Sony | BDV-NF620 | Sony BDV-NF620 Sistem za domači kino Blu-ray Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc™/DVD
SI
Začnite tukaj
Kratka navodila za postavitev
in uporabo
BDV-NF620
BDV-NF720
BDV-NF720
BDV-NF620
1
Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov
BDV-NF720




2
Priključitev televizorja
BDV-NF620




3
Priključitev drugih naprav
4
Easy Setup (Preprosta nastavitev prek zaslona)
5
Predvajanje diska in uporaba drugih funkcij

Glavna enota

Sprednja zvočnika

Nizkotonski zvočnik
Vsebina embalaže
Kabla zvočnikov (2)
Stojali za zvočnika (2)
Vijaka (2)
Zaščitna čepa za vijaka (2)
Stojalo
Zaščitni pokrov za kable
Vijaki za stojalo (3)
Daljinski upravljalnik
Bateriji R6 (AA) (2)
Žična antena FM
ali
Združitveni priključek za
iPod/iPhone
Video kabel
Kabel USB
(TDM-iP30)
03
1
Najprej razporedite zvočnike,
kot označujejo nalepke na
zadnji plošči.
SUBWOOFER
04
FRONT L
FRONT R
Glavna enota
Glavno enoto lahko namestite
v dvignjenem položaju, tako
da nanjo pritrdite stojalo.
Vstavite nožice stojala v odprtine
na spodnji strani enote. Nato
pritrdite stojalo z vijaki.
05
1
06
Nato na glavno enoto priključite
zvočnike.
Za navodila o montaži zvočnikov
preberite priložena »Navodila
za namestitev zvočnikov«.
2
Če želite omogočiti
predvajanje visokokakovostnih
videoposnetkov in zvočnih
posnetkov, enoti povežite
s kablom HDMI z visoko
hitrostjo prenosa podatkov 
(ni priložen).
Če televizor nima priključka HDMI
ARC, potrebujete za predvajanje
zvoka televizorja prek sistemskih
zvočnikov tudi digitalni optični
kabel  (ni priložen).


07
3
Za preprosto priključitev
televizijskega komunikatorja,
igralne konzole ali digitalnega
satelitskega sprejemnika uporabite
kabel HDMI .
Če želite poslušati radio FM,
priključite priloženo žično anteno.
Sprejem je najboljši, če anteno
povsem raztegnete. 
V sistem oziroma na televizor lahko
prek priloženega združitvenega
priključka priključite tudi napravo
iPod ali iPhone. 


08
ali

Povezavo z internetom in
domačim omrežjem lahko
vzpostavite prek brezžičnega
LAN-a ali kabla LAN (ni priložen).
Modeli BDV-NF720 vključujejo
vgrajeni vmesnik za omrežje
Wi-Fi.
Pri modelih BDV-NF620 je
povezava Wi-Fi na voljo, kadar
uporabljate dodatni vmesnik USB
za brezžični LAN.
Nastavitve omrežja lahko
prilagodite v osnovnem meniju
(stran 13).
Če želite več podrobnosti,
obiščite to spletno mesto:
http://support.sony-europe.com/
Povezava s širokopasovnim usmerjevalnikom
09
3
10
Pritrdite zaščitni pokrov za kable
in priključite napajalni kabel
v električno vtičnico.
4
Vklopite sistem, tako da
pritisnete gumb /.
Na zaslonu prednje plošče
se prikaže oznaka »SETUP«.
Sistem za uporabo pripravite
tako, da s priloženim daljinskim
upravljalnikom na zaslonu
izvedete korake postopka
[Easy Initial Settings] (Preproste
začetne nastavitve). Postopek
traja le nekaj minut.
Ko se na zaslonu prikaže
sporočilo [Easy Initial Settings
are complete.] (Preproste začetne
nastavitve so dokončane.),
izberite možnost [Finish]
(Dokončaj). Sistem je zdaj
na voljo za uporabo.
Če se zaslon za nastavitev ne
prikaže, na televizorju izberite
pravi vhod AV.
/
///,
11
5
Če želite predvajati disk, ga
preprosto vstavite v režo za
diske, tako da je stran z nalepko
obrnjena naprej. Disk odstranite
tako, da pritisnete gumb .
Indikator LINK/STANDBY na
ojačevalniku prostorskega zvoka
zasveti zeleno.
Če se predvajanje ne zažene
samodejno, v kategoriji
[Video], [Music] (Glasba) ali
[Photo] (Fotografije) izberite
možnost in pritisnite gumb .

Uživajte!

12
Za dostop do več funkcij preprosto
pritisnite gumb HOME.
Primeri:
 Poslušanje radia prek sistemskih
zvočnikov
 Prednastavljene radijske postaje
 Dostop do internetne vsebine
 Predvajanje glasbe iz naprave iPod ali
iPhone prek sistemskih zvočnikov









Spreminjanje nastavitev
omrežja prek tega menija je
na voljo, kadar je glavna enota
povezana s širokopasovnim
usmerjevalnikom.
HOME
13
5
Prednastavitev radijskih postaj
1 Pritiskajte gumb FUNCTION,
dokler se na zaslonu prednje
plošče ne prikaže oznaka FM.
2 Pritisnite gumb TUNING +/– in
ga držite, dokler se ne zažene
samodejno iskanje postaj.
3 Pritisnite gumb OPTIONS.
4 Z gumboma / izberite
možnost [Preset Memory]
(Pomnilnik prednastavitev)
inpritisnite gumb .
5 Z gumboma / izberite
poljubno številko za
prednastavljeno postajo
in pritisnite gumb .
6 Druge radijske postaje
shranite tako, da ponovite
postopek od 2. do 5. koraka.
///,
OPTIONS
HOME
Izbira prednastavljenih radijskih
postaj
PRESET +/–
1 Pritiskajte gumb FUNCTION,
TUNING +/–
dokler se na zaslonu prednje
plošče ne prikaže oznaka FM.
2 Prednastavljeno postajo
izberete tako, da pritiskate
gumb PRESET +/–.
14
FUNCTION
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav, lahko
pred zahtevo za popravilo poskusite težavo odpraviti sami, tako
da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav.
Pomagate si lahko tudi z navodili za uporabo na tem spletnem
mestu:
http://support.sony-europe.com/
Sistem se ne vklopi.
 Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.
Sistem ne deluje normalno.
 Odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj
minut znova priklopite.
Če je sistem povezan z zunanjim digitalnim sprejemnikom,
se zvok TV-programa ne predvaja pravilno.
 Preverite povezave.
 Izberite pravi vhod sistema, na katerega je priključen zunanji
digitalni sprejemnik.
Disk se ne predvaja.
 Področna koda diska se ne ujema s sistemom.
 Na lečah v notranjosti glavne enote se je kondenzirala vlaga.
Odstranite disk in pustite glavno enoto vklopljeno približno
pol ure.
 Disk ni ustrezno posnet.
Zmanjšanje porabe energije na manj kot 0,3 W
v načinu pripravljenosti
Pritisnite gumb HOME, nato pa z gumbi /// izberite
možnost [Setup] (Nastavitev) v meniju [System Settings]
(Sistemske nastavitve). Preverite spodnje nastavitve:
 Možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v meniju
[HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) mora biti nastavljena
na [Off ] (Izklopljeno).
 Možnost [Quick Start Mode] (Način za hitri zagon) mora biti
nastavljena na [Off ] (Izklopljeno).
15
Ta kratka navodila za postavitev in uporabo so
okolju prijazna
Podjetje Sony za namene ohranjanja naravnih virov svojim izdelkom ne prilaga več celotnih navodil
za uporabo v tiskani obliki, s čimer je bistveno omejilo porabo papirja. Celotni uporabniški priročnik
in druga dokumentacija sta na voljo prek spleta:
http://support.sony-europe.com/
4-418-172-11(1) (SI)
2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising