Sony | SRS-HG1 | Sony SRS-HG1 Prenosni zvočnik HG1 h.ear go s tehnologijo BLUETOOTH® Navodila za uporabo

Drugi načini
2. KORAK: Povezava enote z omrežjem
Wi-Fi
3. KORAK: Poslušanje glasbe prek
omrežja Wi-Fi
Omrežje Wi-Fi omogoča preprosto predvajanje glasbe, shranjene v domačih brezžičnih napravah.
Če želite poslušati glasbo prek omrežja Wi-Fi, se za uporabo s pametnim telefonom ali napravo iPhone
priporoča aplikacija SongPal.
Drugi načini poslušanja glasbe prek omrežja Wi-Fi
Osebni zvočni sistem
V Vodniku za pomoč je opisano, kako predvajati glasbo na druge načine.
Navodila za uporabo
Namestitev aplikacije SongPal v pametni
telefon/napravo iPhone
Prek omrežja Wi-Fi lahko predvajate glasbo spletnih
storitev za pretakanje glasbe ali glasbo, shranjeno
v računalniku ali pametnem telefonu, z visoko
kakovostjo zvoka. Poleg tega lahko predvajate
glasbo v več prostorih hkrati.
Če je aplikacija SongPal že nameščena, preskočite ta postopek. Glejte razdelek »Poslušanje
glasbe z enoto«.
Izberite enega od spodnjih načinov povezave enote z omrežjem Wi-Fi:
• Povezava prek aplikacije SongPal
Nastavite to enoto prek pametnega telefona/naprave iPhone z nameščeno aplikacijo SongPal.
• Povezava s funkcijo Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Nastavite to enoto s pritiskom gumba WPS na brezžičnem usmerjevalniku.
4-589-722-41(2) (SL)
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
1
Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon/napravo iPhone.
Aplikacijo SongPal poiščite v spletni trgovini Google Play (Play Store) ali App Store.
2
Tapnite [SongPal] na zaslonu pametnega telefona/naprave iPhone, da zaženete
aplikacijo, in nato upoštevajte navodila na zaslonu.
3
Ko se prikaže zaslon na desni, tapnite [h.ear go (SRS-HG1)].
SongPal Link
• Povezava prek računalnika
SRS-HG1
Z aplikacijo Music lahko poslušate glasbo, shranjeno v napravi Xperia,
z brezplačno programsko opremo MediaGo pa glasbo, shranjeno
v računalniku.
Poslušajte priljubljeno glasbo z različnimi slogi na podlagi kombinacij brezžičnih zvočnikov.
Povezavo lahko vzpostavite tudi prek računalnika. Več informacij je na voljo v Vodniku
za pomoč.
Napolnite sobo z glasbo, predvajano hkrati prek več zvočnikov.
Uživajte v izboljšanem prostorskem zvoku z dodatno Sonyjevo zvočno palico
(ni priložena).*
Povezava prek aplikacije SongPal
Vodnik za pomoč
(spletni dokument za osebni računalnik/pametni telefon)
Vključuje podrobnosti o enoti, omrežju in načinu povezave BLUETOOTH® z različnimi napravami, načinu
predvajanja zvoka z visoko ločljivostjo itd.
* Podatki o združljivosti Sonyjeve zvočne palice ali sprejemnika AV so na voljo na
tem spletnem naslovu:
http://sony.net/nasite/
Zahtevane naprave: pametni telefon z operacijskim sistemom Android ali naprava iPhone/iPod touch, brezžični
usmerjevalnik
Seznanite zvočnika in predvajajte bogatejši stereo zvok.
Za konfiguracijo nastavitev povezave Wi-Fi v enoti uporabite pametni telefon z operacijskim sistemom
Android ali napravo iPhone z nameščeno aplikacijo SongPal.
Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon ali napravo iPhone. Upoštevajte navodila na zaslonu
aplikacije, da povežete enoto z omrežjem Wi-Fi.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
Poiščite aplikacijo SongPal v spletni trgovini Google Play™ (Play Store) ali App Store.
Vsebina Vodnika za pomoč:
• Podrobnosti omrežne povezave Wi-Fi
• Vzpostavitev povezave z aplikacijo SongPal
• Omrežne povezave in načini predvajanja za posamezne računalniške operacijske sisteme
• Povezave BLUETOOTH in načini predvajanja za različne naprave
• Predvajanje datotek z zvočnim zapisom v visoki ločljivosti
• Posodobitve programske opreme
• Povezava z dodatnimi napravami prek omrežja Wi-Fi itd.
Funkciji Wireless Stereo in Wireless Surround sta na voljo s posodobitvijo programske opreme enote.
Več informacij o posodobitvah je na voljo v Vodniku za pomoč.
Poslušanje glasbe z enoto
• Povežite pametni telefon ali napravo iPhone z enoto prek povezave BLUETOOTH. Pred vzpostavljanjem
povezave nastavite funkcijo BLUETOOTH v pametnem telefonu ali napravi iPhone.
• Nekateri brezžični usmerjevalniki imajo več imen SSID. Enoto in pametni telefon ali napravo iPhone
povežite z istim SSID-jem.
Zahtevana naprava: pametni telefon z operacijskim sistemom Android ali naprava iPhone/iPod touch
1
Če želite predvajati glasbo, shranjeno v pametnem telefonu/napravi iPhone,
z aplikacijo SongPal, tapnite zaslon pametnega telefona/naprave iPhone.
SRS-X99
SRS-X99
Več informacij o spodnjih povezavah in načinih predvajanja ter druge informacije so na voljo v Vodniku
za pomoč.
BLUETOOTH
Nadaljujte s 3. KORAKOM za predvajanje glasbe
2
Izberite glasbo, zaženite predvajanje in prilagodite glasnost.
Glasbo lahko poslušate s pomočjo naprave s povezavo BLUETOOTH ali prek brezžične povezave.
Pred uporabo funkcije BLUETOOTH izvedite postopek seznanjanja, da registrirate napravo BLUETOOTH.
Povezava s funkcijo Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Predvajanje glasbe prek storitve Google Cast
Zahtevana naprava: brezžični usmerjevalnik z gumbom Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
1. KORAK: Polnjenje baterije
1
• Če ne napolnite baterije, enote ni mogoče vklopiti.
• Če je raven napolnjenosti baterije nizka, se enota ne vklopi takoj, tudi če je povezana s priloženim omrežnim
napajalnikom USB. Ko napolnite baterijo, uporabljajte enoto vsaj eno uro.
• Če baterije ne polnite 30 ur po tem, ko izklopite enoto, enota preklopi v način varčevanja z energijo. V tem
primeru traja 15–30 sekund, da se enota vklopi, pri zagonu enote prek funkcije NFC pa enota ne bo vzpostavila
povezave BLUETOOTH. Z napravo se znova dotaknite oznake N na enoti.
1. Nastavite Google Cast.
Če je aplikacija, ki ustreza uporabi s storitvijo Google Cast,
že nameščena, nadaljujte z 2. korakom.
Postavite enoto v bližino brezžičnega
usmerjevalnika in nato pritisnite gumb
 (vklop/izklop), da jo vklopite.
Pred vklopom povežite enoto s priloženim
omrežnim napajalnikom USB.
Indikator  (vklop/izklop) začne utripati.
Počakajte, da indikator preneha utripati.
To traja okoli 30 sekund.
utripa
sveti
a.) Dotaknite se možnosti [Settings].
b.) Dotaknite se možnosti [Google Cast].
c.) Dotaknite se možnosti [Learn how to cast].
d.) Preverite, kako uporabljati storitev in katera aplikacija ustreza uporabi
s storitvijo Google Cast, ter izberite aplikacijo, ki jo želite namestiti.
2. Zaženite nameščeno aplikacijo, ki ustreza uporabi s storitvijo
Google Cast.
3. Dotaknite se ikone Cast in nato izberite [h.ear go (SRS-HG1)].
2
Priključene komponente
Poslušate lahko glasbo iz računalnika ali pametnega telefona tako, da priključite računalnik (ali pametni telefon)
v vrata USB na tej enoti. Poslušate lahko tudi glasbo iz prenosnega predvajalnika glasbe tako, da povežete
predvajalnik s priključkom AUDIO IN na tej enoti.
Pridržite gumb UPDATE/WPS na enoti,
dokler ne zaslišite piska (približno
dve sekundi).
Med utripanjem indikatorja UPDATE/WPS
gumb za WPS ne deluje.
USB
4. Zaženite predvajanje z aplikacijo in prilagodite glasnost.
Za polnjenje baterije priključite enoto v električno vtičnico prek omrežnega napajalnika USB in kabla
mikro USB.
Za vzpostavitev brezžične povezave nadaljujte z 2. KORAKOM
AUDIO IN
3
V roku 90 sekund pritisnite gumb Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) na brezžičnem
usmerjevalniku.
utripa
sveti
Odvisno od brezžičnega usmerjevalnika pridržite gumb Wi-Fi Protected Setup (WPS) nekaj sekund.
Podrobnosti so v navodilih za uporabo usmerjevalnika.
Povezava z omrežjem Wi-Fi je vzpostavljena, ko indikator LINK zasveti oranžno.
Nadaljujte s 3. KORAKOM za predvajanje glasbe
Ta izdelek je namenjen za uporabo v teh državah:
IE/IT/GB/EE/AT/NL/CY/GR/HR/SE/ES/SK/SI/CZ/
DK/DE/HU/FI/FR/BG/BE/PL/PT/MT/LV/LT/RO/LU/
IS/NO/LI/CH/TR/AL/BA/MK/MD/RS/ME/Kosovo
Deli in upravljalne tipke
Opomba za uporabnike v Evropi
Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje,
da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami
in drugimi ustreznimi določbami v Direktivi
1999/5/ES.
Podrobnosti so na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Opombe glede omrežnega
napajalnika USB
• Pred povezavo ali odstranitvijo omrežnega
napajalnika USB izklopite enoto. V nasprotnem
primeru lahko pride do okvare.
• Uporabljajte samo priloženi napajalni kabel,
omrežni napajalnik USB in kabel mikro USB.
Ne uporabljajte nobenega drugega omrežnega
napajalnika USB, da preprečite okvaro enote.
Opombe glede licence
Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo
Sony uporablja na podlagi licenčne pogodbe
z imetnikom avtorskih pravic za to programsko
opremo. Na podlagi zahtev imetnika avtorskih
pravic za programsko opremo smo dolžni
uporabnike obvestiti o vsebini te pogodbe.
Obiščite spodnji spletni naslov in preberite
vsebino licence.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Pas od 5150 MHz do 5350 MHz je omejen izključno
na delovanje v zaprtih prostorih.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam
uredbe o elektromagnetni združljivosti (EMC)
glede uporabe povezovalnega kabla, krajšega
od 3 metrov.
 Indikator LINK
 Indikator NETWORK
 Indikator BLUETOOTH
 Indikator USB
 Indikator AUDIO IN
(klic)*3
 Gumb
 Gumb/indikator EXTRA BASS
 Gumb VOLUME –
 Gumb VOLUME +*3
 Indikator CHARGE
 Gumb/indikator  (vklop/izklop)/ PAIRING
 Oznaka N
 Gumb/indikator UPDATE, gumb WPS
 Gumb SET UP*1
 Gumb STEREO PAIR*1
 Indikator L*1
 Indikator R*1
 Priključek AUDIO IN
 Vrata USB
 Priključek DC IN 5V*2
 Gumb RESET
 Vzvod za odstranitev mreže
 Gumb FUNCTION
 Mikrofon
*1 Ti so na voljo po posodobitvi programske opreme te enote. Več informacij je na voljo v Vodniku za pomoč.
*2 Za polnjenje baterije povežite omrežni napajalnik USB s tem priključkom.
*3 Na gumbih
Če sveti/utripa indikator
Barva indikatorja, ki sveti/utripa, označuje stanje posameznih nastavitev. Več informacij je na voljo v Vodniku
za pomoč.
Preverjanje moči signala omrežja Wi-Fi (občutljivost sprejema)
Pridržite gumba VOLUME – in SET UP. Odvisno od moči signala zasvetijo indikatorji –. Število indikatorjev
je odvisno od moči signala. Če je signal prešibek, ne sveti noben indikator. Več informacij je na voljo v Vodniku
za pomoč.
Indikator  (vklop/izklop)
Stanje indikatorja
(barva)
Enota je vklopljena.
Zasveti (oranžno)
Enota je v stanju
pripravljenosti povezave
BLUETOOTH/omrežne
povezave.
Zasveti (rdeče)
Enota je v stanju
pripravljenosti.
Se izklopi
Enota je v načinu varčevanja
z energijo.
Utripa (zeleno)
Utripa (rdeče)
• Ko vklopite enoto, indikator
počasi utripa zeleno in
nato zasveti.
• Če pritisnete gumb
VOLUME –/+, indikator
zasveti enkrat ali trikrat,
odvisno od nastavljene
glasnosti.
Posodobitev programske
opreme ni uspela ali pa je
enota v varnostnem načinu.
Indikator LINK
Stanje indikatorja
(barva)
Stanje enote
Zasveti (oranžno)
Enota je povezana
z omrežjem Wi-Fi.
Utripa (oranžno)
Enota vzpostavlja povezavo
z omrežjem Wi-Fi.
Utripa (rdeče)
Omrežna povezava ni uspela.
Zasveti (rdeče)
Omrežna povezava ni uspela
ali povezava ni uspela, tudi
če je nastavitev omrežja
dokončana.
Indikator NETWORK
Stanje indikatorja
(barva)
Stanje enote
Zasveti (belo)
Enota je v načinu NETWORK.
Barva vklopljenega indikatorja se spreminja glede
na povezano glasbeno storitev. Več informacij je
na voljo v Vodniku za pomoč.
Indikator UPDATE
Stanje indikatorja
(barva)
Stanje enote
Zasveti (oranžno)
Enota, povezana z internetom,
zazna najnovejšo programsko
opremo.
Utripa (oranžno)
Enota posodablja programsko
opremo. Upravljanje enote
med posodabljanjem ni
mogoče.
Če med uporabo enote pride do težav, preverite
spodnja navodila za odpravljanje težav, še preden
se obrnete na lokalnega prodajalca izdelkov Sony.
• Preberite Vodnik za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
Pred uporabo enote natančno preberite ta
navodila, nato pa jih shranite za morebitno
poznejšo uporabo.
Stanje enote
Zasveti (zeleno)
Oznaka z naslovom MAC omrežja Wi-Fi je
nameščena na zunanji strani te enote.
• Pred uporabo enote preverite, ali njena delovna
napetost ustreza lokalnemu viru napajanja.
Postavitev
• Enote ne nameščajte v nagnjen položaj.
• Enote ne postavljajte v bližino toplotnih virov in
je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi,
prahu, vlagi, dežju ali udarcem.
Delovanje
• V vtičnice ali prezračevalno odprtino na zadnji
strani enote ne vstavljajte majhnih predmetov
itd., sicer lahko pride do kratkega stika ali
okvare enote.
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate slabim vremenskim
pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja
(na primer prižganih sveč).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
• Poiščite informacije o težavi na spletnem mestu
za podporo uporabnikom.
http://www.sony.eu/support
• Za polnjenje baterije priključite enoto v električno
vtičnico prek omrežnega napajalnika USB.
Nekatere težave boste morda lahko odpravili,
če napolnite baterijo.
• S koničastim predmetom, kot je sponka, pritisnite
gumb RESET na zadnji strani enote.
Če pritisnete gumb brez uporabe omrežnega
napajalnika USB, vklopite enoto tako, da pridržite
gumb  (vklop/izklop) ali povežete enoto
z omrežnim napajalnikom USB.
Če težave po upoštevanju vseh zgoraj navedenih
navodil ni mogoče odpraviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte prekomerni vročini,
na primer sončni svetlobi, ognju ipd.
Previdnostni ukrepi
Če je omrežni napajalnik USB priključen
v električno vtičnico, je povezan z napajalnim
omrežjem, tudi če je enota izklopljena.
Opomba glede uporabe z mobilnim
telefonom
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj
izvlecite glavni napajalni priključek iz električne
vtičnice.
Pazite, da izdelek ne pride v stik z vodo, ker ni
vodoodporen.
POZOR
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska,
ali je bil proizveden v imenu tega podjetja.
Vprašanja glede skladnosti izdelka z zakonodajo
Evropske unije naslovite na pooblaščenega
predstavnika – družbo Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija. V primeru vprašanj glede
servisa ali garancije glejte naslove, navedene
v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Veljavnost oznake CE je omejena samo na države,
kjer to zahteva zakonodaja (večinoma v državah
Evropskega gospodarskega prostora (EGP).
• Podrobnosti o delovanju mobilnega telefona,
kadar prejmete telefonski klic med prenosom
zvoka prek povezave BLUETOOTH, so na voljo
v navodilih za uporabo, priloženih mobilnemu
telefonu.
Varnost
Oznaka izdelka in pomembne informacije glede
varnosti so navedene na spodnji zunanji strani
glavne enote in na omrežnem napajalniku USB.
• Pred uporabo enote preverite, ali njena delovna
napetost ustreza lokalnemu viru napajanja.
Kraj nakupa
Delovna napetost
Vse države/regije
100 V–240 V pri
izmeničnem toku,
50 Hz/60 Hz
Obvestilo o programski opremi,
uporabljeni na podlagi licence
GNU GPL/LGPL
Ta izdelek vključuje programsko opremo, za
katero se uporablja naslednja licenca GNU
General Public License (v nadaljevanju »GPL«)
ali GNU Lesser General Public License
(v nadaljevanju »LGPL«). Ti določata, da imajo
kupci pravico do pridobivanja, spreminjanja
in nadaljnje distribucije izvorne kode zgoraj
omenjene programske opreme, in sicer v skladu
s pogoji ustrezne licence GPL ali LGPL. Izvorna
koda za zgoraj omenjeno programsko opremo
je na voljo v spletu.
Prenesete jo lahko na spodnjem spletnem
naslovu URL, kjer izberete ime modela
»h.ear go (SRS-HG1)«.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Družba Sony ne more odgovarjati na vprašanja
oz. se odzvati na poizvedbe v zvezi z vsebino
izvorne kode.
Čiščenje
Opombe glede posodobitve
• Za čiščenje ohišja ne uporabljajte alkohola,
bencina ali razredčila.
Če je ta enota povezana z internetom prek
omrežja Wi-Fi, lahko samodejno posodobi
programsko opremo na najnovejšo različico.
S posodobitvijo programske opreme bodo
dodane nove funkcije za priročnejšo in
zanesljivejšo uporabo.
Če ne želite omogočiti samodejne posodobitve
programske opreme, lahko to funkcijo
onemogočite prek aplikacije SongPal,
nameščene v pametnem telefonu/napravi
iPhone.
Vendar se lahko programska oprema
samodejno posodobi, da zagotovi zanesljivejšo
uporabo ipd., tudi če onemogočite to funkcijo.
Če to funkcijo onemogočite, lahko programsko
opremo še vedno posodobite ročno.
Podrobnosti o nastavitvi in delovanju najdete
v Vodniku za pomoč.
Enota brez posodobitev morda ne bo delovala.
Drugo
• Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi s to enoto, ki niso zajeta v tem
dokumentu, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
• Pri odstranjevanju ali odlaganju te enote enoto
uvodno nastavite, da ponastavite vse nastavitve
na tovarniško privzete vrednosti. Več informacij
je na voljo v Vodniku za pomoč.
Odpravljanje težav
(klic) in VOLUME + je otipljiva pika.
Če sveti/utripa indikator
Odstranjevanje izrabljenih baterij
ter električne in elektronske
opreme (velja za države EU in
druge evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni,
da izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski
simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra
ali 0,004 % svinca. S tem, ko izdelke in baterije
pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za okolje in
zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter
električno in elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje
z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca,
pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Avtorske pravice
• Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja
Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija
tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence podjetja Microsoft
ali njegove pooblaščene podružnice.
• iPhone in iPod sta blagovni znamki družbe
Apple Inc., zaščiteni v ZDA in drugih državah.
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi
za delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje
Apple ni odgovorno za delovanje te enote ali
njeno skladnost z varnostnimi in predpisanimi
standardi. Uporaba tega pripomočka z napravo
iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
App Store je oznaka storitve družbe Apple Inc.
•»
« je oznaka združenja Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® in Wi-Fi Alliance®
so zaščitene blagovne znamke združenja
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ in
Wi-Fi Protected Setup™ so blagovne
znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS
in Thomson.
• Oznaka N je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc.
v ZDA in v drugih državah.
• Besedna znamka in logotipi BLUETOOTH®
so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.,
Sony Corporation pa te blagovne znamke
uporablja na podlagi licence. Druge blagovne
znamke in tovarniška imena so blagovne
znamke svojih lastnikov.
• Google Play in Android sta blagovni znamki
družbe Google Inc.
• Google Cast in Google Cast Badge sta blagovni
znamki družbe Google Inc.
• »Xperia« in »Xperia Tablet« sta blagovni znamki
družbe Sony Mobile Communications AB.
• LDAC™ in logotip LDAC sta blagovni znamki
družbe Sony Corporation.
• DLNA™, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED™
so blagovne znamke, oznake storitev ali oznake
potrdil združenja Digital Living Network Alliance.
• Ta izdelek vključuje programsko opremo Spotify,
ki je predmet licenc tretjih oseb, ki jih najdete
na tem naslovu:
https://developer.spotify.com/
esdkthird-party-licenses/
• Spotify in logotipi Spotify so blagovne znamke
skupine Spotify Group.
• Imena enot in izdelkov v tem dokumentu
so običajno blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke svojega proizvajalca.
Oznaki ™ in ® sta izpuščeni iz besedila
v tem dokumentu.
(B)
Napajalni kabel (B) ni na voljo za uporabnike
v Hongkongu.
Polarnost vtiča
• Priključite napajalni kabel, povezan z omrežnim
napajalnikom USB, v lahko dostopno električno
vtičnico. V primeru težave ga takoj izključite iz
električne vtičnice.
• Omrežnega napajalnika USB ne postavljajte
v zaprt prostor, na primer v knjižno ali
vgradno omaro.
(A)
Zavrnitev odgovornosti za storitve,
ki jih ponujajo drugi ponudniki
Storitve, ki jih ponujajo tretje stranke, se lahko
brez predhodnega obvestila spremenijo,
začasno prekinejo ali ukinejo. Družba Sony
v takih primerih ne prevzema nobene
odgovornosti.
Tehnični podatki
Splošno
Napajanje
5 V pri enosmernem toku 1,5 A (pri uporabi
priloženega omrežnega napajalnika USB, povezanega
z napajanjem 100–240 V pri izmeničnem toku,
50 Hz/60 Hz) ali prek vgrajene litij-ionske baterije
Poraba energije
12 W
Poraba energije (v stanju pripravljenosti)
Manj kot 0,2 W
Poraba energije (v stanju pripravljenosti
povezave BLUETOOTH/omrežne povezave)
Manj kot 0,2 W
Življenjska doba litij-ionske baterije pri uporabi
povezave BLUETOOTH (brez povezave
z omrežjem Wi-Fi)
Približno 12 ur*1
Življenjska doba litij-ionske baterije pri uporabi
povezave z omrežjem Wi-Fi
Približno 8 ur*2
Čas polnjenja litij-ionske baterije
Približno 5 ur
Dimenzije (vključno z izbočeni deli
in upravljalnimi gumbi)
Približno 204 x 62 x 60 mm (š/v/g)
Teža
Približno 790 g
Priložena dodatna oprema
Omrežni napajalnik USB (1)
Kabel mikro USB (1)
Napajalni kabel (2)
Navodila za uporabo (ta dokument)
Garancijska kartica (1)
Za uporabnike v Združenem kraljestvu in Hongkongu
ter na Irskem, Cipru in Malti:
Uporabite napajalni kabel (A).
Napajalni kabel (B) zaradi varnostnih razlogov ni
predviden za uporabo v zgornjih državah/regijah,
zaradi česar takšna uporaba ni dovoljena.
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
Uporabljajte napajalni kabel (B).
*1 Ko uporabljate določen vir glasbe in je glasnost enote
nastavljena na 33. Če je glasnost enote nastavljena na
najvišjo raven, bo čas delovanja približno 4 ure. Čas je lahko
različen, odvisno od temperature ali pogojev uporabe.
*2 Ko uporabljate določen vir glasbe in je glasnost enote
nastavljena na 33. Če je glasnost enote nastavljena na
najvišjo raven, bo čas delovanja približno 4 ure. Čas je lahko
različen, odvisno od temperature ali pogojev uporabe.
Razdelek za vrata USB
Vrata USB
Združljivo napravo, kot je osebni računalnik ipd.,
lahko povežete z enoto prek komercialno dostopnega
kabla USB.
Podprt format*3
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24/32-bitni)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1-bitni)
*3 Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za
šifriranje/zapisovanje ter s snemalnimi napravami
in zapisovalnimi mediji ni zagotovljena.
Združljivi modeli naprav iPhone/iPod
Tehnologija Bluetooth deluje z napravami
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPod touch (6. generacija), iPod touch
(5. generacija).
Opomba
Družba Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo ali
poškodbo podatkov, shranjenih v napravi iPhone ali
iPod, pri uporabi s to enoto.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
obvestila.
Download PDF

advertising