Sony | SRS-BTS50 | Sony SRS-BTS50 Prenosni brezžični zvočnik BLUETOOTH® Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

4-466-339-21(1)
Združitev z drugo ali več BLUETOOTH
napravami (ročna združitev)
Priložena navodila
IIK7
Osebni avdio
sistem
Kratka navodila za hitro uporabo (ta dokument)
Vsebuje navodila o povezavi enote z drugimi BLUETOOTH napravami in
osnovnim delovanjem.
Kratka navodila za hitro uporabo
1
2
Referenčna navodila
SL
Vklopite enoto.
Pritisnite in okrog 2 sekundi držite tipko PAIRING, dokler ne
začne hitro utripati modra lučka (BLUETOOTH).
Vsebuje opozorila in tehnične podatke enote.
Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte povezavo.
Ko modra lučka (BLUETOOTH) preneha utripati in ostane osvetljena, je
enota povezana z napravo.
Za prekinitev povezave z enoto se s pametnim telefonom ponovno dotaknite
enote.
Vodnik za pomoč uporabnikom
Vodnik za pomoč uporabnikom lahko preberete na računalniku ali
pametnemu telefonu. Vsebuje podrobnejše informacije o enoti. Vodnik za
pomoč uporabnikom prav tako vsebuje informacije o odpravljanju težav
pri uporabi enote.
SL
URL:
Hitro utripanje
(modra barva)
Nasvet
3
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-bts50/zz/
Dvodimenziolna koda
Povezava z združeno napravo
1
2
3
Polnjenje enote
Ta enota je opremljena z vgrajeno litij-ionsko akumulatorsko baterijo. Pred
uporabo baterijo napolnite s priloženim omrežnim napajalnikom.
Po vzpostavitvi BLUETOOTH povezave z vašo BLUETOOTH napravo funkcije upravljajte
na tej enoti.
Če je izklopljena modra lučka (BLUETOOTH), enkrat pritisnite
tipko INPUT in modra lučka bo začela utripati (BLUETOOTH).
Poslušanje glasbe
BLUETOOTH povezavo izvedite preko BLUETOOTH naprave.
Začnite s predvajanjem na BLUETOOTH napravi in prilagodite glasnost.
Povezava z enim dotikom preko pametnega
telefona
Osvetljena
oranžno
SRS-BTS50
Profil: A2DP, AVRCP
Na povezani napravi nastavite ustrezni nivo glasnosti in s tipkama VOL +/–
prilagodite glasnost na tej enoti.
VOL −
NFC (Near Field Communication) je tehnologija, ki zagotavlja brezžično
komunikacijo na kratki razdalji med različnimi napravami, kot so prenosni telefoni
in druge prenosne naprave. Funkcija NFC zagotavlja preprostejši prenos podatkov
z dotikom simbola ali posebej zasnovanega dela na napravi, ki podpira funkcijo
NFC.
Polnjenje se začne, ko enoto z omrežnim napajalnikom priključite v
električno vtičnico. Oranžno se osvetli lučka CHARGE. Polnjenje se zaključi v
okrog 3 urah in lučka se izklopi.
1
Na pametnem telefonu vklopite funkcijo NFC.
Tipka VOL + je označena
z otipljivo točko.
Klicanje/sprejemanje klicev
Profil: HSP, HFP
Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo pametnega
telefona.
Če ima pametni telefon nameščen operacijski sistem Android 2.3.3 ali kasnejši in
operacijski sistem, ki ne presega Android 4.1, nadaljujte s korakom 2.
Ƚ Če ima pametni telefon nameščen operacijski sistem Android 4.1 ali kasnejši
nadaljujte s korakom 4.
Ƚ
Združitev in povezava z BLUETOOTH napravami
Izberite enega izmed 4 tipov združitve.
Prva združitev z BLUETOOTH napravo
(samodejna združitev)
VOL +
NFC
DC IN
1
Vklopite enoto.
Poslušanje in klicanje
Pri dotiku enote s pametnim telefonom se enota samodejno vklopi in izvede
postopek združitve in BLUETOOTH povezavo.
Omrežni napajalnik (priložen)
© 2013 Sony Corporation
Če enote ne morete povezati, poskusite naslednje.
Ƚ Zaženite aplikacijo na pametnem telefonu in se s pametnim telefonom počasi
premaknite preko znaka N na tej enoti.
Ƚ Če je pametni telefon v ovitku, ga izvlecite iz ovitka.
Izvedite koraka 2 in 3 postopka »Prva združitev z BLUETOOTH
napravo (samodejna združitev)«.
2
Prenesite in namestite si aplikacijo »NFC Easy Connect«.
»NFC Easy Connect« je brezplačna aplikacija, ki si jo lahko prenesete preko
storitve Google Play.
Aplikacijo si prenesite tako, da poiščete “NFC Easy Connect” ali do nje
dostopite s pomočjo naslednje dvodimenzionalne kode. Lahko se
zgodi, da prenos aplikacije ne bo brezplačen.
Stikalo POWER/HOLD premaknite in držite v smeri POWER ON/
OFF, dokler se lučka delovanja ne osvetli zeleno in tako vklopite
enoto.
Mikrofon
Dvodimenzionalna koda:
Uporabite aplikacijo za branje dvodimenzionalnih kot.
Osvetljena
(zelena barva)
S prenosnim telefonom izvedite klic.
Za klicanje pritisnite tipko
Ob dohodnem klicu pritisnite tipko
Opomba
Ƚ
2
Na BLUETOOTH napravi izvedite postopek združitve in poiščite
to enoto.
Ko se na zaslonu BLUETOOTH prikaže seznam zaznanih naprav, izberite
SONY:SRS-BTS50.
Če morate na zaslonu BLUETOOTH naprave vnesti geslo, vnesite »0000«.
3
Preko BLUETOOTH naprave izvedite BLUETOOTH povezavo.
Pri povezavi enote z BLUETOOTH napravo preneha utripati in se osvetli
modra lučka (BLUETOOTH).
3
4
Lahko se zgodi, da aplikacija ne bo na voljo v nekaterih državah/regijah.
Na pametnem telefonu zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect«.
Preverite, ali se je prikazal zaslon aplikacije.
Te enote se dotaknite s pametnim telefonom.
Pred tem odklenite zaslon pametnega telefona.
S pametnim telefonom se dotaknite znaka N na tej enoti.
Enote se večkrat dotaknite s pametnim telefonom, dokler se ne izvede
povezovanje.
na tej enoti.
Ob poslušanju glasbe ob dohodnem klicu prav tako pritisnite to tipko.
Znamka in logotip BLUETOOTH® sta last družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Sony
Corporation ima dovoljenje za uporabo teh znamk.
Ƚ Znak »N Mark« je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe NFC
Forum. Inc. v ZDA in drugih državah.
Ƚ Android je blagovna znamka družbe Google Inc.
Ƚ Druge blagovnem znamke in blagovna imena so v lasti njihovih lastnikov.
Ƚ
Hitro utripanje
(modra barva)
na tej enoti.
4-466-340-21(1)
Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, te naprave ne izpostavljajte dežju
ali vlagi.
Referenčna navodila
SL
SL
Da zmanjšate nevarnost požara, ne pokrivajte prezračevalnih odprtin s časopisnim papirjem, prti,
zavesami itd. Na napravo ne postavite vira odprtega ognja kot je sveča.
Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte kapljanju ali polivanju
ali nanj postavljajte posod, ki so napolnjene s tekočino (npr. vaze).
Naprave ne nameščajte v ozek, zaprt prostor kot je knjižna polica ali vgradna omara.
Ne izpostavljajte baterij (akumulatorske baterije ali vstavljenih baterij) dlje časa visokim temperaturam,
na primer sončni svetlobi, ognju in podobnem.
Ker lahko z odklopom vtiča napajalnega kabla popolnoma odklopite napajanje naprave, naj bo
napajalni kabel vklopljen v električno vtičnico, ki je na lahko dostopnem mestu.
Napajanje sistema ni popolnoma izklopljeno dokler je v električno vtičnico priključen napajalni kabel
– tudi, če ste izklopili sam sistem.
Kaj je brezžična tehnologija BLUETOOTH?
OPOZORILO
Največji obseg komunikacije je v naslednjih pogojih lahko manjši:
ȩmed sistemom in napravo BLUETOOTH se nahaja ovira (človek, kovina, stena, ipd.),
ȩv bližini sistema uporabljate brezžično napravo LAN,
ȩv bližini uporabljate mikrovalovno pečico,
ȩv bližini uporabljate napravo, ki oddaja elektromagnetno valovanje.
Kakršnekoli spremembe te naprave, ki niso odobrene s strani proizvajalca in niso navedene v teh
navodilih za uporabo, lahko vplivajo na delovanje te naprave.
Opomba za kupce v državah, za katere veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. Za informacije o servisu in garanciji glejte ločeno servisno ali garancijsko
dokumentacijo.
Veljavnost oznake CE je omejena na tiste države, kjer je oznaka zakonsko predpisa., v glavnem Evropski
gospodarski prostor.
Družba Sony izjavlja, da je naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi določbami
direktive 1999/5/ES.
Za več podrobnosti obiščite:
http://www.compliance.sony.de/
Odpadna električna in elektronska oprema (velja za Evropsko Unijo
in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje
in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Odpadne izrabljene akumulatorske baterije (velja za države EU in
druge evropske države s sistemom zbiranja ločenih odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z baterijo ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Na nekaterih izdelkih se simbol
uporablja skupaj s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali
svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali več kot
0,004 % svinca. Če baterijo pravilno odvržete, boste pomagali preprečiti
potencialno negativne posledice za zdravje okolja in ljudi, ki bi bilo v primeru nepravilnega ravnanja
ogroženo. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
SRS-BTS50
ȽZnamka in logotip BLUETOOTH sta last družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Sony Corporation ima
dovoljenje za uporabo teh znamk.
ȽZnak »N Mark« je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe NFC Forum. Inc. v ZDA
in drugih državah.
ȽTehnologija kodiranja zvoka MPEG Layer-3 je v lasti družbe Fraunhofer IIS in Thomson.
ȽDruge blagovne znamke in imena so v lasti podjetja, na katerega se blagovna znamka ali ime
nanaša.
®
OPOZORILA
Osebni
avdio sistem
4-485-920-11(1)
Opombe avtorskih pravicah
Osebni avdio sistem
Pred uporabo sistema natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za morebitno kasnejšo
uporabo.
Če izdelki, ki zaradi varnosti, delovanja in podatkovne integritete zahtevajo trajno povezavo z
vstavljeno baterijo, naj to baterijo zamenja za to usposobljena oseba. Da bi zagotovili pravilno ravnanje
z baterijo, oddajte izdelek, ki ga želite odvreči na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko
opremo.
Brezžična tehnologija BLUETOOTH je tehnologija kratkega dometa, ki omogoča brezžičen prenos
podatkov med digitalnimi napravami, kot sta računalnik in digitalni fotoaparat. Brezžična tehnologija
BLUETOOTH deluje znotraj dometa okrog 10 metrov.
Običajno povezuje dve napravi, lahko pa povežete tudi več naprav hkrati.
Za priključitev ne potrebujete kabla in naprave ni potrebno obrniti eno proti drugi, kot pri infrardeči
tehnologiji. Tako napravo lahko uporabljate npr. v vreči ali žepu.
Tehnologija BLUETOOTH je mednarodni standard, katerega podpira že na milijone podjetij po vsem
svetu, mnoga podjetja pa jo vključujejo v svoje izdelke.
Največji obseg komunikacije
Motnje, ki jih sistemu povzročajo druge naprave
Ker naprava BLUETOOTH in brezžična naprava LAN (IEEE802.11b/g) uporabljata enako frekvenco, se
lahko, če sistem uporabljate v bližini brezžične naprave LAN pojavijo mikrovalovne motnje, ki vplivajo
na hitrost komunikacije, povzročajo šume in nepravilno povezavo, če sistem uporabljate v bližini
brezžične naprave LAN. V tem primeru izvedite naslednje:
ȩsistem uporabljajte najmanj 10 m od brezžične naprave LAN,
ȩče sistem uporabljate v oddaljenost 10 m od brezžične naprave LAN, izklopite brezžično napravo
LAN.
Motnje, ki jih lahko sistem povzroča drugim napravam
Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH, utegnejo vplivati na delovanje elektronskih
zdravstvenih naprav. Na naslednjih mestih izključite sistem in napravo BLUETOOTH, ker bi utegnila
povzročiti nesrečo:
ȩkjer je prisoten vnetljiv plin, v bolnicah, na vlaku, v letalu ali na bencinski črpalki,
ȩv bližini samodejnih vrat ali požarnega alarma.
Tehnični podatki
Zvočniki
Zvočniški sistem: 39 mm s polnim obsegom
Tip ohišja: vgrajeni pasivni radiator
O podrobnostih o recikliranju tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Ojačevalnik
Referenčna izhodna moč: 2,5 W + 2,5 W (10% harmoničnega popačenja, 1 kHz, 3,2 Ω)
Vhod: stereo mini priključek × 1
Izhod: stereo mini priključek × 1
BLUETOOTH
Varnostna opozorila
http://www.sony.net/
Opomba o uporabi prenosnega telefona
ȽPodrobnosti o upravljanju prenosnega telefona pri sprejemu klica med prenosom zvoka preko
povezave BLUETOOTH najdete v navodilih za uporabo prenosnega telefona.
Opomba o varnosti
Na tablici z imenom je Sonyjev logotip, številka modela in podatki o električnem napajanju.
ȽPred uporabo sistema preverite, ali napetost sistema ustreza napetosti vašega lokalnega
električnega omrežja.
Kraj nakupa
Podatki o napajanju
Vse države/regije
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Opombe o omrežnem napajalniku
ȽPri priključitvi in odstranitvi omrežnega napajalnika predhodno izklopite sistem, ker lahko v
nasprotnem primeru pride do okvare.
ȽUporabljajte samo priloženi omrežni napajalnik. Ne uporabljajte drugih omrežnih napajalnikov, ker
lahko poškodujete sistem.
Sistem povezave: BLUETOOTH Specification različica 3.0
Izhod: BLUETOOTH Specification Power Class 2
Največja razdalja povezave: okrog 10 m*1
Frekvenčni pas: 2,4 GHz pas (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulacijska metoda: FHSS
Združljivi profili BLUETOOTH*2: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile), HFP (Hands-free Profile), HSP (Headset Profile), SPP (Serial Port Profile)
Združljivi kodek*3: SBC*4, AAC*5
Razpon prenosa (A2DP): 20 Hz - 20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)
*1 Dejanski doseg je odvisen od dejavnikov kot so ovire med napravama, magnetna polja okoli
mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, operacijski sistem, programska
oprema itd.
*2 Standardni profili BLUETOOTH prikazujejo namen povezave BLUETOOTH med napravami.
*3 Kodek: format stiskanja in pretvorbe zvočnega signala
*4 Subband Codec
*5 Napredno zvočno kodiranje
Mikrofon
Tip: kondenzatorski
Usmerjevalne lastnosti: neusmerjen
Splošno
ȽZvočnika ne postavljajte v nagnjen položaj.
ȽSistema ne puščajte v bližini grelnih naprav ali v prostoru, kjer bo sistem izpostavljen neposredni
sončni svetlobi, prahu, vlagi, dežju ali udarcem.
Napajanje: DC 12,5 V (z uporabo priloženega omrežnega napajalnika, priključenega v vir napajanja AC
100 V -240V, 50Hz/60Hz)
Omrežni napajalnik: vhod AC 100 V - 240 V 10 W 50 Hz/60 Hz, izhod DC 5,2 V 1,25 A
Nazivna poraba energije: 6,4 W (pri uporabi priloženega omrežnega napajalnika), okrog 0,4 W (v stanju
pripravljenosti pri uporabo priloženega omrežnega napajalnika)
Čas delovanja baterije: okrog 10 ur*6 (pri uporabi povezave BLUETOOTH)
Čas polnjenja baterije: okrog 3 ure*6
Delovna temperatura: 5 °C do 35 °C
Mere: okrog 175 mm × 70 mm × 65 mm (š/v/g)
Masa: okrog 400 g vključno z akumulatorsko baterijo
Priložena oprema: omrežni napajalnik AC-E5212 (1), kratka navodila za hitro uporabo (1), referenčna
navodila (ta priročnik) (1)
Opomba o delovanju
*6 Čas je odvisen od temperature in pogojev uporabe.
ȽV odprtine priključkov ali prezračevalni odprtine ne vstavljajte majhnih predmetov itd. Vstavljanje
predmetov v odprtine lahko povzroči kratek stik ali poškoduje napravo.
Priporočeni dodatki
Polarnost vtiča
ȽOmrežni napajalnik priključite v bližnjo električno vtičnico. V primeru težave omrežni napajalnik
nemudoma odstranite iz električne vtičnice.
ȽNe nameščajte omrežnega napajalnika v ozek, zaprt prostor kot je knjižna polica ali vgradna omara.
ȽDa zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, omrežnega napajalnika ne izpostavljajte
kapljanju ali polivanju ali nanj postavljajte posod, ki so napolnjene s tekočino (npr. vaze).
Opomba o postavitvi
3 m ali daljši avdio priključni kabel s stereo mini priključkom.
Opomba o čiščenju
ȽZa čiščenje ohišja ne uporabljajte alkohola, bencina ali redčila.
Drugo
ȽČe imate v zvezi z uporabo tega sistema vprašanja ali se pojavijo težave, ki v teh navodilih niso
opisane, se posvetujte z vašim najbližjim prodajalcem opreme Sony.
Opombe o zaščiti pred polivanjem z vodo
Sistem je zaščiten pred polivanjem z vodo in ustreza standardu IPX2. Sistem je
zaščiten pred določeno količino dežja, snega ali vode, ampak ni popolnoma
vodoodporen. Če sistem potopite v vodo ali pa ga pustite v vlažni kopalnici,
lahko to privede do motenj v delovanju.
Ƚ Pri uporabi sistema upoštevajte naslednje:
— Sistema ne polivajte z večjimi količinami vode.
— Sistema ne potapljajte v vodo.
— Če sistem izpostavite veliki količini vode, ga nemudoma odstranite iz vode in
ga obrišite z mehko in suho krpo.
— Voda, ki se nabira v odprtinah ohišja, bo odtekla iz sistema. Če sistem
zmočite z vodo, ga za nekaj časa postavite na mehko in suho krpo in
počakajte, da voda odteče iz sistema.
— Sistema ne izpostavljajte slani vodi, ker lahko pride do korozije, sprememb
barv in poškodbe zaščite pred vodo.
— Če je sistem izpostavljen močnim udarcem ali če vam je npr. padel na tla,
zaščita pred vodo ni več zagotovljena.
— Prosim upoštevajte, da garancija ne krije okvar, do katerih je prišlo zaradi
napačne uporabe sistema.
Ƚ
Opombe
ȽDa bi omogočili uporabo funkcij BLUETOOTH, mora naprava BLUETOOTH imeti enak profil kot
sistem.
Upoštevajte, da tudi če sta profila enaka, so lahko funkcije različne, kar je odvisno od tehničnih
lastnosti.
ȽZaradi značilnosti brezžične tehnologije BLUETOOTH, lahko pri zvoku, ki se predvaja na sistemu, med
govorjenjem po telefonu ali poslušanjem glasbe pride do zakasnitve v primerjavi s predvajanim
zvokom naprave BLUETOOTH.
ȽTa sistem podpira varnostne funkcije, ki so skladne s standardom BLUETOOTH, in tako zagotavlja
varno povezavo pri uporabo brezžične tehnologije BLUETOOTH, vendar se lahko zgodi, da ta zaščita
ne bo zadostna. To je predvsem odvisno od nastavitve. Bodite previdni pri komunikaciji z brezžično
tehnologijo BLUETOOTH.
ȽNe prevzemamo odgovornosti za odtekanje informacij med komunikacijo BLUETOOTH.
ȽNaprava s funkcijo BLUETOOTH mora ustrezati standardu BLUETOOTH, ki jih določa Bluetooth SIG in
mora biti overovljena. Tudi če priključena naprava ustreza zgoraj omenjenim standardom
BLUETOOTH, nekaterih naprav morda ne bo mogoče priključiti ali ne bodo pravilno delovale, kar je
odvisno od funkcij in lastnosti naprave.
ȽPri nekaterih napravah BLUETOOTH, ki so povezani s sistemom ali komunikacijskim okoljem, se lahko
pojavijo motnje zvoka.
Glede ostalih baterij si oglejte del o varni odstranitvi baterije iz izdelka. Oddajte baterijo na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje odvrženih baterij.
©2013 Sony Corporation
SL
Pridržujemo si pravico do spremembe oblike in tehničnih podatkov brez prehodnega obvestila.
© 2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising