Sony | HT-NT3 | Sony HT-NT3 2.1-kanalni zvočniški modul s tehnologijo Wi-Fi/Bluetooth® Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Priložena dodatna oprema
4-559-518-71(2) (SI)
Daljinski upravljalnik (1)
Zvočna palica
Bateriji R03 (velikosti AAA) (2)
3
Nastavitev daljinskega upravljalnika
4
Vklop sistema
Optični digitalni kabel (1)
Navodila za začetek
Stojali (2)
HT-NT3
Zvočniški modul
Globokotonec
Namestitev zvočniškega modula na steno
Glejte priložena navodila za uporabo.
1
Povezava s televizorjem
Vklop
Easy Setup
Perform Easy Setup.
Do you want to proceed?
OK
Ali ima vhodni priključek HDMI na televizorju oznako »ARC«?
Cancel
Vhod
, , , ,
HOME
NE
DA
 Priklopite napajalna kabla.
 Pritisnite  (vklop/stanje pripravljenosti). Vklopi se zaslon sprednje plošče.
Ko indikator vklopa/stanja pripravljenosti globokotonca zasveti zeleno, je brezžična povezava zvočniškega modula in globokotonca vzpostavljena.
Če indikator ne zasveti, brezžična povezava ni vzpostavljena. Glejte razdelek »Iz globokotonca se ne sliši zvoka.« v poglavju »Odpravljanje težav« v priloženih navodilih za uporabo.
 Vklopite TV in nato spremenite vhod televizorja na vhod, s katerim je povezan zvočniški modul.
 Ko oznaka »PLEASE WAIT« izgine z zaslona sprednje plošče, pritisnite HOME.
 Z gumboma / izberite [OK] in nato pritisnite , da zaženete [Easy Setup].
Upoštevajte navodila na zaslonu in prilagodite osnovne nastavitve z gumbi /// ter
Kabel HDMI
z visoko
hitrostjo
prenosa
podatkov
(ni priložen)
Optični digitalni kabel (priložen)
.
Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov (ni priložen)
5
Predvajanje video/zvočnih vsebin, shranjenih v priključenih napravah
INPUT +/–
TV ‚ HDMI1 ‚ HDMI2 ‚ HDMI3 ‚ BT ‚ ANALOG ‚ USB ‚ SCR M ‚ H.NET ‚ M.SERV
2
Pritiskajte INPUT +/–, dokler se na zaslonu sprednje plošče ne prikaže želena naprava. Nato pritiskajte  +/–, da prilagodite glasnost.
Povezava z drugimi napravami
Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa
podatkov (ni priložen)
 +/–
OUTPUT
Predvajalnik Blu-ray Disc™,
kabelski ali satelitski
sprejemnik itd.
Nastavitev je dokončana.
Uživajte!
Za podrobnosti o omrežni povezavi, funkciji NFC in drugih
funkcijah glejte priložena navodila za uporabo.
Navodila za uporabo
SongPal
Namig
Če želite predvajati avtorsko zaščitene vsebine 4K, vzpostavite povezavo prek priključka HDMI, ki je združljiv s standardom HDCP 2.2. Za več informacij glejte razdelek »Ogled avtorsko zaščitene vsebine 4K« v priloženih
navodilih za uporabo.
Namenska aplikacija za ta model je na voljo v trgovinah Google Play™ in App Store.
Poiščite »SongPal« in naložite brezplačno aplikacijo, da izveste več o njenih uporabnih storitvah.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising