Sony | HT-ST7 | Sony HT-ST7 7.1-kanalni zvočniški modul s povezavo Bluetooth Navodila za uporabo

Zvočnik Sound Bar
HT-ST7
Navodila za uporabo
SI
Kazalo vsebine
Namestitev/Nastavitev
Vsebina embalaže
3
Namestitev
4
Vstavljanje brezžičnih sprejemnikov/oddajnikov
5
Priključitev
6
Vklop sistema
8
Osnovne funkcije
Predvajanje zvoka
9
Predvajanje zvočnih učinkov
10
Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH
12
Deli in upravljalne tipke
14
Prilagajanje nastavitev
17
Odpravljanje težav
19
Drugo
2
Vsebina embalaže
Zvočniški modul (1)
Okvir z mrežico (1)
Globokotonec (1)
Bateriji R03 (velikosti AAA) (2)
Digitalni optični kabel za televizor (1)
Kabel za IR-povezavo* (1)
Daljinski upravljalnik (1)
* Navodila, kako uporabljati kabel za IR-povezavo, najdete
v referenčnem priročniku.
Sound Bar
Sound Bar
HT-ST7
Stojali (2) in vijaka (2)
Brezžična sprejemnika/oddajnika (2)
Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)
Referenčni priročnik (1)
3
Namestitev
Ali želite zvočniški modul
namestiti na steno?
Glejte navodila v referenčnem
priročniku.
Če želite ...
Pritrjevanje okvira z mrežico
Pritrjevanje stranskih stojal
1
• Okvir z mrežico pritrdite ali odstranite vzporedno
s sprednjo ploščo.
4
2
Vstavljanje brezžičnih sprejemnikov/oddajnikov
Namig
• Brezžična sprejemnika/oddajnika sta si povsem enaka. Katerega koli izmed njiju lahko vstavite v zvočniški modul ali globokotonec.
5
Priključitev
Priključitev samo televizorja
OPTICAL
OUT
(priloženo)
6
Priključitev televizorja in drugih naprav
(ARC)
OPTICAL
OUT
Televizor
OUT
Blu-ray
Uporabite kabla HDMI
(nista priložena). Če televizor podpira funkcijo ARC, vam ni treba
priključiti digitalnega optičnega kabla .
Opombe glede povezav HDMI najdete v referenčnem priročniku.
Če želite uporabiti večkanalni digitalni avdio izhod, preverite nastavitev za digitalni avdio izhod
na napravi, ki je povezana s sistemom.
7
Vklop sistema
2
1
3
1 Priključite napajalni kabel.
2 Pritisnite gumb  na zvočniškem modulu.
3 Preverite, ali indikator  na globokotoncu sveti zeleno. Če ne, potem brezžični prenos ni
aktiviran. Glejte »Odpravljanje težav« (stran 19).
8
Vstavite bateriji (priloženi).
Predvajanje zvoka

INPUT
Izbrana vhodna naprava
Pritiskajte gumb INPUT, da se na zaslonu prikaže vhodna naprava.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  OPT  COAX  ANALOG  BT AU
9
Predvajanje zvočnih učinkov
SOUND MODE:
Omogoča uporabo zvočnih učinkov.
VOICE:
Omogoča jasnejše dialoge.
SOUND MODE
VOICE
SW TONE
10
SW TONE (ton globokotonca):
Izbere nizke tone.
MOVIE
Zvočni učinki, ki so primerni za filme
MUSIC
Zvočni učinki, ki so primerni za glasbo
FOOTBALL
(način za virtualni
nogomet)
Zvočni učinki, ki dajo občutek prisotnosti na nogometnem stadionu
(ko gledate prenos nogometne tekme)
Opomba: Ta funkcija ne podpira mono zvoka.
STD (standardno)
Zvočni učinki, ki so primerni za televizijske programe
LEVEL 1 – 3
TONE 1
Čistejši nizki toni
TONE 2
Nizki toni, ki so primerni za različne vire (privzeto)
TONE 3
Bolj dinamični nizki toni
11
Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH
Registracija naprav BLUETOOTH (seznanjanje)
Gumb BLUETOOTH PAIRING
Indikator BLUETOOTH
1 Pritisnite gumb BLUETOOTH PAIRING.
2 Nastavite napravo BLUETOOTH na način seznanjanja in izberite »HT-ST7«. Če je zahtevano geslo,
vnesite »0000«.
3 Preverite, ali indikator BLUETOOTH sveti modro.
Povezava BLUETOOTH vzpostavljena
Med seznanjanjem ali poskušanjem seznanjanja BLUETOOTH
12
Uporaba povezave z enim dotikom (NFC)
Indikator BLUETOOTH
1 Prenesite, namestite in zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect«
v pametnem telefonu.
2 S pametnim telefonom se dotaknite zvočniškega modula.
3 Preverite, ali indikator BLUETOOTH sveti modro, kar pomeni, da je povezava vzpostavljena.
• Združljivi pametni telefoni
Pametni telefoni z vgrajeno funkcijo NFC
(operacijski sistem: Android 2.3.3 ali novejši, razen Android 3.x)
13
Deli in upravljalne tipke
MUTING
 Gumb  (vklop/način pripravljenosti)
 Gumb BLUETOOTH PAIRING (stran 12)
 Gumb INPUT (stran 9)
 Gumba +/– VOL (glasnost)
 Senzor NFC (stran 13)
Seznani/poveže napravo NFC, ko je ta v bližini.
 Indikator MUTING
 Indikator Zaslon izklopljen/BLUETOOTH
Sveti belo, ko je sistem vklopljen, vendar ne v načinu BLUETOOTH, zaslon sprednje plošče pa je izklopljen.
Sveti modro v načinu BLUETOOTH (stran 12).
 Zaslon na sprednji plošči

14
(senzor daljinskega upravljalnika)
 Indikator  Indikator (vklop/način pripravljenosti) (stran 8)
 Gumb  (vklop/način pripravljenosti)
 Gumb SECURE LINK
Poveže zvočniški modul, ki ga določite, in globokotonec, če je na voljo več brezžičnih zvočnih naprav.
Več podrobnosti najdete v referenčnem priročniku.
15
  (vklop/način pripravljenosti)
 INPUT (stran 9)
 MUTING
 VOL (glasnost) +/–
 SOUND MODE (stran 10)
 VOICE (stran 10)
 DISPLAY
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona: Vklop  Temno  Izklop.
* Ko zaslon vklopite, se na njem prikažejo informacije o obliki zvočnega zapisa.
 SW TONE (stran 10)
 SW VOL (glasnost globokotonca) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (stran 17)
16
Prilagajanje nastavitev
Pritisnite MENU na daljinskem upravljalniku in izberite želeno nastavitev z gumbi //ENTER/RETURN.
Meni
LEVEL
HDMI
Privzeto
Omogoča predvajanje zvoka Dolby Digital pri nizki glasnosti. (ON/AUTO/OFF)
ON: Stisne zvok v skladu z informacijami o stiskanju v vsebini.
AUTO: Samodejno stisne zvok, kodiran v tehniki Dolby TrueHD.
SYNC
(AV SYNC)
S to funkcijo lahko prilagodite zvok, če slika in zvok nista sinhronizirana. (1 – 4/OFF)
DUAL
(DUAL MONO)
Omogoča predvajanje zvoka »multiplex broadcast« signala Dolby Digital.
(M/S (glavni in dodatni kanali)/MAIN (glavni kanal)/SUB (dodatni kanal))
S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)
Prilagodi zvok, da se predvaja dinamično in bolj jasno tudi pri nizki glasnosti.
(ON/OFF)
OFF
HEQ
(HARMONICS EQUALIZER)
Predvaja zvoke zelo nizke glasnosti, ki jih stiskanje zvoka običajno onemogoči.
(ON/OFF)
Opomba: HEQ deluje le, če je izbrana možnost »BT AU«. Ne deluje z drugimi vhodi,
tudi če je element prikazan na sprednji plošči.
ON
AAV
(ADVANCED AUTO
VOLUME)
Zmanjša razlike v glasnosti med različnimi programi oz. programi in reklamami.
(ON/OFF)
OFF
CTRL
(CONTROL FOR HDMI)
Vklopi ali izklopi funkcijo Control for HDMI. (ON/OFF)
ON
P. THRU
(PASS THROUGH)
Nastavi način varčevanja z energijo za funkcijo prehoda signalov HDMI. (AUTO/ON)
AUTO: Oddaja signale prek priključka HDMI OUT TV (ARC), ko je sistem v stanju
pripravljenosti in televizor vklopljen. Ta nastavitev v primerjavi z nastavitvijo
»ON« v stanju pripravljenosti varčuje z energijo.
ON: Vedno oddaja signale prek priključka HDMI OUT TV (ARC), ko je sistem v stanju
pripravljenosti.
Opomba: Ta element je prikazan samo, ko je nastavitev »CTRL (CONTROL FOR
HDMI)« nastavljena na »ON«.
ARC
(AUDIO RETURN
CHANNEL)
Omogoča predvajanje digitalnega zvoka, ko je televizor, združljiv s tehnologijo
ARC (Audio Return Channel), povezan prek kabla HDMI. (ON/OFF)
Opomba: Ta element je prikazan samo, ko je nastavitev »CTRL (CONTROL FOR
HDMI)« nastavljena na »ON«.
AUDIO
MENU
 /
ENTER
RETURN
Funkcija
DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)
AUTO
OFF
MAIN
AUTO
ON
17
Meni
Funkcija
Privzeto
BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)
Kadar ima sistem informacije o seznanjanju, je v stanju pripravljenosti BLUETOOTH
tudi kadar je izklopljen. (ON/OFF)
Opomba: Med stanjem pripravljenosti BLUETOOTH indikator BLUETOOTH počasi
utripa modro.
OFF
AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)
Nastavi, ali bo sistem uporabljal AAC prek povezave BLUETOOTH ali ne. (ON/OFF)
Opomba: Če spremenite nastavitev medtem, ko je sistem povezan z napravo
BLUETOOTH, bo povezava med sistemom in napravo prekinjena.
OFF
A. STBY
(AUTO STANDBY)
Vklopi ali izklopi funkcijo AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Sistem se samodejno izklopi, če ga nekaj časa (približno 20 minut) ne uporabljate
in ne prejema vhodnega signala.
ON
IR REP. (IR REPEATER)
Omogoči, da sistem posreduje signal od daljinskega upravljalnika do televizorja.
(ON/OFF)
OFF
VER (VERSION)
Prikazuje trenutno različico vdelane programske opreme.
–
SEC. ON/SEC.OFF
(SECURE LINK ON/SECURE
LINK OFF)
Če povezava Secure Link ni vzpostavljena, se prikaže »SEC. ON«.
SEC. ON: Omogoča, da povežete zvočniški modul, ki ga določite, in globokotonec,
če je na dosegu več brezžičnih zvočnih naprav.
Če povezava Secure Link ni vzpostavljena, se prikaže »SEC.OFF«.
SEC.OFF: Sprosti nastavitev Secure Link.
–
RF CH (RF CHANNEL)
Omogoča, da spremenite nosilno frekvenco brezžičnega prenosa, če zvok
globokotonca preskakuje. (AUTO/1/2/3)
RF CHK (RF CHECK)
Omogoča, da preverite, ali je brezžični prenos zvoka v sistemu vklopljen. (OK/NG)
SET BT
SYSTEM
WS
MENU
 /
ENTER
RETURN
18
AUTO
–
Odpravljanje težav
Več pogostih vprašanj najdete v referenčnem priročniku.
Sistem ne oddaja zvoka televizorja.
• Preverite, ali je vhodni vir pravilno izbran. Poskusite druge vhodne vire, tako da
večkrat pritisnete gumb INPUT (stran 9).
• Preverite povezavo kabla HDMI, digitalnega optičnega kabla ali avdio kabla,
ki je povezan s sistemom ali televizorjem (stran 6, 7).
• Preverite zvočni izhod televizorja.
Sistem ne oddaja nobenega zvoka iz povezane naprave BLUETOOTH.
• Preverite, ali indikator BLUETOOTH sveti modro (stran 12).
• Sistem ne sme biti preveč oddaljen od naprave BLUETOOTH in ga ne sme motiti
omrežje Wi-Fi, druga brezžična naprava, ki uporablja frekvenčni pas 2,4 GHz,
ali mikrovalovna pečica.
Globokotonec ne oddaja zvoka.
• Preverite, ali je napajalni kabel globokotonca priključen (stran 8).
• Preverite, ali so brezžični sprejemniki/oddajniki pravilno vstavljeni (stran 5).
• Če je indikator  izklopljen:
– Preverite, ali je napajalni kabel globokotonca trdno priključen.
– Vklopite globokotonec s pritiskom na gumb  na globokotoncu.
• Če indikator  naglo utripa zeleno:
Najprej pritisnite gumb  na globokotoncu, potem pravilno vstavite brezžični
sprejemnik/oddajnik v globokotonec in ponovno pritisnite gumb  na
globokotoncu.
• Če indikator  naglo utripa rdeče:
S pritiskom na gumb  izklopite globokotonec, potem pa preverite, da pretok
zraka skozi njegove prezračevalne odprtine ni oviran.
Sistem se samodejno izklopi.
• Nastavljena je funkcija A. STBY (stran 18).
Daljinski upravljalnik televizorja ne deluje.
• Kabel za IR-povezavo bi bil morda v pomoč pri reševanju te težave. Glejte
referenčni priročnik.
19
© 2013 Sony Corporation
4-463-413-22(1) (SI)
Download PDF

advertising