Sony | BDV-N790W | Sony BDV-N790W BDV-N790W Home Cinema System Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc™/DVD
SI
Začnite tukaj
Kratka navodila za postavitev in uporabo
BDV-N790W
BDV-N890W
BDV-N890W
BDV-N790W
1
Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov
2
Priključitev televizorja
BDV-N890W


 



BDV-N790W

 
3
Priključitev drugih naprav
4
Preprosta nastavitev prek zaslona
5
Predvajanje diska in uporaba drugih funkcij




Glavna enota

Sprednja zvočnika

Zvočnika za prostorski zvok

Osrednji zvočnik

Nizkotonski zvočnik

Ojačevalnik prostorskega zvoka

Vsebina embalaže
Kabla zvočnikov (2)
(BDV-N890W)
Pokrova za spodnje dele zvočnikov (2) Vijaka (2)
(BDV-N890W)
(BDV-N890W)
Vijaki (6)
(BDV-N890W)
Daljinski upravljalnik
Bateriji R6 (AA) (2)
Žična antena FM
Združitveni priključek
za iPod/iPhone
Video kabel
ali
Kabel USB
Mikrofon za umerjanje
(TDM-iP30)
Vmesnika za brezžični prenos (2)
03
1
Najprej razporedite zvočnike,
kot označujejo nalepke
na zadnji plošči.
SUBWOOFER
FRONT L
SUR L
04
FRONT R
CENTER
Glavna enota
Ojačevalnik prostorskega zvoka
SUR R
Nato na glavno enoto
in ojačevalnik prostorskega
zvoka priključite zvočnike.
Za navodila o montaži zvočnikov
modela BDV-N890W preberite
priložena »Navodila za namestitev
zvočnikov«.
05
1
06
Vstavite vmesnika za brezžični
prenos v glavno enoto
in ojačevalnik prostorskega
zvoka, s čimer omogočite
preprosto povezavo brez kablov.
2
Če želite omogočiti
predvajanje visokokakovostnih
videoposnetkov in zvočnih
posnetkov, enoti povežite
s kablom HDMI z visoko
hitrostjo prenosa podatkov 
(ni priložen).
Če televizor nima priključka HDMI
ARC, potrebujete za predvajanje
zvoka televizorja prek sistemskih
zvočnikov tudi digitalni optični
kabel  (ni priložen).


07
3
Za preprosto priključitev
televizijskega komunikatorja,
igralne konzole ali digitalnega
satelitskega sprejemnika uporabite
kabel HDMI .
Če želite poslušati radio FM,
priključite priloženo žično anteno.
Sprejem je najboljši, če anteno
povsem raztegnete. 
V sistem oziroma na televizor lahko
prek priloženega združitvenega
priključka priključite tudi napravo
iPod ali iPhone. 


08
ali

Povezavo z internetom
in domačim omrežjem lahko
vzpostavite prek brezžičnega
LAN-a ali kabla LAN (ni priložen).
Nastavitve omrežja lahko
prilagodite v osnovnem
meniju (stran 14).
Če želite več podrobnosti,
obiščite to spletno mesto:
http://support.sony-europe.com/
Povezava s širokopasovnim usmerjevalnikom
09
3
10
Priklopite napajalna kabla
glavne enote in ojačevalnika
prostorskega zvoka
v električni vtičnici.
4
Priključite mikrofon za
umerjanje in ga postavite na
mesto, kjer običajno sedite.
V naslednjem poglavju boste
tako lahko optimizirali delovanje
zvočnikov za kar najboljše
predvajanje prostorskega zvoka.
Ko končate ta postopek, lahko
mikrofon povsem odstranite.
11
4
Vklopite sistem, tako da
pritisnete gumb /. Na zaslonu
prednje plošče se prikaže
oznaka »SETUP«.
Sistem za uporabo pripravite
tako, da s priloženim
daljinskim upravljalnikom
na zaslonu izvedete korake
postopka [Easy Initial Settings]
(Preproste začetne nastavitve).
Postopek traja le nekaj minut.
Če se zaslon za nastavitev ne
prikaže, na televizorju izberite
pravi vhod AV.
/
///,
12
Ko se na zaslonu prikaže
sporočilo [Easy Initial
Settings are complete.]
(Preproste začetne nastavitve
so dokončane.), izberite možnost
[Finish] (Dokončaj). Sistem je zdaj
na voljo za uporabo.
5
Če želite predvajati disk, ga
preprosto vstavite v režo za
diske, tako da je stran z nalepko
obrnjena naprej. Disk odstranite
tako, da pritisnete gumb .
Indikator LINK/STANDBY na
ojačevalniku prostorskega
zvoka zasveti zeleno.
Če se predvajanje ne zažene
samodejno, v kategoriji
[Video], [Music] (Glasba) ali
[Photo] (Fotografije) izberite
možnost in pritisnite gumb .

Uživajte!

13
Za dostop do več funkcij preprosto
pritisnite gumb HOME.
Primeri:
 Poslušanje radia prek sistemskih
zvočnikov
 Prednastavljene radijske postaje
 Dostop do internetne vsebine
 Predvajanje glasbe iz naprave iPod ali
iPhone prek sistemskih zvočnikov









Spreminjanje nastavitev
omrežja prek tega menija je
na voljo, kadar je glavna enota
povezana s širokopasovnim
usmerjevalnikom.
14
HOME
Prednastavitev radijskih postaj
BDV-N890W
1 Pritiskajte gumb FUNCTION,
FUNCTION
dokler se na zaslonu prednje
plošče ne prikaže oznaka FM.
///,
2 Pritisnite gumb TUNING +/– in
ga držite, dokler se ne zažene
samodejno iskanje postaj.
OPTIONS
3 Pritisnite gumb OPTIONS.
4 Z gumboma / izberite
HOME
PRESET +/–
možnost [Preset Memory]
(Pomnilnik prednastavitev)
in pritisnite gumb .
TUNING +/–
5 Z gumboma / izberite
poljubno številko za
prednastavljeno postajo
in pritisnite gumb .
6 Druge radijske postaje
shranite tako, da ponovite
postopek od 2. do 5. koraka.
Izbira prednastavljenih radijskih
postaj
BDV-N790W
FUNCTION
///,
OPTIONS
1 Pritiskajte gumb FUNCTION,
dokler se na zaslonu prednje
plošče ne prikaže oznaka FM.
HOME
PRESET +/–
2 Prednastavljeno postajo
izberete tako, da pritiskate
gumb PRESET +/–.
TUNING +/–
15

Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav, lahko
pred zahtevo za popravilo poskusite težavo odpraviti sami, tako
da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav.
Pomagate si lahko tudi z navodili za uporabo na tem spletnem
mestu: http://support.sony-europe.com/
Sistem se ne vklopi.
 Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.

Sistem ne deluje normalno.
 Odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj
minut znova priklopite.
Če je sistem povezan z zunanjim digitalnim sprejemnikom,
se zvok TV-programa ne predvaja pravilno.
 Preverite povezave.
 Izberite pravi vhod sistema, na katerega je priključen zunanji
digitalni sprejemnik.
Zvok se ne predvaja ali brezžični prenos ne deluje.
 Preverite stanje indikatorja LINK/STANDBY na ojačevalniku
prostorskega zvoka.
 Ne sveti.
 Preverite, ali je napajalni kabel ojačevalnika prostorskega
zvoka ustrezno priključen.
 Vklopite ojačevalnik prostorskega zvoka, tako da pritisnete
stikalo / na ojačevalniku prostorskega zvoka.
 Hitro utripa zeleno.
  Pritisnite / na ojačevalniku prostorskega zvoka.
 Pravilno vstavite vmesnik za brezžični prenos
v ojačevalnik prostorskega zvoka.  Pritisnite /
na ojačevalniku prostorskega zvoka.
16

Utripa rdeče.
 Izklopite ojačevalnik prostorskega zvoka, tako da
pritisnete stikalo /, in preverite naslednje.
 Ali je med priključkoma + in – kabla zvočnika nastal
kratek stik?
 Ali je pretok zraka skozi prezračevalno režo
ojačevalnika prostorskega zvoka oviran?
Ko to preverite in odpravite morebitne težave, vklopite
ojačevalnik prostorskega zvoka. Če vzroka za nastale
težave še vedno ne morete ugotoviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Počasi utripa zeleno/oranžno ali zasveti rdeče.
 Preverite, ali je vmesnik za brezžični prenos pravilno
priključen na glavno enoto.
 Zvočni signal, ki se prenaša, je šibek. Premaknite
ojačevalnik prostorskega zvoka, tako da indikator
LINK-STANDBY zasveti zeleno ali oranžno.
 Premaknite sistem stran od drugih brezžičnih naprav.
 Omejite uporabo drugih brezžičnih naprav.
Zasveti zeleno ali oranžno.
 Preverite povezave zvočnika.
Disk se ne predvaja.
 Področna koda diska se ne ujema s sistemom.
 Na lečah v notranjosti glavne enote se je kondenzirala vlaga.
Odstranite disk in pustite glavno enoto vklopljeno približno
pol ure.
 Disk ni ustrezno posnet.
Zmanjšanje porabe energije na manj kot
0,3 W v načinu pripravljenosti
Pritisnite gumb HOME, nato pa z gumbi /// izberite
možnost [Setup] (Nastavitev) v meniju [System Settings]
(Sistemske nastavitve). Preverite spodnje nastavitve:
 Možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v meniju
[HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) mora biti nastavljena na
[Off ] (Izklopljeno).
 Možnost [Quick Start Mode] (Način za hitri zagon) mora
biti nastavljena na [Off ] (Izklopljeno).
17
Ta kratka navodila za postavitev in uporabo
so okolju prijazna
Podjetje Sony za namene ohranjanja naravnih virov svojim izdelkom ne prilaga več
celotnih navodil za uporabo v tiskani obliki, s čimer je bistveno omejilo porabo papirja.
Celotni uporabniški priročnik in druga dokumentacija sta na voljo prek spleta:
http://support.sony-europe.com/
4-418-168-12(1) (SI)
2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising