Sony | BDV-N990W | Sony BDV-N990W BDV-N990W Sistem za domači kino Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc™/DVD
SI
Začnite tukaj
Kratka navodila za postavitev in uporabo
BDV-N990W
1
Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov

2
 
 
Priključitev televizorja
3
Priključitev drugih naprav
4
Preprosta nastavitev prek zaslona
5
Predvajanje diska in uporaba drugih funkcij




Glavna enota

Sprednja zvočnika

Zvočnika za prostorski zvok

Osrednji zvočnik

Nizkotonski zvočnik

Ojačevalnik prostorskega zvoka
Vsebina embalaže
Kabli zvočnikov (4)
Pokrovi za spodnje dele zvočnikov (4)
Vijaki (4)
Vijaki (12)
Stojalo
Zaščitni pokrov za kable
Vijaki za stojalo (3)
Daljinski upravljalnik
Bateriji R6 (AA) (2)
Žična antena FM
ali
Mikrofon za umerjanje
Združitveni priključek za iPod/iPhone
Video kabel
Kabel USB
Vmesnika za brezžični prenos (2)
(TDM-iP30)
03
1
Najprej razporedite zvočnike,
kot označujejo nalepke na
zadnji plošči.
FRONT L
SUBWOOFER
CENTER
SUR L
04
FRONT R
Glavna enota
Ojačevalnik prostorskega zvoka
SUR R
Glavno enoto lahko namestite
v dvignjenem položaju, tako
da nanjo pritrdite stojalo.
Vstavite nožice stojala v odprtine
na spodnji strani enote. Nato
pritrdite stojalo z vijaki.
05
1
Nato na glavno enoto in
ojačevalnik prostorskega zvoka
priključite zvočnike.
Za navodila o montaži zvočnikov
preberite priložena »Navodila
za namestitev zvočnikov«.
06
Vstavite vmesnika za brezžični
prenos v glavno enoto
in ojačevalnik prostorskega
zvoka, s čimer omogočite
preprosto povezavo brez kablov.
07
2
Če želite omogočiti
predvajanje visokokakovostnih
videoposnetkov in zvočnih
posnetkov, enoti povežite
s kablom HDMI z visoko
hitrostjo prenosa podatkov 
(ni priložen).
Če televizor nima priključka HDMI
ARC, potrebujete za predvajanje
zvoka televizorja prek sistemskih
zvočnikov tudi digitalni optični
kabel  (ni priložen).


08
3
Za preprosto priključitev
televizijskega komunikatorja,
igralne konzole ali digitalnega
satelitskega sprejemnika uporabite
kabel HDMI .
Če želite poslušati radio FM,
priključite priloženo žično anteno.
Sprejem je najboljši, če anteno
povsem raztegnete. 
V sistem oziroma na televizor lahko
prek priloženega združitvenega
priključka priključite tudi napravo
iPod ali iPhone. 


ali

09
3
Povezavo z internetom in
domačim omrežjem lahko
vzpostavite prek brezžičnega
LAN-a ali kabla LAN (ni priložen).
Nastavitve omrežja lahko
prilagodite v osnovnem meniju
(stran 15).
Če želite več podrobnosti,
obiščite to spletno mesto:
http://support.sony-europe.com/
Povezava s širokopasovnim usmerjevalnikom
10
Zdaj pritrdite zaščitni pokrov
za kable ter priklopite
napajalna kabla glavne enote
in ojačevalnika prostorskega
zvoka v električni vtičnici.
11
4
Priključite mikrofon za umerjanje
in ga postavite na mesto, kjer
običajno sedite.
V naslednjem poglavju boste
tako lahko optimizirali delovanje
zvočnikov za kar najboljše
predvajanje prostorskega zvoka.
Ko končate ta postopek, lahko
mikrofon povsem odstranite.
12
Vklopite sistem, tako
da pritisnete gumb /.
Na zaslonu prednje plošče
se prikaže oznaka »SETUP«.
Indikator LINK/STANDBY na
ojačevalniku prostorskega
zvoka zasveti zeleno.
Sistem za uporabo pripravite
tako, da s priloženim
daljinskim upravljalnikom
na zaslonu izvedete korake
postopka [Easy Initial Settings]
(Preproste začetne nastavitve).
Postopek traja le nekaj minut.
Ko se na zaslonu prikaže
sporočilo [Easy Initial Settings
are complete.] (Preproste začetne
nastavitve so dokončane.),
izberite možnost [Finish]
(Dokončaj). Sistem je zdaj
na voljo za uporabo.
Če se zaslon za nastavitev
ne prikaže, na televizorju izberite
pravi vhod AV.
/
///,
13
5
Če želite predvajati disk, ga
preprosto vstavite v režo za
diske, tako da je stran z nalepko
obrnjena naprej. Disk odstranite
tako, da pritisnete gumb .
Če se predvajanje ne zažene
samodejno, v kategoriji
[Video], [Music] (Glasba) ali
[Photo] (Fotografije) izberite
možnost in pritisnite gumb .
Uživajte!


14
Primeri:
 Poslušanje radia prek sistemskih
zvočnikov
 Prednastavljene radijske postaje
 Dostop do internetne vsebine
 Predvajanje glasbe iz naprave iPod ali
iPhone prek sistemskih zvočnikov
Za dostop do več funkcij preprosto
pritisnite gumb HOME.









Spreminjanje nastavitev
omrežja prek tega menija je
na voljo, kadar je glavna enota
povezana s širokopasovnim
usmerjevalnikom.
HOME
15
5
Prednastavitev radijskih postaj
1 Pritiskajte gumb FUNCTION,
dokler se na zaslonu prednje
plošče ne prikaže oznaka FM.
2 Pritisnite gumb TUNING +/– in
ga držite, dokler se ne zažene
samodejno iskanje postaj.
3 Pritisnite gumb OPTIONS.
4 Z gumboma / izberite
FUNCTION
///,
OPTIONS
HOME
možnost [Preset Memory]
(Pomnilnik prednastavitev)
in pritisnite gumb .
5 Z gumboma / izberite
poljubno številko za
prednastavljeno postajo
in pritisnite gumb .
6 Druge radijske postaje
shranite tako, da ponovite
postopek od 2. do 5. koraka.
PRESET +/–
Izbira prednastavljenih
radijskih postaj
TUNING +/–
1 Pritiskajte gumb FUNCTION,
dokler se na zaslonu prednje
plošče ne prikaže oznaka FM.
2 Prednastavljeno postajo
izberete tako, da pritiskate
gumb PRESET +/–.
16

Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav, lahko
pred zahtevo za popravilo poskusite težavo odpraviti sami, tako
da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav.
Pomagate si lahko tudi z navodili za uporabo na tem
spletnem mestu: http://support.sony-europe.com/
Sistem se ne vklopi.
 Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.

Sistem ne deluje normalno.
 Odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj
minut znova priklopite.
Če je sistem povezan z zunanjim digitalnim sprejemnikom,
se zvok TV-programa ne predvaja pravilno.
 Preverite povezave.
 Izberite pravi vhod sistema, na katerega je priključen zunanji
digitalni sprejemnik.
Zvok se ne predvaja ali brezžični prenos ne deluje.
 Preverite stanje indikatorja LINK/STANDBY na ojačevalniku
prostorskega zvoka.
 Ne sveti.
 Preverite, ali je napajalni kabel ojačevalnika prostorskega
zvoka ustrezno priključen.
 Turn the surround amplifier on by pressing / na
ojačevalniku prostorskega zvoka.
 Hitro utripa zeleno.
  Pritisnite / na ojačevalniku prostorskega zvoka.
 Pravilno vstavite vmesnik za brezžični prenos
v ojačevalnik prostorskega zvoka.  Pritisnite /
na ojačevalniku prostorskega zvoka..

Utripa rdeče.
 Izklopite ojačevalnik prostorskega zvoka tako, da
pritisnete stikalo /, in preverite naslednje.
 Ali je med priključkoma + in – kabla zvočnika nastal
kratek stik?
 Ali je pretok zraka skozi prezračevalno odprtino
ojačevalnika prostorskega zvoka oviran?
Ko to preverite in odpravite morebitne težave, vklopite
ojačevalnik prostorskega zvoka. Če vzroka za nastale
težave še vedno ne morete ugotoviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Počasi utripa zeleno/oranžno ali zasveti rdeče.
 Preverite, ali je vmesnik za brezžični prenos pravilno
priključen na glavno enoto.
 Zvočni signal, ki se prenaša, je šibek. Premaknite
ojačevalnik prostorskega zvoka, tako da indikator
LINK-STANDBY zasveti zeleno ali oranžno.
 Premaknite sistem stran od drugih brezžičnih naprav.
 Omejite uporabo drugih brezžičnih naprav.
Zasveti zeleno ali oranžno.
 Preverite povezave zvočnika.
Disk se ne predvaja.
 Področna koda diska se ne ujema s sistemom.
 Na lečah v notranjosti glavne enote se je kondenzirala vlaga.
Odstranite disk in pustite glavno enoto vklopljeno približno
pol ure.
 Disk ni ustrezno posnet.
17
Zmanjšanje porabe energije na manj kot 0,3 W
v načinu pripravljenosti
Pritisnite gumb HOME, nato pa z gumbi /// izberite
možnost [Setup] (Nastavitev) v meniju [System Settings]
(Sistemske nastavitve). Preverite spodnje nastavitve:
 Možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v meniju
[HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) mora biti nastavljena
na [Off ] (Izklopljeno).
 Možnost [Quick Start Mode] (Način za hitri zagon) mora biti
nastavljena na [Off ] (Izklopljeno).
18
19
Ta kratka navodila za postavitev in uporabo
so okolju prijazna
Podjetje Sony za namene ohranjanja naravnih virov svojim izdelkom ne prilaga več
celotnih navodil za uporabo v tiskani obliki, s čimer je bistveno omejilo porabo papirja.
Celotni uporabniški priročnik in druga dokumentacija sta na voljo prek spleta:
http://support.sony-europe.com/
4-418-166-E1(1) (SI)
2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF