Sony | NEX-5NK | Sony NEX-5NK NEX-5N Ohišje s standardnim objektivom z zoomom Navodila za uporabo

4-288-916-12(1)
Digitalni fotoaparat z
izmenljivim objektivom
Priprava fotoaparata
Osnovno delovanje
Uporaba funkcij snemanja
Navodila za uporabo
E-mount
Uporaba funkcij
predvajanja
Preverjanje razpoložljivih
funkcij
Uvažanje slik na
računalnik
Drugo
SL
NEX-5N
Zapis o lastništvu
Na dnu strani se nahajata ime modela in serijska številka. Zapišite serijsko številko na črto.
Navedite te številke, kadar potrebujete pomoč pri pooblaščenem Sony prodajalcu.
Št. Modela: NEX-5N
Serijska Št.: _____________________________
OPOZORILO
Da preprečite nevarnost vžiga ali električnega udara, naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI
SHRANITE TA PRIROČNIK.
POZOR!
DA NE BI PRIŠLO DO POŽARA ALI
ELEKTRIČNEGA UDARA, POZORNO
PREBERITE NASLEDNJA NAVODILA.
Če oblika vtiča ne ustreza omrežni vtičnici, uporabite adapter z ustrezno konfiguracijo.
2
POZOR
[ Akumulatorska baterija
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko eksplodira in povzroči požar ali celo kemične
opekline. Upoštevajte naslednja opozorila:
• Ne razstavljajte baterije.
• Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na tla
in da na baterijo ne stopite.
• Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da kovinski predmeti ne pridejo v stik s
priključki baterije.
• Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam nad 60°C, na primer v avtomobilu,
parkiranem na soncu.
• Ne vreči baterije v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske baterije.
• Baterijo polnite s polnilnikom za Sony baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje
akumulatorskih baterij.
• Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
• Pazite, da bo baterija suha.
• Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne vrste, ki jo priporoča Sony.
• Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte navodila.
3
[ Polnilnik baterije
Tudi če lučka CHARGE ne sveti, polnilnik ni izključen iz omrežja vse dokler ga ne
izključite iz omrežne vtičnice. Če se med uporabo polnilnika pojavi težava, takoj izklopite
fotoaparat tako, da izvlečete vtič iz omrežne vtičnice.
Omrežni kabel, če je priložen, je izdelan posebej za ta fotoaparat. Ne uporabljajte ga z
nobeno drugo električno napravo.
4
Za kupce v Evropi
[ Opomba za kupce v državah, kjer veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je družba Sony 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075,
Japonska. Pooblaščeni predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za popravila in garancijske
zahtevke se obrnite na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Ta izdelek je bil testiran in je v skladu z omejitvami, kot jih določa EMC direktiva za
uporabo povezovalnih kablov krajših od 3 metrov.
[ Opozorilo
Elektromagnetna polja pri določeni frekvenci vplivajo na sliko in zvok na tej napravi.
[ Opomba
Če statična elektrika ali elektromagnetizem povzroči prekinitev prenosa podatkov,
ponovno zaženite aplikacijo ali odklopite in ponovno priklopite povezovalni kabel (USB,
itd.).
5
[ Odpadna električna in elektronska oprema (velja za Evropsko
Unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z
izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo.
S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
[ Odpadne izrabljene akumulatorske baterije (velja za države EU in
druge evropske države s sistemom zbiranja ločenih odpadkov)
Z baterijami označenimi s tem simbolom ne ravnamo kot z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Pri izdelkih, kjer je
zaradi varnosti, delovanja ali ohranjanja podatkov potreben stalen stik z
vgrajeno baterijo, se pri zamenjavi posvetujte s pooblaščenim in primerno usposobljenim
osebjem.
Pri vse drugih baterijah si preberite poglavje o zamenjavi baterije, da boste to opravili na
ustrezen način. Baterijo oddajte na posebnem zbirnem mestu, kjer se potem preda v
ustrezno reciklažo. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na
upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
6
Vsebina
Priprava fotoaparata
Preverjanje priložene opreme ....................................................... 9
Posamezni deli ............................................................................ 10
Polnjenje akumulatorske baterije ............................................... 15
Vstavljanje polne akumulatorske baterije ................................... 17
Namestitev/odstranitev objektiva ............................................... 19
Vstavljanje spominske kartice (ni priložena) ............................. 21
Namestitev bliskavice ................................................................. 23
Vklop fotoaparata in nastavitev datuma ..................................... 25
Osnovno delovanje
Snemanje slik .............................................................................. 27
Snemanje filmov ......................................................................... 29
Predvajanje slik .......................................................................... 30
Izbris slik ..................................................................................... 32
Upravljanje fotoaparata .............................................................. 33
Uporaba funkcije vodnika za uporabo fotoaparata .................... 37
Uporaba funkcij snemanja
Nastavitev funkcije z uporabo načina "Photo Creativity" .........
Prilagoditev svetlosti slike..........................................................
Uporaba samosprožilca ..............................................................
Zaporedno slikanje .....................................................................
Spreminjanje prikaza na zaslonu (DISP)....................................
Slikanje z različnimi načini ........................................................
Izbor načina bliskavice ...............................................................
Izbor velikosti slike/nastavitev za snemanje ..............................
38
41
41
42
43
44
48
49
Uporaba funkcij predvajanja
Povečanje predvajanje slike (Enlarge Image) ............................ 52
Prikaz seznama slik .................................................................... 53
Prikaz slik na televizorju ............................................................ 54
7
Preverjanje razpoložljivih funkcij
Seznam menija ........................................................................... 55
Funkcije, ki so na voljo pri posamezne načinu slikanja ............. 63
Razpoložljivi načini bliskavice .................................................. 64
Uvažanje slik na računalnik
Namestitev programske opreme................................................. 65
Uporaba priložene programske opreme ..................................... 67
Ustvarjanje diska s filmi............................................................. 68
Drugo
Značilnosti posameznega tipa diska ...........................................
Preverjanje števila posnetih slik .................................................
Več informacij o fotoaparatu......................................................
Odpravljanje težav......................................................................
Opombe o uporabi fotoaparata ...................................................
Tehnični podatki.........................................................................
Abecedno kazalo ........................................................................
Ta navodila za uporabo obsegajo več modelov z različnimi objektivi.
Ime modela je odvisen od priloženega objektiva.
Ime modela
8
Objektiv
NEX-5N
Brez
NEX-5ND
E18 – 55 mm in E16 mm
NEX-5NK
E18 – 55 mm
NEX-5NY
E55 – 210 mm in E18 – 55 mm
70
73
77
78
82
87
92
Priprava fotoaparata
Preverjanje priložene opreme
Najprej preverite ime modela vašega fotoaparata (stran 8). Priložena oprema je
odvisna od posameznega modela. Številka v oklepajih pomeni število kosov.
x Priložena oprema
• Fotoaparat (1)
• Polnilnik baterije BC-VW1 (1)
– Programska oprema za α
fotoaparat)
– α priročnik
• Navodila za uporabo (ta navodila)
(1)
Priprava fotoaparata
x NEX-5N
• Omrežni kabel (1)
• Pokrov (1) (pritrjen na fotoaparat)
x NEX-5ND
• Akumulatorska baterija NP-FW50
(1)
• E16 mm enojni objektiv z
izostritvijo/pokrov za objektiv/
pokrov za zadnji del objektiva (1)
• E18 – 55 mm objektiv z
zoomiranjem/pokrov za objektiv
(1) (pritrjen na fotoaparat)/obroč
za objektiv (1)
• USB kabel (1)
x NEX-5NK
• Naramni pas (1)
• E18 – 50 mm objektiv z
zoomiranjem/pokrov za objektiv
(1) (pritrjen na fotoaparat)/
pokrivalo za objektiv (1)
x NEX-5NY
• Bliskavica HVL-F7S (1)/škatla za
bliskavico (1)
• CD-ROM (1)
• E18 – 55 mm objektiv z
zoomiranjem/pokrov za objektiv
(1) (pritrjen na fotoaparat)/
pokrivalo za objektiv (1)
• E55 – 210 mm objektiv z
zoomiranjem/pokrov za objektiv
(1) (pritrjen na fotoaparat)/obroč
za objektiv (1)
9
Posamezni deli
Več informacij najdete na navedenih straneh.
Priprava fotoaparata
Z odstranjenim objektivom
A Stikalo ON/OFF
B Sprožilec
C Senzor za daljinsko upravljanje
D AF osvetljevalec/lučka
samosprožilca/lučka Smile
Shutter
E Zvočnik
F Mikrofon1)
G Pametni priključek za dodatno
opremo 2 2)
H Objektiv
I Tipka za sprostitev objektiva
J Priklop
K Slikovni senzor3)
L Kontakt objektiva3)
1)
Med snemanjem filmov ne
prekrivati tega dela.
2) Lahko priključite tudi dodatno
opremo za pametni priključek za
dodatno opremo
3) Tega dela se ne smete neposredno
dotikati.
10
A Priključek
(USB)
B Kavelj za naramni trak
Priporočamo, da fotoaparat
uporabite skupaj z naramnim
pasom, da vam fotoaparat ne more
pasti na tla.
Priprava fotoaparata
C Priključek HDMI
D Svetlobni senzor
E LCD zaslon/zaslon na dotik
Gibljivi LCD zaslon fotoaparata
omogoča fleksibilne položaje
snemanja.
F Tipka
(predvajanje)
G Tipka MOVIE
H Nadzorno kolesce
I Mehke tipke
11
x Bliskavica HVL-F7S
Priprava fotoaparata
A Pokrov prostora za baterijo/
spominsko kartico
B Priključek za stojalo
• Uporabite stojalo z vijakom, ki je
krajši od 5,5 mm. V primeru
daljšega vijaka stojala ne boste
mogli priviti v priključek na
fotoaparatu.
C
oznaka slikovnega senzorja
D Lučka delovanja
E Predal za baterijo
F Reža za spominsko kartico
G Pokrov za priključitev
izmeničnega napajalnika ACPW20 (ni priložen)
12
A Vijak
B Bliskavica*
C Priključek*
* Tega dela se ne smete neposredno
dotikati.
Če je umazan, ga obrišite z mehko
čisto krpo.
x Objektiv
Tehnične podatke o objektivu si
lahko ogledate na strani 89.
E16 mm F2.8 (priložen
enoti NEX-5ND)
E18 - 55 mm F3.5-5.6 OSS
(priložen enoti NEX-5ND/
5NK/5NY)
Priprava fotoaparata
A Indeks pretvornika*
B Obroč za izostritev
C Kontakti objektiva**
D Oznaka za namestitev
* Pretvornik ni priložen.
** Tega dela se ne smete neposredno
dotikati.
A Priključek za pokrivalo
B Obroč za izostritev
C Obroč za zoomiranje
D Skala goriščne dolžine
E Oznaka goriščne dolžine
F Kontakti objektiva*
G Oznaka za namestitev
* Tega dela se ne smete neposredno
dotikati.
13
E55 - 210 mm F4.5-6.3 OSS
(priložen enoti NEX-5NY)
Priprava fotoaparata
A Obroč za izostritev
B Obroč za zoomiranje
C Skala goriščne dolžine
D Oznaka goriščne dolžine
E Kontakti objektiva*
F Oznaka za namestitev
* Tega dela se ne smete neposredno
dotikati.
14
Polnjenje akumulatorske baterije
Ko prvič uporabite fotoaparat, morate napolniti NP-FW50 "InfoLITHIUM"
akumulatorsko baterijo (priložena).
"InfoLITHIUM" akumulatorsko baterijo lahko polnite, čeprav je še niste
povsem izpraznili. Lahko jo tudi uporabljate, ko še ni povsem napolnjena.
1
Vstavite baterijo v polnilec za
baterije.
• Vstavite jo tako, da se zaskoči.
Priključite polnilnik baterije v
stensko vtičnico.
Pričakovan čas
polnjenja
250 minut
• Čas polnjenja popolnoma izpraznjene
akumulatorske baterije pri temperaturi
25 °C
Napajalni kabel
• Po končanem polnjenju se lučka
CHARGE izklopi.
Lučka CHARGE
Priprava fotoaparata
2
15
Opombe
Priprava fotoaparata
16
• Čas polnjenja je odvisen od preostale kapacitete akumulatorske baterije ali
pogojev polnjenja.
• Priporočamo, da akumulatorsko baterijo polnite pri temperaturi okolice med
25 °C in 30 °C. Lahko se zgodi, da polnjenje baterije izven priporočenih
temperature ne bo mogoč.
• Polnilnik baterije priključite na lahko dostopno vtičnico.
• Ko prvič uporabljate baterijo ali če baterije že dlje časa niste uporabljali, utegne
lučka CHARGE hitro utripati. V tem primeru odstranite baterijo iz polnilnika, nato
jo ponovno vstavite in napolnite.
• Ne poskušajte akumulatorske baterije ponovno polniti po končanem polnjenju ali
ko je po polnjenju dlje časa niste uporabljali.
z Uporaba fotoaparata v tujini
Fotoaparat in polnilnik za baterije ter AC-PW20AM omrežni napajalnik (ni
priložen) lahko uporabljate v vsaki državi ali regiji, kjer je napetost električnega
toka med 100 V in 240 V, 50/60 Hz.
Ne uporabljajte elektronskega pretvornika, ker lahko povzročite napake v
delovanju.
Vstavljanje napolnjene akumulatorske
baterije
Pritisnite in sprostite zapiralni
vzvod pokrova baterije in
odprite predal za baterijo.
2
Akumulatorsko baterijo
vstavite do konca in pri tem
pritiskajte na zapiralo z vrhom
baterije.
Priprava fotoaparata
1
Zapiralni vzvod
3
Zaprite predal za baterijo.
x Preverjanje stanja baterije
Prek naslednjih indikatorjev in prikaz odstotka na LCD zaslonu lahko
preverite stanje baterije.
Stanje
baterije
"Battery
exhausted."
Visoko
Nizko
Snemanje slik ni
več možno.
17
Opomba
• Pri določenih pogojih je možno, da prikazan nivo ni pravilen.
z Kaj je "InfoLITHIUM" akumulatorska baterija
"InfoLITHIUM" akumulatorska baterija je litij-ionska akumulatorska baterija s
funkcijami za izmenjavo informacij glede delovanja z vašim fotoaparatom.
Priprava fotoaparata
x Odstranjevanje akumulatorske baterije
Izklopite fotoaparat, prepričajte se, da
lučka "Access" ne sveti, premaknite
zapiralni vzvod v smeri puščice in
izvlecite baterijo. Pazite, da vam baterija
ne pade na tla.
Zapiralni vzvod
18
Namestitev/odstranitev objektiva
Pred namestitvijo ali odstranitvijo objektiva nastavite stikalo za vklop na OFF.
1
Odstranite zaščitni pokrov na
ohišju in na objektivu.
2
Priprava fotoaparata
• Pri zamenjavi objektiva bodite
pozorni na to, da postopek izvedete
v čim krajšem času in na mestih, ki
niso izpostavljena prahu. S tem
preprečite, da bi v notranjost zašli
prašni delci.
Namestite objektiv in pri tem
pazite na poravnavo beli
oznaki na objektivu in na
ohišju.
• Fotoaparat držite obrnjen navzdol in
tako preprečite vstopanje praha v
fotoaparat.
Beli oznaki
3
Zavrtite objektiv v smeri
urinega kazalca, da se
zaskoči v končni položaj.
• Bodite pozorni, da objektiv
namestite ravno.
Opombe
• Ko nameščate objektiv, ne pritiskajte na tipko za sprostitev objektiva.
• Pri nameščanju objektiva ne ravnajte na silo z opremo.
• Za uporabo A-mount objektiva (ni priložen) potrebujete namestitveni vmesnik (ni
priložen). Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo namestitvenega
vmesnika.
19
x Odstranitev objektiva
1
Priprava fotoaparata
20
Do konca pritisnite tipko za
sprostitev objektiva in zavrtite
objektiv v nasprotni smeri
urinega kazalca, dokler se ne
ustavi.
Tipka za sprostitev objektiva
Opombe
• Če v notranjost zaidejo prašni ali drugi majhni delci in pristanejo na površini
slikovnega tipala (del fotoaparata, ki ima isto funkcijo kot film), je to lahko vidno
na sliki glede na okolje snemanja. Fotoaparat je opremljen s protiprašno funkcijo,
s katero preprečite nabiranje prahu na slikovnem senzorju. Kljub temu se
izogibajte menjavi objektivov v prašnem okolju ko nameščate/odklapljate
objektiv.
• Fotoaparat ne shranjevati brez objektiva.
• Če želite uporabiti pokrovčke za ohišje ali zadnjo stran objektiva kupite model
ALC-B1EM (pokrovček za ohišje) ali ALC-R1EM (pokrovček za zadnjo stran
objektiva) (nista priložena).
Vstavljanje spominske kartice
Odprite pokrovček.
2
Vstavite spominsko kartico.
Priprava fotoaparata
1
• Spominsko kartico vstavite kot je
prikazano na sliki.
Bodite pozorni na smer vstavljanja
spominske kartice.
3
Zaprite pokrovček.
x Združljive spominske kartice
Skupaj s fotoaparatom lahko uporabljate naslednje spominske kartice.
Delovanje pa ni zagotovljeno z vsemi vrstami spominskih kartic
Uporabna spominska
kartica
Medij Memory Stick PRO
Duo
Fotografija
Film
(Mark2)
Izraz v teh
navodilih
Medij Memory
Stick PRO Duo
Medij Memory Stick
PRO-HG Duo
SD spominska kartica
(razred 4 ali višji) SD kartica
SDHC spominska kartica
(razred 4 ali višji)
SDXC spominska kartica
(razred 4 ali višji)
Spominske kartice MultiMediaCard ni mogoče uporabljati s tem fotoaparatom.
21
Opomba
• Slik, ki jih posnamete na SDXC spominsko kartico, ni mogoče uvoziti ali jih
predvajati na računalniku ali AV napravah, ki niso združljive s sistemom exFAT.
Pred priključitvijo zunanje naprave na fotoaparat preverite, če je naprava
združljiva s sistemom exFAT. Če fotoaparat povežete z nezdružljivo napravo, se
lahko zgodi, da vas bo naprava pozvala, da formatirate spominsko kartico. Nikoli
se ne odzovite na formatiranje spominske kartice, ker boste s tem izbrisali vse
podatke spominski kartici. (exFAT je sistem datotek, ki se uporablja pri SDXC
spominskih karticah.)
Priprava fotoaparata
x Odstranitev spominske kartice
Preverite, če ni osvetljena lučka delovanje,
odprite pokrov predala za spominske
kartice in enkrat pritisnite spominsko
kartico.
Lučka delovanja
Opomba
• Ko je osvetljena lučka delovanja, ne odstraniti spominske kartice ali
akumulatorske baterije ali izklopiti fotoaparata, ker lahko pride do poškodbe
podatkov.
22
Namestitev bliskavice
Če želite med slikanjem uporabiti bliskavico, namestite priloženo bliskavico.
Bliskavica je vklopljena, ko je dvignjena, in izklopljena, ko je spuščena.
Pred namestitvijo ali odstranitvijo objektiva nastavite stikalo za vklop na OFF.
Bliskavico namestite na
pametni priključek za dodatno
opremo 2 na fotoaparatu.
2
Privijte vijak.
3
Za sprožitev bliskavice
morate bliskavico najprej
dvigniti.
Priprava fotoaparata
1
• Tovarniška nastavitev je
[Autoflash]. Če želite nastavitev
spremeniti, si oglejte stran 48.
• Ko bliskavice ne želite uporabiti, jo
potisnite navzdol.
Opombi
• Bliskavica se napaja prek fotoaparata. Med polnjenjem bliskavice na LCD zaslonu
utripa indikator
. Ko utripa ta indikator, ne morete pritisniti na sprožilec.
• Bliskavico popolnoma vstavite v priključek za dodatno opremo na fotoaparatu.
Preverite, če je bliskavica pravilno nameščena na fotoaparat.
23
z Prenašanje bliskavice
Škatlico za bliskavico lahko pritrdite na
naramni pas. Ko bliskavice ne uporabljate, jo
pospravite v priloženo škatlico.
Priprava fotoaparata
24
Vklop fotoaparata in nastavitev datuma
Ko kamero prvič vklopite, se prikaže zaslon za nastavitev datuma/časa.
1
Za vklop fotoaparata stikalo
za vklop premaknite na
položaj ON.
2
Pritisnite srednji del
nadzornega kolesca ali
pritisnite na OK na zaslonu.
3
S pritiskom na levo ali desno
stran in sredino nadzornega
kolesca izberite vaše
območje.
4
S pritiskom na levo in desno
stran nadzornega kolesca
izberite posamezno postavko
pritisnite zgornji ali spodnji del
ali zavrtite nadzorno kolesce
za nastavitev številčne
vrednosti.
Daylight Svg.: vklop ali izklop
nastavitve funkcije za varčevanje.
Date Format: izbor formata
prikazanega datuma.
• Polnoč je prikazana kot "12:00
AM" in opoldne kot "12:00 PM".
Priprava fotoaparata
Prikaže se zaslon za nastavitev
datuma in časa.
• Za izklop kamere stikalo
premaknite na položaj OFF.
25
5
Za nastavitev drugih postavk ponovite korak 4 in potem
pritisnite srednji del nadzornega kolesca.
Opombi
• Datuma, ure in področja ne morete nastaviti z uporabo zaslona na dotik.
• Fotoaparat ne omogoča dodajanja datuma na slike. S pomočjo programa "PMB",
shranjenega na disku CD-ROM (priložen), lahko slike shranite ali natisnete z
datumom. Podrobnosti si oglejte v "PMB Help" (stran 67).
Priprava fotoaparata
26
x Ponastavitev datuma in časa/Preverjanje trenutne
nastavitve ure
Pritisnite MENU t [Setup] t [Date/Time Setup] (strani 33, 61).
x Vzdrževanje nastavitve datuma in časa
Fotoaparat je opremljen z notranjo akumulatorsko baterijo za vzdrževanje
datuma in časa in drugih nastavitev ne glede na to, ali je fotoaparat vklopljen
ali izklopljen ali je vstavljena baterija. Več informacij o tem najdete na strani
84.
Osnovno delovanje
Snemanje slik
V način
(Intelligent Auto) fotoaparat analizira objekt in omogoča slikanje
z ustreznimi nastavitvami.
1
Za vklop fotoaparata stikalo za vklop premaknite na položaj
ON.
2
Fotoaparat usmerite proti
objektu.
3
Znak funkcije za prepoznavanje
kadrov in vodič
Pri uporabi objektiva z
zoomiranje najprej uporabite
obroč za zoomiranje in potem
izvedite slikanje.
Osnovno delovanje
Ko fotoaparat prepozna kader, se na
zaslonu prikaže znak funkcije
prepoznavanja kadrov: (Night
Scene),
(Tripod Night Scene),
(Night Portrait), (Backlight),
(Backlight Portrait),
(Portrait),
(Landscape), (Macro),
(Spotlight), (Low Brightness),
in
(Baby).
Obroč za
zoomiranje
27
4
Za izostritev pritisnite
sprožilec do polovice.
Po potrditvi izostritve boste zaslišali
opozorilni zvok in osvetlil se bo
indikator z.
Osnovno delovanje
28
Indikator ostrine
5
Pritisnite sprožilec do konca.
Snemanje filmov
1
Za vklop fotoaparata stikalo za vklop premaknite na položaj
ON.
2
Fotoaparat usmerite proti objektu.
3
Za pričetek snemanje
pritisnite tipko MOVIE.
Tipka MOVIE
4
Za prekinitev snemanja ponovno pritisnite tipko MOVIE.
Osnovno delovanje
• Ostrina in svetlost se prilagodita
samodejno.
• Če med snemanjem sprožilec
pritisnite do polovice, lahko hitreje
nastavite ostrino.
Opombe
• Lahko se zgodi, da se bosta med snemanjem filma posnela tudi zvok fotoaparata in
objektiva. Snemanje zvoka lahko izklopite tako, da izberete MENU t [Setup] t
[Movie Audio Rec] t [Off] (stran 61).
• Čas neprekinjenega snemanja filmov je odvisen od temperature okolja in od stanja
fotoaparata.
• Če neprekinjeno snemate dlje časa, se lahko fotoaparat segreje. To je normalno.
Lahko se tudi prikaže opozorilo "Camera overheating. Allow it to cool."
(Fotoaparat se je pregrel. Pustite, da se ohladi.) V tem primeru izklopite fotoaparat
in počakajte, da bo zopet pripravljen na snemanje.
29
Predvajanje slik
1
Pritisnite tipko
(predvajanje).
Na LCD zaslonu se bo prikazala
nazadnje posneta slika.
Tipka
(predvajanje)
Osnovno delovanje
x Izbor slike
Zavrtite nadzorno kolesce ali premaknite zaslon levo ali desno.
x Predvajanje filmov
1
Izberite MENU t [Playback]
t [View Mode] t [Folder
View(MP4)] ali [AVCHD
View].
• Za vrnitev na predvajanje fotografij
izberite [Folder View(Still)].
2
30
Zavrtite nadzorno kolesce in izberite želeni film in potem
pritisnite srednji del nadzornega kolesca ali pritisnite na
želeni film.
Med predvajanjem
filma
Nadzorno kolesce
Uporaba zaslona
na dotik
Pritisnite na X/
N.
Hitro iskanje naprej
Pritisnite na desno stran ali ga
zavrtite v smeri urinega kazalca.
Pritisnite na M.
Hitro iskanje nazaj
Pritisnite na levo stran ali ga
zavrtite v nasprotni smeri urinega
kazalca.
Pritisnite na m.
Počasno predvajanje
naprej
Med začasno ustavitvijo obrnite v
nasprotni smeri urinega kazalca.
Pritisnite na
med začasno
ustavitvijo.
Počasno predvajanje
nazaj*
Med začasno ustavitvijo obrnite v
smeri urinega kazalca.
Pritisnite na
med začasno
ustavitvijo.
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite spodnji del t zgornji/
spodnji del
–
* Film se predvaja po posameznih slikah.
Osnovno delovanje
Začasna prekinitev/
Pritisnite na srednji del.
nadaljevanje predvajanja
31
Izbris slik
Izbrišete lahko sliko, ki je trenutno prikazana.
Osnovno delovanje
1
Prikažite želeno sliko in
pritisnite
(Delete) ali
pritisnite na
na zaslonu.
2
Pritisnite na sredino
nadzornega kolesca ali
pritisnite na OK na zaslonu.
• Za preklic pritisnite
.
OK
z Izbris več slik
Izberite MENU t [Playback] t [Delete] za izbor in izbris več slik hkrati.
32
Upravljanje fotoaparata
Nadzorno kolesce, mehke tipke in zaslon na dotik omogočajo uporabo
številnih funkcij.
x Nadzorno kolesce
Puščica pomeni, da lahko uporabite
nadzorno kolesce.
Osnovno delovanje
Pri snemanju so nadzornemu kolescu dodeljene funkcije DISP (Display
Contents),
(Exposure Comp.) in
(Drive Mode). Pri predvajanju sta
nadzornemu kolescu dodeljeni funkciji DISP (Display Contents) in
(Index
Image).
Ko zavrtite ali pritisnete na zgornji/spodnji/desni/levi del nadzornega kolesca,
lahko izberete želeno nastavitveno postavko. Izbor lahko potrdite s pritiskom
na srednji del nadzornega kolesca.
Ko se na zaslonu prikažejo posamezne
možnosti, se lahko z vrtenjem ali
pritiskom na levo/desno stran ali
spodnji/zgornji del nadzornega kolesca
premikate po možnostih.
33
x Mehke tipke
Mehke tipke imajo različne funkcije, odvisno od vsebine. Trenutno dodeljena
funkcija mehke tipke je prikazana na zaslonu. Za uporabo funkcije, ki je
prikazana v zgornjem desnem delu zaslona pritisnite mehko tipko A. Za
uporabo funkcije, ki je prikazana v spodnjem desnem delu zaslona pritisnite
mehko tipko B. Za uporabo funkcije, ki je prikazana na sredini pritisnite na
srednji del nadzprnega kolesca (mehka tipka C)
A
C
Osnovno delovanje
V tem primeru mehka tipka A
deluje kot tipka MENU in mehka
tipka B kot tipka ?. Mehka tipka
C deluje kot tipka MODE (Shoot
Mode).
B
x Zaslon na dotik
Fotoaparat lahko upravljate tudi s pritiskanjem ali premikanjem prsta po
zaslonu. Če želite izbrati postavko, se jo na zaslonu dotaknite. Za pregled
skritih postavk potegnite s prstom po zaslonu. .
Pritisnite na postavko in jo izberite.
Potegnite s prstom po zaslonu in preglejte
postavke. Postavke na zaslonu se zamenjajo s
tistimi, ki so bile skrite.
34
x Funkcije
Postavke in nastavitve lahko izberete na dva načina - z uporabo nadzornega
kolesca in z dotikom in potegom prsta po zaslonu (zaslon na dotik).
Funkcija
Nadzorno kolesce
Zaslon na dotik
Zavrtite ali pritisnite na
zgornji/spodnji/levi/desni del,
nato pritisnite na sredino.
Pritisnite na želeno postavko.
Prikaz skrite
postavke
Obračajte ali pritiskajte na
zgornji/spodnji del, dokler se
na zaslonu ne prikaže
postavka.
S prstom potegnite gor ali dol
po zaslonu, da se prikaže
želena postavka.
Nastavitev
vrednosti ali
nastavitev
stopnje
neizostrenosti
Zavrtite ga.
Indikator s prstom premaknite.
Predvajanje
naslednje ali
prejšnje slike
Zavrtite ga ali pritisnite na
levi/desni del.
Na predvajalnem zaslonu
potegnite s prstom v levo ali
desno.
Osnovno delovanje
Izbira postavke
35
Opombe
• Večino funkcij lahko upravljate z nadzornim kolescem/mehkimi tipkami in
zaslonom na dotik. Nekatere funkcije pa lahko upravljate samo na en ali drug
način.
• Ne storite naslednjega:
– Ne uporabljajte koničastih predmetov, na primer svinčnika, kemičnega
svinčnika ali nohta,
– Ne držite fotoaparata za zaslon na dotik.
• Zaslon na dotik se morda ne bo odzival, če imate na rokah rokavice.
Osnovno delovanje
36
Uporaba funkcije za pomoč
Fotoaparat je opremljen s funkcijo za pomoč (Help Guide), ki opisujejo
posamezne funkcije, in nasveti za slikanje (Shooting Tips). Te pomoči
funkcije vam bodo v pomoč pri uporabi fotoaparata.
x Funkcija pomoči
Ta funkcija vam bo razložila delovanje izbrane funkcije, spreminjanje
nastavitev itd.
Pomoč lahko skrijete tako, da izberete MENU t [Setup] t [Help Guide
Display] t [Off].
Fotoaparat prikaže tudi nasvete za slika glede na trenutno izbrani način
slikanja.
1 Ko je na spodnjem delu zaslona prikazana oznaka ?, pritisnite tipko na
spodnjem delu fotoaparata (stran 34) ali pritisnite na ? na zaslonu.
Samodejno se prikaže seznam nasvetov za snemanje v skladu s trenutnim
objektom.
Osnovno delovanje
x Nasveti za slikanje
?
2 Pritisnite na zgornji/spodnji del nadzornega kolesca in poiščite želeni
nasvet za snemanje, nato pritisnite na sredino.
• Pritisnite na desno ali levo stran nadzornega kolesca, če želite zamenjati
postavko.
• Za premikajte navzgor in navzdol po nasvetih zavrtite nadzorno kolesce.
z Dostop do vseh nasvetov za slika
Po vseh nasvetih za slikanje lahko brskate prek menija.
1MENU t [Camera] t [Shooting Tip List].
2Poiščite želeni nasvet za slikanje.
Nasvet lahko poiščete v [Table of contents].
37
Uporaba funkcij snemanja
Nastavitev funkcije z uporabo načina "Photo
Creativity"
Fotoaparat lahko upravljate intuitivno, z načinom "Photo Creativity", ker je ta
zaslon za to bolj primeren kot običajen zaslon. Objekt lahko posnamete z
enostavnimi funkcijami in na enostaven način ustvarite kreativne fotografije.
1
Izberite MENU t [Shoot
Mode] t
(Intelligent
Auto).
2
Pritisnite na sredino
nadzornega kolesca.
Ali, pritisnite na
(Photo
Creativity) na zaslonu.
Prikaže se zaslon "Photo Creativity".
3
S pritiskom na desno/levo stran nadzornega kolesca
izberite postavko, ki jo želite nastaviti ali pa pritisnite na
želeno postavko na zaslonu.
(Bkground Defocus): Nastavitev zamegljenosti ozadja.
(Brightness): Nastavitev osvetlitve.
(Color): Nastavitev barve.
(Vividness): Nastavitev jasnosti.
(Picture Effect): Izberete lahko želeni filter za ustvarjanje učinka
med snemanjem.
4
Izberite želeno nastavitev z obračanjem nadzornega
kolesca ali s pritiskom na indikator ali postavko na zaslonu.
• S ponavljanjem korakov 2 do 4 lahko združite razne funkcije.
38
Opomba
• Funkcija "Photo Creativity" je na voljo samo, če je na fotoaparat nameščen
objektiv z E bajonetom.
x Enostavna zameglitev ozadja (Background Defocus
Control)
1
Izberite
2
Z nadzornim kolescem
zmanjšajte ostrino ozadja.
Lahko tudi premaknete
indikator na zaslonu.
(Bkground Defocus) (stran 38).
Opomba
• Učinek neizostrenosti morda ne bo viden, kar je odvisno od oddaljenosti objekta in
od uporabljenega objektiva.
Uporaba funkcij snemanja
: sliko izostrite.
: zmanjšajte ostrino slike.
• Izberite AUTO za vrnitev na
osnovno stanje.
• Film lahko posnamete z vrednostjo
za učinek neizostrenosti.
z Boljši rezultat funkcije "Background Defocus"
• Premaknite se bližje objektu.
• Povečajte razdaljo med objektom in ozadjem.
39
x Slikovni učinki (Picture Effect)
1
Izberite
2
Z obračanjem nadzornega kolesca izberite želeni učinek.
Želeni učinek lahko izberete tudi tako, da premaknete
zaslon gor ali dol in.
(Picture Effect) (stran 38).
(Off): Funkcija "Picture Effect" se ne uporabi.
(Toy Camera): Ustvari fotografijo z učinkom otroškega fotoaparata
(Toy Camera) , z zasenčenimi koti in poudarjenimi barvami.
(Posterization: Color): Z močnim poudarjanjem osnovnih barv
ustvari visok kontrast.
(Posterization: B/W): Ustvari visok kontrast, abstrakten izgled v
črno-beli.
(Pop Color): S poudarjanjem barvnih tonov ustvari jasno sliko.
(Retro Photo): Ustvari izgled stare fotografije z barvnimi toni 'sepia'
in zbledelim kontrastom.
(Partial Color): Ustvari sliko, ki ohrani določeno
barvo, ostale pa pretvori v črno in belo.
(Soft High-key): Ustvari sliko z določeno atmosfero: svetla,
transparentna, eterična, nežna, mehka.
(High Contrast Mono.): Ustvari sliko z visokim kontrastom, v črnobeli barvi.
• Uporabite lahko več slikovnih učinkov. Izberite MENU t
[Brightness/Color] t [Picture Effect].
40
Prilagoditev svetlosti slike (kompenzacija
svetlosti)
Svetlost lahko prilagodite v 1/3 EV korakih v obsegu od -3.0 EV do +3.0 EV.
Pritisnite
(Exposure
Comp.) na nadzornem
kolescu.
2
Zavrtite nadzorno kolesce in izberite želeno vrednost, nato
pritisnite na sredino.
Ali: izberite želeno vrednost s premikom indikatorja na
zaslonu.
Če je slika presvetla, nastavite [Exposure Comp.] proti -.
Če je slika pretemna, nastavite [Exposure Comp.] proti +.
Uporaba samosprožilca
1
Pritisnite na
na
nadzornem kolescu.
2
Zavrtite nadzorno kolesce in izberite
(Self-timer).
Ali: premaknite zaslon gor ali dol, da premaknete
(Selftimer) na sredino.
Uporaba funkcij snemanja
1
41
3
Pritisnite "Option", nato z nadzornim kolescem izberite
želeni način in pritisnite na sredino.
Ali: pritisnite na "Option" t želeni način na zaslonu.
(Self-timer: 10 Sec): nastavitev 10-sekundne zakasnitve
samosprožilca. To možnost uporabite, če želite biti tudi vi na sliki.
Ko pritisnete sprožilec, prične utripati lučka samosprožilca in utripa
dokler se ne sproži zaklopka.
(Self-timer: 2 Sec): nastavitev 2-sekunde zakasnitve samosprožilca.
Ta možnost prepreči nejasnosti, ki jih lahko povzročijo tresljaji
fotoaparata pri pritisku sprožilca.
• Za preklic časovnika ponovno pritisnite na
(Drive Mode).
z Zaporedno snemanje slik z uporabo samosprožilca
V
(Drive Mode) izberite
(Self-timer(Cont)). Fotoaparat po desetih
sekundah začne z zaporednim snemanjem.
Zaporedno snemanje slik
Ko pritisnete in držite sprožilec, fotoaparat snema slike neprekinjeno (največ
2,3 slike na sekundo).
42
1
Pritisnite na
(Drive
Mode) na nadzornem
kolescu.
2
Zavrtite nadzorno kolesce in izberite
(Cont. Shooting),
nato pritisnite na sredino.
Ali: premaknite zaslon gor ali dol, da premaknete
(Cont.
Shooting) na sredino, nato nanj pritisnite.
z Zaporedno slikanje pri višji hitrosti
Za slikanje več zaporednih slik (največ 5,5 slik na sekundo) v 'Drive Mode'
izberite
(Speed Priority Cont.). Pri vseh nadaljnjih slikah se uporabita
izostritev in svetlost prve slike.
Spreminjanje prikaza na zaslonu (DISP)
Na nadzornem kolescu
pritisnite DISP (Display
Contents).
2
Večkrat pritisnite DISP in izberite želeni način.
Med slikanjem
Graphic Display: prikaz osnovnih informacij o snemanju. Grafični
prikaz hitrosti zaklopa in vrednosti zaslonke, razen v primeru, ko je
[Shoot Mode] nastavljen na [Sweep Panorama] ali [3D Sweep Panorama].
Display All Info.: prikaz informacij o snemanju.
Big Font Size Disp.: prikaže samo glavne postavke v povečani velikosti.
No Disp. Info.: niso prikazane informacije o snemanju.
Histogram: grafični prikaz delovanja osvetlitve.
Za iskalo: na zaslonu se prikažejo samo informacije o snemanju (brez
slike). Izberite to možnost, če snemate z uporabo iskala (ni priložen).
Med predvajanjem
Display Info.: prikaz informacij o snemanju.
Histogram: grafični prikaz delovanja osvetlitve poleg informacij o
snemanju.
No Disp. Info.: informacije o snemanju se ne prikažejo.
Uporaba funkcij snemanja
1
43
Snemanje z različnimi načini
1
Izberite MENU t [Shoot
Mode].
2
Z nadzornim kolescem izberite želeni način in potem
pritisnite na srednji del nadzornega kolesca.
Ali: premaknite zaslon gor ali dol, da se želeni način
premakne v sredino, nato nanj pritisnite.
(Intelligent Auto): fotoaparat ovrednoti objekt in izvede ustrezne
nastavitve.
SCN (Scene Selection): slikanje s prednastavljenimi nastavitvami
subjekta ali pogojev.
(Anti Motion Blur): zmanjšanje tresljajev fotoaparata pri slikanju
rahlo temnega notranjega kadra ali telefotografije.
(Sweep Panorama): slikanje pri panoramski velikosti.
(3D Sweep Panorama): slikanje 3D panoramskih slik za prikaz na
televizorju, združljivim s 3D formatom.
M (Manual Exposure): prilagoditev hitrosti zaslonke in zaklopke.
S (Shutter Priority): prilagoditev hitrosti zaklopa za prilagoditev
gibanju objekta.
A (Aperture Priority): prilagoditev izostritve ali neizostritve ozadja.
P (Program Auto): samodejno slikanje, ki omogoča prilagoditev
posameznih nastavitev, razen osvetlitve (hitrost zaslonke in zaklopa).
44
x Izbor kadra
1
Izberite SCN (Scene Selection) (stran 44).
2
Zavrtite nadzorno kolesce in izberite želeni način, nato
pritisnite na srednji del nadzornega kolesca.
Ali: premaknite zaslon gor ali dol, da se želeni način
premakne v sredino, nato nanj pritisnite.
x Funkcija "Anti Motion Blur"
Uporabite to funkcijo za snemanje v prostoru, brez uporabe bliskavice, da
zmanjšate motnost objekta.
1
Izberite
2
Slikajte s pritiskom na sprožilec.
Uporaba funkcij snemanja
(Portrait): zameglitev ozadja in izostritev objekta.
(Landscape): slikanje celotnega kadra z zelo visoko ostrino in
živahnimi barvami.
(Macro): slikanje bližnjih objektov, kot so rože, žuželke, hrana ali
majhni predmeti.
(Sports Action): slikanje gibajočih objektov pri visoki hitrosti
zaklopa, tako da objekt izgleda kot, da se ne bi premikal.
(Sunset): za slikanje sončnega zahoda.
(Night Portrait): slikanje portretov v nočnih kadrih.
(Night Scene): slikanje nočnih kadrov brez izgube temne atmosfere.
(Hand-held Twilight): slikanje nočnih kadrov z manj motnjami in
nejasnostmi brez stojala. Slike se obdelajo tako, da se zmanjšajo
nejasnosti, tresljaji fotoaparata in motnje.
(Anti Motion Blur) (stran 44).
Fotoaparat posname več zaporednih slik, nato s procesiranjem slike
zmanjša motnost in šum.
45
x Sweep Panorama/3D Sweep Panorama
Ta funkcija vam omogoča, da iz sestavljenih slik ustvarite panoramsko sliko.
Fotoaparat samodejno zazna obraze in premikajoče se objekte.
1
Izberite
(Sweep Panorama) ali
Panorama) (stran 44).
2
Usmerite fotoaparat proti robu
objekta, nato pritisnite do
konca na sprožilec.
(3D Sweep
Ta del se ne bo prenesel
3
Sledite vodenju na LCD
zaslonu in obračajte
fotoaparat v loku do konca.
Vodilni pas
Opomba
• Fotoaparat posname več zaporednih slik [Sweep Panorama] in zaklop klika do
konca slikanja.
z Premikanje po panoramskih slikah
S pritiskom na srednji del nadzornega kolesca se lahko, ko je prikazana
panoramska slika premikate od
začetka do konca. Za prekinitev ponovno pritisnite na srednji del nadzornega
kolesca. Za predvajanje/začasno ustavitev pritisnite na N/X na zaslonu.
• Panoramske slike se lahko predvajajo s
priloženo programsko opremo "PMB" (stran
67).
• Lahko se zgodi, da panoramske slike, ki so bile
posnete z drugim fotoaparatom ne bodo
prikazane pravilno.
Prikazano območje celotne
46
panoramske slike
x Prioriteta zaklopa
Gibanje premikajočega objekta lahko izrazite na različne načine, kot npr. s
prilagoditvijo hitrosti zaklopa. Pri visoki hitrosti zaklopa lahko zajamete
trenutek gibanja in pri nizki hitrosti zaklopa sled gibanja.
1
Izberite S (Shutter Priority) (stran 44).
2
Zavrtite nadzorni kolesce, izberite želeno vrednost in
pritisnite na srednji del nadzornega kolesca.
Ali: pritisnite na / na zaslonu in izberite želeno
vrednost.
z Hitrost zaklopa
Pri uporabi nizke hitrosti zaklopa se prikaže sled
gibanja objekta, kar ustvari bolj naravno in
dinamično sliko.
Uporaba funkcij snemanja
Pri uporabi visoke hitrosti zaklopa so premikajoči
objekti, kot so tekač in avtomobili, prikazani kot
bi se zaustavili.
x Prioriteta zaslonke
Prilagodite lahko obseg izostritve ali neizostritve ozadja.
1
Izberite A (Aperture Priority) (stran 44).
2
Zavrtite nadzorni kolesce, izberite želeno vrednost in
pritisnite na srednji del nadzornega kolesca.
Ali: pritisnite na
/
na zaslonu in izberite želeno
vrednost.
• Film lahko posnamete z vrednostjo, ki ste jo nastavili s funkcijo
'Aperture Priority'.
47
Izbor načina bliskavice
1
Namestite bliskavico in jo dvignite (stran 23).
2
Pritisnite MENU t [Camera]
t [Flash Mode].
3
Zavrtite nadzorno kolesce, izberite želeni način in pritisnite
na srednji del nadzornega kolesca.
Ali: premaknite zaslon gor ali dol, da se želeni način
premakne v sredino, nato nanj pritisnite
(Flash Off): bliskavica se ne sproži tudi, če je dvignjena.
(Autoflash): bliskavica se sproži v temi ali proti svetlobi.
(Fill-flash): bliskavica se sproži stalno, ko pritisnete sprožilec.
(Slow Sync.): bliskavica se sproži ob vsakem pritisku na sprožilec.
Način snemanja 'Slow sync' vam omogoča snemanje jasnih slik tako
objekta kot tudi ozadja.
(Rear Sync.): bliskavica se sproži pred dokončano osvetlitvijo stalno,
ko pritisnete sprožilec. Slika se tudi sled gibanja objekta, kar omogoča
bolj naravno sliko.
• Razpoložljivost postavk v načinu bliskavice, je odvisna od načina
snemanja (stran 64).
Opomba
• Možnosti [Fill-flash] z [Intelligent Auto] ne morete izbrati.
48
Domet bliskavice
Domet priložene bliskavice je odvisen od ISO občutljivosti in vrednosti
zaslonke.
F2.8
F3.5
F5.6
ISO100
1 – 2.5 m
1–2m
1 – 1.25 m
ISO3200
5.6 – 14 m
4.5 – 11.2 m
2.8 – 7 m
Izbor velikosti slike/nastavitev snemanja
1
Pritisnite tipko MENU.
Ali: pritisnite na MENU na
zaslonu
2
Izberite [Image Size] t [Image Size].
Za snemanje filma izberite [Image Size] t [Record
Setting].
3
Izberite želeni način.
Uporaba funkcij snemanja
Velikost slike določi velikost slikovne datoteke, ki so posname pri slikanju.
Večja je slika, več detajlov se bo ustvarilo pri tiskanju na velik format papirja.
Manjša je slika, več slik lahko posnamete.
V primeru filmov velja, da so večje slike bolj kakovostne.
49
Slike
[Aspect Ratio]: 3:2
Uporaba
L:16M
4912 × 3264 slikovnih točk
Tiskanje do velikosti A3+
M:8.4M
3568 × 2368 slikovnih točk
Tiskanje do velikosti A4
S:4.0M
2448 × 1624 slikovnih točk
[Aspect Ratio]: 16:9
Tiskanje velikosti L/2L
Uporaba
L:14M
4912 × 2760 slikovnih točk
M:7.1M
3568 × 2000 slikovnih točk
S:3.4M
2448 × 1376 slikovnih točk
Prikaz na visokoločljivem
televizorju.
3D Panorama
(16:9)
Slike se posnamejo v velikosti, ki ustreza HD
televizorju.
Vodoravno: 1920 × 1080
(Standard)
Slike se posnamejo v standardni velikosti.
Vodoravno: 4912 × 1080
(Wide)
Slikanje širokih slik.
Vodoravno: 7152 × 1080
Panorama
Velikost slike je odvisna od smeri slikanja (stran 57).
50
(Standard)
Slikanje pri standardnih velikostih.
Navpično: 3872 × 2160
Vodoravno: 8192 × 1856
(Wide)
Slikanje širokih slik.
Navpično: 5536 × 2160
Vodoravno: 12416 × 1856
Movie
[File Format]:
[AVCHD 60i/60p] ali
[AVCHD 50i/50p]
Uporaba
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
24 Mb/s
Snemanje visoki kakovostnih filmov,
formata 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mb/s
Snemanje filmov standardne kakovostni,
formata 1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
28 Mb/s
Snemanje filmov najvišje kakovostni,
formata 1920 × 1080 (60p/50p).
24 Mb/s
Snemanje filmov visoke kakovosti,
formata 1920 × 1080 (24p/25p). Ustvari
kinovodvorani podobno vzdušje.
17 Mb/s
Snemanje filmov standardne kakovostni,
formata 1920 × 1080 (24p/25p). Ustvari
kinodvoransko atmosfero.
Povprečna
bitna hitrost
Uporaba
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
[File Format]: MP4
1440×1080 12M 12 Mb/s
Snemanje filmov, formata 1440 × 1080.
VGA 3M
Snemanje filmov v VGA velikosti.
3 Mb/s
* naprava, združljiva s 1080 60i
** naprava, združljiva s 1080 50i
Opombe
Uporaba funkcij snemanja
Povprečna
bitna hitrost
• Pri tiskanju slik, ki so bile posnete pri razmerju slike 16:9, in panoramske slike se
lahko, da bodo odsekana oba robova.
• Za ustvarjanje diska, program "PMB" filme, posnete z nastavitvijo [60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)] v [Record Setting], pretvori. Ta pretvorba lahko traja nekaj časa.
Poleg tega, diska ni mogoče ustvariti z originalno kakovostjo slike.
• Za ustvarjanje AVCHD diska, program "PMB" filme, posnete z nastavitvijo [60i
24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] v [Record Setting]
pretvori. Ta pretvorba lahko traja nekaj časa. Poleg tega, diska ni mogoče ustvariti
z originalno kakovostjo slike. Če želite obdržati originalno kakovost slike, filme
shranite na Blu-ray Disk.
• Za ogled 60p/50p ali 24p/25p filmov na TV-ju, mora biti TV združljiv s temi
formati. Če uporabite TV, ki ni združljiv, se filmi pretvorijo v 60i/50i in tako
potujejo v TV.
51
Uporaba funkcij predvajanja
Povečanje predvajanje slike (Enlarge Image)
1
Za preklop na način za
predvajanje pritisnite tipko
(predvajanje).
Tipka
(predvajanje)
2
Prikažite sliko, ki jo želite
povečati in potem pritisnite
(Enlarge Image) (srednji del
nadzornega kolesca).
Ali: pritisnite na na zaslonu.
3
Z nadzornimi kolescem izvedite ustrezno prilagoditev.
Ali: pritisnite na ali na zaslonu.
4
Pritisnite zgornjo/spodnjo/levo/desno stran nadzornega
kolesca in izberite del, ki ga želite povečati. Ali: s premikom
slike izberite del, ki ga želite povečati.
• Ko pritisnete na sliko, se slika poveča, s središčem na mestu, na
katerega ste pritisnili.
• Za preklic izberite
.
52
Prikaz seznama slik
1
Za preklop na način za
predvajanje pritisnite tipko
(predvajanje).
Tipka
2
(predvajanje)
Pritisnite
(Image Index) na
nadzornem kolescu.
Hkrati je prikazanih šest slik.
Zavrtite nadzorno kolesce in izberite sliko.
• Slike lahko na hitro pregledate tako, da premikate zaslon gor ali dol.
• Za vrnitev na prikaz ene slike izberite želeno sliko in pritisnite na
srednji del nadzornega kolesca. Ali: pritisnite na želeno sliko.
z Prikaz želene datoteke
Za izbiro želene datoteke izberite merilni
pas na levi strani zaslona z indeksnimi
slikami, nato pritisnite na zgornjo/
spodnjo stran nadzornega kolesca. Mapo
lahko izberete s pritiskom na merilni pas.
Način prikaza lahko spremenite s
pritiskom na sredino merilnega pasu.
Prikaz slik na televizorju
Uporaba funkcij predvajanja
3
53
Prikaz slik na televizorju
Za prikaz posnetih slik na televizorju potrebujete HDMI kabel (ni priložen) in
visokoločljivi televizor s HDMI priključkom.
1
Fotoaparat s HDMI kablom (ni
priložen) priključite na
visokoločljiv televizor.
V HDMI priključek
HDMI kabel
V HDMI
priključek
Opomba
• Na eni strani uporabi HDMI mini vtič in na drugi strani vtič za priključitev na
televizor.
z Ogled 3D slik na 3D TV-ju
3D slike, posnete s fotoaparatom, si lahko ogledate na 3D televizorju,
prikjlučenem v fotoaparat s HDMI kablom (ni priložen).
Izberite MENU t [Playback] t [3D Viewing].
• Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo, priloženih televizorju.
z Uporaba fotoaparata v tujini
Če želite filme, posnete s fotoaparatom, predvajati na TV-ju, morat biti barvni
sistem fotoaparata enak barvnemu sistemu TV-ja.
54
Preverjanje razpoložljivih funkcij
Seznam menija
Ko pritisnete tipko MENU, se na zaslonu prikaže šest postavk menija [Shoot
Mode], [Camera], [Image Size], [Brightness/Color], [Playback] in [Setup]. V
vsaki postavki lahko nastavitev različne nastavitve. Postavke, ki ni mogoče
nastaviti, so obarvane sivo.
x Shoot Mode
Omogoča izbor načina slikanja, kot so osvetlitveni način, panoramski način,
izbor kadra.
Fotoaparat oceni objekt in izvede ustrezne nastavitve.
Slikanje na podlagi prednastavljenih nastavite glede
na objekt in pogoje.
(Portrait/Landscape/Macro/Sports Action/Sunset/
Night Portrait/Night Scene/Hand-held Twilight)
Anti Motion Blur
Zmanjšanje tresljajev fotoaparata pri slikanju nekoliko
temnejšega notranjega kadra ali telefotografije.
Sweep Panorama
Slikanje s panoramsko velikostjo.
3D Sweep Panorama
Snemanje 3D panoramskih slik za predvajanje na
televizorju, združljivem s 3D formatom.
Manual Exposure
Prilagoditev hitrosti zaslonke in zaklopa.
Shutter Priority
Prilagoditev hitrosti zaklopa za izražanje gibanja
objekta.
Aperture Priority
Prilagoditev obsega izostritve ali neizostritve ozadja.
Program Auto
Samodejno slikanje, ki omogoča prilagoditev
nastavitev, razen osvetlitve (hitrost zaklopa in
zaslonke)
Preverjanje razpoložljivih funkcij
Intelligent Auto
Scene Selection
55
x Camera
Omogoča nastavitev funkcij slikanja, kot so zaporedno slikanje, samosprožilec
in bliskavica.
56
Drive Mode
Izbor načina slikanja, kot so zaporedno slikanje,
samosprožilec.
(Single-shot Adv./Continuous Adv./Speed Priority
Cont./Self-timer/Self-timer(Cont.)/ Bracket: Cont./
Remote Cdr.*)
Flash Mode
Izbor metode za sprožitev bliskavice.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear
Sync.)
AF/MF Select
Izbor samodejne izostritve ali ročne izostritve.
(Autofocus/DMF/Manualfocus)
Autofocus Area
Izbor dela za izostritev.
(Multi/Center/Flexible Spot)
Autofocus Mode
Izbor metode samodejne izostritve.
(Single-shot AF/Continuous AF)
Object Tracking
Ohrani ostrino na objektu, medtem ko mu sledite.
(On/Off)
Prec. Dig. Zoom
Nastavitev digitalnega zooma pri uporabi enojnega
objektiva za izostritev.
Face Detection
Samodejno zaznavanje obrazov ljudi in prilagoditev
ostrine in osvetlitve.
(On (Regist. Faces)/On/Off)
Face Registration
Določi ali zamenja osebo, ki naj ima prednost pri
ostritvi.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete
All)
Smile Shutter
Vsakič, ko fotoaparat zazna nasmeh samodejno sproži
zaklop.
(On/Off)
Soft Skin Effect
V načinu "Face Detection" posname gladko kožo.
(On/Off)
Shooting Tip List
Omogoča dostop do vseh nasvetov za slikanje.
LCD Display (DISP)
Preklop informacij, katere želite prikazati v načinu
snemanja na LCD zaslonu.
(Graphic Display/Display All Info./Big Font Size
Disp./No Disp. Info./Histogram/For viewfinder)
Finder Display(DISP)
Preklop informacij, prikazanih v iskalu na zaslonu za
snemanje.
(Disp. Basic Info/Histogram)
DISP Button(Monitor)
S tipko DISP lahko izberete način prikaza za LCD
zaslon.
x Image Size
Omogoča nastavitev velikosti slike, razmerja slike itd.
Still
Image Size
Izbor velikosti slike.
(3:2: L:16M/ M:8.4M/ S:4.0M)
(16:9: L:14M/ M:7.1M/ S:3.4M)
Aspect Ratio
Izbor razmerja slike.
(3:2/16:9)
Quality
Izbor formata stiskanja.
(RAW/RAW & JPEG/Fine/Standard)
3D Panorama
Izbor velikosti 3D panoramske slike.
(16:9/Standard/Wide)
Panorama Direction
Izbira smeri vrtenja fotoaparata pri snemanju 3D
panoramske slike
(Right/Left)
Panorama
Image Size
Izbor velikosti slike.
(Standard/Wide)
Panorama Direction
Izbira smeri vrtenja fotoaparata pri snemanju
panoramske slike
(Right/Left/Up/Down)
Movie
File Format
Izbor formata AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p ali
MP4.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)
Record Setting
Izbor velikosti slike, razmerja slike in kakovosti slike
za filme.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p: 60i/50i 24M
(FX)/60i/50i 17M (FH)/60p/50p 28M (PS)/24p/25p
24M (FX)/24p/25p 17M (FH))
(MP4: 1440×1080 12M/VGA 3M)
Preverjanje razpoložljivih funkcij
Image Size
57
x Brightness/Color
Omogoča prilagoditev nastavitev svetlosti in nastavitev barve.
Exposure Comp.
Kompenzacija svetlosti celotne slike.
(–3.0EV to +3.0EV)
ISO
Nastavitev ISO občutljivosti.
(ISO AUTO/100 - 25600)
White Balance
Prilagoditev tonov barve glede na svetlobne pogoje
okolice.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/
Fluor.: Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day
White/Fluor.: Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom/
Custom Setup)
Metering Mode
Izbor metode za merjenje svetlosti.
(Multi/Center/Spot)
Flash Comp.
Prilagoditev količine svetlobe bliskavice.
(–2.0EV to +2.0EV)
DRO/Auto HDR
Samodejni popravek svetlosti ali kontrasta.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Picture Effect
Snemanje slik z želenimi učinki in ustvarjanje
edistvenega vzdušja.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro
Photo/Soft High-key/Partial Color/High Contrast
Mono./Soft Focus/HDR Painting/Rich-tone Mono./
Miniature)
Creative Style
Izbor metode za obdelavo slike.
(Standard/Vivid/Portrait/Landscape/Sunset/Black &
White)
x Playback
Omogoča nastavitev funkcij predvajanja.
58
Delete
Izbris slik.
(Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files)
Slide Show
Samodejno predvajanje slik.
(Repeat/Interval/Image Type)
View Mode
Omogoča vam, da določite način združevanja
predvajanih slik.
(Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD
View)
Image Index
Izbor števila slik za prikaz na indeksnem zaslonu.
(6 Images/12 Images)
Rotate
Rotacija slik.
Protect
Zaščita slik ali preklic zaščite.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All
Movies(MP4)/Cancel All AVCHD view files)
3D Viewing
Priključitev v TV, združljiv s 3D formatom omogoča
gledanje 3D slik.
Enlarge Image
Povečanje slike.
Volume Settings
Nastavitev glasnosti filma.
Specify Printing
Izbor slike za tiskanje ali izvajanje nastavitev tiskanja.
(DPOF Setup/Date Imprint)
Display Contents
Preklapljanje med informacijami, ki so prikazane na
zaslonu za predvajanje.
(Display Info./Histogram/No Disp. Info.)
x Setup
Omogoča natančnejše nastavitve slikanja ali spreminjanje nastavitev
fotoaparata.
Shooting Settings
Nastavitev AF osvetljevalca za delovanje pri
samodejni izostritvi v temnih prostorih.
(Auto/Off)
Red Eye Reduction
Delovanje pred osvetlitve pri uporabi bliskavice in
preprečevanje pojava rdečih oči.
(On/Off)
FINDER/LCD Setting
Nastavite lahko način preklopa med elektronskim
iskalom (ni priložen) in LCD zaslonom.
(Auto/Manual)
Live View Display
Omogoča vam, da izberete možnost prikaza vrednosti
kompenzacije osvetlitve, itd. na zaslonu.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Auto Review
Nastavitev časa prikaza slike po slikanju.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
Preverjanje razpoložljivih funkcij
AF Illuminator
59
60
Grid Line
Vklop mreže, ki vam bo pomagala pri kompoziciji
slike.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/
Off)
Peaking Level
Obrise izostrenega področja poudari z določeno barvo
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Nastavi barvo, ki naj se uporablja za funkcijo
'peaking'.
(White/Red/Yellow)
MF Assist
Prikaz povečane slike pri ročni izostritvi.
(On/Off)
MF Assist Time
Nastavite lahko dolžino časa za prikaz povečane slike.
(No Limit/5 Sec/2 Sec)
Color Space
Spreminjanje obsega barv.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Nastavitev kompenzacije tresljajev fotoaparata.
(On/Off)
Release w/o Lens
Izklop ali vklop sprožitve zaklopa v primeru, da
nameščen objektiv.
(Enable/Disable)
Eye-Start AF
Nastavite lahko možnost uporabe samodejne ostritve
med uporabo elektronskega iskala (ni priložen).
(On/Off)
Front Curtain Shutter
Nastavite lahko možnost uporabe funkcije
elektronskega zavesnega zaklopa.
(On/Off)
Long Exposure NR
Nastavite zmanjševanja motenj pri slikanju z daljšo
osvetlitvijo.
(On/Off)
High ISO NR
Nastavite zmanjševanja motenj pri ISO občutljivem
slikanju.
(Normal/Low)
Lens Comp.: Shading
Kompenzacija zasenčenih kotov zaslona.
(Auto/Off)
Lens Comp.: Chro.
Aber.
Zmanjšanje barvnega odklona v kotih zaslona.
(Auto/Off)
Lens Comp.: Distortion
Kompenzacija popačenja na zaslonu.
(Auto/Off)
Movie Audio Rec
Nastavitev zvoka za snemanje filma.
(On/Off)
Wind Noise Reduct.
Zmanjševanje šuma vetra med snemanjem filma.
(On/Off)
AF Micro Adj.
Končna nastavitev položaja samodejne ostritve pri
uporabi adapterja LA-EA2 Mount Adaptor (ni
priložen).
(AF Adjustment Setting/amount/Clear)
Main Settings
Menu start
V glavnem meniju lahko izberete meni, ki se prvi
prikaže ali zaslon zadnjega menija.
(Top/Previous)
Custom Key Settings
Dodelitev funkcij različnim tipkam.
(Right Key Setting/Soft key B Setting/Soft key C
Setting/Custom)
Touch Operation
Nastavitev možnosti upravljanja fotoaprata z uporabo
zaslona na dotik.
(On/Off)
Beep
Nastavitev zvoka fotoaparata.
(On/Off)
Nastavitev jezika, ki je prikazan na zaslonu.
Nastavitev datuma in časa.
Area Setting
Izbor območja uporabe fotoaparata.
Help Guide Display
Vklop ali izklop pomoči.
(On/Off)
Power Save
Nastavitev časa za preklop fotoaparata v način za
varčevanje z energijo.
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
LCD Brightness
Nastavitev svetlosti LCD zaslona.
(Auto/Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
Nastavitev svetlosti elektronskega iskala (ni priložen).
(Auto/Manual)
Display Color
Izbor barve LCD zaslona.
(Black/White/Blue/Pink)
Wide Image
Izbor metode za prikaz široke slike.
(Full Screen/Normal)
Playback Display
Izbor metode za predvajanje portretov.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
Preverjanje razpoložljivih funkcij
Language
Date/Time Setup
61
HDMI Resolution
Nastavitev ločljivosti med povezavo s HDMI TV-jem.
(Auto/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
Nastavitev možnosti upravljanja fotoaparata z
daljinskim upravljalnikom, združljivim s funkcijo
"BRAVIA" Sync.
(On/Off)
USB Connection
Izbor metode za USB povezavo.
(Auto/Mass Storage/MTP)
Cleaning Mode
Čiščenje slikovnega senzorja.
Version
Prikaz različice fotoaparata in objektiva.
Demo Mode
Vklop ali izklop demonstracijskega prikaza.
(On/Off)
Reset Default
Ponastavitev tovarniških nastavitev fotoaparata.
Memory Card Tool
Format
Formatiranje spominske kartice.
File Number
Izbor metode za dodelitev številke datoteke.
(Series/Reset)
Folder Name
Ime formata imena mape.
(Standard Form/Date Form)
Select Shoot. Folder
Izbor snemalne mape.
New Folder
Ustvarjanje nove mape.
Recover Image DB
Obnovite podatkovne datoteke filma v primeru napak.
Display Card Space
Prikaz preostalega snemalnega časa za snemanje
filmov in število preostalih posnetkov slik na
spominski kartici.
Eye-Fi Setup*
Upload Settings
Vklop ali izklop funkcije nalaganja podatkov pri
uporabi Eye-Fi kartice.
(On/Off)
* Se prikaže, če v fotoaparat vstavite Eye-Fi kartico (ni priložena). Fotoaparata z
vstavljeno Eye-Fi kartico ne smete uporabljati na letalu. Če je v fotoaparat
vstavljena "Eye-Fi kartica, nastavitev [Upload Settings] nastavite na [Off].
Eye-Fi kartice se lahko uporabljajo samo v državi/regiji nakupa. Eye-Fi kartice
uporabljajte v skladu z zakoni države/regije nakupa.
62
Funkcije, ki so na voljo pri posamezne
načinu slikanja
Funkcije, ki jih lahko uporabljate, so odvisne od izbranega načina slikanja. V
spodnji tabeli znak pomeni, da je funkcija na voljo. Znak - pomeni, da
funkcija ni na voljo.
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabiti, so prikazane v sivi barvi.
Način snemanja
(Intelligent
Auto)
Kompenzacija Samosprožilec Neprekinjeno Zaznavanje
osvetlitve
snemanje
obrazov
–
Slikovni
učinki
–
(Sweep
Panorama)
–
–
–
–
(3D Sweep
Panorama)
–
–
–
–
–
–
Blur)
(Anti Motion
SCN (Scene
Selection)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
P (Program Auto)
A (Aperture
Priority)
S (Shutter Priority)
M (Manual
Exposure)
Preverjanje razpoložljivih funkcij
–
–
Opomba
• Razpoložljive funkcije so lahko poleg načina slikanja omejene tudi z drugimi
pogoji.
63
Razpoložljivi načini bliskavice
Razpoložljivi načini bliskavice so odvisni od načina slikanja in izbrane
funkcije. V spodnji tabeli znak
pomeni, da je funkcija na voljo. Znak pomeni, da funkcija ni na voljo.
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabiti, so prikazane v sivi barvi.
Način snemanja
Bliskavica
izklopljena
Samodejna
bliskavica
(Intelligent
Auto)
Bliskavica
"Fill-flash"
Slow Sync.
Rear Sync.
–
–
–
(Sweep
Panorama)
–
–
–
–
(3D Sweep
Panorama)
–
–
–
–
–
–
–
–
Blur)
(Anti Motion
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SCN (Scene
Selection)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
P (Program Auto)
–
–
A (Aperture
Priority)
–
–
S (Shutter Priority)
–
–
M (Manual
Exposure)
–
–
–
Opombe
64
• Načini bliskavice so lahko poleg načina slikanja omejeni tudi z drugimi pogoji.
• Čeprav ste izbrali ustrezen način bliskavice, se bliskavica ne sprožila, če je ne
dvignete.
• [Autoflash] lahko izberete samo, če je nastavitev [Shoot Mode] nastavljena na
[Intelligent Auto] ali določeno možnost nastavitve [Scene Selection].
Uvažanje slik na računalnik
Namestitev programske opreme
Za obdelavo slik, ki ste jih posneli s fotoaparatom, je na voljo naslednja
programska oprema:
• Sony Image Data Suite
• PMB (Picture Motion Browser) (samo Windows)
Opombi
• Prijavite se kot administrator.
• Če je program "PMB" že nameščen na računalnik in je številka različice že prej
nameščenega programa mižja od programa "PMB" na CD-ROM-u, namestite tudi
program "PMB" iz CD-ROM-a (priložen).
x Windows
Pri uporabljanju priložene programske opreme in uvažanju slik prek USB
povezave kje priporoæljivo naslednje računalniško okolje.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
"PMB"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ali hitrejši
(za predvajanje/urejanje HD filmov: Intel Core Duo 1.66
GHz ali hitrejši/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz ali hitrejši)
Intel Core 2 Duo 2.26 GHz ali hitrejši (HD FX/HD FH),
Intel Core 2 Duo 2.40 GHz ali hitrejši (HD PS))
Spomin: 512 MB ali več (za predvajanje/urejanje HD
filmov: 1 GB ali več)
Trdi disk: prostor na disku, potreben za namestitev - pribl.
500 MB
Prikaz: Ločljivost zaslona: 1024 × 768 slikovnih točk ali
več
"Image Data
Converter"
CPU/spomin: Pentium 4 ali hitrejši/1 GB ali več
Prikaz: 1024 × 768 slikovnih točk ali več
* ne podpira 64-bitne izdaje in izdaje za začetnike. Za uporabo funkcije za ustvarjanje
diskov je potreben program Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 ali
kasnejši.
Uvažanje slik na računalnik
OS (že nameščen)
** ne podpira izdaje za začetnike.
65
1
Vklopite računalnik in vstavite
CD-ROM (priložen) v pogon
za CD-ROM.
Prikaže se namestitveni meni.
2
3
Kliknite na [Install].
• Označite "Sony Image Data Suite" in "PMB" in se držite navodil na
zaslonu.
• Za namestitev med postopkom priključite fotoaparat na računalnik.
• Ko se prikaže sporočilo za potrditev ponovnega zagona, sledite
navodilom na zaslonu in ponovno zaženite računalnik.
• DirectX je pri nekaterih sistemskih okoljih že nameščen.
Po dokončani namestitvi iz pogona odstranite CD-ROM.
Programska oprema je nameščena in na namizju se ustvarita bližnjici.
x Priporočljivo računalniško okolje (Macintosh)
Pri uporabljanju priložene programske opreme in uvažanju slik prek USB
povezave kje priporoæljivo naslednje računalniško okolje.
66
OS (že nameščen)
USB povezava: Mac OS X (v10.3 do v10.6)
"Image Data Converter": Mac OS X v10.5/Mac OS X
v10.6 (Snow Leopard)
"Image Data
Converter"
CPU: Intel procesor, na primer Intel Core Solo / Core Duo
/ Core 2 Duo
Spomin: priporočljivo 1 GB ali več
Prikaz: 1024 × 768 slikovnih točk ali več
1
Vklopite Macintosh in vstavite CD-ROM (priložen) v pogon
za CD-ROM.
2
Dvokliknite ikono CD-ROM.
3
Kopirajte datoteko "IDS_INST.pkg" v mapi "MAC" v ikono
trdega diska.
4
Dvokliknite datoteko "IDS_INST.pkg" v mapi, v katero ste
jo prekopiralo.
Uporaba priložene programske opreme
x "PMB"
S programom "PMB" lahko delate naslednje:
• Uvozite slike, posnete s fotoaparatom in jih prikažete na monitorju.
• Slike, shranjene na računalniku, lahko predvajate po datumih snemanja v
prikazu koledarja.
• Slike lahko shranite in natisnete fotografije z datumom.
Več informacij o programi "PMB" lahko najdete v pomoči programa (PMB
Help). Za zagon pomoči kliknite
(PMB Help), ki je po namestitvi
prikazana na namizju. Ali kliknite [Start] t [All Programs] t [PMB] t
[PMB Help].
Opomba
• Program "PMB" ni združljiv z Macintoshem.
x "Sony Image Data Suite"
S programom "Sony Image Data Suite" lahko urejate slike, ki so posnete v
RAW formatu, z raznimi popravki, na primer tonalne krivulje in ostrine.
Poleg tega lahko prikažete in primerjate RAW/JPEG slike, posnete s tem
fotoaparatom.
Podrobnosti o programu "Image Data Converter" si oglejte v pomoči "Help".
Uvažanje slik na računalnik
Več informacij o programu lahko najdete na spletni strani (samo v angleščini):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Dodatne informacije o programu "Sony Image Data Suite" (samo v
angleščini):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
67
Ustvarjanje diska s filmi
Ustvarite lahko disk s filmi v AVCHD View formatu, ki ste jih posneli s
fotoaparatom. Izberite metodo, ki najbolj ustreza vašemu predvajalniku diska.
Za uvoz filmov v AVCHD formatu na računalnik uporabite program "PMB".
Več informacij o ustvarjanju diska s programom "PMB" lahko najdete v
pomoči programa.
Predvajalnik
Tip diska Značilnosti
Naprava za predvajanje
Blu-ray diskov
(Blu-ray disc predvajalnik,
PlayStation®3, itd.)
Blu-ray disk omogoča snemanje
visokoločljivih (HD) filmov z daljšim
trajanjem kot DVD diski.
Naprave za predvajanje
datotek v formatu
AVCHD
(Sony Blu-ray disc
predvajalnik,
PlayStation®3 itd.)
Visokoločljivi (HD) filmi se lahko
posnamejo na DVD medije, kot so DVDR diski in ustvari se visokoločljivi (HD)
disk.
Diska s sliko visoke razločljivosti (HD)
ne morete predvajati na običajnem DVD
predvajalniku.
Običajne naprave za
predvajanje DVD diskov
(DVD predvajalnik,
računalniki z DVD pogono
itd.)
Filmi standardne ločljivosti (STD), ki so
bili pretvorjeni iz visokoločljivih (HD)
filmih, se lahko posnamejo na DVD
medij, kot so DVD-R diski ustvari se disk
standardne kakovosti (STD).
x Ustvarjanje diska z uporabo računalnika
S pomočjo programa "PMB" lahko AVCHD View filme uvozite v računalnik
in ustvarite disk formata AVCHD ali disk s sliko standardne razločljivosti
(STD). Podrobnosti o načinu ustvarjanja diskov s programom "PMB" si
oglejte v "PMB Help".
Opombe
• Za ustvarjanje Blu-ray Diska je potrebno namestiti program [BD Add-on
Software] na zaslonu za nasmestitev programa "PMB".
• "PlayStation®3" ni na voljo v vseh državah.
• Filme, posnete z nastavitvijo [60p 28M (PS)/50p 28M(PS)] v [Record Setting],
program "PMB" pretvori in omogoči ustvarjanje diska. Ta pretvorba utegne trajati
dlje časa. Diska pa ni mogoče ustvariti z originalno kakovostjo slike.
68
• Filmi "AVCHD View movies" so filmi, posneti v načinu [AVCHD 60i/60p] ali
[AVCHD 50i/50p] pod [File Format].
x Ustvarjanje diska z drugo napravo (ne z
računalnikom)
Disk lahko ustvarite tudi z Blu-ray Disc snemalnikom in DVD
zapisovalnikom.
Vrsta diska, ki ga lahko ustvarite, je odvisna od uporabljene naprave.
Naprava
Vrsta diska
Blu-ray Disc snemalnik: za
ustvarjanje Blu-ray diska ali
DVD-ja s standardno
kakovostjo slike (STD)
DVD zapisovalnik, ki ni
DVDirect Express: za
ustvarjanje AVCHD diska ali
DVD-ja s standardno
kakovostjo slike (STD)
Opombe
• Podrobnosti o ustvarjanju diska si oglejte v navodilih za uporabo naprave, ki jo
uporabljate.
• Če ustvarite disk z uporabo Sony DVDirect (DVD zapisovalnik), uporabite režo
za spominsko kartico na DVD zapisovalniku ali priključite DVD zapisovalnik
prek USB povezave, da boste omogočili prenos podatkov.
• Če uporabite Sony DVDirect (DVD zapisovalnik), se prepričajte, da je strojna
oprema posodobljena na najnovejšo različico.
Podrobnosti si oglejte na spletni strani:
http://sony.storagesupport.com/
Uvažanje slik na računalnik
HDD snemalnik, itd: za
ustvarjanje DVD-ja s
standardno kakovostjo slike
(STD)
69
Drugo
Preverjanje števila posnetih slik
Ko vstavite spominsko kartico v
fotoaparat in stikalo za vklop nastavite
na "ON", se na LCD zaslonu prikaže
število slik, ki jih lahko posnamete (če
nadaljujete s slikanjem pri trenutnih
nastavitvah).
Opombi
• Ko rumeno utripa številka "0" (število slik, ki jih je mogoče posneti), je spominska
kartica polna. Vstavite novo spominsko kartico ali izbrišite slike iz trenutne
spominske kartice (stran 32).
• Če rumeno utripa napis "NO CARD" (število slik, ki jih je mogoče posneti), to
pomeni, da niste vstavili nobene spominske kartice. Vstavite spominsko kartico.
x Število slik in čas snemanja filmov, ki jih lahko
posnamete na spominsko kartico
Število slik
V tabeli je prikazano približno število slik, ki jih lahko posnamete na
spominsko kartico formatirano s tem fotoaparatom. Vrednosti so bile določene
na podlagi Sonyjevih standardnih spominskih karticah. Vrednosti se lahko
razlikujejo glede na pogoje snemanja.
Velikost slike: L 16M
Razmerje slike: 3:2*
(enota: slike)
Zmogljivost
Kakovost
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
Standard
410
820
1650
3300
6700
Fine
290
590
1150
2400
4800
80
155
320
640
1250
105
215
440
880
1750
RAW & JPEG
RAW
* Če je [Aspect ratio] nastavljeno na [16:9], lahko posnamete več slik, kot pa je
prikazano v zgornji tabeli (razen pri formatu [RAW]).
70
Čas snemanja filmov
V tabeli je prikazano približni čas snemanja filmov. Prikazani je skupni čas
vseh filmskih datotek. Neprekinjeno snemanje lahko traja okrog 29 minut.
Maksimalna velikost filmske datoteke je približno 2 GB.
(h (ure), m (minute))
Zmogljivost
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m
2 h 30 m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
Velikost slike
1440×1080 12M
VGA 3M
20 m
40 m
1 h 20 m
2 h 45 m
5 h 30 m
1 h 10 m
2 h 25 m
4 h 55 m
10 h
20 h
Opomba
Drugo
• Čas snemanja filmov se spreminja, ker je fotoaparat opremljen s funkcjio VBR
(Varible Bit Rate), ki samodejno nastavi kakovost slike v skladu s snemanim
kadrom.
Če snemate hitro premikajoč se objekt, bo slika jasnejša, vendar bo čas snemanja
krajši, ker se za snemanje porabi več pomnilnika.
Čas snemanja je odvisen tudi od pogojev snemanja, od objekta in od nastavitve
velikosti/kakovosti slike.
71
x Število slik, ki jih lahko posnamete z enim polnjenjem
baterije
Pri polni kapaciteti akumulatorske baterije lahko posnamete približno 430 slik.
Dejansko število posnetih slik je lahko manjše od navedenega zaradi pogojev
uporabe
• Število je izračunano s povsem napolnjeno akumulatorsko baterijo in pri sledečih
pogojih:
– Temperatura okolice je 25°C.
– [Quality] (kakovost) je nastavljena na [Fine].
– Nastavitev [Autofocus Mode] je nastavljena na [Single-shot AF].
– Snemanje enkrat vsakih 30 sekund.
– Bliskavica (HVL-F7S) utripne pri vsakem drugem snemanju.
– Naprava se vklopi in izklopi po vsakem desetem poskusu.
– Pri uporabi akumulatorske baterije eno uro po polnjenju in izklopu lučke
CHARGE.
– Pri uporabi Sonyjevega medija "Memory Stick PRO DUO" (ni priložen).
Meritve so zasnovane na CIPA standardu (CIPA: Camera & Imaging
Products Association).
72
Seznam ikon na LCD zaslonu
Simboli, ki so prikazani na LCD zaslonu, prikazujejo stanje fotoaparata.
Prikaz na zaslonu lahko spremenite s DISP (Display Contents) na nadzornem
kolescu.
Stanje pripravljenosti na
snemanje
A
Prikaz
Opis
Način snemanja
PASM
Izbor kadra
Grafični prikaz
Prepoznavanje
kadrov
Snemanje filmov
Razmerje stranic
fotografije
Velikost
fotografije
RAW RAW+J
FINE STD
Kakovost slike
100
Število možnih
slik
Drugo
Predvajanje
16M 14M 8.4M
7.1M 4M 3.4M
73
Prikaz
Opis
60i/50i
Način snemanja
filmov
60i/50i
Prikaz
Opis
Opozorilo o
pregrevanju
elektronskega
iskala (ni
priloženo)
60p/50p
24p/25p
Opozorilo o
pregrevanju
24p/25p
Polna podatkovna
datoteka/napaka
podatkovne
datoteke
Spominska
kartica/nalaganje
Način prikaza
123Min
100%
Čas snemanja
filmov
Stanje baterije
101-0012
Datoteka
predvajanja številka datoteke
Polnjenje
bliskavice
Zaščita
Vrstni red tiskanja
AF osvetljevalec
Live view
B
Med snemanjem
filma se ne snema
zvok
Prikaz
Funkcija
upravljanja z
dotikom
izklopljena
SteadyShot/
opozorilo o
funkciji
SteadyShot
74
Napaka v
povezavi
elektronskega
iskala (ni
priloženo)
Opis
Mehke tipke
C
Prikaz
Opis
Način bliskavice/
zmanjševanje
pojava rdečih oči
Prikaz
Opis
Prikaz
Način pogona
Opis
Slikovni učinek
Način ostritve
Indikator
občutljivosti
zaznavanja
obrazov
Kompenzacija
bliskavice
±0.0
Način merjenja
Področje ostritve
Sledenje objektu
Zaznavanje
obrazov
Učinek mehke
kože
Razmerje beline
AWB
D
Prikaz
Opis
z
Status ostrine
1/125
Hitrost zaklopa
F3.5
Vrednost zaslonke
Ročno merjenje
±0.0
Kompenzacija
osvetlitve
ISO400
7500K
A7 G7
ISO občutljivost
Drugo
±0.0
AE zaklep
DRO/Auto HDR
Indikator hitrosti
zaklopa
Kreativni slog
Indikator zaslonke
REC 0:12
Posneti datum/čas
2011-1-1
9:30AM
Zapis datuma/časa
slike
12/12
Število slik/število
slik v načinu prikaza
75
Prikaz
Opis
Se prikaže, če
funkcija HDR ni
delovala pri sliki.
Prikaže se, če
funkcija "Picture
Effect" ni delovala
pri sliki.
Histogram
76
Več informacij o fotoaparatu (α priročnik)
Priročnik (α Handbook), ki podrobno opisuje uporabo fotoaparata, je priložen
na CD-ROM disku. S pomočjo priročnika lahko podrobneje spoznate funkcije
fotoaparata.
x Za uporabnike z operacijskim sistemom Windows
1
Vklopite računalnik in v CD-ROM pogon vstavite CD-ROM
disk (priložen).
2
Kliknite [Handbook].
3
Kliknite [Install].
4
Priročnik (α Handbook) zaženite prek bližnjice na namizju.
x Za uporabnike računalnikov Macintosh
Vklopite računalnik in v CD-ROM pogon vstavite CD-ROM
disk (priložen).
2
Izberite mapo [Handbook] in datotek "Handbook.pdf", ki je
shranjena v mapi [GB] prekopirajte na vaš računalnik.
3
Po dokončanem kopiranju dvokliknite datoteko
"Handbook.pdf".
Drugo
1
77
Odpravljanje težav
Če imate težave s fotoaparatom, poskusite težave rešiti s pomočjo spodaj
naštetih nasvetov.
1 Preverite postavke na straneh 78 do 81. Prav tako glejte
α Handbook.
2 Odstranite akumulatorsko baterijo in jo ponovno
vstavite po eni minuti. Ponovno vklopite fotoaparat.
3 Ponastavite nastavitve (stran 62).
4 Posvetujte se z najbližjim prodajalcem opreme Sony
opreme ali pooblaščenim servisnim centrom Sony.
Akumulatorska baterija in napajanje
Baterije ni mogoče vstaviti.
• Ko vstavite baterijo, z vrhom baterije potisnite zapiralni vzvod (stran 17)
• Uporabite lahko samo akumulatorsko baterijo NP-FW50. Preverite, če
uporabljate ustrezno akumulatorsko baterijo.
Prikaz o preostanka baterije je nepravilen ali pa je prikaz pravilen,
baterija pa se prehitro izprazni.
• Do tega pojava lahko pride, ko fotoaparat uporabljate v izjemno vročem ali
mrzlem okolju.
• Baterija se je izpraznila. Vstavite napolnjeno baterijo (stran 15).
• Baterija je uničena. Vstavite novo baterijo.
Fotoaparata ni mogoče vklopiti.
• Pravilno vstavite baterijo(stran 17).
• Baterija je prazna. Vstavite polno baterijo(stran 15).
• Baterija je uničena. Vstavite novo baterijo.
Fotoaparat se nenadoma izklopi.
78
• Če se fotoaparat ali akumulatorska baterija preveč segreje, se bon a
fotoaparatu prikazalo opozorilno sporočilo in fotoaparat se bo samodejno
izklopil.
• Če fotoaparata nekaj časa ne upravljate, začne fotoaparat varčevati z energijo
in se skoraj izklopi. Za preklic varčevanja z energijo, pritisnite poljubno
tipko na fotoaparatu (npr. sprožilec do polovice)
Lučka CHARGE med polnjenjem baterije utripa.
• Uporabite lahko samo akumulatorsko baterijo NP-FW50. Preverite, če
uporabljate ustrezno akumulatorsko baterijo.
• Pri polnenju akumulatorske baterije, ki je niste uporabljali dlje časa, se lahko
zgodi, dab o utripala lučka CHARGE.
• Če lučka CHARGE hitro utripa, odstranite baterijo, nato pa jo ponovno
pravilno vstavite v polnilnik. Če lučka še naprej hitro utripa, lahko pomeni,
da je baterija poškodovana ali da ni ustrezne vrste. Preverite vrsto baterije.
Če je baterija prave vrste, jo odstranite in zamenjajte z novo in preverite, če
polnilnik pravilno deluje. Če polnilnik pravilno deluje, je baterija morda
poškodovana. Če lučka CHARGE utripa počasi, to pomeni, da je polnilnik
začasno prenehal s polnjenjem in je v stanju pripravljenosti. To se zgodi, če
je temperatura izven priporočenega razpona. Pri ustrezni temperaturi se
polnjenje nadaljuje in lučka CHARGE ponovno zasveti. Priporočamo
polnjenje baterije pri temperaturi 10 °C do 30 °C.
Slikanje
Pri vklopu naprave LCD zaslon ostane prazen.
• Po tovarniški nastavitvi se LCD zaslon izklopi, če fotoaparata več kot 10
minut ne uporabljate. S tem varčuje s porabo energije.
Zaklop se ne odpre.
Drugo
• Uporabljate spominsko kartico s stikalom za zaščito pred presnemavanjem in
stikalo je v položaju LOCK. Nastavite ga v položaj, ki omogoča snemanje.
• Preverite prazen prostor na spominski kartici.
• Med polnjenjem bliskavice ni mogoče slikati.
• Objekiv ni pravilno nameščen. Pravilno namestite objektiv (19).
Snemanje traja dlje časa.
• Vklopljena je funkcija za zmanjšanje šuma. To ni napaka v delovanju.
• Slikate v RAW načinu. Ker so RAW datoteke večje, se lahko zgodi, da
snemanje v RAW načinu traja dlje časa.
• Funkcija Auto HDR obdeluje sliko.
Slika ni izostrena
• Predmet je preblizu. Preverite najkrajšo goriščno razdaljo objektiva.
• Slikate v ročnem načinu ostrenja. Nastavitev [AF/MF Select] nastavite na
[Autofocus].
79
• Okoliška svetloba ni zadostna.
• Objekt potrebuje dodatno izostritev. Uporabite [Flexible Spot] ali ročno
izostritev.
Bliskavica ne deluje.
• Dvignite bliskavico (stran 23).
• Bliskavica ni nameščena pravilno. Ponovno namestite bliskavico (23).
• Bliskavice ne morete uporabiti v naslednjih načinih slikanja:
– [Bracket: Cont.]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Night Scene] in [Hand-held Twilight] v [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– Snemanje filmov
Pri uporabi bliskavice je na sliki viden madež.
• Prah v zraku odbija bliskavico in tako nastane madež na sliki. To ni napaka v
delovanju.
Bliskavica se predolgo polni
• To se zgodi, ko večkrat zaporedoma uporabite bliskavico. Če bliskavico
uporabite večkrat zaporedoma, proces polnjenja traja dlje kot ponavadi in
tako prepreči morebitno pregrevanje fotoaparata.
Slika posneta z bliskavico je pretemna.
• Če je objekt izven dosega bliskavice, bo slika temna, ker svetloba ni dosegla
objekta. Če spremenite ISO, se bo spremenil tudi doseg bliskavice (stran 49).
Datum in čas nista pravilna.
• Nastavite pravilen datum in čas (stran 25).
• Področje izbrano v [Area Setting] se razlikuje od dejanskega področja.
Nastavite dejansko področje. Izberite MENU t [Setup] t [Area Setting].
Vrednost zaslonke in/ali hitrost zaklopa utripata, ko pritisnete
sprožilec do polovice
• Ker je motiv presvetel ali pretemen, je izven dosega. Ponovno izvedite
nastavitev.
80
Slika je belkasta (Flare)
Na sliki so zabrisane sledi svetlobe (Ghosting)
• Slikali ste motiv pri premočnem svetlobnem viru in skozi objektiv je prišlo
preveč svetlobe. Namestite sončno zaslonko (ni priložena).
Vogali slike so pretemni.
• Če uporabljate filter ali zaslonko, ga odstranite in poskusite ponovno.
Odvisno do debeline filtra in primerne pritrditve pokrova se lahko zgodi, da
sta filter in pokrov vidna na sliki. Optične nastavitve nekaterih objektivov
lahko povzročijo, da so nekateri slike pretemne (premajhna količina
svetlobe). Ta pojav lahko kompenzorate s funkcijo [Lens Comp.: Shading].
Oči motiva so rdeče.
• Vklopite funkcijo za odpravljanje pojava rdečih oči.
• Približajte se motivu in ga slikajte z uporabo bliskavice. Pri tem mora motiv
biti znotraj dosega bliskavice (stran 49).
Na LCD zaslonu se pojavijo in ostanejo pike.
• To ni napaka v delovanju. Pike niso posnete (stran 82).
Slika je zamegljena.
• Slika je bila posneta na temni lokaciji in brez uporabe bliskavice. Rezultat
tega je tresenje fotoaparata. Priporočamo uporabo stojala ali bliskavice (stran
23). Prav tako lahko uporabite funkcijo [Hand-held Twillight] v [Scene
Selection] in funkcijo [Anti Motion Blur] (stran 45).
• Objekt je presvetel ali pretemen za meritveni doseg fotoaparata.
Drugo
Na LCD zaslonu ali v iskalu utripa vrednost osvetlitve.
Gledanje slik
Ni mogoče predvajati slik.
• Ime mape/datoteke na računalniku je bilo spremenjeno.
• Če ste sliko urejevali s pomočjo računalnika ali če je bila slika posneta z
drugim modelom fotoaparata, se lahko zgodi, da predvajanje na kameri ni
mogoče.
• Fotoaparat je nastavljen na USB način. Prekinite USB povezavo.
81
Opozorila
Funkcije, ki jih nudi
fotoaparat
Fotoaparat je združljiv s
formatoma 1080 60i in 1080 50i.
Če želite preveriti s katerim
formatom je vaš fotoaparat
združljiv, si oglejte oznako na
spodnji strani fotoaparata.
Fotoaparat je združljiv s formatom
1080 60i: 60i
Fotoaparat je združljiv s formatom
1080 50i: 50i
• Fotoaparat lahko snema filme v
načinu 1080 60p/50p. Za razliko
od običajnih filmov, ki se snemajo
v prepletenem načinu, se filmi
formata 1080 60p/50p posnamejo
v progresivnem načinu.
Progresivni način poveča ločljivost
in omogoči snemanje filmov
enakomernejšega in realnejšega
izgleda.
• Med gledanjem 3D slik na zaslonu,
združljivem s formatom 3D,
utegnete občutiti nelagodje, na
primer, pritisk v očeh, slabost ali
utrujenost. Priporočamo vam, da
med gledanjem 3D slik redno
delate premore. Pogostost
potrebnih premorov je odvisna od
posameznika. Če občutite slabost,
prenehajte z gledanjem 3D slik in
se po potrebi posvetujte z
zdravnikom. Upoštevajte tudi
navodila za uporabo priključene
naprave ali programa, ki ga
uporabljate s fotoaparatom. Vid
otroka je še posebej občutljiv (še
posebej otroka, mlajšega od 6 let).
82
Preden jim dovolite gledati 3D
slike, se posvetujte s
strokovnjakom, na primer s
pediatrom ali okulistom. Poskrbite
za to, da bodo otroci upoštevali
zgornja opozorila.
LCD zaslon in objektiv
• LCD zaslon je izdelan z uporabo
izredno natančne tehnologije, tako
da je prek 99,99 odstotka slikovnih
pik aktivnih. Kljub temu se lahko
pojavijo majhne črne pike in/ali
svetle pike (rdeče, zelene, modre),
ki ne izginejo. Te pike se pojavijo
v normalnem procesu izdelave in
nimajo vpliva na posnetek.
Črne, bele,
rdeče, modre in
zelene pike
• Fotoaparat ne držite za LCD
zaslon.
• Na zadnjo stran LCD zaslona je
pritrjen magnet. Med LCD zaslon
in fotoaparat ne postavljati
predmetov (diskete ali kreditne
kartice), na katere lahko vpliva
magnetno polje.
Magnet
• Pri nizkih temperaturah utegnejo
biti slike na LCD zaslonu nejasne.
To ni motnja v delovanju.
• Ne pritiskajte močno na LCD
zaslon. Zaslon bo neraven in zato
utegne nepravilno delovati.
• Če dlje časa izpostavljate LCD
zaslon, iskalo in objektiv sončni
svetlobi, se utegnete fotoaparat
poškodovati. Bodite previdni,
kadar puščate fotoaparat v bližini
okna ali kje v naravi.
Uporaba objektivov in
dodatne opreme
Nekaj o pametnem
priključku za dodatno
opremo 2
Pred namestitvijo ali odstranitvijo
dodatne opreme nastavite stikalo za
vklop na OFF. Ko nameščate
dodatno opremo, jo trdno pritrdite v
pametni priključek za dodatno
opremo 2 in privijte z vijakom.
Prepričajte se, da je dodatna oprema
trdno pritrjena.
• V zelo vročih, suhih ali vlažnih
prostorih. Če se fotoaparat nahaja
v avtomobilu, ki je parkiran na
soncu, lahko pride do deformacije
oblike fotoaparata in to lahko
privede do okvar.
• Pod neposredno sončno svetlobo
ali v bližini grelca lahko pride do
deformacije oblike fotoaparata in
to lahko privede do poškodb.
• V bližini močnih vibracij.
• V bližini močnega magnetnega
valovanja.
• V peščenih ali prašnih prostorih.
Bodite pazljivi, da notranjost
fotoaparata ne pride v stik s
peskom ali prahom. To lahko
privede do okvare fotoaparata in v
nekaterih primerih takšnih okvar ni
mogoče popraviti.
Držalo
Držalo je premazano s posebnim
premazom. Če po njem drgnete s
temno obarvanim blagom, usnjem,
ipd., se utegne razbarvati.
Drugo
Priporočamo vam uporabo Sony
objektivov/dodatne opreme, ki so
izdelani posebej za ta fotoaparat. Z
uporabo drugih izdelkov, bi utegnili
povzročiti nepravilno delovanje ali
okvaro fotoaparata.
Fotoaparata ne smete
shranjevati/uporabljati v
naslednjih prostorih
Shranjevanje
Ko ne uporabljate fotoaparata, na
objektiv namestite pokrov.
O temperaturi fotoaparata
Med daljšo neprekinjeno uporabo se
utegne fotoaparat segreti, kar ne
pomeni okvare.
83
O delovni temperaturi
Fotoaparat je narejen za delovanje v
temperaturah med 0 do 40°C.
Slikanje v zelo mrzlih ali vročih
prostorih ni priporočljivo.
O kondenzaciji vlage
Če kamero neposredno prenesemo iz
mrzlega v topel prostor, se zaradi
kondenzacije začne v notranjosti ali
na zunanjosti kamere nabirati vlaga.
Vlaga lahko povzroči okvare ali
napake v delovanju naprave.
Kako lahko preprečite pojav
kondenzirane vlage
Ko prestavite fotoaparat iz mrzlega v
topel prostor, ga zaprite v plastično
vrečko in pustite, da se fotoaparat
dlje kot eno uro privaja na nove
pogoje.
Ko se pojavi vlaga
Izklopite kamero in počakajte dlje
kot eno uro, da se vlaga posuši. Če
boste nadaljevali slikanje z vlago v
objektivu, se lahko zgodi, da bodo
posnete slike motne.
Notranja baterija
Fotoaparat ima notranjo baterijo za
ohranjanje datuma in časa in drugih
nastavitev, ki so odvisne od vklopa
ali izklopa kamere. Baterijo je
možno ponovno napolniti.
Baterija se polni med uporabo
fotoaparata. Če kamero uporabljate
samo kratek čas, se baterija
postopoma izprazni. Če fotoaparata
ne uporabljate dlje kot 3 mesecev, se
baterija popolnoma izprazni. V tem
primeru morate pred uporabo
fotoaparata napolniti baterijo.
84
Kamero lahko uporabljate tudi s
prazno notranjo baterijo, vendar
samo, če ne uporabljate snemanja
datuma in časa.
Če se pri vsakem polnjenju
akumulatorske baterije ponastavijo
tovarniške nastavitve, je uničena
notranja baterija. O tem se
posvetujte z vašim najbližjim
prodajalcem ali pooblaščenim
serviserjem opreme Sony.
Polnjenje notranje baterije
V fotoaparat vstavite polno baterijo
ali fotoaparat z izmeničnim
napajalnikom priključite na
električno napajanje. Izklopljen
fotoaparat naj se polni 24 ali več ur.
O spominskih karticah
Na spominsko kartico ali vmesnik za
spominsko kartico ne lepiti nalepk,
ker lahko pride do motenj v
delovanju.
Opombe o snemanju /
predvajanju
• Ko spominsko kartico uporabite
prvič skupaj s fotoaparatom,
priporočamo, da spominsko
kartico formatirate s fotoaparatom
in tako omogočite stabilno
delovanje spominske kartice. S
formatiranjem boste izbrisali vse
podatke na spominski kartici.
Pomembne podatke shranite na
računalnik.
• Če redno izvajate snemanje/
brisanje slik, se lahko zgodi, da na
spominski kartici pride do
fragmentacije podatkov. Filmov ne
bo pomoče shranjevati ali snemati.
V tem primeru vaše slike shranite
na računalnik ali katero drugo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
se umazanija prilepi na površino,
kar pa vpliva na oddajanje
svetlobe.
• Kamero, priložene pripomočke,
itd. shranite izven dosega otrok.
Baterijo, zaščitni pokrov, itd. lahko
otrok pogoltne. V tem primeru
takoj poiščite zdravniško pomoč.
Slike RAW
Za ogled slik RAW, posnetih s tem
fotoaparatom, je potreben program
"Image Data Converter SR" na CDROM-u (pr8iložen). Če ne
nameravate spremeniti slik, ki ste jih
posneli, vam priporočamo, da
snemate v formatu JPEG.
Opombe o predvajanju
filmov na drugih napravah
• Ta fotoaparat za snemanje formata
AVCHD uporablja MEPG-4 AVC/
H.264. Filmi, ki so posneti v
formatu AVCHD, ni mogoče
predvajati na naslednjih napravah.
– Na drugih napravah, ki so
združljive s formatom, ki ne
podpira High Profile.
– Na napravah, ki niso združljive s
AVCHD formatom.
• Ta fotoaparat za snemanje formata
MP4 prav tako uporablja MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile. Zaradi
tega se lahko filmi, ki so s tem
fotoaparatom posneti v formatu
MP4, predvajajo samo na
napravah, ki podpirajo MPEG-4/
AVC/H.264.
• Diski, ki so posneti v
visokoločljivi (HD) kakovosti, se
lahko predvajajo samona
napravah, ki so združljive z
AVCHD formatom. DVD
Drugo
•
pomnilniško napravo in potem
formatirajte spominsko kartico.
Da bi preprečili potencialno
možnost izgube podatkov,
podatkov vedno posnemite na drug
medij.
Preden posnamete enkraten
dogodek, izvedite poskusno
snemanje, da preverite, če
fotoaparat deluje pravilno.
Ta fotoaparat ni odporen proti
prahu in pljuskom tekočine in ni
vodoodporen.
Fotoaparat ne usmeriti proti soncu
ali močni svetlobi, ker lahko pride
do motenj v delovanju fotoaparata.
Skozi odstranjen objektiv ali iskalo
ne glejte v sonce ali močno
svetlobo. S tem lahko trajno
poškodujete oči. Prav tako so
možne napake v delovanju
objektiva.
Kamere ne uporabljajte v bližini
močnih radijskih valov ali
oddajnikov sevanja. Možne so
napake v snemanju ali predvajanju.
Uporaba kamere v prašnem ali
peščenem okolju lahko povzroči
napake v delovanju.
Če pride do pojava kondenzacijske
vlage, jo odstranite pred uporabo
kamere (stran 84).
Ne tresite ali udarite kamere. Poleg
napak v delovanju in nezmožnosti
snemanja podob lahko s tem
povzročite neuporabnost nosilca
podatkov ali poškodovane podatke
ali celo izgubo le-teh.
Pred uporabo očistite površino
bliskavice. Vročina pri delovanju
bliskavice lahko povzroči
razbarvanje umazanije ali celo, da
85
predvajalniki ali snemalniki ne
morejo predvajati visokoločljivih
diskov, ker ne podpirajo formata
AVCHD. Torej na DVD
predvajalnikih ali snemalnikih ni
mogoče predvajati visokoločljivih
diskov.
• 1080 60p/50p filme lahko
predvajate samo na združljivih
napravah.
Opozorilo o avtorskih
pravicah
Televizijski programi, filmi,
videokasete in drugi materiali so
lahko zaščiteni z avtorskimi
pravicami. Nepooblaščeno snemanje
takšnega materiala lahko krši zakone
o avtorskih pravicah.
Upodobitve, ki so
uporabljene v teh navodilih
za uporabo
Fotografije, ki so uporabljene v teh
navodilih za uporabo so izdelane
slike in niso bile posnete z uporabo
tega fotoaparata.
O podatkih, ki so opisano v
teh navodilih za uporabo
Podatki so bili pridobljeni pri
naslednjih pogojih, razen v primerih,
ko je to izrecno navedeno v
navodilih za uporabo: temperatura
okolice 25ºC in pri uporabi
akumulatorske baterije, ki se je pred
izklopom lučke CHARGE polnila
eno uro.
86
Tehnični podatki
Fotoaparat
[Snemalni medij]
[Sistem]
"Memory Stick PRO Duo", SD
spominska ploščica
Tip kamere: Digitalni fotoaparat z
izmenljivimi objektivi
Objektiv: E-objektiv
[Slikovni senzor]
Slikovni sensor: 23,5 × 15,6 mm (APSC format) CMOS slikovni senzor
Skupno število slikovnih točk:
okrog 16.700.000 slikovnih točk
Število efektivnih slikovnih točk:
okrog 16.100.000 slikovnih točk
[Protiprašni sistem]
Sistem: Antistatični premaz na
Low-Pass filtru in ultrasonični
mehanizem za tresenje
[Sistem samodejnega ostrenja]
Sistem: sistem za zaznavanje kontrasta
Območje občutljivosti: 0 EV do 20 EV
(pri ISO 100 z F2.8 objektivom)
[Osvetlitev]
[Zaklop]
Tip: elektronsko nadzorovan,
navpično-prečen,
središčno-merilen zaklop
Hitrostni doseg: 1/4000 sekunde do 30
sekund, bulb, (1/3 EV korak)
Hitrost sinhronizacije bliskavice: 1/160
sekunde
LCD plošča: 7,5 (tip 3,0) TFT
Celotno število točk: 921.600 (640 × 3
(RGB) × 480) slikovnih točk
[Vhodni/izhodni priključki]
USB: mini B
HDMI: HDMI mini vtič tipa C
[Napajanje]
Uporabljena baterija: akumulatorska
baterija NP-FW50
[Drugo]
Exif Print: združljiv
PRINT Image Matching III: združljiv
Mere (združljiv s standardi CIPA):
okrog 110,8 × 58,8 × 38,2 mm
(Š/V/G,)
Masa (združljiv s standardi CIPA):
okrog 269 g (vključno z baterijo in
"Memory Stick PRO Duo"
medijem)
Okrog 210 g (samo fotoaparat)
Delovna temperatura: 0 do +40 °C
Format datoteke:
Slike: združljiv z JPEG (DCF Ver.
2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline),
združljiv z DPOF
3D slike: združljive z MPO (MPF
Extended (Disparity Image))
Film (AVCHD View):
AVCHD format (1080 60P ali
1080 50p, originalni format)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Avdio: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
• Izdelano z licenco Dolby
Laboratories.
Drugo
Način merjenja: 1 200-segmentno
merjenje s slikovnim tipalom
Meritveni doseg: EV0 do EV20 (pri
ISO 100 z F2.8 objektivom)
ISO občutljivost (priporočljiv
osvetlitveni indeks)
Auto, ISO 100 do 25600
Kompenzacija osvetlitve: ±3.0 EV (1/3
EV korak)
[LCD zaslon]
87
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
USB povezava: Hi-Speed USB
(združljiv z USB 2.0)
Bliskavica HVL-F7S
Številka bliskavice: GN7 (v metrih pri
ISO 100)
Ponovno delovanje: čez okrog 4
sekunde
Območje bliskavice: 16 mm objektiv
(goriščna razdalja, ki jo nakazuje
objektiv)
Kompenzacija bliskavice: ±2.0 EV (1/3
EV korak)
Mere (združljiv s standardi CIPA):
35,9 × 23,8 × 42,7 mm (brez
izstopajočih delov)
Masa: okrog 20,4 g
BC-VW1 polnilnik
Vhodna napetost: 100 V do 240 V AC,
50/60 Hz, 4,2 W
Izhod: 8,4 V DC, 0,28 A
Delovna temperature: 0 do +40 °C
Skladiščna temperature:-20 do +60 °C
Največje mere: 63 × 95 × 32 mm
(Š/V/G)
Masa: okrog 85 g
Akumulatorska baterija NPFW50
Baterija: litij-ionska baterija
Največja napetost: DC 8,4 V
Nominalna napetost: DC 7,2 V
Najvišja napetost polnjenja: DC 8,4 V
Najvišji tok polnjenja : 1,02 A
Kapaciteta: Običajna: 7,7 Wh
(900mAh)
Minimalna: 7,3 Wh (870 mAh)
Največje mere:
okrog 31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(Š/V/G)
Masa: 57 g
88
Objektiv
Objektiv
E16 mm enojna
objektiv z
izostritvijo
E18 - 55 mm
objektiv z
zoomiranjem
E55 - 210 mm
objektiv z
zoomiranjem
Fotoaparat
NEX-5ND
NEX-5ND/5NK/
5NY
NEX-5NY
Goriščna razdalja
za 35 mm format
24
27 - 82,5
82,5 - 315
Skupine - elementi
objektiva
5-5
9-11
9-13
Zorni kot1)
83°
76° - 29°
28.2° - 7.8°
0,24 (0.79)
0,25 (0.82)
1,0 (3.28)
0,078
0,3
0,225
f/22
f/22 - f/32
f/22 - f/32
Minimalna
izostritev2) (v
metrih)
Največja
magnifikacija (×)
Najmanjša fprekinitev
Premer filtra (mm)
49
49
49
Mere (največji
premer x višina) (v
mm)
62.0 × 22.5
62.0 × 60.0
63.8 × 108
67
194
345
Kompenzacijski
učinek3)
– 4)
Okrog 4 korake
Okrog 4 korake
Drugo
Masa (v gramih)
1)
Vrednost 35 mm goriščne razdalje in zornega kota temeljita na digitalnih
fotoaparatih, ki so opremljeni slikovnim senzorjem APS-C.
Minimalna izostritev je najkrajša razdalja od slikovnega senzorja do objekta.
3)
Hitrost zaklopa (je odvisna od pogoje slikanja)
4)
Funkcija optične kompenzacije tresenja ni na voljo.
2)
Oblika in lastnosti se lahko spremenijo brez predhodne objave
89
O goriščni razdalji
Slikovni kot tega fotoaparata je ožji kot
pri kameri s filmom formata 35 mm.
Najdete lahko približno vrednost
goriščne razdalje formata 35 mm in
snemate z enakim slikovnim kotom
tako, da za polovico povečate goriščno
razdaljo objektiva.
Tako npr. pri uporabi 50mm objektiva
dobite približen ekvivalent 75 mm
objektiva kamere s filmom formata
35mm.
O združljivosti slikovnih
podatkov
• Ta fotoaparat je v skladu z DCF
(Design rule for Camera File System)
univerzalnim standardom, ki ga je
določila JEITA (Japan Electronics
and Information Technology
Industries Association).
• Predvajanje podob posnetih z vašo
kamero na drugi opremi in
predvajanje podob posnetih ali
urejenih z drugo opremo na vaši
kameri ni zagotovljeno.
Blagovne znamke
•
•
•
•
•
•
•
•
90
je blagovna znamka Sony
korporacije
• "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory
Stick PRO Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" in
so zaščitene
blagovne znamke korporacije Sony.
• InfoLITHIUM je litijeva
akumulatorska baterija, ki si lahko
izmenjuje podatke z združljivo
elektronsko opremo o porabi
•
•
•
•
•
•
•
energije. Sony vam priporoča
uporabo akumulatorske baterije z
elektronsko opremo, ki nosi
InfoLITHIUM oznako.
"PhotoTV HD" je blagovna znamka
korporacije Sony.
DVDirect je blagovna znamka
korporacije Sony.
Blu-ray DiscTM in Blu-rayTM sta
blagovni znamki združenja Blu-ray
Disc.
"AVCHD" in logotip za "AVCHD"
sta blagovni znamki korporacij
Panasonic in Sony.
Dolby in simbol z dvojnim D sta
blagovni znamki Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows in Windows
Vista so zaščitene blagovne znamke
ali blagovne znamke korporacije
Microsoft v Združenih Državah
Amerike in/ali drugih državah.
HDMI, logotip za HDMI in HighDefinition Multimedia Interface so
blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke HDMI Licensing
LLC.
Macintosh in Mac OS sta zaščiteni
blagovni znamki ali blagovni znamki
družbe Apple Inc.
PowerPC je registrirana blagovna
znamka korporacije IBM v ZDA.
Intel, Intel Core, MMX in Pentium so
zaščitene blagovne znamke ali
blagovne znamke korporacije Intel.
Logotip SDXC in logotip SDHC sta
blagovni znamki družbe SD-3, LLC.
Eye-Fi je blagovna znamka družbe
Eye-Fi Inc.
MultiMediaCard je blagovna znamka
družbe MultiMediaCard Association.
" " in "PlayStation" sta registrirani
blagovni znamki Sony Computer
Entertainment Inc.
• Adobe je zaščitena blagovna znamka
družbe Adobe Systems Incorporated
v ZDA in/ali drugih državah.
• Vse druge družbe in imena izdelkov,
ki so omenjena v tej publikaciji, se
uporabljajo samo za prepoznavo in so
lahko blagovne znamke ustreznih
lastnikov. V teh navodilih oznaka ™
ali ® ni uporabljena v vseh primerih.
• Za dodatno zabavo z enoto
PlayStation 3 naložite aplikacijo
PlayStation 3 iz trgovine PlayStation
Store (kjer je na voljo).
• Za aplikacijo za PlayStation 3 je
potreben račun PlayStation Network
in naložena aplikacija. Na voljo v
državah, kjer se nahaja trgovina
PlayStation Store.
Drugo
91
Abecedno kazalo
Številčno
3D Sweep Panorama.....................46
3D prikaz .....................................54
A, B, C, D
AF Micro Adj. ..............................61
AF osvetlitev.................................59
Akumulatorska baterija.................15
Anti Motion Blur ..........................45
Auto Review .................................59
Barva prikazovalnika ....................61
Barvni prostor ...............................60
Bliskavica ....................................23
Brisanje ........................................32
CTRL FOR HDMI........................62
Čas polnjenja ................................15
Demonstracijski način ..................62
Diaprojekcija ................................58
Display Card Space.......................62
Določitev slik za tiskanje..............59
DRO/Auto HDR ...........................58
DVD..............................................69
E, F, G, H
Enostavna zameglitev ozadja........39
Eye-Fi nastavitev ..........................62
Eye-Start AF .................................60
Fill-flash .......................................48
Film ..............................................29
Format ..........................................62
Format datoteke ............................57
Foto ustvarjalnost..........................38
Front Curtain Shutter ....................60
Hand-held Twilight.......................45
HDMI ločljivost............................62
High ISO NR ................................60
92
I, J, K, L
Ime mape ...................................... 62
Intelligent Auto ............................ 44
ISO ............................................... 58
Izbira AF/MF .............................. 56
Izbira snemalne mape................... 62
Jezik ............................................. 61
Kakovost ..................................... 57
Kompenzacija bliskavice ............ 58
Kompenzacija osvetlitve .............. 41
Landscape .................................... 45
LCD osvetlitev ............................. 61
LCD prikaz (DISP) ...................... 56
Lens Comp.: Chro. Aber .............. 60
Lens Comp.: Distortion................ 60
Lens Comp.: Shading ................... 60
Long Exposure NR....................... 60
M, N, O, P
Macintosh .................................... 66
Macro .......................................... 45
Mehke tipke.................................. 34
Meni ............................................ 55
MF Assist ..................................... 60
MF Assist Time............................ 60
Mreža ........................................... 60
Nabiranje vlage ............................ 84
Način bliskavice ........................... 48
Način čiščenja .............................. 62
Način merjenja ............................. 58
Način pogona ............................... 56
Način prikaza ............................... 58
Način samodejne ostritve ............. 56
Način snemanja ............................ 44
Nadzorno kolesce ......................... 33
Namestitev ................................... 65
Nastavitev .................................... 59
Nastavitev datuma/ure.................. 61
Nastavitev FINDER/LCD ............ 59
Nastavitev glasnosti ..................... 59
R, S, Š, T
Računalnik ................................... 65
Različica ...................................... 62
Razmerje beline............................ 58
Razmerje stranic slike .................. 57
Recover Image DB....................... 62
Registriranje obrazov ................... 56
Release w/o Lens.......................... 60
Ročna osvetlitev ........................... 44
Samosprožilec ............................. 41
Samosprožilec (Cont.).................. 52
Scene Selection ............................ 45
Seznam nasvetov za snemanje ..... 56
Simboli ........................................ 73
Sledenje objektu ........................... 56
Slikovni indeks ............................ 53
Slikovni učinek....................... 40, 58
Smer panoramskega snemanja ..... 57
Smile Shutter................................ 56
Snemanje fotografij...................... 27
Snemanje zvoka za film ............... 61
Sončni zahod ................................ 45
Sony Image Data Suite................. 67
Spd Priority Cont.......................... 43
Spominska kartica ........................ 21
SteadyShot ................................... 60
Sweep Panorama .......................... 46
Široka slika................................... 61
Šport ............................................ 45
Številka datoteke .......................... 62
Tehnični podatki........................... 87
Tipka DISP (monitor) .................. 57
Others
Nastavitev področja ......................61
Nastavitev tipk
(Custom Key Settings) .............61
Nastavitev ure ...............................25
Nastavitve za nalaganje ................62
Nastavitve za snemanje.................57
Nasveti za snemanje .....................37
Neprekinjeno snemanje ................42
Night Portrait ................................45
Nočni kader...................................45
Nova mapa ....................................62
Objektiv .......................................19
Obračanje .....................................59
Osvetlitev iskala............................61
Panorama .....................................46
Peaking Color ...............................60
Peaking Level ...............................60
Playback Zoom .............................52
PMB ..............................................67
Področje samodejne ostritve .........56
Pomikanje po panoramski sliki ....46
Pomoč (Help Guides) ...................37
Ponastavitev .................................62
Portret ..........................................45
Povečava ......................................52
Povečava slike ..............................52
Prec. Dig. Zoom............................56
Prednost zaklopa ...........................47
Prednost zaslonke ........................47
Predvajanje ..................................30
Predvajanje na TV-ju ....................54
Prikaz "Live View".......................59
Prikaz v iskalu (DISP) ..................57
Prikaz vodnika za pomoč .............61
Prikaz za predvajanje ....................61
Priročnik ......................................77
Program ........................................65
Program Auto................................44
U, V, Z, Ž
Učinek mehke kože ...................... 56
Upravljanje zaslona na dotik........ 61
USB povezava.............................. 62
Ustvarjalni slog ............................ 58
Ustvarjanje diska s filmi............... 68
Varčevanje z energijo................... 61
Velikost slike................................ 49
Vsebina prikaza............................ 43
93
Windows ......................................65
Zagon menija ................................61
Zaščita...........................................59
Zaznavanje obrazov ......................56
Zmanjševanje pojava rdečih oči ...59
Zmanjševanje šuma vetra .............61
Zvočni signal ................................61
94
Others
95
NEX-5N
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne
smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno
zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega
izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih
bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
96
Download PDF