Sony | DSC-TX10 | Sony DSC-TX10 TX10 Digitalni kompaktni fotoaparat Navodila za uporabo

4-265-636-51(1)
Digitalni fotoaparat / Navodila za uporabo
DSC-TX10
SL
SL
Zabeležite si
Model in serijska številka naprave sta navedena na njenem spodnjem delu. Serijsko
številko vpišite v spodnji prazni prostor. Te podatke imejte pripravljeno vsakokrat, ko se
boste v zvezi s to napravo želeli posvetovati s Sonyjevim pooblaščenim predstavnikom.
Oznaka modela: DSC-TX10
Serijska številka: _________________________
Oznaka modela: AC-UB10/UB10B
Serijska številka: _________________________
OPOZORILO
Preprečite nevarnost požara ali električnega udara in naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI
-SHRANITE TA PRIROčNIKS
POZOR!
DA NE BI PRIŠLO DO POŽARA ALI
ELEKTRIČNEGA UDARA, POZORNO
PREBERITE NASLEDNJA NAVODILA.
Če oblika vtiča ne ustreza omrežni vtičnici, uporabite adapter z ustrezno konfiguracijo.
POZOR
[ Akumulatorska baterija
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko eksplodira in povzroči požar ali celo kemične
opekline. Upoštevajte naslednja opozorila:
SL
2
• Ne razstavljajte baterije.
• Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na tla
in da na baterijo ne stopite.
• Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da kovinski predmeti ne pridejo v stik s
priključki baterije.
• Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam nad 60°C, na primer v avtomobilu,
parkiranem na soncu.
• Ne mecite baterije v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske baterije.
• Baterijo polnite s polnilnikom za Sony baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje
akumulatorskih baterij.
•
•
•
•
Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
Pazite, da bo baterija suha.
Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne vrste, ki jo priporoča Sony.
Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte navodila.
[ Omrežni napajalnik
Priključite omrežni napajalnik v najbližjo stensko vtičnico. Če se med uporabo omrežnega
napajalnika pojavi napaka, nemudoma izklopite fotoaparat tako, da izvlečete kabel iz
vtičnice.
SL
Omrežni kabel, če je priložen, je namenjen zgolj uporabi s tem fotoaparatom. Ne
uporabljajte ga z drugo električno opremo.
SL
3
SL
4
Za uporabnike v Evropi
[ Opomba za kupce v državah, za katere veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se
obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.
SL
Ta naprava je bila testirana in ustreza omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za uporabo
priključnih kablov, krajših od 3 metrov.
[ Opozorilo
Elektromagnetna polja na določenih frekvencah utegnejo vplivati na sliko fotoaparata.
[ Opomba
Če se zaradi statične elektrike ali elektromagnetnega polja prenos podatkov prekine,
ponovno zaženite program ali izklopite in ponovno vklopite kabel USB.
[ Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko
unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z
izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo.
S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
SL
5
[ Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja odpadkov)
če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. S tem ko baterijo
pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
.
SL
6
Nekaj o vodoodpornosti fotoaparata, odpornosti
proti prahu in odpornosti proti udarcem
Fotoaparat je vodoodporen, odporen proti prahu in odporen proti udarcem.
Omejena garancija ne upošteva poškodb zaradi nepravilnega ravnanja ali
nepravilnega vzdrževanja fotoaparata.
• Fotoaparat je vodoodporen/odporen proti prahu kot je določeno s
standardom IEC60529 IP58. Fotoaparat lahko 60 minut uporabljate v vodi,
globoki do 5 m.
• Ne izpostavljajte fotoaparata vodi na pritisk, na primer vodi iz pipe.
• Ne uporabljajte ga v toplih vrelcih.
• Uporabljajte fotoaparat pri temperaturi vode med –10°C do +40°C.
• Fotoaparat ustreza standardom za izpostavljenost udarcem, MIL-STD 810F
Method 516.5 in je uspešno prestal preizkus padca z višine 1,5 m nad 5 cm
debelo vezano desko*.
SL
*V nekaterih pogojih in okoliščinah ni mogoče zagotoviti, da se fotoaparat ne bo
poškodoval, da bo pravilno deloval in bil vodoodporen.
• Tudi kar se tiče odpornosti proti prahu in udarcem ni zagotovila, da
fotoaparat ne bo dobil prask in udrtin.
• Včasih vodoodpornost ni učinkovita, če fotoaparat izpostavite močnemu
udarcu, na primer, če vam pade na tla. Priporočamo vam, da fotoaparat
pregleda pooblaščen serviser za določeno plačilo.
• Vodoodpornost, odpornost proti prahu in odpornost proti udarcem ne velja
za dodatno opremo.
Pred uporabo fotoaparata pod/v bližini vode
• Pazite, da v pokrov za baterijo/spominsko
kartico ali multi-konektor ne zaidejo pesek,
lasje ali umazanija. Tudi majhna količina
tujkov utegne omogočiti vodi, da zaide v
notranjost.
SL
7
• Prepričajte se, da tesnilo in površina na
nasprotni strani nista opraskana. Še tako
majhna praska lahko povzroči vstopanje
vode v fotoaparat. če sta tesnilo in površina
na nasprotni strani opraskana, vzemite
fotoaparat k pooblaščenemu serviserju in naj
1 Sealing gasket
zamenja tesnilo (proti plačilu).
2 Surface contacting the
• Če se na tesnilu ali na površini na nasprotni
sealing gasket
strani nabere umazanija ali pesek, ju obrišite
z mehko krpo, ki ne pušča nitk. Ne
uporabljajte ostrih predmetov, da ne bi povzročili prask.
• Ne odpirajte/zapirajte pokrova za baterijo/spominsko kartico ali pokrova za
multi-konektor z mokrimi rokami, s peskom na rokah ali v bližini vode. Tako
bi pesek ali voda utegnila zaiti v notranjost. Preden odprete pokrov, opravite
postopek, opisan v poglavju "Čiščenje po uporabi fotoaparata pod/v bližini
vode".
• Odprite pokrov za baterijo/spominsko kartico in pokrov za multi-konektor,
ko je fotoaparat povsem suh.
• Vedno se prepričajte, da je pokrov za baterijo/spominsko kartico in pokrov
za multi-konektor povsem zaprta.
SL
8
Opombe o uporabi fotoaparata pod/v bližini vode
• Če voda poškropi simbole na zaslonu, se utegne zaslon na dotik vklopiti. če
uporabljate fotoaparat pod/v bližini vode, priporočamo, da skrijete simbole s
pritiskom na
na desni strani zaslona. Za ponovni vklop simbolov,
pritisnite in nekaj sekund držite tipko
.
• Zaslona na dotik pod vodo ni mogoče uporabljati. Za snemanje in
predvajanje uporabite tipke na fotoaparatu.
• Ne izpostavljajte fotoaparata udarcem, na primer pri skoku v vodo.
• Ne odpirajte in zapirajte pokrova za baterijo/spominsko kartico ali pokrova
za multi-konektor, medtem ko ste pod/v bližini vode.
• Za potapljanje v globino večjo od 5 m uporabite dodatno ohišje (Marine
Pack).
• Fotoaparat se v vodi potopi. Uporabite pašček za okoli zapestja, da se to ne
bi zgodilo.
• Pri podvodnih fotografijah z bliskavico se utegnejo zaradi odboja svetlobe
od plavajočih objektov pojaviti blede, okrogle, bele pege. To ne pomeni
okvare.
• Za snemanje pod vodo z manj popačenja v 'Scene Selection' izberite
(Underwater) se na objektivu pojavijo kapljice ali tujki, snemanje jasnih
slik ne bo mogoče.
• Ne odpirajte pokrova za objektiv, ko se v zraku vrtinči pesek.
Čiščenje fotoaparata po uporabi pod/v
bližini voder
• Po uporabi, v roku 60 minut, fotoaparat vedno
očistite in pred tem ne odpirajte pokrova za
baterijo/spominsko kartico. Pesek in voda bi
SL
utegnila zaiti v fotoaparat na mestih, kjer tega ne
bi videli. če fotoaparata ne oplaknete, bo
vodoodpornost slabša.
• Pustite fotoaparat stati v čisti vodi, ki ste jo vlili v posodo, približno 5 minut.
Nato nežno otresite fotoaparat, pritisnite na posamezno tipko, v vodi
premaknite stikalo za zoom ali pokrov za objektiv, da povsem odstranite sol,
pesek ali drugo, kar se nabere okoli tipk ali pokrova za objektiv.
• Ko ste fotoaparat oplaknili, obrišite kapljice vode z mehko krpo. Počakajte,
da se fotoaparat povsem posuši na senčnatem mestu z dobrim zračenjem. Ne
uporabljajte sušilca za lase, ker bi s tem utegnili poslabšati vodoodpornost
fotoaparata.
• Fotoaparat je izdelan tako, da voda iz njega odteka. Voda bo odtekla iz
odprtin okoli tipke ON/OFF, stikala za zoomiranje in drugih tipk. Ko ste s
fotoaparata odstranili vodo, ga za nekaj časa postavite na suho krpo, da voda
povsem odteče.
• Ko fotoaparat potopite v vodo, se utegnejo pojaviti mehurčki. To ne pomeni
okvare.
• Ohišje fotoaparata se utegne razbarvati, če pride v stik s kremo ali oljem za
sončenje. če pride fotoaparat v stik s kremo ali oljem za sončenje, ga takoj
obrišite.
• Ne pustite, da v notranjosti ali na površini fotoaparata ostane slana voda. S
tem bi utegnili povzročiti rjavenje, razbarvanje in slabšo vodoodpornost.
• Da bi fotoaparat ostal vodoodporen, vam priporočamo, da ga enkrat na leto
nesete k trgovcu ali pooblaščenemu serviserju, da vam zamenja tesnilo na
pokrovu za baterijo/spominsko plooščico in na pokrovu za multi-konektor
(proti plačilu).
SL
9
Oglejte si priročnik "Cyber-shot User Guide"
(HTML) na priloženem CD-ROM-u
Podrobnosti o naprednejših funkcijah si preberite v priročniku "Cyber-shot
User Guide" (HTML) na priloženem CD-ROM-u,s pomočjo računalnika.
Vstavite CD-ROM v CD-ROM pogon.
Za uporabnike okolja Windows:
1 Kliknite [User Guide] t [Install].
2 Z bližnjice na namizju zaženite "User Guide".
Za uporabnike okolja Macintosh:
1 Izberite [User Guide] in kopirajte mapo [eng], shranjeno v mapi [User
Guide], na vaš računalnik.
2 Ko je kopiranje končano, dvojno kliknite "index.html" v mapi [eng].
Pregled priložene opreme
•
•
•
•
•
•
•
•
Fotoaparat (1)
Akumulatorska baterija NP-BN1 (1)
USB kabel z večnamenskim priključkom
Omrežni napajalnik AC-UB10/UB10B (1)
Omrežni kabel (1)
Pisalo (1)
Zapestni trak (1)
CD-ROM (1)
– Cyber-shot program
– Priročnik "Cyber-shot User Guide"
• Navodila za uporabo (1)
• Opombe o vodoodpornosti
SL
10
Opis delov
E Objektiv
F Tipka
(predvajanje)
G Tipka MOVIE (film)
H Zaslon/zaslon na dotik
I Tipka ON/OFF (vklop/
polnjenje)
J Lučka ON/OFF (vklop/
polnjenje)
K Sprožilec
L Snemanje: tipka W/T (Zoom)
Za predvajanje: tipka
(Playback zoom)/tipka
(Index)
M Zanka za zapestni trak
N HDMI priključek
O Multi konektor (Type3b)
P Reža za spominsko kartico
Q Lučka Access
R Stikalo za izmet baterije
S Pokrov za priključke
T Pokrov za baterijo/spominsko
kartico
U Oznaka
(TransferJet™)
V Reža za baterijo
W Nastavek za stojalo
SL
• Uporabite stojalo z vijakom, ki je
krajši od 5,5 mm. V nasprotnem
primeru fotoaparata ne bo
mogoče varno pritrditi in lahko bi
se poškodoval.
A Mikrofon
B Pokrov za objektiv
C Bliskavica
D Lučka samosprožilca/lučka
"Smile Shutter"/AF osvetlitev
SL
11
Vstavljanje baterije
Stikalo za izmet baterije
1 Odprite pokrov.
baterijo.
2 Vstavite
• Med pritiskanjem na stikalo vstavite baterijo, kot kaže slika. Prepričajte
se, da se je stikalo po vstavitvi baterije zaklenilo.
Polnjenje baterije
Omrežni kabel
SL
12
Lučka za vklop/polnjenje
Sveti: polnjenje
Izklopljena: polnjenje je
zaključeno
pokrov za priključke in z USB kablom z
1 Odprite
večnamenskim priključkom (priložen) povežite
fotoaparat in omrežni napajalnik (priložen).
omrežni napajalnik v stensko vtičnico.
2 Priključite
Lučka za vklop/polnjenje zasveti oranžno in polnjenje se začne.
SL
• Ko polnite baterijo, izklopite fotoaparat.
• Baterijo lahko polnite tudi, če je le delno izpraznjena.
Opombe
• Dobro zaprite pokrov, da bo rumena oznaka skrita.
• Če lučka za vklop/polnjenje na fotoaparatu ne zasveti, tudi če priključite omrežni
napajalnik v fotoaparat in v stensko vtičnico, pomeni, da se je polnjenje začasno
ustavilo v stanju pripravljenosti (standby). če je temperatura izven priporočljivega
obsega, se polnjenje samodejno ustavi in vzpostavi se stanje pripravljenosti. Ko se
temperatura vrne v ustrezno območje, se polnjenje nadaljuje. Priporočamo
polnjenje baterije pri temperaturi okolja med 10°C do 30°C.
• "Priključite omrežni napajalnik v najbližjo stensko vtičnico. če se med uporabo
omrežnega napajalnika pojavi težava, nemudoma izvlecite kabel iz stenske
vtičnice.
• Ko je polnjenje končano, izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice.
• Uporabljajte le baterije znamke Sony, USB kabel z večnamenskim priključkom
(priložen) in omrežni napajalnik.
x Polnjenje s priključitvijo v računalnik
Baterijo lahko napolnite tako, da priključite fotoaparat v računalnik z uporabo
USB kabla z večnamenskim priključkom.
SL
13
Opomba
• Pri polnjenju baterije prek računalnika upoštevajte naslednje:
– Če je fotoaparat priključen v prenosni računalnik, ki ni priključen v omrežje, se
bo nivo baterije računalnika znižal. Ne polnite baterije dlje časa.
– Po tem ko je vzpostavljena USB povezava med računalnikom in fotoaparatom,
ne vklapljajte/izklapljajte računalnika, ne zaganjajte ga ponovno, ne budite ga iz
načina 'Sleep', ker bi utegnilo priti do nepravilnega delovanja. Preden to storite,
izključite fotoaparat in računalnik.
– Uspešnost polnjenja z uporabo računalnika, ki ste ga sami sestavili ali
spremenili, ni zagotovljena.
x Čas polnjenja
Čas polnjenja z uporabo omrežnega napajalnika (priložen) je približno 210
min.
Opomba
• V zgornji tabeli je naveden čas, ki je potreben za polnjenje povsem prazne baterije
pri temperaturi 25°C. V določenih pogojih polnjenje traja dlje.
x Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko
posnamete/predvajate
Čas delovanja baterije
Število slik
Snemanje (fotografij)
Prbl. 125 min.
Prbl. 250 slik
Predvajanje (fotografij)
Prbl. 190 min.
Prbl. 3800 slik
Snemanje (filmov)
Prbl. 60 min.
—
Opombe
SL
14
• Število slik, ki jih lahko posnamete, je približno število pri snemanju s povsem
polno baterijo. V določenih pogojih utegne biti število manjše.
• Podano število slik, ki jih lahko posnamete, velja za snemanje v naslednjih
pogojih:
– število slik, ki jih lahko posnamete, velja za snemanje v naslednjih pogojih:
– uporabljate Sonyjev medij "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) (ni priložen),
– uporabljate povsem polno baterijo (priložena), pri temperaturi okolja 25°C.
• Podano število slik, ki jih lahko posnamete, temelji na standardu CIPA (CIPA:
Camera & Imaging Product Association) in velja za snemanje v naslednjih
pogojih:
– [Panel Brightness] je nastavljen na [3]
– snemanje na vsakih 30 sekund,
– zoom preklapljate med W in T,
– bliskavica se sproži na vsaka dva posnetka,
– fotoaparat vklopite in izklopite enkrat na deset posnetkov.
• Čas delovanja baterije za filme velja, če snemate v naslednjih pogojih:
– Kakovost filma: AVCHD HQ
– Če se zaporedno snemanje konča zaradi nastavljenih omejitev (stran 24),
ponovno pritisnite na tipko MOVIE (filma) in nadaljujte s snemanjem. Funkcije SL
snemanja (npr. zoom) ne delujejo.
x Napajanje
Če z USB kablom z večnamenskim priključkom (priložen) priključite omrežni
napajalnik, lahko fotoaparat napajate iz stenske vtičnice.
če priključite fotoaparat v računalnik z uporabo USB kabla z večnamenskim
priključkom, boste lahko slike uvozili v računalnik, ne da bi vas skrbelo, da se
bo baterija iztrošila.
Opombe
• Če baterija ni vstavljena v fotoaparat, fotoaparata ne bo mogoče napajati.
• Možnost napajanja iz stenske vtičnice je na voljo samo, če je fotoaparat v načinu
predvajanja ali če je fotoaparat povezan z računalnikom. če je fotoaparat v načinu
snemanja ali če spreminjate njegove nastavitve, napajanje ne bo mogoče, tudi če
opravite USB povezavo z USB kablom z večnamenskim priključkom.
• Če povežete fotoaparat in računalnik z USB kablom z večnamenskim
priključkom, ko je fotoaparat v načinu predvajanja, se bo prikaz na fotoaparatu
spremenil iz zaslona za predvajanje na zaslon za USB povezavo. Za preklop
zaslona pritisnite na
(predvajanje).
SL
15
Vstavljanje spominske ploščice (ni priložena)
Pazite, da bo ploščica pravilno
obrnjena.
1 Odprite pokrov.
spominsko kartico (ni priložena).
2 Vstavite
• Vstavite spominsko kartico v smeri, ki je prikazana na sliki in dokler ne
zaskoči.
pokrov, da bo rumena oznaka skrita.
3 Zaprite
• Če zaprete pokrov, pri tem da je baterija nepravilno vstavljena, utegnete
poškodovati fotoaparat.
x Spominske ploščice, ki jih lahko uporabljate
Spominska ploščica
A
B
Za fotografije
Za filme
Memory Stick PRO Duo
a
Memory Stick PRO-HG Duo
a
a
Memory Stick Duo
a
—
SD spominska kartica
a
a (razred 4 ali hitrejša)
SDHC spominska kartica
a
a (razred 4 ali hitrejša)
SDXC spominska kartica
a
a (razred 4 ali hitrejša)
a (samo Mark2)
• V tem priročniku se za izdelke pod A uporablja splošni izraz "Memory Stick
Duo", za izdelke pod B pa izraz "SD kartica".
SL
16
x Odstranitev spominske kartice/baterije
Spominska kartica: enkrat pritisnite na spominsko kartico.
Baterija: Premaknite stikalo za izmet baterije. Pazite, da vam baterija ne pade
na tla.
Opomba
SL
• Nikoli ne odstranjujte spominske ploščice/baterije, če lučka 'Access' sveti (stran
11). S tem bi namreč lahko poškodovali podatke naspominski ploščici/v notranjem
polnilniku.
Nastavitev ure
ON/OFF (vklop/
izklop)
Pokrov objektiva
pokrov objektiva.
1 Spustite
Fotoaparat se vklopi. Lučka za vklop bo zasvetila, ko se fotoaparat
zažene.
• Fotoaparat lahko vklopite tudi s tipko ON/OFF (vklop/izklop).
• Da se fotoaparat vklopi in omogoči upravljanje, včasih traja nekaj časa.
2 Izberite želeni jezik.
S pomočjo navodil na zaslonu izberite želeno področje,
3 nato
pritisnite na [Next].
[Daylight Savings] ali [Summer Time],
4 Nastavite
[Date&Time Format] in [Date&Time], nato pritisnite na
[Next].
• Polnoč je označena z 12:00 AM, poldne pa z 12:00 PM.
SL
17
5 Pritisnite na [OK].
pomočjo navodil na zaslonu izberite želeno barvo
6 Sprikaza
in pritisnite na [OK].
Če se na zaslonu prikaže sporočilo [In-Camera Guide],
7 pritisnite
na [OK].
opozorila o vodoodpornosti in pritisnite na
8 Preberite
[OK].
Snemanje slik/filmov
Sprožilec
Tipka MOVIE (film)
Snemanje fotografij
na sprožilec do polovice, da fotoaparat izostri
1 Pritisnite
sliko
Ko je slika izostrena, se oglasi zvočni signal in zasveti indikator z.
2 Do konca pritisnite na sprožilec.
Snemanje filmov
na tipko MOVIE (film), da se snemanje začne.
1 Pritisnite
• Uporabite tipko za zoomiranje in nastavite zoom pred snemanjem.
SL
18
pritisnite na tipko MOVIE (film) in ustavite
2 Ponovno
snemanje.
Opombe
• Zvok delujočega objektiva in stikala se bo posnelo, če med snemanjem filma
uporabite funkcijo zoomiranja. Tudi zvok tipke MOVIE se utegne posneti, ko se
snemanje kočna.
• Neprekinjeno lahko snemate približno 29 minut naenkrat, če je temperatura okolja SL
25°C in je fotoaparat nastavljen na tovarniške nastavitve. Ko se snemanje ustavi,
lahko zopet pritisnete na tipko MOVIE (film) in ponovno začnete snemati. Pri
nekaterih temperaturah se utegne snemanje samodejno ustaviti in s tem zaščititi
fotoaparat.
Predvajanje slik
(predvajanje)
na
(predvajanje).
1 Pritisnite
• Če na tem fotoaparatu predvajate slike na spominski kartici, ki so bile
posnete z drugim fotoaparatom, se bo prikazal zaslon za registracijo
podatkovne datoteke.
x Izbira naslednjo/predhodno sliko
Pritisnite na
(naslednja)/
(predhodna) na zaslonu.
• Za predvajanje fiomov pritisnite
(predvajanje) na sredini zaslona.
• Za približevanje slike pritisnite na sliko, ki jo predvajate.
x Brisanje slik
1 Pritisnite na
(Delete) t [This Image].
x Vrnitev na snemanje slik
Pritisnite na
na zaslonu.
• Na način snemanja se lahko vrnete tudi tako, da do polovice pritisnete na
sprožilec.
SL
19
Vodnik v fotoaparatu
Fotoaparat vsebuje notranji vodnik po funkcijah, ki vam omogoča iskanje
funkcij, ki jih potrebujete.
na (In-Camera Guide).
1 Pritisnite
• Pri predvajanju slik se na spodnji desni strani zaslona prikaže oznaka
[In-Camera Guide] izberite način iskanja.
2 VVodnik
za snemanje/predvajanje: poiščete lahko različne funkcije v
načinu snemanja/predvajanja.
Vodnik po simbolih: poiščete lahko funkcijo in pomen prikazanih
simbolov.
Odpravljanje težav: poiščete lahko običajne težave in njihove rešitve.
Objektivni vodnik: poiščete lahko funkcije v skladu z vašimi potrebami.
Ključna beseda: poiščete lahko funkcijo po ključnih besedah.
Zgodovina: prikaže se zadnjih 10 postavk, prikazanih v [In-Camera
Guide].
SL
20
.
Predstavitev ostalih funkcij
S pritiskom na MENU na zaslonu lahko uporabite tudi ostale funkcije med
snemanjem ali predvajanjem. Fotoaparat je opremljen s funkcijo vodnika
(Guide), ki vam omogoča enostavno izbiranje funkcij. Med prikazom vodnika SL
preizkusite ostale funkcije.
x Postavke v meniju
Snemanje
Movie shooting
scene
Izberite način snemanja filmov.
Easy Mode
Snemate lahko z uporabo minimalnega števila funkcij.
Flash
Nastavite lahko bliskavico.
Self-Timer
Nastavite lahko funkcijo samosprožilca.
Defocus Effect
Kadar snemate v načinu 'Background Defocus', lahko
nastavite stopnjo učinka neizostrenosti ozadja.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie Size/
Movie Quality
Izberite velikost in kakovost mirujočih slik, panoramskih
slik in filmov.
Burst Settings
Nastavite lahko snemanje v načinu 'Burst'.
Macro
Snemate lahko čudovite slike majhnih objektov od blizu.
EV
Ročno lahko nastavite osvetlitev.
ISO
Ročno lahko nastavite občutljivost.
White Balance
Nastavi barvne tone slike.
Underwater White
Balance
Nastavite lahko barve za snemanje pod vodo.
Focus
Izberite način ostritve.
SL
21
Metering Mode
Izberite način merjenja, ki določi, kateri del objekta naj
se izmeri za določitev osvetlitve.
Scene Recognition
Nastavite lahko samodejno zaznavanje pogojev
snemanja.
Soft Skin Effect
Nastavite lahko učinek mehke kože in stopnjo učinka.
Smile Shutter
Sprožilec se lahko samodejno sproži, ko fotoaparat zazna
nasmeh.
Smile Detection
Sensitivity
Nastavite lahko občutljivost funkcije 'Smile Shutter' za
zaznavanje nasmehov.
Face Detection
Izberete lahko možnost zaznavanja obrazov in
samodejne izbire različnih nastavitev.
Anti Blink
Nastavite lahko možnost samodejnega snemanja dveh
slik in izberete sliko, na kateri oseba ni pomežiknila z
očmi.
In-Camera Guide
Poiščete lahko funkcije glede na vaše potrebe.
Predvajanje
SL
22
Easy Mode
Črke se povečajo in vsi indikatorji so bolje vidni.
Date Select
Izberete lahko želeno sliko za ogled datuma.
Calendar
Na koledarju lahko izberete datum, ki ga želite
predvajati.
Image Index
Prikaže več slik hkrati.
Slideshow
Izberite način zaporednega predvajanja.
Delete
Izbrišite sliko.
Send by
TransferJet
Slike lahko pošljete iz spominske kartice s funkcijo
'TransferJet' na napravo, združljivo s standardom
'TransferJet'.
Paint
Na sliko lahko rišete in sliko nato shranite kot novo
datoteko.
Retouch
Dodelajte sliko s pomočjo različnih učinkov.
3D Viewing
To nastavitev lahko izberete, kadar predvajate slike v
načinu 3D na 3D televizorju.
View Mode
Izberete lahko format za prikaz slike.
x
Display Burst
Group
Med predvajanjem lahko slike 'Burst' prikažete po
skupinah ali pa prikažete vse slike.
Protect
Zaščitite sliko.
Tiskanje (DPOF)
Dodajte oznako za zaporedje tiskanja na fotografijo.
Rotate
Obrnite fotografijo v levo ali desno.
Volume
Nastavite lahko glasnost.
Exposure data
Nastavite lahko možnost prikaza datuma snemanja (Exif
data) za datoteko, ki je prikazana na zaslonu.
Number of images
in index
Nastavite lahko število slik, ki se prikaže na indeksnem
zaslonu.
In-Camera Guide
Poiščete lahko funkcije glede na vaše potrebe.
SL
Nastavitev postavk
Če med snemanjem ali predvajanjem pritisnete na tipko MENU, bo v zaključni
izbiri na voljo možnost
(Settings). Na zaslonu
(Settings) lahko
spremenite tovarniške nastavitve.
Shooting Settings
Main Settings
Memory Card
Tool*
Movie format/AF Illuminator/Grid Line/Digital Zoom/
Wind Noise Reduct./Scene Recog. Guide/Red Eye
Reduction/Blink Alert/Write Date
Beep/Panel Brightness/Language Setting/Display color/
Demo Mode/Initialize/CTRL FOR HDMI/Housing/USB
Connect Setting/USB Power Supply/LUN Setting/
Download Music/Empty Music/TransferJet/Eye-Fi/
Power Save
Format/Create REC.Folder/Change REC.Folder/Delete
REC.Folder/Copy/File Number
Area Setting/Date & Time Setting
Clock Settings
* Če spominska kartica ni vstavljena, se bo prikazal
izbrali boste lahko samo [Format].
(Internal Memory Tool) in
SL
23
Število fotografij in čas snemanja filmov
Število fotografij in čas snemanja sta odvisna od pogojev snemanja in od
spominske ploščice.
x Fotografije
(enota: slike)
Zmogljivost
Velikost
Notranji pomnilnik
Spominska ploščica
Prbl. 19 MB
2 GB
16M
3
335
VGA
98
9600
3
355
16:9(12M)
x Filmi
V spodnji tabeli je naveden približen najdaljši čas snemanja. To je skupni čas
za vse filmske datoteke. Neprekinjeno lahko snemate približno 29 minut.
Maksimalna velikost filmske datoteke formata MP4 je vse do približno 2 GB.
(enote: ura : minute : sekunde)
Zmogljivost
Notranji pomnilnik
Memory card
Prbl. 19 MB
2 GB
AVC HD 24M (FX)
—
10 min.
(10 min.)
AVC HD 9M (HQ)
—
25 min.
(15 min.)
MP4 12M
—
15 min.
MP4 3M
—
1 ura 10 min.
Velikost
Število v oklepaju ( ) je minimalni čas snemanja.
• Čas snemanja filmov je različen, ker je fotoaparat opremljen s funkcijo VBR
(Variable Bit Rate), ki samodejno nastavi kakovost slike v skladu s snemanim
kadrom. če snemate hitro-premikajoč se objekt, bo slika jasnejša, vendar bo čas
snemanja krajši, ker je za snemanje potrebno več pomnilnika. čas snemanja je
odvisen tudi od pogojev snemanja, objekta in od velikosti slike.
SL
24
Opombe o uporabi fotoaparata
Funkcije, vgrajene v fotoaparat
• "V tem priročniku so opisane posamezne funkcije naprav, združljivih/
nezdružljivih s TransferJet, naprav, združljivih s 1080 60-i in naprav, združljivih s SL
1080 50i.
če želite preveriti ali fotoaparat podpira funkcijo TransferJet in ali je združljiv s
1080 60-i ali s 1080 50i, preverite oznako na spodnji strani fotoaparata.
Naprava je združljiva s TransferJet:
Naprava je združljiva s 1080 60-i: 60i
Naprava je združljiva s 1080 50i: 50i
• 3D slik, posnetih s tem fotoaparatom, ne glejte predolgo na zaslonu, združljivem s
3D.
• Med gledanjem 3D slik na zaslonu, združljivem s formatom 3D, utegnete občutiti
nelagodje, na primer, pritisk v očeh, slabost ali utrujenost. Priporočamo vam, da
med gledanjem 3D slik redno delate premore. Pogostost potrebnih premorov je
odvisna od posameznika. če občutite slabost, prenehajte z gledanjem 3D slik in se
po potrebi posvetujte z zdravnikom. Upoštevajte tudi navodila za uporabo
priključene naprave ali programa, ki ga uporabljate s fotoaparatom. Vid otroka je
še posebej občutljiv (še posebej otroka, mlajšega od 6 let). Preden jim dovolite
gledati 3D slike, se posvetujte s strokovnjakom, na primer s pediatrom ali
okulistom. Poskrbite za to, da bodo otroci upoštevali zgornja opozorila.
Uporaba in vzdrževanje
S fotoaparatom ne ravnajte grobo, ne razstavljajte in ne spreminjajte ga, ne udarjajte
po njem, pazite, da vam ne pade na tla in da nanj ne stopite. Še posebej previdni
bodite z objektivom.
Opombe o snemanju/predvajanju
• Pred snemanjem enkratnih dogodkov, opravite preizkusno snemanje in se
prepričajte, da fotoaparat brezhibno deluje.
• Ne usmerjajte fotoaparata proti soncu ali drugi močni luči, ker bi si neozdravljivo
poškodovali oči. Poleg tega bi s tem povzročili tudi nepravilno delovanje
fotoaparata.
• Če se pojavi vlaga, jo odstranite pred uporabo fotoaparata.
• Ne tresite in ne tolcite po fotoaparatu. S tem bi povzročili okvaro fotoaparata in
nesposobnost snemanja slik ter okvaro snemalnega medija ali poškodbo ali izgubo
slikovnih podatkov.
Ne uporabljajte/puščajte fotoaparata na naslednjih mestih
• V izjemno vročih prostorih, npr. v avtomobilu, parkiranem na soncu. Ohišje
fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
• V neposrednem soncu ali blizu grelca. Ohišje fotoaparata bi se utegnilo
deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
• Na mestu, ki vibrira.
SL
25
• V bližini mesta z močnim magnetnim poljem.
Nošenje
Pazite, da se ne vsedete na stol ali kam drugam s fotoaparatom v zadnjem žepu hlač
ali krila, ker bi ga utegnili poškodovati ali povzročiti nepravilno delovanje.
Objektiv Carl Zeiss
Vaš fotoaparat je opremljen s Carl Zeiss objektivom, ki lahko natančno reproducira
sliko. Objektiv za vaš fotoaparat je bil izdelan s sistemom za zagotavljanje
kakovosti, ki jo potrjuje Carl Zeiss v skladu s standardi kakovosti družbe Carl Zeiss
v Nemčiji.
Opombe o zaslonu in objektivu
• LCD zaslon je izdelan z uporabo izredno natančne tehnologije, tako da je prek
99,99 odstotka slikovnih pik aktivnih. Kljub temu se lahko pojavijo majhne črne
pike in/ali svetle pike (rdeče, zelene, modre), ki ne izginejo. Te pike se pojavijo v
normalnem procesu izdelave in nimajo vpliva na posnetek.
• Zaslon na dotik se slabše odziva, če nosite rokavice.
Nekaj o temperaturi fotoaparata
Fotoaparat in baterija se utegneta med daljšo uporabo segreti, kar pa ne pomeni
okvare.
Nekaj o zaščiti pred pregrevanjem
Pri nekaterih fotoaparatih in temperaturah baterije snemanje filmov ne bo mogoče
ali pa se bo fotoaparat samodejno izklopil in tako zaščitil fotoaparat.
Na zaslonu se pred izklopom prikaže sporočilo ali pa snemanje filmov ni mogoče. V
tem primeru pustite enoto izklopljeno in počakajte, da se fotoaparat in baterija
ohladita. če vklopite fotoaparat preden se le-ta ohladi, se utegne ponovno izklopiti
ali pa snemanje ne bo mogoče.
SL
26
Polnjenje baterije
če polnite baterijo, katere dlje časa niste uporabljali, je morda ne bo mogoče
napolniti do prave zmogljivosti.
To se zgodi zaradi lastnosti baterije in ne pomeni okvare. Ponovno jo napolnite.
Opomba v zvezi z avtorskimi pravicami
SL
Televizijski programi, filmi, video posnetki in drugi posnetki so pogosto zaščiteni z
avtorskimi pravicami. Nepooblaščeno snemanje teh posnetkov je lahko v nasprotju s
pogoji zakona o zaščiti avtorskih pravic.
Za vsebino posnetkov ni kompenzacije
Vsebine posnetkov ni mogoče kompenzirati, če snemanje ali predvajanje ni mogoče
zaradi okvare fotoaparata ali snemalnega medija, itd.
Čiščenje površine naprave
Površino fotoaparata očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo. Nato jo obrišite
s suho krpo. Ne uporabljajte sledečih snovi, ker bi utegnile poškodovati površino
fotoaparata:
– kemičnih izdelkov kot so razredčilo, bencin, alkohol, krp za enkratno uporabo,
krem za sončenje, insekticidov, itd.
SL
27
Tehnični podatki
Fotoaparat
[Sistem]
Slikovna naprava: 7,77 mm (vrste 1/
2.3) Exmor R CMOS senzor
Skupno število slikovnih točk: prbl.
16,8 milijona slikovnih točk
Število efektivnih slikovnih točk: prbl.
16,2 milijona slikovnih točk
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar
objektiv s 4x zoomom
f=4,43 mm do 17,7 mm (pretvorba
na 35 mm: 25 do 100 mm)
F3,5 (W) - F4,6 (T)
Med snemanjem filmov (16:9): 27
mm - 108 mm
Med snemanjem filmov (4:3): 33
mm - 132 mm
SteadyShot: Optični
Nadzor časa osvetlitve: Samodejna
nastavitev osvetlitve, Scene
Selection (16 načinov)
Nastavitev razmerja beline:
Samodejna, na prostem, pri
oblačnem vremenu, fluorescentna
1/2/3, v načinu "Incandescent",
bliskavica, One Push
Razmerje beline pod vodo: samodejno,
Underwater 1/2
Format signala:
Za 1080 50i: PAL barva, CCIR
standardi HDTV 1080/50i
specifikacija
Za 1080 60i: NTSC barva, EIA
standardi HDTV 1080/60i
specifikacija
Format datoteke:
Mirujoče slike: ustreznost z JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline), združljiv z DPOF
SL
28
3D slike: združljiv z MPO (MPF
Extended (Disparity Image))
Filmi (format AVCHD): AVCHD
Slika: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: Dolgy Digital 2ch,
opremljen z 'Dolby Digital Stereo
Creator'
• Izdelano pod licenco Dolby
Laboratories.
Filmi (format MP4):
Slika: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Snemalni medij: Notranji pomnilnik
(prbl. 19 MB), "Memory Stick
Duo", SD spominske kartice
Bliskavica: doseg bliskavice
(občutljivost ISO (priporočljiv
indeks osvetlitve) nastavljena na
AUTO):
Prbl. 0,08 m do 3,7 m (W) / prbl.
0,5 do 2,7 m (T)
[Vhodni in izhodni priključki]
HDMI priključek: HDMI mini
priključek
Večnamenski priključek: Vrsta 3b
(AV-izhod/USB/DC vhod):
Video izhod
Avdio izhod (stereo)
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Zaslon]
Plošča:
Široko (16:9) 7,5 cm (tip 3,0) TFT
pogon
Skupno število točk:
921 600 (1920 x 480) točk
[Napajanje, splošno]
Napajanje: akumulatorska baterija NPBN1, 3,6 V, omrežni napajalnik
AC-UB10/UB10B, 5 V
Poraba (med snemanjem): 1,1 W
Delovna temperatura: –10 °C do 40 °C
Temperatura skladiščenja: –20 °C do
+60 °C
Mere (skladno s standardi CIPA):
95,6 x 56,1 x 17,9 mm (Š/V/G)
Masa (skladno s standardi CIPA)
(vključno z baterijo NP-BN1,
medijem "Memory Stick Duo"):
prbl. 133 g
Mikrofon: stereo
Zvočnik: mono
Exif Print: združljiv
PRINT Image Matching III: združljiv
Vodoodpornost/odpornost proti prahu:
Enako IEC60529 IP58 (fotoaparat
deluje 60 minut v vodi do globine
5m)
Odpornost proti udarcem:
Ustreza standardom MIL-STD
810F Method 516.5-Shock. Izdelek
je bil testiran ob padcu z višine 1,5
m nad 5cm debelo vezano ploščo.
Stopnja vodoodpornosti, odpornosti
proti prahu in odpornosti proti udarcem
temelji na običajnem testiranju podjetja
Sony.
Delovna temperatura: 0°C do 40°C
Temperatura skladiščenja: –20°C do
+60°C
Mere:
prbl. 50 mm × 22 mm × 54 mm
Mass:
prbl. 43 g (1.5 oz)
SL
Akumulatorska baterija
NP-BN1
Baterija: litij-ionska
Maksimalna napetost: DC 4,2 V
Nominalna napetost: DC 3,6 V
Maksimalna napetost polnjenja:
DC 4,2 V
Maksimalni tok polnjenja: 0,9 A
Zmogljivost:
običajna: 2,3 Wh (630 mAh)
minimalna: 2,2 Wh (600 mAh)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez predhodnega
obvestila.
Omrežni napajalnik AC-UB10/
UB10B
Zahteve napajanja: AC 100 V do 240
V, 50/60 Hz, 70 mA
Izhodna napetost: DC 5 V, 0,5 A
SL
29
Blagovne znamke
• Naslednje oznake so blagovne
znamke korporacije Sony:
, "Cyber-shot",
"Memory Stick PRO Duo", "Memory
Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick
Duo".
• Windows je registrirana blagovna
znamka korporacije Microsoft v ZDA
in drugih državah.
• Macintosh je registrirana blagovna
znamka podjetja Apple, Inc.
• SDXC in logotip za SDHC sta
blagovni znamki 3D-3C. LLC.
•"
" in "PlayStation" sta registrirani
blagovni znamki Sony Computer
Entertainment Inc.
• Vsi drugi omenjeni proizvodi so
lahko blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke
povezanih podjetij.
Poleg tega v teh navodilih nista
povsod navedeni oznaki ™ ali ®.
• Naložite aplikacijo za PlayStation 3
iz trgovine 'PlayStation Store' (kjer je
na voljo) za dodatek užitkom uporabe
enote PlayStation 3.
• Aplikacija za PlayStation 3 zahteva
PlayStation Network račun in
nalaganje aplikacije. Dostopno na
področjih, kjer je na voljo trgovina
PlayStation®Store.
SL
30
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
SL
32
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne
smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno
zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega
izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih
bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
Download PDF

advertising