Sony | ILCE-7S | Sony ILCE-7S Fotoaparat α7S serije E s senzorjem polnega formata Navodila za uporabo

4-537-940-41(1) (SI)
Digitalni fotoaparat
z zamenljivim objektivom
Priročnik z navodili
E-mount
»Vodnik za pomoč« (spletni priročnik)
V priročniku »Vodnik za pomoč«
so podrobna navodila o številnih
funkcijah fotoaparata.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1420/h_zz/
ILCE-7S
Slovenščina
E-mount
Več informacij o fotoaparatu
(»Vodnik za pomoč«)
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta
na spodnji strani. Serijsko številko vnesite
v spodnji prostor. Številki imejte pri sebi,
kadar koli boste v zvezi s tem izdelkom
stopili v stik s prodajalcem izdelkov Sony.
Št. modela WW328274 (ILCE-7S)
Serijska št.
Št. modela AC-UD10/AC-UUD11
Serijska št.
OPOZORILO
»Vodnik za pomoč« je spletni
priročnik. »Vodnik za pomoč«
lahko preberete v računalniku
ali pametnem telefonu. Navaja
podrobna navodila o številnih
funkcijah fotoaparata.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1420/
h_zz/
Za zmanjšanje nevarnosti požara
ali električnega udara enote
ne izpostavljate dežju ali vlagi.
POMEMBNA VARNOSTNA
OPOZORILA
– TA NAVODILA SHRANITE
NEVARNOST
ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI POŽARA
ALI ELEKTRIČNEGA
UDARA NATANČNO
SLEDITE TEM NAVODILOM
Če oblika vtiča ne ustreza vtičnici,
uporabite adapter za vtič, ki ustreza
konfiguraciji vtičnice.
SI
2
POZOR
Paket baterij
Če s paketom baterij ne ravnate pravilno,
ga lahko raznese, kar lahko povzroči požar
ali kemične opekline. Upoštevajte naslednja
opozorila.
• Paketa baterij ne razstavljajte.
• Paketa baterij ne zdrobite in ga ne
izpostavljajte udarcem ali sili; ne tolcite
na primer po njem, ga ne izpustite
na tla ali pohodite.
• Na priključkih baterije ne povzročajte
kratkega stika in ne dopustite, da pridejo
v stik s kovinskimi predmeti.
• Paketa baterij ne izpostavljajte visokim
temperaturam nad 60 °C, na primer
na neposredni sončni svetlobi ali
v avtomobilu, ki je parkiran na soncu.
• Paketa baterij ne sežigajte ali mečite
v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovanih
litij-ionskih baterij ali takih, ki puščajo.
• Paket baterij polnite z originalnim
polnilnikom baterij Sony ali z napravo,
ki ga lahko napolni.
• Paket baterij hranite zunaj dosega otrok.
• Paket baterij hranite na suhem.
• Paket baterij zamenjajte samo z enakim
ali enakovrednim, ki ga priporoča Sony.
• Izrabljen paket baterij odstranite takoj,
kot je opisano v navodilih.
Omrežni napajalnik
Ko uporabljate omrežni napajalnik, ga
vključite v bližnjo stensko električno
vtičnico. Če pri uporabi naprave pride
do okvare, omrežni napajalnik takoj
izvlecite iz stenske električne vtičnice.
Polnilnik baterij
Tudi kadar lučka CHARGE na tem
polnilniku baterij ne sveti, napajanje ni
prekinjeno. Če med uporabo enote pride do
težav, jo odklopite iz (stenske) električne
vtičnice, da se napajanje prekine.
Če je napajalni kabel priložen fotoaparatu,
je zasnovan posebej za uporabo s tem
fotoaparatom, zato ga ni dovoljeno
uporabljati z drugo električno opremo.
Za stranke v Evropi
Opomba za stranke, ki ta izdelek
uporabljajo v državah, v katerih
veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija
Družba Sony Corporation s tem
dokumentom potrjuje, da je ta
oprema skladna z osnovnimi zahtevami
in drugimi ustreznimi določbami
v Direktivi 1999/5/ES. Podrobnosti
najdete na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Opomba
Če statična elektrika ali elektromagnetizem
povzroči prekinitev (napako) prenosa
podatkov, znova zaženite aplikacijo ali
odklopite in znova priklopite povezovalni
kabel (USB itn.).
SI
3
Izdelek je bil preizkušen in ustreza
zahtevam Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov.
Elektromagnetna polja lahko na določenih
frekvencah vplivajo na sliko in zvok
te enote.
Odstranjevanje izrabljenih baterij ter
izrabljene električne in elektronske
opreme (velja za države EU in druge
evropske države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku,
bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in
baterij ni dovoljeno
odvreči med
gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali
svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje
več kot 0,0005 % živega srebra ali
0,004 % svinca. S tem, ko izdelke in
baterije pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev.
Recikliranje materialov prispeva k
ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo ter električno in elektronsko
opremo, tako da izdelke ob koncu
življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme. Za ustrezno
ravnanje z drugimi baterijami preberite
razdelek o varnem odstranjevanju baterij
iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih
baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Za stranke, ki so fotoaparat
kupile v trgovini na Japonskem,
ki se ukvarja s prodajo turistom
Opomba
Nekatere oznake potrdil za standarde, ki jih
podpira fotoaparat, je mogoče preveriti
na zaslonu fotoaparata.
Izberite MENU t
(Setup) 6 t
[Certification Logo].
Če prikaz ni mogoč zaradi težav, kot je
okvara fotoaparata, se obrnite na prodajalca
izdelkov Sony ali lokalni pooblaščeni
servisni center Sony.
Za podrobnosti o funkcijah Wi-Fi glejte letak »Vodnik za povezavo Wi-Fi/
povezavo z enim dotikom (NFC)«.
SI
4
Pred uporabo
Opombe glede uporabe fotoaparata
Zaslonski jezik
V meniju lahko izberete jezik, v katerem
bodo prikazane zaslonske možnosti.
Postopek snemanja
Ta fotoaparat omogoča 2 načina za
spremljanje motivov: način monitorja
z uporabo monitorja in način iskala
z uporabo iskala.
Funkcije, vgrajene v ta fotoaparat
• V tem priročniku so opisane naprave,
združljive s formatoma 1080 60i
in 1080 50i.
Če želite preveriti, ali vaš fotoaparat
podpira format 1080 60i ali 1080 50i,
preverite, ali so na spodnji strani
fotoaparata naslednje oznake.
Naprave, združljive s formatom
1080 60i: 60i
Naprave, združljive s formatom
1080 50i: 50i
• Ta fotoaparat je združljiv s filmi
v formatu 1080 60p ali 50p. Za razliko
od dosedanjih standardnih snemalnih
načinov, pri katerih se uporablja metoda
prepletanja, ta fotoaparat snema
v progresivnem načinu. S tem se
poveča ločljivost in zagotovi bolj
izravnana in realistična slika.
Ustvarjanje datoteke zbirke podatkov slik
Če v fotoaparat vstavite pomnilniško
kartico, ki ne vsebuje datoteke zbirke
podatkov slik, in ga vključite, fotoaparat
samodejno ustvari datoteko zbirke
podatkov slik, pri čemer uporabi del
zmogljivosti pomnilniške kartice.
Postopek lahko traja dalj časa in v tem času
ni mogoče uporabljati fotoaparata. Če pride
do napake datoteke zbirke podatkov,
s programsko opremo PlayMemories
Home™ izvozite vse fotografije
v računalnik in nato s fotoaparatom
formatirajte pomnilniško kartico.
Snemanje z objektivom E-mount,
združljivim z velikostjo APS-C
Fotoaparat je opremljen s 35-mm
senzorjem CMOS polnega formata. Vendar
je velikost fotografij samodejno nastavljena
na velikost v okviru nastavitve velikosti
APS-C, v primeru uporabe objektiva
E-mount, ki je združljiv z velikostjo APS-C,
pa je velikost fotografij manjša (privzete
nastavitve).
Brez nadomestil za poškodovano vsebino
ali napake pri snemanju
Sony ne daje nadomestil za napake pri
snemanju ali izgubo/poškodbe posnetih
vsebin, ki so posledica okvare fotoaparata
ali zapisovalnih medijev itd.
Priporočeno varnostno kopiranje
Če želite preprečiti izgubo podatkov,
podatke vedno (varnostno) kopirajte
na druge medije.
Opombe glede monitorja, elektronskega
iskala, objektiva in slikovnega senzorja
• Monitor in elektronsko iskalo sta
izdelana na podlagi visoko natančne
tehnologije, zato je mogoče učinkovito
uporabiti več kot 99,99 % slikovnih pik.
Vendar se lahko na monitorju in
elektronskem iskalu stalno pojavljajo
majhne črne in/ali svetle pike (bele,
rdeče, modre ali zelene barve). Te pike
so povsem običajen del postopka izdelave
in nikakor ne vplivajo na slike.
• Fotoaparata ne držite za monitor.
• Pri uporabi objektiva s samodejnim
zoomom bodite previdni, da objektiv ne
stisne vaših prstov ali se vanj ne zataknejo
drugi predmeti.
SI
5
Opombe glede uporabe fotoaparata
• Fotoaparata ne izpostavljajte sončni
svetlobi in z njim ne ustvarjajte
posnetkov, pri katerih bi bil fotoaparat
dalj časa usmerjen proti soncu.
V nasprotnem primeru lahko
poškodujete notranji mehanizem.
Če je sončna svetloba osredotočena na
bližnji predmet, lahko pride do požara.
• Pri uporabi fotoaparata v hladnem okolju
lahko pride do prelivanja fotografij prek
zaslona. To ne pomeni, da gre za okvaro.
Če fotoaparat vklopite v hladnem okolju,
se lahko zaslon za nekaj časa zatemni.
Ko se fotoaparat segreje, bo zaslon
deloval normalno.
• Posneta fotografija se lahko razlikuje
od slike, prikazane na zaslonu pred
fotografiranjem.
Opombe glede uporabe iskala
Fotoaparat je opremljen z iskalom Organic
Electro-Luminescence z visoko ločljivostjo
in visokim kontrastom. Iskalo omogoča
širokokotni kot gledanja in pri dolgotrajni
uporabi ne utrudi oči. Fotoaparat je
zasnovan z iskalom za preprosto uporabo,
ki ustrezno uravnoteži različne elemente.
• Slika bo morda ob kotih iskala rahlo
popačena. To ne pomeni, da gre za
okvaro. Če želite preveriti vse
podrobnosti celotne kompozicije, lahko
uporabite tudi monitor.
• Če med gledanjem v iskalo obračate
fotoaparat ali spreminjate smer gledanja,
je lahko slika v iskalu popačena ali pa se
lahko barva spremeni. To je značilnost
objektiva ali prikazne naprave in ne
pomeni okvare. Priporočamo, da
med fotografiranjem gledate v središče
območja iskala.
SI
6
• Pri fotografiranju z iskalom lahko
občutite naprezanje oči, utrujenost,
potovalno slabost ali slabost.
Priporočamo, da med fotografiranjem
z iskalom redno počivate.
Dolžina ali pogostost odmorov se lahko
pri posameznikih razlikuje, zato se glede
tega odločite sami. Če občutite nelagodje,
prenehajte uporabljati iskalo, dokler se
počutje ne izboljša, in se po potrebi
posvetujte z zdravnikom.
Opombe glede dolgotrajnejšega snemanja
• Odvisno od temperature fotoaparata
in baterije se lahko zgodi, da snemanje
filmov ne bo mogoče in fotoaparat se
lahko samodejno izklopi, da ne pride
do okvare.
Preden se izklopi ali ko snemanje filmov
ni več mogoče, se na zaslonu fotoaparata
prikaže sporočilo. V tem primeru
ne vklapljajte fotoaparata in počakajte,
da se temperatura fotoaparata in baterije
zniža. Če vklopite fotoaparat, ne da bi
pred tem počakali, da se fotoaparat in
baterija dovolj shladita, se bo morda
fotoaparat znova izklopil ali snemanje
filmov morda ne bo mogoče.
• Pri visokih temperaturah okolja se
temperatura fotoaparata hitro dvigne.
• Če temperatura fotoaparata naraste,
se lahko kakovost slike zmanjša.
Priporočamo, da pred nadaljnjim
snemanjem počakate, da se temperatura
fotoaparata zniža.
• Površina fotoaparata se lahko segreje.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
Opombe glede uporabe fotoaparata
Opombe glede uvažanja filmov XAVC S
in AVCHD v računalnik
Kadar v računalnik uvažate filme XAVC S
ali AVCHD, z naslednjega spletnega mesta
prenesite in uporabljajte programsko
opremo PlayMemories Home:
www.sony.net/pm/
Opombe glede predvajanja filmov
v drugih napravah
• Ta fotoaparat za snemanje formata
AVCHD uporablja MPEG-4 AVC/H.264
High Profile. Filmov, ki jih s tem
fotoaparatom posnamete v formatu
AVCHD, ni mogoče predvajati
z naslednjimi napravami:
– druge naprave, združljive s formatom
AVCHD, ki ne podpirajo High Profile;
– naprave, ki niso združljive s formatom
AVCHD.
Fotoaparat za snemanje v formatu MP4
uporablja tudi MPEG-4 AVC/H.264
Main Profile. Zato je filme, ki ste jih s tem
fotoaparatom posneli v formatu MP4,
mogoče predvajati le z napravami, ki
podpirajo MPEG-4 AVC/H.264.
• Plošče, posnete s kakovostjo slike HD
(visoka ločljivost), je mogoče
predvajati le z napravami, ki so
združljive s formatom AVCHD.
DVD-predvajalniki ali snemalniki ne
morejo predvajati plošč s kakovostjo slike
HD (visoka ločljivost), saj niso združljivi
s formatom AVCHD. Poleg tega
DVD-predvajalniki ali snemalniki morda
ne bodo izvrgli plošč s kakovostjo
slike HD.
• Filme, posnete v formatu 1080 60p/
1080 50p, je mogoče predvajati le
z napravami, ki podpirajo format
1080 60p/1080 50p.
Opozorilo o avtorskih pravicah
Televizijski programi, filmi, videokasete
in druge vsebine so lahko avtorsko
zaščitene. Nepooblaščeno snemanje takšnih
vsebin je lahko v nasprotju z določili
zakonov o avtorskih pravicah.
Slike, uporabljene v tem priročniku
Fotografije, ki so uporabljene v tem
priročniku kot primeri, so reproducirane
slike in niso dejanski posnetki, ustvarjeni
s tem fotoaparatom.
Glede specifikacij podatkov, opisanih
v tem priročniku
Za podatke o zmogljivosti in specifikacije
veljajo naslednji pogoji, razen če je v tem
priročniku navedeno drugače: pri običajni
temperaturi okolja 25 °C in s paketom
baterij, ki je bil povsem napolnjen, dokler
ne ugasne lučka polnjenja.
Začasen izklop funkcij brezžičnega omrežja
(npr. Wi-Fi in NFC)
Na potovanju z letalom ipd. lahko začasno
izključite vse funkcije brezžičnega omrežja.
Izberite gumb MENU t
(Wireless) 1
t [Airplane Mode] t [On].
Če možnost [Airplane Mode] nastavite
na [On], se bo na zaslonu prikazala
oznaka
(letalo).
Opombe glede brezžičnega omrežja LAN
Če fotoaparat izgubite ali je ukraden,
družba Sony ne prevzema nobene
odgovornosti za izgubo ali škodo, ki
nastane zaradi nezakonitega dostopa ali
uporabe registrirane dostopovne točke
v fotoaparatu.
SI
7
Pred uporabo
Pregled priloženih elementov
Številka v oklepajih označuje število priloženih elementov.
• Fotoaparat (1)
• Omrežni napajalnik AC-UD10/
AC-UUD11 (1)
• Zaščitni pokrov ohišja
fotoaparata (1) (pritrjen
je na fotoaparat)
Oblika omrežnega napajalnika se lahko
razlikuje glede na državo/regijo.
• Polnilnik baterij BC-TRW (1)
• Napajalni kabel (1)* (ni priložen
v ZDA in Kanadi)
* Fotoaparatu je lahko priloženih
več napajalnih kablov. Uporabite
napajalnik, ki ustreza uporabi
v vaši državi/regiji.
• Paket akumulatorskih baterij
NP-FW50 (2)
• Kabel Micro USB (1)
• Naramni pašček (1)
Navodila za namestitev naramnega
paščka na fotoaparat so na strani 13.
SI
8
• Zaščita za kable (1)
Navodila za namestitev zaščite za kable
na fotoaparat so na strani 13.
• Pokrovček priključka
za dodatno opremo (1)
(pritrjen je na fotoaparat)
• Pokrovček okularja (1)
(pritrjen je na fotoaparat)
• Priročnik z navodili (1)
(ta priročnik)
• Vodnik za povezavo Wi-Fi/
povezavo z enim dotikom
(NFC) (1)
V tem vodniku so pojasnjene
funkcije, za katere je potrebna
povezava Wi-Fi.
Sestavni deli
Podrobnosti glede uporabe teh delov najdete na straneh, ki so prikazane
v oklepajih.
Sprednja stran
Z odstranjenim objektivom
E Gumb za sprostitev objektiva
F Vgrajen mikrofon*1
G Oznaka namestitve
H Slikovni senzor*2
I Nosilec
J Kontakti*2
A Osvetljevalec AF/lučka
samosprožilca
B Sprednji izbirnik
*1 Med snemanjem filma tega dela
ne zakrivajte.
V nasprotnem primeru lahko pride
do šumov ali zmanjšane glasnosti.
*2 Teh delov se ne dotikajte
neposredno.
C Senzor Wi-Fi (vgrajen)
D Senzor za signal daljinskega
upravljalnika
SI
9
Sestavni deli
Zadnja stran
A Pokrovček okularja
B Iskalo
C Gumb MENU (18)
D Očesni senzor
F Izbirnik za nastavitev diopterja
• Izbirnik za nastavitev diopterja
prilagodite svojemu vidu,
da boste skozi iskalo videli
jasno sliko.
E Monitor
• Položaj monitorja lahko
prilagodite, da si lažje
ogledujete posnetke in snemate
iz katerega koli položaja.
G Fotografiranje: Gumb C2
(Po meri 2)
Ogled: Gumb
(Povečaj)
H Stikalo za preklop med
funkcijami AF/MF/AEL
I Zadnji izbirnik
SI
10
Sestavni deli
J Fotografiranje: gumb AF/MF
(Samodejno/ročno ostrenje)/
gumb AEL
Ogled: gumb
(Kazalo slik)
K Gumb MOVIE (34)
L Fotografiranje: gumb Fn (17)
Ogled: gumb
Smartphone)
(Send to
• Zaslon za [Send to Smartphone]
lahko prikažete s pritiskom tega
gumba.
M Izbirno kolesce
N Fotografiranje: gumb C3
(Po meri 3)
Ogled: gumb
(Izbriši) (36)
O Lučka za dostop
P Gumb
(Predvajanje)
SI
11
Sestavni deli
Zgornja stran/stranski pogled
A Zvočnik
G Priključek mikro HDMI
B
H Priključek za dodatno opremo*
Oznaka za položaj
slikovnega senzorja
C Priključek m (Mikrofon)
• Če je priključen zunanji
mikrofon, se mikrofon
samodejno vključi. Če mora biti
zunanji mikrofon priključen
na vir napajanja, da deluje,
ta vir napajanja zagotovi
fotoaparat.
• Nekatera dodatna oprema
morda ni pravilno vstavljena
in štrli iz priključka za
dodatno opremo. Povezava
med dodatno opremo
in priključkom je ustrezna,
kadar dodatna oprema sega
do sprednjega dela priključka.
I Gumb za izbiro načina (37)
D Priključek i (slušalke)
J Stikalo za vklop/sprožilo
E Lučka za polnjenje
K Gumb C1 (Po meri 1)
F Priključek Multi/Micro USB*
L Gumb za izravnavo osvetlitve
• Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
SI
12
Sestavni deli
M Sponke za naramni pašček
• Konca naramnega paščka
pritrdite na fotoaparat.
N
* Za podrobnosti o dodatni opremi,
združljivi s priključkom za dodatno
opremo in priključkom Multi/
Micro USB, obiščite spletno mesto
Sony ali se obrnite na prodajalca
izdelkov Sony ali lokalnega
pooblaščenega serviserja
izdelkov Sony.
Uporabite lahko tudi dodatno opremo,
ki je združljiva s priključkom
za dodatno opremo.
Delovanje z dodatno opremo drugih
proizvajalcev ni zagotovljeno.
(Oznaka N)
• Ta oznaka označuje točko
na dotik za vzpostavitev
povezave med fotoaparatom in
pametnim telefonom, ki
podpira funkcijo NFC.
Podrobnosti o lokaciji oznake
(oznaka N) na vašem
pametnem telefonu so na
voljo v navodilih za uporabo
pametnega telefona.
• NFC (Komunikacija
s tehnologijo bližnjega polja)
je mednarodni standard
za tehnologijo brezžične
komunikacije.
O Pokrov za pomnilniško kartico
P Reža za pomnilniško kartico
Pritrditev zaščite za kable
Z zaščito za kable preprečite
izključitve kabla HDMI med
fotografiranjem, ko je priključen
kabel HDMI. Dvignite monitor
in vstavite kabel HDMI ter nato
pritrdite zaščito za kable, kot
je prikazano spodaj.
• Pri pritrditvi zaščite za kable
se prepričajte, da je pokrov
konektorja zunaj zaščite za kable.
SI
13
Sestavni deli
Pogled od spodaj
A Reža za baterijo (20)
Pokrov za ploščo s priključki
B Pokrov baterije (20)
Uporabite, če uporabljate omrežni
napajalnik AC-PW20 (naprodaj
posebej).
Ploščo s priključki vstavite
v prostor za baterije in nato
namestite kabel skozi pokrov
plošče za priključke, kot je
prikazano na spodnji sliki.
C Odprtina za vijak stojala
• Stojalo uporabljajte z vijakom,
krajšim od 5,5 mm.
V nasprotnem primeru
fotoaparata ni mogoče varno
namestiti in ga lahko
poškodujete.
• Pri zaprtem pokrovu kabel
ne sme biti stisnjen.
SI
14
Seznam funkcij
Upravljanje fotoaparata
Uporaba izbirnega kolesca
• Izbirno kolesce lahko vrtite ali na njem pritisnete gor/dol/levo/desno in
tako nadzirate premikanje izbirnega okvirja. Če želite nastaviti izbrani
element, pritisnite z v sredini izbirnega kolesca. V tem priročniku je
dejanje pritiskanja gor/dol/levo/desno na izbirnem kolescu označeno
s puščicami v/V/b/B.
• Gumbom v/b/B na izbirnem kolescu so dodeljene naslednje funkcije.
Z vrtenjem izbirnega kolesca lahko hitro spremenite tudi
občutljivost ISO.
v
DISP
Spremeni prikaz na zaslonu.
B
WB
White Balance
b
/
Drive Mode
• Cont. Shooting/Bracket
• Self-timer
• Gumbom V/b/B/z in izbirnemu kolescu lahko za način snemanja
dodelite poljubno funkcijo.
• Če vrtite izbirno kolesce ali pritisnete gumba b/B na izbirnem kolescu
v načinu predvajanja, lahko prikažete prejšnjo ali naslednjo sliko.
SI
15
Upravljanje fotoaparata
Uporaba sprednjega/zadnjega izbirnika
S sprednjim/zadnjim izbirnikom lahko hitro spreminjate nastavitve,
ki so potrebne za posamezen način snemanja.
SI
16
Izbira funkcije z gumbom Fn (funkcija)
S tem gumbom je mogoče nastaviti ali izvesti pogosto uporabljane funkcije,
razen funkcij z zaslona Quick Navi.
1 Če želite način zaslona spremeniti iz načina [For viewfinder] v drugega,
pritisnite možnost DISP na izbirnem kolescu.
2 Pritisnite gumb Fn.
3 Želeni element izberete z gumbi v/V/b/B na izbirnem kolescu.
Prikaže se zaslon z nastavitvami.
4 Želeno nastavitev izberite z vrtenjem
sprednjega izbirnika, nato pritisnite
gumb z na izbirnem kolescu.
• Nekatere vrednosti nastavitev lahko
natančneje prilagodite z vrtenjem
zadnjega izbirnika.
Nastavitev posameznih nastavitev
na namenskem zaslonu
V 3. koraku izberite element nastavitve
in pritisnite gumb z na izbirnem kolescu,
da preklopite na namenski zaslon za želeni
element nastavitve. Elemente nastavite
v skladu z navodili za uporabo.
Navodila za uporabo
SI
17
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati
z gumbom MENU
Za fotoaparat lahko določite celostne osnovne nastavitve oz. izvajate
funkcije, kot so snemanje, predvajanje ali druge.
1 Pritisnite gumb MENU, da prikažete zaslon menija.
2 Želeni element nastavitve izberite
z gumbi v/V/b/B na izbirnem kolescu
ali z vrtenjem izbirnega kolesca, nato
pritisnite gumb z v sredini izbirnega
kolesca.
• Izberite ikono na vrhu zaslona in pritisnite
gumb b/B na izbirnem kolescu,
da se pomaknete na drug element
na zaslonu MENU.
3 Izberite vrednost nastavitve in za potrditev pritisnite gumb z.
Prikaz menija »Tile Menu«
Določite lahko, ali želite, da se po pritisku gumba MENU vsakokrat prikaže
prvi zaslon menija.
Gumb MENU t
SI
18
(Setup) 2 t [Tile Menu] t [On]
Uporaba vodnika »In-Camera Guide«
Vodnik »In-Camera Guide« lahko želenemu gumbu dodelite v možnosti
[Custom Key Settings].
Vodnik »In-Camera Guide« prikazuje razlage trenutno izbranih funkcij
menija ali nastavitev.
Izberite gumb MENU t
(Custom Settings) 6 t
[Custom Key Settings] t želene funkcije, dodeljene gumbu t
[In-Camera Guide].
Pritisnite gumb MENU in z izbirnim kolescem izberite element na zaslonu
MENU, za katerega želite prikazati razlago, nato pritisnite gumb, ki mu
je dodeljen vodnik [In-Camera Guide].
SI
19
Priprava fotoaparata
Polnjenje paketa baterij
Pred prvo uporabo fotoaparata napolnite paket baterij NP-FW50 (priložen).
Paket baterij InfoLITHIUM™ lahko polnite, tudi če ni bil povsem
izpraznjen.
Uporabljate ga lahko, tudi če ni bil povsem napolnjen.
Paket baterij se postopoma prazni, tudi kadar ga ne uporabljate. Če ne želite
zamuditi priložnosti za dober posnetek, pred fotografiranjem znova
napolnite paket baterij.
Polnjenje paketa baterij s polnilnikom baterij
1 Pričvrstite paket baterij.
• Potisnite paket baterij navznoter, kot
prikazuje puščica, dokler ni vzporedno
s polnilnikom baterij.
2 Vklopite polnilnik baterij v najbližjo
(stensko) električno vtičnico.
• Ko se polnjenje začne, lučka CHARGE
zasveti oranžno.
• Lučka CHARGE se izklopi, ko je
postopek polnjenja končan.
• Za države/regije, ki niso ZDA in
Kanada: priključite napajalni kabel
v polnilnik baterij in nato polnilnik
baterij povežite v (stensko) električno
vtičnico.
SI
20
lučka CHARGE
Polnjenje paketa baterij
Polnjenje paketa baterij z omrežnim napajalnikom
1 Nastavite stikalo ON/OFF (Vklop) na OFF.
2 Odprite pokrov, tako da pomaknete
vzvod v smeri puščice 1.
3 Z robom fotoaparata potisnite zaklepni
zaklepni vzvod
vzvod navznoter in vstavite paket
baterij do konca.
4 Zaprite pokrov.
SI
21
Polnjenje paketa baterij
5 Povežite fotoaparat z omrežnim napajalnikom (priložen) prek
kabla micro-USB (priložen) in priklopite napajalnik v (stensko)
električno vtičnico.
Lučka za polnjenje zasveti oranžno
in polnjenje se začne.
• Med polnjenjem baterije mora biti
fotoaparat izklopljen.
• Če lučka za polnjenje utripa
in postopek polnjenja še ni
dokončan, odstranite ter znova
vstavite paket baterij.
• Za države/regije, ki niso ZDA in
Kanada: priključite napajalni kabel
v omrežni napajalnik in nato omrežni
napajalnik povežite v (stensko)
električno vtičnico.
SI
22
Lučka za polnjenje
Sveti: polnjenje
Ne sveti: postopek polnjenja je dokončan
Utripa:
prišlo je do napake pri polnjenju ali je bil
postopek polnjenja začasno zaustavljen,
ker fotoaparat ni v ustreznem
temperaturnem obsegu
Polnjenje paketa baterij
Opombe
• Čas polnjenja se lahko spreminja glede na preostalo napolnjenost paketa baterij
ali pogoje polnjenja.
• Če je omrežni napajalnik priklopljen v (stensko) električno vtičnico in lučka za
polnjenje na fotoaparatu utripa, je postopek polnjenja začasno zaustavljen, ker
je temperatura zunaj priporočenega obsega. Ko je temperatura znova znotraj
ustreznega temperaturnega obsega, se postopek polnjenja nadaljuje. Priporočamo,
da paket baterij polnite pri temperaturi od 10 do 30 °C.
• Vklopite omrežni napajalnik (priložen) ali polnilnik baterij (priložen) v najbližjo
(stensko) električno vtičnico. Če pri uporabi omrežnega napajalnika ali polnilnika
baterij pride do okvare, takoj izvlecite vtič iz (stenske) električne vtičnice,
da prekinete povezavo z virom napajanja.
• Ob prvi uporabi fotoaparata ali uporabi paketa baterij, ki se ni uporabljal dalj časa,
lahko lučka za polnjenje/lučka CHARGE hitro utripa, ko prvič polnite baterijo.
V tem primeru odstranite paket baterij iz fotoaparata in ga znova vstavite, da
ga napolnite.
• Če je paket baterij že povsem napolnjen ali skoraj povsem napolnjen, ga ne polnite
neprekinjeno ali ponovno, ne da bi ga pred tem uporabili. V nasprotnem primeru
lahko pride do zmanjšanja njegove zmogljivosti.
• Po dokončanem postopku polnjenja odklopite omrežni napajalnik iz (stenske)
električne vtičnice.
• Uporabljajte samo originalne pakete baterij, kabel micro-USB (priložen) in omrežni
napajalnik (priložen) podjetja Sony.
Čas polnjenja (popolna napolnitev)
Čas polnjenja z omrežnim napajalnikom (priložen) je približno 150 minut,
s polnilnikom baterij (priložen) pa približno 220 minut.
Opombe
• Zgoraj omenjeni čas polnjenja velja za napolnitev povsem izpraznjenega paketa
baterij pri temperaturi 25 °C. V nekaterih okoliščinah ali pod posebnimi pogoji
uporabe lahko polnjenje traja dlje.
SI
23
Polnjenje paketa baterij
Polnjenje prek povezave z računalnikom
Paket baterij lahko polnite tudi, če povežete fotoaparat in računalnik
s kablom mikro USB. Fotoaparat in računalnik povežite, ko je
fotoaparat izklopljen.
Opombe
• Pri polnjenju paketa baterij prek računalnika upoštevajte naslednje:
– Če je fotoaparat povezan s prenosnim računalnikom, ki ni priključen na vir
napajanja, se akumulator računalnika prazni. Dolgotrajnejše polnjenje na
ta način ni priporočeno.
– Če je med računalnikom in fotoaparatom vzpostavljena povezava USB,
ne vklapljajte/izklapljajte računalnika, ne zaganjajte ga znova in ga ne preklapljajte
iz stanja spanja. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare. Pred vklopom/
izklopom računalnika, vnovičnim zagonom ali preklopom računalnika iz stanja
spanja prekinite njegovo povezavo s fotoaparatom.
– Polnjenje prek računalnika z zasnovo po meri ali spremenjenega računalnika
ni zajamčeno.
Preverjanje preostale ravni napolnjenosti baterije
Na zaslonu je prikazan indikator preostale ravni napolnjenosti.
Visoka
Nizka
Opombe
• Raven napolnjenosti v določenih okoliščinah morda ni pravilna.
SI
24
Polnjenje paketa baterij
Odstranitev paketa baterij
Izklopite fotoaparat. Prepričajte se, da
je lučka za dostop (stran 11) izklopljena,
pomaknite zaklepni vzvod v smeri
puščice in izvlecite paket baterij.
Pazite, da vam paket baterij ne pade iz rok.
Zaklepni vzvod
SI
25
Vstavljanje pomnilniške kartice
(naprodaj posebej)
1 Odprite pokrov, tako da pomaknete
vzvod v smeri puščice 1.
2 Vstavite pomnilniško kartico
(naprodaj posebej).
• Pomnilniško kartico vstavite tako, da
je prirezani vogal pravilno usmerjen
(kot na sliki) in se kartica zaskoči
na mesto.
Prepričajte se, da je prirezani vogal
pravilno usmerjen.
3 Zaprite pokrov.
Odstranitev pomnilniške kartice
Prepričajte se, da je lučka za dostop (stran 11) izklopljena, in nato potisnite
pomnilniško kartico navznoter.
SI
26
Vstavljanje pomnilniške kartice (naprodaj posebej)
Podprte pomnilniške kartice
S tem fotoaparatom lahko uporabljate naslednje vrste pomnilniških kartic.
Vendar pravilnega delovanja ni mogoče zajamčiti za vse vrste pomnilniških
kartic.
Pomnilniška kartica
Memory Stick PRO Duo™
A
Za slike
Za filme
(samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick XC-HG Duo™
B
Pomnilniška kartica SD
(razred 4 ali hitrejši)
Pomnilniška kartica SDHC
(razred 4 ali hitrejši)
Pomnilniška kartica SDXC
(razred 4 ali hitrejši)
• V tem priročniku se za izdelke v tabeli uporabljajo ti skupni izrazi:
A: medij Memory Stick PRO Duo
B: kartica SD
Pri snemanju filmov v formatu XAVC S
Uporabljajte naslednje pomnilniške kartice:
– pomnilniška kartica SDXC (64 GB ali več in razred 10 ali hitrejša)
– pomnilniška kartica SDXC (64 GB ali več in združljiva s formatom UHS-I)
– medij Memory Stick XC-HG Duo
Opombe
• Posnetkov, shranjenih v pomnilniku medij Memory Stick XC-HG Duo ali na
pomnilniški kartici SDXC, ni mogoče uvoziti ali predvajati v računalnikih
ali napravah AV, ki ne podpirajo sistema exFAT*. Preden povežete napravo
s fotoaparatom, preverite, ali podpira sistem exFAT. Če s fotoaparatom
povežete nezdružljivo napravo, se morda prikaže poziv za formatiranje kartice.
Ob morebitnem prejetju tega poziva ne formatirajte kartice, saj boste izbrisali
vse podatke na njej.
* exFAT je datotečni sistem, ki ga uporabljajo medij Memory Stick XC-HG Duo
in pomnilniške kartice SDXC.
SI
27
Nameščanje objektiva
Pred nameščanjem ali odstranjevanjem objektiva premaknite stikalo
za vklop v položaj OFF.
1 Odstranite zaščitni pokrov z ohišja
sprednji pokrov objektiva
fotoaparata in pokrov z zadnje
strani objektiva.
• Objektiv zamenjajte hitro in v okolju,
kjer ni prahu, ter pri tem pazite,
da v notranjost fotoaparata ne prodre
prah ali umazanija.
• Pred fotografiranjem odstranite pokrov
s sprednje strani objektiva.
zaščitni pokrov
ohišja fotoaparata
zadnji pokrov objektiva
2 Namestite objektiv, tako da poravnate
beli oznaki (za namestitev) na objektivu
in fotoaparatu.
• Fotoaparat z objektivom obrnite proti
tlom, da preprečite nabiranje prahu
v notranjosti fotoaparata.
beli oznaki
3 Objektiv rahlo potisnite proti
fotoaparatu in ga zavrtite v smeri
urnega kazalca, dokler se ne zaskoči.
• Pazite, da je objektiv pri nameščanju
obrnjen naravnost.
SI
28
Nameščanje objektiva
Opombe
• Med nameščanjem objektiva ne držite gumba za odstranitev objektiva.
• Pri nameščanju objektiva ne uporabljajte sile.
• Prilagojevalnik za namestitev (naprodaj posebej) zahteva uporabo objektiva
A-mount (naprodaj posebej). Če nameravate uporabiti prilagojevalnik
za namestitev, preberite navodila za uporabo, ki so mu priložena.
• Če želite zajemati fotografije polnega formata, uporabite objektiv, zasnovan
za fotoaparat polnega formata.
• Ko prenašate fotoaparat z nameščenim objektivom, čvrsto držite tako fotoaparat
kot objektiv.
• Ne držite objektiva za del, ki je podaljšan za namene prilagoditve zooma ali ostrenja.
Odstranjevanje objektiva
1 Pritisnite gumb za odstranitev
objektiva do konca in zavrtite objektiv
v nasprotni smeri urnega kazalca,
dokler se ne ustavi.
gumb za sprostitev objektiva
2 Pritrdite sprednji in zadnji pokrov
objektiva ter zaščitni pokrov
ohišja fotoaparata.
• Preden namestite pokrove, z njih
odstranite ves prah in druge delce.
Opombe glede zamenjave objektiva
Če pri zamenjavi objektiva prah ali umazanija prodre v notranjost
fotoaparata in prekrije površino slikovnega senzorja (del, ki pretvori
svetlobni signal v električnega), se lahko na sliki pojavijo temne lise,
odvisno od okolja, v katerem fotografirate.
Fotoaparat je opremljen s funkcijo, ki preprečuje nabiranje prahu
na slikovnem senzorju. Kljub temu pazite, da pri nameščanju/
odstranjevanju objektiva objektiv zamenjate hitro in v okolju, kjer ni prahu.
SI
29
Nastavitev datuma in časa
Ob prvem vklopu fotoaparata ali po vključitvi funkcij se prikaže zaslon
za nastavitev datuma in časa.
1 Vklopite fotoaparat, tako da
premaknete stikalo za vklop
v položaj ON.
Prikaže se zaslon za nastavitev datuma
in časa.
• Fotoaparat izklopite tako, da stikalo
za vklop premaknete v položaj OFF.
2 Preverite, ali je na zaslonu izbrana
možnost [Enter], in nato pritisnite z
na izbirnem kolescu.
3 Izberite želeno geografsko lokacijo in nato pritisnite z.
4 Pritisnite v/V na izbirnem kolescu ali izberite element nastavitve
z obračanjem izbirnega kolesca in pritisnite z.
5 Pritisnite v/V/b/B ali izberite želeno nastavitev z obračanjem
izbirnega kolesca in pritisnite z.
6 Ponovite 4. in 5. korak, da nastavite druge možnosti, in nato izberite
[Enter] ter pritisnite z na izbirnem kolescu.
Preklic postopka nastavitve datuma in časa
Pritisnite gumb MENU.
SI
30
Nastavitev datuma in časa
Vnovična nastavitev datuma/časa in območja
Ob prvem vklopu fotoaparata ali izpraznitvi notranje rezervne
akumulatorske baterije se samodejno prikaže zaslon za nastavitev datuma
in časa. Če želite ponastaviti datum in čas, uporabite meni.
Gumb MENU t
(Setup) 4 t [Date/
Time Setup] ali [Area Setting]
gumb MENU
Opombe
• Ta fotoaparat nima funkcije za vstavljanje datuma na sliko. Z možnostjo
PlayMemories Home (stran 44) lahko vstavite datum in shranite oziroma
natisnete sliko.
Nastavitev hranjenja podatkov o datumu in času
Ta fotoaparat ima notranjo akumulatorsko baterijo, ki hrani podatke
o datumu in času ter drugih nastavitvah neodvisno od tega, ali je fotoaparat
vklopljen in paket baterij nameščen.
SI
31
Zajemanje in pregledovanje posnetkov
Fotografiranje
Fotoaparat v načinu [Auto Mode] analizira objekt in omogoča
fotografiranje z ustreznimi nastavitvami.
1 Vklopite fotoaparat, tako da premaknete stikalo za vklop v položaj ON.
2 Nastavite gumb za izbiro načina
na
(Auto Mode).
3 Poglejte skozi iskalo in pridržite fotoaparat.
4 Določite velikost motiva.
Če uporabljate objektiv z vzvodom
za zoom: premaknite vzvod za zoom.
Če uporabljate objektiv z obročem
za zoom: zavrtite obroč za zoom.
• Optični zoom ni na voljo, če je
nameščen objektiv s fiksno goriščno
razdaljo.
• Če je razpon optičnega zooma
presežen, ko je nameščen objektiv
s samodejnim zoomom, fotoaparat
samodejno preklopi na zoom,
ki ni optični zoom.
5 Pritisnite sprožilo do polovice,
da izostrite motiv.
• Ko je slika izostrena, se predvaja
kratek zvočni signal in zasveti
indikator z ali
.
SI
32
obroč za zoom
Fotografiranje
6 Pritisnite sprožilo do konca, da zajamete sliko.
• Če je pri fotografiranju obrazov, motivov od blizu (makro) ali motivov,
ki jim sledi funkcija Zaklep AF, možnost [Auto Obj. Framing] nastavljena
na [Auto], fotoaparat analizira prizor in samodejno prireže zajeto
fotografijo ter ustvari ustrezno kompozicijo. Shranita se tako izvirna
kot prirezana fotografija.
SI
33
Snemanje filmov
1 Za začetek snemanja pritisnite
gumb MOVIE.
• Ker je možnost [MOVIE Button]
v privzetih nastavitvah nastavljena
na [Always], lahko na snemanje filmov
preklopite v katerem koli snemalnem
načinu.
gumb MOVIE
2 Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb MOVIE.
Opombe
• Med snemanjem filma lahko s fotoaparatom posnamete tudi zvok. Če želite
onemogočiti snemanje zvoka, možnost [Audio Recording] nastavite na [Off].
• Če ne želite, da se med snemanjem filma z objektivom s samodejnim zoomom
posname zvok delujočega obroča za zoom, uporabite vzvod za zoom. Pri premikanju
vzvoda za zoom nežno položite prst na vzvod in ga upravljajte brez sunkovitih
premikov.
• Neprekinjeni čas snemanja filma je odvisen od temperature okolja ali stanja
fotoaparata. Preberite razdelek »Opombe glede neprekinjenega snemanja«
(stran 50).
• Če se prikaže ikona
, je temperatura fotoaparata previsoka. Izklopite fotoaparat
in počakajte, da se temperatura zniža.
• Pri dolgotrajnejšem neprekinjenem snemanju se fotoaparat segreje. To je običajno.
Prikaže se lahko tudi sporočilo [Internal temp. high. Allow it to cool.]. V tem
primeru izklopite fotoaparat in počakajte, da bo spet pripravljen za zajemanje
posnetkov.
• Pri snemanju se lahko posname zvok zaponk naramnega paščka, kar je odvisno
od primera.
SI
34
Predvajanje fotografij
1 Pritisnite gumb
.
gumb
2 Izberite sliko z gumboma b/B na izbirnem kolescu.
• Če želite predvajati filme, pritisnite z na izbirnem kolescu.
• Če pri predvajanju filma pritisnete gumb V na izbirnem kolescu,
se prikaže nadzorna plošča.
Nadzorna plošča
Dejanje med predvajanjem filma
N
predvajanje
X
začasna zaustavitev
M
hitro pomikanje naprej
m
hitro pomikanje nazaj
T
počasno pomikanje naprej
t
počasno pomikanje nazaj
>
naslednji film
.
prejšnji film
C
po sličicah naprej
c
po sličicah nazaj
nastavitve glasnosti
zapre nadzorno ploščo
Opombe
• Ta fotoaparat morda ne bo predvajal filmov, posnetih z drugimi napravami.
SI
35
Brisanje posnetkov
Ko izbrišete posnetek, ga ni mogoče več obnoviti. Pred nadaljevanjem
se prepričajte, da želite izbrisati posnetek.
1 Ko je prikazan posnetek, ki ga želite
izbrisati, pritisnite gumb
(Izbriši).
gumb
(Izbriši)
2 Z gumbom v/V na izbirnem kolescu izberite [Delete] in nato pritisnite z.
• Če želite izbrisati več posnetkov hkrati, izberite gumb MENU t
(Predvajanje) 1 t [Delete].
Opombe
• Zaščitenih posnetkov ni mogoče izbrisati.
SI
36
Izbira načina za fotografiranje
Izbira načina za fotografiranje
Obrnite gumb za izbiro načina in nastavite
želeni način za fotografiranje.
Na voljo so naslednji načini za fotografiranje.
(Auto Mode)
(Program Auto)
Fotografiranje s samodejno prilagojenimi nastavitvami.
Fotografiranje s samodejno prilagojeno osvetlitvijo (hitrost
zaklopa in vrednost zaslonke). Druge nastavitve lahko
prilagodite ročno.
(Aperture Priority)
Fotografiranje s prilagoditvijo zaslonke in spremembo obsega
ostrenja ali z zameglitvijo ozadja.
(Shutter Priority)
Prilagoditev hitrosti zaklopa za prikaz premikanja motiva.
(Manual Exposure)
Fotografiranje po ročni prilagoditvi osvetlitve (hitrost
zaklopa in vrednost zaslonke) z zadnjim ali sprednjim
izbirnikom.
1/2 (Memory recall)
Priklic nastavitev, ki so predhodno registrirane v možnosti
[Memory] v meniju
(Camera Settings).
(Scene Selection) Omogoča fotografiranje s prednastavitvami, ki ustrezajo
prizoru.
(Sweep
Panorama)
(Movie)
Zajemanje panoramskih fotografij z združevanjem več
fotografij v eno.
Spreminjanje nastavitev snemanja in snemanje filmov.
SI
37
Uporaba funkcij Wi-Fi
Uporaba funkcij Wi-Fi in funkcij NFC
za povezavo z enim dotikom
S funkcijami Wi-Fi in funkcijami NFC za povezavo z enim dotikom lahko
izvajate naslednja dejanja.
Fotografije in posnetke shranite
v računalnik.
Fotografije in posnetke prenesete
iz fotoaparata v pametni telefon.
S pametnim telefonom daljinsko
upravljate fotoaparat.
Fotografije prikazujete
na televizorju.
Za več podatkov o funkcijah Wi-Fi in funkcijah NFC za povezavo z enim
dotikom glejte priloženi dokument »Vodnik za povezavo Wi-Fi/povezavo
z enim dotikom (NFC)« ali »Vodnik za pomoč« (stran 2).
SI
38
Uporaba funkcij Wi-Fi in funkcij NFC za povezavo z enim dotikom
Povezovanje fotoaparata z brezžično dostopovno točko
Fotoaparat povežite z brezžično dostopovno točko. Pred začetkom
postopka poskrbite, da imate pri sebi ime (SSID) in geslo brezžične
dostopovne točke.
1 Gumb MENU t
(Wireless) 2 t [Access Point Set.].
2 Z gumboma v/V na izbirnem kolescu izberite dostopovno točko, s katero
se želite povezati. Če je z brezžično dostopovno točko prikazana tudi ikona
ključa, pritisnite gumb z na sredini izbirnega kolesca in vnesite geslo
ter nato izberite možnost [OK].
Opombe
• Če se povezava ne vzpostavi, glejte navodila za uporabo brezžične dostopovne
točke ali se obrnite na njenega skrbnika.
• Če želite fotografije ali posnetke shraniti v računalnik, vanj namestite naslednjo
namensko programsko opremo.
Pri uporabi sistema Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Pri uporabi sistema Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
SI
39
Uporaba aplikacij
Dodajanje aplikacij v fotoaparat
(prenos aplikacij)
V fotoaparat lahko dodate želene funkcije, tako da ga povežete s spletnim
mestom za prenos aplikacij iz interneta
(PlayMemories Camera Apps).
Na voljo so na primer naslednje funkcije:
• Uporaba različnih učinkov fotografiranja in snemanja.
• Možnost prenosa fotografij in posnetkov v spletne storitve neposredno
iz fotoaparata.
Prenos aplikacij
1 Obiščite spletno mesto za prenos aplikacij.
http://www.sony.net/pmca/
2 Upoštevajte navodila na zaslonu in si ustvarite račun storitve.
• Če račun že imate, se vanj vpišite na spletnem mestu za prenos aplikacij.
3 Izberite želeno aplikacijo in jo prenesite
1 V priključek USB na računalniku
v fotoaparat, tako da sledite navodilom
na zaslonu.
2 Kabel Micro USB
(supplied)
3 Multi/Micro USB Terminal
Opombe
• Funkcija prenosa aplikacij v nekaterih državah in regijah morda ni na voljo.
Podrobnosti najdete na zgoraj omenjenem spletnem mestu za prenos aplikacij.
SI
40
Dodajanje aplikacij v fotoaparat (prenos aplikacij)
Neposreden prenos aplikacij s funkcijo Wi-Fi v fotoaparatu
S funkcijo Wi-Fi lahko aplikacije prenesete brez neposredne povezave
z računalnikom.
Pritisnite gumb MENU t
(Application) t [Application List] t
(PlayMemories Camera Apps) in sledite navodilom na zaslonu
za prenos aplikacij.
Pred prenosom morate že imeti račun storitve.
Pritisnite gumb MENU t
(Wireless) 2 t [Access Point Set.] t
izbrano dostopovno točko t spremenite možnost [IP Address Setting]
na [Auto], če je nastavljena na [Manual].
Zagon aplikacije
1 Pritisnite gumb MENU t
(Application) t [Application List] t
aplikacija, ki jo želite zagnati.
• Prek menija [One-touch (NFC)] lahko namestite funkcije NFC z enim
dotikom in prikličete aplikacije, in sicer tako, da se s pametnim telefonom
preprosto dotaknete oznake
na fotoaparatu.
Pred uporabo funkcij NFC z enim dotikom z naslednjim postopkom
nastavite aplikacije, ki jih želite priklicati:
• Gumb MENU t
(Wireless) 1 t [One-touch (NFC)] t
želena aplikacija
• Ko se na fotoaparatu prikaže zaslon za fotografiranje, se s pametnim
telefonom dotaknite fotoaparata.
• Privzeto je možnost »Smart Remote Embedded« dodeljena možnosti
[One-touch (NFC)].
SI
41
Prikaz slik z računalnikom
Uporaba programske opreme
Z naslednjimi aplikacijami lahko optimizirate uporabo posnetkov,
ustvarjenih s fotoaparatom.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
Za podrobnosti o namestitvi glejte strani 43–46.
Sistemske zahteve
Sistemske zahteve za programsko opremo lahko najdete na tem
naslovu URL:
www.sony.net/pcenv/
SI
42
Uporaba programske opreme
Uporaba programske opreme »Image Data Converter«
S programsko opremo »Image Data Converter« lahko:
• predvajate in urejate fotografije, ki so bile posnete v formatu RAW, tako
da jim dodajate različne popravke, kot sta tonska krivulja in ostrina;
• fotografijam prilagajate nastavitev beline, osvetlitev, možnost
[Creative Style] itd.;
• shranite slike, ki jih uredite in prikažete z računalnikom; fotografije
shranite v formatu RAW ali v splošni obliki zapisa datoteke;
• prikažete in primerjate fotografije RAW in JPEG, ki ste jih posneli
s tem fotoaparatom;
• fotografije ocenjujete po petstopenjski lestvici;
• dodajate barvne oznake.
Več podatkov o uporabi programske opreme »Image Data Converter«
najdete v pomoči.
Kliknite [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Stran za podporo za »Image Data Converter« (samo v angleščini)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Namestitev programske opreme »Image Data Converter«
1 Programsko opremo prenesite z naslednjega naslova URL in jo namestite
v računalnik.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Opombe
• Vpišite se s skrbniškim uporabniškim imenom.
SI
43
Uporaba programske opreme
Uporaba programske opreme »PlayMemories Home«
Programska oprema PlayMemories Home omogoča uvoz slik in filmov
v računalnik, kjer jih lahko uporabljate. Če želite v računalnik uvoziti
filme XAVC S ali AVCHD, potrebujete programsko opremo
PlayMemories Home.
Predvajanje uvoženih
fotografij
Uvažanje slik iz fotoaparata
Za operacijski sistem Windows so na voljo tudi
te funkcije:
Prikaz slik
na koledarju
Ustvarjanje
filmskih
diskov
Izmenjava fotografij
v storitvi PlayMemories
Online™
Prenašanje slik
v omrežne
storitve
• Z naslednjim postopkom lahko prenesete Image Data Converter
ali Remote Camera Control itd.:
Fotoaparat povežite z računalnikom t zaženite programsko opremo
PlayMemories Home t kliknite [Notifications].
SI
44
Uporaba programske opreme
Opombe
• Za namestitev programske opreme PlayMemories Home potrebujete
internetno povezavo.
• Za uporabo storitve PlayMemories Home ali drugih omrežnih storitev potrebujete
internetno povezavo. Storitev PlayMemories Home ali druge omrežne storitve
morda niso na voljo v nekaterih državah ali regijah.
• Več informacij o programski opremi za operacijski sistem Mac je na voljo
na spodnjem naslovu URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Če je programska oprema PMB (Picture Motion Browser), ki je priložena modelom,
izdelanim pred letom 2011, že nameščena v vašem računalniku, bo med namestitvijo
programske opreme PlayMemories Home prepisana. Uporabite PlayMemories
Home, ki je naslednik programske opreme PMB.
• Filmi, ki so bili posneti z nastavitvijo [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)] ali [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v meniju [
Record Setting],
se pretvorijo s programom PlayMemories Home in ustvari se snemalna plošča
AVCHD. Pretvorba lahko traja dalj časa. Prav tako ni mogoče ustvariti zgoščenke
z izvirno kakovostjo slike. Če želite ohraniti izvirno kakovost slike, shranite filme
na ploščo Blu-ray.
Namestitev programske opreme »PlayMemories Home«
1 Z internetnim brskalnikom v računalniku obiščite naslednje spletno mesto
in kliknite možnost [Install] t [Run].
www.sony.net/pm/
2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate namestitev.
SI
45
Uporaba programske opreme
Uporaba programske opreme »Remote Camera Control«
Vzpostavite povezavo med fotoaparatom in računalnikom. S programsko
opremo »Remote Camera Control« lahko:
• v računalniku urejate nastavitve fotoaparata ali ustvarite posnetek;
• posnamete fotografijo ali film neposredno v računalnik;
• izvajate zaporedno fotografiranje v intervalih.
Pred uporabo nastavite naslednje možnosti: gumb MENU t
(Setup) 4 t [USB Connection] t [PC Remote]
Namestitev programske opreme Remote Camera Control
1 Z internetnim brskalnikom v računalniku pojdite na naslednji naslov URL.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Upoštevajte navodila na zaslonu ter prenesite in namestite programsko
opremo »Remote Camera Control«.
Opombe
• Za namestitev programske opreme Remote Camera Control potrebujete
internetno povezavo.
SI
46
Drugo
Preverjanje števila fotografij in časa
posnetih filmov
Ko vstavite pomnilniško kartico in stikalo
za vklop premaknete v položaj ON, se na
zaslonu prikaže število fotografij, ki jih je
mogoče posneti (če nadaljujete
s fotografiranjem s trenutnimi
nastavitvami).
Opombe
• Ko število »0« (število fotografij, ki jih je mogoče posneti) utripa rumeno,
je pomnilniška kartica polna. Pomnilniško kartico zamenjajte z drugo ali
s trenutne izbrišite nekaj posnetkov (stran 36).
• Če oznaka »NO CARD« (število fotografij, ki jih je mogoče posneti) utripa rumeno,
ni bila vstavljena nobena pomnilniška kartica. Vstavite pomnilniško kartico.
Največje število fotografij oz. filmov, ki jih lahko shranite
na pomnilniško kartico.
Spodnja tabela prikazuje okvirno število posnetkov, ki jih je s tem
fotoaparatom mogoče shraniti na formatirano pomnilniško kartico.
Vrednosti so bile določene v skladu z rezultati preizkušanja zmogljivosti
običajnih pomnilniških kartic Sony. Vrednosti so odvisne od pogojev
fotografiranja oz. snemanja in vrste pomnilniške kartice.
Image Size: L: 12M
Aspect Ratio: 3:2*
Pomnilniška kartica, ki je bila formatirana s tem fotoaparatom
(enote: fotografije)
Zmogljivost
Velikost
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
445
325
180
99
140
890
650
370
195
280
1 800
1 300
750
395
570
3 600
2 650
1 500
800
1 100
7 200
5 300
3 000
1 600
2 300
14 000
10 500
6 000
3 200
4 600
* Če je možnost [
Aspect Ratio] nastavljena na [16:9], lahko ustvarite več
posnetkov, kot prikazujejo številke v zgornji tabeli (razen kadar je izbrana
možnost [RAW]).
SI
47
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov
Število posnetkov, ki jih lahko ustvarite s paketom baterij
Upoštevajte, da so lahko dejanske vrednosti drugačne, odvisno
od pogojev uporabe.
Čas delovanja baterije
Število fotografij
Fotografiranje
(fotografije)
Zaslon
pribl. 190 min
pribl. 380 fotografij
Iskalo
pribl. 160 min
pribl. 320 fotografij
Dejansko
snemanje (filmi)
Zaslon
pribl. 60 min
—
Iskalo
pribl. 55 min
—
Neprekinjeno
snemanje (filmi)
Zaslon
pribl. 90 min
—
Ogled (fotografije)
Iskalo
pribl. 90 min
—
pribl. 280 min
pribl. 5 600 fotografij
Opombe
• Zgornje število fotografij velja, če je paket baterij popolnoma napolnjen. Število
fotografij se lahko zaradi različnih pogojev uporabe zmanjša.
• Število fotografij, ki jih lahko zajamete, velja za fotografiranje v naslednjih pogojih:
– paket baterij uporabljate v prostoru s temperaturo 25 °C,
– uporabljate objektiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (naprodaj posebej),
– uporabljate medij Memory Stick PRO Duo (Mark2) Sony (naprodaj posebej),
– možnost [Viewfinder Bright.] je nastavljena na [Manual] [±0],
– možnost [Monitor Brightness] je nastavljena na [Manual] [±0],
– možnost [Display Quality] je nastavljena na [Standard].
• Število fotografij, ki jih lahko zajamete, je ugotovljeno na podlagi standarda CIPA
in velja za fotografiranje v naslednjih pogojih:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– možnost [Focus Mode] je nastavljena na [Single-shot AF],
– fotografira se enkrat na 30 sekund in
– vsakih deset minut se fotoaparat izklopi ter ponovno vklopi.
• Število minut snemanja filmov je ugotovljeno na podlagi standarda CIPA in velja
za snemanje v naslednjih pogojih:
– možnost [
Record Setting] je nastavljena na [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)],
– velja za običajno snemanje filma: čas delovanja baterije je določen glede na
neprekinjeno snemanje, uporabo zooma, pripravljenost na snemanje, izklapljanje
oz. vklop itd.,
– velja za neprekinjeno snemanje filma: čas delovanja baterije pri neprekinjenem
snemanju, dokler ni dosežena meja (29 minut), nato se nadaljuje z vnovičnim
pritiskom gumba MOVIE. Druge funkcije, kot je uporaba zooma, niso vključene.
SI
48
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov
Razpoložljivi čas snemanja filmov
Spodnja tabela prikazuje okvirne skupne čase snemanja filmov, ki jih
je s tem fotoaparatom mogoče shraniti na formatirano pomnilniško
kartico. Čas snemanja filmov XAVC S in AVCHD velja, ko je
možnost [Dual Video REC] nastavljena na [Off].
Pomnilniška kartica, ki je bila formatirana s tem fotoaparatom (h (ura), min (minuta))
Zmogljivost
Record
Setting
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*
120p 50M/100p 50M
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1440×1080 12M
VGA 3M
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3h
6h
4h
5 min
2h
30 min
8h
15 min
5h
5 min
3h
6h
2h
35 min
2h
35 min
2h
35 min
2h
35 min
10 min
20 min
40 min
1h
30 min
10 min
30 min
1h
2h
9 min
15 min
35 min
10 min
20 min
40 min
10 min
30 min
1h
2h
4h
8h
20 min
40 min
2h
45 min
5h
30 min
11 h
1h
10 min
2h
45 min
1h
20 min
4h
55 min
10 h
20 h
40 h
1h
15 min
1h
30 min
* Samo za modele, združljive s 1080 60i.
• Neprekinjeno snemanje lahko traja pribl. 29 minut (omejitev specifikacij
izdelka). Najdaljši neprekinjeni čas snemanja filma v formatu MP4 (12M)
je približno 20 minut (zaradi omejitve velikosti datoteke na 2 GB).
SI
49
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov
Opombe
• Čas snemanja filmov je različen, ker fotoaparat omogoča možnost VBR
(spremenljiva bitna hitrost), ki kakovost slike samodejno prilagodi glede na prizor
snemanja. Ko snemate hitro premikajoči se motiv, je slika bolj jasna, vendar pa je čas
snemanja krajši, ker se za snemanje porabi več pomnilnika.
Čas snemanja je odvisen tudi od pogojev snemanja, objekta ali nastavitev kakovosti/
velikosti slike.
• Prikazane vrednosti ne veljajo za neprekinjeni čas snemanja.
• Čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja in vrste pomnilniške kartice.
• Ko se prikaže oznaka
, zaustavite snemanje filma. Temperatura v fotoaparatu
je presegla sprejemljivo vrednost.
• Za podrobnosti o predvajanju filmov glejte stran 35.
Opombe glede neprekinjenega snemanja
• Snemanje z visoko kakovostjo ali neprekinjeno snemanje z uporabo slikovnega
senzorja porabi veliko energije. Zato se bo temperatura v fotoaparatu zvišala, kar še
posebej velja za temperaturo slikovnega senzorja. V takih primerih se fotoaparat
samodejno izklopi, saj visoke temperature vplivajo na kakovost posnetka ali notranji
mehanizem fotoaparata.
• Razpoložljiv čas snemanja filmov, ko s fotoaparatom snemate po tem, ko je bil dalj
časa izklopljen, je naveden spodaj. (Naslednje vrednosti navajajo neprekinjen čas
od začetka snemanja do prekinitve snemanja s fotoaparatom.)
Temperatura okolja
Neprekinjen čas snemanja za filme
20 °C
pribl. 29 min
30 °C
pribl. 29 min
40 °C
pribl. 29 min
• Razpoložljiv čas snemanja filmov je odvisen od temperature ali stanja fotoaparata
pred začetkom snemanja. Če po vklopu pogosto spreminjate kompozicijo ali
snemate, se temperatura v fotoaparatu zviša, razpoložljivi čas snemanja pa skrajša.
• Če fotoaparat preneha snemati zaradi temperature, ga izklopite in nekaj minut
pustite mirovati. Snemanje zaženite šele, ko se temperatura v kameri
popolnoma zniža.
• Če upoštevate naslednje točke, bo čas snemanja daljši.
– Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
– Ko fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
• Največja velikost datoteke s filmom je pribl. 2 GB. Ko velikost datoteke doseže pribl.
2 GB, se snemanje samodejno zaustavi, če je možnost [
File Format] nastavljena
na [MP4], oz. se samodejno ustvari nova datoteka s filmom, če je možnost [
File
Format] nastavljena na [AVCHD].
• Najdaljši neprekinjeni čas snemanja je približno 29 minut.
SI
50
Tehnični podatki
Fotoaparat
[Sistem]
Vrsta fotoaparata: digitalni fotoaparat
z zamenljivim objektivom
Objektiv: objektiv Sony E-mount
[Slikovni senzor]
Format slike:
polna velikost 35 mm (35,6 mm ×
23,8 mm), slikovni senzor CMOS
Skupno število slikovnih pik
fotoaparata:
pribl. 12 430 000 slikovnih pik
Efektivno število slikovnih pik
fotoaparata:
pribl. 12 200 000 slikovnih pik
[Odpornost na prah]
Sistem: premaz zaščite polnjenja
na slikovnem senzorju
in mehanizem za premik
slikovnega senzorja
[Sistem samodejnega ostrenja]
Sistem:
sistem zaznavanja kontrasta,
25 točk
Obseg občutljivosti:
od –4 EV do +20 EV
(ob enakovredni občutljivosti
ISO 100 z objektivom F2.0 )
Osvetljevalec AF: pribl. od 0,3 m
do 3 m (pri uporabi objektiva
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)
[Elektronsko iskalo]
Tip: elektronsko iskalo
Skupno število pik: 2 359 296 točk
Pokritost okvirja: 100%
Povečava: 0,71 × z objektivom 50 mm
v neskončnosti, –1 m–1
Očesna točka: pribl. 27 mm od
okularja, 22 mm od okvirja
okularja na –1 m–1 (v skladu
s standardom CIPA)
Nastavitev diopterja: od –4.0 m–1
do +3.0 m–1
[LCD-monitor]
LCD-plošča: 7,5 cm (tip 3.0),
pogon TFT
Skupno število pik: 921 600
[Nastavitev osvetlitve]
Metoda merjenja: 1 200-consko
ocenjevalno merjenje
Obseg merjenja: od –3 EV do +20 EV
(ob enakovredni občutljivosti
ISO 100 z objektivom F2.0)
Občutljivost ISO (indeks priporočene
osvetlitve):
Fotografije: ISO 100 do 409 600
(razširjeni ISO 50), [ISO AUTO]
(ISO 100 do 12 800)
Filmi: ISO 200 do enakovredno
409 600, [ISO AUTO] (ISO 200
do enakovredno 25 600)
Izravnava osvetlitve: ±5.0 EV
(omogoča preklapljanje
med 1/3in1/2 koraka EV)
Uporaba gumba za izravnavo
osvetlitve: ± 3 EV
(1/3 koraka EV)
SI
51
Tehnični podatki
[Zaklop]
Tip: elektronsko upravljan, navpični
pomik, tip goriščne ravnine
Obseg hitrosti:
Fotografije: od 1/8 000 sekunde
do 30 sekund, BULB
Filmi: od 1/8 000 sekunde do
1/4 sekunde (1/3 koraka)
Naprave, združljive s formatom
1080 60i do 1/60 sekunde
v načinu AUTO (do 1/30 sekunde
v načinu samodejni počasni
zaklop) naprave, združljive
s 1080 50i do 1/50 sekunde
v načinu AUTO (do 1/25 sekunde
v načinu samodejni počasni
zaklop)
Hitrost sinhronizacije bliskavice:
1/250 sekunde
[Neprekinjeno fotografiranje]
Hitrost neprekinjenega
fotografiranja:
največ 2,5 slike na sekundo*
Snemanje v načinu [Spd Priority
Cont.]: največ 5 slik na sekundo
* Glede na naše pogoje merjenja. Hitrost
neprekinjenega fotografiranja je lahko
glede na pogoje fotografiranja manjša.
Število neprekinjenih posnetkov:
Snemanje v načinu
[Spd Priority Cont.]:
Extra fine 65 slik
Med neprekinjenim snemanjem:
Extra fine 88 slik
[Format zapisovanja]
Format datoteke: podpira JPEG
(DCF razl. 2.0, Exif razl. 2.3, MPF
Baseline), RAW (oblika zapisa
Sony ARW 2.3)
Film (format XAVC S): podpira
formate MPEG-4 AVC/
H.264 XAVC S razl. 1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: LPCM 2ch
(48 kHz 16 bitov)
Film (format AVCHD): združljivo
s formatom AVCHD razl. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: Dolby Digital 2ch,
opremljen z Dolby Digital
Stereo Creator
• Izdelano na podlagi licence
podjetja Dolby Laboratories.
Film (oblika zapisa MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Zapisovalni medij]
medij Memory Stick PRO Duo,
kartica SD
[Vhodni/izhodni priključki]
Priključek Multi/Micro USB*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: mikro priključek HDMI
tipa D
priključek m (mikrofon): mini stereo
priključek
3,5 mm
priključek i (slušalke): mini stereo
priključek
3,5 mm
* Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
SI
52
Tehnični podatki
[Napajanje, splošno]
Paket baterij: paket akumulatorskih
baterij NP-FW50
[Poraba energije]
Pri uporabi objektiva FE 28-70 mm
F3.5-5.6 OSS
Pri uporabi iskala:
pribl. 3,0 W
Pri uporabi monitorja:
pribl. 2,4 W
[Drugo]
Exif Print: združljivo
DPOF: združljivo
PRINT Image Matching III:
združljivo
Mere: 126,9 mm × 94,4 mm ×
48,2 mm (Š/V/D, brez
izbočenih delov)
Teža:
pribl. 489 g (z baterijo in medijem
medij Memory Stick PRO Duo)
pribl. 446 g (samo ohišje)
Delovna temperatura: od 0 do 40 °C
[Brezžični LAN]
Podprta oblika: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčni pas: pasovna širina
2,4 GHz
Varnost: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Način povezave: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ročno
Način dostopa: infrastrukturni način
NFC: združljivo
z NFC Forum Type 3 Tag
Št. modela WW328274
Polnilnik baterij BC-TRW
Vhodna napetost: AC 100 V do
240 V, 50 Hz/60 Hz, 6 W
Izhodna napetost: 8,4 V DC, 0,4 A
Obseg delovne temperature:
od 0 do 40 °C
Obseg temperature shranjevanja:
od –20 do +60 °C
Omrežni napajalnik AC-UD10/
AC-UUD11
Napajanje: AC 100 V do 240 V,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izhodna napetost: DC 5 V, 0,5 A
Paket akumulatorskih
baterij NP-FW50
Tip baterije: litij-ionska baterija
Največja napetost: 8,4 V enosmerne
napetosti
Nazivna napetost: 7,2 V DC
Največja napetost polnjenja:
8,4 V DC
Največji tok polnjenja: 1,02 A
Zmogljivost: običajno 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Najmanj: 7,3 Wh (1 020 mAh)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
SI
53
Tehnični podatki
Združljivost slikovnih podatkov
• Ta kamera je skladna z globalnim
standardom DCF (Design rule
for Camera File system), ki ga je
vzpostavilo združenje JEITA
(Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Predvajanje fotografij, ki so bile
posnete s fotoaparatom ali drugo
opremo, in predvajanje fotografij,
ki so bile posnete ali urejene
z drugo opremo, s tem
fotoaparatom ni zagotovljeno.
SI
54
Blagovne znamke
• Memory Stick in
sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
• XAVC S in
sta zaščiteni
blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
• »AVCHD Progressive« in logotip
»AVCHD Progressive« sta blagovni
znamki podjetij Panasonic
Corporation in Sony Corporation.
• Dolby in simbol DD sta blagovni
znamki družbe Dolby Laboratories.
• Izraza HDMI in
HDMI High-Definition Multimedia
Interface ter logotip HDMI so
blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke podjetja HDMI
Licensing LLC v ZDA in drugih
državah.
• Windows je zaščitena blagovna
znamka družbe Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
• Mac je zaščitena blagovna znamka
družbe Apple Inc. v ZDA in drugih
državah.
• iOS je zaščitena blagovna znamka
podjetja Cisco Systems, Inc.
• iPhone in iPad sta blagovni znamki
podjetja Apple Inc., zaščiteni v ZDA
in drugih državah.
• Logotip SDXC je blagovna znamka
družbe SD-3C, LLC.
• Android in Google Play sta blagovni
znamki družbe Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi
PROTECTED SET-UP so zaščitene
blagovne znamke družbe Wi-Fi
Alliance.
• Oznaka N je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka družbe
NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih
državah.
Tehnični podatki
• DLNA in DLNA CERTIFIED sta
zaščiteni blagovni znamki družbe
Digital Living Network Alliance.
• Facebook in logotip »f« sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
družbe Facebook, Inc.
• YouTube in logotip YouTube sta
blagovni znamki ali zaščiteni blagovni
znamki družbe Google Inc.
• Eye-Fi je blagovna znamka družbe
Eye-Fi, Inc.
• Poleg teh so imena sistemov in
izdelkov, uporabljena v tem
priročniku, na splošno blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke
svojih razvijalcev ali proizvajalcev.
Vendar oznaki ™ in ® v tem
priročniku nista uporabljeni
v vseh primerih.
Dodatne informacije o tem izdelku
in odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja so na voljo na spletni strani
za podporo strankam.
SI
55
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising