Sony | RDP-XF300IP | Sony RDP-XF300iP Prenosna zvočniška postaja za iPhone/iPod s povezavo Bluetooth Navodila za uporabo

4-400-213-32(1)
Osebna zvočna
postaja
Navodila za uporaboSL
Odpadna električna in elektronska
oprema (velja za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom ločevanja
odpadkov
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in
elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni
enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Priložena oprema: daljinski upravljalnik
Odpadne baterije (velja za evropsko
unijo in druge evropske države s
sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z baterijo ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Na nekaterih izdelkih se simbol uporablja skupaj s
kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živo srebro (Hg)
ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot
0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
Če baterijo pravilno odvržete, boste pomagali preprečiti
potencialno negativne posledice za zdravje okolja in ljudi,
ki bi bilo v primeru nepravilnega ravnanja ogroženo. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
Če izdelki, ki zaradi varnosti, delovanja in podatkovne
integritete zahtevajo trajno povezavo z vstavljeno baterijo,
naj to baterijo zamenja za to usposobljena oseba. Da bi
zagotovili pravilno ravnanje z baterijo, oddajte izdelek, ki
ga želite odvreči na ustreznem zbirnem mestu za električno
in elektronsko opremo.
Glede ostalih baterij si oglejte del o varni odstranitvi
baterije iz izdelka. Oddajte baterijo na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje odvrženih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
Da ne bi prišlo do požara, enote ne
izpostavljati dežju ali vlagi.
Da ne bi prišlo do požara, ne prekrivajte zračnike naprave s
časopisom, namiznim prtom, zavesami, itd. Ne postavljajte
goreče sveče na napravo.
Da ne bi prišlo do požara ali električnega udara, ne
izpostavljajte naprave vodi in na napravo ne postavljajte
predmete z vodo (na primer, vaz).
Ne postavljajte naprave v zaprt prostor, na primer v
knjižno omaro ali vgrajeno omarico.
Ne izpostavljajte baterij dlje časa prekomerni vročini, na
primer soncu, ognju ali podobnem.
Ker se glavni vtič uporablja za izključitev enote iz omrežja,
priključite enoto v enostavno dostopno omrežno vtičnico.
Če bi prišlo do nenavadnega delovanja enote, jo
nemudoma izključite iz omrežja.
Enota ni izključena iz omrežja, vse dokler je priključena v
stensko vtičnico, tudi če je enota sama izklopljena.
Pomembne informacije v zvezi z varnostjo so navedeni na
spodnji zunanji strani glavne enote in na površiti
omrežnega napajalnika.
POZOR
Če baterije ne zamenjate pravilno, obstaja nevarnost
eksplozije. Zamenjajte jo z baterijo iste vrste.
Opomba za kupce: naslednje informacije se nanašajo
na naprave, ki se prodajajo v državah, za katere
veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen
predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se
obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v
garancijskem listu.
Korporacija Sony na tem mestu izjavlja, da je ta oprema
združljiva z osnovnimi zahtevami in drugimi pomembnimi
določili direktive 1999/5/EC. Podrobnosti si oglejte na
naslednji spletni strani:
http://www.compliance.sony.de/
Uporabo omrežja RLAN urejajo naslednja
določila:
—v zvezi z osebno uporabo zakonska uredba 1.8.2003, št.
259 (»Koda za elektronske komunikacije«). Še posebej
104. člen določa, kdaj je potrebna vnaprejšnja pridobitev
splošne pooblastitve, 105. člen pa določa, kdaj je
dovoljena prosta uporaba;
Nekaj o avtorskih pravicah in licencah
Besedna oznaka Bluetooth in njen logotip sta last podjetja
Bluetooth SIG, Inc. Podjetje Sony jih uporablja z licenco.
Druge blagovne znamke so last ustreznih lastnikov.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch so
blagovne znamke podjetja Apple Inc., registriranega v ZDA
in drugih državah. iPad je blagovna znamka podjetja Apple
Inc.
»Made for iPod«, »Made for iPhone« in »Made for iPad«
pomeni, da je bila elektronska naprava izdelana posebej za
priključitev v enoto iPod, iPhone ali iPad in da ima
potrdilo izdelovalca, da ustreza standardom delovanja
družbe Apple. Družba Apple ni odgovorna za delovanje te
naprave ali za združljivost s standardi za varnost in
urejanje. Uporaba te dodatne opreme z enoto iPod, iPhone
ali iPad utegne vplivati na brezžično delovanje.
Uporaba radijske opreme na geografskem področju znotraj
radia 20 km od sredine kraja Ny-Alesund (Svalbard) na
Norveškem.
Opozorila
• Ko želite izključiti omrežni kabel, ga povlecite za vtič in
ne za kabel.
• Ker se za zvočnik uporablja močan magnet, hranite
osebne kreditne kartice z magnetno kodo ali ure z
ročnim navijanjem stran od enote, da se magnet ne bi
poškodoval.
• Ne puščajte enote v bližini toplotnega izvora, npr.
radiatorja in ne izpostavljajte je soncu, prekomernemu
prahu, mehanskim vibracijam ali udarcem.
• Da ne bi prišlo do nabiranja toplote v notranjosti,
omogočite zadostno zračenje. Ne postavljajte enote na
površino (tepih, odeja, ipd.) ali v bližino materijalov
(zavesa), ki bi utegnili ovirati zračenje.
• Če v enoto zaideta kak predmet ali tekočina, izključite
enoto in naj jo pred nadaljnjo uporabo pregleda
usposobljena oseba.
• Med nevihto se ne dotikajte antene in vtiča.
• Ne dotikajte se enote z mokrimi rokami.
• Za čiščenje ohišja uporabite mehko krpo, rahlo
navlaženo z nežnim detergentom.
OPOMBE O LITIJEVI BATERIJI
• Obrišite baterijo s suho krpo.
• Pri vstavljanju baterije upoštevajte pravilno polariteto.
• Ne držite baterije s kovinsko pinceto, ker bi utegnili
povzročiti kratek stik.
DC izhod: 5 V
MAX: 2,1 A
Radio
Frekvenčni obseg
Frekvenčni pas
FM
Frekvenca
Korak
87,5 MHz - 108 MHz 0,05 MHz
Bluetooth
Izhod
Bluetooth Specification Power Class 2
Maksimalni obseg komunikacije
Vidna črta približno 10m*1
Frekvenčni pas
2,4 GHz pas (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Sistem komunikacije
Bluetooth Specification Version 2.1 + EDR (Enhanced
Data Rate)
Združljivi Bluetooth profili *2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio Video Remote Control Profile)
Kodek, ki ga enota podpira*4
SBC
*1Dejanski obseg je odvisen od faktorjev, kot so ovire med
napravami, magnetno polje okoli mikrovalovne pečice, statična
elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene, operacijski
sistem, program, itd.
*2Profili standarda Bluetooth označujejo namen Bluetooth
komunikacije med napravami.
*3Nekatere funkcije morda niso na voljo, kar je odvisno od modela
iPod.
* Kodek: Kompresija zvočnega signala in format pretvorbe
4
Splošno
• Brezžična tehnologija Bluetooth deluje znotraj obsega
približno 10-ih metrov.Maksimalni obseg komunikacije
je odvisen od ovir (človeško telo, kovina, stena, itd.) in
elektromagnetnega okolja.
Vhod
Priključek AUDIO IN (ø 3,5 mm stereo mini vtič)
Impedanca: 50 kΩ
Povprečni vhodni nivo: 245 mV
Jekleno ohišje
—v zvezi z oskrbovanjem ljudi z RLAN dostopom do
telekom omrežja in storitev, ki ga določa ministrska
odredba 28.5.2003, v spremenjeni obliki, in 25. člen
(splošnega pooblastila za omrežja in storitve
elektronskih komunikacij) kode elektronskih
komunikacij.
iPod
Bluetooth komunikacija
©2012 Sony Corporation
OPOZORILO
Tehnične lastnosti
Zvočnik
Nizkotonski zvočnik: Premer pribl. 76 mm × 2
Visokotonski zvočnik: Premer pribl. 25 mm × 2
Enota
RDP-XF300iP
Splošne informacije
Optimalno delovanje
Omejeno delovanje
• Naslednji pogoji utegnejo vplivati na občutljivost
Bluetooth komunikacije.
—Med enoto in iPod-om je ovira, na primer, človek,
kovina ali stena.
—V bližini je v uporabi naprava, ki uporablja frekvenco
2,4 GHz, na primer brezžična LAN naprava, brezžični
telefon ali mikrovalovna pečica,
—Enota je nameščena na jekleno polico.
• Mikrovalovi, ki jih oddaja Bluetooth naprava, utegnejo
vplivati na delovanje elektronskih zdravstvenih naprav.
Na naslednjih mestih Izklopite enoto in iPod, ker bi
utegnili povzročiti nesrečo:
—Kjer je prisoten vnetljiv plin; v blonicah, na vlaku,
letalu ali bencinski črpalki,
—V bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.
• Enota podpira sposobnosti zagotavljanja varnosti, ki se
skladajo s standardom Bluetooh in omogočajo varno
povezavo pri uporabi brezžične tehnologije Bluetooth.
Vseeno pa je varnost pri nekaterih nastavitvah
nezadostna.
• Za odtekanje informacij med uporabo Bluetooth
komunikacije ne prevzemamo odgovornosti.
• Povezava z Bluetooth napravami ni zagotovljena:
—Naprava s funkcijo Bluetooth mora ustrezati
standardu Bluetooth, ki ga dolooča Bluetooth SIG,
Inc. in mora biti omogočena.
—Tudi če priključena naprava ustreza zgoraj
navedenemu standardu Bluetooth, nekaterih naprav
morda ne bo mogoče priključiti ali ne bodo pravilno
delovale, kar je odvisno od funkcij in tehničnih
lastnosti naprave.
• Pri nekaterih napravah včasih traja nekaj časa, da
vzpostavijo komunikacijo.
Opomba
• V navodilih za uporabo se izraz »iPod« uporablja kot
splošen izraz za funkcije na enoti iPod, iPhone ali iPad,
razen če je v tekstu ali na slikah navedeno drugače.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z enoto, se obrnite
na najbližnjega prodajalca opreme Sony.
Izhodna moč
20 W + 20 W (pri harmoničnem popačenju 1 %) (z
omrežnim napajalnikom)
7 W + 7 W (pri harmoničnem popačenju 1 %) (z
akumulatorsko baterijo)
Vir napajanja
Nazivni zunanji vir napajanja: DC IN 20 V (s priloženim
omrežnim napajalnikom (AC 100 V – 240 V, 50 HZ/60
Hz) ali z akumulatorsko baterijo NH-300RDP)
Čas delovanja baterije*:
Prbl. 7 ur (predvajanje enote iPod)
Prbl. 7 ur (FM sprejem)
Prbl. 6,5 ur (predvajanje enote Bluetooth)
Mere
Prbl. 356,0 mm × 168,1 mm × 121,7 mm (š/v/g) (vključno
z izstopajočimi deli in tipkami)
Masa
Prbl. 2,6 kg
Priložena oprema
Daljinski upravljalnik (z litijevao baterijo) (1)
Omrežni napajalnik (1)
Omrežni kabel (1)
Navodila za uporabo (1)
Majhna blazinica za iPod (1)
* Merjeno po standardih podjetja Sony. Dejanski čas delovanja
baterije je odvisen tudi od stanja enote.
Združljivi modeli iPod/iPhone
Spodaj so navedeni združljivi modeli iPod/iPhone. Pred
uporabo enoto iPod/iPhone posodobite za uporabo
najnovejšega programa.
Združljivi modeli
iPod touch 4. generacije
iPod touch 3. generacije
iPod touch 2. generacije
iPod nano 6. generacije*
iPod nano 5. generacije
iPod nano 4. generacije
iPod nano 3. generacije
iPod classic 160 GB (2009)
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad 2
iPad
Modeli, združljivi z brezžičnim pretokom
glasbe
iPod touch 4. generacije
iPod touch 3. generacije
iPod touch 2. generacije
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad2
iPad
*Enote iPod nano (6. generacije) ni mogoče upravljati z
daljinskim upravljalnikom, če pritisnite na ukaz »MENU«, »«,
»« in »ENTER«.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
Odpravljanje težav
Splošno
Ko priključite omrežni napajalnik, se enota ne vklopi.
• Prepričajte se, da je omrežni napajalnik trdno priključen
v stensko vtičnico.
Akumulatorska baterija je prazna.
• Priključite omrežni napajalnik ali napolnite baterijo.
Zvoka ni slišati.
• Nastavite VOLUME +/- (VOL +/- na daljinskem
upravljalniku).
Slišati je šum.
• Prepričajte se, da enota ni v bližini prenosnega telefona,
ipd., ki je v uporabi.
Ko je omrežni napajalnik izključen, se enota se ne
vklopi.
• Morda je vklopljena funkcija »Power Off Hold«. V tem
primeru jo izklopite. (glej poglavje Funkcija »Power Off
Hold«).
• Akumulatorska baterija je morda prazna. V tem primeru
priključite omrežni napajalnik in napolnite baterijo. (glej
poglavje »Uporaba omrežnega napajalnika«).
Prikaže se napis »ERROR« in enota se samodejno
izklopi
• Če se to večkrat zgodi, se posvetujte z najbližjim
prodajalcem opreme Sony.
Uporaba enote iPod na podstavku
Ni zvoka.
• Prepričajte se, da je iPod trdno priključen.
• Prepričajte se, da je funkcija za iPod aktivirana.
Funkcije ne delujejo.
• Prepričajte se, da je iPod trdno priključen.
• Prepričajte se, da je enota iPod združljiva s to enoto.
(Glej »Združljivi modeli iPod«.)
Enote iPod ni mogoče napolniti.
• Prepričajte se, da je iPod trdno priključen.
• Prepričajte se, da je omrežni napajalnik trdno priključen.
• Prepričajte se, da je enota iPod združljiva s to enoto.
(Glej »Združljivi modeli iPod«.)
Uporaba Bluetooth povezave
Ni zvoka.
• Prepričajte se, da enota ni preveč oddaljena od enote
iPod ali da ta enota ne sprejema motenj brezžičnega
LAN-a, razen 2,4 GHz bezžične naprave ali
mikrovalovne pečice.
• Prepričajte se, da je Bluetooth povezava med enoto in
iPod-om pravilno vzpostavljena.
• Ponovno združite enoto in iPod.
• Ne približujte enote kovinskim predmetom.
• Prepričajte se, da je Bluetooth vklopljen.
Zvok preskakuje / korespondenčna razdalja je
kratka.
• Če je v bližini naprava, ki oddaja elektromagnetno
sevanje, na primer brezžični LAN, druge Bluetooth
naprave ali mikrovalovna pečica, umaknite enoto od teh
virov.
• Odstranite kakršnekoli ovire med enoto in iPod-om ali
se umaknite od teh ovir.
• Postavite enoto in iPod čim bližje.
• Premestite enoto.
• Premestite iPod.
Priključitev ni mogoča.
• Ponovno opravite postopek združevanja. (glej poglavje
»Združitev z enoto iPod«).
• Prepričajte se, da je enota iPod združljiva s to enoto.
(Glej »Modeli, združljivi z brezžičnim pretokom
glasbe«.)
Združitev ni mogoča.
• Postavite enoto in iPod bližje drug k drugemu.
• Izbrišite enoto iz iPod-a in ponovno opravite postopek
združevanja.
• Prepričajte se, da je enota iPod združljiva s to enoto.
(Glej »Modeli, združljivi z brezžičnim pretokom
glasbe«.)
Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Enote ni mogoče vklopiti z daljinskim upravljalnikom,
če je omrežni napajalnik izključen. V tem primeru
pritisnite na tipko  na enoti.
• Če je baterija v daljinskem upravljalniku šibka, jo
zamenjajte z novo.
• Usmerite daljinski upravljalnik proti senzorju za
daljinsko upravljanje na enoti.
• Ne prekrivajte in ne postavljajte predmetov pred senzor
na sprejemniku.
• Odstranite kakršnekoli ovire med daljinskim
upravljalnikom in enoto.
• Prepričajte se, da senzor za daljinsko upravljanje ni
izpostavljen močni svetlobi, na primer neposrednemu
soncu ali fluorescentni luči.
Če se težava nadaljuje, se posvetujte z najbližjim
prodajalcem opreme Sony.
Priprave
 
Opombe
• Če je enota izklopljena, se indikator preostale moči
baterije ne prikaže.
• Enota potrebuje najmanj 30 minut, da napolni baterijo,
če je prikazan napis »LOW BATT«.
• Indikator baterije prikaže približen čas preostale moči
baterije.
• Pogoji uporabe vplivajo na hitrost trošenja baterije.
Kdaj zamenjati akumulatorsko baterijo
Večkratno polnjenje s časoma zmanjša zmogljivost baterije.
Zamenjajte akumulatorsko baterijo, ko je zmogljivost za
polovico manjša, tudi po popolnem polnjenju.
Opomba
• Akumulatorska baterija ni na prodaj v trgovinah. Če jo
želite naročiti (NH – 2000 RDP), se posvetujte z
najbližjim prodajalcem opreme Sony.
Viri napajanja
Menjava akumulatorske baterije
Samodejni izklop
Ko se predvajanje glasbe (iz enote iPod na nosilcu,
povezave Bluetooth ali dodatne komponente, priključene v
priključek AUDIO IN) konča in če več kot 20 minute ne
uporabite nobene funkcije, se bo enota samodejno
izklopila.
1Odstranite vijak, ki se nahaja na prostoru za
baterijo, na spodnji strani enote, nato odprite
pokrov.
Opombi
• Če, medtem ko je enota vklopljena, enote več kot 30
sekund ne uporabljate, se prikazovalnik izklopi. V tem
primeru ga ponovno vklopite s tipko SOUND.
• Enote ni mogoče vklopiti z daljinskim upravljalnikom,
če je omrežni napajalnik izključen.
Priprava vira napajanja
1 Priključite priloženi omrežni kabel v omrežni
napajalnik.
2 Priključite omrežni napajalnik v priključek DC
IN 20V na hrbtni strani enote in v stensko
vtičnico.
2Izključite konektor baterije in ga potegnite ven.
Opomba o omrežnem napajalniku
• Uporabljajte samo priloženi omrežni napajalnik Sony.
Polariteta vtičev drugih proizvajalcev utegne biti
drugačna. Če ne uporabljate priloženi omrežni
napajalnik, utegne enota nepravilno delovati.
3 Prepričajte se, da se je polnjenje začelo.
Ko se polnjenje začne, se prikaže indikator
baterije. Med polnjenjem se animacija na
indikatorju spreminja.
Če je enota izklopljena
Ko se polnjenje konča, se za nekaj časa prikaže indikator za
polno baterijo in nato izgine.

Opombi
• Če priključite omrežni napajalnik, ko je baterija polna,
se za nekaj časa prikaže indikator za polno baterijo in
nato izgine.
• Če priključite omrežni napajalnik, ko je moč baterije
nizka, se polnjenje začne in animacija na indikatorju za
nizko moč baterije in polnjenje se začne spreminjati.
3Vstavite novo baterijo in priključite njen
konektor v vtič.
4Zaprite pokrov prostora za baterijo in privijte
vijak.
Opombe
• Ko menjate akumulatorsko baterijo, pod enoto položite
mehko krpo, ipd.
• Pred zamenjavo baterije izklopite enoto in izključite
omrežni napajalnik.
• Pred uporabo napolnite baterijo. Podrobnosti si oglejte v
poglavju »Uporaba omrežnega napajalnika«.
Priprava daljinskega
upravljalnika
Pred prvo uporabo daljinskega upravljalnika odstranite
izolacijski listič.
Če se prikaže indikator, ki kaže nizko moč baterije, bo za
delovanje enote potrebno uporabiti omrežni napajalnik.
 
Radio
Sprejem je slab.
• Povsem raztegnite anteno in poiščite položaj, ki
omogoča najboljši FM sprejem.
Ko je baterija povsem prazna, začne utripati napis »LOW
BATT« in enota se izklopi. Če želite baterijo napolniti,
priključite omrežni napajalnik. (Glej poglavje »Priprava
vira napajanja«).
Kako vemo, kdaj je potrebno zamenjati
baterijo
Pri običajni uporabi bi baterija (CR2025) morala delovati
najmanj 6 mesecev. Ko z daljinskim upravljalnikom ni več
mogoče upravljati enote, zamenjajte baterijo z novo.
Če je enota vklopljena
 obrnjen navzgor
Ko se polnjenje konča, se prikaže indikator za polno
baterijo.
Zvok je šibam ali slabe kakovosti.
• Umaknite enoto stran od TV-ja.
TV slika je nestabilna.
• Če poslušate FM program v bližini TV-ja s sobno
anteno, umaknite enoto stran od TV-ja.
Avdio vhod
Ni zvoka.
• Prepričajte se, da je avdio priključni kabel trdno
priključen.
• Prepričajte se, da je priključena dodatna komponenta v
načinu predvajanja.
• Prepričajte se, da je funkcija avdio vhoda vklopljena.
Opomba
• Polnjenje baterije bo trajalo približno 6 ur.
Uporaba akumulatorske baterije
Enoto lahko namesto z omrežnim napajalnikom upravljate
z akumulatorsko baterijo.
Opomba
• Če omrežni napajalnik izključite, bo maksimalni izhod
nižji.
Preverjanje preostale moči baterije
Preostala moč baterije se prikaže, ko vklopite enoto. Z
zmanjševanjem preostale moči baterije se indikacija
zmanjšuje.
Jakost zvoka je nizka.
• Preverite jakost zvoka priključene dodatne komponente.
Stopnja 1
Stopnja 2
Stopnja 3
Stopnja 4
Opomba
• Če dlje časa ne nameravati uporabljati daljinskega
upravljalnika, odstranite baterijo, da preprečite
kakršnokoli okvaro zaradi iztekanja baterije ali korozije.
Za
Pritisnite
Začasno ustavitev predvajanja 
Za nadaljevanje
predvajanja ponovno
pritisnite.
Pomik na naslednji posnetek  (naprej)
Indikator vklopa
Vrnitev na prejšnji posnetek
Iskanje točke med
poslušanjem zvoka
Indikator Bluetooth
Vrnitev na prejšnji meni
 (nazaj)*
 (naprej) / 
(nazaj) med
predvajanjem in držite,
dokler ne najdete točke.
MENU na daljinskem
upravljalniku.
• Izklopite enoto.
• Izklopite iPod.
• Pritisnite na BLUETOOTH ( na daljinskem
upravljalniku), iPod, FM ali AUDIO IN.
• Uporabite iPod za preklic povezave.
• Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo enote
iPod.
4 Opravite postopek združevanja na enoti iPod, da
poiščete enoto. Izberite “Settings  General 
Bluetooth” in vklopite Bluetooth.
Primer: iPhone 4S
 (gor)/ (dol) na
daljinskem upravljalniku.
Uporabo izbrane postavke v
ENTER na daljinskem
meniju ali začetek predvajanja upravljalniku.
posnetka. Za vrnitev na prejšnji posnetek dvakrat pritisnite na
tipko.
Opornik
Priključek
podstavka
Nosilec podstavka
Prikazovalnik
Daljinski upravljalnik
Odstranitev enote iPod
Na tipkah VOLUME + (VOL + na daljinskem upravljalniku) se nahaja otipljiva pika.
Funkcije
Uporaba enote iPod
Postavitev enote iPod
tem bi utegnili povzročiti okvaro.
• Če se iPod ne dotika opornika na sprednji strani enote,
pod opornik položite priloženo blazinico.
Upravljanje enote iPod z
brezžičnim pretokom
glasbe
Če uporabite povezavo Bluetooth, lahko zvok iz enote iPod
ali druge naprave Bluetooth poslušate brezžično prek
enote.
Odstranjevanje enote iPod
Tray”, da se odpre.
Po uporabi zaprite nosilec tako, da nanj pritiskate,
dokler ne zaskoči.
Združevanje (pairing)
Kaj je združevanje (pairing)?
Naprave Bluetooth morajo biti med samo združene.
Ko so Bluetooth naprave združene, ponovno združevanje
ni več potrebno, razen če ste ga preklicali.
Indikator Bluetooth
Stanje
Indikator Bluetooth
(moder)
Bluetooth izključen
Izklopljen
Bluetooth vključen, vendar ni
povezan
Počasi utripa
Način združitve
Hitro utripa
Povezan ali komunicira
Sveti
Združitev z enoto iPod
2 Postavite iPod na nosilec enot.
Nosilec lahko malce nagnite. Podrobnosti si oglejte v
poglavju “Uporaba enote iPod”.
3 Pritisnite na .
4 Pritisnite na iPod, da vklopite funkcijo za iPod.
Opombe
• Na nosilec lahko postavite enoto iPod v škatlici ali s
pokrovčkom. Če pa škatlica ali pokrovček ovirata
povezavo, ju odstranite, preden postavite iPod na
nosilec.
• Ko postavljate ali odstranjujete iPod, ga držite v istem
kotu ko je priključek na nosilcu. Ne potiskajte enote iPod
preveč naprej.
• Ko postavljajte ali odstranjujete iPod, nosilec dobro
držite.
• Ne vrtite in ne upogibajte enote iPod, ker bi utegnili
poškodovati priključke.
• Ne prenašajte enote z iPod-om vstavljenim v nosilec. S
Prikaže se napis “iPod”.

5 Pritisnite na .
Enota iPod začne s predvajanjem.
Če se predvajanje ne začne, uporabite enoto iPod.
Priključeno enoto iPod lahko upravljate prek te enote
ali same enote iPod.
iPod, medtem ko indikator Bluetooth hitro
utripa.
1 Pritisnite na .
2 Vklopite funkcijo radia s pritiskom na FM.

Ko se na prikazovalniku enote iPod prikaže napis
“Connected”, sta združevanje in povezava zaključena.
Primer: iPhone 4S
Za to funkcijo naj bo razdalja med enoto iPod in to enoto
približno 1 meter.
1 Pritisnite na , da se enota vklopi.
2 S tipko BLUETOOTH ( na daljinskem
upravljalniku) vklopite Bluetooth, medtem ko je
indikator Bluetooth izklopljen.
Indikator Bluetooth počasi utripa.
3 Pritisnite in držite tipko BLUETOOTH ( na
daljinskem upravljalniku).
Ko se združevanje začne, bo slišati dvojni zvočni signal
in indikator Bluetooth bo hitro utripal. Način
združevanja enote je vklopljen.
in pritisnite na .
Številka začne utripati in na prikazovalniku se
prikažejo števke frekvence.
Nova postaja zamenja staro.
Nasvet
• Če se želite vrniti na prejšnje stanje, v koraku 3 pritisnite
na FM namesto na .
Predvajanje nastavljenih radijskih postaj
S puščicama in  uglasite shranjeno postajo. Če se
prikaže napis “FREQ. TUNE”, ponovno pritisnite in držite
tipko FM.


3 Pritisnite in držite tipko FM, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže napis “FREQ. TUNE”.
Če se prikaže “PRESET TUNE”, ponovno pritisnite in
držite tipko FM. Če za upravljanje enote uporabljate
daljinski upravljalnik, lahko ta korak preskočite in
nadaljujete od koraka 4.
4 Pritisnite in držite tipko TUNE + ali -, dokler se
števke za frekvenco na prikazovalniku ne začnejo
spreminjati.
Opombe
• Delovanje in prikaz utegneta biti drugačna, kar je
odvisno od modela enote iPod in/ali različice programa.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo enote
iPod.
• Način združevanja se po 5-ih minutah prekliče. Če se
način združevanja sredi postopka prekliče, začnite znova
od koraka 3.
• Za združevanje z drugo napravo iPod ponovite korake
od 1 do 5.
• Če se v koraku 3 dvojni zvočni signal ne oglasi ali če
indikator Bluetooth hitro ne utripa, ponovno pritisnite
in držite BLUETOOTH ( na daljinskem upravljalniku).
• Če enoto ali iPod izklopite pred koncem Bluetooth
povezovanja, se informacije o združevanju ne bodo
shranite in združitev se ne bo zaključila.
Opombe o združevanju z napravo Bluetooth, ki ni
iPod
• Če združite napravo Bluetooth, drugo kot iPod, bo na
napravi Bluetooth po koraku 3 morda potrebno vpisati
geslo. V tem primeru vpišite “0000”.
• Funkcije in prikaz utegnejo biti drugačni, kar je odvisno
od naprave Bluetooth in/ali verzije programa.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo naprave
Bluetooth.
Enota samodejno preišče radijske frekvence in ko najde
jasno postajo, se ustavi.
Če ne morete uglasiti postaje, večkrat pritisnite na
TUNE +/- in spremenite frekvenco korak za korakom.
Ko enota sprejme FM stereo oddajo, se prikaže napis
“STEREO”.
 


Nasvet
• Če med poslušanjem radia pritisnete na enoto iPod ali če
jo upravljate, ko je priključena v to enoto, se utegne
pojaviti šum. V tem primeru ne pritiskajte na enoto iPod
in je ne upravljajte je.
• Če poslušate radio, ko je v enoto priključena enota
iPhone, se utegnejo pojaviti motnje v radijskem
sprejemu. V tem primeru odstranite iPhone.
Izboljšava sprejema
Teleskopsko anteno povsem raztegnite in nastavite kot za
najboljši sprejem.
Za to funkcijo naj bo razdalja med enoto iPod in to enoto
približno 10 metrov.
Pred uporabo te funkcije preverite naslednje:
• Bluetooth enote iPod je vključen.
• Združevanje enote in enote iPod je zaključeno. Če ni, ga
ponovno opravite. (Oglejte si poglavje “Združitev z
enoto iPod”).
1 Pritisnite na .
2 S tipko BLUETOOTH ( na daljinskem
upravljalniku) vklopite Bluetooth.
Ko vklopite funkcijo Blutooth, se bo samodejno
ponovno priključila enota iPod, ki je bila nazadnje
priključena.
3 Izberite želeno glasbo, video, igro, itd. za
predvajanje na iPod-u. Podrobnosti si oglejte v
navodilih za uporabo.
Opombi
• Če se enota iPod, ki je bila nazadnje priključena, ne
poveže samodejno, pritisnite na BLUETOOTH ( na
daljinskem upravljalniku). Če se še vedno ne poveže,
opravite koraka 4 in 5 pod naslovom “Združitev z enoto
iPod”).
• Za priključitev druge enote iPod, ki je bil že prej povezan
z enoto, pritisnite na tipko BLUETOOTH ( na
daljinskem upravljalniku) in izključite trenutno
priključeno enoto iPod. Nato na drugi enoti iPod izberite
ime modela enote.
• Svoj iPod lahko polnite na nosilcu, medtem ko poslušate
glasbo prek Bluetooth povezave.
• Če je stopnja glasnosti prenizka, jo najprej nastavite na
enoti. Če je še vedno prenizka, jo nastavite na napravi
Bluetooth.
Zaključitev poslušanja
Prekličite Bluetooth povezavo z enim od naslednjih
postopkov spodaj:


Priključitev dodatnih
komponent
Zvok iz dodatne komponente, na primer iz digitalnega
glasbenega predvajalnika, lahko poslušate prek zvočnikov
enote. Preden opravite kakršnekoli povezave, izklopite vse
komponente. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo
komponente, ki jo želite priključiti.
1 Z ustreznim avdio priključnim kablom (ni
Na prikazovalniku se prikaže napis “FM”.
Na prikazovalniku se za kratek čas prikaže frekvenca.
2
3
priložen) povežite priključek AUDIO IN na
hrbtni strani enote z linijskim izhodnim
priključkom na prenosnem digitalnem
glasbenem predvajalniku (ali drugi komponenti).
S tipko  vklopite enoto.
Pritisnite na AUDIO IN in vklopite funkcijo
Audio-in.
Na prikazovalniku se prikaže napis “AUDIO IN”.
4 Vklopite priključeno komponento.
5 Predvajajte priključeno komponento.
Zvok iz priključene komponente potuje iz zvočnikov
enote.
Opombe
• Avdio priključni kabel, ki ga potrebujete, je odvisen od
zunanje naprave. Prepričajte se, da kabel ustreza zunanji
napravi, ki jo želite priključiti.
• Če je nivo glasnosti nizek, najprej nastavite jakost na
enoti. Če je glasnost še vedno nizka, nastavite jakost na
priključeni napravi.
Ostale uporabne funkcije
Funkcija držanja izklopa
Funkcija držanja izklopa preprečuje nehoten vklop med
nošenjem enote.
Nastavitev funkcije držanja
izklopa
Odstranite enoto iPod iz priključke podstavka in nato
pritisnite in držite tipko  na enoti, ko je omrežni
napajalnik izklopljen.
Napis “HOLD” dvakrat utripne in prikaz se izklopi. Enote
ni mogoče vklopiti s pritiskom na , medtem ko je
nastavljena funkcija držanja izklopa.
Preklic funkcije držanja izklopa
Pritisnite in držite tipko  na enoti.
Napis “RELEASE” dvakrat utripne in funkcija držanja
izklopa se izklopi. Enota se bo samodejno vklopila.
Poslušanje zvoka
Nastavitev glasnosti
1 Pritisnite na sprednjo stran nosilca “Docking
Uporaba radia
5 Izberite “RDP-XF300iP” na prikazovalniku enote
To enoto lahko uporabite kot vir za napajanje enote iPod,
ko se napaja preko omrežnega napajalnika.
Polnjenje se začne, ko je enota iPod priključena na to
enoto. Status polnjenja se prikaže na zaslonu enote iPod.
Več informacij o tem lahko najdete v navodilih za uporabo
enote iPod.
Pritisnite na  (vklop/stanje pripravljenosti).
Ko vklopite enoto, indikator zasveti.
Upravljanje enote iPod na
nosilcu
Na prikazovalniku se prikaže seznam zaznanih naprav.
Enota se prikaže z imenom “RDP-XF300iP”.
Če se “RDP-XF300iP” ne prikaže, ponovite postopek
od koraka 3.
Polnjenje enote iPod
Vklop/izklop enote
Pritisnite na VOLUME +/- (VOL +/- na daljinskem
upravljalniku).
Opombe
• Korak 3 lahko izvedete za brisanje seznama tudi med
Bluetooth povezavo.
• Te funkcije ni mogoče opraviti, če je enota v postopku
združevanja.
• Za ponovno združitev enote izbrišite enoto iz iPod-a in
ponovno opravite združevanje. (glej poglavje “Združitev
z enoto iPod”).
Podrobnosti si oglejte v poglavju “Uporaba enote iPod”.
Nasveti za polnjenje enote iPod z akumulatorsko
baterijo
• Če je funkcija za iPod vklopljena in če indikator baterije
kaže stopnjo 1 ali 2, se bo polnjenje začelo. Če indikator
baterije kaže stopnjo 3 ali 4, za začetek polnjenja
pritisnite in držite tipko iPod. (Podrobnosti si oglejte v
poglavju “Uporaba akumulatorske baterije.”)
• Če se enota samodejno izklopi, se bo polnjenje
prekinilo. (Podrobnosti si oglejte v poglavju “Samodejni
izklop.”)
• Za preklic polnjenja pritisnite in držite tipko iPod. S tem
se bo ustavilo tudi predvajanje. Za nadaljevanje
polnjenja ponovno pritisnite in držite tipko iPod.
upravljalniku) vklopite Blutooth.
Hkrati pritisnite in držite tipko BLUETOOTH in
VOLUME – na enoti.
3 S puščicama in  izberite želeno številko
Na prikazovalnik se prikaže napis “CLEAR”.
* Med predvajanjem se upravljanje vrne na začetek trenutnega
Opombe
• Če se na prikazovalniku enote iPod touch, iPhone ali
iPad pojavi sporočilo, si oglejte “Nekaj o aplikaciji”.
• Nekatere funkcije utegnejo biti drugačne ali morda niso
na voljo, kar je odvisno od modela enote iPod.
• Če je baterija enote iPod skoraj prazna, jo pred uporabo
napolnite.
• Sony ne sprejema odgovornosti v primeru, da se podatki,
posneti na iPod-u, med uporabo enote iPod, priključene
v to enoto, izgubijo ali poškodujejo.
• Podrobnosti o pogojih za delovanje enote iPod si oglejte
na spletni strani podjetja Apple Inc.
1 Pritisnite na .
2 S tipko BLUETOOTH ( na daljinskem
3
Izbiro postavke v meniju ali
posnetka za predvajanje
Antena
Izbris seznama modelov iPod, ki
so že združeni in shranjeni v
pomnilniku enote
 
Opomba
• Nastavite smer antene tako, da jo držite za spodnji del.
Če anteno premikate z močno silo, jo utegnete
poškodovati.
Nastavitev mono zvoka, če je
stereo sprejem slab
Enota samodejno preklaplja med načinoma stereo in
mono, odvisno od sprejema. Če pa stereo sprejem ni
stabilen, lahko ročno izberete mono izhod, da bo zvok
boljši.
Pritisnite na tipko FM, da se na prikazovalniku prikaže
napis “MONO”. (Za nadaljevanje stereo sprejemanja
ponovno pritisnite na FM, da se prikaže napis “STEREO”.)
Nastavitev radijskih postaj
V pomnilniku enote lahko nastavite 20 radijskih postaj.
1 Pritisnite na FM, da vklopite funkcijo radia.
2 Pritisnite in držite tipko , dokler se na
3
prikazovalniku ne prikaže napis “AUTO
PRESET”.
Pritisnite na .
Postaje se samodejno shranijo v pomnilnik od tistih z
najnižjo do tistih z najvišjo frekvenco.
Nasvet
• Za vrnitev nazaj na prejšnje stanje, v koraku 3 pritisnite
na FM namesto na .
Če se postaja ne nastavi samodejno
Postajo s šibkim signalom bo morda potrebno nastaviti
ročno.
1 Uglasite želeno postajo.
2 Pritisnite na .
Opomba
• Ko v enoto priključite omrežni napajalnik ali priključite
iPod v priključek podstavka, se bo funkcija držanja
izklopa preklicala.
Izbira zvočnih poudarkov
(izenačevalnik)
Poudarjeni zvok lahko nastavite. S pritiskanjem na
SOUND izberite želeni poudarek zvoka.










Nekaj o aplikaciji
Posebna aplikacija “Dock App” za iPod touch/iPhone/iPad
je na voljo v trgivubu Apple App Store.
Poiščite “D-Sappli” in naložite brezplačno aplikacijo za
dodatne informacije o funkcijah.
Funkcije
• D-Sappli vključuje tri funkcija časovnika: Alarm, Music
Play Timer in Sleep Timer.
• Nastavite lahko 10 alarmov in za zvok uporabite pesmi
na enoti iPod ali vnaprej posneti zvok v “D-Sappli”.
Funkcija Music Play Timer vam omogoča, da ob
želenem času začnete/ustavite predvajanje želene glasbe.
Funkcija Sleep Timer vam omogoča, da določite uro, ob
kateri se predvajanje glasbe ustavi. Funkcije Alarm,
Music Play Timer in Sleep Timer delujejo v skladu z
napajanjem enote.
• Te tri funkcije so na voljo samo, če je aplikacija
“D-Sappli” aktivirana.
• D-Sappli lahko prikaže seznam nastavljenih radijskih
postaj, programiranih v tej enoti.
• Z aplikacijo D-Sappli lahko nastavljene radijske postaje
poimenujete in spremenite njihove številke. Številke in
zaporedje na enoti se bodo tudi ustrezno spremenili.
• D-Sappli vključuje tudi funkcijo povečanega prikaza ure.
Opombe
• Če na svoj iPod touch/iPhone/iPad niste naložili
aplikacije za povezavo s to enoto, se bo prikazalo
sporočilo, ki vas opozarja, da je potrebno naložiti
aplikacijo D-Sappli.
Če želite izklopiti sporočilo, deaktivirajte funkcijo
povezave aplikacije.
• Za deaktiviranje funkcije povezave aplikacije priključite
omrežni napajalnik in s tipko / izklopite enoto.
Odstranite iPod touch/iPhone/iPad z nosilca. Med
držanjem tipke  pritisnite in najmanj 2 sekundi
držite tipko / na enoti. (Ko se funkcija izključi, se na
prikazovalniku prikaže napis “App OFF”.)
• Če želite funkcijo povezave aplikacije ponovno aktivirati,
ponovite zgornje korake. (Na prikazovalniku se prikaže
napis “App ON”, kar pomeni, da je funkcija vklopljena.).
Download PDF

advertising