Sony | ICD-SX2000 | Sony ICD-SX2000 Digitalni diktafon SX2000 serije SX Navodila za uporabo

SL
IC-snemalnik
 Med naslednjimi funkcijami izberite želeno funkcijo:
Čas je, da preizkusite svoj nov IC-snemalnik
Polnjenje
Izberete lahko eno od datotek, ki ste jo uvozili iz
računalnika, in jo predvajate.
Za iskanje glasbene datoteke izberite "All Songs",
"Albums", "Artists" ali "Folders".
Music
Poslušanje
Recorded Files
Navodila za uporabo
BACK/HOME
Izberi
(///)
VOL + (glasnost +)
VOL − (glasnost −)
Potrdi
Record
Prikažete lahko zaslon pripravljenosti za snemanje in
nato začnete snemati.
REC Remote
Prikažete lahko zaslon menija za aplikacijo REC
Remote, ki uporablja funkcijo Bluetooth.
Settings
S to funkcijo lahko odprete zaslon menija Settings in
spremenite različne nastavitve IC-snemalnika.
Return to XX*
 Izberite " Recorded Files" v meniju HOME.
 Izberite možnost "Latest Recording", "Search by REC Date",
"Search by REC Scene" ali "Folders".
 Napolnite IC-snemalnik.
Potisnite drsno ročico USB v smeri puščice in vstavite konektor USB
v vrata USB na vklopljenem računalniku.
Ko bo baterija popolnoma napolnjena, se bo prikazal indikator
baterije .
 Izberite želeno datoteko.
 Glasnost lahko prilagodite z gumbom VOL + ali VOL –.
ICD-SX2000
Dodajanje oznake posnetka
Na točki, kjer želite pozneje razdeliti datoteko ali želite to točko poiskati
med predvajanjem, lahko dodate oznako posnetka. V vsako datoteko
lahko dodate največ 98 oznak posnetka.
Oznake posnetka lahko dodajate tudi med snemanjem.
4-579-962-12(1)
Brisanje
Ta navodila za uporabo vsebujejo informacije o osnovnih funkcijah
IC-snemalnika.
Vodnik za pomoč je spletni priročnik.
Za več informacij o delovanju naprave in odpravljanju težav glejte vodnik za
pomoč.
OPTION
Pritisnite STOP, da zaustavite predvajanje.
Pomaknite stikalo POWER•HOLD v smeri POWER in ga držite,
dokler se zaslon ne vklopi.
Če želite napravo izklopiti, pomaknite stikalo POWER•HOLD v smeri
"POWER" in ga držite, dokler se na zaslonu ne prikaže "Power Off".
OPTION
Preprečevanje nenamernega delovanja (HOLD)
Potisnite stikalo POWER•HOLD v smer "HOLD".
Potrdi
Izberi
(/)
Potrdi
 V meniju HOME izberite želeno funkcijo in nato pritisnite OPTION.
 Izberite menijski element, v katerem želite spremeniti nastavitev.
Izberi
(/)
 Izberite želeno možnost nastavitve.
95 ur in 25 minut
Če datoteko izbrišete, je ne boste mogli obnoviti.
Datoteke in mape, shranjene v IC-snemalniku, lahko kopirate in shranite v
računalnik.
MP3 192 kb/s*³
159 ur
238 ur
 Na seznamu posnetih datotek izberite datoteko, ki jo želite
 Pri povezovanju IC-snemalnika in računalnika upoštevajte
MP3 128 kb/s
MP3 48 kb/s (MONO)
636 ur
Opomba
navodila v razdelku "Polnjenje".
 Datoteke ali mape, ki jih želite kopirati iz pogona "IC RECORDER"
ali "MEMORY CARD" na lokalni trdi disk računalnika, prenesite s
funkcijo "povleci in spusti".
•Mikrofon z elektretnim kondenzatorjem ECM‑CS3, ECM-TL3
•Omrežni napajalnik USB AC‑UD20
Opomba
Odvisno od države ali regije nekateri modeli ali dodatni pripomočki morda
ne bodo na voljo.
Deli sistema in upravljalne funkcije
Namestitev programske opreme Sound
Organizer 2
Programsko opremo Sound Organizer namestite v računalnik.
Programska oprema Sound Organizer omogoča izmenjavo datotek med
IC-snemalnikom in računalnikom.
Skladbe, uvožene z glasbenih CD-jev in drugih medijev, datoteke MP3 in
druge zvočne datoteke, uvožene v računalnik, lahko predvajate tudi prek
IC-snemalnika in jih prenesete vanj.
Pregled priloženih elementov
Na zaslonu se prikaže obvestilo "Please Wait", ki ostane na zaslonu,
dokler ne izbrišete izbrane datoteke.
Upravljanje s pametnim
telefonom (REC Remote)
Dodatni pripomočki
Opombe
•Programska oprema Sound Organizer je združljiva le z računalniki z operacijskim
sistemom Windows. Programska oprema ni združljiva z računalniki Mac.
•Ta IC-snemalnik je združljiv le s programsko opremo Sound Organizer 2.
•Če formatirate vgrajen pomnilnik, bodo vsi shranjeni podatki izbrisani.
(Tudi programska oprema Sound Organizer bo izbrisana.)
¼¼ Pri namestitvi programske opreme Sound Organizer se je treba v račun prijaviti
s skrbniškimi pravicami.
 Pri povezovanju IC-snemalnika in računalnika upoštevajte
 Izberite jezik prikaza.
navodila v razdelku "Polnjenje".
Na voljo so naslednji jeziki:
Deutsch (nemščina), English* (angleščina), Español (španščina),
Français (francoščina), Italiano (italijanščina), Русский (ruščina),
Türkçe (turščina)
 Računalnik mora zaznati IC-snemalnik.
Ko je IC-snemalnik povezan z računalnikom, se na zaslonu ICsnemalnika prikaže besedilo "Connecting", ki nato ostane na zaslonu.
Izberi
(///)
* Privzeta nastavitev
 Nastavite trenutno leto, mesec, dan, uro in minuto.
 Pojdite v meni [Start], kliknite [Computer] in nato dvokliknite
[IC RECORDER] – [FOR WINDOWS].
Potrdi
 Dvokliknite [SoundOrganizer_V2001] (ali [SoundOrganizer_
V2001.exe]).
Upoštevajte navodila na zaslonu računalnika.
IC-snemalnik lahko s funkcijo Bluetooth upravljate s pametnim
telefonom (snemanje, spreminjanje nastavitev snemanja itn.).
¼¼ Za vrnitev na prejšnji element nastavitve ure pritisnite BACK/HOME.
Upravljanje IC-snemalnika s pametnim telefonom
V pametni telefon namestite aplikacijo REC Remote in ga prek
povezave Bluetooth seznanite z IC-snemalnikom.
 Izberite "Next".
 Sprejeti morate pogoje licenčne pogodbe – izberite možnost
[I accept the terms in the license agreement] in nato kliknite [Next].
 Ko se prikaže okno [Setup Type], izberite možnost [Standard]
ali [Custom] in nato kliknite [Next].
Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite nastavitve možnosti
[Custom].
 Ko se prikaže okno [Ready to Install the Program], kliknite [Install].
Začne se postopek namestitve.
 Ko se prikaže okno z obvestilom [Sound Organizer has been
 Za vklop/izklop zvočnega signala izberite "ON" ali "OFF".
Ko se začetne nastavitve dokončajo, se prikaže sporočilo o zaključku
in nato še zaslon menija HOME.
 V trgovini Google Play™ ali App Store poiščite aplikacijo REC
Remote in jo namestite v pametni telefon.
 Na IC-snemalniku v meniju HOME izberite "REC Remote" –
"Add Device (Pairing)" in upoštevajte navodila na zaslonu,
da vklopite funkcijo Bluetooth.
 Na pametnem telefonu zaženite aplikacijo REC Remote in na
Vgrajeni mikrofoni
Indikator najvišjih ravni
Zaslon
Gumb OPTION
Gumb T-MARK
Gumb BACK/HOME
Gumb STOP
Gumb REC/PAUSE (snemanje/začasna zaustavitev), indikator snemanja
Gumb  (predvajanje/potrdi)*¹
Gumb za upravljanje ( DPC (Digital Pitch Control, digitalna regulacija
višine tonov),

A-B (ponavljanje A-B),  (pregled/hitro previjanje nazaj), 
(nastavitev točke/hitro previjanje naprej))
Vtičnica  (slušalke)
Pokrov konektorja USB (Konektor USB je za pokrovom.)
Stikalo POWER•HOLD*²
Gumb VOL + (glasnost +)*¹
Gumb VOL - (glasnost −)
Drsna ročica USB
Luknja za pašček (IC-snemalniku ni priložen pašček.)
 (oznaka N) (Pametni telefon s funkcijo NFC prislonite na to oznako,
da vzpostavite seznanjanje NFC.)
Odprtina za namestitev stojala (IC-snemalniku ni priloženo stojalo.)
Vtičnica  (mikrofon)
Reža za kartico microSD (Reža za kartico je pod pokrovom.)
Pokrov reže
Vgrajen zvočnik
*¹ Na gumbih  (predvajanje/vnos) in VOL + (glasnost +) je otipljiva pika. Ta pika vam bo
v pomoč pri upravljanju IC-snemalnika.
*² Če stikalo POWER•HOLD potisnete na oznako "POWER" in ga pridržite za 8 sekund ali več,
ponastavite IC-snemalnik. Podrobnejša navodila najdete v Vodniku za pomoč.
seznamu razpoložljivih naprav izberite "ICD-SX2000" (vaš ICsnemalnik). Za podrobna navodila glejte pomoč za aplikacijo
REC Remote in priročnik, priložen pametnemu telefonu.
Opomba
Pametni telefon zdaj lahko uporabljate za upravljanje IC-snemalnika.
Katero koli začetno nastavitev lahko kadar koli spreminjate.
Podrobnejša navodila najdete v Vodniku za pomoč.
Vklop ali izklop funkcije Bluetooth na IC-snemalniku
 V meniju HOME izberite "REC Remote" – "Bluetooth ON/OFF".
Snemanje
 Funkcijo Bluetooth vklopite tako, da izberete "ON". Izklopite jo
tako, da izberete "OFF".
Vgrajeni mikrofoni
STOP
Uporaba menija HOME
REC/PAUSE
Meni HOME lahko uporabljate za različne postopke, vključno z iskanjem
in predvajanjem posnete datoteke ter spreminjanjem nastavitev
IC-snemalnika.
¼¼
•Pred uporabo IC-snemalnika se prepričajte, da je stikalo POWER•HOLD
nastavljeno na srednji položaj pike.
•Za vsako možnost lahko izberete prizor snemanja, in sicer tako, da v meniju
OPTION izberete "Scene Select".
BACK/HOME
Izberi
(/)
Potrdi
 S konicami prstov prilagodite kot vgrajenih mikrofonov na
IC-snemalniku tako, da bosta usmerjena proti snemalnemu viru.
Pritisnite REC/PAUSE.
Snemanje se bo začelo, indikator snemanja pa bo začel svetiti rdeče.
Med snemanjem se prikažejo merilniki najvišjih ravni, ki so vam v
pomoč pri prilagajanju ravni snemanja ().
Prilagodite usmerjenost vgrajenih mikrofonov, razdaljo od vira zvoka
ali nastavitev občutljivosti mikrofonov, tako da raven snemanja
ostane okoli -12 dB, kar ustreza optimalnemu razponu, kot je
prikazano zgoraj.
Pritisnite STOP, da zaustavite snemanje.
Najprej se prikaže sporočilo "Please Wait", nato pa še zaslon
pripravljenosti za snemanje.
Po koncu snemanja lahko pritisnete  za predvajanje pravkar
posnete datoteke.
Najdaljši čas snemanja (vgrajeni pomnilnik)
21 ur in 35 minut
 Izberite "Yes".
 Izberite "Yes", da izvedete začetne nastavitve.
16 GB (pribl. 12,80 GB = 13.743.895.347 bajtov)
MP3 320 kb/s
Na zaslonu se bo prikazalo vprašanje "Delete?", izbrana datoteka
pa se bo začela predvajati.
Pri prvem vklopu IC-snemalnika se na zaslonu prikaže zaslon
"Configure Initial Settings". Nato lahko izberete jezik prikaza na
zaslonu, nastavite uro ter vklopite/izklopite zvočni signal.
Zmogljivost (ki je na voljo uporabniku*¹*²)
6 ur in 35 minut
 IC-snemalnik odklopite iz računalnika.
•IC-snemalnik (1)
•Prenosna torba (1)
•Zaščita pred vetrom (1)
•Dodatni povezovalni kabel USB (1)
•Navodila za uporabo (ta list)
•Garancijska kartica
•Uporabniška programska oprema Sound Organizer 2 (namestitvena
datoteka je shranjena v vgrajen pomnilnik, tako da jo lahko namestite
v svoj računalnik)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro
(Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in
zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje
s takšno baterijo ter električno in elektronsko opremo, tako da izdelke ob
koncu življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije
odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali
baterijo.
LPCM 44,1 kHz/16 bit
 V meniju OPTION izberite "Delete a File".
Potrdi
Odstranjevanje izrabljenih baterij ter električne in
elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske
države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
LPCM 96 kHz/24 bit
izbrisati, ali predvajajte datoteko, ki jo želite izbrisati.
Izberi
(/)
Ne poslušajte vsebin dolgo časa pri visoki glasnosti, da se izognete
morebitnim okvaram sluha.
Najdaljši čas snemanja, ki velja za vse mape, je:
http://rd1.sony.net/help/icd/s20/h_ce/
Začetne nastavitve
Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema skladna z
osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami v Direktivi 1999/5/ES.
Podrobnosti so na spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/.
Tehnični podatki
Kopiranje datotek iz IC-snemalnika
v računalnik
¼¼ Če želite, da IC-snemalnik ne bo več v stanju HOLD, pomaknite stikalo
POWER•HOLD na sredino.
Opomba za stranke: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na
opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonska
Za skladnost izdelka z zakonodajo EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
¼¼ Pritisnite STOP, da se vrnete na zaslon, ki je bil prikazan, preden ste odprli
meni HOME.
Meni OPTION lahko uporabljate za izvajanje različnih funkcij, vključno s
spreminjanjem nastavitev IC-snemalnika.
Razpoložljive možnosti so odvisne od posameznega primera.
Zagotovite, da sporočilo "Accessing" ni več prikazano na zaslonu.
Nato si oglejte vodnik za pomoč za varen odklop IC-snemalnika.
Glejte vodnik za pomoč
Vrnete se lahko na zaslon, prikazan pred zaslonom
menija HOME.
* Namesto "XX" je prikazana funkcija, ki jo trenutno
uporabljate.
Baterij (paketa baterij ali naprave, v kateri so baterije) ne izpostavljajte dalj
časa prekomerni toploti, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.
Uporaba menija OPTION
Predvajanje se začne.
 Odklopite IC-snemalnik.
Vklop
Izberete lahko eno od datotek, ki ste jih posneli z
IC-snemalnikom, in jo predvajate.
Za iskanje posnete datoteke izberite "Latest
Recording", "Search by REC Date", "Search by REC
Scene" ali "Folders".
OPOZORILO
 Pritisnite in pridržite BACK/HOME.
Prikaže se zaslon menija HOME.
installed successfully.], potrdite možnost [Launch Sound
Organizer Now] in nato kliknite [Finish].
Music
Recorded
Files
Record
REC Remote
Settings
Return to
XX*
*Namesto "XX" je prikazana funkcija, ki jo trenutno uporabljate.
Če nameravate snemati neprekinjeno dolgo časa, boste morda potrebovali
omrežni napajalnik USB (ni priložen). Za podrobnosti o času delovanja baterije
glejte razdelek Čas delovanja baterije.
Navedene vrednosti najdaljšega časa snemanja služijo le kot vodilo.
Čas delovanja baterije (vgrajena litij-ionska akumulatorska baterija)
(JEITA)*⁴*⁵
Snemanje
Predvajanje
prek vgrajenega
zvočnika*6
Predvajanje prek
slušalk
LPCM 96 kHz/24 bit
pribl. 15 ur
pribl. 20 ur
pribl. 24 ur
MP3 192 kb/s
pribl. 30 ur
pribl. 24 ur
pribl. 30 ur
Dimenzije (š/v/g) (brez izbočenih delov in upravljalnih tipk) (JEITA)*⁴
pribl. 44,0 mm × 120,0 mm × 14,5 mm
Teža (JEITA)*⁴
pribl. 98 g
Temperatura/vlažnost
Delovna temperatura
od 5 do 35 °C
Delovna vlažnost
25–75 %
Temperatura pri shranjevanju
od −10 do +45 °C
Vlažnost pri shranjevanju
25–75 %
Združljive pomnilniške kartice
•Kartice microSDHC zmogljivosti od 4 GB do 32 GB
•Kartice microSDXC zmogljivosti 64 GB in več
Opomba
Zvoka v obliki zapisa LPCM 96 kHz/24 bit ni mogoče posneti neposredno na
kartico microSD/SDHC/SDXC.
*¹ Manjši del notranjega pomnilnika, ki se uporablja za upravljanje datotek, uporabniku ni na
voljo za shranjevanje.
*² Kadar se vgrajeni pomnilnik formatira z IC-snemalnikom.
*³ Privzete nastavitve za prizore snemanja.
*⁴ Vrednost, izmerjena v skladu z zahtevami standarda združenja JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
*⁵ Odvisno od načina uporabe IC-snemalnika je čas delovanja baterije lahko krajši.
*⁶ Med predvajanjem glasbe prek vgrajenega zvočnika z ravnijo glasnosti 25.
Blagovne znamke
•Microsoft, Windows, Windows Vista in Windows Media so registrirane
blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
•Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG Layer-3 z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
•Logotipi microSD, microSDHC in microSDXC so blagovne znamke družbe
SD-3C, LLC.
Opomba
Po namestitvi programske opreme Sound Organizer boste morda morali
znova zagnati računalnik.
Previdnostni ukrepi
Napajanje
Naprava se lahko napaja le z vgrajeno litij-ionsko akumulatorsko baterijo
z napetostjo 3,7 V pri enosmernem toku.
Varnost
Naprave ne uporabljajte med vožnjo z avtomobilom, kolesom ali katerim
koli drugim motornim vozilom.
Ravnanje z napravo
•Naprave ne postavljajte v bližino toplotnih virov in je ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prahu ali udarcem.
•Če v napravo pade predmet ali če vanjo uide tekočina, mora napravo pred
nadaljnjo uporabo pregledati usposobljen serviser.
•Pri uporabi IC-snemalnika upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe,
da preprečite deformacijo ohišja oziroma nepravilno delovanje IC-snemalnika.
––Ne sedite z IC-snemalnikom v zadnjem hlačnem žepu.
––Ne imejte IC-snemalnika v torbi s kablom slušalk ovitim okoli njega in ne
izpostavljajte torbe močnim udarcem.
•Pazite, da naprave ne polijete s tekočino. Naprava ni vodotesna. Zlasti
bodite previdni v naslednjih okoliščinah.
––Kadar imate enoto v žepu in se odpravite na stranišče itd.
Ko se pripognete, lahko enota pade v vodo in se zmoči.
––Ko napravo uporabljate v okolju, v katerem je izpostavljena dežju,
snegu ali vlagi.
––V okoliščinah, v katerih se lahko prepotite. Če se naprave dotaknete
z mokrimi rokami ali jo spravite v žep prepotenega oblačila, se lahko
zmoči.
•Poslušanje s to enoto pri visoki glasnosti lahko vpliva na vaš sluh.
Zaradi prometne varnosti enote ne uporabljajte med vožnjo ali kolesarjenjem.
•Ko je zunanji zrak zelo suh, lahko morda ob uporabi slušalk v ušesih
začutite bolečino.
Vzrok temu ni okvara slušalk, temveč kopičenje statične elektrike v vašem
telesu. Kopičenje statične elektrike lahko zmanjšate tako, da si nadenete
oblačila iz nesintetičnih snovi, ki preprečujejo nastanek statične elektrike.
Šumenje
•Če med snemanjem ali predvajanjem napravo postavite v bližino vira
napajanja z izmeničnim tokom, fluorescentne lučke ali mobilnega telefona,
boste morda slišali šumenje.
•Če med snemanjem nek predmet, kot je prst itd., slučajno podrgne ali
popraska napravo, se lahko posname šum.
Elementi menija HOME so razvrščeni v naslednjem zaporedju.
Opomba
Vzdrževanje
Zunanjost enote čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo. Zunanjost
enote nato obrišite z mehko suho krpo. Pri tem ne uporabljajte alkohola,
bencina ali razredčila.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi z enoto, se obrnite na
najbližjega prodajalca Sonyjevih izdelkov.
•Google Play je blagovna znamka družbe Google Inc.
•Logotip Apple, iPhone, iTunes, Mac in OS X so blagovne znamke družbe
Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah.
App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.
•Oznaka "Made for iPhone" pomeni, da je elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPhone in da ima potrdilo proizvajalca o skladnosti
s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple ni
odgovorno za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in
predpisanimi standardi. Uporaba te dodatne opreme z napravo z napravo
iPhone lahko vpliva na delovanje brezžične povezave.
•Združljivi modeli naprav iPhone
Tehnologija Bluetooth deluje z napravami iPhone 6s Plus, iPhone 6s,
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 in iPhone 4s.
Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne znamke so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih lastnikov. Oznaki "™" in "®"
v tem priročniku nista vedno omenjeni.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami intelektualne lastnine družbe
Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj
tega izdelka ni dovoljena brez licence podjetja Microsoft ali njegove
pooblaščene podružnice.
Programska oprema "Sound Organizer 2" uporablja naslednje module:
Windows Media Format Runtime
Licenca
Opombe glede licence
Temu IC-snemalniku je priložena programska oprema, ki se uporablja na podlagi
licenčnih pogodb med uporabnikom in lastnikom te programske opreme.
Na podlagi zahtev lastnikov avtorskih pravic za to programsko opremo smo vas
obvezani obvestiti o naslednjem. Preberite naslednje razdelke.
Licence (v angleščini) so posnete v notranji pomnilnik IC-snemalnika. Vzpostavite
povezavo za količinsko shranjevanje med IC-snemalnikom in računalnikom,
da boste lahko prebrali licence v mapi "LICENSE".
O programski opremi, uporabljeni na podlagi licence GNU GPL/LGPL
IC-snemalnik vsebuje programsko opremo, za katero velja naslednja licenca GNU
General Public License (v nadaljevanju GPL) ali GNU Lesser General Public License
(v nadaljevanju LGPL).
Licenci določata, da imajo uporabniki pravico do dostopa, spreminjanja in
nadaljnje distribucije izvorne kode zgoraj omenjene programske opreme,
in sicer v skladu s pogoji ustrezne licence GPL/LGPL.
Izvorna koda je na voljo v spletu. Prenesete jo lahko s spodnjega spletnega
naslova.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Ne obračajte se na nas glede vsebine izvorne kode.
Licence (v angleščini) so posnete v notranji pomnilnik IC-snemalnika. Vzpostavite
povezavo za količinsko shranjevanje med IC-snemalnikom in računalnikom,
da boste lahko prebrali licence v mapi "LICENSE".
Download PDF