Sony | ICF-CS20BT | Sony ICF-CS20BT Radioura s povezavo Bluetooth Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

V namene prikaza delovanja je uporabljen model ICF-CS20BT.
IJW1
Osebni zvočni sistem
1
ICF-CS20BT
BLUETOOTH® Kratka navodila za uporabo
SL
XDR-DS21BT
Pritisnite in držite, dokler ne zaslišite piskov in ne začne utripati simbol » (BLUETOOTH)«.
ICF-CS20BT/XDR-DS21BT
4-468-409-11(1)
©2013 Sony Corporation
2
Android
Pritisnite [Settings]
 [Bluetooth
]
[Bluetooth]
[SONY: ICF-CS20BT] ali
[SONY: XDR-DS21BT]
iPhone
Pritisnite [Settings]  [Bluetooth]
[
] [
]
[
] [
]
[SONY: ICF-CS20BT] ali
[SONY: XDR-DS21BT]
3
ICF-CS20BT/XDR-DS21BT [U2/CA2/CEK/CED/EA6/E41(SP5)/AU6]
Download PDF

advertising