Sony | DSC-S3000 | Sony DSC-S3000 S3000 Digitalni kompaktni fotoaparat Navodila za uporabo

4-273-931-51(1)
Digitalni fotoaparat / Navodila za uporabo
SL
DSC-S3000
SL
1
Zabeležite si
Model in serijska številka naprave sta navedena na njenem spodnjem delu. Serijsko
številko vpišite v spodnji prazni prostor. Te podatke imejte pripravljeno vsakokrat,
ko se boste v zvezi s to napravo želeli posvetovati s Sonyjevim pooblaščenim
predstavnikom.
Oznaka modela: DSC-S3000
Serijska številka:______________________________
OPOZORILO
Preprečite nevarnost požara ali električnega udara in naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
SL
2
Opomba za kupce v državah, za katere veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s
servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v
garantnem listu.
Ta naprava je bila testirana in ustreza omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za
uporabo priključnih kablov, krajših od 3 metrov.
Opozorilo
Elektromagnetna polja na določenih frekvencah utegnejo vplivati na sliko fotoaparata.
Opomba
Če se zaradi statične elektrike ali elektromagnetnega polja prenos podatkov prekine,
ponovno zaženite program ali izklopite in ponovno vklopite kabel USB.
SL
3
Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko
unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni,
naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in
elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z
njo ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. S tem ko baterijo
pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
SL
4
Oglejte si priročnik »Cyber-shot User Guide«
(HTML) na priloženem CD-ROM-u
Podrobnosti o naprednejših funkcijah si preberite v priročniku »Cyber-shot User
Guide« (HTML) na priloženem CD-ROM-u,s pomočjo računalnika.
Vstavite CD-ROM v CD-ROM pogon.
Za uporabnike okolja Windows:
MM Kliknite [User Guide]  [Install].
dd Z bližnjice na namizju zaženite »User Guide«.
Za uporabnike okolja Macintosh:
MM Izberite [User Guide] in kopirajte mapo [eng], shranjeno v mapi [User
Guide], na vaš računalnik.
dd Ko je kopiranje končano, dvojno kliknite »index.html« v mapi [eng].
Pregled priložene opreme
• Alkalni bateriji LR6 (velikost AA) (2)
• Poseben USB kabel (Sony Corporation 1-837-597-) (1)
• Zapestni trak (1)
• CD-ROM (1)
––Cyber-shot program
––Priročnik »Cyber-shot User Guide«
• Navodila za uporabo (1)
SL
5
Opis delov
5 Mikrofon
6 Lučka samosprožilca/lučka »Smile
Shutter«
7 Objektiv
8 LCD zaslon
9 Tipka
(predvajanje)
10 Nadzorna tipka
Meni vklopljen: ////
Meni izklopljen:
/
/
11 Snemanje: tipka W/T (Zoom)
Za predvajanje: Tipka (Playback
Zoom)/tipka
(Index)
12 Izbirnik načina
13 Zanka za pašček za okoli zapestja
14
(USB) / A/V OUT priključek
15 Tipka (brisanje)
16 Lučka Access
17 Tipka MENU
18 Nastavek za stojalo
• Uporabite stojalo z vijakom, ki je
krajši od 5,5 mm. V nasprotnem
primeru fotoaparata ne bo mogoče
varno pritrditi in lahko bi se
poškodoval.
1 Tipka ON/OFF (vklop/izklop)
2 Sprožilec
3 Lučka ON/OFF (vklop/izklop)
4 Bliskavica
SL
6
19 Zvočnik
20 Pokrov za baterijo/spominsko
ploščico
21 Reža za spominsko ploščico
22 Reža za baterijo
Vstavljanje baterij/spominske ploščice (ni
priložen)
Bodite pozorni na položaj spominske ploščice.
1
2Vstavite spominsko ploščice (ni priložen).
Odprite pokrov.
Vstavite medij »Memory Stick Duo« tako, da bo stran s priključki obrnjena proti
objektivu in da zaskloči.
bateriji in pri tem upoštevajte njuno
3Vstavite
polariteto.
4Zaprite pokrov.
Spominske ploščice, ki jih lahko uporabljate
Spominska kartica
Memory Stick PRO Duo
A
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
B
SD memory card
SDHC memory card
Za fotografije
○
○
○
○
○
Za filme
○
○
—
○
○
• V tem priročniku se za izdelke pod A uporablja splošni izraz “Memory Stick Duo”.
• V tem priročniku se za izdelke pod B uporablja splošni izraz “SD kartica”.
• Če snemate filme, vam priporočamo uporabo SD kartic razreda 2 ali hitrejše.
SL
7
Odstranitev spominske kartice/baterije
Spominska kartica: enkrat pritisnite na spominsko kartico.
Baterija: Pazite, da vam baterija ne pade na tla.
Opomba
• Nikoli ne odpirajte pokrova prostora za baterije/spominsko ploščico in ne
odstranjujte baterij/spominske ploščice, če lučka ‘Access’ sveti (stran 6). S tem bi
namreč lahko poškodovali podatke naspominski ploščici/v notranjem polnilniku.
Baterije, ki jih lahko uporabljate in baterije, ki jih ne
morete uporabljati z vašim fotoaparatom
V spodnji tabeli oznaka ○ pomeni, da te baterije lahko uporabljate, — pa, da jih ni
mogoče uporabljati.
Vrsta baterije
Priložene
Alkalne baterije LR6
(velikost AA)
○
Ni-MH baterije HR 15/51:
HR6 (velikost AA)
Fotoaparat jih
podpira
Akumulatorske
○
—
—
○
○
Oxy Nickel Primary
baterije ZR6 (velikost AA)
—
○
—
Litijeve baterije*
—
—
—
Manganske baterije*
—
—
—
Ni-Cd baterije*
—
—
—
Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko
posnamete/predvajate
Čas delovanja baterije (min.)
SL
Število slik
Snemanje fotografij
Prbl. 100
Prbl. 200
Predvajanje fotografij
Prbl. 350
Prbl. 7000
Snemanje filmov
Prbl. 160
—
8
Opomba
• Število slik, ki jih lahko posnamete, je približno število pri snemanju s povsem
polnimi baterijami. V določenih pogojih utegne biti število manjše.
• Podano število slik, ki jih lahko posnamete, velja za snemanje v naslednjih pogojih:
––Uporabljate Sonyjev medij »Memory Stick PRO Duo« (Mark2) (ni priložen),
––Uporabljate povsem polno baterijo (priložena), pri temperaturi okolja 250C,
• Podano število slik, ki jih lahko posnamete, temelji na standardu CIPA (CIPA:
Camera & Imaging Product Association) in velja za snemanje v naslednjih pogojih:
––DISP (nastavitev prikaza) je nastavljen na [ON],
––Snemate na vsakih 30 sekund,
––Zoom preklapljate med W in T,
––bliskavica se sproži na vsaka dva posnetka,
––fotoaparat vklopite in izklopite enkrat na deset posnetkov,
• Čas delovanja baterije za filme velja, če snemate v naslednjih pogojih:
––Način snemanja: VGA
––Če se zaporedno snemanje konča zaradi nastavljenih omejitev (stran 16),
ponovno pritisnite na sprožilec in nadaljujte s snemanjem. Funkcije snemanja
(npr. zoom) ne delujejo.
• Vrednosti, prikazane za alkalne baterije, se nanašajo na komercialne norme in ne
veljajo za vse alkalne baterije v vseh pogojih. Vrednosti so odvisne od proizvajalca
in od vrste baterij, okolja, nastavitev izdelka, itd.
SL
9
Nastavitev datuma in ure
Nastavitev datuma in ure se prikaže, ko prvič pritisnete na tipko ON/OFF (vklop/
izklop).
ON/OFF (vklop/izklop)
Nadzorna tipka
Izbira postavk: ///
Nastavitev: 
1Pritisnite na tipko ON/OFF.
Ko prvič pritisnete na tipko ON/OFF (vklop/izklop), se prikaže nastavitev datuma
in ure.
• Da se fotoaparat vklopi in omogoči upravljanje, včasih traja nekaj časa.
[Date&Time Format], [Daylight Savings] in
2Nastavite
[Date&Time], nato pritisnite na [OK].
• Polnoč je označena z 12:00 AM, poldne pa z 12:00 PM.
pomočjo navodil na zaslonu izberite želeno
3Spodročje,
nato pritisnite na  [OK].
pomočjo navodil na zaslonu izberite želeno barvo in
4Sločljivost
prikaza.
SL
10
Snemanje slik/filmov
Sprožilec
Izbirnik načina
: fotografije
W: oddaljevanje
slike
T: približevanje
slike
: film
Snemanje fotografij
na sprožilec do polovice, da fotoaparat
1Pritisnite
izostri sliko.
Ko je slika izostrena, se oglasi zvočni signal in zasveti indikator .
2
Ponovno pritisnite do konca na sprožilec, da se
snemanje ustavi.
Snemanje filmov
konca pritisnite na sprožilec, da se snemanje
1Do
začne.
Uporabite tipko za zoomiranje in nastavite zoom pred snemanjem.
do konca pritisnite na sprožilec in ustavite
2Ponovno
snemanje.
SL
11
Predvajanje slik
W: oddaljevanje slike
T: približevanje slike
(predvajanje)
Nadzorna tipka
(brisanje)
Izbira slik:  (naslednja)/ (predhodna)
Nastavitev: 
1Pritisnite na tipko
(predvajanje).
Izbira naslednjo/predhodno sliko
S puščico  (naslednja)/ (predhodna) na nadzorni tipki izberite sliko. Pritisnite na
 na sredi nadzorne tipke, če si želite ogledati filme.
Brisanje slik
MM Pritisnite na
(brisanje).
dd S puščico  izberite [This Image], nato pritisnite na .
Vrnitev na snemanje slik
Pritisnite na sprožilec do polovice.
SL
12
Seznam simbolov, prikazanih na zaslonu
Prikaz
125
F2.8
+2.0EV
Hitrost zaklopa
Vrednost zaslonke
Vrednost osvetlitve
Iskalec AF območja
3
1
Prikaz
Pomen
Prikaz
Pomen
Preostala moč baterije
96
Opozorilo o prazni baterije
Velikost slike
Scene Selection
Način snemanja
SteadyShot
Opozorilo o tresenju
DRO
Indikator občutljivosti
zaznavanja nasmehov
Snemalna mapa
Število slik, ki jih lahko
posnamete
Snemalni medij/medij za
predvajanje (spominska
ploščica, notranji pomnilnik)
Način bliskavice
Zmanjševanje pojava rdečih
oči
Polnjenje bliskavice
Simbol za funkcijo ‘Scene
Recognition’
Razmerje beline
Način merjenja
Pomen
4
Prikaz
Pomen
Samosprožilec
Face Detection (zaznavanje
obrazov)
Destinacija
Nastavitve ‘Burst’
Iskalec AF območja
Lestvica zoomiranja
Križec za merjenje svetlobe
2
Prikaz

ISO400
Pomen
AE/AF lock
ISO številka
SL
13
Predstavitev ostalih funkcij
Z nadzorno tipko ali tipko MENU na fotoaparatu lahko uporabljate tudi ostale
funkcije med snemanjem ali predvajanjem. Fotoaparat je opremljen s funkcijo
vodnika (Guide), ki vam omogoča enostavno izbiranje funkcij. Med prikazom vodnika
preizkusite ostale funkcije.
Nadzorna
tipka
MENU
Nadzorna tipka
Vodnik po funkcijah
DISP (Screen Display Settings): omogoča vam izbiro drugega prikaza na zaslonu.
(Self-Timer): omogoča vam uporabo samosprožilca.
(Burst Settings): omogoča vam uporabo načina ‘Burst Shooting’.
(Flash): omogoča vam, da izberete način bliskavice za fotografije.
Postavke v meniju
Snemanje
REC Mode
Izberite način snemanja.
Scene Selection
Izberete lahko vnaprej izbrane nastavitve, v skladu s
kadrom.
Easy Mode
Snemate lahko z uporabo minimalnega števila funkcij.
Shooting Direction Nastavite smer obračanja fotoaparata, ko snemate slike
‘Sweep Panorama’.
SL
Image Size
Izberite velikost slik, panoramskih slik in filmov.
SteadyShot
Izberite način preprečevanja motnosti.
Burst Settings
Izberite način ene slike ali način ‘Burst’.
EV
Ročno lahko nastavite osvetlitev.
ISO
Ročno lahko nastavite občutljivost.
14
White Balance
Nastavi barvne tone slike.
Focus
Izberite način ostritve.
Metering Mode
Izberite način merjenja, ki določi, kateri del objekta naj se
izmeri za določitev osvetlitve.
Smile Detection
Sensitivity
Nastavite lahko občutljivost funkcije ‘Smile Shutter’ za
zaznavanje nasmehov.
Face Detection
Izberete lahko možnost zaznavanja obrazov in samodejne
izbire različnih nastavitev.
DRO
Nastavite funkcijo DRO za popravke osvetlitve in kontrasta
ter izboljšavo kakovosti slike.
Predvajanje
Easy Mode
Velikost črk se poveča in vse oznake so bolje vidne.
Slideshow
Izberite način zaporednega predvajanja.
Retouch
Dodelajte sliko s pomočjo različnih učinkov.
Delete
Izbrišite sliko.
Protect
Zaščitite sliko.
Print (DPOF)
Dodajte oznako za zaporedje tiskanja na fotografijo.
Rotate
Obrnite fotografijo v levo ali desno.
Select Folder
Izberite mapo, ki vsebuje slike, ki jih želite predvajati.
Nastavitev postavk
Če med snemanjem ali predvajanjem pritisnete na tipko MENU, bo v zaključni
(Settings). Na zaslonu
(Settings) lahko spremenite
izbiri na voljo možnost
tovarniške nastavitve.
Shooting Settings
Main Settings
Mreža/ Digitalna ločljivost/Digitalni Zoom/ Zmanjševanje
pojava rdečih oči
Zvočni signal/Nastavitev jezika/Vodnik po funkcijah/Barva
prikaza/ Varčevanje z energijo/Inicializacija/Video izhod /
USB povezava/ LUN nastavitev
SL
15
Memory Card Tool*
Format/Ustvari snemalno mapo/Zamenjaj snemalno mapo/
Izbriši snemalno mapo/Kopiranje/Številka datoteke
Nastavitev področja/Nastavitev datuma in ure
Clock Settings
*
Če spominska kartica ni vstavljena, se bo prikazal
(Internal Memory Tool) in
izbrali boste lahko samo [Format] in [File Number].
Število fotografij in čas snemanja filmov
Število fotografij in čas snemanja sta odvisna od pogojev snemanja in od spominske
ploščice.
Fotografije
(enota: slike)
Velikost / Zmogljivost
Notranji pomnilnik
Spominska ploščica
Pribl. 6 MB
2GB
10M
1
440
VGA
35
11000
16:9(7M)
1
520
Filmi
V spodnji tabeli je naveden približen najdaljši čas snemanja. To je skupni čas za vse
filmske datoteke. Maksimalna velikost filmske datoteke je vse do približno 2 GB na
datoteko.
(enote: ura : minute : sekunde)
Velikost / Zmogljivost
SL
Notranji pomnilnik
Spominska ploščica
Pribl. 6 MB
2GB
VGA
0:00:05
0:25:00
QVGA
00:00:15
1:15:00
16
Opombe o uporabi fotoaparata
Spreminjanje nastavitve jezika
Za nastavitev jezika na zaslonu pritisnite na tipko MENU, nato izberite
(Main Settings)  [Language Setting].

(Settings)
Uporaba in vzdrževanje
S fotoaparatom ne ravnajte grobo, ne razstavljajte in ne spreminjajte ga, ne udarjajte
po njem, pazite, da vam ne pade na tla in da nanj ne stopite. Še posebej previdni
bodite z objektivom.
Opombe o snemanju/predvajanju
• Pred snemanjem enkratnih dogodkov, opravite preizkusno snemanje in se
prepričajte, da fotoaparat brezhibno deluje.
• Ta fotoaparat ni odporen ne na prah, ne na vodo.
• Pazite, da v fotoaparat ne zaide voda, ker bi s tem povzročili nepopravljivo škodo.
• Ne usmerjajte fotoaparata proti soncu ali drugi močni luči, ker bi si neozdravljivo
poškodovali oči. Poleg tega bi s tem povzročili tudi nepravilno delovanje
fotoaparata.
• Če se pojavi vlaga, jo odstranite pred uporabo fotoaparata.
• Ne tresite in ne tolcite po fotoaparatu. S tem bi povzročili okvaro fotoaparata in
nesposobnost snemanja slik ter okvaro snemalnega medija ali poškodbo ali izgubo
slikovnih podatkov.
Ne uporabljajte/puščajte fotoaparata na naslednjih mestih
• V izjemno vročih prostorih, npr. v avtomobilu, parkiranem na soncu. Ohišje
fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
• V neposrednem soncu ali blizu grelca. Ohišje fotoaparata bi se utegnilo deformirati
in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
• Na mestu, ki vibrira.
• V bližini mesta z močnim magnetnim poljem.
• V peščenem ali prašnem okolju.
• Pazite, da v notranjost fotoaparata ne zaide pesek. Pesek in prah utegneta
fotoaparatu povzročiti nepopravljivo škodo.
SL
17
Nošenje
Pazite, da se ne vsedete na stol ali kam drugam s fotoaparatom v zadnjem žepu hlač
ali krila, ker bi ga utegnili poškodovati ali povzročiti nepravilno delovanje.
O baterijah
• Z baterijami ravnajte previdno. Ne razstavljajte jih, ne izpostavljajte jih fizičnim
udarcem (na primer s kladivom) in pazite, da vam ne padejo na tla ter da ne stopite
nanje.
• Ne uporabljajte deformiranih in poškodovanih baterij.
• Ne uporabljajte uporabljenih in novih baterij ali baterij različnih vrst skupaj.
• Če fotoaparata dlje časa ne boste uporabljali ali če sta bateriji iztrošeni, ju
odstranite.
Opombe o LCD zaslonu in objektivu
LCD zaslon je izdelan z uporabo izredno natančne tehnologije, tako da je prek 99,99
odstotka slikovnih pik aktivnih. Kljub temu se lahko pojavijo majhne črne pike in/
ali svetle pike (rdeče, zelene, modre), ki ne izginejo. Te pike se pojavijo v normalnem
procesu izdelave in nimajo vpliva na posnetek.
Nekaj o temperaturi fotoaparata
Fotoaparat in baterija se utegneta med daljšo uporabo segreti, kar pa ne pomeni
okvare.
Opomba v zvezi z avtorskimi pravicami
Televizijski programi, filmi, video posnetki in drugi posnetki so pogosto zaščiteni z
avtorskimi pravicami. Nepooblaščeno snemanje teh posnetkov je lahko v nasprotju s
pogoji zakona o zaščiti avtorskih pravic.
Za vsebino posnetkov ni kompenzacije
Vsebine posnetkov ni mogoče kompenzirati, če snemanje ali predvajanje ni mogoče
zaradi okvare fotoaparata ali snemalnega medija, itd.
Čiščenje površine naprave
Površino fotoaparata očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo. Nato jo obrišite
s suho krpo. Ne uporabljajte sledečih snovi, ker bi utegnile poškodovati površino
fotoaparata:
kemičnih izdelkov kot so razredčilo, bencin, alkohol, krp za enkratno uporabo, krem
za sončenje, insekticidov, itd.
SL
18
Tehnični podatki
Fotoaparat
Vhodni in izhodni priključki
[Sistem]
(USB)/ A/V OUT priključek:
Video izhod
Avdio izhod (mono)
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0)
Slikovna naprava:
6,14 mm (vrste 1/2.9) barvni CCD,
osnovni barvni filter
Skupno število slikovnih točk:
prbl. 10,3 milijona slikovnih točk
Število efektivnih slikovnih točk:
prbl. 10,1 milijona slikovnih točk
Objektiv: objektiv s 4x zoomom
f=4,0 mm do 16,0 mm (pretvorba na 35
mm: 28 do 112 mm)
F3,0 (W) – F5,7 (T)
Nadzor časa osvetlitve:
Samodejna nastavitev osvetlitve, Scene
Selection (9 načinov)
Nastavitev razmerja beline:
Samodejna, na prostem, pri oblačnem
vremenu, fluorescentna 1/2/3, v načinu
»Incandescent«, bliskavica
Interval snemanja v načinu 'Burst':
prbl. 1,5 s
Format datoteke
Mirujoče slike: ustreznost z JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline),
združljiv z DPOF
Filmi: AVI (Motion JPEG)
Snemalni medij:
Notranji pomnilnik (prbl. 6 MB),
»Memory Stick Duo«, SD spominske
kartice
Bliskavica:
doseg bliskavice (občutljivost ISO
(priporočljiv indeks osvetlitve)
nastavljena na AUTO):
Prbl. 0,5 m do 3,0 m (W) / prbl. 0,5 do
1,5 m (T)
LCD zaslon
LCD plošča:
6,7 cm (tip 2,7) TFT pogon
Skupno število točk: 230 400 (960 x
240) točk
Napajanje, splošno
Alkalni bateriji LR6 (velikost AA) (2), 3 V
Ni-MH bateriji HR15/51:HR6 (2) (nista
priloženi), 2,4 V
Oxy Nickel Primary bateriji ZR6 (velikost
AA) (2) (nista priloženi), 3 V
Poraba (med snemanjem):
1,1 W
Delovna temperatura:
0°C do 40 °C
Temperatura skladiščenja:
-20 °C do 60 °C
Mere (skladno s standardi CIPA):
99,0 x 61,0 x 29,3 mm (Š/V/G, brez
izstopajočih delov)
Masa (skladno s standardi CIPA):
Prbl. 167 g (vključno z dvema baterijama
in spominsko ploščico)
Mikrofon: mono
Zvočnik: mono
Exif Print: združljiv
PRINT Image Matching III: združljiv
SL
19
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila.
Blagovne znamke
• Naslednje oznake so blagovne
znamke korporacije Sony:
, “Cyber-shot,”
“Memory Stick PRO Duo,”
“Memory Stick PRO-HG Duo,”
“Memory Stick Duo”
• Windows je registrirana blagovna
znamka korporacije Microsoft v ZDA
in drugih državah.
• Macintosh je registrirana blagovna
znamka podjetja Apple, Inc.
• Logotip za SDHC sta blagovni
znamki 3D-3C. LLC.
• Vsi drugi omenjeni proizvodi
so lahko blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke
povezanih podjetij.
• Poleg tega »TM« in ® v teh navodilih
nista povsod navedena.
Dodatne informacije o izdelku in
pogosto zastavljena vprašanja si lahko
ogledate na spletni strani za podporo
kupcem.
SL
20
SL
21
Sony Corporation
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati
enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega
izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov
ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno
tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.
Download PDF

advertising