Sony | BDV-EF1100 | Sony BDV-EF1100 Sistem za domači kino Blu-ray Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc™/DVD
SI
Začnite tukaj
Kratka navodila za postavitev in uporabo
BDV-EF1100
BDV-EF1100
1
Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov
2
Priključitev televizorja
3
Priključitev drugih naprav
4
Preprosta nastavitev prek zaslona
5
Predvajanje in uporaba drugih funkcij
BDV-EF1100

 


Glavna enota

Sprednja zvočnika

Globokotonec
Vsebina embalaže
Daljinski upravljalnik
Bateriji R6 (AA) (2)
Žična antena FM
03
1
Najprej razporedite zvočnike,
kot označujejo nalepke na
zadnji plošči.
SUBWOOFER
04
FRONT L
FRONT R
Glavna enota
Nato na glavno enoto
priključite zvočnike.
05
2
Če želite omogočiti
predvajanje visokokakovostnih
videoposnetkov in zvočnih
posnetkov, enoti povežite
s kablom HDMI z visoko
hitrostjo prenosa podatkov 
(ni priložen).
Če televizor nima priključka HDMI
ARC, potrebujete za predvajanje
zvoka televizorja prek sistemskih
zvočnikov tudi digitalni optični
kabel  (ni priložen).


06
3
Za preprosto priključitev
zunanjega digitalnega
sprejemnika, igralne konzole
ali digitalnega satelitskega
sprejemnika, zvok na glavno
enoto priključite z optičnim
digitalnim kablom  (ni priložen).
Televizor priključite ločeno.
Če želite poslušati radio FM,
priključite priloženo žično anteno.
Sprejem je najboljši, če anteno
povsem raztegnete. 


07
3
Povezavo z internetom in
domačim omrežjem lahko
vzpostavite prek brezžične
povezave LAN ali prek kabla LAN
ali kabla LAN  (ni priložen).
Nastavitve omrežja lahko
prilagodite v osnovnem
meniju (stran 12).
Če želite več podrobnosti,
obiščite to spletno stran:
http://support.sony-europe.com/
Priključite napajalni kabel 
v električno vtičnico.


08
Povezava s širokopasovnim
usmerjevalnikom
4
Sistem vklopite tako, da
pritisnete gumb /. Na zaslonu
sprednje plošče se prikaže
oznaka »SETUP«.
Sistem za uporabo pripravite
tako, da s priloženim daljinskim
upravljalnikom na zaslonu
izvedete preproste začetne
nastavitve. Postopek traja
le nekaj minut.
Če se zaslon za nastavitev
ne prikaže, na televizorju
izberite pravi vhod AV.
Ko se na zaslonu prikaže
sporočilo [Easy Initial Settings
are complete.] (Preproste začetne
nastavitve so dokončane.),
izberite možnost [Finish]
(Dokončaj). Sistem je zdaj
na voljo za uporabo.
/
///,
09
5
Če želite predvajati ploščo,
pritisnite gumb  in nato
vstavite ploščo v pladenj za
vstavljanje plošče. Znova
pritisnite gumb , da zaprete
pladenj za vstavljanje plošče.
Če se predvajanje ne zažene
samodejno, v kategoriji
[Video], [Music] (Glasba) ali
[Photo] (Fotografije) izberite
možnost in pritisnite gumb .

10

Glasbo lahko prek povezave
Bluetooth predvajate s svojim
pametnim telefonom itd.
Napravo Bluetooth lahko z drugo
napravo seznanite/povežete
na več načinov:
 pritisnite gumb
BLUETOOTH ali
 uporabite funkcijo NFC
(le za združljive naprave
NFC). Prenesite aplikacijo in
napravo približajte oznaki N
na glavni enoti.
Če želite več podrobnosti,
obiščite to spletno stran:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
11
Za dostop do več funkcij preprosto
pritisnite gumb HOME.
Primeri:
 Poslušanje radia prek sistemskih
zvočnikov
 Prednastavljene radijske postaje
 Dostop do internetne vsebine
 Predvajanje datotek, shranjenih
v priključeni napravi USB





Spreminjanje
nastavitev omrežja
prek tega menija je
na voljo, kadar je
glavna enota povezana
s širokopasovnim
usmerjevalnikom.
12




HOME
Prednastavitev radijskih postaj
1 Pritiskajte gumb FUNCTION,
dokler se na zaslonu
sprednje plošče ne
prikaže oznaka »FM«.
2 Pritisnite gumb TUNING +/– in
ga držite, dokler se ne zažene
samodejno iskanje postaj.
3 Pritisnite gumb OPTIONS.
4 Z gumboma / izberite
možnost [Preset Memory]
(Pomnilnik prednastavitev)
in pritisnite gumb .
5 Z gumboma / izberite
poljubno številko za
prednastavljeno postajo
in pritisnite gumb .
6 Druge radijske postaje
shranite tako, da ponovite
postopek od 2. do 5. koraka.
Izbira prednastavljene
radijske postaje
FUNCTION
///,
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
1 Pritiskajte gumb FUNCTION,
dokler se na zaslonu
sprednje plošče ne
prikaže oznaka »FM«.
2 Prednastavljeno postajo
izberete tako, da pritiskate
gumb PRESET +/–.
13
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav,
lahko pred zahtevo za popravilo poskusite težavo odpraviti
sami, tako da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav.
Pomagate si lahko tudi z navodili za uporabo na tej
spletni strani:
http://support.sony-europe.com/
Sistem se ne vklopi.
 Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen
v vtičnico.
Sistem ne deluje normalno.
 Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez
nekaj minut znova priključite.
Če je sistem povezan z zunanjim digitalnim
sprejemnikom, se zvok TV-programa ne
predvaja pravilno.
 Preverite povezave.
 Izberite pravi vhod sistema, v katerega je priključen
zunanji digitalni sprejemnik.
Plošča se ne predvaja.
 Področna koda plošče se ne ujema s sistemom.
 Na lečah v notranjosti glavne enote se je kondenzirala
vlaga. Odstranite ploščo in pustite glavno enoto
vklopljeno približno pol ure.
 Plošča ni ustrezno posneta.
14
Zmanjšanje porabe energije na manj kot
0,3 W v stanju pripravljenosti
Pritisnite gumb HOME in nato z gumbi /// izberite
možnost [Setup] (Nastavitev). Preverite spodnje nastavitve:
 Izberite meni [System Settings] (Sistemske nastavitve) >
[HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) > [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) in nato funkcijo [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) nastavite na [Off ] (Izklopljeno).
 Izberite meni [System Settings] (Sistemske nastavitve)
> [Quick Start Mode] (Način za hitri zagon) in nato funkcijo
[Quick Start Mode] (Način za hitri zagon) nastavite na
[Off ] (Izklopljeno).
 Izberite meni [Network Settings] (Omrežne nastavitve)
> [Remote Start] (Oddaljeni zagon) in nato funkcijo [Remote
Start] (Oddaljeni zagon) nastavite na [Off ] (Izklopljeno).
15
Ta kratka navodila za postavitev in uporabo
so okolju prijazna
Podjetje Sony za namene ohranjanja naravnih virov svojim izdelkom ne prilaga več
celotnih navodil za uporabo v tiskani obliki, s čimer je bistveno omejilo porabo papirja.
Celotni uporabniški priročnik in druga dokumentacija sta na voljo prek spleta:
http://support.sony-europe.com/
4-446-740-61(1) (SI)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising