Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Sistem za domači kino s predvajalnikom
Blu-ray Disc/DVD
SI
Začnite tukaj
Pozdravljeni! To so kratka navodila
za postavitev in uporabo
BDV-L600
SI
1
Vsebina embalaže
Postavitev zvočnikov
2
Priključitev
televizorja
3
Priključitev
drugih naprav
4
Preprosta nastavitev
prek zaslona
5
Predvajanje diska in
uporaba drugih funkcij
Vsebina
embalaže
Glavna enota
Sprednja zvočnika (2)
Nizkotonski zvočnik
Daljinski upravljalnik
Bateriji R6 (AA) (2)
Žična antena FM
Združitveni priključek
za iPod/iPhone
Video kabel
Kabel USB
Pokrov stojala
ali
Vmesnika za brezžični prenos (2)
(TDM-iP30)
Napajalnik
Napajalni kabel
(EZW-RT50)
03
1
04
Najprej razporedite zvočnike
v prostoru, kot označujejo
barvne nalepke na zadnji strani.
Napredek
Priklopite kabla priloženih
zvočnikov v ustrezna barvno
označena priključka na zadnji
strani nizkotonskega zvočnika.
05
1
Nato priključite vmesnika za
brezžični prenos na glavno enoto
in nizkotonski zvočnik, s čimer
omogočite preprosto povezavo
brez kablov.
EZW-RT50
EZW-RT50
06
Napredek
2
Če želite omogočiti
predvajanje visokokakovostnih
videoposnetkov in zvočnih
posnetkov, enoti povežite
s kablom HDMI z visoko
hitrostjo prenosa podatkov 
(ni priložen).


Če ima televizor priključek HDMI ARC, ne
potrebujete digitalnega optičnega kabla.
Če televizor nima priključka HDMI
ARC, potrebujete za predvajanje zvoka
televizorja prek sistemskih zvočnikov
digitalni optični kabel  (ni priložen).
07
3
Za preprosto priključitev
pretvornika signala, igralne
konzole ali digitalnega
satelitskega sprejemnika
uporabite kabel HDMI. 

Priključite lahko tudi zunanjo anteno.


ali
08
Če želite poslušati radio FM,
priključite priloženo žično anteno
v notranjo vtičnico. Sprejem
je najboljši, če anteno povsem
izvlečete. 
V sistem oziroma na televizor lahko
prek priloženega združitvenega
priključka priključite tudi napravo
iPod ali iPhone. 
Napredek
Za vzpostavljanje povezave
z internetom in domačim
omrežjem uporabite kabel LAN.
Z nakupom dodatnega vmesnika
USB za povezavo z brezžičnim
lokalnim omrežjem lahko
vzpostavite povezavo prek
brezžičnega lokalnega omrežja.
Nastavitve omrežja lahko
prilagodite v osnovnem meniju –
glejte stran 15.
Več informacij o omrežnih
povezavah je na voljo na naslovu:
http://support.sony-europe.com
Povezava s širokopasovnim
usmerjevalnikom
09
3
Ko so vse naprave priključene,
lahko priključite napajalnik.
Kable lahko pritrdite s sponkama.
Žična antena za radio FM
Napajalnik
10
Napredek
Zdaj lahko namestite nazaj
pokrova plošče in stojala, nato
pa napajalna kabla glavne enote
in nizkotonskega zvočnika
priklopite v električni vtičnici.


11
3
Ko napajalna kabla priklopite
v električni vtičnici, se na zaslonu
prednje plošče glavne enote
prikaže sporočilo »WELCOME«.
Pritisnite stikalo za vklop sistema
/ na glavni enoti; indikator
LINK/STANDBY nizkotonskega
zvočnika zasveti zeleno.
Namestitev kablov je končana.
/
12
Napredek
4
Preprosta nastavitev prek zaslona
Za nastavitev prek zaslona
uporabite priloženi daljinski
upravljalnik Blu-ray (na spodnji
sliki).
Postopek traja nekaj minut.
Če se meni Blu-ray na zaslonu ne
prikaže samodejno, z daljinskim
upravljalnikom televizorja izberite
ustrezni vhod AV v meniju
televizorja.
Ko se na zaslonu prikaže
sporočilo [Easy Set up is now
complete] (Preprosta nastavitev
je končana), izberite možnost
[Finish] (Dokončaj). Sistem je zdaj
na voljo za uporabo.
/
///,
HOME
13
5
Če želite predvajati disk, ga
preprosto vstavite v režo za
diske, tako da je stran z nalepko
obrnjena naprej. Disk odstranite
tako, da pritisnete gumb .
Ko vstavite disk, se v osnovnem
meniju prikaže ikona in disk se
samodejno začne predvajati.
Če se predvajanje ne zažene samodejno,
[Video], [Music] (Glasba)
v kategoriji
[Photo] (Fotografije) izberite možnost
ali
in pritisnite gumb .
Uživajte!


14
Napredek
Spodaj je prikazanih nekaj primerov
Če želite dostopati do različnih dodatnih
funkcij in možnosti, preprosto pritisnite
gumb HOME na daljinskem upravljalniku
Blu-ray.
 Poslušanje radia prek sistemskih
zvočnikov
 Prednastavljene radijske postaje
 Dostop do internetne vsebine
 Predvajanje glasbe iz naprave iPod
ali iPhone prek sistemskih zvočnikov





Spreminjanje nastavitev
omrežja prek tega menija
je na voljo, kadar je
glavna enota povezana
s širokopasovnim
usmerjevalnikom.




HOME
15
5
Prednastavitev radijskih postaj
1 Pritiskajte gumb FUNCTION,
dokler se na zaslonu prednje
plošče ne prikaže oznaka FM.
2 Pritisnite gumb TUNING +/– in
ga držite, dokler se ne zažene
samodejno iskanje postaj.
3 Pritisnite gumb OPTIONS.
4 Z gumboma / izberite
možnost [Preset Memory]
(Pomnilnik prednastavitev)
in pritisnite gumb .
FUNCTION
///,
5 Z gumboma / izberite
poljubno številko za
prednastavljeno postajo
in pritisnite gumb .
6 Ostale radijske postaje
shranite tako, da ponovite
postopek od 2. do 5. koraka.
Izbira prednastavljenih radijskih
postaj
1 Pritiskajte gumb FUNCTION,
dokler se na zaslonu prednje
plošče ne prikaže oznaka FM.
2 Prednastavljeno postajo
izberete tako, da pritiskate
gumb PRESET +/–.
16
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav,
lahko pred zahtevo za popravilo poskusite težavo odpraviti
sami, tako da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav.
Pomagate si lahko tudi z uporabniškim priročnikom
na tem spletnem mestu:
http://support.sony-europe.com/
Sistem ni vklopljen.
 Preverite, ali sta napajalna kabla glavne enote in
nizkotonskega zvočnika ustrezno priklopljena.
 Preverite, ali je napajalni kabel glavne enote ustrezno
priklopljen na napajalnik.
 Preverite, ali je priključek napajalnika ustrezno
priključen v vhod za enosmerni tok (14 V) na zadnji
strani glavne enote.
Sistem ne deluje normalno.
 Odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga
čez nekaj minut znova priklopite.
Pri predvajanju datoteke z videoposnetkom/
fotografijo v napravi iPod/iPhone ni zaslonske slike.
 Izberite vhod na televizorju za ta sistem.
Zvok se ne predvaja ali brezžični prenos ne deluje.
 Preverite stanje indikatorja LINK/STANDBY
na nizkotonskem zvočniku.
 Izklopljen.
 Preverite, ali je napajalni kabel nizkotonskega
zvočnika ustrezno priklopljen.
 Vklopite nizkotonski zvočnik, tako da pritisnete
stikalo / na zvočniku.
 Hitro utripa zeleno.
  Pritisnite stikalo / na zvočniku.  Pravilno
priključite vmesnik za brezžični prenos na
zvočnik.  Pritisnite stikalo / na zvočniku.
 Utripa rdeče.
 Izklopite nizkotonski zvočnik, tako da pritisnete
stikalo /, in preverite naslednje.
 Ali je med priključkoma + in – kabla zvočnika
nastal kratek stik?
 Ali je pretok zraka skozi prezračevalne reže
nizkotonskega zvočnika oviran?
Ko preverite zgoraj navedeni stanji in odpravite
morebitne težave, vklopite nizkotonski zvočnik.
Če vzroka za nastale težave še vedno ne morete
ugotoviti, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
 Počasi utripa zeleno/oranžno ali zasveti rdeče.
 Preverite, ali je vmesnik za brezžični prenos
pravilno priključen na glavno enoto.
 Zvočni signal, ki se prenaša, je šibek. Premaknite
nizkotonski zvočnik, tako da indikator LINK/
STANDBY zasveti zeleno ali oranžno.
 Premaknite sistem stran od drugih brezžičnih
naprav.
 Omejite uporabo drugih brezžičnih naprav.
 Zasveti zeleno ali oranžno.
 Preverite povezave zvočnika.
Disk se ne predvaja.
 Področna koda diska Blu-ray/DVD-ja se ne ujema
s sistemom.
 Kondenzirana vlaga v notranjosti glavne enote lahko
povzroči okvaro optičnega pogona. Odstranite disk
in pustite glavno enoto vklopljeno približno pol ure.
 Sistem ne more predvajati neustrezno posnetega
diska.
17
Zmanjšanje porabe energije na manj kot 0,3 W
v načinu pripravljenosti
Pritisnite gumb HOME, nato pa z gumbi /// izberite
možnost [Setup] (Nastavitev) v meniju [System Settings]
(Sistemske nastavitve). Preverite spodnje nastavitve:
 Možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
v meniju [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) mora
biti nastavljena na [Off ] (Izklopljeno).
 Možnost [Quick Start Mode] (Način za hitri zagon)
mora biti nastavljena na [Off ] (Izklopljeno).
18
Kratka navodila za postavitev in uporabo
so okolju prijazna
Podjetje Sony za namene ohranjanja naravnih virov svojim izdelkom ne prilaga več celotnih navodil
za uporabo v tiskani obliki, s čimer je bistveno omejilo porabo papirja. Celotni uporabniški priročnik
in druga dokumentacija sta na voljo prek spleta:
http://support.sony-europe.com/
4-279-071-12(1) (SI)
©2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising