Sony | SRS-X99 | Sony SRS-X99 Prenosni brezžični zvočnik BLUETOOTH®/Wi-Fi Vodnik za povezavo Wi-Fi

4-567-505-12(1) (SL)
V tem dokumentu je opisano, kako predvajati glasbo, ko enoto povežete z omrežjem Wi-Fi.
Priloženi dokumenti
Omrežje Wi-Fi vam omogoča, da brez težav uživate v glasbi, shranjeni v domačih brezžičnih napravah, kot so osebni računalnik ali pametni telefon/naprava iPhone. Opise drugih načinov povezave ali poslušanja glasbe najdete v Vodniku za pomoč (na desni strani).
Začetna navodila za Wi-Fi (ta dokument)
Osebni zvočni sistem
Začetna navodila
za Wi-Fi
Najprej Priključite enoto v električno vtičnico in
namestite anteno v pokončni položaj.
SRS-X99
Vsebuje pomembne varnostne informacije ter informacije glede načina
povezave BLUETOOTH, odpravljanja težav ipd.
Z aplikacijo Media Go dajte glasbo, shranjeno
v osebnem računalniku, v skupno rabo in z njo
upravljajte z aplikacijo SongPal*1, nameščeno v vašem
pametnem telefonu.
Za konfiguracijo nastavitev Wi-Fi enote uporabite pametni
telefon z operacijskim sistemom Android z nameščeno
(brezplačno) aplikacijo SongPal.
PC (Media Go)
iPhone
Za konfiguracijo nastavitev Wi-Fi enote uporabite napravo
iPhone/iPad/iPod touch z nameščeno (brezplačno)
aplikacijo SongPal.
PC (iTunes)
Vodnik za pomoč (dokument v spletu, velja za osebni računalnik/
pametni telefon)
PC (Windows Media Player)
WPS
Za konfiguracijo nastavitev Wi-Fi enote uporabite brezžični
usmerjevalnik z gumbom WPS (AOSS).
Vsebuje podrobnosti o enoti, omrežju in načinu povezave BLUETOOTH
z različnimi napravami, načinu predvajanja zvoka z visoko ločljivostjo itd.
Pametni telefon (aplikacija SongPal)
Konfigurirajte nastavitve Wi-Fi z brskalnikom osebnega računalnika.
Glejte navodila za uporabo v ločenem dokumentu v razdelku
»Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi«.
PC
Prepričajte se, da kabel LAN ni priključen. Žične in
brezžične povezave ne morete uporabljati hkrati.
Navodila za uporabo (ločen dokument)
Xperia
Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi
90 stopinj
Opisuje, kako poslušati glasbo, shranjeno v osebnem računalniku ali drugi
napravi, prek omrežja Wi-Fi.
Izberite napravo ali programsko opremo, s katero boste predvajali
glasbo, nato nadaljujte z razdelkom » Poslušanje glasbe z enoto«
na drugi strani.
Izberite način povezave Wi-Fi, ki ustreza vaši napravi,
nato nadaljujte z razdelkom » Povezovanje enote
z omrežjem Wi-Fi« spodaj.
Z aplikacijo SongPal poslušajte glasbo, shranjeno
v pametnem telefonu ali napravi iPhone/iPad/
iPod touch.
Xperia (aplikacija WALKMAN®)
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
iPhone/iPad/iPod touch
*1 Če uporabljate aplikacijo Media Go neposredno v osebnem računalniku brez pametnega telefona, potrebujete poleg
omrežne povezave dodaten način povezovanja (npr. povezavo BLUETOOTH).
 Povezava enote z omrežjem Wi-Fi
Xperia
Za konfiguracijo nastavitev Wi-Fi enote
uporabite pametni telefon z operacijskim
sistemom Android, kot na primer Xperia,
z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal.
Za to metodo je potrebna povezava Wi-Fi
pametnega telefona in povezava BLUETOOTH,
vzpostavljena med pametnim telefonom in
enoto. Informacije o nastavitvah Wi-Fi
so poslane iz pametnega telefona v enoto
prek povezave BLUETOOTH.
• Nekateri brezžični usmerjevalniki imajo več
imen SSID.
Povežite enoto in pametni telefon Android
na isti SSID.
Zahtevane naprave: Xperia™ ali drug pametni telefon z operacijskim sistemom Android, brezžični usmerjevalnik
1
2
3
Predhodni koraki:
Tapnite gumb / (vklop/stanje
pripravljenosti), da vklopite enoto.
Vzpostavite povezavo BLUETOOTH
med enoto in pametnim telefonom.
 Povežite pametni telefon z omrežjem Wi-Fi.
Če vaš pametni telefon ne podpira funkcije NFC,
sledite korakom  do  na desni strani.
 Vnesite SSID in geslo usmerjevalnika, s katerim
želite povezati pametni telefon, v prosta mesta,
ki sledijo.
 Tapnite [SongPal], da zaženete
aplikacijo v pametnem telefonu.
Podrobnosti so v navodilih za uporabo
usmerjevalnika.
Utripa
Počasi utripa
SSID:
Upoštevajte navodila na zaslonu.
 Vklopite funkcijo BLUETOOTH v pametnem
telefonu.
 Tapnite, da zaženete
aplikacijo SongPal,
nato tapnite [Open the
Bluetooth setting
screen].
 Enkrat tapnite gumb
PAIRING na enoti.
 Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon.
Indikator / (vklop/stanje pripravljenosti)
zasveti zeleno.
Ko začne indikator LINK počasi utripati (enkrat
na tri sekunde), nadaljujte z naslednjim korakom.
Počasno utripanje se začne čez približno 2 minuti.
 Na zaslonu
pametnega telefona
tapnite [SRS-X99].
4
5
6
Preverite, ali indikator
(BLUETOOTH) sveti.
Sledite navodilom aplikacije SongPal,
da konfigurirate nastavitve Wi-Fi.
Preverite, ali indikator LINK sveti oranžno.
Če naprava zahteva vpis gesla,
izberite SSID in vnesite geslo,
ki ste ga vpisali v 1. koraku - .
Utripa
Utripa
 S pametnim telefonom se dotaknite oznake
N-Mark na enoti.
Geslo:
Aplikacijo SongPal poiščite
v storitvi Google Play™.
Pametni telefon, nezdružljiv s funkcijo NFC
(BLUETOOTH)
*2 Ko gumb (BLUETOOTH) PAIRING tapnete ob prvi
uporabi te enote, indikator (BLUETOOTH) hitro
utripa. Če želite seznaniti drugo napravo, tapnite in
pridržite gumb (BLUETOOTH) PAIRING, dokler ne
zaslišite zvočnega signala.
Prikaže se zaslon na desni.
Pritisnite in
držite, dokler se
pametni telefon
ne odzove.
Če indikator sveti neprekinjeno, je vzpostavljena
povezava Wi-Fi. To lahko traja več kot eno minuto,
odvisno od okolja.
Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, indikator
(BLUETOOTH) preneha utripati in sveti neprekinjeno.
Seznanjanje je končano v približno 1 minuti.
Sveti
Sveti
Indikator (BLUETOOTH) začne hitro
utripati belo.*2
Navodila za predvajanje so na drugi strani
iPhone
Za konfiguracijo nastavitev Wi-Fi enote
uporabite napravo iPhone z nameščeno
(brezplačno) aplikacijo SongPal.
Za to metodo je potrebna povezava Wi-Fi
naprave iPhone in povezava BLUETOOTH,
vzpostavljena med napravo iPhone in enoto.
Informacije o nastavitvah Wi-Fi so poslane
iz naprave iPhone v enoto prek povezave
BLUETOOTH.
Zahtevane naprave: iPhone/iPad/iPod touch, brezžični usmerjevalnik
1
2
3
4
5
6
Predhodni koraki:
Tapnite gumb / (vklop/stanje
pripravljenosti), da vklopite enoto.
Vzpostavite povezavo BLUETOOTH med enoto in napravo iPhone.
Preverite, ali indikator
(BLUETOOTH) sveti.
Sledite navodilom aplikacije SongPal, da konfigurirate nastavitve Wi-Fi.
Preverite, ali indikator LINK sveti
oranžno.
 Preverite, ali je naprava
iPhone povezana
v omrežje Wi-Fi.
 Enkrat tapnite gumb
na enoti.
(BLUETOOTH)
PAIRING
 Poiščite enoto v napravi iPhone.
 Tapnite [SongPal], da zaženete
aplikacijo v napravi iPhone.
 Če se na zaslonu prikaže sporočilo [Share Wi-Fi
settings?], tapnite [Allow].
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Prikaže se zaslon na desni.
Utripa
• Nekateri brezžični usmerjevalniki imajo več
imen SSID. Enoto in napravo iPhone povežite
na isti SSID.
Tapnite [Settings]  [Bluetooth].
Počasi utripa
Utripa
 Ko se prikaže zaslon na desni,
tapnite [OK].
Sveti
Utripa
Sveti
Vklopite BLUETOOTH.
 Namestite aplikacijo SongPal v napravo iPhone.
Indikator
Poiščite aplikacijo SongPal
v trgovini App Store
Indikator / (vklop/stanje pripravljenosti)
zasveti zeleno.
Ko začne indikator LINK počasi utripati (enkrat
na tri sekunde), nadaljujte z naslednjim korakom.
Počasno utripanje se začne čez približno 2 minuti.
(BLUETOOTH) začne hitro utripati belo.*3
*3 Ko gumb (BLUETOOTH) PAIRING tapnete ob prvi
uporabi te enote, indikator (BLUETOOTH) hitro utripa.
Če želite seznaniti drugo napravo, tapnite in pridržite
gumb (BLUETOOTH) PAIRING, dokler ne zaslišite
zvočnega signala.
Če indikator sveti neprekinjeno, je vzpostavljena
povezava Wi-Fi. To lahko traja več kot eno minuto,
odvisno od okolja.
Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, indikator
(BLUETOOTH) preneha utripati in sveti neprekinjeno.
Tapnite [SRS-X99].
Navodila za predvajanje so na drugi strani
WPS
Za konfiguracijo nastavitev Wi-Fi enote
pritisnite gumb WPS (AOSS) na brezžičnem
usmerjevalniku in enoti.
• V navodilih za uporabo usmerjevalnika
preverite, ali je vaš brezžični usmerjevalnik
združljiv s funkcijo WPS (Wi-Fi Protected
Setup™).
Zahtevana naprava: Brezžični usmerjevalnik z gumbom WPS (AOSS)
1
2
3
4
5
Postavite enoto v bližino brezžičnega
usmerjevalnika.
Tapnite gumb / (vklop/stanje
pripravljenosti), da vklopite enoto.
Pridržite gumb WPS na enoti,
dokler ne zaslišite zvočnega signala
(pribl. 2 sekundi).
V naslednjih 90 sekundah pritisnite
gumb WPS*4 na usmerjevalniku.
Preverite, ali indikator LINK sveti oranžno.
Nastavitve Wi-Fi enote lahko konfigurirate z brskalnikom osebnega računalnika. Povežite enoto in osebni
računalnik z omrežnim kablom (LAN), ki je na voljo v trgovinah.
Utripa
Utripa
Če se povezava Wi-Fi ne vzpostavi
Sveti
Počasi utripa
Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo v razdelku »Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi«
Indikator / (vklop/stanje pripravljenosti)
zasveti zeleno.
Ko začne indikator LINK počasi utripati (enkrat
na tri sekunde), nadaljujte z naslednjim korakom.
Počasno utripanje se začne čez približno 2 minuti.
Gumb WPS je na zadnji strani enote.
Odvisno od brezžičnega usmerjevalnika pritisnite in
za nekaj sekund pridržite gumb WPS. Podrobnosti so
v navodilih za uporabo usmerjevalnika.
Če indikator sveti neprekinjeno, je vzpostavljena
povezava Wi-Fi. To lahko traja več kot eno minuto,
odvisno od okolja.
*4 Gumb WPS se morda imenuje »gumb AOSS« (odvisno
od brezžičnega usmerjevalnika).
Navodila za predvajanje so na drugi strani
Nadaljevanje: » Poslušanje glasbe z enoto« na drugi strani
 Poslušanje glasbe z enoto
Obračuna se lahko prenos podatkov za prenos aplikacije ali brskanje po Vodniku za pomoč. Oblika in zasloni aplikacije se lahko spremenijo brez obvestila.
©2015 Sony Corporation
Glasba, shranjena v osebnem računalniku
Glasba, shranjena v pametnem telefonu/napravi iPhone
Zahtevane naprave: Osebni računalnik z nameščeno aplikacijo Media Go, pametni telefon ali naprava iPhone/iPad/
iPod touch z nameščeno aplikacijo SongPal
PC (Media Go)
Glasbo, shranjeno v osebnem računalniku,
lahko poslušate s programsko opremo
Media Go. Za upravljanje aplikacije Media Go
potrebujete pametni telefon/napravo iPhone
z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal.
• Najprej pojdite na spodnji naslov URL in
namestite (brezplačno) aplikacijo Media Go
v osebni računalnik.
Za uporabnike v Evropi:
http://www.sony.eu/support
Za uporabnike v ZDA:
http://esupport.sony.com/US
Za uporabnike v Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA/
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/section/support
1
2
3
Povežite enoto, osebni računalnik
in pametni telefon/napravo iPhone
z omrežjem Wi-Fi.
Tapnite gumb NETWORK na enoti.
Pripravite aplikacijo Media Go.
 Zaženite aplikacijo [Media Go] v osebnem
računalniku.
Pametni telefon (aplikacija SongPal)
Zahtevana naprava: Pametni telefon ali naprava iPhone/iPad/iPod touch z nameščeno aplikacijo SongPal
Z (brezplačno) aplikacijo SongPal lahko
poslušate glasbo, shranjeno v pametnem
telefonu ali napravi iPhone.
• Podrobnosti o aplikaciji SongPal so na
voljo v navodilih za uporabo v razdelku
»O aplikaciji SongPal«.
1
2
3
Povežite enoto in pametni telefon/napravo
iPhone z omrežjem Wi-Fi.
Nastavite enoto za delovanje
z aplikacijo SongPal.
Predvajajte glasbo, shranjeno v pametnem
telefonu/napravi iPhone z aplikacijo
SongPal.
 Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon/
napravo iPhone.
 V meniju [Tools] izberite [Preferences...].
 Tapnite pametni telefon/napravo
iPhone.
Če je aplikacija SongPal že nameščena, preskočite ta
postopek in pojdite na korak .
Poiščite aplikacijo SongPal v storitvi
Google Play ali App Store.
 Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Preferences
Indikator NETWORK zasveti belo in enota preklopi
v način NETWORK.
Enoto in pametni telefon/napravo iPhone povežite na isti
SSID usmerjevalnika.
Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete
na drugi strani; prepričajte se, da indikator LINK na enoti
sveti oranžno.
Enoto in vse naprave povežite na isti SSID usmerjevalnika.
Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete
na drugi strani; prepričajte se, da indikator LINK na enoti
sveti oranžno.
 Ko se prikaže zaslon na desni,
tapnite [SRS-X99].
 Izberite pesem, ki jo želite predvajati,
in prilagodite glasnost.
Glasba se predvaja.
4
5
Aplikacijo Media Go v osebnem računalniku
nastavite kot strežnik.
Predvajajte glasbo, shranjeno v osebnem računalniku, s pametnim telefonom/napravo iPhone.
 Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon/
napravo iPhone.
 Izberite [Media Sharing], nato preverite
[Library name].
Xperia (aplikacija WALKMAN®)
 Ko se prikaže zaslon na desni,
tapnite [SRS-X99].
 Izberite [Library name], ki ste ga
označili v 4. koraku - .
Če je aplikacija SongPal že nameščena, preskočite ta
postopek in pojdite na korak .
[Library name] lahko preimenujete s poljubnim imenom.
Ime knjižnice
 Tapnite [Music].
 Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Videoposnetkov in fotografij ni
mogoče predvajati.
 Tapnite [Home Network].
Glasbo, shranjeno v pametnem telefonu
Xperia, lahko poslušate s prednameščeno
aplikacijo WALKMAN®.
• Pri nekaterih modelih pametnega telefona Xperia
aplikacija WALKMAN® morda ni prednameščena.
V tem primeru te funkcije ne morete uporabiti.
• Najprej nadgradite Android OS pametnega
telefona Xperia na najnovejšo različico.
• V pametnem telefonu Xperia boste morda morali
onemogočiti možnost [Auto-select wireless
option] v nastavitvah [Throw settings].
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo
pametnega telefona Xperia.
Poiščite aplikacijo SongPal v storitvi Google Play
ali App Store.
Media Sharing
Zahtevana naprava: Pametni telefon Xperia, združljiv z aplikacijo WALKMAN®
1
2
Povežite enoto in pametni telefon Xperia
z omrežjem Wi-Fi.
Predvajajte glasbo, shranjeno v pametnem telefonu Xperia, z aplikacijo WALKMAN®.
 Tapnite
([WALKMAN®]),
da zaženete aplikacijo
v pametnem telefonu
Xperia.
 Predvajajte glasbo in prilagodite glasnost.
 Tapnite , nato
tapnite [SRS-X99].
Prepričajte se, da so v razdelku [Media Sharing]
obkljukane vse tri možnosti.
 Ko zaslon potrdite, izberite [OK].
Enoto in pametni telefon Xperia povežite na isti SSID
usmerjevalnika.
Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete
na drugi strani; prepričajte se, da indikator LINK na enoti
sveti oranžno.
 Izberite pesem s seznama in jo predvajajte.
Prilagodite glasnost z aplikacijo SongPal.
Glasba se predvaja.
Glasba se predvaja.
PC (iTunes)
Glasbo, shranjeno v aplikaciji iTunes
v osebnem računalniku, lahko poslušate
prek enote s funkcijo AirPlay.
• Najprej posodobite aplikacijo iTunes na
najnovejšo različico.
Zahtevana naprava: Osebni računalnik z nameščeno aplikacijo iTunes
iPhone/iPad/iPod touch
1
2
Povežite enoto in osebni računalnik
z omrežjem Wi-Fi.
Glasbo predvajajte z aplikacijo iTunes v osebnem računalniku.
 Zaženite aplikacijo iTunes v osebnem računalniku.
 Izberite
 Izberite [SRS-X99] v meniju AirPlay programa iTunes.
(AirPlay) v oknu aplikacije iTunes.
Zahtevana naprava: iPhone/iPad/iPod touch
S funkcijo AirPlay lahko poslušate glasbo,
shranjeno v napravi iPhone/iPad/iPod touch.
1
2
• Najprej posodobite napravo iPhone/iPad/
iPod touch na najnovejšo različico.
• Slike zaslonov so primeri, za katere je bil
uporabljen operacijski sistem iOS 8.
Povežite enoto in napravo iPhone/iPad/
iPod touch z omrežjem Wi-Fi.
Predvajajte glasbo z napravo iPhone/iPad/iPod touch.
 Povlecite s prstom proti vrhu
zaslona, da se prikaže
nadzorno središče.
 Tapnite [SRS-X99].
 Izberite pesem, ki jo želite predvajati,
in prilagodite glasnost.
 Predvajajte glasbo in prilagodite glasnost.
 Tapnite
Enoto in osebni računalnik povežite na isti SSID
usmerjevalnika.
Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete
na drugi strani; prepričajte se, da indikator LINK na enoti
sveti oranžno.
(AirPlay).
Enoto in napravo iPhone/iPad/iPod touch povežite na isti
SSID usmerjevalnika.
Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete
na drugi strani; prepričajte se, da indikator LINK na enoti
sveti oranžno.
Glasba se predvaja.
Glasba se predvaja.
PC (Windows Media Player)
Glasbo lahko poslušate prek enote s programsko opremo
Windows Media Player v osebnem računalniku.
• Podrobnosti najdete v Vodniku za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
SongPal Link:
Več informacij o enoti najdete v drugih dokumentih
Uživajte v glasbi v katerem koli prostoru prek omrežja Wi-Fi.
Svojo najljubšo glasbo, shranjeno v osebnih računalnikih ali mobilnih
telefonih ali celo tisto, ki jo najdete prek storitev pretakanja, lahko
poslušate v različnih prostorih z vrhunsko kakovostjo zvoka.
Navodila za uporabo (ločen dokument)
Funkcijo upravljate z aplikacijo SongPal, nameščeno v pametnem
telefonu/napravi iPhone.
Če uporabljate več naprav, ki so združljive s funkcijo SongPal Link,
morajo biti vse naprave povezane z istim omrežjem Wi-Fi. Več
podrobnosti najdete v Vodniku za pomoč, navedenem na desni strani,
ali Začetnih navodilih za Wi-Fi, ki so priložena vsem napravam.
• Varnostne informacije
• Deli in upravljalne tipke
• Vzpostavljanje omrežne povezave Wi-Fi z osebnim
računalnikom
• Način povezave/predvajanja z napravo BLUETOOTH,
USB ali drugimi napravami
• O funkciji NFC
• Odpravljanje težav
• Tehnični podatki ipd.
Vodnik za pomoč (dokument v spletu, velja za osebni računalnik/pametni telefon)
• Podrobnosti omrežne povezave Wi-Fi
• Povezovanje z aplikacijo SongPal
• Omrežna povezava in način predvajanja s posameznimi
operacijskimi sistemi/napravami
• Povezava BLUETOOTH in način predvajanja z različnimi napravami
• Predvajanje datotek z obliko zvočnega zapisa v visoki ločljivosti
• Posodobitev programske opreme ipd.
Naslova URL Vodnika za pomoč:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Download PDF

advertising