Sony | HT-RT5 | Sony HT-RT5 5.1-kanalni sistem za domači kino s povezavo Wi-Fi/ tehnologijo Bluetooth® Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

3
Sistem za domači kino
Vklop televizorja
Vklop
Zvočniški
modul
Navodila za začetek
Globokotonec
• Na hrbtni strani vsakega zvočnika so oznake. Poiščite oznako »SUR L« (levi) in »SUR R« (desni) ter postavite
zvočnika na pravo mesto.
4
Nastavitev daljinskega upravljalnika
5
Vklop sistema
Nameščanje zvočniškega modula in zvočnikov za prostorski zvok (SUR L/SUR R)
na steno
Glejte priložena navodila za uporabo.
HT-RT5
 Priključite napajalne kable zvočniškega modula, globokotonca in zvočnikov za prostorski zvok (SUR L/SUR R).
4-570-119-21(1) (SL)
 Pritisnite gumb / (vklop/pripravljenost) na daljinskem upravljalniku.
Vklopi se zaslon sprednje plošče.
Priložena dodatna oprema
 Preverite, ali indikator vklopa/stanja pripravljenosti na globokotoncu in zvočnikih za prostorski zvok (SUR L/SUR R) sveti zeleno.
Ko indikator vklopa/stanja pripravljenosti globokotonca in zvočnikov za prostorski zvok (SUR L/SUR R) zasveti zeleno, je brezžična povezava zvočniškega modula, globokotonca in zvočnikov
za prostorski zvok (SUR L/SUR R) vzpostavljena. Če brezžična povezava ni vzpostavljena, indikator vklopa/stanja pripravljenosti zasveti rdeče. V tem primeru brezžični prenos ni aktiviran.
Glejte razdelek »Brezžični zvok (globokotonec/zvočniki za prostorski zvok)« v poglavju »Odpravljanje težav« v priloženih navodilih za uporabo.
Daljinski upravljalnik (1)
1
Bateriji R03 (velikosti AAA) (2)
Optični digitalni kabel (1)
Mikrofon za umerjanje (1)
Kabel za IR-povezavo (1)
Stenska nosilca (2)
in vijaka (2)
6
Povezovanje s televizorjem
Preprosta nastavitev
Ali ima vhodni priključek HDMI na televizorju oznako »ARC«?
, , , ,
HOME
NE
DA
 Mikrofon za umerjanje povežite z vtičnico A.CAL MIC (ECM-AC3) na
hrbtnem delu zvočniškega modula.
Če se zaslon [Easy Setup] ne prikaže
Z daljinskim upravljalnikom televizorja zamenjajte vhodni vir nastavitev televizorja s tistim za
vhodni priključek HDMI, na katerega je priključen sistem.
Upoštevajte sliko in mikrofon za umerjanje postavite tja, kjer običajno sedite.
Kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov (ni priložen)
 Pritisnite gumb HOME na daljinskem upravljalniku tega sistema.
Kabel HDMI
z visoko hitrostjo
prenosa podatkov
(ni priložen)
Prikaže se zaslon [Easy Setup].
Optični digitalni kabel
(priložen)
 Z gumbi /// izberite element in nato pritisnite
nastavitev.
, da zaženete preprosto
 Ko se na TV-zaslonu prikaže napis [Easy Initial Settings are complete.], izberite [Finish].
Prikaže se osnovni meni.
Namig
• Navodila na TV-zaslonu so prikazana v jeziku, ki ste ga izbrali med to nastavitvijo.
• [Easy Setup] lahko izberete tudi v okviru možnosti [Setup] v osnovnem meniju.
7
Predvajanje zvoka
INPUT
2
Povezovanje z drugimi napravami
 +/–
Kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov (ni priložen)
Pritiskajte INPUT, dokler se na zaslonu sprednje plošče ne prikaže želena naprava. Nato pritiskajte  +/–, da prilagodite glasnost.
Predvajalnik Blu-ray Disc™,
kabelski ali satelitski
sprejemnik itd.
Predvajanje zvoka iz televizorja
 Z daljinskim upravljalnikom televizorja izberite želeni program.
Na zaslonu se bo prikazal izbrani televizijski program, sistem pa bo predvajal njegov zvok.
Glasnost prilagodite z gumbom  +/− na daljinskem upravljalniku sistema.
Nastavitev je dokončana.
Uživajte!
Za več informacij o povezavi v omrežje, funkciji NFC in drugih funkcijah
glejte priložena navodila za uporabo.
Navodila za uporabo
Namig
• Če je na televizor priključena druga naprava, odklopite njen kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov (ni priložen) iz vtičnice HDMI IN na televizorju in ga priključite v vtičnico HDMI IN na zvočniškem modulu.
• Če želite predvajati avtorsko zaščitene vsebine 4K, vzpostavite povezavo prek vtičnice HDMI, ki je združljiva s standardom HDCP 2.2. Za več informacij glejte razdelek »Ogled avtorsko zaščitene vsebine 4K« v priloženih navodilih za uporabo.
SongPal
Namenska aplikacija za ta model je na voljo v trgovinah Google Play™ in App Store.
Poiščite »SongPal« in prenesite brezplačno aplikacijo, da izveste več o njenih uporabnih storitvah.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising