Sony | DSC-W520 | Sony DSC-W520 W520 Digitalni kompaktni fotoaparat Navodila za uporabo

4-273-955-51(1)
Digitalni fotoaparat / Navodila za uporabo
SL
DSC-W520
SL
1
OPOZORILO
Preprečite nevarnost požara ali električnega udara in naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI
SHRANITE TA PRIROČNIK
POZOR!
DA NE BI PRIŠLO DO POŽARA ALI
ELEKTRIČNEGA UDARA, POZORNO
PREBERITE NASLEDNJA NAVODILA.
Če oblika vtiča ne ustreza omrežni vtičnici, uporabite adapter z ustrezno konfiguracijo.
POZOR
Akumulatorska baterija
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko eksplodira in povzroči požar ali celo kemične opekline.
Upoštevajte naslednja opozorila:
• Ne razstavljajte baterije.
• Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na tla in da na
baterijo ne stopite.
• Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da kovinski predmeti ne pridejo v stik s priključki
baterije.
• Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam nad 600C, na primer v avtomobilu, parkiranem
na soncu.
• Ne mecite baterije v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske baterije.
• Baterijo polnite s polnilnikom za Sony baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje
akumulatorskih baterij.
• Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
• Pazite, da bo baterija suha.
• Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne vrste, ki jo priporoča Sony.
• Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte navodila.
SL
2
Polnilnik baterije
Tudi če lučka CHARGE ne sveti, polnilnik ni izključen iz omrežja vse dokler ga ne izključite iz
omrežne vtičnice. Če se med uporabo polnilnika pojavi težava, takoj izklopite fotoaparat tako, da
izvlečete vtič iz omrežne vtičnice.
SL
3
Opomba za kupce v državah, za katere veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v
dokumentih za servis in v garantnem listu.
Ta naprava je bila testirana in ustreza omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za uporabo priključnih
kablov, krajših od 3 metrov.
Opozorilo
Elektromagnetna polja na določenih frekvencah utegnejo vplivati na sliko fotoaparata.
Opomba
Če se zaradi statične elektrike ali elektromagnetnega polja prenos podatkov prekine, ponovno
zaženite program ali izklopite in ponovno vklopite kabel USB.
SL
4
Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko
unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. S tem ko baterijo pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
SL
5
SL
6
Oglejte si priročnik »Cyber-shot User Guide«
(HTML) na priloženem CD-ROM-u
Podrobnosti o naprednejših funkcijah si preberite v priročniku »Cyber-shot User
Guide« (HTML) na priloženem CD-ROM-u,s pomočjo računalnika.
Vstavite CD-ROM v CD-ROM pogon.
Za uporabnike okolja Windows:
MM Kliknite [User Guide]  [Install].
dd Z bližnjice na namizju zaženite »User Guide«.
Za uporabnike okolja Macintosh:
MM Izberite [User Guide] in kopirajte mapo [eng], shranjeno v mapi [User
Guide], na vaš računalnik.
dd Ko je kopiranje končano, dvojno kliknite »index.html« v mapi [eng].
Pregled priložene opreme
• Polnilnik baterije, BC-CSN/BC-CSNB (1)
• Omrežni kabel (1)
• Akumulatorska baterija NP-BN1 (1)
• Poseben USB kabel (Sony Corporation 1-837-597-) (1)
• Zapestni trak (1)
• CD-ROM (1)
––Cyber-shot program
––Priročnik »Cyber-shot User Guide«
• Navodila za uporabo (1)
SL
7
Opis delov
6 Lučka samosprožilca/lučka »Smile
Shutter«
7 Objektiv
8 Zvočnik
9 LCD zaslon
10 Tipka
(predvajanje)
11 Snemanje: tipka W/T (Zoom)
Za predvajanje: Tipka (Playback
(Index)
Zoom)/tipka
12 Zanka za pašček za okoli
zapestja
13 Izbirnik načina
14 Tipka (brisanje)
15 Tipka MENU
16 Nadzorna tipka
Meni vklopljen: ////
Meni izklopljen:
/
/
17 Prostor za baterijo
18 Stikalo za izmet baterije
19 Nastavek za stojalo
1 Tipka ON/OFF (vklop/izklop)
2 Sprožilec
3 Lučka ON/OFF (vklop/izklop)
4 Bliskavica
5 Mikrofon
SL
8
• Uporabite stojalo z vijakom, ki je
krajši od 5,5 mm. V nasprotnem
primeru fotoaparata ne bo mogoče
varno pritrditi in lahko bi se
poškodoval.
20 Pokrov za baterijo/spominsko
ploščico
21 Lučka Access
22 Reža za spominsko ploščico
23
(USB) / A/V OUT priključek
Polnjenje baterije
Omrežni kabel
Lučka CHARGE
Sveti: polnjenje
Izklopljena: polnjenje je zaključeno (običajno polnjenje)
1Vstavite baterijo v polnilnik.
• Baterijo lahko polnite tudi, če je na pol polna.
2Priključite polnilnik v stensko vtičnico.
Če polnite baterijo še približno eno uro za tem, ko lučka CHARGE ugasne, bo
polnjenje trajalo malce dlje (polna polnitev).
Čas polnjenja
Čas polnega polnjenja: Prbl. 245 min.
Čas običajnega polnjenja: Prbl. 185 min
Opombe
• V zgornji tabeli je naveden čas, ki je potreben za polnjenje povsem prazne baterije
pri temperaturi 250C. V določenih pogojih polnjenje traja dlje.
• Priključite baterijo v lahko dostopno stensko vtičnico.
• Ko je polnjenje končano, izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice in odstranite
baterijo iz polnilnika.
• Izdelano za uporabo z združljivimi Sonyjevimi baterijami.
• Uporabljajte le baterije in polnilnike za baterijo znamke Sony.
SL
9
Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko
posnamete/predvajate
Čas delovanja baterije (min.)
Število slik
Snemanje fotografij
Prbl. 110
Prbl. 220
Predvajanje fotografij
Prbl. 170
Prbl. 3400
Snemanje filmov
Prbl. 110
—
Opomba
• Število slik, ki jih lahko posnamete, je približno število pri snemanju s povsem
polnimi baterijami. V določenih pogojih utegne biti število manjše.
• Podano število slik, ki jih lahko posnamete, velja za snemanje v naslednjih pogojih:
––Uporabljate Sonyjev medij »Memory Stick PRO Duo« (Mark2) (ni priložen),
––Uporabljate povsem polno baterijo (priložena), pri temperaturi okolja 250C,
• Podano število slik, ki jih lahko posnamete, temelji na standardu CIPA (CIPA:
Camera & Imaging Product Association) in velja za snemanje v naslednjih pogojih:
––DISP (nastavitev prikaza) je nastavljen na [ON],
––Snemate na vsakih 30 sekund,
––Zoom preklapljate med W in T,
––bliskavica se sproži na vsaka dva posnetka,
––fotoaparat vklopite in izklopite enkrat na deset posnetkov,
• Čas delovanja baterije za filme velja, če snemate v naslednjih pogojih:
––Način snemanja: VGA
––Če se zaporedno snemanje konča zaradi nastavljenih omejitev (stran 16), ponovno
pritisnite na sprožilec in nadaljujte s snemanjem. Funkcije snemanja (npr. zoom)
ne delujejo.
SL
10
Vstavljanje baterije/spominske ploščice (ni
priložen)
Pazite, da bo kartica/baterija
pravilno obrnjena.
Stikalo za izmet
1Odprite pokrov.
2Vstavite spominsko kartico (ni priložena).
• Vstavite spominsko kartico v smeri, ki je prikazana na sliki in dokler ne zaskoči.
3
Vstavite baterijo.
• Obrnite baterijo v skladu s puščico v prostoru za baterijo. Nato jo vstavite, dokler
se stikalo za izmet ne zaklene.
4Zaprite pokrov.
• Če zaprete pokrov, pri tem da je baterija nepravilno vstavljena, utegnete
poškodovati fotoaparat.
SL
11
Spominske ploščice, ki jih lahko uporabljate
Spominska kartica
Memory Stick PRO Duo
A
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
B
SD memory card
SDHC memory card
Za fotografije
○
○
○
○
○
Za filme
○
○
—
○
○
• V tem priročniku se za izdelke pod A uporablja splošni izraz “Memory Stick Duo”.
• V tem priročniku se za izdelke pod B uporablja splošni izraz »SD karica«.
• Za snemanje filmov vam priporočamo uporabo SD kartice razreda Class 2 ali
hitrejše.
Odstranitev spominske kartice/baterije
Spominska kartica: enkrat pritisnite na spominsko kartico.
Baterija: Premaknite stikalo za izmet baterije. Pazite, da vam baterija ne pade na tla.
Opomba
• Nikoli ne odstranjujte spominske ploščice/baterije, če lučka ‘Access’ sveti (stran
8). S tem bi namreč lahko poškodovali podatke naspominski ploščici/v notranjem
polnilniku.
SL
12
Nastavitev datuma in ure
Nastavitev datuma in ure se prikaže, ko prvič pritisnete na tipko ON/OFF (vklop/
izklop).
ON/OFF (vklop/izklop)
Nadzorna tipka
Izbira postavk: ///
Nastavitev: 
1Pritisnite na tipko ON/OFF.
Ko prvič pritisnete na tipko ON/OFF (vklop/izklop), se prikaže nastavitev datuma
in ure.
• Da se fotoaparat vklopi in omogoči upravljanje, včasih traja nekaj časa.
[Date&Time Format], [Daylight Savings] in
2Nastavite
[Date&Time], nato pritisnite na [OK].
• Polnoč je označena z 12:00 AM, poldne pa z 12:00 PM.
3
S pomočjo navodil na zaslonu izberite želeno
področje, nato pritisnite na  [OK].
pomočjo navodil na zaslonu izberite želeno barvo in
4Sločljivost
prikaza.
SL
13
Snemanje slik/filmov
Sprožilec
Izbirnik načina
: fotografije
W: oddaljevanje
slike
T: približevanje
slike
: film
Snemanje fotografij
na sprožilec do polovice, da fotoaparat
1Pritisnite
izostri sliko.
Ko je slika izostrena, se oglasi zvočni signal in zasveti indikator .
2
Ponovno pritisnite do konca na sprožilec, da se
snemanje ustavi.
Snemanje filmov
konca pritisnite na sprožilec, da se snemanje
1Do
začne.
Uporabite tipko za zoomiranje in nastavite zoom pred snemanjem.
do konca pritisnite na sprožilec in ustavite
2Ponovno
snemanje.
SL
14
Predvajanje slik
W: oddaljevanje slike
T: približevanje slike
(predvajanje)
Nadzorna tipka
(brisanje)
Izbira slik:  (naslednja)/ (predhodna)
Nastavitev: 
1Pritisnite na tipko
(predvajanje).
Izbira naslednjo/predhodno sliko
S puščico  (naslednja)/ (predhodna) na nadzorni tipki izberite sliko. Pritisnite na 
na sredi nadzorne tipke, če si želite ogledati filme.
Brisanje slik
MM Pritisnite na
(brisanje).
dd S puščico  izberite [This Image], nato pritisnite na .
Vrnitev na snemanje slik
Pritisnite na sprožilec do polovice.
SL
15
Seznam simbolov, prikazanih na zaslonu
2
Prikaz

ISO400
125
F2.8
+2.0EV
Pomen
AE/AF lock
ISO številka
Hitrost zaklopa
Vrednost zaslonke
Vrednost osvetlitve
Iskalec AF območja
1
Prikaz
Pomen
Preostala moč baterije
Opozorilo o prazni baterije
Velikost slike
3
Prikaz
96
Scene Selection
Način snemanja
Simbol za funkcijo ‘Scene
Recognition’
Razmerje beline
Pomen
Snemalna mapa
Število slik, ki jih lahko
posnamete
Snemalni medij/medij za
predvajanje (spominska
ploščica, notranji pomnilnik)
Način bliskavice
Zmanjševanje pojava rdečih
oči
Polnjenje bliskavice
Način merjenja
SteadyShot
Opozorilo o tresenju
4
Anti Blink (brez mežikanja)
Prikaz
DRO
Indikator občutljivosti
zaznavanja nasmehov
Pomen
Samosprožilec
Face Detection (zaznavanje
obrazov)
Destinacija
Nastavitve ‘Burst’
Lestvica zoomiranja
Iskalec AF območja
Križec za merjenje svetlobe
SL
16
Predstavitev ostalih funkcij
Z nadzorno tipko ali tipko MENU na fotoaparatu lahko uporabljate tudi ostale funkcije
med snemanjem ali predvajanjem. Fotoaparat je opremljen s funkcijo vodnika (Guide),
ki vam omogoča enostavno izbiranje funkcij. Med prikazom vodnika preizkusite ostale
funkcije.
Nadzorna
tipka
MENU
Nadzorna tipka
Vodnik po funkcijah
DISP (Screen Display Settings): omogoča vam izbiro drugega prikaza na zaslonu.
(Self-Timer): omogoča vam uporabo samosprožilca.
(Burst Settings): omogoča vam uporabo načina 'Burst Shooting'.
(Flash): omogoča vam, da izberete način bliskavice za fotografije.
Postavke v meniju
Snemanje
REC Mode
Izberite način snemanja.
Scene Selection
Izberete lahko vnaprej izbrane nastavitve, v skladu s kadrom.
Easy Mode
Snemate lahko z uporabo minimalnega števila funkcij.
Shooting Direction
Nastavite smer obračanja fotoaparata, ko snemate slike
‘Sweep Panorama’.
Image Size
Izberite velikost slik, panoramskih slik in filmov.
SteadyShot
Izberite način preprečevanja motnosti.
Burst Settings
Izberite način ene slike ali način ‘Burst’.
EV
Ročno lahko nastavite osvetlitev.
ISO
Ročno lahko nastavite občutljivost.
SL
17
White Balance
Nastavi barvne tone slike.
Focus
Izberite način ostritve.
Metering Mode
Izberite način merjenja, ki določi, kateri del objekta naj se
izmeri za določitev osvetlitve.
Smile Detection
Sensitivity
Nastavite lahko občutljivost funkcije ‘Smile Shutter’ za
zaznavanje nasmehov.
Face Detection
Izberete lahko možnost zaznavanja obrazov in samodejne
izbire različnih nastavitev.
Anti Blink
Samodejno se posnameta dve sliki in izberete lahko tisto, na
kateri oseba ne pomežikne.
DRO
Nastavite funkcijo DRO za popravke osvetlitve in kontrasta
ter izboljšavo kakovosti slike.
Predvajanje
Easy Mode
Velikost črk se poveča in vse oznake so bolje vidne.
Slideshow
Izberite način zaporednega predvajanja.
Retouch
Dodelajte sliko s pomočjo različnih učinkov.
Delete
Izbrišite sliko.
Protect
Zaščitite sliko.
Print (DPOF)
Dodajte oznako za zaporedje tiskanja na fotografijo.
Rotate
Obrnite fotografijo v levo ali desno.
Select Folder
Izberite mapo, ki vsebuje slike, ki jih želite predvajati.
Nastavitev postavk
Če med snemanjem ali predvajanjem pritisnete na tipko MENU, bo v zaključni izbiri
(Settings). Na zaslonu
(Settings) lahko spremenite tovarniške
na voljo možnost
nastavitve.
Shooting Settings
Main Settings
SL
18
Mreža/ Digitalna ločljivost/Digitalni Zoom/ Zmanjševanje
pojava rdečih oči
Zvočni signal/Nastavitev jezika/Vodnik po funkcijah/Barva
prikaza/ Varčevanje z energijo/Inicializacija/Video izhod /
USB povezava/ LUN nastavitev
Memory Card Tool*
Format/Ustvari snemalno mapo/Zamenjaj snemalno mapo/
Izbriši snemalno mapo/Kopiranje/Številka datoteke
Nastavitev področja/Nastavitev datuma in ure
Clock Settings
(Internal Memory Tool) in
* Če spominska kartica ni vstavljena, se bo prikazal
izbrali boste lahko samo [Format] in [File Number].
Število fotografij in čas snemanja filmov
Število fotografij in čas snemanja sta odvisna od pogojev snemanja in od spominske
ploščice.
Fotografije
(enota: slike)
Velikost / Zmogljivost
Notranji pomnilnik
Spominska ploščica
Pribl. 28 MB
2GB
14M
4
300
VGA
170
11000
6
380
16:9(11M)
Filmi
V spodnji tabeli je naveden približen najdaljši čas snemanja. To je skupni čas za vse
filmske datoteke. Maksimalna velikost filmske datoteke je vse do približno 2 GB na
datoteko.
(enote: ura : minute : sekunde)
Velikost / Zmogljivost
Notranji pomnilnik
Spominska ploščica
Pribl. 28 MB
2GB
VGA
0:00:25
0:25:00
QVGA
00:01:00
1:15:00
SL
19
Opombe o uporabi fotoaparata
Spreminjanje nastavitve jezika
Za nastavitev jezika na zaslonu pritisnite na tipko MENU, nato izberite

(Main Settings)  [Language Setting].
(Settings)
Uporaba in vzdrževanje
S fotoaparatom ne ravnajte grobo, ne razstavljajte in ne spreminjajte ga, ne udarjajte po
njem, pazite, da vam ne pade na tla in da nanj ne stopite. Še posebej previdni bodite z
objektivom.
Opombe o snemanju/predvajanju
• Pred snemanjem enkratnih dogodkov, opravite preizkusno snemanje in se
prepričajte, da fotoaparat brezhibno deluje.
• Ta fotoaparat ni odporen ne na prah, ne na vodo.
• Pazite, da v fotoaparat ne zaide voda, ker bi s tem povzročili nepopravljivo škodo.
• Ne usmerjajte fotoaparata proti soncu ali drugi močni luči, ker bi si neozdravljivo
poškodovali oči. Poleg tega bi s tem povzročili tudi nepravilno delovanje
fotoaparata.
• Če se pojavi vlaga, jo odstranite pred uporabo fotoaparata.
• Ne tresite in ne tolcite po fotoaparatu. S tem bi povzročili okvaro fotoaparata in
nesposobnost snemanja slik ter okvaro snemalnega medija ali poškodbo ali izgubo
slikovnih podatkov.
Ne uporabljajte/puščajte fotoaparata na naslednjih mestih
• V izjemno vročih prostorih, npr. v avtomobilu, parkiranem na soncu. Ohišje
fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
• V neposrednem soncu ali blizu grelca. Ohišje fotoaparata bi se utegnilo deformirati
in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
• Na mestu, ki vibrira.
• V bližini mesta z močnim magnetnim poljem.
• V peščenem ali prašnem okolju.
• Pazite, da v notranjost fotoaparata ne zaide pesek. Pesek in prah utegneta fotoaparatu
povzročiti nepopravljivo škodo.
SL
20
Nošenje
Pazite, da se ne vsedete na stol ali kam drugam s fotoaparatom v zadnjem žepu hlač ali
krila, ker bi ga utegnili poškodovati ali povzročiti nepravilno delovanje.
Opombe o LCD zaslonu in objektivu
LCD zaslon je izdelan z uporabo izredno natančne tehnologije, tako da je prek 99,99
odstotka slikovnih pik aktivnih. Kljub temu se lahko pojavijo majhne črne pike in/
ali svetle pike (rdeče, zelene, modre), ki ne izginejo. Te pike se pojavijo v normalnem
procesu izdelave in nimajo vpliva na posnetek.
Nekaj o temperaturi fotoaparata
Fotoaparat in baterija se utegneta med daljšo uporabo segreti, kar pa ne pomeni okvare.
Nekaj o zaščiti pred pregrevanjem
Pri nekaterih fotoaparatih snemanje filmov ne bo mogoče ali pa se bo fotoaparat
samodejno izklopil in tako zaščitil fotoaparat. Na LCD zaslonu se pred izklopom
prikaže sporočilo ali pa snemanje filmov ni mogoče.
Polnjenje baterije
Če polnite baterijo, katere dlje časa niste uporabljali, je morda ne bo mogoče napolniti
do njene polne zmogljivosti. To se zgodi zaradi lastnosti baterije in ne pomeni okvare.
Ponovno napolnite baterijo.
Opomba v zvezi z avtorskimi pravicami
Televizijski programi, filmi, video posnetki in drugi posnetki so pogosto zaščiteni z
avtorskimi pravicami. Nepooblaščeno snemanje teh posnetkov je lahko v nasprotju s
pogoji zakona o zaščiti avtorskih pravic.
Za vsebino posnetkov ni kompenzacije
Vsebine posnetkov ni mogoče kompenzirati, če snemanje ali predvajanje ni mogoče
zaradi okvare fotoaparata ali snemalnega medija, itd.
Čiščenje površine naprave
Površino fotoaparata očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo. Nato jo obrišite
s suho krpo. Ne uporabljajte sledečih snovi, ker bi utegnile poškodovati površino
fotoaparata:
––kemičnih izdelkov kot so razredčilo, bencin, alkohol, krp za enkratno uporabo, krem
za sončenje, insekticidov, itd.
SL
21
Tehnični podatki
Fotoaparat
Vhodni in izhodni priključki
(USB)/ A/V OUT priključek:
Video izhod
Avdio izhod (mono)
USB komunikacija
[Sistem]
Slikovna naprava:
7,76 mm (vrste 1/2.3) barvni CCD,
Osnovni barvni filter
Skupno število slikovnih točk:
Prbl. 14,5 milijona slikovnih točk
Število efektivnih slikovnih točk:
Prbl. 14,1 milijona slikovnih točk
Objektiv: objektiv s 5x zoomom
f=4,5 mm do 22,5 mm (pretvorba na 35
mm: 25 do 125 mm)
F3,3 (W) – F5,8 (T)
Nadzor časa osvetlitve:
Samodejna nastavitev osvetlitve, Scene
Selection (9 načinov)
Nastavitev razmerja beline:
Samodejna, na prostem, pri oblačnem
vremenu, fluorescentna 1/2/3, v načinu
»Incandescent«, bliskavica
Interval snemanja v načinu 'Burst':
Prbl. 0,9 s
Format datoteke
Mirujoče slike: ustreznost z JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline),
združljiv z DPOF
Filmi:
AVI (Motion JPEG)
Snemalni medij:
Notranji pomnilnik (prbl. 28 MB),
»Memory Stick Duo«, SD spominske
kartice
Bliskavica:
doseg bliskavice (občutljivost ISO
(priporočljiv indeks osvetlitve)
nastavljena na AUTO):
Prbl. 0,5 m do 3,0 m (W) / prbl. 0,5 m
do 1,5 m (T)
SL
22
USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0)
LCD zaslon
LCD plošča
6,7 cm (tip 2,7) TFT pogon
Skupno število točk: 230 400 (960 x
240) točk
Napajanje, splošno
Napajanje:
Akumulatorska baterija NP-BN1, 3,6 V
Poraba (med snemanjem): 0,99 W
Delovna temperatura
0°C do 40 °C
Temperatura skladiščenja
-20 °C do 60 °C
Mere (skladno s standardi CIPA):
96,3 x 55,6 x 21,2 mm (Š/V/G, brez
izstopajočih delov)
Masa (skladno s standardi CIPA):
Prbl. 125 g (vključno z baterijo NP-BN1
in spominsko ploščico)
Mikrofon: mono
Zvočnik: mono
Exif Print: združljiv
PRINT Image Matching III združljiv
Polnilnik za baterijo BC-CSN/
BC-CSNB
Zahteve napajanja: AC 100 do 240 V, 50/60
Hz, 2 W
Izhodna napetost: DC 4,2 V, 0,25 A
Delovna temperatura: 0°C do 40 °C
Temperatura skladiščenja: -20 °C do +60 °C
Mere: prbl. 55 x 24 x 83 mm (Š/V/G)
Masa: prbl. 55 g
Akumulatorska baterija NP-BN1
Baterija: Litij-ionska
Maksimalna napetost: DC 4,2 V
Nominalna napetost: DC 3,6 V
Maksimalna napetost polnjenja: DC 4,2 V
Maksimalni tok polnjenja: 0,9 A
Zmogljivost: običajna: 2,3 Wh (630 mAh)
Minimalna: 2,2 Wh (600 mAh)
Blagovne znamke
• Naslednje oznake so blagovne znamke
korporacije Sony:
, “Cyber-shot,”
“Memory Stick PRO Duo,” “Memory
Stick PRO-HG Duo,” “Memory Stick
Duo”
• Windows je registrirana blagovna znamka
korporacije Microsoft v ZDA in drugih
državah.
• Macintosh je registrirana blagovna
znamka podjetja Apple, Inc.
• SDXC in logotip za SDHC sta blagovni
znamki 3D-3C. LLC.
• Vsi drugi omenjeni proizvodi so lahko
blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke povezanih podjetij.
• Poleg tega TM in ® v teh navodilih
nista povsod navedena.
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila.
SL
23
Sony Corporation
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati
enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega
izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov
ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno
tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.
Download PDF

advertising