Sony | BDV-N9100W | Sony BDV-N9100W Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc™/DVD
SI
Začnite tukaj
Kratka navodila za postavitev
in uporabo
BDV-N8100W
BDV-N7100W
BDV-N9100W
BDV-N9100W
BDV-N8100W
BDV-N7100W
1
Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov
BDV-N9100W
 
 

2
Priključitev televizorja



BDV-N8100W

3
Priključitev drugih naprav







BDV-N7100W
 
4
Preprosta nastavitev prek zaslona
5
Predvajanje in uporaba drugih funkcij






Glavna enota

Sprednja zvočnika

Zvočnika za prostorski zvok

Osrednji zvočnik

Globokotonec

Ojačevalnik prostorskega zvoka
Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
Vsebina embalaže
Kabli zvočnikov (5)
Pokrovi za spodnje dele zvočnikov
(BDV-N9100W (4) /
BDV-N8100W (2))
Vijaki
(BDV-N9100W (16) /
BDV-N8100W (10) /
BDV-N7100W (4))
Daljinski upravljalnik
Žična antena FM
Mikrofon za umerjanje
Vmesnika za brezžični
prenos (2)
Zaščitni čepi za vijake
(BDV-N8100W (2) /
BDV-N7100W (4))
ali
03
1
Najprej razporedite zvočnike,
kot označujejo nalepke na
zadnji plošči. 
Zvočnike lahko postavite tudi
v položaj ALL FRONT . Če želite
več podrobnosti, obiščite to
spletno stran:
http://support.sony-europe.com/


Glavna enota
Glavna enota
Ojačevalnik prostorskega zvoka
Ojačevalnik prostorskega zvoka
04
Nato v glavno enoto in
ojačevalnik prostorskega zvoka
priključite zvočnike.
Za navodila o montaži zvočnikov
preberite priložena »Navodila za
namestitev zvočnikov«.
05
1
06
Vstavite vmesnika za brezžični
prenos v glavno enoto in
ojačevalnik prostorskega zvoka,
s čimer omogočite preprosto
povezavo brez kablov.
2
Če želite omogočiti
predvajanje visokokakovostnih
videoposnetkov in zvočnih
posnetkov, enoti povežite
s kablom HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov  (ni priložen).
Če televizor nima priključka HDMI
ARC, potrebujete za predvajanje
zvoka televizorja prek sistemskih
zvočnikov tudi optični digitalni
kabel  (ni priložen).


07
3
Za preprosto priključitev
zunanjega digitalnega
sprejemnika, igralne konzole
ali digitalnega satelitskega
sprejemnika uporabite kabel
HDMI  (ni priložen).
Če želite poslušati radio FM,
priključite priloženo žično anteno.
Sprejem je najboljši, če anteno
povsem raztegnete. 

08
ali

Povezavo z internetom in
domačim omrežjem lahko
vzpostavite prek brezžične
povezave LAN ali prek kabla
LAN  (ni priložen).
Nastavitve omrežja lahko
prilagodite v osnovnem meniju
(stran 14).
Če želite več podrobnosti,
obiščite to spletno stran:
http://support.sony-europe.com/
Priključite napajalna kabla 
glavne enote in ojačevalnika
prostorskega zvoka v električni
vtičnici.


Povezava s širokopasovnim usmerjevalnikom

09
4
Priključite mikrofon za umerjanje
in ga postavite na mesto, kjer
običajno sedite.
V naslednjem poglavju boste
tako lahko optimizirali delovanje
zvočnikov za kar najboljše
predvajanje prostorskega zvoka.
Ko končate ta postopek, lahko
mikrofon povsem odstranite.
10
Sistem vklopite tako, da
pritisnete gumb /. Na zaslonu
sprednje plošče se prikaže
oznaka »SETUP«.
izvedete korake postopka
[Easy Initial Settings] (Preproste
začetne nastavitve). Postopek
traja le nekaj minut.
Sistem za uporabo pripravite
tako, da s priloženim daljinskim
upravljalnikom na zaslonu
Če se zaslon za nastavitev ne
prikaže, na televizorju izberite
pravi vhod AV.
Ko se na zaslonu prikaže
sporočilo [Easy Initial Settings
are complete.] (Preproste začetne
nastavitve so dokončane.),
izberite možnost [Finish]
(Dokončaj). Sistem je zdaj
na voljo za uporabo.
/
///,
11
5

Če želite predvajati ploščo,
pritisnite gumb , da odprete
pladenj za vstavljanje plošče,
ploščo položite na pladenj
(tako da nalepka gleda navzgor)
in nato pritisnite gumb ,
da zaprete pladenj za vstavljanje
plošče. Indikator LINK/STANDBY
na ojačevalniku prostorskega
zvoka zasveti zeleno.
Če se predvajanje ne zažene
samodejno, izberite možnost
v kategoriji [Video],
[Music] (Glasba) ali [Photo]
(Fotografije) in pritisnite gumb .

12
 pritisnite gumb BLUETOOTH
ali
 napravo približajte oznaki N
na glavni enoti (le za združljive
naprave NFC).
V obeh primerih mora vaša
naprava delovati.
Če želite več podrobnosti,
obiščite to spletno stran:
http://support.sony-europe.com/
Glasbo lahko prek povezave
Bluetooth predvajate s svojim
pametnim telefonom itd.
Napravo Bluetooth lahko z drugo
napravo seznanite/povežete na
več načinov:


BLUETOOTH
13
Za dostop do več funkcij preprosto
pritisnite gumb HOME.
Primeri:
 Poslušanje radia prek sistemskih
zvočnikov
 Prednastavljene radijske postaje
 Dostop do internetne vsebine
 Predvajanje datotek, shranjenih
v priključeni napravi USB









Spreminjanje
nastavitev omrežja
prek tega menija je
na voljo, kadar je
glavna enota povezana
s širokopasovnim
usmerjevalnikom.
14
HOME
Prednastavitev radijskih postaj
1 Pritiskajte gumb FUNCTION,
dokler se na zaslonu
sprednje plošče ne prikaže
oznaka »FM«.
2 Pritisnite gumb TUNING +/– in
ga držite, dokler se ne zažene
samodejno iskanje postaj.
3 Pritisnite gumb OPTIONS.
4 Z gumboma / izberite
možnost [Preset Memory]
(Pomnilnik prednastavitev)
in pritisnite gumb .
5 Z gumboma / izberite
poljubno številko za
prednastavljeno postajo
in pritisnite gumb .
6 Druge radijske postaje
///,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
TUNING +/–
PRESET +/–
shranite tako, da ponovite
postopek od 2. do 5. koraka.
Izbira prednastavljene radijske
postaje
1 Pritiskajte gumb FUNCTION,
dokler se na zaslonu
sprednje plošče ne prikaže
oznaka »FM«.
2 Prednastavljeno postajo
izberete tako, da pritiskate
gumb PRESET +/–.
15

Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav, lahko
pred zahtevo za popravilo poskusite težavo odpraviti sami, tako
da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav.
Pomagate si lahko tudi z navodili za uporabo na tej spletni strani:
http://support.sony-europe.com/
Sistem se ne vklopi.
 Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.

Sistem ne deluje normalno.
 Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj
minut znova priključite.
Če je sistem povezan z zunanjim digitalnim sprejemnikom,
se zvok TV-programa ne predvaja pravilno.
 Preverite povezave.
 Izberite pravi vhod sistema, v katerega je priključen zunanji
digitalni sprejemnik.
Zvok se ne predvaja ali brezžični prenos ne deluje.
 Preverite stanje indikatorja LINK/STANDBY na ojačevalniku
prostorskega zvoka.
 Ne sveti.
 Preverite, ali je napajalni kabel ojačevalnika prostorskega
zvoka ustrezno priključen.
 Vklopite ojačevalnik prostorskega zvoka, tako da pritisnete
stikalo / na ojačevalniku prostorskega zvoka.
 Hitro utripa zeleno.
  Pritisnite gumb / na ojačevalniku prostorskega
zvoka.  Pravilno vstavite vmesnik za brezžični prenos
v ojačevalnik prostorskega zvoka.  Pritisnite gumb /
na ojačevalniku prostorskega zvoka.
16

Utripa rdeče.
 Izklopite ojačevalnik prostorskega zvoka tako, da pritisnete
gumb /, in preverite naslednje.
 Ali je med priključkoma + in – kabla zvočnika nastal
kratek stik?
 Ali je pretok zraka skozi prezračevalno odprtino
ojačevalnika prostorskega zvoka oviran?
Ko to preverite in odpravite morebitne težave, vklopite
ojačevalnik prostorskega zvoka. Če vzroka za nastale
težave še vedno ne morete ugotoviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Počasi utripa zeleno/oranžno ali zasveti rdeče.
 Preverite, ali je vmesnik za brezžični prenos pravilno
priključen v glavno enoto.
 Zvočni signal, ki se prenaša, je šibek. Premaknite
ojačevalnik prostorskega zvoka, tako da indikator LINK/
STANDBY zasveti zeleno ali oranžno.
 Premaknite sistem stran od drugih brezžičnih naprav.
 Omejite uporabo drugih brezžičnih naprav.
Zasveti zeleno ali oranžno.
 Preverite povezave zvočnika.
Zvočniki za prostorski zvok ne predvajajo zvoka.
 Pritisnite gumb OPTION in preverite, ali je možnost [Sound
Mode] (Način zvoka) nastavljena na [Auto] (Samodejno).
Plošča se ne predvaja.
 Področna koda plošče se ne ujema s sistemom.
 Na lečah v notranjosti glavne enote se je kondenzirala vlaga.
Odstranite ploščo in pustite glavno enoto vklopljeno približno
pol ure.
 Plošča ni ustrezno posneta.
Zmanjšanje porabe energije na manj kot 0,3 W
v stanju pripravljenosti
Pritisnite gumb HOME in nato z gumbi /// izberite [Setup]
(Nastavitev). Preverite spodnje nastavitve:
 Izberite meni [System Settings] (Sistemske nastavitve) > [HDMI
Settings] (Nastavitve HDMI) > [Control for HDMI] (Nadzor za
HDMI) in nato funkcijo [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
nastavite na [Off ] (Izklopljeno).
 Izberite meni [System Settings] (Sistemske nastavitve) > [Quick
Start Mode] (Način za hitri zagon) in nato funkcijo [Quick Start
Mode] (Način za hitri zagon) nastavite na [Off ] (Izklopljeno).
 Izberite meni [Network Settings] (Omrežne nastavitve) >
[Remote Start] (Oddaljeni zagon) in nato funkcijo [Remote Start]
(Oddaljeni zagon) nastavite na [Off ] (Izklopljeno).
Ta kratka navodila za postavitev in uporabo
so okolju prijazna
Podjetje Sony za namene ohranjanja naravnih virov svojim izdelkom ne prilaga več
celotnih navodil za uporabo v tiskani obliki, s čimer je bistveno omejilo porabo papirja.
Celotni uporabniški priročnik in druga dokumentacija sta na voljo prek spleta:
http://support.sony-europe.com/
4-456-340-11(1) (SI)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising