Sony | DSC-H400 | Sony DSC-H400 Kompakten fotoaparat DSC-H400 s 63-kratnim optičnim zoomom Navodila za uporabo

4-533-868-11(1) (SI)
Priporočeno računalniško okolje
Čas delovanja baterije in število fotografij, ki jih lahko
zajamete in si jih ogledate
Uporaba
Digitalni fotoaparat
Vstavljanje paketa baterij
Priročnik z navodili
Čas delovanja
baterije
Število fotografij
Fotografiranje
(fotografije)
LCD-zaslon
pribl. 150 min
pribl. 300 fotografij
Iskalo
pribl. 160 min
pribl. 320 fotografij
Običajno snemanje
filma
LCD-zaslon
pribl. 60 min
—
Iskalo
pribl. 75 min
—
Neprekinjeno snemanje
filma
LCD-zaslon
pribl. 120 min
—
Pregledovanje (fotografije)
Iskalo
pribl. 135 min
—
pribl. 240 min
pribl. 4800 fotografij
DSC-H400
1
2
Slovenščina
Več informacij o fotoaparatu (»Vodnik za pomoč«)
»Vodnik za pomoč« je spletni priročnik. Navaja podrobna
navodila o številnih funkcijah fotoaparata.
 Obiščite stran za podporo družbe Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Izberite državo ali regijo.
 Na strani za podporo poiščite svoj model fotoaparata.
 Ime modela najdete na spodnji strani fotoaparata.
Pregled priloženih elementov
temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Uporaba in shranjevanje
: Intelligent Auto
: Filmski način
1
2
1
2
Polnjenje paketa baterij
Med polnjenjem baterije mora biti fotoaparat izklopljen.
Za uporabnike v ZDA,
Kanadi in na Kitajskem
Prirezani vogal mora biti pravilno usmerjen.
Z izdelkom ne ravnajte grobo, ne spreminjajte ga in ga zaščitite pred fizičnimi udarci.
Pazite, da vam ne pade na tla ali da ga ne pohodite. Bodite še posebej previdni
z objektivom.
Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.
Pritisnite sprožilo do konca, da zajamete sliko.
Za začetek snemanja pritisnite gumb MOVIE (film).
Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb MOVIE.
Pregledovanje slik
W: pomanjšava
T: povečava
1
2
Za uporabnike
v državah/regijah
razen ZDA, Kanade
in Kitajske
Napajalni kabel
(električni kabel)
Lučka za polnjenje
Sveti: polnjenje
Ne sveti: postopek polnjenja je
zaključen
Utripa: prišlo je do napake pri
polnjenju ali je bil postopek
polnjenja začasno zaustavljen,
ker fotoaparat ni v ustreznem
temperaturnem obsegu
Odprite pokrov.
Gumb za
upravljanje
Vstavite pomnilniško kartico (naprodaj posebej).
1
Povežite fotoaparat z omrežnim napajalnikom (priložen)
z namenskim kablom USB (priložen).
2
Vklopite omrežni napajalnik v najbližjo (stensko) električno
vtičnico.
 Uporabljajte
le originalne pakete baterij znamke Sony, namenski kabel USB
(priložen) in omrežni napajalnik (priložen).
(Izbriši)
1
Nastavitev ure
Pritisnite gumb
(Predvajanje).
Stikalo ON/OFF (vklop/izklop)
Gumb za
upravljanje
Izbira elementov:
///
Gumb za nastavitev: 
Sliko izberite tako, da na gumbu za upravljanje pritisnete  (naslednja)/
 (prejšnja). Če si želite ogledati filme, pritisnite  na sredini gumba za
upravljanje.
Brisanje slike
 Pritisnite gumb (Brisanje).
 Izberite [This Image] (Ta slika) z gumbom  na gumbu za upravljanje,
nato pritisnite .
1
2
3
Pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop).
Funkcije programske opreme PlayMemories Home™
Izberite želeni jezik.
Predvajanje
uvoženih slik
iz fotoaparata.
Sledite navodilom na zaslonu, da izberete želeno lokacijo,
in nato na gumbu za upravljanje pritisnite .
4 Nastavite možnost [Date & Time Format] (Format datuma
Naslednje funkcije lahko uporabljate
z računalniki Windows.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Če želite odpreti prikaz nastavitve datuma in ure, izberite MENU 
(Nastavitve ure)  [Date & Time Setting] (Nastavitev
(Nastavitve) 
datuma in ure).
Izmenjava slik
s storitvijo
PlayMemories Online™
Prikaz slik na
koledarju
Prenašanje slik
v omrežne storitve
 Za
V priključek USB
Fotoaparat in baterija se lahko pri dolgotrajnejši uporabi močno segrejeta, vendar
to ne pomeni okvare.
Zaščita pred pregrevanjem
Odvisno od temperature fotoaparata in baterije se lahko zgodi, da snemanje filmov ne
bo mogoče in fotoaparat se lahko samodejno izklopi, da ne pride do okvare. Preden se
izklopi ali ko snemanje filmov ni več mogoče, se na zaslonu fotoaparata prikaže
sporočilo. V tem primeru ne vklapljajte fotoaparata in počakajte, da se temperatura
fotoaparata in baterije zniža. Če vklopite fotoaparat, ne da bi pred tem počakali, da se
fotoaparat in baterija dovolj ohladita, se bo fotoaparat morda znova izklopil ali
snemanje filmov morda ne bo mogoče.
Televizijski programi, filmi, videokasete in druge vsebine so lahko avtorsko zaščitene.
Nepooblaščeno snemanje takšnih vsebin je lahko v nasprotju z določili zakonodaje
o avtorskih pravicah.
Brez nadomestil za poškodovano vsebino ali napake pri snemanju
Družba Sony ne daje nadomestil za napake pri snemanju ali izgubo/poškodbe posnetih
vsebin, ki so posledica okvare fotoaparata ali zapisovalnih medijev itd.
Kondenzacija vlage
Uvažanje slik iz fotoaparata
in ure), [Summer Time] (Poletni čas) in [Date & Time]
(Datum in čas) ter izberite [OK].
5
Če želite zagotoviti stabilno delovanje pomnilniške kartice, priporočamo, da vsako
pomnilniško kartico pred prvo uporabo formatirate s tem fotoaparatom. Upoštevajte,
da se s formatiranjem izbrišejo vsi podatki na pomnilniški kartici. Teh podatkov ni
mogoče obnoviti. Izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov in jo shranite
v računalnik ali drugo lokacijo pomnilnika.
 Pred začetkom snemanja ustvarite preizkusni posnetek, da preverite, ali fotoaparat
pravilno deluje.
 Fotoaparat ni odporen na prah, pršenje ali vodo.
 Preprečite stik fotoaparata z vodo. Če pride do vdora vode v fotoaparat, se lahko
ta poškoduje. Fotoaparata v nekaterih primerih ni mogoče popraviti.
 Ne izpostavljajte fotoaparata neposredni sončni svetlobi ali drugemu viru močne
svetlobe, saj lahko pride do okvare.
 Ne uporabljajte fotoaparata v bližini naprav, ki ustvarjajo močne radijske valove ali
povzročajo sevanje. V nasprotnem primeru fotoaparat morda ne bo pravilno snemal
ali predvajal posnetkov.
 Pri uporabi fotoaparata na peščenih ali prašnih lokacijah lahko pride do okvare.
 Ne izpostavljajte fotoaparata tresljajem in udarcem. Tako lahko pride do okvare in
s fotoaparatom morda ne bo več mogoče snemati. Poleg tega lahko zapisovalni
medij postane neuporaben ali se poškodujejo slikovni podatki.
 Pred uporabo očistite površino bliskavice. Umazanija na njeni površini se zaradi
vročine, ki jo oddaja bliskavica, lahko začne kaditi ali žgati. Površino bliskavice obrišite
z mehko krpo, da odstranite umazanijo ali prah itd.

Opozorilo o avtorskih pravicah
Ponovna nastavitev datuma in ure
uporabo programske opreme PlayMemories Online in drugih omrežnih
storitev potrebujete internetno povezavo. Storitev PlayMemories Online ali
druge omrežne storitve morda niso na voljo v nekaterih državah ali regijah.
Prenos programske opreme PlayMemories Home
Programsko opremo PlayMemories Home lahko prenesete z naslednjega
naslova URL: www.sony.net/pm/
©2014 Sony Corporation
Če v fotoaparat vstavite pomnilniško kartico, ki ne vsebuje datoteke zbirke podatkov
in fotoaparat vklopite, se del zmogljivosti pomnilniške kartice samodejno uporabi za
izdelavo datoteke zbirke podatkov. Morda bo trajalo nekaj časa, preden boste lahko
izvedli naslednje dejanje. Če pride do napake datoteke zbirke podatkov, s programsko
opremo PlayMemories Home uvozite vse slike v računalnik in nato z izdelkom
formatirajte pomnilniško kartico.
Temperatura fotoaparata
Izbira naslednje/prejšnje slike
Polnjenje prek povezave z računalnikom
Paket baterij lahko polnite tudi, če povežete fotoaparat in računalnik z namenskim
kablom USB.
(Predvajanje)
Pomnilniška kartica: potisnite pomnilniško kartico enkrat navznoter, da jo izvržete.
Paket baterij: potisnite vzvod za izmet baterije. Pazite, da vam paket baterij ne
pade iz rok.
Čas polnjenja (popolna napolnjenost)
Čas polnjenja z omrežnim napajalnikom (priložen) je približno 230 minut.
Izbira fotografij:
 (naslednja)/
 (prejšnja)
Gumb za nastavitev: 
Odstranitev pomnilniške kartice/paketa baterij

http://www.sony.net/
Opombe glede uporabe fotoaparata
MOVIE
Gumb za izbiro
načina
 Podrobnosti
Tehnični podatki
Fotoaparat
[Sistem]
Snemanje/predvajanje
Blagovne znamke
Dodatne informacije o tem izdelku in odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja so na voljo na spletni strani za podporo strankam.
Sprožilo
Snemanje filmov
Vstavite paket baterij.
Številka v oklepajih označuje število priloženih elementov.
 Fotoaparat (1)
 Paket akumulatorskih baterij NP-BX1 (1)
 Namenski kabel USB (1)
 Omrežni napajalnik AC-UB10C (1)
 Napajalni kabel (ni priložen v ZDA, Kanadi in na Kitajskem) (1)
 Naramni pašček (1)
 Pokrov objektiva (1)
 Priročnik z navodili (ta priročnik) (1)
Memory Stick in
sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe
Sony Corporation.
 Microsoft, Windows in Windows Vista so zaščitene blagovne znamke ali blagovne
znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
 Mac je zaščitena blagovna znamka družbe Apple Inc. v ZDA in drugih državah.
 Logotip SDXC je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.
 Facebook in logotip »f« sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe
Facebook, Inc.
 YouTube in logotip YouTube sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki
družbe Google Inc.
 Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljenih v tem priročniku, na splošno
blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih razvijalcev ali proizvajalcev.
Vendar oznaki ™ ali ® morda nista opisani v tem priročniku.
W: pomanjšava
T: povečava
Datoteke zbirke podatkov
Vstavljanje pomnilniške kartice (naprodaj posebej)
Odprite pokrov.
Zajemanje fotografij/filmov
Fotografiranje
 Število
Vzvod za izmet baterije
Sistemske zahteve za programsko opremo lahko preverite
na tem naslovu URL.
www.sony.net/pcenv/
o aplikacijah za računalnike Mac najdete na tem naslovu URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Slikovna naprava: 7,76 mm (tip 1/2.3) CCD, primarni barvni filter
Skupno število slikovnih pik fotoaparata: pribl. 20,4 megapik
Efektivno število slikovnih pik fotoaparata: pribl. 20,1 megapik
Objektiv: objektiv s 63× zoomom
f = 4,4 mm – 277 mm (24,5 mm – 1550 mm (ekvivalent filmu velikosti 35 mm))
F 3.4 (W) – F 6.5 (T)
Med snemanjem filmov (16 : 9): 32,1 mm–2029 mm
Med snemanjem filmov (4 : 3): 29,2 mm–1849 mm
SteadyShot: optično
Zaporedno fotografiranje (pri največjem številu slikovnih pik):
pribl. 0,71 slike/sekundo (do 100 slik)
Format datotek:
Fotografije: skladno s standardom JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), združljivo z DPOF
Filmi: MPEG-4 AVC/H.264
Zapisovalni medij: notranji pomnilnik (pribl. 55 MB), medij Memory Stick PRO Duo™,
medij Memory Stick Micro™, kartice SD, pomnilniške kartice microSD
Bliskavica: doseg bliskavice (občutljivost ISO (indeks priporočene osvetlitve), nastavljena
na samodejno):
pribl. 0,4 m do 8,8 m (1,3 do 28,8 čevlja) (W)
pribl. 3,5 m–4,6 m (T)
[Vhodni in izhodni konektorji]
Priključek USB/A/V OUT:
video izhod
avdio izhod
komunikacija USB
Komunikacija USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Iskalo]
Tip: elektronsko iskalo
Skupno število pik: enakovredno 201 600 pik
Pokritost okvirja: 100%
[Zaslon]
LCD-zaslon: 7,5 cm (tip 3.0) pogon TFT
Skupno število pik: 460 800 slikovnih pik
[Napajanje, splošno]
Če oblika vtikača ne ustreza vtičnici, uporabite adapter za vtikač, ki ustreza konfiguraciji vtičnice.
POZOR
Paket baterij
Če s paketom baterij ne ravnate pravilno, ga lahko raznese, kar lahko povzroči požar ali kemične
opekline. Upoštevajte naslednja opozorila.
 Paketa baterij ne razstavljajte.
 Paketa baterij ne zdrobite in ga ne izpostavljajte udarcem ali sili; ne tolcite na primer po njem,
ga ne izpustite na tla ali pohodite.
 Na priključkih baterije ne povzročajte kratkega stika in ne dopustite, da pridejo v stik
s kovinskimi predmeti.
 Paketa baterij ne izpostavljajte visoki temperaturi nad 60 °C (140 °F); ne puščajte ga na primer
na neposredni sončni svetlobi ali v avtomobilu, ki je parkiran na soncu.
 Paketa baterij ne sežigajte ali mečite v ogenj.
 Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih baterij ali takih, ki puščajo.
 Paket baterij polnite z originalnim polnilnikom baterij Sony ali z napravo, ki ga lahko napolni.
 Paket baterij hranite zunaj dosega otrok.
 Paket baterij hranite na suhem.
 Paket baterij zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim, ki ga priporoča Sony.
 Izrabljen paket baterij odstranite takoj, kot je opisano v navodilih.
Ta izdelek je bil preizkušen in ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC)
glede uporabe povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov (9,8 čevlja).
Napajanje: 100 V do 240 V izmenične napetosti, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izhodna napetost: DC 5 V, 0,5 A
Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura shranjevanja: –20 do +60 °C
Mere:
pribl. 50 mm × 22 mm × 54 mm (š/v/d)
Paket akumulatorskih baterij NP-BX1
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
Za prenašanje ali shranjevanje paketa baterij uporabite plastično vrečko itd.,
da preprečite stik s kovinskimi predmeti, kratek stik, nabiranje umazanije na
kontaktih itd.
 Če paketa baterij niste uporabljali več kot eno leto, je morda neuporaben.
POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA
– TA NAVODILA SHRANITE
NEVARNOST
ČE ŽELITE ZMANJŠATI NEVARNOST
POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA,
PAZLJIVO UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA
Omrežni napajalnik AC-UB10C
Shranjevanje paketa baterij

Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara enote ne
izpostavljate dežju ali vlagi.
Omrežni napajalnik
Izklopite fotoaparat in počakajte približno pol ure, da vlaga izhlapi. Če boste poskusili
snemati z vlago v objektivu, ne boste mogli posneti čiste slike.
Če pride do kondenzacije vlage
OPOZORILO
Napajanje: paket akumulatorskih baterij NP-BX1, 3,6 V
omrežni napajalnik AC-UB10C, 5 V
Poraba energije (med fotografiranjem): pribl. 1,5 W
Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura shranjevanja: –20 do +60 °C
Mere (skladne s CIPA):
129,6 mm × 95,0 mm × 122,3 mm (š/v/d)
Teža (skladno s CIPA) (vključno s paketom baterij NP-BX1, medijem
Memory Stick PRO Duo):
pribl. 655 g
Mikrofon: mono
Zvočnik: mono
Exif Print: združljivo
PRINT Image Matching III: združljivo
Tip baterije: litij-ionska baterija
Največja napetost: 4,2V DC
Nazivna napetost: 3,6V DC
Največja napetost polnjenja: 4,2V DC
Največji tok polnjenja: 1,89 A
Zmogljivost:
4,5 Wh (1240 mAh)
Če fotoaparat prenesete s hladnega na toplo mesto, se lahko na ohišju in v notranjosti
fotoaparata nabere kondenzacijska vlaga. Kondenzacija vlage lahko povzroči okvaro
fotoaparata.
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta na spodnji strani. Serijsko številko vnesite
v spodnji prostor. Številki imejte pri sebi, kadar koli stopite v stik s prodajalcem
izdelkov Sony v zvezi s tem izdelkom.
Št. modela DSC-H400
Serijska št. ______________________________
Št. modela AC-UB10C
Serijska št. ______________________________
Ko uporabljate omrežni napajalnik, ga vključite v bližnjo stensko električno vtičnico. Če pri
uporabi naprave pride do okvare, omrežni napajalnik takoj izvlecite iz električne vtičnice.
Za stranke v Evropi
Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo v državah, v katerih veljajo
direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija
Opomba
Če statična elektrika ali elektromagnetizem povzroči prekinitev (napako) prenosa podatkov,
znova zaženite aplikacijo ali odklopite in znova priklopite povezovalni kabel (USB, idr.).
Elektromagnetna polja lahko na določenih frekvencah vplivajo na sliko in zvok te enote.
Odstranjevanje izrabljenih baterij ter električne in elektronske opreme
(velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij
ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg)
ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra
ali 0,004 % svinca. Z ustrezno odstranitvijo teh izdelkov in baterij pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročilo nepravilno ravnanje s tovrstnimi odpadki. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti
podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo
usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da te izdelke ob koncu njihove življenjske dobe odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno
ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več
informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Download PDF