Sony | HT-XT1 | Sony HT-XT1 2.1-kanalni osnovni zvočnik televizorja z vgrajenim globokotoncem Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Sistem za domači kino
Navodila za začetek
HT-XT1
Kazalo vsebine
Nastavitev
1
2
3
4
5
Vsebina embalaže
3
Namestitev
4
Povezava
6
Vklop sistema
8
Predvajanje zvoka
9
Osnovne funkcije
Predvajanje zvočnih učinkov
10
Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH
12
Več informacij o drugih funkcijah je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena povezani opremi.
2
Nastavitev
1
Vsebina embalaže
Aktivni zvočnik (1)
Daljinski upravljalnik (1)
Bateriji R03 (velikosti AAA) (2)
Digitalni optični kabel za televizor (1)
Home Theatre System
Startup Guide
Home Theatre System
HT-XT1
Navodila za začetek (ta knjižica) (1)
Navodila za uporabo (1)
3
Nastavitev/Nastavitev/Nastavitev
Nastavitev
2 Namestitev
Opombe
• Prepričajte se, da se globokotonec
ničesar ne dotika.
Globokotonec
4
• Postavite stojalo televizorja v središče sistema,
tako da noben del stojala ne moli izven sistema.
• Ne izvajajte pritiska na zgornjo
stekleno stran sistema.
Priprava daljinskega upravljalnika
1.
1. Zadnjo stran daljinskega upravljalnika
obrnite navzgor in odstranite pokrov.
2.
2. Dvignite pokrov prostora za baterije
in vstavite dve bateriji AAA, kot je
prikazano na sliki.
5
Nastavitev/Nastavitev/Nastavitev
Nastavitev
3 Povezava
Priključitev televizorja
ali
Če televizor, na katerega boste priključili zvočnik, nima optičnega avdio izhodnega priključka, priključite
kabel HDMI (ni priložen, vrste High Speed) v vhodni priključek HDMI z oznako »ARC«. Če je v vhodni priključek
HDMI z oznako »ARC« priključena neka druga naprava, jo izključite in priključite ta sistem.
6
Priključitev televizorja in drugih naprav
TV
Predvajalnik Blu-ray DiscTM itd.
Pri taki povezavi je užitek poslušanja prostorskega zvoka še večji.
Kabel HDMI (ni priložen, vrste High Speed)
Če vhodni priključek HDMI na televizorju nima oznake »ARC«, povežite tako
kot
.
Kabel HDMI (ni priložen, vrste High Speed)
Če je priključen na televizor, ga izključite in povežite s sistemom.
7
Nastavitev/Nastavitev/Nastavitev
Nastavitev
4 Vklop sistema

Zaslon
1 Priključite napajalni kabel.
2 Pritisnite gumb  (vklop/pripravljenost) na daljinskem upravljalniku ali se dotaknite gumba na dotik 
(vklop/pripravljenost) na sistemu.
Zaslon sistema zasveti.
3 Vklopite priključeno napravo.
8
Nastavitev/Nastavitev/Nastavitev
Nastavitev
5 Predvajanje zvoka
INPUT
VOL
INPUT
Izbrana vhodna naprava
Predvajanje zvoka iz televizorja
1 Pritiskajte gumb INPUT na daljinskem upravljalniku oz. se večkrat dotaknite gumba na dotik INPUT
na sistemu, dokler ne izberete vhoda »TV«.
2 Pritisnite gumb VOL na daljinskem upravljalniku, da prilagodite glasnost.
Če želite poslušati zvok iz druge naprave in ne iz televizorja
Pritiskajte gumb INPUT na daljinskem upravljalniku oz. se večkrat dotaknite gumba na dotik INPUT na sistemu,
dokler se na zaslonu ne prikaže želena vhodna naprava.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Nastavitev je dokončana. Uživajte!
9
Osnovne funkcije
Predvajanje zvočnih učinkov
Če želite nastaviti zvočni učinek, pritiskajte enega od gumbov
za zvočne učinke na daljinskem upravljalniku in s pomočjo zaslona
izberite želeni način.
SOUND FIELD
VOICE
NIGHT
10
SOUND FIELD:
Učinki, ki ustrezajo
vhodnemu zvoku.
CLEARAUDIO+
Primerna nastavitev zvoka za vir zvoka
se izbere samodejno.
STANDARD
Ustreza vsakemu viru.
MOVIE
Dialog je jasen in zvok močan ter realističen.
SPORTS
Komentar je jasen, navijanje se sliši kot
prostorski zvok in zvoki so realistični.
GAME
Zvoki so močni in realistični, primerni
za igranje iger.
MUSIC
Predvajani zvoki ustrezajo glasbenemu
programu, glasbenim ploščam Blu-ray
ali DVD-jem.
P.AUDIO
(prenosni zvok)
Predvajani zvoki ustrezajo prenosnemu
predvajalniku glasbe z uporabo DSEE*.
VOICE:
Ustvari razločnejše
dialoge.
NIGHT:
Zvok se oddaja
pri nižji glasnosti
z minimalno izgubo
natančnosti in
jasnosti dialoga.
TYPE1
Standard
TYPE2
Poudarjen obseg dialoga.
TYPE3
Obseg dialoga je poudarjen, zlasti tisti deli
slušnega obsega, ki jih starejši slabše slišijo.
ON
Aktivira funkcijo nočnega načina.
OFF
Deaktivira funkcijo nočnega načina.
* DSEE pomeni Digital Sound Enhancement Engine, vrhunska tehnologija izravnave in obnove
zvoka, ki jo je samostojno razvila družba Sony.
11
Osnovne funkcije
Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH
Registracija naprav BLUETOOTH
PAIRING
INPUT
Osvetlitev LED (modra)
Kako seznanite sistem z napravo (seznanjanje)
1 Dotaknite se gumba na dotik PAIRING na sistemu.
Osvetlitev LED
hitro utripa med seznanjanjem naprav
BLUETOOTH.
2 Nastavite napravo BLUETOOTH na način seznanjanja in izberite
»SONY:HT-XT1«.
Če morate vnesti geslo, vnesite »0000«.
3 Pomembno je, da osvetlitev LED
zasveti.
(Povezava je vzpostavljena.)
Namig
Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, se glede na opremo, ki jo imate
priključeno, prikaže indikator, ki priporoča, katero aplikacijo prenesite.
Po prikazanih navodilih lahko prenesete aplikacijo »SongPal«, s katero boste
lahko upravljali sistem.
Če želite podrobnosti o aplikaciji »SongPal«, glejte razdelek »Nadzor sistema
s pametnim telefonom ali tablico (SongPal)« v priloženih navodilih za uporabo.
12
Poslušanje zvoka iz registrirane naprave
1 Večkrat se dotaknite gumba na dotik INPUT na sistemu,
da se prikaže »BT AU«.
Osvetlitev LED
utripa med poskusom seznanjanja
naprav BLUETOOTH.
2 V napravi BLUETOOTH izberite »SONY:HT-XT1«.
3 Pomembno je, da osvetlitev LED
zasveti.
(Povezava je vzpostavljena.)
4 Začnite predvajati zvok s programsko opremo iz priključene
naprave BLUETOOTH.
Uporaba povezave z enim dotikom (NFC)
Osvetlitev LED (modra)
1 Prenesite, namestite in zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect« v pametnem telefonu.
2 S pametnim telefonom se dotaknite oznake N na sistemu.
3 Pomembno je, da osvetlitev LED (modra) zasveti. (Povezava je vzpostavljena.)
• Združljive naprave
Pametni telefoni, tablice in predvajalniki glasbe z vgrajeno funkcijo NFC
(OS: Android™ 2.3.3 ali novejši, razen Android 3.x)
13
© 2014 Sony Corporation
4-487-195-21(2) (SI)
Download PDF

advertising