Sony | DSC-HX200V | Sony DSC-HX200V HX200V Digitalni kompaktni fotoaparat Navodila za uporabo

DSC_HX200V.book Page 1 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
4-422-590-51(2)
Digitalni fotoaparat / Navodila za uporabo
SL
IET1
DSC-HX200/HX200V
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 2 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Naučite se več o svojem fotoaparatu (priročnik
"Cyber-shot User Guide")
"Cyber-shot User Guide" je spletni priročnik. V njem boste
našli natančnejša navodila za uporabo mnogih funkcij, ki jih
nudi fotoaparat.
1 Odprite Sonyjevo podporno spletno stran:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Izberite državo ali področje.
3 Na podporni strani poiščite ime modela vašega
fotoaparata.
• Ime modela je navedeno na spodnjem delu vašega
fotoaparata.
Pregled priložene opreme
Med oklepaji je navedeno število kosov.
• Fotoaparat (1)
• Omrežni napajalnik AC-L200C/AC-L200D (1)
• Omrežni kabel (1)
• Akumulatorska baterija NP-FH50 (1)
• Mikro USB kabel (1)
• Pas (1)
• Pokrovček za objektiv (1)/Trak za pokrovček (1)
• Navodila za uporabo (1)
2
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 3 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Zabeležite si
Model in serijska številka naprave sta navedena na njenem spodnjem delu. Serijsko
številko vpišite v spodnji prazni prostor. Te podatke imejte pripravljeno vsakokrat, ko se
boste v zvezi s to napravo želeli posvetovati s Sonyjevim pooblaščenim predstavnikom.
Oznaka modela: DSC-HX200/DSC-HX200V
Serijska številka: ________________________
Oznaka modela: AC-L200/AC-L200D
Serijska številka: ________________________
SL
OPOZORILO
Preprečite nevarnost požara ali električnega udara in naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI
SHRANITE TA PRIROČNIK
POZOR!
DA NE BI PRIŠLO DO POŽARA ALI
ELEKTRIČNEGA UDARA, POZORNO
PREBERITE NASLEDNJA NAVODILA.
Če oblika vtiča ne ustreza omrežni vtičnici, uporabite adapter z ustrezno konfiguracijo.
3
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 4 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
[ Različni vtiči omrežnega kabla v državah po svetu
Vrsta A
(Amerika)
Vrsta B
(Velika
Britanija)
Vrsta BF
(Velika
Britanija)
Vrsta B3
(Velika
Britanija)
Vrsta C
(CCE)
Vrsta SE
(CCE)
Vrsta O
(Oceanija)
V tabeli so opisane različne napetosti in vrste vtičev.
Vrsta vtiča in napetost, ki se uporablja sta odvisna od države.
Pozor: Uporabite omrežni kabel, ki ustreza zahtevam vaše države.
4
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 5 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Evropa
Država
Napetost
Frekvenca (Hz)
Vrsta vtiča
Avstrija
230
50
C
Belgija
230
50
C
Češka
220
50
C
Danska
230
50
C
Finska
230
50
C
Francija
230
50
C
C
Nemčija
230
50
Grčija
220
50
C
Madžarska
220
50
C
Islandija
230
50
C
Irska
230
50
C/BF
Italija
220
50
C
Luksemburg
230
50
C
Nizozemska
230
50
C
Norveška
230
50
C
Poljska
220
50
C
Portugalska
230
50
C
Romunija
220
50
C
Rusija
220
50
C
Slovaška
220
50
C
Španija
127/230
50
C
Švedska
230
50
C
Švica
230
50
C
Velika Britanija
240
50
BF
SL
5
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 6 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
POZOR
[ Akumulatorska baterija
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko eksplodira in povzroči požar ali celo kemične
opekline. Upoštevajte naslednja opozorila:
• Ne razstavljajte baterije.
• Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na tla
in da na baterijo ne stopite.
• Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da kovinski predmeti ne pridejo v stik s
priključki baterije.
• Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam nad 60 °C, na primer v avtomobilu,
parkiranem na soncu.
• Ne mecite baterije v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske baterije.
• Baterijo polnite s polnilnikom za Sony baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje
akumulatorskih baterij.
• Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
• Pazite, da bo baterija suha.
• Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne vrste, ki jo priporoča Sony.
• Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte navodila.
6
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 7 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
[ Omrežni napajalnik
Priključite omrežni napajalnik v najbližjo stensko vtičnico. Če se med uporabo omrežnega
napajalnika pojavi napaka, nemudoma izklopite fotoaparat tako, da izvlečete kabel iz
vtičnice.
Omrežni kabel (če je priložen) je oblikovan posebej za uporabo s tem fotoaparatom. Ne
uporabljajte ga z drugimi električnimi napravami.
SL
7
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 8 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Za kupce v Evropi
Korporacija Sony s tem izjavlja, da je digitalni fotoaparat DSC-HX7V skladen z
osnovnimi zahtevami in ostalimi pomembnimi določitvami direktive 1995/5/EC.
Podrobnosti si oglejte na spletni strani:
http://www.compliance.sony.de/
8
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 9 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
[ Opomba za kupce v državah, za katere veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se
obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.
Ta naprava je bila testirana in ustreza omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za uporabo SL
priključnih kablov, krajših od 3 metrov.
[ Opozorilo
Elektromagnetna polja na določenih frekvencah utegnejo vplivati na sliko fotoaparata.
[ Opomba
Če se zaradi statične elektrike ali elektromagnetnega polja prenos podatkov prekine,
ponovno zaženite program ali izklopite in ponovno vklopite komunikacijski kabel (USB,
itd.).
9
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 10 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
[ Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko
unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z
izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo.
S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
10
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 11 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
[ Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. S tem ko baterijo
pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih
SL
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
11
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left_2 column
DSC_HX200V.book Page 12 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Opis delov
A Tipka FOCUS (ostritev)
• Način ostritve lahko izberete
tako, da pritisnete na tipko
FOCUS, ko je stikalo Zoom/
Focus nastavljeno na AF/ZOOM.
• Če pritisnete na tipko FOCUS, ko
je stikalo Zoom/Focus
nastavljeno na MF, se bo sredina
prikazovalnika povečala za
poenostavitev ostritve.
B Tipka CUSTOM
• Tipki CUSTOM lahko dodelite
želeno funkcijo.
12
C Sprožilec
D Snemanje: tipka W/T (Zoom)
Za predvajanje: Tipka
(Playback zoom) /tipka
(Index)
E Lučka samosprožilca/lučka
"Smile Shutter"/AF osvetlitev
F Objektiv
G Bliskavica
H GPS senzor (vgrajen, samo
DSC-HX200V)
I Zanka za pas
J Stikalo za zoomiranje/ostritev
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right_2 column
DSC_HX200V.book Page 13 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
K Obroč za ročno nastavljanje
• Če je stikalo Zoom/Focus
nastavljeno na AF/ZOOM, za
zoomiranje zavrtite obroč za
ročno nastavitev.
• Če je stikalo Zoom/Focus
nastavljeno na MF, nastavite
ostrino z vrtenjem obroča za
ročno nastavitev.
L Stereo mikrofon
M Senzor na okularju
N Iskalo
O Tipka
(predvajanje)
P Tipka MOVIE (film)
Q Nadzorni gumb
R Tipka FINDER/LCA
S Tipka ON/OFF (vklop/izklop) in
lučka za vklop/polnjenje
T Izbirnik načina
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Shutter Speed Priority
Shooting)/
(Aperture Priority Shooting)/
(Manual Exposure Shooting)/
(Memory recall mode)/
(iSweep Panorama)/
(Movie Mode)/
(3D Shooting)/
(Scene Selection)
U Kolesce 'Jog'
V Tipka MENU
W Tipka / (vodnik v
fotoaparatu/brisanje)
ej Gumb za nastavitev iskala
ej Mikro USB priključek
ej Pokrov za priključke
ej HDMI priključek
ej DC IN priključek
ej Tipka RESET
ej Zvočnik
ej LCD zaslon
ej Pokrov za baterijo/spominsko
kartico
ej Reža za baterijo
ej Stikalo za izmet baterije
ej Lučka 'Access'
ej Reža za spominsko kartico
ej Nastavek za stojalo
SL
• Uporabite stojalo z vijakom, ki je
krajši od 5,5 mm. V nasprotnem
primeru fotoaparata ne bo
mogoče varno pritrditi in lahko bi
se poškodoval.
ek Oznaka
(TransferJet™)
13
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 14 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Vstavljanje baterije
Stikalo za izmet baterije
1 Odprite pokrov.
baterijo.
2 Vstavite
• Med pritiskanjem na stikalo vstavite baterijo, kot kaže slika. Prepričajte
se, da se je stikalo po vstavitvi baterije zaklenilo.
• Če vstavite baterijo in nepravilno zaprete pokrov, se utegnete fotoaparat
poškodovati.
14
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 15 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Polnjenje baterije
SL
DC IN priključek
Omrežni
kabel
Naravnajte
oznaki v.
Omrežni napajalnik
Lučka za vklop/polnjenje
Sveti: polnjenje
Izklopljena: polnjenje je
zaključeno
Utripa: napaka med polnjenjem
Polnjenje se je ustavilo zaradi
pregrevanja.
priključek DC IN na fotoaparatu z omrežnim
1 Povežite
napajalnikom. Z omrežnim kablom (priložen) priključite
omrežni napajalnik v stensko vtičnico.
Lučka za vklop/polnjenje zasveti oranžno in polnjenje se začne.
• Ko polnite baterijo izklopite fotoaparat.
• Baterijo lahko polnite tudi, če je le delno izpraznjena.
• Če lučka za vklop/polnjenje utripa in se polnjenje ne konča, odstranite
in ponovno vstavite baterijo.
Opombe
• Če lučka za vklop/polnjenje na fotoaparatu utripa, medtem ko je omrežni
napajalnik priključen v stensko vtičnico, pomeni, da se je polnjenje začasno
ustavilo, ker je temperatura izven priporočljivega obseg. Ko se temperatura vrne v
ustrezno območje, se polnjenje nadaljuje. Priporočamo polnjenje baterije pri
temperaturi okolja med 10 °C in 30 °C.
• Če so priključki na bateriji umazani, se baterija ne bo pravilno polnila. V tem
primeru obrišite prah s priključkov z mehko krpo ali vato.
• Priključite omrežni napajalnik v najbližjo stensko vtičnico. Če se med uporabo
omrežnega napajalnika pojavi težava, nemudoma izvlecite kabel iz stenske
vtičnice.
15
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 16 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
• Ko je polnjenje končano, izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice.
• Uporabljajte le baterije, omrežni kabel in omrežni napajalnik znamke Sony.
x Čas polnjenja
Čas polnjenja z uporabo omrežnega napajalnika (priložen) je približno 100
min.
Opombe
• V zgornji tabeli je naveden čas, ki je potreben za polnjenje povsem prazne baterije
pri temperaturi 25 °C. V določenih pogojih polnjenje traja dlje.
x Polnjenje s priključitvijo v računalnik
Baterijo lahko napolnite tako, da priključite fotoaparat v računalnik z uporabo
mikro USB kabla.
Pre priključitvijo fotoaparata v računalnik, fotoaparat izklopite.
Opombe
• Pri polnjenju baterije prek računalnika upoštevajte naslednje:
– Če je fotoaparat priključen v prenosni računalnik, ki ni priključen v omrežje, se
bo nivo baterije računalnika znižal. Ne polnite baterije dlje časa.
– Po tem ko je vzpostavljena USB povezava med računalnikom in fotoaparatom,
ne vklapljajte/izklapljajte računalnika, ne zaganjajte ga ponovno, ne budite ga iz
načina 'Sleep', ker bi utegnilo priti do nepravilnega delovanja. Preden to storite,
izključite fotoaparat in računalnik.
– Uspešnost polnjenja z uporabo računalnika, ki ste ga sami sestavili ali
spremenili, ni zagotovljena.
16
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 17 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
x Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko
posnamete/predvajate
Čas delovanja
baterije
Število slik
SL
Snemanje
fotografij
LCD zaslon
Prbl. 225 min.
Prbl. 450 slik
Iskalo
Prbl. 245 min.
Prbl. 490 slik
Snemanje
filmov
LCD zaslon
Prbl. 120 min.
–
Iskalo
Prbl. 130 min.
–
Prbl. 290 min.
Prbl. 5800 slik
Predvajanje fotografij
Opomba
• Število slik, ki jih lahko posnamete, je približno število pri snemanju s povsem
polno baterijo. V določenih pogojih utegne biti število manjše.
• Podano število slik, ki jih lahko posnamete, velja za snemanje v naslednjih
pogojih:
– uporabljate Sonyjev medij "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) (ni priložen),
– uporabljate povsem polno baterijo (priložena), pri temperaturi okolja 250C,
– [GPS setting] je nastavljen na [Off] (samo DSC-HX200V),
– [Disp. Resolution] je nastavljen na [Standard].
• Podano število slik, ki jih lahko posnamete, temelji na standardu CIPA (CIPA:
Camera & Imaging Product Association) in velja za snemanje v naslednjih
pogojih:
– DISP (nastavitev prikaza) je nastavljen na [ON],
– snemate na vsakih 30 sekund,
– zoom preklapljate med W in T,
– bliskavica se sproži na vsaka dva posnetka,
– fotoaparat vklopite in izklopite enkrat na deset posnetkov.
• Čas delovanja baterije za filme velja, če snemate v naslednjih pogojih:
– Kakovost filma: AVCHD HQ
– Če se zaporedno snemanje konča zaradi nastavljenih omejitev (stran 30),
ponovno pritisnite na tipko MOVIE (filma) in nadaljujte s snemanjem. Funkcije
snemanja (npr. zoom) ne delujejo.
x Napajanje
Če priključite omrežni napajalnik, lahko fotoaparat napajate iz stenske
vtičnice. Tako vam ne bo treba skrbeti, da bi se med daljšim snemanjem ali ko
je fotoaparat priključen v TV ali računalnik, baterija izpraznila.
Snemate in predvajate lahko tudi brez baterije v fotoaparatu.
17
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 18 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Vstavljanje spominske ploščice (ni priložena)
Pazite, da bo ploščica pravilno
obrnjena.
1 Odprite pokrov.
spominsko kartico (ni priložena).
2 Vstavite
• Vstavite spominsko kartico v smeri, ki je prikazana na sliki in dokler ne
zaskoči.
3 Zaprite pokrov.
18
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 19 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
x Spominske ploščice, ki jih lahko uporabljate
Spominska ploščica
A
B
C
D
Za fotografije
Za filme
Memory Stick PRO Duo
a
Memory Stick PRO-HG Duo
a
a (samo Mark2)
a
Memory Stick Duo
a
—
Memory Stick Micro (M2)
a
—
Memory Stick Micro (Mark2)
a
a
SD spominska kartica
a
a (razred 4 ali hitrejša)
SDHC spominska kartica
a
a (razred 4 ali hitrejša)
SDXC spominska kartica
a
a (razred 4 ali hitrejša)
microSD spominska kartica
a
a (razred 4 ali hitrejša)
microSDHC spominska
kartica
a
a (razred 4 ali hitrejša)
SL
• V tem priročniku se za izdelke v tabeli uporabljajo naslednji splošni izrazi:
A: medij "Memory Stick Duo"
B: medij "Memory Stick Micro"
C: SD kartica
D: microSD spominska kartica
Opomba
• Ko s tem fotoaparatom uporabljate medij "Memory Stick Micro" ali spominsko
kartico microSD, jo najprej vstavite v adapter.
x Odstranitev spominske kartice/baterije
Spominska kartica: enkrat pritisnite na spominsko kartico.
Baterija: Premaknite stikalo za izmet baterije. Pazite, da vam baterija ne pade
na tla.
Opomba
• Nikoli ne odstranjujte spominske ploščice/baterije, če lučka 'Access' sveti (stran
12). S tem bi namreč lahko poškodovali podatke naspominski ploščici/v notranjem
polnilniku.
19
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 20 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Nastavitev ure
ON/OFF (vklop/izklop) in lučka za vklop/polnjenje
Nadzorni gumb
Izbira postavk: v/V/b/B
Nastavitev: z
na tipko ON/OFF.
1 Pritisnite
Ko prvič vklopite fotoaparat, se prikaže nastavitev datuma in ure.
• Da se fotoaparat vklopi in omogoči upravljanje, včasih traja nekaj časa.
2 Izberite želeni jezik.
S pomočjo navodil na zaslonu izberite želeno področje,
3 nato
pritisnite na z.
[Date & Time Format], [Daylight Savings] ali
4 Nastavite
[Summer Time] in [Date & Time], nato izberite [OK] t
[OK].
• Polnoč je označena z 12:00 AM, poldne pa z 12:00 PM.
pomočjo navodil na zaslonu izberite želeno barvo
5 Sprikaza
in GPS nastavitev (samo DSC-HX200V).
• Baterija se bo hitreje praznila, če:
– je [GPS setting] nastavljen na [On] (samo DSC-HX200V),
– je [Disp. Resolution] nastavljen na [High].
Če se na zaslonu prikaže sporočilo [In-Camera Guide],
6 pritisnite
na [OK].
20
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 21 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Snemanje slik/filmov
W: oddaljevanje slike
T: približevanje slike
Sprožilec
SL
Izbirnik načina
: Intelligent Auto
: Movie Mode
Tipka
MOVIE
Snemanje fotografij
na sprožilec do polovice, da fotoaparat izostri
1 Pritisnite
sliko.
Ko je slika izostrena, se oglasi zvočni signal in zasveti indikator z.
2 Do konca pritisnite na sprožilec in posnemite sliko.
Snemanje filmov
na tipko MOVIE (film), da se snemanje začne.
1 Pritisnite
• Uporabite tipko za zoomiranje in nastavite zoom pred snemanjem.
• Pritisnite na sprošilec in posnemite sliko, medtem ko še naprej snemate
film.
pritisnite na tipko MOVIE (film) in ustavite
2 Ponovno
snemanje.
21
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 22 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Opombe
• Če med snemanjem filma uporabite funkcijo zoomiranja, se bo posnel zvok
delujočega objektiva, kolesca 'Jog' in obroča za ročno nastavitev. Tudi zvok tipke
MOVIE se utegne posneti, ko se snemanje konča.
• Neprekinjeno lahko snemate približno 29 minut naenkrat, če je temperatura okolja
25 °C in je fotoaparat nastavljen na tovarniške nastavitve. Ko se snemanje ustavi,
lahko zopet pritisnete na tipko MOVIE (film) in ponovno začnete snemati. Pri
nekaterih temperaturah se utegne snemanje samodejno ustaviti in s tem zaščititi
fotoaparat.
Predvajanje slik
W: oddaljevanje slike
T: približevanje slike
Kolesc 'Jog'
Nadzorni gumb
(predvajanje)
/
(brisanje)
Izbira slik: B (naslednja)/b (predhodna)
ali zavrtite kolesce 'Jog'
Nastavitev: z
na tipko
(predvajanje).
1 Pritisnite
• Če na tem fotoaparatu predvajate slike na spominski kartici, ki so bile
posnete z drugim fotoaparatom, se bo prikazal zaslon za registracijo
podatkovne datoteke.
x Izbira naslednjo/predhodno sliko
S puščico B (naslednja)/b (predhodna) na nadzornem kolescu ali z
obračanjem kolesca 'Jog' izberite sliko. Pritisnite na z na sredi nadzornega
gumba, če si želite ogledati filme.
22
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 23 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
x Brisanje slik
1 Pritisnite na / (brisanje).
2 S puščico v na nadzornem gumbu izberite [This Image], nato pritisnite na
z.
SL
x Vrnitev na snemanje slik
Pritisnite na sprožilec do polovice.
Vodnik v fotoaparatu
Fotoaparat vsebuje notranji vodnik po funkcijah, ki vam omogoča iskanje
funkcij, ki jih potrebujete.
MENU
/
(In-Camera Guide)
1 Pritisnite na tipko MENU.
želeno postavko v MENU, nato pritisnite na
2 Izberite
(In-Camera Guide).
/
Prikaže se vodnik za upravljanje izbrane postavke.
• Če pritisnete na / (In-Camera Guide), zaslon MENU pa ni prikazan,
lahko za uporabo vodnika uporabite ključne besede ali simbole.
23
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 24 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Predstavitev ostalih funkcij
Z nadzorno tipko ali tipko MENU na fotoaparatu lahko uporabljate tudi ostale
funkcije med snemanjem ali predvajanjem. Fotoaparat je opremljen s funkcijo
vodnika (Guide), ki vam omogoča enostavno izbiranje funkcij. Med prikazom
vodnika preizkusite ostale funkcije.
Kolesce 'Jog'
MENU
Nadzorni gumb
Vodnik po funkcijah
x Nadzorni gumb
DISP (Screen Display Settings): omogoča vam izbiro drugega prikaza na
zaslonu.
/
(Cont. Shooting/Self-Timer): omogoča vam uporabo samosprožilca in
načina snemanja "Burst".
(Photo Creativity): omogoča vam intuitivno upravljanje fotoaparata.
(Flash): omogoča vam, da izberete način bliskavice za fotografije.
x Kolesce 'Jog'
Kolesce 'Jog' lahko uporabite za spreminjanje naslednjih nastavitev:
– ISO hitrost
– Hitrost zaklopa
– Vrednost zaslonke (F vrednost)
– EV
• V nekaterih načinih snemanja vrednosti nastavitve ne bo mogoče spremeniti.
Pritisnite na kolesce 'Jog'
za izbiro postavke.
24
Zavrtite kolesce 'Jog' za
izbiro vrednosti nastavitve.
V načinu predvajanja lahko z vrtenjem kolesca izberete naslednjo ali
predhodno sliko.
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 25 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
x Postavke v meniju
Snemanje
Movie shooting
scene
Izberite način snemanja filmov.
3D Shooting
Izberite način snemanja 3D slik.
Picture Effect
Posnemite originalno fotografijo z želenim učinkom.
Scene Selection
Izberete lahko vnaprej izbrane nastavitve, v skladu s
kadrom.
Memory recall
mode
Izberite nastavitev, ki jo želite priklicati, ko nastavite
izbirnik načina na [Memory recall mode].
Easy Mode
Snemate lahko z uporabo minimalnega števila funkcij.
Defocus Effect
Kadar snemate v načinu 'Background Defocus', lahko
nastavite stopnjo učinka neizostrenosti ozadja.
Still Image
Size(Dual Rec)
Nastavitev velikosti slike, ki jo posnamete med
snemanjem filma.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie Size/
Movie Quality
Izberite velikost in kakovost mirujočih slik, panoramskih
slik in filmov.
HDR Painting
effect
Če je v v slikovnih učinkih izbrana nastavitev [HDR
Painting], se nastavi stopnja učinka.
Area of emphasis
Če je v slikovnih učinkih izbrana nastavitev [Miniature],
se nastavi del za izostritev.
Color hue
Če je v slikovnih učinkih izbran način [Toy camera],
lahko nastavite barvni odtenek.
Extracted Color
Če je v slikovnih učinkih izbran način [Partial Color],
izberite barvo, ki jo želite izvzeti.
Watercolor Effect
Če je v slikovnih učinkih izbran način [Watercolor],
lahko nastavite barvni odtenek.
Illustration Effect
Če je v slikovnih učinkih izbran način [Illustration],
lahko nastavite stopnjo učinka.
White Balance
Nastavitev barvnih tonov slike.
White Balance
Shift
Nastavitev barvnih tonov v skladu z nastavljeno
vrednostjo, ki je izbrana na osnovi izbranega tona 'White
Balance'.
SL
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
25
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 26 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
ND Filter
Vklop in izklop ND filtra.
Metering Mode
Izberite način merjenja, ki določi, kateri del objekta naj
se izmeri za določitev osvetlitve.
Cont. Shooting
Interval
Izberete lahko število slik na sekundo, ki se posnamejo v
načinu "Burst".
Bracket Setting
Nastavite vrsto snemanja 'Bracket'.
Scene Recognition
Nastavite lahko samodejno zaznavanje pogojev
snemanja.
Soft Skin Effect
Nastavite lahko učinek mehke kože in stopnjo učinka.
Smile Shutter
Sprožilec se lahko samodejno sproži, ko fotoaparat zazna
nasmeh.
Smile Detection
Sensitivity
Nastavite lahko občutljivost funkcije 'Smile Shutter' za
zaznavanje nasmehov.
Face Detection
Izberete lahko možnost zaznavanja obrazov in
samodejne izbire različnih nastavitev.
Flash Level
Nastavite moč bliskavice.
Color Mode
Izberite jasnost slike, skupaj z učinki.
Color Saturation
Nastavite jasnost slike.
Contrast
Nastavite kontrast slike.
Sharpness
Nastavite ostrino slike.
Noise Reduction
Nastavite ločljivost slike in razmerje šuma.
Anti Blink
Nastavite lahko možnost samodejnega snemanja dveh
slik in izberete sliko, na kateri oseba ni pomežiknila z
očmi.
Movie SteadyShot
Nastavite moč funkcije 'SteadyShot' v načinu 'Movie'.
Position
Information*
Preverite stanje trianguliranja.
GPS Log REC*
Posnamete lahko pot, ki jo ubirate med nošenjem
fotoaparata.
Register Setting
Registrirajte želene načine in nastavitve fotoaparata.
26
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 27 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
In-Camera Guide
Poiščete lahko funkcije glede na vaše potrebe.
* samo DSC-HX200V
Predvajanje
SL
Slideshow
Izberite način zaporednega predvajanja.
Send by
TransferJet
Slike lahko pošljete iz spominske kartice s funkcijo
'TransferJet' na napravo, združljivo s standardom
'TransferJet'.
Delete
Izbrišite sliko.
Retouch
Dodelajte sliko s pomočjo različnih učinkov.
Picture Effect
Sliki lahko dodate različne učinke.
3D Viewing
To nastavitev lahko izberete, kadar predvajate slike v
načinu 3D na 3D televizorju.
View Mode
Izberete lahko format za prikaz slike.
Display Cont.
Shooting Group
Med predvajanjem lahko prikažete več slik "Burst" po
skupinah ali prikažete vse slike.
Protect
Zaščitite sliko.
Print (DPOF)
Dodajte oznako za zaporedje tiskanja na fotografijo.
Rotate
Obrnite fotografijo v levo ali desno.
In-Camera Guide
Poiščete lahko funkcije glede na vaše potrebe.
27
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 28 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Nastavitev postavk
x
Če med snemanjem ali predvajanjem pritisnete na tipko MENU, bo v zaključni
izbiri na voljo možnost
(Settings). Na zaslonu
(Settings) lahko
spremenite tovarniške nastavitve.
Shooting Settings
Main Settings
Memory Card
*2
Tool
Movie format/AF Illuminator/Grid Line/Clear Image
Zoom/Digital Zoom/Wind Noise Reduct./Micref Level/
Red Eye Reduction/Blink Alert/Write Date/Custom
Button/Disp. Resolution
Beep/Panel Brightness/Language Setting/Display color/
Demo Mode/Initialize/Function Guide/HDMI
Resolution/CTRL FOR HDMI/Eco Mode/USB Connect
Setting/LUN Setting/Download Music/Empty Music/
*1
*1
*1
Airplane Mode /GPS setting /GPS assist data /
*1
Dlt.GPS Log Data /TransferJet/Eye-Fi/Version
Format/Create REC.Folder/Change REC.Folder/Delete
REC.Folder/Copy/File Number
*1
Clock Settings
Area Setting/Date & Time Setting/Auto Clock ADJ /
*1
Auto Area ADJ
*1Samo
DSC-HX200V
Če spominska kartica ni vstavljena, se bo prikazal
izbrali boste lahko samo [Format].
*2
(Internal Memory Tool) in
28
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 29 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Namestitev računalniške aplikacije (Windows)
Z uporabo vgrajenega programa "PlayMemories Home" lahko uvozite posnete
slike na računalnik in jih tam prikažete.
SL
Slike lahko snemate in predvajate na tem fotoaparatu, tudi če programa
"PlayMemories Home" ne namestite, je pa program potreben za uvažanje
filmov AVCHD na računalnik.
1 Priključite fotoaparat na računalnik.
Windows 7: [Computer] t simbol za fotoaparat t
2 simbol
za medij t dvojno kliknite na [PMHOME.EXE]
Windows XP/Vista: [Computer] (in Windows XP, [My
Computer]) t [PMHOME] t dvojno kliknite na
[PMHOME.EXE]
3 Sledite navodilom na zaslonu in zaključite nameščanje.
Opomba
• Program "PlayMemories Home" ni združljiv z OS Mac. Za predvajanje slik na
računalniku Mac, uporabite aplikacije, ki so nameščene na vaš računalnik Mac.
• Podrobnosti si oglejte na spletni strani
For details, see http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
x Uporabne funkcije programa "PlayMemories Home"
Program "PlayMemories Home" nudi uporabne funkcije, navedene spodaj, s
priključitvijo na Internet in namestitvijo programa "Expanded Feature" pa
omogoča uporabo še večih drugih funkcij.
• Uvozite in prikažete lahko slike, posnete s tem fotoaparatom.
• Slike na računalniku si lahko ogledate tako, da jih na koledarju razvrstite po
datumu snemanja.
• Fotografije lahko popravite (popravki rdečih oči, itd.), jih natisnete, pošljete
prek e-pošte in jim spremenite datum/uro snemanja.
• Slike lahko shranite in jih natisnete z vstavljenim datumom snemanja.
• Ustvarite lahko disk s filmi formata AVCHD, uvoženimi na računalnik
(Expanded Feature).
29
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 30 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Število fotografij in čas snemanja filmov
Število fotografij in čas snemanja sta odvisna od pogojev snemanja in od
spominske ploščice.
x Fotografije
(enota: slike)
Zmogljivost
Velikost
Notranji pomnilnik
Spominska ploščica
Pribl. 105 MB
2 GB
18M
17
295
VGA
370
6400
19
330
16:9(13M)
x Filmi
V spodnji tabeli je naveden približen najdaljši čas snemanja. To je skupni čas
za vse filmske datoteke. Neprekinjeno lahko snemate približno 29 minut.
Maksimalna velikost filmske datoteke formata MP4 je vse do približno 2 GB.
(enote: ura : minute : sekunde)
Zmogljivost
Velikost
AVC HD 28M (PS)
AVC HD 24M (FX)
AVC HD 9M (HQ)
Notranji pomnilnik
Spominska ploščica
Pribl. 105 MB
2 GB
—
9 min
(9 min)
—
10 min
(10 min)
—
25 min
(15 min)
MP4 12M
—
15 min
MP4 3M
—
1 h 10 min
Število med oklepaji ( ) je minimalni čas snemanja.
• Čas snemanja filmov je različen, ker je fotoaparat opremljen s funkcijo VBR
(Variable Bit Rate), ki samodejno nastavi kakovost slike v skladu s snemanim
kadrom. Če snemate hitro-premikajoč se objekt, bo slika jasnejša, vendar bo čas
snemanja krajši, ker je za snemanje potrebno več pomnilnika. Čas snemanja je
odvisen tudi od pogojev snemanja, objekta in od velikosti slike.
30
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 31 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Opombe o uporabi fotoaparata
Funkcije, vgrajene v fotoaparat
• V tem priročniku so opisane posamezne funkcije naprav, združljivih/nezdružljivih
SL
s TransferJet, naprav, združljivih s 1080 60-i in naprav, združljivih s 1080 50i.
– Če želite preveriti ali fotoaparat podpira funkcijo GPS, preverite model vašega
fotoaparata.
Združljiv s funkcijo GPS: DSC-HX200V
Nezdružljiv s funkcijo GPS: DSC-HX200
– Če želite preveriti ali fotoaparat podpira funkcijo TransferJet in ali je združljiv s
1080 60-i ali s 1080 50i, preverite oznako na spodnji strani fotoaparata.
Naprav, združljiva s TransferJet:
(TransferJet)
Naprav, združljiva s 1080 60-i: 60i
Naprav, združljiva s 1080 50i: 50i
• Fotoaparat je združljiv s filmi formata 1080 60p ali 50p. Za razliko od standardnih
načinov snemanja, kjer se snemanje izvaja na prepleten način, ta fotoaparat snema
z uporabo progresivnega načina, ki poveča ločljivost in ustvarja jasnejše, realnejše
slike.
• Ko ste na avionu, nastavite [Airplane Mode] na [On] (samo DSC-HX200V).
• 3D slik, posnetih s tem fotoaparatom, ne glejte predolgo na zaslonu, združljivem s
3D.
• Med gledanjem 3D slik na zaslonu, združljivem s formatom 3D, utegnete občutiti
nelagodje, na primer, pritisk v očeh, slabost ali utrujenost. Priporočamo vam, da
med gledanjem 3D slik redno delate premore. Pogostost potrebnih premorov je
odvisna od posameznika. Če občutite slabost, prenehajte z gledanjem 3D slik in se
po potrebi posvetujte z zdravnikom. Upoštevajte tudi navodila za uporabo
priključene naprave ali programa, ki ga uporabljate s fotoaparatom. Vid otroka je
še posebej občutljiv (še posebej otroka, mlajšega od 6 let). Preden jim dovolite
gledati 3D slike, se posvetujte s strokovnjakom, na primer s pediatrom ali
okulistom. Poskrbite za to, da bodo otroci upoštevali zgornja opozorila.
Naprave, združljive s funkcijo GPS (samo DSC-HX200V)
• Uporabljajte GPS v skladu s predpisi držav in področij, kjer fotoaparat
uporabljate.
• Informacije o smeri in lokaciji se po tovarniški nastavitvi posnamejo. Če tega ne
želite, nastavite [GPS setting] na [Off].
Uporaba in vzdrževanje
S fotoaparatom ne ravnajte grobo, ne razstavljajte in ne spreminjajte ga, ne udarjajte
po njem, pazite, da vam ne pade na tla in da nanj ne stopite. Še posebej previdni
bodite z objektivom.
31
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 32 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Opombe o snemanju/predvajanju
• Pred snemanjem enkratnih dogodkov, opravite preizkusno snemanje in se
prepričajte, da fotoaparat brezhibno deluje.
• Ta fotoaparat ni odporen ne na prah, ne na vodo.
• Pazite, da v fotoaparat ne zaide voda, ker bi s tem povzročili nepopravljivo škodo.
• Ne usmerjajte fotoaparata proti soncu ali drugi močni luči, ker bi si neozdravljivo
poškodovali oči. Poleg tega bi s tem povzročili tudi nepravilno delovanje
fotoaparata.
• Če se pojavi vlaga, jo odstranite pred uporabo fotoaparata.
• Ne tresite in ne tolcite po fotoaparatu. S tem bi povzročili okvaro fotoaparata in
nesposobnost snemanja slik ter okvaro snemalnega medija ali poškodbo ali izgubo
slikovnih podatkov.
Ne uporabljajte/puščajte fotoaparata na naslednjih mestih
• V izjemno vročih prostorih, npr. v avtomobilu, parkiranem na soncu.
Ohišje fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo pravilno
delovanje.
• V neposrednem soncu ali blizu grelca.
Ohišje fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo pravilno
delovanje.
• Na mestu, ki vibrira.
V bližini mesta z močnim magnetnim poljem.
• V peščenem ali prašnem okolju.
Pazite, da v notranjost fotoaparata ne zaide pesek. Pesek in prah utegneta
fotoaparatu povzročiti nepopravljivo škodo.
Opombe o LCD zaslonu in objektivu
LCD zaslon je izdelan z uporabo izredno natančne tehnologije, tako da je prek 99,99
odstotka slikovnih pik aktivnih. Kljub temu se lahko pojavijo majhne črne pike in/
ali svetle pike (rdeče, zelene, modre), ki ne izginejo. Te pike se pojavijo v
normalnem procesu izdelave in nimajo vpliva na posnetek.
Nekaj o temperaturi fotoaparata
Fotoaparat in baterija se utegneta med daljšo uporabo segreti, kar pa ne pomeni
okvare.
32
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 33 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Nekaj o zaščiti pred pregrevanjem
Pri nekaterih fotoaparatih in temperaturah baterije snemanje filmov ne bo mogoče
ali pa se bo fotoaparat samodejno izklopil in tako zaščitil fotoaparat.
Na LCD zaslonu se pred izklopom prikaže sporočilo ali pa snemanje filmov ni
mogoče. V tem primeru pustite enoto izklopljeno in počakajte, da se fotoaparat in
baterija ohladita. Če vklopite fotoaparat preden se le-ta ohladi, se utegne ponovno
izklopiti ali pa snemanje ne bo mogoče.
SL
Polnjenje baterije
Če polnite baterijo, katere dlje časa niste uporabljali, je morda ne bo mogoče
napolniti do prave zmogljivosti.
To se zgodi zaradi lastnosti baterije in ne pomeni okvare. Ponovno jo napolnite.
Opomba v zvezi z avtorskimi pravicami
Televizijski programi, filmi, video posnetki in drugi posnetki so pogosto zaščiteni z
avtorskimi pravicami. Nepooblaščeno snemanje teh posnetkov je lahko v nasprotju s
pogoji zakona o zaščiti avtorskih pravic.
Za vsebino posnetkov ni kompenzacije
Vsebine posnetkov ni mogoče kompenzirati, če snemanje ali predvajanje ni mogoče
zaradi okvare fotoaparata ali snemalnega medija, itd.
Čiščenje površine naprave
Površino fotoaparata očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo. Nato jo obrišite
s suho krpo. Ne uporabljajte sledečih snovi, ker bi utegnile poškodovati površino
fotoaparata:
– kemičnih izdelkov kot so razredčilo, bencin, alkohol, krp za enkratno uporabo,
krem za sončenje, insekticidov, itd.
33
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left_2 column
DSC_HX200V.book Page 34 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Tehnični podatki
Fotoaparat
[Sistem]
34
Slikovna naprava: 7,76 mm (vrste 1/
2.3) Exmor R CMOS senzor
Skupno število slikovnih točk: prbl.
18,9 milijona slikovnih točk
Število efektivnih slikovnih točk: prbl.
18,2 milijona slikovnih točk
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Sonnar T* s
30× zoomom
f=4,8 mm do 144 mm (pretvorba na 35
mm: 27 do 810 mm)
F2,8 (W) - F5,6 (T)
Med snemanjem filmov (16:9):
29 mm do 870 mm*
Med snemanjem filmov (4:3):
36 mm do 1080 mm*
* če je [Movie SteadyShot] nastavljen
na [Standard]
SteadyShot: Optični
Nadzor časa osvetlitve: samodejna
nastavitev osvetlitve, prednost
zaklopa, prednost zaslonke, ročna
nastavitev osvetlitve, Scene
Selection (16 načinov)
Nastavitev razmerja beline: samodejna,
na prostem, pri oblačnem vremenu,
fluorescentna 1/2/3, v načinu
"Incandescent", bliskavica, One
Push, White Balance Shift
Format signala: za 1080/50i: PAL
barva, CCIR standardi HDTV
1080/50i, 1080/50p specifikacija
Za 1080/60i: NTSC barva, EIA
standardi HDTV 1080/60i, 1080/
60p specifikacija
Format datoteke
Mirujoče slike: ustreznost z JPEG
(DCF, Exif, MPF Baseline),
združljiv z DPOF
3D slike: združljiv z MPO (MPF
Extended (Disparity Image))
Filmi (AVCHD view): združljiv s
formatom AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: Dolby Digital 2ch,
opremljen z Dolby Digital Stereo
Creator
• Izdelano pod licenco Dolby
Laboratories.
Filmi (MP4 view)
Slika: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Snemalni medij: notranji pomnilnik
(prbl. 105 MB), "Memory Stick
Duo", "Memory Stick Micro", SD
spominske kartice, microSD
spominske kartice
Bliskavica: doseg bliskavice
(občutljivost ISO (priporočljiv
indeks osvetlitve) nastavljena na
AUTO): prbl. 0,3 m do 12,4 m (W)
/ prbl. 2 do 5,9 m (T)
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right_2 column
DSC_HX200V.book Page 35 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
[Vhodni in izhodni priključki]
HDMI priključek: HDMI mini
priključek
DC IN priključek
Micro USB priključek:
USB komunikacija
USB k omunikacija:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
[LCD zaslon]
LCD plošča: 7,5 cm (tip 3,0) TFT
pogon
Skupno število točk: 921.600 točk
[Napajanje, splošno]
Napajanje: akumulatorska baterija
NP-FH50, 6,8 V;
omrežni napajalnik AC-L200C/
AC-L200D (priložen), 8,4 V
Poraba (med snemanjem z LCD
zaslonom):
1,3 W
Poraba (med snemanjem z iskalom):
1,2 W
Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladiščenja: -20 °C do
60 °C
Mere:
121,6 × 86,6 × 93,3 mm (Š/V/G, brez
izstopajočih delov)
Masa (skladno s standardi CIPA)
(vključno z baterijo NP-FH50,
medijem "Memory Stick Duo"):
prbl. 583 g
Mikrofon: stereo
Zvočnik: mono
Exif Print: združljiv
PRINT Image Matching III: združljiv
Poraba energije: 18 W
Izhodna napetost: DC 8,4 V*
Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladiščenja: -20 °C do
+60 °C
Mere: prbl. 48 × 29 × 81 mm (Š/V/G) SL
Masa: prbl. 150 g
* Glej nalepko s podatki na omrežnem
napajalniku.
Akumulatorska baterija NPFH50
Baterija: litij-ionska
Maksimalna napetost: DC 8,4 V
Nominalna napetost: DC 6,8 V
Maksimalna napetost polnjenja: DC 8,4
V
Maksimalni tok polnjenja: 1,7 A
Zmogljivost: običajna: 6,1 Wh (900
mAh)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez predhodnega
obvestila.
Omrežni napajalnik AC-L200C/
AC-L200D
Zahteve napajanja: AC 100 V do 240
V, 50/60 Hz
35
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left_2 column
DSC_HX200V.book Page 36 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
Blagovne znamke
• Naslednje oznake so blagovne
znamke korporacije Sony:
, "Cyber-shot",
"Memory Stick PRO Duo", "Memory
Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick
Duo".
• "AVCHD Progressive" in njegov
logotip sta blagovni znamko
korporacij Panasonic in Sony.
• Windows je registrirana blagovna
znamka korporacije Microsoft v ZDA
in drugih državah.
• Mac je registrirana blagovna znamka
podjetja Apple, Inc.
• SDXC in logotip za SDHC sta
blagovni znamki 3D-3C. LLC.
•
in "PlayStation" sta registrirani
blagovni znamki Sony Computer
Entertainment Inc.
• Vsi drugi omenjeni proizvodi so
lahko blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke
povezanih podjetij.
• Poleg tega v teh navodilih nista
povsod navedena znaka ™ in ®.
• Naložite aplikacijo za PlayStation 3
iz trgovine 'PlayStation Store' (kjer je
na voljo) za dodatek užitkom uporabe
enote PlayStation 3.
• Aplikacija za PlayStation 3 zahteva
PlayStation Network račun in
nalaganje aplikacije. Dostopno na
področjih, kjer je trgovina
'PlayStation Store' na voljo.
36
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right_2 column
DSC_HX200V.book Page 37 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
SL
37
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Left
DSC_HX200V.book Page 38 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
38
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
VCEE8\01GB\010GB1CEE8.fm
master:Right
DSC_HX200V.book Page 39 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
SL
39
DSC-HX200/HX200V
4-422-590-51(2)
DSC_HX200V.book Page 1 Monday, January 30, 2012 1:55 PM
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne
smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno
zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega
izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih
bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
Download PDF

advertising