Sony | DSC-H70 | Sony DSC-H70 H70 Digitalni kompaktni fotoaparat Navodila za uporabo

4-272-192-51(1)
Digitalni fotoaparat / Navodila za uporabo
DSC-H70
SL
SL
Zabeležite si
Model in serijska številka naprave sta navedena na njenem spodnjem delu. Serijsko
številko vpišite v spodnji prazni prostor. Te podatke imejte pripravljeno vsakokrat, ko se
boste v zvezi s to napravo želeli posvetovati s Sonyjevim pooblaščenim predstavnikom.
Oznaka modela: DSC-H70
Serijska številka: _________________________
OPOZORILO
Preprečite nevarnost požara ali električnega udara in naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI
SHRANITE TA PRIROČNIK
POZOR!
DA NE BI PRIŠLO DO POŽARA ALI
ELEKTRIČNEGA UDARA, POZORNO
PREBERITE NASLEDNJA NAVODILA.
Če oblika vtiča ne ustreza omrežni vtičnici, uporabite adapter z ustrezno konfiguracijo.
POZOR
[ Akumulatorska baterija
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko eksplodira in povzroči požar ali celo kemične
opekline. Upoštevajte naslednja opozorila:
SL
2
• Ne razstavljajte baterije.
• Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na tla
in da na baterijo ne stopite.
• Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da kovinski predmeti ne pridejo v stik s
priključki baterije.
• Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam nad 60°C, na primer v avtomobilu,
parkiranem na soncu.
• Ne mecite baterije v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske baterije.
• Baterijo polnite s polnilnikom za Sony baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje
akumulatorskih baterij.
• Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
• Pazite, da bo baterija suha.
• Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne vrste, ki jo priporoča Sony.
• Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte navodila.
[ Polnilnik baterije
Tudi če lučka CHARGE ne sveti, polnilnik ni izključen iz omrežja vse dokler ga ne
izključite iz omrežne vtičnice. Če se med uporabo polnilnika pojavi težava, takoj izklopite
fotoaparat tako, da izvlečete vtič iz omrežne vtičnice.
SL
Omrežni kabel, če je priložen, je namenjen zgolj uporabi s tem fotoaparatom. Ne
uporabljajte ga z drugo električno opremo.
SL
3
[ Opomba za kupce v državah, za katere veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se
obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.
Ta naprava je bila testirana in ustreza omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za uporabo
priključnih kablov, krajših od 3 metrov.
[ Opozorilo
Elektromagnetna polja na določenih frekvencah utegnejo vplivati na sliko fotoaparata.
[ Opomba
Če se zaradi statične elektrike ali elektromagnetnega polja prenos podatkov prekine,
ponovno zaženite program ali izklopite in ponovno vklopite kabel USB.
SL
4
[ Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko
unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z
izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo.
SL
S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
SL
5
[ Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. S tem ko baterijo
pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
SL
6
Oglejte si priročnik "Cyber-shot User Guide"
(HTML) na priloženem CD-ROM-u
Podrobnosti o naprednejših funkcijah si preberite v priročniku "Cyber-shot
User Guide" (HTML) na priloženem CD-ROM-u,s pomočjo računalnika.
SL
Vstavite CD-ROM v CD-ROM pogon.
Za uporabnike okolja Windows:
1 Kliknite [User Guide] t [Install].
2 Z bližnjice na namizju zaženite "User Guide".
Za uporabnike okolja Macintosh:
1 Izberite [User Guide] in kopirajte mapo [eng], shranjeno v mapi [User
Guide], na vaš računalnik.
2 Ko je kopiranje končano, dvojno kliknite "index.html" v mapi [eng].
Pregled priložene opreme
•
•
•
•
•
•
Polnilnik baterije, BC-CSGD (1)
Omrežni kabel (1)
Akumulatorska baterija NP-BG1 (1)/ škatlica za baterijo (1)
USB, A/V kabel za večnamenski priključek (1)
Zapestni trak (1)
CD-ROM (1)
– Cyber-shot program
– Priročnik "Cyber-shot User Guide"
• Navodila za uporabo (1)
SL
7
Opis delov
D Bliskavica
E Tipka ON/OFF (vklop/izklop)/
Lučka za vklop
F Mikrofon
G Lučka samosprožilca/lučka
"Smile Shutter"/AF osvetlitev
H Objektiv
I Oznaka
(TransferJetTM)
J LCD zaslon
K Tipka
(predvajanje)
L Zanka za zapestni trak
M Tipka / (vodnik v
fotoaparatu/brisanje)
N Tipka MENU
O Nadzorna tipka
Meni vklopljen: v/V/b/B/z
Meni izklopljen:/ / / /
Tracking focus
P Zvočnik
Q Nastavek za stojalo
• Uporabite stojalo z vijakom, ki je
krajši od 5,5 mm. V nasprotnem
primeru fotoaparata ne bo
mogoče varno pritrditi in lahko bi
se poškodoval.
SL
8
A Sprožilec
B Izbirnik načina
C Snemanje: tipka W/T (Zoom)
Za predvajanje: Tipka
(Playback zoom) tipka /
(Index)
R Multi konektor (Type3a)
S Pokrov za baterijo/spominsko
kartico
T Reža za baterijo
U Stikalo za izmet baterije
V Reža za spominsko kartico
W Lučka Access
Polnjenje baterije
SL
Vtič
Omrežni kabel
Lučka CHARGE
Sveti: polnjenje
Izklopljena: polnjenje je zaključeno (običajno polnjenje)
baterijo v polnilnik.
1 Vstavite
• Baterijo lahko polnite tudi, če je na pol polna.
polnilnik v stensko vtičnico.
2 Priključite
• Če polnite baterijo še približno eno uro za tem, ko lučka CHARGE
ugasne, bo polnjenje trajalo malce dlje (polna polnitev).
x Čas polnjenja
Čas polnega polnjenja: Prbl. 330 min.
Čas običajnega polnjenja: Prbl. 270 min
Opombe
• V zgornji tabeli je naveden čas, ki je potreben za polnjenje povsem prazne baterije
pri temperaturi 25°C. V določenih pogojih polnjenje traja dlje.
• Priključite baterijo v lahko dostopno stensko vtičnico.
• Ko je polnjenje končano, izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice in odstranite
baterijo iz polnilnika.
• Izdelano za uporabo z združljivimi Sonyjevimi baterijami.
• Uporabljajte le baterije in polnilnike za baterijo znamke Sony.
SL
9
x Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko
posnamete/predvajate
Čas delovanja baterije
(min.)
Število slik
Snemanje fotografij
Prbl. 145
Prbl. 290
Predvajanje fotografij
Prbl. 410
Prbl. 8200
Predvajanje filmov
Prbl. 150
—
Opomba
• Število slik, ki jih lahko posnamete, je približno število pri snemanju s povsem
polno baterijo. V določenih pogojih utegne biti število manjše.
• Podano število slik, ki jih lahko posnamete, velja za snemanje v naslednjih
pogojih:
– Uporabljate Sonyjev medij "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) (ni priložen),
– Uporabljate povsem polno baterijo (priložena), pri temperaturi okolja 25°C.
• Podano število slik, ki jih lahko posnamete, temelji na standardu CIPA (CIPA:
Camera & Imaging Product Association) in velja za snemanje v naslednjih
pogojih:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP (nastavitev prikaza na zaslonu) je nastavljen na [Normal],
– Snemate na vsakih 30 sekund,
– Zoom preklapljate med W in T,
– bliskavica se sproži na vsaka dva posnetka,
– fotoaparat vklopite in izklopite enkrat na deset posnetkov,
• Čas delovanja baterije za filme velja, če snemate v naslednjih pogojih:
– Način snemanja: 720 FINE
– Če se zaporedno snemanje konča zaradi nastavljenih omejitev (stran 19),
ponovno pritisnite na sprožilec in nadaljujte s snemanjem. Funkcije snemanja
(npr. zoom) ne delujejo
SL
10
Vstavljanje baterije/spominske ploščice (ni
priložen)
SL
Pazite, da bo kartica/baterija pravilno obrnjena.
1 Odprite pokrov.
spominsko kartico (ni priložena).
2 Vstavite
• Vstavite spominsko kartico v smeri, ki je prikazana na sliki in dokler ne
zaskoči.
baterijo.
3 Vstavite
• Med pritiskanjem na stikalo za izmet baterije, vstavite baterijo kot kaže
slika. Bodite pozorni na to, da se stikalo za izmet zaklene.
pokrov.
4 Zaprite
• Če zaprete pokrov, pri tem da je baterija nepravilno vstavljena, utegnete
poškodovati fotoaparat.
x Spominske ploščice, ki jih lahko uporabljate
Spominska kartica
A
B
Za fotografije
Za filme
Memory Stick PRO Duo
a
Memory Stick PRO-HG Duo
a
a
Memory Stick Duo
a
—
SD memory card
a
a
SDHC memory card
a
a
SDXC memory card
a
a
a
• V tem priročniku se za izdelke pod A uporablja splošni izraz "Memory Stick
Duo".
• V tem priročniku se za izdelke pod B uporablja splošni izraz "SD karica".
• Za snemanje filmov vam priporočamo uporabo medija Mark2 "Memory Stick
Duo" in SD kartice razreda Class 4 ali hitrejše.
SL
11
x Odstranitev spominske kartice/baterije
Spominska kartica: enkrat pritisnite na spominsko kartico.
Baterija: Premaknite stikalo za izmet baterije. Pazite, da vam baterija ne pade
na tla.
Opomba
• Nikoli ne odstranjujte spominske ploščice/baterije, če lučka 'Access' sveti (stran
8). S tem bi namreč lahko poškodovali podatke naspominski ploščici/v notranjem
polnilniku.
Nastavitev ure
ON/OFF (vklop/izklop)
Nadzorna tipka
Izbira postavke: v/V/b/B
Nastavitev: z
na tipko ON/OFF.
1 Pritisnite
Ko prvič pritisnete na tipko ON/OFF (vklop/izklop), se prikaže nastavitev
datuma in ure.
• Da se fotoaparat vklopi in omogoči upravljanje, včasih traja nekaj časa.
[Date&Time Format], [Daylight Savings] in
2 Nastavite
[Date&Time], nato pritisnite na [OK].
• Polnoč je označena z 12:00 AM, poldne pa z 12:00 PM.
S pomočjo navodil na zaslonu izberite želeno področje,
3 nato
pritisnite na z t [OK].
SL
12
pomočjo navodil na zaslonu izberite želeno barvo in
4 Sločljivost
prikaza.
se na zaslonu prikaže sporočilo [In-Camera Guide],
5 Če
pritisnite na [OK].
SL
Snemanje slik/filmov
Sprožilec
Mode dial
: fotografija
: film
W: oddaljevanje slike
T: približevanje slike
Snemanje fotografij
na sprožilec do polovice, da fotoaparat izostri
1 Pritisnite
sliko.
Ko je slika izostrena, se oglasi zvočni signal in zasveti indikator z.
2 Do konca pritisnite na sprožilec.
Snemanje filmov
konca pritisnite na sprožilec, da se snemanje začne.
1 Do
• Uporabite tipko za zoomiranje in nastavite zoom pred snemanjem.
do konca pritisnite na sprožilec in ustavite
2 Ponovno
snemanje.
Opombe
• Če med snemanjem filma uporabite funkcijo zoomiranja, se bo posnel zvok
delovanja zooma.
• Neprekinjeno lahko snemate približno 29 minut naenkrat, če je temperatura okolja
25°C in je fotoaparat nastavljen na tovarniške nastavitve. Ko se snemanje ustavi,
lahko zopet pritisnete na sprožilec in ponovno začnete snemati. Pri nekaterih
temperaturah se utegne snemanje samodejno ustaviti in s tem zaščititi fotoaparat
(stran 21).
SL
13
Predvajanje slik
W: oddaljevanje slike
T: približevanje slike
(predvajanje)
Nadzorna tipka
/
(brisanje)
Izbira slik: B (naslednja)/b (predhodna)
Nastavitev: z
na tipko
(predvajanje).
1 Pritisnite
• Če na tem fotoaparatu predvajate slike na spominski kartici, ki so bile
posnete z drugim fotoaparatom, se bo prikazal zaslon za registracijo
podatkovne datoteke.
x Izbira naslednjo/predhodno sliko
S puščico B (naslednja)/b (predhodna) na nadzornem gumbu izberite sliko.
Pritisnite na z na sredi nadzornega guma, če si želite ogledati filme.
x Brisanje slik
1 Pritisnite na / (brisanje).
2 S puščico v izberite [This Image], nato pritisnite na z.
x Vrnitev na snemanje slik
Pritisnite na sprožilec do polovice.
SL
14
Vodnik v fotoaparatu
Fotoaparat vsebuje notranji vodnik po funkcijah, ki vam omogoča iskanje
funkcij, ki jih potrebujete.
SL
/
(In-Camera Guide)
na tipko / (In-Camera Guide).
1 Pritisnite
• Pri predvajanju slik se prikaže [Delete/In-Camera Guide]. Izberite [InCamera Guide].
[In-Camera Guide] izberite način iskanja.
2 VVodnik
za snemanje/predvajanje: poiščete lahko različne funkcije v
načinu snemanja/predvajanja.
Vodnik po simbolih: poiščete lahko funkcijo in pomen prikazanih
simbolov.
Odpravljanje težav: poiščete lahko običajne težave in njihove rešitve.
Objektivni vodnik: poiščete lahko funkcije v skladu z vašimi potrebami.
Ključna besda: poiščete lahko funkcijo po ključnih besedah.
Preteklost: Prikaže se zadnjih 12 postavk, prikazanih v [In-Camera
Guide].
SL
15
Predstavitev ostalih funkcij
Z nadzorno tipko ali tipko MENU na fotoaparatu lahko uporabljate tudi ostale
funkcije med snemanjem ali predvajanjem. Fotoaparat je opremljen s funkcijo
vodnika (Guide), ki vam omogoča enostavno izbiranje funkcij. Med prikazom
vodnika preizkusite ostale funkcije.
Nadzorna tipka
MENU
Vodnik po funkcijah
x Nadzorna tipka
DISP (Screen Display Settings): omogoča vam izbiro drugega prikaza na
zaslonu.
(Self-Timer): omogoča vam uporabo samosprožilca.
(Smile Shutter): omogoča vam uporabo načina 'Smile Shutter'.
(Flash): omogoča vam, da izberete način bliskavice za fotografije.
x Postavke v meniju
Snemanje
SL
16
Scene Selection
Izberete lahko vnaprej izbrane nastavitve, v skladu s
kadrom.
Easy Mode
Snemate lahko z uporabo minimalnega števila funkcij.
Shooting
Direction
Nastavite smer obračanja fotoaparata, kadar snemate slike
'Sweep Panorama'.
Image Size/
Panorama Image
Size
Izberete lahko velikost slike za fotografije, panoramske
slike ali filmske datoteke.
Burst Settings
Izberete lahko način ene slike ali način 'Burst'.
Bracket Setting
Nastavite vrsto snemanja 'Bracket'.
EV
Ročno lahko nastavite osvetlitev.
ISO
Ročno lahko nastavite občutljivost.
White Balance
Nastavi barvne tone slike.
Focus
Izberite način ostritve.
Metering Mode
Izberite način merjenja, ki določi, kateri del objekta naj se
izmeri za določitev osvetlitve.
Scene
Recognition
Nastavite lahko samodejno zaznavanje pogojev snemanja
v načinu 'Intelligent Auto'.
Soft Skin Effect
Nastavite lahko učinek mehke kože in stopnjo učinka.
Smile Detection
Sensitivity
Nastavite lahko občutljivost funkcije 'Smile Shutter' za
zaznavanje nasmehov.
Face Detection
Izberete lahko možnost zaznavanja obrazov in samodejne
izbire različnih nastavitev.
DRO
Nastavite funkcijo DRO na pravilno osvetlitev in kontrast
za boljšo kakovost slike.
Anti Blink
Nastavite lahko možnost samodejnega snemanja dveh slik
in izberete sliko, na kateri oseba ni pomežiknila z očmi.
SteadyShot
Nastavite lahko moč funkcije 'SteadyShot' v načinu
'Movie'.
In-Camera Guide
Poiščete lahko funkcije glede na vaše potrebe.
SL
Predvajanje
Slideshow
Izberite način zaporednega predvajanja.
Send by
TransferJet
Slike lahko pošljete iz spominske kartice s funkcijo
'TransferJet' na napravo, združljivo s standardom
'TransferJet'.
View Mode
Izberete lahko format za prikaz slike.
Retouch
Dodelajte sliko s pomočjo različnih učinkov.
Delete
Izbrišite sliko.
Protect
Zaščitite sliko.
DPOF
Dodajte oznako za zaporedje tiskanja na fotografijo.
Rotate
Obrnite fotografijo v levo ali desno.
Select Folder
Izberite mapo, ki vsebuje slike, ki jih želite predvajati.
In-Camera Guide
Poiščete lahko funkcije glede na vaše potrebe.
SL
17
Nastavitev postavk
x
Če med snemanjem ali predvajanjem pritisnete na tipko MENU, bo v zaključni
izbiri na voljo možnost
(Settings). Na zaslonu
(Settings) lahko
spremenite tovarniške nastavitve.
Shooting Settings
Main Settings
Memory Card Tool*
AF osvetlitev/Mreža/Ločljivost prikaza/Digitalni Zoom/
Samodejna orientacija/Zmanjševanje pojava rdečih oči/
Opozorilo o mežikanju
Zvočni signal/Nastavitev jezika/Vodnik po funkcijah/
Barva prikazovalnika/način demonstracije/Inicializacija/
COMPONENT/Video izhod/USB povezava/LUN
nastavitev/ Nalaganje glasbe/Spraznitev glasbe/
Varčevanje z energijo/TransferJet/Eye-Fi.
Format/Ustvari snemalno mapo/Zamenjaj snemalno
mapo/Izbriši snemalno mapo/Kopiranje/Številka
datoteke
Nastavitev področja/Nastavitev datuma in ure.
Clock Settings
* Če spominska kartica ni vstavljena, se bo prikazal
(Internal Memory Tool) in
izbrali boste lahko samo [Format] ali [File Number].
Število fotografij in čas snemanja filmov
Število fotografij in čas snemanja sta odvisna od pogojev snemanja in od
spominske ploščice.
x Fotografije
(enota: slike)
Zmogljivost
Velikost
SL
Spominska ploščica
Pribl. 27 MB
2 GB
16M
3
265
VGA
165
11500
4
325
16:9(12M)
18
Notranji pomnilnik
x Filmi
V spodnji tabeli je naveden približen najdaljši čas snemanja. To je skupni čas
za vse filmske datoteke. Neprekinjeno lahko snemate približno 29 minut.
Maksimalna velikost filmske datoteke je vse do približno 2 GB.
(enote: ura : minute : sekunde) SL
Zmogljivost
Notranji pomnilnik
Spominska ploščica
Pribl. 27 MB
2 GB
1280×720(Fine)
—
25 m
(20 m)
1280×720(Standard)
—
40 m
(25 m)
1m
(45 s)
1 h 20 m
(1 h)
Velikost
VGA
Število med oklepaji ( ) je minimalni čas snemanja.
• Čas snemanja filmov je različen, ker je fotoaparat opremljen s funkcijo VBR
(Variable Bit Rate), ki samodejno nastavi kakovost slike v skladu s snemanim
kadrom. Če snemate hitro-premikajoč se objekt, bo slika jasnejša, vendar bo čas
snemanja krajši, ker je za snemanje potrebno več pomnilnika. Čas snemanja je
odvisen tudi od pogojev snemanja, objekta in od velikosti slike.
Opombe o uporabi fotoaparata
Spreminjanje nastavitve jezika
Za nastavitev jezika na zaslonu pritisnite na MENU t
(Main Settings) t [Language Setting].
(Settings) t
Uporaba in vzdrževanje
S fotoaparatom ne ravnajte grobo, ne razstavljajte in ne spreminjajte ga, ne
udarjajte po njem, pazite, da vam ne pade na tla in da nanj ne stopite. Še
posebej previdni bodite z objektivom.
Funkcije, vgrajene v fotoaparat
Priročnik opisuje posamezne funkcije naprav, ki so/niso združljive s funkcijo
'TransferJet'.
Če želite preveriti ali fotoaparat podpira funkcijo 'TransferJet', si oglejte
oznako na spodnjem delu fotoaparata.
Naprava, združljiva s funkcijo 'TransferJet':
(TransferJet)
Opombe o snemanju/predvajanju
• Pred snemanjem enkratnih dogodkov, opravite preizkusno snemanje in se
prepričajte, da fotoaparat brezhibno deluje.
SL
19
• Ta fotoaparat ni odporen ne na prah, ne na vodo.
• Pazite, da v fotoaparat ne zaide voda, ker bi s tem povzročili nepopravljivo
škodo.
• Ne usmerjajte fotoaparata proti soncu ali drugi močni luči, ker bi si
neozdravljivo poškodovali oči. Poleg tega bi s tem povzročili tudi nepravilno
delovanje fotoaparata.
• Če se pojavi vlaga, jo odstranite pred uporabo fotoaparata.
• Ne tresite in ne tolcite po fotoaparatu. S tem bi povzročili okvaro fotoaparata
in nesposobnost snemanja slik ter okvaro snemalnega medija ali poškodbo
ali izgubo slikovnih podatkov.
Ne uporabljajte/puščajte fotoaparata na naslednjih mestih
• V izjemno vročih prostorih, npr. v avtomobilu, parkiranem na soncu. Ohišje
fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
• V neposrednem soncu ali blizu grelca. Ohišje fotoaparata bi se utegnilo
deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
• Na mestu, ki vibrira.
• V bližini mesta z močnim magnetnim poljem.
• V peščenem ali prašnem okolju.
• Pazite, da v notranjost fotoaparata ne zaide pesek. Pesek in prah utegneta
fotoaparatu povzročiti nepopravljivo škodo.
SL
20
Nošenje
Pazite, da se ne vsedete na stol ali kam drugam s fotoaparatom v zadnjem žepu
hlač ali krila, ker bi ga utegnili poškodovati ali povzročiti nepravilno
delovanje.
Opombe o LCD zaslonu in objektivu
LCD zaslon je izdelan z uporabo izredno natančne tehnologije, tako da je prek
99,99 odstotka slikovnih pik aktivnih. Kljub temu se lahko pojavijo majhne
črne pike in/ali svetle pike (rdeče, zelene, modre), ki ne izginejo. Te pike se
pojavijo v normalnem procesu izdelave in nimajo vpliva na posnetek.
Pas
Če se temno blago ali usnje drgne ob pas, se utegne barva pasu v nekaterih
primerih spremeniti.
Nekaj o temperaturi fotoaparata
Fotoaparat in baterija se utegneta med daljšo uporabo segreti, kar pa ne
pomeni okvare.
Nekaj o zaščiti pred pregrevanjem
Pri nekaterih fotoaparatih in temperaturah baterije snemanje filmov ne bo
mogoče ali pa se bo fotoaparat samodejno izklopil in tako zaščitil fotoaparat.
Na LCD zaslonu se pred izklopom prikaže sporočilo ali pa snemanje filmov ni
mogoče. V tem primeru pustite enoto izklopljeno in počakajte, da se fotoaparat
in baterija ohladita. Če vklopite fotoaparat preden se le-ta ohladi, se utegne
ponovno izklopiti ali pa snemanje ne bo mogoče.
Polnjenje baterije
SL
Če polnite baterijo, katere dlje časa niste uporabljali, je morda ne bo mogoče
napolniti do prave zmogljivosti.
To se zgodi zaradi lastnosti baterije in ne pomeni okvare. Ponovno jo
napolnite.
Opomba v zvezi z avtorskimi pravicami
Televizijski programi, filmi, video posnetki in drugi posnetki so pogosto
zaščiteni z avtorskimi pravicami. Nepooblaščeno snemanje teh posnetkov je
lahko v nasprotju s pogoji zakona o zaščiti avtorskih pravic.
Za vsebino posnetkov ni kompenzacije
Vsebine posnetkov ni mogoče kompenzirati, če snemanje ali predvajanje ni
mogoče zaradi okvare fotoaparata ali snemalnega medija, itd.
Čiščenje površine naprave
Površino fotoaparata očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo. Nato jo
obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte sledečih snovi, ker bi utegnile
poškodovati površino fotoaparata:
– kemičnih izdelkov kot so razredčilo, bencin, alkohol, krp za enkratno uporabo,
krem za sončenje, insekticidov, itd.
SL
21
Tehnični podatki
Fotoaparat
[System]
Slikovna naprava: 7,75 mm (vrste 1/
2.3) barvni CCD, osnovni barvni
filter
Skupno število slikovnih točk: prbl.
16,4 milijona slikovnih točk
Število efektivnih slikovnih točk: prbl.
16,1 milijona slikovnih točk
Objektiv: Sony G z 10x zoomom
f=4,25 mm do 42,5 mm (pretvorba na
35 mm: 25 do 250 mm)
F3,5 (W) - F5,5 (T)
Med snemanjem filmov (16:9): 30 mm
- 300 mm
Med snemanjem filmov (4:3): 37 mm 370 mm
SteadyShot: Optični
Nadzor časa osvetlitve: Samodejna
nastavitev osvetlitve, ročna
nastavitev osvetlitve, Scene
Selection (12 načinov)
Nastavitev razmerja beline:
Samodejna, na prostem, pri
oblačnem vremenu, fluorescentna
1/2/3, v načinu "Incandescent",
bliskavica, One Push
Interval snemanja v načinu 'Burst':
prbl. 0,96 s
Format datoteke
Mirujoče slike: ustreznost z JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline), združljiv z DPOF
Filmi: MPEG-4 Visual
Snemalni medij: Notranji pomnilnik
(prbl. 27 MB), "Memory Stick
Duo", SD spominske kartice
Bliskavica: doseg bliskavice
(občutljivost ISO (priporočljiv
SL
22
indeks osvetlitve) nastavljena na
AUTO):
Prbl. 0,25 m do 3,6 m (W) / prbl. 1,0 do
2,3 m (T)[Vhodni in izhodni
priključki]
Večnamenski priključek: Vrsta 3a
(Type3a) (AV-izhod (SD/HD
Component)/USB/DC vhod):
Video izhod
Avdio izhod (mono)
USB komunikacija
USB komunikacija Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[LCD zaslon]
LCD plošča: 7,5 cm (tip 3,0) TFT
pogon
Skupno število točk: 230 400 (960 x
240) točk
[Napajanje, splošno]
Napajanje: Akumulatorska baterija NPBG1, 3,6 V; NP-FG1 (ni
priložena), 3, 6 V; omrežni
napajalnik AC-LS5 (ni priložen),
4,2 V
Poraba (med snemanjem): 1,2 W
Delovna temperatura 0 C do 40 C
Temperatura skladiščenja-20 C do 60
C
Mere: 101,6 x 57,6 x 28,6 mm (Š/V/G,
brez izstopajočih delov)
Masa (skladno s standardi CIPA)
(vključno z baterijo NP-BG1,
spominsko ploščico): prbl. 194 g
Mikrofon mono
Zvočnik mono
Exif Print združljiv
PRINT Image Matching III združljiv
Polnilnik za baterijo BC-CSGD
Blagovne znamke
Zahteve napajanja: AC 100 do 240 V,
50/60 Hz, 2 W
Izhodna napetost: DC 4,2 V, 0,25 A
Delovna temperatura: 0 C do 40 C
Temperatura skladiščenja: -20 C do
+60 C
Mere: prbl. 55 x 24 x 83 mm (Š/V/G)
Masa: prbl. 55 g
• Naslednje oznake so blagovne
znamke korporacije Sony:
, “Cyber-shot,”
“Memory Stick PRO Duo,”
SL
“Memory Stick PRO-HG Duo,”
“Memory Stick Duo”, TransferJet
and the TransferJet logo
• Windows je registrirana blagovna
znamka korporacije Microsoft v ZDA
in drugih državah.
• Macintosh je registrirana blagovna
znamka podjetja Apple, Inc.
• SDXC in logotip za SDHC sta
blagovni znamki 3D-3C. LLC.
• Vsi drugi omenjeni proizvodi so
lahko blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke
povezanih podjetij.
• Poleg tega "TM" in ® v teh navodilih
nista povsod navedena.
Akumulatorska baterija NPBG1
Baterija: Litij-ionska
Maksimalna napetost: DC 4,2 V
Nominalna napetost: DC 3,6 V
Maksimalna napetost polnjenja: DC 4,2
Maksimalni tok polnjenja: 1,44 A
Zmogljivost: običajna: 3,4 Wh (960
mAh)
Minimalna: 3,3 Wh (910 mAh)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez predhodnega
obvestila.
SL
23
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne
smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno
zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega
izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih
bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
SL
24
Download PDF

advertising