Sony | HT-XT100 | Sony HT-XT100 2.1-kanalni osnovni zvočnik televizorja s tehnologijo Bluetooth® Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Priložena dodatna oprema
Sistem za domači kino
Daljinski upravljalnik (1)
Bateriji R03 (velikosti AAA) (2)
2
Nastavitev daljinskega upravljalnika
3
Vklop sistema
Optični digitalni kabel (1)
Navodila za začetek
HT-XT100
Opombe
•
Ne postavljajte nobenih predmetov tako, da
lahko pridejo v stik z globokotoncem na tleh.
•
Postavite stojalo televizorja v središče sistema,
tako da noben del stojala ne moli izven sistema.
Globokotonec
•
•
1
Na sistem ne postavljajte predmetov, ki so težji od 30 kg, saj lahko poškodujejo sistem.
Pri uporabi funkcije BLUETOOTH ne postavljajte nobenih kovinskih predmetov v oddaljenosti 5 cm
levo od sistema. To lahko povzroči slabšo kakovost zvoka.
Povezava s televizorjem
Ali ima televizor optično digitalno vtičnico?
DA

NE
 Priključite napajalni kabel.
 Pritisnite gumb  (vklop/pripravljenost).
Zaslon zasveti.
Televizor, kabelski sprejemnik
ali satelitski sprejemnik
Televizor, kabelski sprejemnik
ali satelitski sprejemnik
Optični digitalni kabel
(priložen)
Kabel HDMI
(ni priložen)
4
Predvajanje zvoka
INPUT

Opombe
•
•
Kadar uporabite kabel HDMI, televizor priključite v vtičnico HDMI z natisnjeno oznako »ARC«.
Sicer se zvok ne bo oddajal.
Kadar televizor priključite v vtičnico HDMI z natisnjeno oznako »ARC«, v meniju na desni po 4. koraku
izberite [AUDIO] – [TV AU] – [HDMI] (glejte razdelek »Uporaba namestitvenega zaslona« v navodilih
za uporabo).
Pritiskajte gumb INPUT, dokler se na zaslonu ne prikaže vtičnica, v katero ste priključili televizor v 1. koraku.
Nato pritisnite gumb  (glasnost), da prilagodite glasnost.
Nastavitev je dokončana.
Uživajte!
Za več informacij o povezavi BLUETOOTH, USB in drugih funkcijah
glejte priložena navodila za uporabo.
Navodila za uporabo
© 2015 Sony Corporation
4-559-028-21(1) (SI)
Download PDF

advertising