Sony | HT-RT4 | Sony HT-RT4 5.1-kanalni zvočniški modul za domači kino Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Priložena dodatna oprema
4
4-693-609-11(1)
Sistem za domači kino
SL
Navodila za
začetek uporabe
Daljinski upravljalnik (1)
Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
Podstavki zvočnikov (2)
Vijaki (8)
Vklop sistema
Optični digitalni kabel (1)
Zaslon na sprednji plošči
Vstavljanje baterij
HT-RT4
Napajanje
Nameščanje zvočniškega modula in
zvočnikov za prostorski zvok (SUR L/SUR R)
na steno
Glejte priložena navodila za uporabo.
Vključite televizor.
Napajalni kabel globokotonca vklopite v električno vtičnico.
Pritisnite  (vklop/izklop).
Vklopi se zaslon sprednje plošče.
1
5
Nameščanje zvočnikov za prostorski zvok (SUR L/SUR R) na tla
Ob nameščanju zvočnikov za prostorski zvok pogrnite na tla krpo, da se ne poškodujejo.
Predvajanje zvoka
INPUT
 +/–
SW +/–
Zvočnik za prostorski zvok postavite na tla s sprednjo stranjo obrnjeno navzgor.
Kabel prostorskega zvočnika napeljite skozi luknjo v podstavku zvočnika.
Podstavek zvočnika postavite v položaj, tako da je oznaka »FRONT « obrnjena navzgor.
Pritiskajte INPUT, dokler se na zaslonu sprednje plošče ne prikaže želena naprava. Nato s pritiskanjem gumbov  +/– prilagodite glasnost sistema in s pritiskanjem
gumbov SW +/– glasnost globokotonca.
Za poslušanje zvoka televizorja z daljinskim upravljalnikom izberite želeni program.
Podstavek zvočnika z vijaki privijte na prostorski zvočnik.
Kabel prostorskega zvočnika potisnite v režo na dnu podstavka zvočnika.
2
Nastavitev je dokončana.
Uživajte!
Priključitev zvočnikov
Priključite kable zvočnika tako, da se ujemajo z vtičnicami SPEAKERS na zadnji plošči globokotonca.
Zadnja plošča globokotonca
Za več informacij o zvočnih učinkih in drugih funkcijah glejte
priložena navodila za uporabo.
Navodila za uporabo
Poslušanje glasbe, predvajane prek naprave BLUETOOTH
Za podrobnejše informacije o ostalih nastavitvah povezave Bluetooth glejte priložena navodila za uporabo.
Seznanjanje naprave BLUETOOTH
Naprava BLUETOOTH
PAIRING
Moder (iz SUR L)
Zelen
Iz zvočniškega
modula
Siv (iz SUR R)
Indikator BLUETOOTH (moder)
Rdeč
Oddaljenost med napravo BLUETOOTH in globokotoncem je lahko največ 1 meter.
Bel
Na globokotoncu se dotaknite gumba za seznanjanje PAIRING.
Med seznanjanjem prek povezave BLUETOOTH indikator BLUETOOTH (moder) hitro utripa (
).
Vključite funkcijo BLUETOOTH na napravi BLUETOOTH in izberite »HT-RT4«.
Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, indikator BLUETOOTH (moder) zasveti ( ).
Na napravi BLUETOOTH zaženite predvajanje.
Prilagodite glasnost.
Zvočniški modul
Uporaba povezave z enim dotikom (NFC)
Nizkotonski zvočnik
Nizkotonski
zvočnik
Zvočniški modul
Indikator BLUETOOTH (moder)
Mobilno napravo pridržite ob oznaki N na globokotoncu, dokler ne zavibrira.
Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, indikator BLUETOOTH (moder) zasveti ( ).
Postavitev zvočnikov: »STDRD« (Standardna postavitev)*
Postavitev zvočnikov: »FRONT« (Vsi zvočniki spredaj)*
Prilagodite glasnost.
* Za izbiro položaja zvočnikov si preberite razdelek »Uporaba namestitvenega zaslona« v priloženih navodilih za uporabo.
3
Na mobilni napravi zaženite predvajanje.
• Združljive mobilne naprave:
Mobilne naprave z vgrajeno funkcijo NFC (OS: Android™ 2.3.3 ali novejša različica, razen Android 3.x)
Sony | Music Center
Namenska aplikacija za ta model je na voljo v trgovinah Google Play™ in App Store.
Povezovanje s televizorjem
Poiščite »Sony | Music Center« in prenesite brezplačno aplikacijo, s katero boste spoznali še več priročnih funkcij.
Vhodna vtičnica TV HDMI z oznako »ARC«
Vhodna vtičnica TV HDMI brez oznake »ARC«
Povezava drugih naprav s televizorjem (dodatno na voljo)
Zvok iz drugih naprav je mogoče na sistemu predvajati prek televizorja.
Za povezavo drugih naprav s televizorjem preberite televizorju priložena navodila za uporabo.
Druge naprave (predvajalnik Blu-ray Disc itd.)
Kabel HDMI z visoko
hitrostjo prenosa
podatkov (ni priložen)
Kabel HDMI z visoko
hitrostjo prenosa
podatkov (ni priložen)
Optični digitalni kabel
(priložen)*
: Video signali
: Video signali
: Zvočni signali
: Zvočni signali
Nizkotonski zvočnik
TV
* Če televizor ne podpira funkcije ARC (Audio Return Channel), za poslušanje televizijskega zvoka priključite optični digitalni kabel (priložen).
Opomba
•• Kabel HDMI mora biti trdno vstavljen.
•• Za prikaz seznama vsebine v napravi USB
na zaslonu TV je potrebno sistem in televizor povezati s kablom HDMI.
© 2017 Sony Corporation Natisnjeno v Maleziji
Download PDF

advertising