložite brezplačno aplikacijo, da izveste več o njenih uporabnih storitvah.
Aplikacija Easy Control »SongPal« podpira brezžično delovanje. Omogoča,
 da izbirate glasbo in zvočne vsebine iz integriranih funkcij različnih naprav in pametnih telefonov.
 da različne nastavitve upravljate intuitivno.
 da s pomočjo zaslona vašega pametnega telefona vizualno podkrepite glasbo.
Če želite uporabljati to funkcijo, posodobite programsko opremo.
Ta kratka navodila za postavitev
in uporabo so okolju prijazna
Podjetje Sony za namene ohranjanja naravnih virov svojim izdelkom ne prilaga več
celotnih navodil za uporabo v tiskani obliki, s čimer je bistveno omejilo porabo papirja.
Celotni uporabniški priročnik in druga dokumentacija sta na voljo prek spleta:
http://support.sony-europe.com/
4-485-821-71(1) (SI)
©2014 Sony Corporation
Download PDF