Sony | HT-XT3 | Sony HT-XT3 2.1-kanalni osnovni zvočnik televizorja s povezavo Wi-Fi/tehnologijo Bluetooth® Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Priložena dodatna oprema
4-558-563-71(2) (SI)
Daljinski upravljalnik (1)
Sistem za domači kino
Bateriji R03 (velikosti AAA) (2)
3
Nastavitev daljinskega upravljalnika
4
Vklop sistema
Optični digitalni kabel (1)
Navodila za začetek
HT-XT3
ɸ
Ta sistem
ɺ
Globokotonec
Vklop
ɹ
1
 Prepričajte se, da se globokotonec ničesar ne dotika.
 Ne izvajajte pritiska na zgornjo stekleno stran sistema.
Vhod
 Stojalo televizorja postavite v središče sistema.
Povezava s televizorjem
Easy Setup
Perform Easy Setup.
Do you want to proceed?
OK
Cancel
, , , ,
Ali ima vhodni priključek HDMI na televizorju oznako »ARC«?
HOME
NE
 Priključite napajalni kabel.
DA
 Pritisnite gumb  (vklop/pripravljenost). Vklopi se zaslon sprednje plošče.
 Vklopite televizor in nato spremenite vhod televizorja na vhod, s katerim je povezan sistem.
 Ko oznaka »PLEASE WAIT« izgine z zaslona sprednje plošče, pritisnite HOME.
 Z gumboma / izberite [OK] in nato pritisnite , da zaženete [Easy Setup].
Upoštevajte navodila na zaslonu in prilagodite osnovne nastavitve z gumbi /// ter
Kabel HDMI
z visoko hitrostjo
prenosa podatkov
(ni priložen)
Optični digitalni kabel (priložen)
Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa
podatkov (ni priložen)
5
.
Predvajanje video/zvočnih vsebin, shranjenih v priključenih napravah
INPUT +/–
TV ‚ HDMI1 ‚ HDMI2 ‚ HDMI3 ‚ BT ‚ ANALOG ‚ USB ‚ SCR M ‚ H.NET ‚ M.SERV
2
 +/–
Pritiskajte INPUT +/–, dokler se na zaslonu sprednje plošče ne prikaže želena naprava. Nato pritiskajte  +/–, da prilagodite glasnost.
Povezava z drugimi napravami
Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa
podatkov (ni priložen)
OUTPUT
Predvajalnik Blu-ray Disc™,
kabelski ali satelitski
sprejemnik itd.
Nastavitev je dokončana.
Uživajte!
Za podrobnosti o omrežni povezavi, funkciji NFC in drugih
funkcijah glejte priložena navodila za uporabo.
Navodila za uporabo
SongPal
Namenska aplikacija za ta model je na voljo v trgovinah Google Play™ in App Store.
Namig
Če želite predvajati avtorsko zaščitene vsebine 4K, vzpostavite povezavo prek priključka HDMI, ki je združljiv s standardom HDCP 2.2. Za več informacij glejte razdelek »Ogled avtorsko zaščitene vsebine 4K« v priloženih
navodilih za uporabo.
Poiščite »SongPal« in naložite brezplačno aplikacijo, da izveste več o njenih uporabnih storitvah.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising