Sony | SAL500F40G | Sony SAL500F40G 500 mm F4 G SSM Navodila za uporabo

4-416-308-11(1) (SI)
 Nameščanje in odstranjevanje objektiva
Nameščanje objektiva
1
 Nameščanje stojala
Stojalo namestite na objektiv in ne na fotoaparat.
Spreminjanje navpičnega/vodoravnega položaja
Odstranite sprednji in zadnji pokrov objektiva ter zaščitni pokrov
na ohišju fotoaparata.
Odvijte gumb za zaklep na nastavku za namestitev stojala in zavrtite
fotoaparat v poljubni smeri. Fotoaparat je mogoče hitro spreminjati med
navpičnim in vodoravnim položajem, pri tem pa ohraniti stabilnost pri
uporabi stojala.

Izmenljivi objektiv

 Navodila za uporabo
2
500mm F4 G SSM
SAL500F40G
Poravnajte oranžno oznako na ohišju objektiva z oranžno oznako
na fotoaparatu (oznaka za namestitev), nato vstavite objektiv
v mesto za namestitev na fotoaparatu in ga zavrtite v smeri
urnega kazalca, da se zaskoči.

A-mount
Nastavek za namestitev stojala ima rotacijski zaustavitveni mehanizem vsakih 90 °.
Z vrtenjem fotoaparata, dokler se ne zaskoči na mesto, lahko natančno določite
položaj fotoaparata.
Po nastavitvi položaja fotoaparata čvrsto privijte gumb za zaklep nastavka
za stojalo.

Med nameščanjem objektiva ne pritiskajte gumba za sprostitev objektiva
na fotoaparatu.
Objektiva ne nameščajte pod kotom.
©2012 Sony Corporation
 Pritrditev paščka
Pašček pritrdite tako, da bo objektiv preprosto nositi. Za pritrditev paščka
upoštevajte koraka (1) in (2).

Odstranjevanje objektiva

(1)
Pritisnite in zadržite gumb za sprostitev objektiva na fotoaparatu,
nato pa zavrtite objektiv v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler se
ne ustavi, in ga odstranite.
 Nameščanje senčila objektiva
Priporočamo, da uporabite senčilo objektiva, da zmanjšate bleščanje in
zagotovite najboljšo kakovost slike.
Odvijte vijak za zaklep na senčilu objektiva in namestite senčilo
na sprednji del objektiva. Preverite, ali je senčilo objektiva dobro
nameščeno, nato pa privijte vijak.
Da preprečite neželene padce objektiva na tla, preverite, ali ste pravilno pritrdili
pašček, tako da se ne bo snel z objektiva.
Pri prenašanju fotoaparata z nameščenim objektivom uporabite pašček na
objektivu. Ne uporabljajte paščka na fotoaparatu.
 Ostrenje
Preklapljanje med načinoma AF (samodejno ostrenje)/
MF (ročno ostrenje)
Način ostrenja na objektivu lahko preklapljate med AF in MF.
Pri fotografiranju s samodejnim ostrenjem (AF) morata biti fotoaparat in
objektiv nastavljena na AF. Pri fotografiranju z ročnim ostrenjem (MF)
mora biti objektiv ali fotoaparat oz. oba nastavljena na MF.
(1)
Navodila za uporabo objektiva najdete v » Navodilih za uporabo«.
Imena delov in tabelo z globinami polja (v metrih) najdete v » Navodilih
za uporabo«. Druge informacije, kot so opombe o uporabi, najdete
v » Navodilih za uporabo« in v ločenem dokumentu »Previdnostni
ukrepi pred uporabo«.

(2)
Ko uporabljate vgrajeno bliskavico, odstranite senčilo objektiva, da ne bo
zastiralo svetlobe bliskavice.
Nameščanje sprednjega pokrova objektiva
Ko boste shranjevali objektiv, namestite senčilo nazaj na objektiv in privijte
vijak, da bo dobro pritrjeno na objektiv.
Objektiv čvrsto pritrdite na sprednji pokrov objektiva, zaprite sprimni trak in
zategnite s štoperjem.

(2)
Pri nameščanju sprednjega pokrova objektiva na senčilo objektiva poravnajte
držalo senčila objektiva z luknjico v sprednjem pokrovu objektiva.
Nastavitev načina ostrenja na objektivu
Premaknite stikalo za način ostrenja na ustrezno oznako AF ali MF (1).


Za nastavitev načina ostrenja v fotoaparatu glejte priročnik fotoaparata.
V načinu MF zavrtite obroč za ostrenje, da izostrite sliko (2), pri tem pa glejte
skozi iskalo itd.
Uporaba fotoaparata, opremljenega z gumbom za upravljanje
načinov AF/MF


Pritisnite gumb za upravljanje načinov AF/MF za preklop iz načina AF v MF,
kadar sta fotoaparat in objektiv nastavljena na AF.
Pritisnite gumb za upravljanje načinov AF/MF za preklop iz načina MF v AF,
kadar je fotoaparat nastavljen na MF, objektiv pa na AF.
Neposredno ročno ostrenje (DMF)
Tudi kadar je nastavljen AF, se nastavitev samodejno preklopi na MF,
če zavrtite obroč za ostrenje, pri tem pa do polovice pritisnete sprožilo.
To zagotavlja hitro natančno prilagoditev ostrenja (DMF). Izberite enega
od naslednjih načinov za ustrezni DMF. Nastavite stikalo za način DMF na
želeni način.
Premaknite omejevalnik razpona ostrenja in izberite razpon ostrenja.



FULL: razpon ostrenja ni omejen. AF je nastavljen za celotni razpon ostrenja.
 - 6.4m: AF je nastavljen na razpon od 6,4 m (21 čevljev) do neskončnosti.
SET: AF je nastavljen na določeni razpon ostrenja za oddaljene in bližnje
položaje.

DMF ni na voljo v načinu AF-C (continuous auto focus), ko motiv ni izostren
ali z nastavitvijo neprekinjenega fotografiranja pri visoki hitrosti (continuous
advance) v načinu AF-A po potrditvi druge izostritve.
Redni DMF (F TIME)
 Zamenjava vstavljivih filtrov
Nastavitev razpona ostrenja
1
2
Obroč za ostrenje je mogoče zavrteti nekoliko prek neskončnosti za
zagotovitev ustreznega ostrenja pri različnih delovnih temperaturah.
Pri ročnem ostrenju ne zavrtite obroča za ostrenje popolnoma do konca,
tudi pri neskončnosti. Poglejte skozi iskalo itd. ter natančno nastavite
ostrenje.

Lestvica globine polja in tabela z globinami polja sta za fotoaparate formata
35 mm. Globina polja je plitkejša, kadar uporabite digitalni fotoaparat
z izmenljivim objektivom, opremljenim s slikovnim senzorjem velikosti APS-C.
Razdaljo ostrenja je mogoče nastaviti v katerem koli načinu ostrenja:
AF, MF ali DMF.
Oddaljeno in bližnjo razdaljo ostrenja je mogoče nastaviti v poljubnem
vrstnem redu.
Filter je del komponente optičnega sistema. Ko boste fotografirali, vstavite
običajen filter ali polarizacijski (krožni) filter.
Zamenjava vstavljivega filtra
1
Pritisnite zaklep držala za filter navzdol in ga zavrtite v nasprotni
smeri urnega kazalca za 90 ° proti sprednjemu delu objektiva,
dokler oranžna oznaka ni poravnana z držalom za filter, nato pa
dvignite držalo za filter.
Premaknite stikalo za nastavitev razpona ostrenja na FAR ali NEAR
za ustrezni položaj razpona ostrenja (odvisno od tega, kateri
položaj nastavite najprej).


Lestvica globine polja (glejte predstavitev  Navodila za
uporabo-)
Ko je izostren določen motiv, bo vse na enaki razdalji ostro ter vse znotraj
določenega razpona pred motivom in za njim bo prav tako izostreno.
To imenujemo globina polja. Globina polja je odvisna od razdalje motiva in
izbrane zaslonke ter je navedena s črtami na lestvici globine polja ustrezno
z zaslonko.
Izostrite objektiv na želeno bližnjo ali oddaljeno razdaljo.

3
Objektiv je opremljen z običajnim filtrom.

Premaknite omejevalnik razpona ostrenja na SET.

V poljubnem načinu AF (AF-A/S/C) zavrtite obroč za ostrenje, pri tem
pa pritisnite sprožilo do polovice, da nastavite ustrezni način DMF.
To je priročno pri zajemanju hitro premikajočih se motivov.
Fotografiranje z ostrenjem na neskončnost v načinu MF
Zvočni signal zapiska, kadar s stikalom za nastavitev razpona ostrenja
prilagodite razpon ostrenja ali z gumbom za prednastavitev ostrenja nastavite
ali prikličete razdaljo predhodnega ostrenja.
Premaknite stikalo za zvočni signal na BEEP ON, da aktivirate signal.
Če želite signal izklopiti, premaknite stikalo za zvočni signal na OFF.
Standardni DMF (STD)
Zavrtite obroč za ostrenje za nastavitev ustreznega načina DMF, ko je način
ostrenja zaklenjen na AF-A (automatic auto focus) ali AF-S (single-shot auto
focus). Uporaba tega načina se priporoča za običajne motive.
 Uporaba zvočnega signala

Stikalo za nastavitev razpona ostrenja se samodejno vrne na prvotni
položaj.
Če je stikalo za zvočni signal nastavljeno na ON, boste ob nastavitvi
razpona ostrenja zaslišali pisk.
Razpon ostrenja je v veljavi, dokler ne nastavite novega.
 Uporaba predhodnega ostrenja
Določeno razdaljo motiva je mogoče shraniti in kadar koli priklicati nazaj.
Z nastavljeno razdaljo je to priročno pri zajemanju hitro premikajočih se
motivov, npr. premikajočega se vlaka, dogodkov na športnih prireditvah,
konjskih ali avtomobilističnih dirkah itd.
2
Poravnajte oranžno oznako držala za filter z držalom za filter,
obrnite stran s filtrom proti ohišju fotoaparata, nato pa vstavite
držalo za filter v ohišje objektiva.

3
Pri vstavljanju polarizacijskega (krožnega) filtra v objektiv naj glava puščice
na držalu za filter kaže proti sprednjemu delu objektiva.
Pritisnite zaklep držala za filter navzdol in ga zavrtite v smeri
urnega kazalca za 90 °, da ga zaklenete.

Oranžna oznaka zaklepa držala za filter je pravokotno na držalo.
 Uporaba gumbov za zaklep ostrenja
Ta objektiv ima 4 gumbe za zaklep ostrenja.
Pritisnite gumb za zaklep ostrenja v načinu AF, da prekličete način AF.
Ostrenje je fiksno, pri čemer lahko sprostite zaklop. Sprostite gumb za zaklep
ostrenja, pri tem pa do polovice pritisnite sprožilo, da ponovno zaženete
način AF.
Nastavitev razdalje motiva
1
2
Premaknite stikalo za zaklep ostrenja/predhodno ostrenje na
PREFOCUS.
Izostrite objektiv na razdaljo, ki jo želite nastaviti.

3

Funkcijo gumba za zaklep ostrenja je mogoče spremeniti na fotoaparatih
z zmožnostjo funkcij po meri. Podrobnosti najdete v priročniku fotoaparata.
Pritisnite gumb za prednastavitev ostrenja, da shranite razdaljo
motiva.

Nastavite stikalo za zaklep ostrenja/predhodno ostrenje na
FOCUS HOLD in pritisnite gumb za zaklep ostrenja.
Razdaljo ostrenja je mogoče nastaviti v katerem koli načinu ostrenja:
AF, MF ali DMF.

Shranjena razdalja motiva je v veljavi, dokler ne nastavite nove.
Če je stikalo za zvočni signal nastavljeno na ON, boste ob shranitvi razdalje
motiva zaslišali pisk.
Uporaba vstavljivega polarizacijskega (krožnega filtra)
1
2
Natančno nastavite ostrino, medtem ko gledate skozi iskalo itd.
Zavrtite prilagoditveni obroč vstavitvenega polarizacijskega
(krožnega) filtra, medtem ko gledate skozi iskalo itd.,
da prilagodite stopnjo polarizacije za fotografiranje.
Priklic prednastavljene razdalje motiva
1
Premaknite stikalo za zaklep ostrenja/predhodno ostrenje na PREFOCUS.
Nastavite funkcijo gumba za zaklep ostrenja na FOCUS HOLD za
fotoaparate z zmožnostjo funkcij po meri.

2
 Spreminjanje razpona ostrenja (razpon AF)
Z omejevalnikom razpona ostrenja lahko skrajšate čas samodejnega ostrenja.
To je priročno, kadar je razdalja motiva jasna. Prav tako lahko nastavite
želeni razpon ostrenja in ga izberete.

Pritisnite stikalo za zaklep ostrenja, da bo objektiv izostril na
položaj predhodnega ostrenja.


Ko je nastavljen način AF, med fotografiranjem pritisnite in zadržite gumb
za zaklep ostrenja. Če sprostite gumb za zaklep ostrenja, bo način AF znova
aktiviran, razdaljo ostrenja motiva pa bo mogoče spremeniti.
Če je stikalo za zvočni signal nastavljeno na ON, boste ob priklicu
prednastavljene razdalje motiva zaslišali pisk.


Polarizacijski (krožni) filter lahko zmanjša ali odstrani neželene odseve
(polarizirana svetloba) z nekovinskih površin, kot so voda, steklo, okna, svetleča
plastika, keramika, papir itd. Prav tako lahko na splošno filtrira polarizirano
svetlobo iz ozračja, kar zagotovi izrazitejše barve. Pri fotografiranju modrega
neba lahko stopnjo polarizacije prilagodite in tako dobite dober kontrast.
Na splošno je treba odsevno svetlobo (polarizacijo) pri fotografiranju zmanjšati
na minimum, vendar lahko stopnjo polarizacije prilagajate in dosežete
želeni učinek.
Količina svetlobe, ki doseže slikovni senzor, se zmanjša. Če je fotoaparat
nastavljen na način ročne osvetlitve in uporabljate merilnik osvetlitve, ki je
na voljo na tržišču, ali je fotoaparat nastavljen na način ročne osvetlitve in
uporabljate funkcijo ročnega nadzora bliskavice, ki je na voljo pri nekaterih
zunanjih bliskavicah, prilagodite izravnavo osvetlitve, tako da odprete zaslonko
za 1 ali 2 stopnji proti +.
Download PDF

advertising