Sony | SRS-X5 | Sony SRS-X5 Brezžični zvočnik BLUETOOTH® Navodila za uporabo

4-529-081-21(1)
Največji obseg komunikacije
Največji obseg komunikacije je v naslednjih pogojih lahko manjši:
– med enoto in napravo Bluetooth se nahaja ovira (človek, kovina, stena, ipd.),
– v bližini enote je v uporabi brezžična naprava LAN,
– v bližini je v uporaabi mikrovalovna pečica,
– v bližini je v uporabi naprava, ki oddaja elektromagnetno valovanje.
Motnje, ki jih povzročajo druge naprave
Osebni avdio sistem
Navodila za uporabo
SL
Ker naprava Bluetooth in brezžična naprava LAN (IEEE802.11b/g) uporabljata enako frekvenco, se utegnejo
pojaviti mikrovalovne motnje, ki vplivajo na hitrost komunikacije, povzročajo šum in nepravilno povezavo, če
enoto uporabljate v bližini brezžične naprave LAN. V tem primeru opravite naslednje:
– uporabljajte enoto najmanj 10 m oddaljeno od brezžične naprave LAN,
– če enoto uporabljate v oddaljenost 10 m od brezžične naprave LAN, le-to izklopite.
Motnje, ki jih lahko povzroča drugim napravam
Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, utegnejo vplivati na delovanje elektronskih zdravstvenih naprav.
Na naslednjih mestih izključite enoto in napravo Bluetooth, ker bi utegnila povzročiti nesrečo:
– kjer je prisoten vnetljiv plin, v bolnicah, na vlaku, v avionu ali na bencinski črpalki,
– v bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.
Opombe
łDa bi omogočili uporabo funkcij Bluetooth, mora naprava Bluetooth imeti enak profil kot sistem.
Upoštevajte, da tudi če sta profila enaka, utegnejo biti funkcije različne, kar je odvisno od tehničnih lastnosti.
łZaradi značilnosti brezžične Bluetooth tehnologije, utegne imeti zvok, ki se predvaja na sistemu, malce
zakasnitve v primerjavi s predvajanim zvokom naprave Bluetooth med govorjenjem po telefonu ali
poslušanjem glasbe.
łTa sistem podpira varnostne funkcije, ki so združljive s standardom BLUETOOTH in tako zagotavlja varno
povezavo pri uporabi brezžicne tehnologije BLUETOOTH. Varna uporaba povezave je tudi odvisna od
nastavitev. Bodite pozorni pri komunikaciji z brezžicni tehnologijo BLUETOOTH.
łNe prevzemamo nikakršne odgovornosti za informacije med komunikacijo Bluetooth.
łNaprava s funkcijo Bluetooth mora ustrezati standardom Bluetooth, ki jih določa Bluetooth SIG in mora biti
overovljena. Tudi če priključena naprava ustreza zgoraj omenjenim Bluetooth standardom, nekaterih naprav
morda ne bo mogoče priključiti ali ne bodo pravilno delovale, kar je odvisno od funkcij in lastnosti naprave.
łPri nekaterih Bluetooth napravah, povezanih s sistemom ali komunikacijskim okoljem, se utegne pojaviti
šum ali utegne zvok prekinjati.
SRS-X5
©2014 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Tehnični podatki
Zvočniki
Osebni avdio sistem
Zvočniški sistem
Prosimo vas, da pred uporabo tega sistema pozorno preberete sledeča navodila in jih shranite za kasnejši
vpogled.
Tip ohišja
OPOZORILA
Ojačevalnik
Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Referenčna izhodna moč
Da zmanjšate nevarnost požara, ne pokrivajte prezračevalnih odprtin s časopisnim papirjem, prti, zavesami itd.
Na napravo ne postavite vira odprtega ognja kot je sveča.
Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte kapljanju ali polivanju ali nanj
postavljajte posod, ki so napolnjene s tekočino (npr. vaze).
Naprave ne nameščajte v ozek, zaprt prostor kot je knjižna polica ali vgradna omara.
Ne izpostavljajte baterij (akumulatorske baterije ali vstavljenih baterij) dlje časa visokim temperaturam, na
primer sončni svetlobi, ognju in podobnem.
Ker lahko z odklopom vtiča napajalnega kabla popolnoma odklopite napajanje naprave, naj bo napajalni kabel
vklopljen v električno vtičnico, ki je na lahko dostopnem mestu.
Napajanje sistema ni popolnoma izklopljeno dokler je v električno vtičnico priklopljen napajalni kabel – tudi,
če ste izklopili sam sistem.
Varnostna opozorila
Opombe za uporabo s prenosnim telefonom
łZa podrobnosti o upravljanju prenosnega telefona v primeru sprejemanja klica, ko predvajate zvok preko
Bluetooth povezave, glejte navodila za uporabo prenosnega telefona.
O varnosti
Tablica z imenom in pomembnimi podatki v zvezi z varnostjo se nahaja na spodnji strani ohišja enote in na
površini omrežnega napajalnika.
łPred uporabo sistema se prepričajte, da je napetost sistema enaka lokalni omrežni napetosti.
Kraj nakupa
Operativna napetost
Vse države/regije
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Opombe o omrežnem napajalniku
łPred priključitvijo ali izključitvijo omrežnega napajalnika sistem izključite, da ne bi prišlo do okvare.
łUporabljajte le priloženi omrežni napajalnik. Ne uporabljajte drugih napajalnikov, ker bi lahko poškodovali
sistem.
Polariteta vtiča
łPriključite omrežni napajalnik v bližnjo stensko vtičnico. Če se pojavijo težave, ga nemudoma izključite iz
vtičnice.
łNe nameščajte omrežnega napajalnika v ozek, zaprt prostor kot je knjižna polica ali vgradna omara.
łDa zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, omrežnega napajalnika ne izpostavljajte kapljanju ali
polivanju ali nanj postavljajte posod, ki so napolnjene s tekočino (npr. vaze).
Satelitski zvočnik: pribl. 38 mm (premer) × 2
Nizkotonski zvočnik: pribl. 58 mm (premer) × 1
Satelitski zvočnik: zaprto ohišje
Nizkotonski zvočnik: pasivni radiator
Uporaba omrežnega napajalnika: 5 W + 5 W (satelitski zvočnik, 1 % harmoničnega
popačenja, 1 kHz, 6 Ω) 10 W (nizkotonski zvočnik, pri 1 % harmoničnega popačenja,
100 Hz, 4 Ω)
Uporaba baterije: 1 W + 1 W (satelitski zvočnik, 1% harmoničnega popačenja, 1kHz,
6 Ω) 6 W (nizkotonski zvočnik, pri 1% harmoničnega popačenja, 100 Hz, 4 Ω)
BLUETOOTH
Sistem povezovanja
BLUETOOTH Specification version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Izhod
BLUETOOTH Specification Power Class 2
Največja razdalja povezave
Pribl. 10 m*1
Frekvenčni pas
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulacijska metoda FHSS
Združljivi Bluetooth profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
SBC*4, AAC*5, aptX
Združljivi kodek*3
Razpon prenosa (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)
*1 Dejanski doseg bo odvisen od dejavnikov kot so prepreke med napravama, magnetna polja okoli
mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, operacijski sistem, programska oprema itd.
*2 BLUETOOTH STANDARDNI PROFILI PRIKAZUJEJO NAMEN BLUETOOTH POVEZAVE MED NAPRAVAMI.
*3 Kodek: Format stiskanja in pretvorbe avdio signala
*4 Subband Codec
*5 Napredno zvočno kodiranje
Mikrofon
Tip
Kondenzatorski
Usmerjevalne lastnosti
Vsesmeren
Efektiven frekvečni razpon
100 Hz - 7.000 Hz
Splošno
łČe imate v zvezi z uporabo te enote vprašanja ali se pojavijo težave, ki v teh navodilih niso opisane, se
posvetujte z vašim najbližjim Sony prodajalcem.
AUDIO IN priključek (ø 3,5 mm stereo mini vtič)
USB priključek, tipa A (za polnjenje baterije priključene naprave) (5
V, največ 1,5 A)
Napajanje
DC 12,5 V (z uporabo priloženega omrežnega napajalnika,
priključenega v vir napajanja AC 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) ali uporaba
vgrajene litij-ionske baterije
Čas delovanja litij-ionske baterije (z uporabo Bluetooth povezave)
Pribl. 8 ur*6
Mere (vključno z izstopajočimi deli in gumbi)
Pribl. 221 mm × 118 mm × 51 mm (š/v/g)
Masa
Pribl. 1.200 g, vključno z baterijo
Priloženi dodatki
Omrežni napajalnik (AC-S125V25A) (1)
Kratka navodila za hitro uporabo (1)
Navodila za uporabo (ta dokument) (1)
Garancijski list (1)
Opombe o avtorskih pravicah in dovoljenjih
*6 Čas je odvisen od temperature in pogojev uporabe.
Opombi o postavitvi
łZvočnika ne postavljajte v nagnjen položaj.
łSistema ne puščajte v bližini grelnih naprav ali v prostoru, kjer bo sistem izpostavljen neposredni sončni
svetlobi, prahu, vlagi, dežju ali udarcem.
Opomba o delovanju
łV odprtine priključkov ali prezračevalni odprtine ne vstavljajte majhnih predmetov itd. Vstavljanje
predmetov v odprtine lahko povzroči kratek stik ali poškoduje napravo.
Opomba o čiščenju
łZa čiščenje ohišja ne uporabljajte alkohola, bencina ali razredčila.
Drugo
łZnamka in logotip BLUETOOTH® sta last podjetja Bluetooth SIG, Inc. Podjetje Sony Corporation ima
dovoljenje za uporabo teh znamk.
łOznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih
državah.
łDruge trgovske znamke in imena so v lasti podjetja na katerega se trgovska znamka ali ime nanaša.
Vhod
DC OUT
Pridržujemo si pravico do spremembe oblike in tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.
Kaj je tehnologija BLUETOOTH?
Brezžična tehnologija Bluetooth je tehnologija kratkega dometa, ki omogoča brezžičen prenos podatkov med
digitalnimi napravami, kot sta računalnik in digitalni fotoaparat. Brezžična tehnologija Bluetooth deluje znotraj
dometa približno 10 metrov.
Običajno se povezuje dve napravi, lahko pa povežete tudi več naprav hkrati.
Za priključitev ne potrebujete kabla, ker je Bluetooth brezžična tehnologija. Napravam tudi ni potrebno, da so
obrnjene ena proti drugi, kot pri infrardeči tehnologiji. Tako napravo lahko uporabljate, na primer, v vreči ali
žepu.
Tehnologija Bluetooth je mednarodni standard, katerega podpira že na milijone podjetij po vsem svetu,
mnoga podjetja pa jo vključujejo v svoje izdelke.
SRS-X5 EU8/CEK/AU4 (SL) 4-529-081-21(1)
Download PDF

advertising