Sony | HT-NT5 | Sony HT-NT5 2.1-kanalni zvočniški modul z zvokom visoke ločljivosti/povezavo Wi-Fi® Priročnik za programsko opremo

Priložena dodatna oprema
2
4-585-895-72(1) (SL)
Povezovanje s televizorjem
Zvočna palica
Daljinski upravljalnik (1)
Navodila za začetek
Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
Ali ima vhodna vtičnica HDMI na televizorju oznako »ARC«?
Optični digitalni kabel (1)
NE
DA
Stenska nosilca (2)
Vijaka (2)
Podporni zaponki okvirja
z mrežico (2)
Navodila za uporabo (1)
Okvir z mrežico (1)
Navodila za začetek
(ta dokument) (1)
Optični digitalni
kabel (priložen)
Kabel HDMI (ni priložen)*
O delovanju sistema
Kabel HDMI (ni priložen)*
Za prikaz začetnega zaslona sistema na televizorju povežite ta sistem in televizor s kablom HDMI
(ni priložen). Pripravite kabel HDMI.
Navodila za uporabo
Za omrežne nastavitve, funkcijo NFC in druge
funkcije glejte priložena navodila za uporabo
(ločen dokument).
* Za predvajanje slik z ločljivostjo 4K/60p priporočamo uporabo kabla(/-ov) Premium High Speed HDMI s funkcijo Ethernet. Podrobnosti najdete v razdelku »Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati« v navodilih za uporabo
(ločen dokument).
Opomba
• Kabel HDMI mora biti trdno vstavljen.
HT-NT5
1
3
Povezovanje z drugimi napravami
Mesto namestitve
Zvočniški
modul
Namestitev zvočniškega modula na steno
Glejte razdelek »Namestitev enote na steno« v priloženih navodilih za uporabo
(ločen dokument).
Globokotonec
Kabel HDMI (ni priložen)*
Predvajalnik Blu-ray Disc™, kabelski
ali satelitski sprejemnik itd.
Opombi
* Za predvajanje slik z ločljivostjo 4K/60p priporočamo uporabo kabla(/-ov) Premium High Speed HDMI s funkcijo Ethernet. Podrobnosti najdete v razdelku »Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati« v navodilih za uporabo
(ločen dokument).
• Ne postavljajte magnetnih kartic na sistem ali v njegovo bližino.
• V bližino sistema ne postavljajte kovinskih predmetov razen televizorja. Brezžične funkcije bodo
morda nestabilne.
 Iz vtičnice HDMI IN na televizorju odklopite kabel HDMI in ga znova priklopite v katero koli vtičnico HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) na zvočniškem modulu.
Za predvajanje visokokakovostnega prostorskega zvoka Dolby TrueHD, DTS HD itd. preklopite povezavo predvajalnika Blu-ray Disc™, kabelskega ali satelitskega sprejemnika itd. na sistem.
Namigi
Pritrjevanje okvirja z mrežico
Glejte razdelek »Pritrjevanje okvirja z mrežico« v priloženih navodilih za uporabo
(ločen dokument).
• Funkcija Standby Through omogoča predvajanje signalov HDMI prek televizorja, tudi kadar je sistem v stanju pripravljenosti.
Izberite naslednje nastavitve: pritisnite HOME –
[Setup] –
[System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Through] – [Auto] ali [On].
• Za predvajanje avtorsko zaščitene vsebine 4K glejte razdelek »Vzpostavitev povezave za ogled avtorsko zaščitene vsebine 4K« v priloženih navodilih za uporabo (ločen dokument).
Opomba
• Kabel HDMI mora biti trdno vstavljen.
4
Nastavitev daljinskega upravljalnika
Nadaljevanje na zadnji strani
© 2016 Sony Corporation
5
8
Vklop televizorja
Predvajanje zvoka
INPUT +/–
Vklop
Začetni meni
///
HOME
SW  +/–
6
Vklop sistema

/
Sprednja plošča
 +/–
Predvajanje zvoka iz televizorja
Če želite poslušati zvok iz druge naprave in ne iz televizorja
 Z daljinskim upravljalnikom televizorja izberite želeni program.
 Pritisnite gumb HOME.
Na zaslonu se bo prikazal izbrani televizijski program, sistem pa bo predvajal njegov zvok.
Če zvok iz televizorja ni predvajan prek sistema, pritiskajte gumb INPUT +/−
na priloženem daljinskem upravljalniku, dokler se na zaslonu sprednje plošče
ne prikaže [TV].
Indikator vklopa/
izklopa (zelen)
 Prilagodite glasnost.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
 V začetnem meniju pritisnite gumbe /// za izbiro želenega vhoda.
Podrobnosti najdete v razdelku »O začetnem meniju« v navodilih za uporabo
(ločen dokument).
Glasnost prilagodite z gumboma  +/– na daljinskem upravljalniku sistema.
Glasnost globokotonca prilagodite z gumboma SW  +/– na daljinskem upravljalniku
sistema.
Podrobnosti o prilagajanju kakovosti zvoka najdete v razdelku »Izbira zvočnega učinka«
v navodilih za uporabo (ločen dokument).

Odpravljanje težav
Sistem ne oddaja zvoka televizorja ali pa na televizorju ni prikazana slika
 Priključite napajalna kabla zvočniškega modula in globokotonca.
 Pritisnite gumb  (vklop/izklop) na daljinskem upravljalniku.
Vklopi se zaslon sprednje plošče.
 Preverite, ali indikator za vklop/izklop na globokotoncu sveti zeleno.
V nasprotnem primeru glejte razdelek »Globokotonec« v poglavju »Odpravljanje težav«
v priloženih navodilih za uporabo (ločen dokument).
 Vklopite povezano napravo.
Pritiskajte gumb INPUT +/− na daljinskem upravljalniku sistema, dokler se na zaslonu sprednje plošče sistema ne prikaže napis »TV«.
Prepričajte se, da sta vhod in izhod vtičnice HDMI sistema pravilna.
Odklopite kable, ki povezujejo televizor in sistem, in jih znova priklopite. Kabli morajo biti trdno vstavljeni.
Odvisno od vrstnega reda vklopa televizorja in sistema lahko sistem preide v način izklopa zvoka in na zaslonu sprednje plošče se prikaže napis »Muting«. V tem primeru najprej vklopite televizor in nato sistem.
Sistem ne oddaja nobene slike ali zvoka iz povezane naprave
• Pritiskajte gumb INPUT +/− na daljinskem upravljalniku sistema, dokler se na zaslonu sprednje plošče sistema ne prikaže vhod za povezavo z želeno napravo.
• Prepričajte se, da sta vhod in izhod vtičnice HDMI sistema pravilna.
• Odklopite kable, ki so priklopljeni na sistem, in jih znova priklopite. Kabli morajo biti trdno vstavljeni.
Daljinski upravljalnik televizorja ne deluje
• Če zvočniški modul ovira senzor daljinskega upravljalnika televizorja, morda z daljinskim upravljalnikom ne boste mogli upravljati televizorja. V tem primeru nastavite možnost [IR-Repeater] na [On]. Televizor lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom televizorja. Podrobnosti o prilagajanju kakovosti zvoka najdete v razdelku »Posredovanje signala daljinskega upravljalnika televizorju prek enote« v navodilih za uporabo (ločen dokument).
Globokotonec ne predvaja zvoka oziroma je ta komaj slišen
Namig
• Podrobnosti o nastavitvah za funkcijo Control for HDMI za televizor so na voljo v navodilih za uporabo,
ki so priložena televizorju.
7
•
•
•
•
• Pritisnite gumb SW  +/– na daljinskem upravljalniku sistema, da povečate glasnost globokotonca.
• Glejte poglavje »Odpravljanje težav« v priloženih navodilih za uporabo (ločen dokument).
Preprosta nastavitev
Izkusite večji užitek ob poslušanju z dodatnimi Sonyjevimi brezžičnimi zvočniki (niso priloženi). Podrobnejše informacije o funkcijah aplikacije SongPal
najdete v navodilih za uporabo (ločen dokument).
////
HOME
 Pritisnite gumb HOME na daljinskem upravljalniku tega sistema.
Na televizorju se prikaže zaslon Easy Setup.
Če se zaslon Easy Setup ne prikaže, z daljinskim upravljalnikom televizorja zamenjajte
vhod nastavitev televizorja s tistim za vhodno vtičnico HDMI, ki povezuje televizor
in sistem.
 Z gumbi /// izberite poljuben element, kot je prikazano na TV-zaslonu,
in pritisnite gumb , da izvedete nastavitev Easy Setup.
 Ko se na TV-zaslonu prikaže napis [Easy Initial Settings are complete.],
izberite [Finish].
Namigi
• Navodila na TV-zaslonu so prikazana v jeziku, ki ste ga izbrali med to nastavitvijo.
• Podrobnosti o omrežni povezavi najdete v razdelku »Uporaba omrežne funkcije« v navodilih za uporabo
(ločen dokument).
Download PDF