Sony | HT-MT300 | Sony HT-MT300 2.1-kanalni kompaktni zvočniški modul s tehnologijo Bluetooth® Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Vsebina embalaže
2
4-688-012-21(1) (SL)
Zvočniški modul
Zvočniški modul (1)
Globokotonec (1)
Daljinski upravljalnik (1)
Baterija vrste R03 (velikost AAA) (2)
Optični digitalni kabel (1)
Omrežni napajalnik (1)
Napajalni kabel (1)
Podloga za globokotonec (4)
Vklop sistema

/
Indikator vklopa/izklopa (zelen)
Navodila za začetek

HT-MT300/MT301
Napajalni kabel (priložen)
Navodila za uporabo
Zvočniški modul
Omrežni napajalnik (priložen)
 Napajalni kabel priključite na napajalnik, tega pa nato na zvočniški modul. Napajalna kabla zvočniškega modula in globokotonca priključite na električni vtičnici.
Navodila za začetek
(ta dokument)
 Na daljinskem upravljalniku sistema pritisnite gumb  (vklop/izklop).
Indikator za izbiro vhoda zasveti.
 Preverite, ali indikator za vklop/izklop na globokotoncu sveti zeleno.
Če ne, glejte razdelek »Globokotonec« v poglavju »Odpravljanje težav« v priloženih navodilih za uporabo (ločen dokument).
Globokotonec
Nastavitev daljinskega upravljalnika
Opomba
• Ne postavljajte magnetnih kartic na sistem ali v njegovo bližino.
• V bližino sistema ne postavljajte kovinskih predmetov razen televizorja. Brezžične funkcije bodo morda nestabilne.
Namestitev globokotonca pod kavčem
 Podloge za zvočnik postavite na globokotonec, nato pa globokotonec postavite
pod kavč, tako da bo zvočnik obrnjen navzgor.
Pri vodoravni namestitvi globokotonca, uporabite podlogo za
zvočnik (priložena).
 Na daljinskem upravljalniku sistema za 5 sekund pridržite gumb VOICE.
Indikatorja USB in ANALOG dvakrat utripneta in nato se vklopi način kavča. Kakovost zvoka
se spremeni ustrezno namestitvi globokotonca pod kavč.
Podloga za globokotonec
(priložena)
Globokotonec
1
3
Povezava s televizorjem
Predvajanje zvoka

Ali ima televizor optično digitalno vtičnico?
/
Napajanje
DA
Vhod
NE
Televizor
 +/–
SW  +/–
Predvajalnik Blu-ray Disc™, kabelski
ali satelitski sprejemnik ipd.
Zvočni signal
Optični digitalni kabel
(priložen)
Predvajalnik Blu-ray Disc, kabelski
ali satelitski sprejemnik ipd.
Zvočni signal
Analogni zvočni kabel
(ni priložen)
 Vklopite televizor in nato z daljinskim upravljalnikom televizorja izberite želeni program ali vhod.
 Na daljinskem upravljalniku sistema pritisnite gumb TV, da vklopite indikator za televizor.
Če ste televizor v prvem koraku priključili na vtičnico ANALOG, na daljinskem upravljalniku sistema pritisnite gumb ANALOG.
 Prilagodite glasnost.
Glasnost prilagodite z gumboma  +/– na daljinskem upravljalniku sistema.
Glasnost globokotonca prilagodite z gumboma SW  +/– na daljinskem upravljalniku sistema.
Nastavitev je dokončana.
Uživajte!
Za podrobne informacije o drugih funkcijah in odpravljanju težav
glejte priložena navodila za uporabo.
Navodila za uporabo
Opomba
• Če je vtičnico za slušalke na televizorju mogoče uporabljati tudi kot vtičnico za izhod zvoka, preverite nastavitve zvočnega izhoda televizorja. Podrobnosti so na voljo v navodilih za uporabo televizorja.
• Kabli morajo biti trdno vstavljeni.
© 2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising