Sony | NEX-C3D | Sony NEX-C3D NEX-C3 Ohišje s standardnim objektivom z zoomom in fiksnim objektivom Navodila za uporabo

4-275-482-11(1)
Digitalni fotoaparat z
izmenljivim objektivom
Priprava fotoaparata
Osnovno delovanje
Uporaba funkcij snemanja
Navodila za uporabo
Uporaba funkcij predvajanja
E-mount
Preverjanje razpoložljivih
funkcij
Uvažanje slik na računalnik
Drugo
SL
NEX-C3
Zapis o lastništvu
Na dnu strani se nahajata ime modela in serijska številka. Zapišite serijsko številko na črto.
Navedite te številke, kadar potrebujete pomoč pri pooblaščenem Sony prodajalcu.
Št. Modela: NEX-C3
Serijska Št.: _____________________________
OPOZORILO
Da preprečite nevarnost vžiga ali električnega udara, naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
POMEMBNI VARNOSTNI
UKREPI
SHRANITE TA PRIROČNIK.
POZOR!
DA NE BI PRIŠLO DO POŽARA ALI
ELEKTRIČNEGA UDARA, POZORNO
PREBERITE NASLEDNJA NAVODILA.
Če oblika vtiča ne ustreza omrežni vtičnici, uporabite adapter z ustrezno konfiguracijo.
POZOR
[ Akumulatorska baterija
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko eksplodira in povzroči požar ali celo kemične
opekline. Upoštevajte naslednja opozorila:
• Ne razstavljajte baterije.
• Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na tla
in da na baterijo ne stopite.
• Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da kovinski predmeti ne pridejo v stik s
priključki baterije.
• Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam nad 60°C, na primer v avtomobilu,
parkiranem na soncu.
• Ne vreči baterije v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske baterije.
• Baterijo polnite s polnilnikom za Sony baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje
SL akumulatorskih baterij.
• Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
2
• Pazite, da bo baterija suha.
• Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne vrste, ki jo priporoča Sony.
• Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte navodila.
[ Polnilnik baterije
Tudi če lučka CHARGE ne sveti, polnilnik ni izključen iz omrežja vse dokler ga ne
izključite iz omrežne vtičnice. Če se med uporabo polnilnika pojavi težava, takoj izklopite
fotoaparat tako, da izvlečete vtič iz omrežne vtičnice.
V primeru, da je priložen omrežni kabel, se lahko ta omrežni kabel uporablja samo skupaj
s to enoto in ne drugimi enotami.
SL
3
Za kupce v Evropi
[ Opomba za kupce v državah, kjer veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je družba Sony 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075,
Japonska. Pooblaščeni predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za popravila in garancijske
zahtevke se obrnite na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Ta izdelek je bil testiran in je v skladu z omejitvami, kot jih določa EMC direktiva za
uporabo povezovalnih kablov krajših od 3 metrov.
[ Opozorilo
Elektromagnetna polja pri določeni frekvenci vplivajo na sliko in zvok na tej napravi.
[ Opomba
Če statična elektrika ali elektromagnetizem povzroči prekinitev prenosa podatkov,
ponovno zaženite aplikacijo ali odklopite in ponovno priklopite povezovalni kabel (USB,
itd.).
SL
4
[ Odpadna električna in elektronska oprema (velja za Evropsko
Unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z
izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo.
S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
SL
5
[ Odpadne izrabljene akumulatorske baterije (velja za države EU in
druge evropske države s sistemom zbiranja ločenih odpadkov)
Z baterijami označenimi s tem simbolom ne ravnamo kot z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Pri izdelkih, kjer je
zaradi varnosti, delovanja ali ohranjanja podatkov potreben stalen stik z
vgrajeno baterijo, se pri zamenjavi posvetujte s pooblaščenim in primerno usposobljenim
osebjem.
Pri vse drugih baterijah si preberite poglavje o zamenjavi baterije, da boste to opravili na
ustrezen način. Baterijo oddajte na posebnem zbirnem mestu, kjer se potem preda v
ustrezno reciklažo. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na
upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
SL
6
Vsebina
Priprava fotoaparata
Preverjanje priložene opreme ........................................................ 9
Posamezni deli ............................................................................ 10
Priprava akumulatorske baterije ................................................. 14
Namestitev/odstranitev objektiva ................................................ 17
Vstavljanje spominske kartice .................................................... 19
Namestitev bliskavice ................................................................. 20
Vklop fotoaparata in nastavitev datuma ..................................... 22
Osnovno delovanje
Snemanje slik............................................................................... 24
Snemanje filmov ......................................................................... 25
Predvajanje slik .......................................................................... 26
Izbris slik ..................................................................................... 27
Uporaba nadzornega kolesca in mehkih tipk............................... 29
Uporaba funkcije za pomoč......................................................... 31
Uporaba funkcij snemanja
Nastavitev funkcije z uporabo načina "Photo Creativity" .........
Prilagoditev svetlosti slike..........................................................
Spreminjanje prikaza na zaslonu (DISP)...................................
Slikanje z različnimi načini ........................................................
Izbor načina bliskavice ...............................................................
Uporaba samosprožilca ..............................................................
Zaporedno slikanje .....................................................................
Izbor velikosti slike ....................................................................
32
35
35
36
41
42
42
44
Uporaba funkcij predvajanja
Povečanje predvajanje slike (Enlarge Image) ........................... 46
Prikaz seznama slik .................................................................... 47
Prikaz slik na televizorju ............................................................ 48
SL
7
Preverjanje razpoložljivih funkcij
Seznam menija ........................................................................... 49
Funkcije, ki so na voljo pri posamezne načinu slikanja ............. 57
Razpoložljivi načini bliskavice .................................................. 58
Uvažanje slik na računalnik
Namestitev programske opreme................................................. 59
Uporaba priložene programske opreme ..................................... 61
Drugo
Značilnosti posameznega tipa diska ...........................................
Preverjanje števila posnetih slik .................................................
Več informacij o fotoaparatu......................................................
Odpravljanje težav......................................................................
Opombe o uporabi fotoaparata ...................................................
Tehnični podatki.........................................................................
Abecedno kazalo ........................................................................
Ta navodila za uporabo obsegajo več modelov z različnimi objektivi.
Ime modela je odvisen od priloženega objektiva.
Ime modela
SL
8
Objektiv
NEX-C3A
E16 mm
NEX-C3D
E18 – 55 mm and E16 mm
NEX-C3K
E18 – 55 mm
63
66
69
70
74
78
83
Priprava fotoaparata
Preverjanje priložene opreme
Najprej preverite ime modela vašega fotoaparata (stran 8). Priložena oprema je
odvisna od posameznega modela. Številka v oklepajih pomeni število kosov.
x Priložena oprema
• Polnilnik baterije BC-VW1 (1)
Priprava fotoaparata
• Omrežni kabel (1)
• CD-ROM (1)
– Programska oprema za α
fotoaparat) (1)
– α priročnik
• Navodila za uporabo (ta navodila)
(1)
x NEX-C3A
• E16 mm enojni objektiv z
izostritvijo/pokrov za objektiv (1)
(pritrjen na fotoaparat)
• Akumulatorska baterija NP-FW50
(1)
• USB kable (1)
x NEX-C3D
• E16 mm enojni objektiv z
izostritvijo/pokrov za objektiv/
pokrov za zadnji del objektiva (1)
• E18 - 55 mm objektiv z
zoomiranjem/pokrov za objektiv
(1) (pritrjen na fotoaparat)/obroč
za objektiv (1)
x NEX-C3K
• Naramni pas (1)
• E18 - 50 mm objektiv z
zoomiranjem/pokrov za objektiv
(1) (pritrjen na fotoaparat)/
pokrivalo za objektiv (1)
• Bliskavica HVL-F7S (1)/škatla za
bliskavico (1)
SL
9
Posamezni deli
Priprava fotoaparata
Več informacij najdete na navedenih straneh.
A Tipka
(predvajanje)
B Sprožilec
C Stikalo ON/OFF
D AF osvetljevalec/lučka
samosprožilca/lučka Smile
Shutter
E Zvočnik
F Mikrofon*
G Priključek za pametne
pripomočke
H Objektiv
I Tipka za sprostitev objektiva
Z odstranjenim objektivom
J Priklop
K Slikovni senzor**
L Kontakt objektiva**
* Med snemanjem filmov ne
prekrivati tega dela.
** Tega dela se ne smete neposredno
dotikati.
SL
10
A Priključek
(USB)
B Kavelj za naramni trak
Priporočamo, da fotoaparat
uporabite skupaj z naramnim
pasom, da vam fotoaparat ne more
pasti na tla.
Priprava fotoaparata
C Priključek HDMI
D Svetlobni senzor
E LCD zaslon
Gibljivi LCD zaslon fotoaparata
omogoča fleksibilne položaje
snemanja.
F Tipka MOVIE
G Nadzorno kolesce
H Mehke tipke
SL
11
x Bliskavica
Priprava fotoaparata
A
oznaka slikovnega senzorja
B Pokrov predala za baterijo
C Pokrovček za spominsko kartico
D Priključek za stojalo
• Uporabite stojalo z vijakom, ki je
krajši od 5,5 mm. V primeru
daljšega vijaka stojala ne boste
mogli priviti v priključek na
fotoaparatu.
E Predal za baterijo
F Pokrov za priključitev
izmeničnega napajalnika ACPW20 (ni priložen)
G Lučka delovanja
H Reža za spominsko kartico
SL
12
A Vijak
B Bliskavica
C Priključek*
* Tega dela se ne smete neposredno
dotikati. Če je umazan, ga obrišite z
mehko čisto krpo.
x Objektiv
E18 - 55 mm F3.5-5.6 OSS
(priložen enoti NEX-C3D/
C3K)
E16 mm F2.8 (priložen
enoti NEX-C3A/C3D)
Priprava fotoaparata
A Indeks pretvornika*
B Obroč za izostritev
C Kontakti objektiva**
D Oznaka za namestitev
* Pretvornik ni priložen.
** Tega dela se ne smete neposredno
dotikati.
A Priključek za pokrivalo
B Obroč za izostritev
C Obroč za zoomiranje
D Skala goriščne dolžine
E Oznaka goriščne dolžine
F Kontakti objektiva*
G Oznaka za namestitev
* Tega dela se ne smete neposredno
dotikati.
SL
13
Priprava akumulatorske baterije
Ko prvič uporabite fotoaparat, morate napolniti NP-FW50 "InfoLITHIUM"
akumulatorsko baterijo (priložena).
x Polnjenje akumulatorske baterije
"InfoLITHIUM" akumulatorsko baterijo lahko polnite, čeprav je še niste
povsem izpraznili. Lahko jo tudi uporabljate, ko še ni povsem napolnjena.
Priprava fotoaparata
1
Vstavite baterijo v polnilec za
baterije.
• Vstavite jo tako, da se zaskoči.
2
Priključite polnilnik baterije v
stensko vtičnico.
• Po končanem polnjenju se lučka
CHARGE izklopi.
• Čas polnjenja popolnoma izpraznjene
akumulatorske baterije pri temperaturi
25 °C znaša okrog 250 minut.
Lučka CHARGE
Napajalni kabel
SL
14
Opombe
Priprava fotoaparata
• Čas polnjenja je odvisen od preostale kapacitete akumulatorske baterije ali
pogojev polnjenja.
• Priporočamo, da akumulatorsko baterijo polnite pri temperaturi okolice med
25 °C in 30 °C. Lahko se zgodi, da polnjenje baterije izven priporočenih
temperature ne bo mogoč.
• Polnilnik baterije priključite na lahko dostopno vtičnico.
• Ko prvič uporabljate baterijo ali če baterije že dlje časa niste uporabljali, utegne
lučka CHARGE hitro utripati. V tem primeru odstranite baterijo iz polnilnika, nato
jo ponovno vstavite in napolnite.
• Ne poskušajte akumulatorske baterije ponovno polniti po končanem polnjenju ali
ko je po polnjenju dlje časa niste uporabljali.
z Uporaba fotoaparata v tujini
Fotoaparat in polnilnik za baterije ter AC-PW20AM omrežni napajalnik (ni
priložen) lahko uporabljate v vsaki državi ali regiji, kjer je napetost električnega
toka med 100 V in 240 V, 50/60 Hz.
Ne uporabljajte elektronskega pretvornika, ker lahko povzročite napake v
delovanju.
x Vstavljanje napolnjene akumulatorske baterije
1
Pritisnite in sprostite zapiralni
vzvod pokrova baterije in
odprite predal za baterijo.
SL
15
Priprava fotoaparata
2
Akumulatorsko baterijo
vstavite do konca in pri tem
pritiskajte na zapiralo z vrhom
baterije.
3
Zaprite predal za baterijo.
Zapiralni vzvod
x Preverjanje stanja baterije
Prek naslednjih indikatorjev in prikaz odstotka na LCD zaslonu lahko
preverite stanje baterije.
Stanje
baterije
“Battery
exhausted.”
Visoko
Nizko
Snemanje slik ni
več možno.
Opomba
• Pri določenih pogojih je možno, da prikazan nivo ni pravilen.
z Kaj je "InfoLITHIUM" akumulatorska baterija
"InfoLITHIUM" akumulatorska baterija je litij-ionska akumulatorska baterija s
funkcijami za izmenjavo informacij glede delovanja z vašim fotoaparatom.
SL
16
x Odstranjevanje akumulatorske baterije
Izklopite fotoaparat in zapiralni vzvod
potisnite v smeri puščice. Pazite, da vam
akumulatorska baterija ne pade na tla.
Zapiralni vzvod
Priprava fotoaparata
Namestitev/odstranitev objektiva
Ob nakupu je objektiv nameščen na fotoaparat. Pri namestitvi drugih
objektivov upoštevajte spodaj navedene korake.
Pred namestitvijo ali odstranitvijo objektiva nastavite stikalo za vklop na OFF.
1
Odstranite zaščitni pokrov na
ohišju in na objektivu.
• Pri zamenjavi objektiva bodite
pozorni na to, da postopek izvedete
v čim krajšem času in na mestih, ki
niso izpostavljena prahu. S tem
preprečite, da bi v notranjost zašli
prašni delci.
2
Namestite objektiv in pri tem
pazite na poravnavo beli
oznaki na objektivu in na
ohišju.
Beli oznaki
SL
17
3
Zavrtite objektiv v smeri
urinega kazalca, da se
zaskoči v končni položaj.
• Bodite pozorni, da objektiv
namestite ravno.
Priprava fotoaparata
Opombe
• Ko nameščate objektiv, ne pritiskajte na tipko za sprostitev objektiva.
• Pri nameščanju objektiva ne ravnajte na silo z opremo.
• Za uporabo A-mount objektiva (ni priložen) potrebujete namestitveni vmesnik (ni
priložen). Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo namestitvenega
vmesnika.
x Odstranitev objektiva
1
Do konca pritisnite tipko za
sprostitev objektiva in zavrtite
objektiv v nasprotni smeri
urinega kazalca, dokler se ne
ustavi.
Tipka za sprostitev objektiva
Opombe
SL
18
• Če v notranjost zaidejo prašni ali drugi majhni delci in pristanejo na površini
slikovnega tipala (del fotoaparata, ki ima isto funkcijo kot film), je to lahko vidno
na sliki glede na okolje snemanja. Fotoaparat je opremljen s protiprašno funkcijo,
s katero preprečite nabiranje prahu na slikovnem senzorju. Kljub temu se
izogibajte menjavi objektivov v prašnem okolju ko nameščate/odklapljate
objektiv.
• Fotoaparat ne shranjevati brez objektiva.
• Če želite uporabiti pokrovčke za ohišje ali zadnjo stran objektiva kupite model
ALC-B1EM (pokrovček za ohišje) ali ALC-R1EM (pokrovček za zadnjo stran
objektiva) (nista priložena).
Vstavljanje spominske kartice
Odprite pokrovček.
2
Vstavite spominsko kartico.
Priprava fotoaparata
1
• Spominsko kartico vstavite kot je
prikazano na sliki.
Bodite pozorni na smer vstavljanja
spominske kartice.
3
Zaprite pokrovček.
x Združljive spominske kartice
Skupaj s fotoaparatom lahko uporabljate naslednje spominske kartice:
"Memory Stick PRO Duo" medij, "Memory Stick PRO-HG Duo" medij, SD
spominska kartico, SDHC spominsko kartico in SDXC spominsko kartico.
Uporabiti ni mogoče medija "MultiMediaCard". Za snemanje filmov
priporočamo, da uporabite naslednje spominske kartice. "Memory Stick PRO
Duo" medij in "Memory Stick PRO-HG Duo"medij sta v teh navodilih za
uporabo poimenovana "Memory Stick PRO Duo" medij. SD spominska
kartica, SDHC spominska kartica in SDXC spominska kartica so v teh
navodilih za uporabo poimenovane SD kartice.
•
(oznaka 2) ("Memory Stick PRO Duo" medij
(oznaka 2))
•
("Memory Stick PRO-HG Duo" medij)
• SD spominska kartica, SDHC spominska kartica, SDXC spominska kartica
(razred 4 ali več)
SL
19
Opomba
• Slik, ki jih posnamete na SDXC spominsko kartico, ni mogoče uvoziti ali jih
predvajati na računalniku ali AV napravah, ki niso združljive s sistemom exFAT.
Pred priključitvijo zunanje naprave na fotoaparat preverite, če je naprava
združljiva s sistemom exFAT. Če fotoaparat povežete z nezdružljivo napravo, se
lahko zgodi, da vas bo naprava pozvala, da formatirate spominsko kartico. Nikoli
se ne odzovite na formatiranje spominske kartice, ker boste s tem izbrisali vse
podatke spominski kartici. (exFAT je sistem datotek, ki se uporablja pri SDXC
spominskih karticah.)
Priprava fotoaparata
x Odstranitev spominske kartice
Preverite, če ni osvetljena lučka delovanje,
odprite pokrov predala za spominske
kartice in enkrat pritisnite spominsko
kartico.
Lučka delovanja
Opombi
• Ko je osvetljena lučka delovanja, ne odstraniti spominske kartice ali
akumulatorske baterije ali izklopiti fotoaparata, ker lahko pride do poškodbe
podatkov.
• Pred namestitvijo ali odstranitvijo bliskavice nastavite stikalo za vklop na OFF.
Namestitev bliskavice
Če želite med slikanjem uporabiti bliskavico, namestite priloženo bliskavico.
Bliskavica je vklopljena, ko je dvignjena, in izklopljena, ko je spuščena.
Pred namestitvijo ali odstranitvijo objektiva nastavite stikalo za vklop na OFF.
SL
20
Bliskavico namestite na
pametni priključek za
pripomočke na fotoaparatu.
2
Privijte vijak.
3
Za sprožitev bliskavice
morate bliskavico najprej
dvigniti.
Priprava fotoaparata
1
• Tovarniška nastavitev je
[Autoflash]. Če želite nastavitev
spremeniti, si oglejte stran 41.
• Ko bliskavice ne želite uporabiti, jo
potisnite navzdol.
Opombe
• Bliskavica se napaja prek fotoaparata. Med polnjenjem bliskavice na LCD zaslonu
utripa indikator
. Ko utripa ta indikator, ne morete pritisniti na sprožilec.
• Bliskavico popolnoma vstavite v priključek za pripomočke na fotoaparatu.
Preverite, če je bliskavica pravilno nameščena na fotoaparat.
z Prenašanje bliskavice
Škatlico za bliskavico lahko pritrdite na
naramni pas. Ko bliskavice ne uporabljate, jo
pospravite v priloženo škatlico.
SL
21
Vklop fotoaparata in nastavitev datuma
Ko kamero prvič vklopite, se prikaže zaslon za nastavitev datuma/časa.
1
Za vklop fotoaparata stikalo
za vklop premaknite na
položaj ON.
Priprava fotoaparata
Prikaže se zaslon za nastavitev
datuma in časa.
• Za izklop kamere stikalo
premaknite na položaj OFF.
2
Za potrditev možnosti "OK"
pritisnite srednji del
nadzornega kolesca.
3
S pritiskom na levo ali desno
stran in sredino nadzornega
kolesca izberite vaše
območje.
4
S pritiskom na levo in desno
stran nadzornega kolesca
izberite posamezno postavko
pritisnite zgornji ali spodnji del
ali zavrtite nadzorno kolesce
za nastavitev številčne
vrednosti.
Daylight Svg.: vklop ali izklop
nastavitve funkcije za varčevanje.
Date Format: izbor formata
prikazanega datuma.
• Polnoč je prikazana kot "12:00
AM" in opoldne kot "12:00 PM".
SL
22
5
Za nastavitev drugih postavk ponovite korak 4 in potem
pritisnite srednji del nadzornega kolesca.
x Ponastavitev datuma in časa/Preverjanje trenutne
nastavitve ure
Pritisnite "Menu" in izberite "Setup" t "Date/Time Setup" (strani 29, 54).
Priprava fotoaparata
x Vzdrževanje nastavitve datuma in časa
Fotoaparat je opremljen z notranjo akumulatorsko baterijo za vzdrževanje
datuma in časa in drugih nastavitev ne glede na to, ali je fotoaparat vklopljen
ali izklopljen ali je vstavljena baterija. Več informacij o tem najdete na strani
76.
SL
23
Osnovno delovanje
Snemanje slik
V način
(Intelligent Auto) fotoaparat analizira objekt in omogoča slikanje
z ustreznimi nastavitvami.
1
Za vklop fotoaparata stikalo za vklop premaknite na položaj
ON.
2
Fotoaparat usmerite proti
objektu.
Osnovno delovanje
Ko fotoaparat prepozna kader, se na
zaslonu prikaže znak funkcije
prepoznavanja kadrov: (Night
View),
(Tripod Night View),
(Night Portrait), (Backlight),
(Backlight Portrait),
(Portrait),
(Landscape), ali (Macro).
3
Znak funkcije za prepoznavanje
kadrov in vodič
Pri uporabi objektiva z
zoomiranje najprej uporabite
obroč za zoomiranje in potem
izvedite slikanje.
Obroč za
zoomiranje
SL
24
4
Za izostritev pritisnite
sprožilec do polovice.
Po potrditvi izostritve boste zaslišali
opozorilni zvok in osvetlil se bo
indikator z.
Osnovno delovanje
Indikator ostrine
5
Pritisnite sprožilec do konca.
Snemanje filmov
1
Za vklop fotoaparata stikalo za vklop premaknite na položaj
ON.
2
Fotoaparat usmerite proti objektu.
3
Za pričetek snemanje
pritisnite tipko MOVIE.
Ostrina in svetlost se prilagodita
samodejno.
Če med snemanjem sprožilec
pritisnite do polovice, lahko hitreje
nastavite ostrino.
Tipka MOVIE
4
Za prekinitev snemanja ponovno pritisnite tipko MOVIE.
SL
25
Opombe
• Lahko se zgodi, da se bosta med snemanjem filma posnela tudi zvok fotoaparata in
objektiva. Snemanje zvoka lahko izklopite tako, da izberete "Menu" t "Setup"
t "Movie Audio Rec" t "Off" (strani 29, 53).
• Čas neprekinjenega snemanja filmov je odvisen od temperature okolja in od stanja
fotoaparata.
• Če se temperatura fotoaparata dvigne, na primer, če uporabljate funkcijo
neprekinjenega snemanja, se pojavi naslednje sporočilo: "Camera overheating.
Allow it to cool." (Fotoaparat se je pregrel. Pustite, da se ohladi.) V tem primeru
izklopite fotoaparat in počakajte, da bo zopet pripravljen na snemanje.
Predvajanje slik
Osnovno delovanje
1
Pritisnite tipko
(predvajanje).
Na LCD zaslonu se bo prikazala
nazadnje posneta slika.
Tipka
x Izbor slike
Zavrtite nadzorno kolesce.
x Predvajanje filmov
1
V načinu predvajanja na
nadzornem kolescu pritisnite
tipko (Index Image).
Prikaže se šest slik.
SL
26
(predvajanje)
2
Večkrat pritisnite na levo stran
nadzornega kolesca in
(film) in
izberite možnost
potem pritisnite srednji del
nadzornega kolesca.
Za vrnitev na predvajanje fotografij
izberite
(fotografija) (stran 47).
3
Zavrtite nadzorno kolesce in izberite želeni film in potem
pritisnite srednji del nadzornega kolesca.
Nadzorno kolesce
Pritisnite na srednji del.
Hitro iskanje naprej
Pritisnite na desno stran ali ga zavrtite v smeri
urinega kazalca.
Hitro iskanje nazaj
Pritisnite na levo stran ali ga zavrtite v
nasprotni smeri urinega kazalca.
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite spodnji del t zgornji/spodnji del
Osnovno delovanje
Med predvajanjem filma
Začasna prekinitev/nadaljevanje
predvajanja
Izbris slik
Izbrišete lahko sliko, ki je trenutno prikazana.
1
Prikažite želeno sliko in
pritisnite "Delete".
[Delete]
SL
27
2
Pritisnite na sredino
nadzornega kolesca in
potrdite "OK".
Za preklic pritisnite "Cancel".
[Cancel]
Osnovno delovanje
SL
28
[OK]
z Izbris večih slik
Izberite [Menu] t [Playback] t [Delete] za izbor in izbris več slik hkrati.
Uporaba nadzornega kolesca in mehkih tipk
Nadzorno kolesce in mehke tipke omogočajo uporabo številnih funkcij.
x Nadzorno kolesce
Pri slikanju sta nadzornemu kolescu dodeljeni funkciji DISP (Display
Contents) in
(Exposure Comp.). Pri predvajanju sta nadzornemu kolescu
dodeljeni funkciji DISP (Display Contents) in
(Image Index).
Ko zavrtite ali pritisnete na desni/levi/zgornji/spodnji del nadzornega kolesca,
lahko izberete želeno nastavitveno postavko. Izbor lahko potrdite s pritiskom
na srednji del nadzornega kolesca.
Osnovno delovanje
Puščica pomeni, da lahko uporabite
nadzorno kolesce.
Ko se na zaslonu prikažejo posamezne
možnosti, se lahko z vrtenjem ali
pritiskom na levo/desno stran ali
spodnji/zgornji del nadzornega
kolesca premikate po možnostih.
SL
29
x Mehke tipke
Mehke tipke imajo različne funkcije, odvisno od vsebine. Trenutno dodeljena
funkcija mehke tipke je prikazana na zaslonu. Za uporabo funkcije, ki je
prikazana v zgornjem desnem delu zaslona pritisnite mehko tipko A. Za
uporabo funkcije, ki je prikazana v spodnjem desnem delu zaslona pritisnite
mehko tipko B. Za uporabo funkcije, ki je prikazana na sredini pritisnite na
srednji del nadzprnega kolesca (mehka tipka C)
A
C
Osnovno delovanje
SL
30
B
V tem primeru mehka tipka A
deluje kot tipka "MENU" in
mehka tipka B kot tipka
"Shoot. Tips". Mehka tipka C
deluje kot tipka "Shoot Mode".
Uporaba funkcije za pomoč
Fotoaparat je opremljen s funkcijo za pomoč (Help Guide), ki opisujejo
posamezne funkcije, in nasveti za slikanje (Shooting Tips). Te pomoči
funkcije vam bodo v pomoč pri uporabi fotoaparata.
x Funkcija pomoči
Ta funkcija vam bo razložila delovanje izbrane funkcije, spreminjanje
nastavitev itd.
Pomoč lahko skrijete tako, da izberete [Menu] t [Setup] t [Help Guide
Display] t [Off].
Osnovno delovanje
x Nasveti za slikanje
Fotoaparat prikaže tudi nasvete za slika glede na trenutno izbrani način
slikanja.
1 Ko je na spodnjem delu zaslona prikazana možnost "Shoot. Tips",
pritisnite tipko na spodnjem delu fotoaparata (stran 30).
Samodejno se prikaže nasvet za slikanje.
[Shoot. Tips]
2 Pritisnite na levo/desno stran nadzornega kolesca in poiščite želeni nasvet
za slikanje.
• Za premikajte navzgor in navzdol po nasvetih zavrtite nadzorno kolesce.
z Dostop do vseh nasvetov za slika
Po vseh nasvetih za slikanje lahko brskate prek menija.
1[Menu] t [Camera] t [Shooting Tip List].
2Poiščite želeni nasvet za slikanje.
Nasvet lahko poiščete v [Table of contents].
SL
31
Uporaba funkcij snemanja
Nastavitev funkcije z uporabo načina "Photo
Creativity
Fotoaparat lahko upravljate intuitivno, z načinom "Photo Creativity", ker je ta
zaslon za to bolj primeren kot običajen zaslon. Objekt lahko posnamete z
enostavnimi funkcijami in na enostaven način ustvarite kreativne fotografije.
1
Pritisnite na [Menu], nato
izberite [Shoot Mode] t
(Intelligent Auto).
[Menu]
2
Pritisnite na sredino
nadzornega kolesca.
Prikaže se zaslon "Photo Creativity".
Nadzorno kolesce
3
Z obračanjem nadzornega kolesca izberite postavko, ki jo
želite nastaviti in nato pritisnite na sredino kolesca.
(Bkground Defocus): Nastavitev zamegljenosti ozadja.
(Picture Effect): Izberete lahko želeni filter za ustvarjanje učinka
med snemanjem.
(Soft Skin Effect): Nastavitev stopnje učinka mehke kože.
(Self-timer/Continuous Adv.): Nastavitev samosprožilca z 10sekundno zakasnitvijo/Zaporedno snemanje slik pri visoki hitrosti.
(Vividness): Nastavitev jasnosti.
(Color): Nastavitev barve.
(Brightness): Nastavitev osvetlitve.
4
Z obračanjem nadzornega kolesca izberite želeno
postavko, nato pritisnite na sredino nadzornega kolesca.
Zaslon se vrne na "Photo Creativity". S ponavljanjem korakov 2 do 4
lahko združite razne funkcije.
SL
32
• Funkcija "Photo Creativity" je na voljo samo, če je na fotoaparat nameščen
objektiv z E bajonetom.
z Predvajanje v načinu "Photo Creativity"
V načinu "Photo Creativity" pritisnite na tipko
za dostop do načina
predvajanja "Photo Creativity". Pritisnite na [Back] za vrnitev na način
snemanja in snemate lahko z enako nastavitvijo.
x Enostavna zameglitev ozadja (Background Defocus
Control)
1
Izberite
2
Z nadzornim kolescem
zmanjšajte ostrino ozadja.
(Bkground Defocus) (stran 32).
Uporaba funkcij snemanja
: z obračanjem v smeri urinega
kazalca sliko izostrite.
: z obračanjem v nasprotni smeri
urinega kazalca zmanjšate ostrino
slike.
Pritisnite na [Cancel] za vrnitev na
osnovno stanje.
• Film lahko posnamete z vrednostjo
za učinek neizostrenosti.
Opomba
• Učinek neizostrenosti morda ne bo viden, kar je odvisno od oddaljenosti objekta in
od uporabljenega objektiva.
z Boljši rezultat funkcije "Background Defocus"
• Premaknite se bližje objektu.
• Povečajte razdaljo med objektom in ozadjem.
SL
33
x Slikovni učinki (Picture Effect)
1
Izberite
2
Z obračanjem nadzornega kolesca izberite želeni učinek,
nato pritisnite na sredino kolesca.
(Picture Effect)
(Posterization (Color)): Z močnim poudarjanjem osnovnih barv
ustvari visok kontrast.
(Posterization (B/W)): Ustvari visok kontrast, abstrakten izgled v
črno-beli.
(Pop Color): S poudarjanjem barvnih tonov ustvari jasno sliko.
(Retro Photo): Ustvari izgled stare fotografije z barvnimi toni 'sepia'
in zbledelim kontrastom.
(Partial Color): Ustvari sliko, ki ohrani določeno
barvo, ostale pa pretvori v črno in belo.
(High-key): Ustvari sliko z določeno atmosfero: svetla,
transparentna, eterična, nežna, mehka.
(High Contrast Monochrome): Ustvari sliko z visokim kontrastom,
v črno-beli barvi.
(Toy Camera): Ustvari fotografijo z učinkom otroškega fotoaparata
(Toy Camera) , z zasenčenimi koti in poudarjenimi barvami.
SL
34
Prilagoditev svetlosti slike (kompenzacija
svetlosti)
Svetlost lahko prilagodite v 1/3 EV korakih v obsegu od -2.0 EV do +2.0 EV.
1
Pritisnite
(Exposure
Comp.) na nadzornem
kolescu.
2
Zavrtite nadzorno kolesce, izberite želeno vrednost in
pritisnite na srednji del nadzornega kolesca.
Uporaba funkcij snemanja
Če je slika presvetla, nastavite [Exposure Comp.] proti -.
Če je slika pretemna, nastavite [Exposure Comp.] proti +.
Spreminjanje prikaza na zaslonu (DISP)
1
Na nadzornem kolescu
pritisnite DISP (Display
Contents).
2
Večkrat pritisnite DISP in izberite želeni način.
Med slikanjem
Disp. Basic Info: prikaz osnovnih informacij slikanja. Grafični prikaz
hitrosti zaklopa in vrednosti zaslonke, razen v primeru, ko je "Shoot
Mode" nastavljen na "Intelligent Auto" ali "Sweep Panorama".
Display Info.: prikaz informacij o snemanju.
No Disp. Info.: niso prikazane informacije o snemanju.
Med predvajanjem
Display Info.: prikaz snemalnik informacij
Histogram: grafični prikaz delovanja osvetlitve poleg snemalnih
informacij.
No Disp. Info.: niso prikazane informacije o snemanju.
SL
35
Slikanje z različnimi načini
1
Pritisnite "Menu".
[Menu]
2
Z nadzornim kolescem izberite [Shoot Mode] t želeni
način in potem pritisnite na srednji del nadzornega kolesca.
(Intelligent Auto): fotoaparat ovrednoti objekt in izvede ustrezne
nastavitve.
SCN (Scene Selection):slikanje s prednastavljenimi nastavitvami
subjekta ali pogojev.
(Picture Effect): Snema z želenimi učinki ter ustvari edinstveno
vzdušje.
(Anti Motion Blur): zmanjšanje tresljajev fotoaparata pri slikanju
rahlo temnega notranjega kadra ali telefotografije.
(Sweep Panorama): slikanje pri panoramski velikosti.
(3D Sweep Panorama): slikanje 3D panoramskih slik za prikaz na
televizorju, združljivim s 3D formatom.
M (Manual Exposure): prilagoditev hitrosti zaslonke in zaklopke.
S (Shutter Priority): prilagoditev hitrosti zaklopa za prilagoditev
gibanju objekta.
A (Aperture Priority): prilagoditev izostritve ali neizostritve ozadja.
P (Program Auto): samodejno slikanje, ki omogoča prilagoditev
posameznih nastavitev, razen osvetlitve (hitrost zaslonke in zaklopa).
SL
36
x Izbor kadra
1
Izberite SCN (Scene Selection) (stran 38).
2
Zavrtite nadzorno kolesce, izberite želeni način in potem
pritisnite na srednji del nadzornega kolesca.
Uporaba funkcij snemanja
(Portrait): zameglitev ozadja in izostritev objekta.
(Landscape): slikanje celotnega kadra z zelo visoko ostrino in
živahnimi barvami.
(Macro): slikanje bližnjih objektov, kot so rože, žuželke, hrana ali
majhni predmeti.
(Sports Action): slikanje gibajočih objektov pri visoki hitrosti
zaklopa, tako da objekt izgleda kot, da se ne bi premikal.
(Sunset): za slikanje sončnega zahoda.
(Night Portrait): slikanje portretov v nočnih kadrih.
(Night View): slikanje nočnih kadrov brez izgube temne atmosfere.
(Hand-held Twilight): slikanje nočnih kadrov z manj motnjami in
nejasnostmi brez stojala. Slike se obdelajo tako, da se zmanjšajo
nejasnosti, tresljaji fotoaparata in motnje.
x Funkcija "Anti Motion Blur"
This is suitable for indoor shots without using the flash, to reduce the subject
blur.
1
Izberite
2
Slikajte s pritiskom na sprožilec.
(Anti Motion Blur) (stran 36).
Fotoaparat posname več zaporednih slik, nato s procesiranjem slike
zmanjša motnost in šum.
SL
37
x Sweep Panorama/3D Sweep Panorama
Ta funkcija vam omogoča, da iz sestavljenih slik ustvarite panoramsko sliko.
Fotoaparat samodejno zazna obraze in premikajoče se objekte.
1
Izberite
(Sweep Panorama) ali
Panorama) (stran 36).
2
Usmerite fotoaparat proti robu
objekta, nato pritisnite do
konca na sprožilec.
(3D Sweep
Ta del se ne bo prenesel
3
Sledite vodenju na LCD
zaslonu in obračajte
fotoaparat v loku do konca.
Vodilni pas
Opomba
• Fotoaparat posname več zaporednih slik (Sweep Panorama) in zaklop klika do
konca slikanja.
SL
38
z Premikanje po panoramskih slikah
S pritiskom na srednji del nadzornega kolesca se lahko, ko je prikazana
panoramska slika premikate od začetka do konca. Za prekinitev ponovno
pritisnite na srednji del nadzornega kolesca.
Prikazano območje celotne
panoramske slike
• Panoramske slike se lahko predvajajo s
priloženo programsko opremo "PMB" (stran
61).
• Lahko se zgodi, da panoramske slike, ki so bile
posnete z drugim fotoaparatom ne bodo
prikazane pravilno.
Uporaba funkcij snemanja
x Prioriteta zaklopa
Gibanje premikajočega objekta lahko izrazite na različne načine, kot npr. s
prilagoditvijo hitrosti zaklopa.
Pri visoki hitrosti zaklopa lahko zajamete trenutek gibanja in pri nizki hitrosti
zaklopa sled gibanja.
1
Izberite S (Shutter Priority) (stran 36).
2
Zavrtite nadzorni kolesce, izberite želeno vrednost in
pritisnite na srednji del nadzornega kolesca.
SL
39
z Hitrost zaklopa
Pri uporabi visoke hitrosti zaklopa so premikajoči
objekti, kot so tekač in avtomobili, prikazani kot
bi se zaustavili.
Pri uporabi nizke hitrosti zaklopa se prikaže sled
gibanja objekta, kar ustvari bolj naravno in
dinamično sliko.
x Prioriteta zaslonke
Prilagodite lahko obseg izostritve ali neizostritve ozadja.
1
Izberite A (Aperture Priority) (stran 36).
2
Zavrtite nadzorni kolesce, izberite želeno vrednost in
pritisnite na srednji del nadzornega kolesca.
• Film lahko posnamete z vrednostjo, ki ste jo nastavili s funkcijo
'Aperture Priority'.
SL
40
Izbor načina bliskavice
1
Namestite bliskavico in jo dvignite (stran 20).
2
Pritisnite [Menu].
[Menu]
Z nadzornim kolescem izberite [Camera] t [Flash Mode],
nato pritisnite na sredino.
4
Zavrtite nadzorno kolesce, izberite želeni način in pritisnite
na srednji del nadzornega kolesca.
Uporaba funkcij snemanja
3
(Flash Off): bliskavica se ne sproži tudi, če je dvignjena.
(Autoflash): bliskavica se sproži v temi ali proti svetlobi.
(Fill-flash): bliskavica se sproži stalno, ko pritisnete sprožilec.
(Slow Sync.): bliskavica se sproži ob vsakem pritisku na sprožilec.
Način snemanja 'Slow sync' vam omogoča snemanje jasnih slik tako
objekta kot tudi ozadja.
(Rear Sync.): bliskavica se sproži pred dokončano osvetlitvijo stalno,
ko pritisnete sprožilec. Slika se tudi sled gibanja objekta, kar omogoča
bolj naravno sliko.
• Razpoložljivost postavk v načinu bliskavice, je odvisna od načina
snemanja (stran 58).
Domet bliskavice
Domet priložene bliskavice je odvisen od ISO občutljivosti in vrednosti
zaslonke.
F2.8
F3.5
F5.6
ISO200
1 – 3,5 m
1 – 2,8 m
1 – 1,8 m
ISO1600
2,8 – 10 m
2,3 – 8 m
1,4 – 5 m
SL
41
Uporaba samosprožilca
1
Pritisnite [Menu].
[Menu]
2
Zavrtite nadzorno kolesce in izberite [Camera] t [Drive
Mode] t [Self-timer].
3
Pritisnite "Option", z nadzornim kolescem izberite želeni
način in potem pritisnite na srednji del nadzornega kolesca.
(Self-timer: 10 Sec): nastavitev 10-sekundne zakasnitve
samosprožilca. To možnost uporabite, če želite biti tudi vi na sliki. Ko
pritisnete sprožilec, prične utripati lučka samosprožilca in utripa dokler se
ne sproži zaklopka.
(Self-timer: 2 Sec): nastavitev 2-sekunde zakasnitve samosprožilca.
Ta možnost prepreči nejasnosti, ki jih lahko povzročijo tresljaji
fotoaparata pri pritisku sprožilca.
• Za preklic časovnika nastavite [Drive Mode] na [Single-shot Adv.].
Zaporedno slikanje
Ko pritisnete in držite sprožilec, fotoaparat snema slike neprekinjeno (največ
2,3 slike na sekundo).
1
Pritisnite [Menu].
[Menu]
2
SL
42
Zavrtite nadzorno kolesce in izberite [Camera] t [Drive
Mode] t [Continuous Adv.], nato pritisnite na sredino.
z Zaporedno slikanje pri višji hitrosti
Za slikanje več zaporednih slik (največ 5,5 slik na sekundo) v 'Drive Mode'
izberite
(Speed Priority Cont.). Pri vseh nadaljnjih slikah se uporabita
izostritev in svetlost prve slike.
Uporaba funkcij snemanja
SL
43
Izbor velikosti slike
Velikost slike določi velikost slikovne datoteke, ki so posname pri slikanju.
Večja je slika, več detajlov se bo ustvarilo pri tiskanju na velik format papirja.
Manjša je slika, več slik lahko posnamete.
V primeru filmov velja, da so večje slike bolj kakovostne.
1
Pritisnite tipko [Menu].
[Menu]
2
Z nadzornim kolescem izberite [Image Size] t [Image
Size], in pritisnite na srednji del nadzornega kolesca.
3
Zavrtite nadzorni kolesce, izberite želeno vrednost in
pritisnite na srednji del nadzornega kolesca.
Slike
Ko je razmerje slike (Aspect Ratio) nastavljeno
na 3:2
(L: 16M)
4912 × 3264 slikovnih točk
Tiskanje do velikosti A4
(S: 4.0M)
Tiskanje velikosti L/2L
(L: 14M)
2448 × 1624 slikovnih točk
4912 × 2760 slikovnih točk
(M: 7.1M) 3568 × 2000 slikovnih točk
(S: 3.4M)
SL
Tiskanje do velikosti A3+
(M: 8.4M) 3568 × 2368 slikovnih točk
Ko je razmerje slike (Aspect Ratio) nastavljeno
na 16:9
44
Uporaba
2448 × 1376 slikovnih točk
Uporaba
Prikaz na visokoločljivem
televizorju.
3D Sweep Panorama
(16:9)
Slike se posnamejo v velikosti, ki ustreza HD
televizorju.
Vodoravno: 1920 x 1080
(Standard)
Slike se posnamejo v standardni velikosti.
Vodoravno: 4912 x 1080
(Wide)
Slikanje širokih slik.
Vodoravno: 7152 x 1080
Panorama
Velikost slike je odvisna od smeri slikanja (stran 51).
Slikanje pri standardnih velikostih.
Navpično: 3872 x 2160
Vodoravno: 8192 x 1856
(Wide)
Slikanje širokih slik.
Navpično: 5536 x 2160
Vodoravno: 12416 x 1856
Uporaba funkcij snemanja
(Standard)
Filmi
Velikost slike
Povprečna
bitna hitrost
Uporaba
1280 × 720
(Fine)
9 Mbps
Snemanje pri visoki kakovosti za
predvajanje na HD televizorju.
1280 × 720
(Standard)
6 Mbps
VGA (640 × 480) 3 Mbps
Snemanje pri ustrezni velikosti za
nalaganje na splet.
Opomba
• Pri tiskanju slik, ki so bile posnete pri razmerju slike 16:9, in panoramske slike se
lahko, da bodo odsekana oba robova.
SL
45
Uporaba funkcij predvajanja
Povečanje predvajane slike (Enlarge Image)
1
Za preklop na način za
predvajanje pritisnite tipko
(predvajanje).
Tipka
2
(predvajanje)
Prikažite sliko, ki jo želite
povečati in potem pritisnite
"Enlarge" (srednji del
nadzornega kolesca).
Nadzorno kolesce
3
Z nadzornimi kolescem izvedite ustrezno prilagoditev.
4
Pritisnite zgornji/spodnji del ali levo/desno stran
nadzornega kolesca in izberite del, ki ga želite povečati.
• Za preklic pritisnite "Exit".
SL
46
Prikaz seznama slik
1
Za preklop na način za
predvajanje pritisnite tipko
(predvajanje).
Tipka
2
(predvajanje)
Pritisnite
(Image Index) na
nadzornem kolescu.
Hkrati je prikazanih šest slik.
Zavrtite nadzorno kolesce in izberite sliko.
Uporaba funkcij predvajanja
3
• Za vrnitev na prikaz ene slike izberite želeno sliko in pritisnite na
srednji del nadzornega kolesca.
z Preklapljanje med sliko in filmom
Sliko ali film lahko enostavno izberete
prek indeksnega prikaza.
Večkrat pritisnite levo stran nadzornega
kolesca in izberite
(za slike) ali
(za film) in pritisnite na srednji del
nadzornega kolesca. Na indeksnem
prikazu ni mogoče hkrati prikazati slike
in filma.
SL
47
Prikaz slik na televizorju
Za prikaz posnetih slik na televizorju potrebujete HDMI kabel (ni priložen) in
visokoločljivi televizor s HDMI priključkom.
1
Fotoaparat s HDMI kablom (ni
priložen) priključite na
visokoločljiv televizor.
V HDMI priključek
HDMI kabel
V HDMI
priključek
Opomba
• Ogled 3D slik na 3D TV-ju.
z Ogled 3D slik na 3D TV-ju
3D slike, posnete s fotoaparatom, si lahko ogledate na 3D televizorju,
prikjlučenem v fotoaparat s HDMI kablom (ni priložen).
Izberite [Menu] t [Playback] t [3D Viewing].
• Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo, priloženih televizorju.
SL
48
Preverjanje razpoložljivih funkcij
Seznam menija
Ko pritisnete tipko [Menu], se na zaslonu prikaže šest postavk menija [Shoot
Mode], [Camera], [Image Size], [Brightness/Color], [Playback], in [Setup].
V vsaki postavki lahko nastavitev različne nastavitve. Postavke, ki ni mogoče
nastaviti, so obarvane sivo.
x Shoot Mode
Omogoča izbor načina slikanja, kot so osvetlitveni način, panoramski način,
izbor kadra.
Fotoaparat oceni objekt in izvede ustrezne nastavitve.
Slikanje na podlagi prednastavljenih nastavite glede
na objekt in pogoje.
Picture Effect
Snemanje slik z želenimi učinki in ustvarjanje
edistvenega vzdušja.
(Posterization (Color)/Posterization (B/W)/Pop Color/
Retro Photo/Partial Color/High-key/High Contrast
Monochrome/Toy Camera)
Anti Motion Blur
Zmanjšanje tresljajev fotoaparata pri slikanju nekoliko
temnejšega notranjega kadra ali telefotografije.
Sweep Panorama
Slikanje s panoramsko velikostjo.
3D Sweep Panorama
Snemanje 3D panoramskih slik za predvajanje na
televizorju, združljivem s 3D formatom.
Manual Exposure
Prilagoditev hitrosti zaslonke in zaklopa.
Shutter Priority
Prilagoditev hitrosti zaklopa za izražanje gibanja
objekta.
Aperture Priority
Prilagoditev obsega izostritve ali neizostritve ozadja.
Program Auto
Samodejno slikanje, ki omogoča prilagoditev
nastavitev, razen osvetlitve (hitrost zaklopa in
zaslonke)
Preverjanje razpoložljivih funkcij
Intelligent Auto
Scene Selection
SL
49
x Camera
Omogoča nastavitev funkcij slikanja, kot so zaporedno slikanje, samosprožilec
in bliskavica.
SL
50
Drive Mode
Izbor načina slikanja, kot so zaporedno slikanje,
samosprožilec.
(Single-shot Adv./Continuous Adv./Speed Priority
Cont./Self-timer/Self-timer(Cont.)/ Bracket: Cont.)
Flash Mode
Izbor metode za sprožitev bliskavice.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear
Sync.)
AF/MF Select
Izbor samodejne izostritve ali ročne izostritve.
(Autofocus/DMF/Manualfocus)
Autofocus Area
Izbor dela za izostritev.
(Multi/Center/Flexible Spot)
Autofocus Mode
Izbor metode samodejne izostritve.(Single-shot AF/
Continuous AF)
Precision Dig. Zoom
Nastavitev digitalnega zooma pri uporabi enojnega
objektiva za izostritev.
Face Detection
Samodejno zaznavanje obrazov ljudi in prilagoditev
ostrine in osvetlitve.
(Off/Auto/Child Priority/Adult Priority)
Smile Shutter
Vsakič, ko fotoaparat zazna nasmeh samodejno sproži
zaklop. (On/Off)
Smile Detection
Nastavitev občutljivosti funkcije "Smile Shutter" za
zaznavanje nasmehov.(Big Smile/Normal Smile/
Slight Smile)
Soft Skin Effect
Nastavitev stopnje učinka mehke kože.(High/Mid/
Low/Off)
Shooting Tip List
Omogoča dostop do vseh nasvetov za slikanje.
Display Contents
Prikaz različnih informacij na zaslonu za
slikanje.(Disp. Basic Info/Display Info./No Disp.
Info.)
x Image Size
Omogoča nastavitev velikosti slike, razmerja slike itd.
Still
Image Size
Izbor velikosti slike.
(3:2: L: 16M/ M: 8.4M/ S: 4.0M
16:9: L: 14M/ M: 7.1M/ S: 3.4M)
Aspect Ratio
Izbor velikosti slike.
(3:2/16:9)
Quality
Izbor formata stiskanja.
(RAW/RAW & JPEG/Fine/Standard)
3D Panorama
Image Size
Izbor velikosti 3D panoramske slike.
(16:9/Standard/Wide)
Panorama Direction
Izbira smeri vrtenja fotoaparata pri snemanju 3D
panoramske slike
(Right/Left)
Panorama
Izbor velikosti slike.
(Standard/Wide)
Panorama Direction
Izbira smeri vrtenja fotoaparata pri snemanju
panoramske slike
(Right/Left/Up/Down)
Preverjanje razpoložljivih funkcij
Image Size
Movie
Image Size
Izbor velikosti slike.
(1280 × 720 (Fine)/1280 × 720 (Std)/VGA)
x Brightness/Color
Omogoča prilagoditev nastavitev svetlosti in nastavitev barve.
Exposure Comp.
Kompenzacija svetlosti celotne slike.
(–2.0EV to +2.0EV)
ISO
Nastavitev ISO občutljivosti.
(ISO AUTO/200 - 12800)
White Balance
Prilagoditev tonov barve glede na svetlobne pogoje
okolice.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/
Fluorescent/Flash/C.Temp./Filter/Custom/Custom
Setup)
SL
51
Metering Mode
Izbor metode za merjenje svetlosti.
(Multi/Center/Spot)
Flash Compensation
Prilagoditev količine svetlobe bliskavice.
(–2.0EV to +2.0EV)
DRO/Auto HDR
Samodejni popravek svetlosti ali kontrasta.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Izbor metode za obdelavo slike.
(Standard/Vivid/Portrait/Landscape/Sunset/Black &
White)
x Playback
Omogoča nastavitev funkcij predvajanja.
Delete
Izbris slik.
(Multiple Img./All in Folder/All in Date Rng.)
Slide Show
Samodejno predvajanje slik.
(Still image mode: Repeat/Interval/Image Type)
(Movie mode: Repeat)
Still/Movie Select
Izbor slike ali filma za predvajanje.
(Still/Movie)
Image Index
Izbor števila slik za prikaz na indeksnem zaslonu.
(6 Images/12 Images)
Select Folder
Izbor mape slik za predvajanje.
Select Date
Izbor datuma filmov za predvajanje.
Rotate
Rotacija slik.
Protect
Zaščita slik ali preklic zaščite.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All Movies)
3D Viewing
Priključitev v TV, združljiv s 3D formatom omogoča
gledanje 3D slik.
Enlarge Image
SL
52
Povečanje slike.
Volume Settings
Nastavitev glasnosti filma.
Specify Printing
Izbor slike za tiskanje ali izvajanje nastavitev
tiskanja.(DPOF Setup/Date Imprint)
Display Contents
Preklapljanje med informacijami, ki so prikazane na
zaslonu za predvajanje.(Display Info./Histogram/No
Disp. Info.)
x Setup
Omogoča natančnejše nastavitve slikanja ali spreminjanje nastavitev
fotoaparata.
Shooting Settings
Nastavitev AF osvetljevalca za delovanje pri
samodejni izostritvi v temnih prostorih.
(Auto/Off)
Red Eye Reduction
Delovanje pred osvetlitve pri uporabi bliskavice in
preprečevanje pojava rdečih oči.
(On/Off)
Auto Review
Nastavitev časa prikaza slike po slikanju.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
Grid Line
Vklop mreže, ki vam bo pomagala pri kompoziciji
slike.
(On/Off)
Peaking Level
Obrise izostrenega področja poudari z določeno barvo
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Nastavi barvo, ki naj se uporablja za funkcijo
'peaking'.
(White/Red/Yellow)
Histogram
Prikaz histograma osvetlitve.
(On/Off)
MF Assist
Prikaz povečane slike pri ročni izostritvi.
(No Limit/5 Sec/2 Sec/Off)
Color Space
Spreminjanje obsega barv.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Nastavitev kompenzacije tresljajev fotoaparata.
(On/Off)
Release w/oLens
Izklop ali vklop sprožitve zaklopa v primeru, da
nameščen objektiv.
(Enable/Disable)
Long Exposure NR
Nastavite zmanjševanja motenj pri slikanju z daljšo
osvetlitvijo.
(On/Off)
High ISO NR
Nastavite zmanjševanja motenj pri ISO občutljivem
slikanju.
(Auto/Weak)
Movie Audio Rec
Nastavitev zvoka za snemanje filma.
(On/Off)
Preverjanje razpoložljivih funkcij
AF Illuminator
SL
53
Custom Key Settings
Left Key Setting
Levi tipki na nadzornem kolescu dodeli funkcijo.
(Shoot Mode/Shoot. Tips/Drive Mode/AF/MF Select/
Autofocus Mode/Autofocus Area/Precision Dig.
Zoom/ISO/White Balance/Metering Mode/DRO/Auto
HDR/Creative Style/Flash Mode/Flash
Compensation/MF Assist/Not set)
Right Key Setting
Desni tipki na nadzornem kolescu dodeli funkcijo.
(Shoot Mode/Shoot. Tips/Drive Mode/AF/MF Select/
Autofocus Mode/Autofocus Area/Precision Dig.
Zoom/ISO/White Balance/Metering Mode/DRO/Auto
HDR/Creative Style/Flash Mode/Flash
Compensation/MF Assist/Not set)
Soft key B Setting
Mehki tipki B dodeli funkcijo.
(Shoot Mode/Shoot. Tips/Drive Mode/AF/MF Select/
Autofocus Mode/Precision Dig. Zoom/ISO/White
Balance/Metering Mode/DRO/Auto HDR/Creative
Style/Flash Mode/Flash Compensation/MF Assist)
Soft key C Setting
Mehki tipki C dodeli funkcijo.
(Shoot Mode/Custom)
Custom
Mehki tipki C nastavi funkcijo 'Custom'.
(Drive Mode/AF/MF Select/Autofocus Mode/
Autofocus Area/ISO/White Balance/Metering Mode/
DRO/Auto HDR/Creative Style/Flash Mode/Not set)
Main Settings
Menu start
V glavnem meniju lahko izberete meni, ki se prvi
prikaže ali zaslon zadnjega menija.
(Top/Previous)
Beep
Nastavitev zvoka fotoaparata.
(AF Sound/High/Low/Off)
Language
SL
54
Nastavitev jezika, ki je prikazan na zaslonu.
Date/Time Setup
Nastavitev datuma in časa.
Area Setting
Izbor območja uporabe fotoaparata.
Help Guide Display
Vklop ali izklop pomoči.(On/Off)
Power Save
Nastavitev časa za preklop fotoaparata v način za
varčevanje z energijo.
(30 Min/10 Min/5 Min/1 Min)
LCD Brightness
Nastavitev svetlosti LCD zaslona.(Auto/Manual/
Sunny Weather)
Display Color
Izbor barve LCD zaslona.
(Black/White/Blue/Pink)
Wide Image
Izbor metode za prikaz široke slike.
(Full Screen/Normal)
Playback Display
Izbor metode za predvajanje portretov.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
CTRL FOR HDMI
Vklop ali izklop upravljanja fotoaparata z daljinskim
upravljalnikom televizorja, ki je združljiv s HDMI.
(On/Off)
USB Connection
Izbor metode za USB povezavo.
(Mass Storage/PTP)
Cleaning Mode
Čiščenje slikovnega senzorja.
Version
Prikaz različice fotoaparata in objektiva.
Demo Mode
Vklop ali izklop demonstracijskega prikaza.
(On/Off)
Reset Default
Ponastavitev tovarniških nastavitev fotoaparata.
Memory Card Tool
Formatiranje spominske kartice.
File Number
Izbor metode za dodelitev številke datoteke.
(Series/Reset)
Folder Name
Ime formata imena mape.
(Standard Form/Date Form)
Select Shoot. Folder
Izbor snemalne mape.
New Folder
Izbor snemalne mape.
Recover Image DB
Obnovite podatkovne datoteke filma v primeru napak.
Display Card Space
Prikaz preostalega snemalnega časa za snemanje
filmov in število preostalih posnetkov slik na
spominski kartici.
Preverjanje razpoložljivih funkcij
Format
SL
55
Eye-Fi Setup*
Upload Settings
Vklop ali izklop funkcije nalaganja podatkov pri
uporabi Eye-Fi kartice.
(On/Off)
* Se prikaže, če v fotoaparat vstavite Eye-Fi kartico (ni priložena). Fotoaparata z
vstavljeno Eye-Fi kartico ne smete uporabljati na letalu. Če je v fotoaparat
vstavljena "Eye-Fi kartica, nastavitev "Upload Settings" nastavite na "Off".
Eye-Fi kartice se lahko uporabljajo samo v državi/regiji nakupa. Eye-Fi kartice
uporabljajte v skladu z zakoni države/regije nakupa.
SL
56
Funkcije, ki so na voljo pri posameznem
načinu slikanja
Funkcije, ki jih lahko uporabljate, so odvisne od izbranega načina slikanja. V
spodnji tabeli znak pomeni, da je funkcija na voljo. Znak - pomeni, da
funkcija ni na voljo.
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabiti, so prikazane v sivi barvi.
Shoot Mode
Intelligent Auto
Exposure
Comp.
Self-timer
Continuous
Adv.
Face
Detection
Smile Shutter
–
Sweep Panorama
–
–
–
–
3D Sweep
Panorama
–
–
–
–
–
Anti Motion Blur
Scene
Selection
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Preverjanje razpoložljivih funkcij
–
–
–
Picture Effect
Program Auto
Aperture Priority
Shutter Priority
Manual Exposure
–
Opomba
• Razpoložljive funkcije so lahko poleg načina slikanja omejene tudi z drugimi
pogoji.
SL
57
Razpoložljivi načini bliskavice
Razpoložljivi načini bliskavice so odvisni od načina slikanja in izbrane
funkcije. V spodnji tabeli znak
pomeni, da je funkcija na voljo. Znak pomeni, da funkcija ni na voljo.
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabiti, so prikazane v sivi barvi.
Shoot Mode
Off
Autoflash
Intelligent Auto
Fill-flash
Slow Sync.
Rear Sync.
–
–
–
Sweep Panorama
–
–
–
–
3D Sweep
Panorama
–
–
–
–
Anti Motion Blur
–
–
–
–
Scene
Selection
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Program Auto
–
–
Aperture Priority
–
–
Shutter Priority
–
–
Manual Exposure
–
–
–
–
Picture Effect
–
Opombe
SL
58
• Načini bliskavice so lahko poleg načina slikanja omejeni tudi z drugimi pogoji.
• Čeprav ste izbrali ustrezen način bliskavice, se bliskavica ne sprožila, če je ne
dvignete.
• "Autoflash" lahko izberete samo, če je nastavitev "Shoot Mode" nastavljena na
"Intelligent Auto", "Picture Effect" ali določeno možnost nastavitve "Scene
Selection".
Uvažanje slik na računalnik
Namestitev programske opreme
Za obdelavo slik, ki ste jih posneli s fotoaparatom, je na voljo naslednja
programska oprema:
• Sony Image Data Suite
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
• “PMB” (Picture Motion Browser) (Windows only)
Opomba
• Prijavite se kot administrator.
• Če je program "PMB" že nameščen na računalnik in je številka različice že prej
nameščenega programa mižja od programa "PMB" na CD-ROM-u, namestite tudi
program "PMB" iz CD-ROM-a (priložen).
x Priporočljivo računalniško okolje (Windows)
Pri uporabljanju priložene programske opreme in uvažanju slik prek USB
povezave kje priporoæljivo naslednje računalniško okolje.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
“PMB”
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ali hitrejši
(za predvajanje/urejanje filmov: Intel Core Duo 1.66 GHz
ali hitrejši/Intel Core 2 Duo 1.20 GHz ali hitrejši)
Spomin: 512 MB ali več (za predvajanje/urejanje HD
filmov: 1 GB ali več)
Trdi disk: prostor na disku, potreben za namestitev - pribl.
500 MB
Prikaz: Ločljivost zaslona: 1024 x 768 slikovnih točk ali
več
Uvažanje slik na računalnik
OS (že nameščen)
CPU/spomin: Pentium 4 ali hitrejši/1 GB ali več
“Image Data
Prikaz: 1024 × 768 slikovnih točk ali več
Converter SR
Ver.3”/“Image Data
Lightbox SR”
*1 ne podpira 64-bitne izdaje in izdaje za začetnike
*2 ne podpira izdaje za začetnike.
SL
59
1
Vklopite računalnik in vstavite
CD-ROM (priložen) v pogon
za CD-ROM.
Prikaže se namestitveni meni.
2
3
Kliknite na [Install].
• Označite "Sony Image Data Suite" in "PMB" in se držite navodil na
zaslonu.
• Za namestitev med postopkom priključite fotoaparat na računalnik.
• Ko se prikaže sporočilo za potrditev ponovnega zagona, sledite
navodilom na zaslonu in ponovno zaženite računalnik.
• DirectX je pri nekaterih sistemskih okoljih že nameščen.
Po dokončani namestitvi iz pogona odstranite CD-ROM.
Programska oprema je nameščena in na namizju se ustvarita bližnjici.
x Priporočljivo računalniško okolje (Macintosh)
Pri uporabljanju priložene programske opreme in uvažanju slik prek USB
povezave kje priporoæljivo naslednje računalniško okolje.
SL
60
OS (že nameščen)
USB povezava: Mac OS X (v10.3 to v10.6)
“Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data
Lightbox SR”: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
“Image Data
Converter SR
Ver.3”/“Image Data
Lightbox SR”
CPU: Power PC G4/G5 serija (priporočljivo 1.0 GHz ali
hitrejši)
Spomin: priporočljivo 1 GB ali več
Prikaz: 1024 × 768 slikovnih točk ali več
1
Vklopite Macintosh in vstavite CD-ROM (priložen) v pogon
za CD-ROM.
2
Dvokliknite ikono CD-ROM.
3
Kopirajte datoteko "IDS_INST.pkg" v mapi "MAC" v ikono
trdega diska.
4
Dvokliknite datoteko "IDS_INST.pkg" v mapi, v katero ste
jo prekopiralo.
Uporaba priložene programske opreme
x “PMB”
S programom "PMB" lahko delate naslednje:
• Uvozite slike, posnete s fotoaparatom in jih prikažete na monitorju.
• Slike, shranjene na računalniku, lahko predvajate po datumih snemanja v
prikazu koledarja.
• Slike lahko shranite in natisnete fotografije z datumom.
Več informacij o programi "PMB" lahko najdete v pomoči programa (PMB
Help). Za zagon pomoči kliknite
(PMB Help) ki je po namestitvi prikazana
na namizju. Ali kliknite [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Več informacij o programu lahko najdete na spletni strani (samo v angleščini):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Uvažanje slik na računalnik
Opomba
• Program "PMB" ni združljiv z Macintoshem.
x “Image Data Converter SR”/“Image Data Lightbox
SR”
S programom "Image Data Converter SR" lahko urejate slike, ki so posnete v
RAW formatu. S programom "Image Data Lightbox SR" lahko prikažete in
primerjate RAW/JPEG slike, ki ste jih posneli s tem fotoaparatom.
Več informacij o programih "Image Data Converter SR" in "Image Data
Lightbox SR" lahko najdete v pomoči programa.
kliknite [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t
[Image Data Converter SR Ver.3] or [Image Data Lightbox SR].
SL
61
Več informacij o programu lahko najdete na spletni strani (samo v angleščini):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
SL
62
Drugo
Preverjanje števila posnetih slik
Ko vstavite spominsko kartico v
fotoaparat in stikalo za vklop nastavite
na "ON", se na LCD zaslonu prikaže
število slik, ki jih lahko posnamete (če
nadaljujete s slikanjem pri trenutnih
nastavitvah).
Opombe
• Ko rumeno utripa številka "0" (število slik, ki jih je mogoče posneti), je spominska
kartica polna. Vstavite novo spominsko kartico ali izbrišite slike iz trenutne
spominske kartice (stran 27).
• Če rumeno utripa napis "NO CARD" (število slik, ki jih je mogoče posneti), to
pomeni, da niste vstavili nobene spominske kartice. Vstavite spominsko kartico.
x Število slik in čas snemanja filmov, ki jih lahko
posnamete na spominsko kartico
Število slik
Drugo
V tabeli je prikazano približno število slik, ki jih lahko posnamete na
spominsko kartico formatirano s tem fotoaparatom. Vrednosti so bile določene
na podlagi Sonyjevih standardnih spominskih karticah. Vrednosti se lahko
razlikujejo glede na pogoje snemanja.
Velikost slike: L 16M
Razmerje slike: 3:2*
(enota: slike)
Zmogljivost
Zmogljivost
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
Standard
386
781
1587
3239
6406
Fine
270
548
1116
2279
4510
RAW & JPEG
74
154
319
657
1304
RAW
106
220
452
928
1840
* Če je [Aspect ratio] nastavljeno na [16:9], lahko posnamete več slik, kot pa je
prikazano v zgornji tabeli (razen pri formatu "RAW").
SL
63
Čas snemanja filmov
V tabeli je prikazano približni čas snemanja filmov. Prikazani je skupni čas
vseh filmskih datotek. Neprekinjeno snemanje lahko traja okrog 29 minut.
Maksimalna velikost filmske datoteke je približno 2 GB.
(h (ure), m (minute), s (sekunde)
Zmogljivost
2GB
4GB
1280×720 (Fine)
26 m
(20 m)
53 m
(41 m)
1 h 48 m
3 h 37 m
7 h 16 m
(1 h 23 m) (2 h 46 m) (5 h 34 m)
1280×720
(Standard)
40 m
(26 m)
1 h 20 m
(53 m)
2 h 42 m
5 h 26 m 10 h 54 m
(1 h 48 m) (3 h 37 m) (7 h 16 m)
Velikost slike
8GB
16GB
32GB
Številka med oklepaji ( ) predstavlja minimalni čas snemanja.
Opombe
• Čas snemanja filmov se spreminja, ker je fotoaparat opremljen s funkcjio VBR
(Varible Bit Rate), ki samodejno nastavi kakovost slike v skladu s snemanim
kadrom.
Če snemate hitro premikajoč se objekt, bo slika jasnejša, vendar bo čas snemanja
krajši, ker se za snemanje porabi več pomnilnika.
Čas snemanja je odvisen tudi od pogojev snemanja, od objekta in od nastavitve
velikosti/kakovosti slike.
x Število slik, ki jih lahko posnamete z enim polnjenjem
baterije
Pri polni kapaciteti akumulatorske baterije lahko posnamete približno 400 slik.
Dejansko število posnetih slik je lahko manjše od navedenega zaradi pogojev
uporabe
• Število je izračunano s povsem napolnjeno akumulatorsko baterijo in pri sledečih
pogojih:
– Temperatura okolice je 25°C.
– "Quality" (kakovost) je nastavljena na "FINE".
– Nastavitev "AutoFocus" je nastavljena na "Single-shot AF".
– Snemanje enkrat vsakih 30 sekund.
– Bliskavica (HVL-F7S) utripne pri vsakem drugem snemanju.
– Naprava se vklopi in izklopi po vsakem desetem poskusu.
– Pri uporabi akumulatorske baterije eno uro po polnjenju in izklopu lučke
CHARGE.
– Pri uporabi Sonyjevega medija "Memory Stick PRO DUO" (ni priložen).
• Meritve so zasnovane na CIPA standardu
SL
64
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Seznam ikon na LCD zaslonu
Simboli, ki so prikazani na LCD zaslonu, prikazujejo stanje fotoaparata.
Prikaz na zaslonu lahko spremenite s DISP (Display Contents) na nadzornem
kolescu.
Stanje pripravljenosti
Grafični prikaz
Snemanje filmov
Drugo
Predvajanje
SL
65
A
Prikaz
Prikaz
Opis
Opis
Ikone prepoznavanja
kadrov
Način snemanja
PASM
Izbor kadra
Polnjenje bliskavice
AF osvetljevalec
Med snemanjem
filma se ne snema
zvok
Slikovni učinek
Opozorilo o tresljajih
fotoaparata
Opozorilo pred
pregrevanjem
Velikost slike/
razmerje slike
Polna podatkovna
datoteka/napaka
podatkovne datoteke
Histogram
RAW
RAW+J
FINE STD
Kakovost slike
100
Število možnih slik
101-0012
Datoteka predvajanja
- številka datoteke
Zaščita
Velikost filmske slike
1
Vrstni red tiskanja in
število kopij
B
Spominska kartica/
nalaganje
Prikaz
Opis
Menu
Mehke tipke
Shoot Mode
123 Min
SL
66
100%
Čas snemanja filmov
Stanje baterije
Shoot. Tips
C
Prikaz
Prikaz
Opis
Opis
Kreativni slog
Način bliskavice/
zmanjševanje pojava
rdečih oči
Način pogona
DRO/Auto HDR
Način ostritve
±0.0
Indikator
občutljivosti
zaznavanja obrazov
Kompenzacija
bliskavice
Način merjenja
D
Zaznavanje obrazov
Prikaz
Opis
z
Status ostrine
1/125
Hitrost zaklopa
F3.5
Vrednost zaslonke
Učinek mehke kože
ISO
AWB
G9
Razmerje beline
±0.0
±0.0
Drugo
Področje ostritve
Ročno merjenje
Kompenzacija
osvetlitve
Indikator hitrosti
zaklopa
7500K
Indikator zaslonke
REC 0:12
Snemalni čas filma
(m:s)
2011-1-1
9:30AM
Posneti datum/čas
SL
67
Prikaz
Opis
12/12
Število slik/število
slik, ki so posnete
določenega datuma
ali so shranjene v
izbrani mapi
SteadyShot
Se prikaže, če
funkcija HDR ni
delovala pri sliki.
SL
68
Več informacij o fotoaparatu (priročnik)
Priročnik (α Handbook), ki podrobno opisuje uporabo fotoaparata, je priložen
na CD-ROM disku. S pomočjo priročnika lahko podrobneje spoznate funkcije
fotoaparata.
x Za uporabnike z operacijskim sistemom Windows
1
Vklopite računalnik in v CD-ROM pogon vstavite CD-ROM
disk (priložen).
2
Kliknite [Handbook].
3
Kliknite [Install].
4
Priročnik (α Handbook) zaženite prek bližnjice na namizju.
x Za uporabnike računalnikov Macintosh
Vklopite računalnik in v CD-ROM pogon vstavite CD-ROM
disk (priložen).
2
Izberite mapo "Handbook"in datotek "Handbook.pdf", ki je
shranjena v mapi "GB" prekopirajte na vaš računalnik.
3
Po dokončanem kopiranju dvokliknite datoteko
"Handbook.pdf".
Drugo
1
SL
69
Odpravljanje težav
Če imate težave s fotoaparatom, poskusite težave rešiti s pomočjo spodaj
naštetih nasvetov.
1 Preverite postavke na straneh 70 do 73. Prav tako glejte
“α Handbook” (PDF).
2 Odstranite akumulatorsko baterijo in jo ponovno
vstavite po eni minuti. Ponovno vklopite fotoaparat.
3 Ponastavite nastavitve (stran 55).
4 Posvetujte se z najbližjim prodajalcem opreme Sony
opreme ali pooblaščenim servisnim centrom Sony.
Akumulatorska baterija in napajanje
Baterije ni mogoče vstaviti.
• Ko vstavite baterijo, z vrhom baterije potisnite zapiralni vzvod (stran 15)
• Uporabite lahko samo akumulatorsko baterijo NP-FW50. Preverite, če
uporabljate ustrezno akumulatorsko baterijo.
Prikaz o preostanka baterije je nepravilen ali pa je prikaz pravilen,
baterija pa se prehitro izprazni.
• Do tega pojava lahko pride, ko fotoaparat uporabljate v izjemno vročem ali
mrzlem okolju.
• Baterija se je izpraznila. Vstavite napolnjeno baterijo (stran 14).
• Baterija je uničena. Vstavite novo baterijo.
Fotoaparata ni mogoče vklopiti.
• Pravilno vstavite baterijo(stran 15).
• Baterija je prazna. Vstavite polno baterijo(stran 14).
• Baterija je uničena. Vstavite novo baterijo.
Fotoaparat se nenadoma izklopi.
SL
70
• Če se fotoaparat ali akumulatorska baterija preveč segreje, se bon a
fotoaparatu prikazalo opozorilno sporočilo in fotoaparat se bo samodejno
izklopil.
• Če fotoaparata nekaj časa ne upravljate, začne fotoaparat varčevati z energijo
in se skoraj izklopi. Za preklic varčevanja z energijo, pritisnite poljubno
tipko na fotoaparatu (npr. sprožilec do polovice)
Lučka CHARGE med polnjenjem baterije utripa.
• Uporabite lahko samo akumulatorsko baterijo NP-FW50. Preverite, če
uporabljate ustrezno akumulatorsko baterijo.
• Pri polnenju akumulatorske baterije, ki je niste uporabljali dlje časa, se lahko
zgodi, dab o utripala lučka CHARGE.
• Če lučka CHARGE hitro utripa, odstranite baterijo, nato pa jo ponovno
pravilno vstavite v polnilnik. Če lučka še naprej hitro utripa, lahko pomeni,
da je baterija poškodovana ali da ni ustrezne vrste. Preverite vrsto baterije.
Če je baterija prave vrste, jo odstranite in zamenjajte z novo in preverite, če
polnilnik pravilno deluje. Če polnilnik pravilno deluje, je baterija morda
poškodovana. Če lučka CHARGE utripa počasi, to pomeni, da je polnilnik
začasno prenehal s polnjenjem in je v stanju pripravljenosti. To se zgodi, če
je temperatura izven priporočenega razpona. Pri ustrezni temperaturi se
polnjenje nadaljuje in lučka CHARGE ponovno zasveti. Priporočamo
polnjenje baterije pri temperaturi 10 °C in 30 °C.
Slikanje
Pri vklopu naprave LCD zaslon ostane prazen.
• Po tovarniški nastavitvi se LCD zaslon izklopi, če fotoaparata več kot 10
minut ne uporabljate. S tem varčuje s porabo energije.
Zaklop se ne odpre.
Drugo
• Uporabljate spominsko kartico s stikalom za zaščito pred presnemavanjem in
stikalo je v položaju LOCK. Nastavite ga v položaj, ki omogoča snemanje.
• Preverite prazen prostor na spominski kartici.
• Med polnjenjem bliskavice ni mogoče slikati.
• Objekiv ni pravilno nameščen. Pravilno namestite objektiv (17).
• Če je spominska kartica polna:
Snemanje traja dlje časa.
• Vklopljena je funkcija za zmanjšanje šuma. To ni napaka v delovanju.
• Slikate v RAW načinu. Ker so RAW datoteke večje, se lahko zgodi, da
snemanje v RAW načinu traja dlje časa.
• Funkcija Auto HDR obdeluje sliko.
Slika ni izostrena
• Predmet je preblizu. Preverite najkrajšo goriščno razdaljo objektiva
SL
71
• Slikate v ročnem načinu ostrenja. Nastavitev "AF/MF Select" nastavite na
"AutoFocus".
• Okoliška svetloba ni zadostna.
• Objekt potrebuje dodatno izostritev. Uporabite "Flexible Spot" ali ročno
izostritev.
Bliskavica ne deluje.
• Dvignite bliskavico (stran 20).
• Bliskavica ni nameščena pravilno. Ponovno namestite bliskavico (20).
• Bliskavice ne morete uporabiti v naslednjih načinih slikanja:
– [Bracket: Cont.]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Night View] in [Hand-held Twilight] v [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– Snemanje filmov
Pri uporabi bliskavice je na sliki viden madež.
• Prah v zraku odbija bliskavico in tako nastane madež na sliki. To ni napaka v
delovanju.
Bliskavica se predolgo polni
• To se zgodi, ko večkrat zaporedoma uporabite bliskavico. Če bliskavico
uporabite večkrat zaporedoma, proces polnjenja traja dlje kot ponavadi in
tako prepreči morebitno pregrevanje fotoaparata.
Slika posneta z bliskavico je pretemna.
• Če je objekt izven dosega bliskavice, bo slika temna, ker svetloba ni dosegla
objekta. Če spremenite ISO, se bo spremenil tudi doseg bliskavice (stran 41).
Datum in čas nista pravilna.
• Nastavite pravilen datum in čas (stran 22).
• Področje izbrano v [Area Setting] se razlikuje od dejanskega področja.
Nastavite dejansko področje. Izberite [Menu] t [Setup] t [Area Setting].
Vrednost zaslonke in/ali hitrost zaklopa utripata, ko pritisnete
sprožilec do polovice
• Ker je motiv presvetel ali pretemen, je izven dosega. Ponovno izvedite
nastavitev.
SL
72
Slika je belkasta (Flare).
Na sliki so zabrisane sledi svetlobe (Ghosting).
• Slikali ste motiv pri premočnem svetlobnem viru in skozi objektiv je prišlo
preveč svetlobe. Namestite sončno zaslonko (ni priložena).
Vogali slike so pretemni.
• Če uporabljate filter ali zaslonko, ga odstranite in poskusite ponovno.
Odvisno do debeline filtra in primerne pritrditve pokrova se lahko zgodi, da
sta filter in pokrov vidna na sliki. Optične nastavitve nekaterih objektivov
lahko povzročijo, da so nekateri slike pretemne (premajhna količina
svetlobe).
Oči motiva so rdeče.
• Vklopite funkcijo za odpravljanje pojava rdečih oči.
• Približajte se motivu in ga slikajte z uporabo bliskavice. Pri tem mora motiv
biti znotraj dosega bliskavice (stran 41).
Na LCD zaslonu se pojavijo in ostanejo pike.
• To ni napaka v delovanju. Pike niso posnete (stran 74).
Slika je zamegljena.
• Slika je bila posneta na temni lokaciji in brez uporabe bliskavice. Rezultat
tega je tresenje fotoaparata. Priporočamo uporabo stojala ali bliskavice (stran
20). Prav tako lahko uporabite funkcijo "Hand-held Twillight" v "Scene
Selection" in funkcijo "Anti Motion Blur" (stran 37).
Drugo
Na LCD zaslonu ali v iskalu utripa vrednost osvetlitve.
• Objekt je presvetel ali pretemen za meritveni doseg fotoaparata.
Gledanje slik
Ni mogoče predvajati slik.
• Ime mape/datoteke na računalniku je bilo spremenjeno.
• Če ste sliko urejevali s pomočjo računalnika ali če je bila slika posneta z
drugim modelom fotoaparata, se lahko zgodi, da predvajanje na kameri ni
mogoče.
• Fotoaparat je nastavljen na USB način. Prekinite USB povezavo.
SL
73
Opozorila
Funkcije, ki jih nudi
fotoaparat
Med gledanjem 3D slik na zaslonu,
združljivem s formatom 3D,
utegnete občutiti nelagodje, na
primer, pritisk v očeh, slabost ali
utrujenost. Priporočamo vam, da
med gledanjem 3D slik redno delate
premore. Pogostost potrebnih
premorov je odvisna od
posameznika. Če občutite slabost,
prenehajte z gledanjem 3D slik in se
po potrebi posvetujte z zdravnikom.
Upoštevajte tudi navodila za
uporabo priključene naprave ali
programa, ki ga uporabljate s
fotoaparatom. Vid otroka je še
posebej občutljiv (še posebej otroka,
mlajšega od 6 let). Preden jim
dovolite gledati 3D slike, se
posvetujte s strokovnjakom, na
primer s pediatrom ali okulistom.
Poskrbite za to, da bodo otroci
upoštevali zgornja opozorila.
LCD zaslon in objektiv
• LCD zaslon je izdelan z uporabo
izredno natančne tehnologije, tako
da je prek 99,99 odstotka slikovnih
pik aktivnih. Kljub temu se lahko
pojavijo majhne črne pike in/ali
svetle pike (rdeče, zelene, modre),
ki ne izginejo. Te pike se pojavijo
v normalnem procesu izdelave in
nimajo vpliva na posnetek.
SL
74
Črne, bele,
rdeče, modre
zelene pike
• Fotoaparat ne držite za LCD
zaslon.
• Na zadnjo stran LCD zaslona je
pritrjen magnet. Med LCD zaslon
in fotoaparat ne postavljati
predmetov (diskete ali kreditne
kartice), na katere lahko vpliva
magnetno polje.
Magnet
• Pri nizkih temperaturah utegnejo
biti slike na LCD zaslonu nejasne.
To ni motnja v delovanju.
• Ne pritiskajte močno na LCD
zaslon. Zaslon bo neraven in zato
utegne nepravilno delovati.
• Če dlje časa izpostavljate LCD
zaslon, iskalo in objektiv sončni
svetlobi, se utegnete fotoaparat
poškodovati. Bodite previdni,
kadar puščate fotoaparat v bližini
okna ali kje v naravi.
Uporaba objektivov in
dodatne opreme
Priporočamo vam uporabo Sony
objektivov/dodatne opreme, ki so
izdelani posebej za ta fotoaparat. Z
uporabo drugih izdelkov, bi utegnili
povzročiti nepravilno delovanje ali
okvaro fotoaparata.
Držalo
Držalo je premazano s posebnim
premazom. Če po njem drgnete s
temno obarvanim blagom, usnjem,
ipd., se utegne razbarvati.
Shranjevanje
Ko ne uporabljate fotoaparata, na
objektiv namestite pokrov.
Nekaj o priključkih za
pametne pripomočke
Temperatura videokamere
Pred namestitvijo ali odstranitvijo
dodatne opreme nastavite stikalo za
vklop na OFF. Ko nameščate
dodatno opremo, jo trdno pritrdite v
priključke za pametne priporomčke
in privijte z vijakom. Prepričajte se,
da je dodatna oprema trdno pritrjena.
O delovni temperaturi
Fotoaparata ne smete
shranjevati/uporabljati v
naslednjih prostorih
Fotoaparat je narejen za delovanje v
temperaturah med 0 do 40°C.
Slikanje v zelo mrzlih ali vročih
prostorih ni priporočljivo.
O kondenzaciji vlage
Če kamero neposredno prenesemo iz
mrzlega v topel prostor, se zaradi
kondenzacije začne v notranjosti ali
na zunanjosti kamere nabirati vlaga.
Vlaga lahko povzroči okvare ali
napake v delovanju naprave.
Kako lahko preprečite pojav
kondenzirane vlage
Drugo
• V zelo vročih, suhih ali vlažnih
prostorih. Če se fotoaparat nahaja
v avtomobilu, ki je parkiran na
soncu, lahko pride do deformacije
oblike fotoaparata in to lahko
privede do okvar.
• Pod neposredno sončno svetlobo
ali v bližini grelca lahko pride do
deformacije oblike fotoaparata in
to lahko privede do poškodb.
• V bližini močnih vibracij.
• V bližini močnega magnetnega
valovanja.
• V peščenih ali prašnih prostorih.
• Bodite pazljivi, da notranjost
fotoaparata ne pride v stik s
peskom ali prahom. To lahko
privede do okvare fotoaparata in v
nekaterih primerih takšnih okvar ni
mogoče popraviti.
Pri neprekinjeni uporabi se lahko
segreje videokamera ali baterija. To
ni motnja v delovanju.
Ko prestavite fotoaparat iz mrzlega v
topel prostor, ga zaprite v plastično
vrečko in pustite, da se fotoaparat
dlje kot eno uro privaja na nove
pogoje.
Ko se pojavi vlaga
Izklopite kamero in počakajte dlje
kot eno uro, da se vlaga posuši. Če
boste nadaljevali slikanje z vlago v
objektivu, se lahko zgodi, da bodo
posnete slike motne.
SL
75
Notranja baterija
Fotoaparat ima notranjo baterijo za
ohranjanje datuma in časa in drugih
nastavitev, ki so odvisne od vklopa
ali izklopa kamere. Baterijo je
možno ponovno napolniti.
Baterija se polni med uporabo
fotoaparata. Če kamero uporabljate
samo kratek čas, se baterija
postopoma izprazni. Če fotoaparata
ne uporabljate dlje kot 3 mesecev, se
baterija popolnoma izprazni. V tem
primeru morate pred uporabo
fotoaparata napolniti baterijo.
Kamero lahko uporabljate tudi s
prazno notranjo baterijo, vendar
samo, če ne uporabljate snemanja
datuma in časa.
Če se pri vsakem polnjenju
akumulatorske baterije ponastavijo
tovarniške nastavitve, je uničena
notranja baterija. O tem se
posvetujte z vašim najbližjim
prodajalcem ali pooblaščenim
serviserjem opreme Sony.
•
•
•
•
Polnjenje notranje baterije
V fotoaparat vstavite polno baterijo
ali fotoaparat z izmeničnim
napajalnikom priključite na
električno napajanje. Izklopljen
fotoaparat naj se polni 24 ali več ur.
•
•
O spominskih karticah
Na spominsko kartico ali vmesnik za
spominsko kartico ne lepiti nalepk,
ker lahko pride do motenj v
delovanju.
Opombe o snemanju/
predvajanju
SL
76
• Ko spominsko kartico uporabite
prvič skupaj s fotoaparatom,
priporočamo, da spominsko
•
kartico formatirate s fotoaparatom
in tako omogočite stabilno
delovanje spominske kartice. S
formatiranjem boste izbrisali vse
podatke na spominski kartici.
Pomembne podatke shranite na
računalnik.
Če redno izvajate snemanje/
brisanje slik, se lahko zgodi, da na
spominski kartici pride do
fragmentacije podatkov. Filmov ne
bo pomoče shranjevati ali snemati.
V tem primeru vaše slike shranite
na računalnik ali katero drugo
pomnilniško napravo in potem
formatirajte spominsko kartico.
Da bi preprečili potencialno
možnost izgube podatkov,
podatkov vedno posnemite na drug
medij.
Preden posnamete enkraten
dogodek, izvedite poskusno
snemanje, da preverite, če
fotoaparat deluje pravilno.
Ta fotoaparat ni odporen proti
prahu in pljuskom tekočine in ni
vodoodporen.
Fotoaparat ne usmeriti proti soncu
ali močni svetlobi, ker lahko pride
do motenj v delovanju fotoaparata.
Skozi odstranjen objektiv ali iskalo
ne glejte v sonce ali močno
svetlobo. S tem lahko trajno
poškodujete oči. Prav tako so
možne napake v delovanju
objektiva.
Kamere ne uporabljajte v bližini
močnih radijskih valov ali
oddajnikov sevanja. Možne so
napake v snemanju ali predvajanju.
• Uporaba kamere v prašnem ali
peščenem okolju lahko povzroči
napake v delovanju.
• Če pride do pojava kondenzacijske
vlage, jo odstranite pred uporabo
kamere (stran 75).
• Ne tresite ali udarite kamere. Poleg
napak v delovanju in nezmožnosti
snemanja podob lahko s tem
povzročite neuporabnost nosilca
podatkov ali poškodovane podatke
ali celo izgubo le-teh.
• Pred uporabo očistite površino
bliskavice. Vročina pri delovanju
bliskavice lahko povzroči
razbarvanje umazanije ali celo, da
se umazanija prilepi na površino,
kar pa vpliva na oddajanje
svetlobe.
• Kamero, priložene pripomočke,
itd. shranite izven dosega otrok.
Baterijo, zaščitni pokrov, itd. lahko
otrok pogoltne. V tem primeru
takoj poiščite zdravniško pomoč.
Upodobitve, ki so
uporabljene v teh navodilih
za uporabo
Fotografije, ki so uporabljene v teh
navodilih za uporabo so izdelane
slike in niso bile posnete z uporabo
tega fotoaparata.
O podatkih, ki so opisano v
teh navodilih za uporabo
Podatki so bili pridobljeni pri
naslednjih pogojih, razen v primerih,
ko je to izrecno navedeno v
navodilih za uporabo: temperatura
okolice 25ºC in pri uporabi
akumulatorske baterije, ki se je pred
izklopom lučke CHARGE polnila
eno uro.
Slike RAW
Drugo
Za ogled slik RAW, posnetih s tem
fotoaparatom, je potreben program
"Image Data Converter SR" na CDROM-u (priložen). Če ne
nameravate spremeniti slik, ki ste jih
posneli, vam priporočamo, da
snemate v formatu JPEG.
Opozorilo o avtorskih
pravicah
Televizijski programi, filmi,
videokasete in drugi materiali so
lahko zaščiteni z avtorskimi
pravicami. Nepooblaščeno snemanje
takšnega materiala lahko krši zakone
o avtorskih pravicah.
SL
77
Tehnični podatki
Fotoaparat
[Snemalni medij]
[Sistem]
"Memory Stick PRO Duo", SD
spominska ploščica
Tip kamere: Digitalni fotoaparat z
izmenljivimi objektivi
Objektiv: E-objektiv
[Slikovni senzor]
Slikovni sensor: 23,5 × 15,6 mm (APSC format) CMOS slikovni senzor
Celotno število slikovnih točk: okrog
16.500.000 slikovnih točk
Število učinkovitih slikovnih točk:
okrog 16.200.000 slikovnih točk
[Protiprašni sistem]
Sistem: Antistatični premaz na LowPass filtru in elektromagnetski
mehanizem za tresenje
[Sistem samodejnega ostrenja]
Sistem: sistem za zaznavanje kontrasta
Območje občutljivosti:0 EV do 20 EV
(pri ISO 100 z F2.8 objektivom)
[Osvetlitev]
Način merjenja: 49-segmentni vzorec
Meritveni doseg: 2 do 20EV (pri ISO
100 z F1.4 objektivom)
ISO občutljivost (priporočljiv
osvetlitveni indeks)Auto, ISO 100
do 12800
Kompenzacija osvetlitve: ±2.0 EV (1/3
EV korak)
[Zaklop]
Tip: elektronsko nadzorovan,
navpično-prečen, središčnomerilen zaklop
Hitrostni doseg: 1/4000 sekunde do 30
sekund, bulb, (1/3 EV korak)
Hitrost sinhronizacije bliskavice: 1/160
sekunde
SL
78
[LCD zaslon]
LCD plošča: 7,5 (tip 3,0) TFT
Celotno število točk: 921.600
(640 × 3 (RGB) × 480) slikovnih
točk
[Vhodni/izhodni priključki]
USB: miniB
HDMI: HDMI mini vtič tipa C
[Napajanje]
Uporabljena baterija: akumulatorska
baterija NP-FW50
[Drugo]
Exif Print: združljiv
PRINT Image Matching III: združljiv
Mere (združljiv s standardi CIPA):
okrog 109,6 × 60,0 × 33,0 mm
(Š/V/G, brez izstopajočih delov)
Masa (združljiv s standardi CIPA):
okrog 277 g (vključno z baterijo in
"Memory Stick PRO Duo"
medijem)
Okrog 219 g (samo fotoaparat)
Delovna temperatura: 0 do +40°C
Format datoteke:
Slike: združljiv z JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver.2.2.1, MPF Baseline),
združljiv z DPOF
3D slike: združljive z MPO (MPF
Extended (Disparity Image))
Film (MP-4):
Video: MPEG-4 Visual
Avdio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
USB povezava: Hi-Speed USB
(združljiv z USB 2.0)
Bliskavica HVL-F7S
Številka bliskavice: GN7 (v metrih pri
ISO 100)
Ponovno delovanje: čez okrog 4
sekunde
Območje bliskavice: 16 mm objektiv
(goriščna razdalja, ki jo nakazuje
objektiv)
Kompenzacija bliskavice: ±2.0 EV (1/3
EV korak)
Mere (združljiv s standardi CIPA):
35,9 × 23,8 × 42,7 mm (brez
izstopajočih delov)
Masa: okrog 20,4 g
Drugo
SL
79
Objektiv
Objektiv
E16 mm enojna objektiv E18 - 55 mm objektiv z
z izostritvijo
zoomiranjem
Fotoaparat
NEX-C3A/C3D
NEX-C3D/C3K
Goriščna razdalja za 35
mm format
24
27 - 82,5
Skupine - elementi
objektiva
5-5
9-11
Zorni kot*1
83°
76° - 29°
Minimalna izostritev*2
(v metrih)
0,24 (0,79)
0,25 (0,82)
Največja magnifikacija
(×)
0,078
0,3
Najmanjša f-prekinitev
f/22
f/22 - f/32
49
49
62,0 × 22,5
62,0 × 60,0
Premer filtra (mm)
Mere (največji premer x
višina) (v mm)
Masa (v gramih)
Kompenzacijski učinek
*3
67
194
– *4
Okrog 4 korake
*1 Vrednost 35 mm goriščne razdalje in zornega kota temeljita na digitalnih
fotoaparatih, ki so opremljeni slikovnim senzorjem APS-C.
*2 Minimalna izostritev je najkrajša razdalja od slikovnega senzorja do objekta.
*3 Hitrost zaklopa (je odvisna od pogoje slikanja)
*4 Funkcija optične kompenzacije tresenja ni na voljo.
SL
80
BC-VW1 polnilnik
Vhodna napetost: 100 V do 240 V AC,
50/60 Hz, 4,2 W
Izhod: 8,4 V DC, 0,28 A
Delovna temperature: 0 do +40ºC
Skladiščna temperature:-20 do +60ºC
Največje mere: 63 × 95 × 32 mm
(Š/V/G)
Masa: okrog 85 g
Akumulatorska baterija NPFW50
Baterija: litij-ionska baterija
Največja napetost: DC 8,4 V
Nominalna napetost: DC 7,2 V
Najvišja napetost polnjenja: DC 8,4
V
Najvišji tok polnjenja : 1,02 A
Kapaciteta:
Običajna: 7,7 Wh (900mAh)
Minimalna: 7,3 Wh (870 mAh)
Največje mere: okrog 31,8 × 18,5 ×
45,0 mm (Š/V/G)
Masa: 57 g
• Ta fotoaparat je v skladu z DCF
(Design rule for Camera File System)
univerzalnim standardom, ki ga je
določila JEITA (Japan Electronics
and Information Technology
Industries Association).
• Predvajanje podob posnetih z vašo
kamero na drugi opremi in
predvajanje podob posnetih ali
urejenih z drugo opremo na vaši
kameri ni zagotovljeno.
Blagovne znamke
•
•
•
O goriščni razdalji
Slikovni kot tega fotoaparata je ožji kot
pri kameri s filmom formata 35 mm.
Najdete lahko približno vrednost
goriščne razdalje formata 35 mm in
snemate z enakim slikovnim kotom
tako, da za polovico povečate goriščno
razdaljo objektiva.
Tako npr. pri uporabi 50mm objektiva
dobite približen ekvivalent 75 mm
objektiva kamere s filmom formata
35mm.
•
•
•
je blagovna znamka Sony
korporacije
"Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory
Stick PRO Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" in
so zaščitene
blagovne znamke korporacije Sony
InfoLITHIUM je litijeva
akumulatorska baterija, ki si lahko
izmenjuje podatke z združljivo
elektronsko opremo o porabi
energije. Sony vam priporoča
uporabo akumulatorske baterije z
elektronsko opremo, ki nosi
InfoLITHIUM oznako.
"PhotoTV HD" je blagovna znamka
korporacije Sony.
Microsoft, Windows in Windows
Vista so zaščitene blagovne znamke
ali blagovne znamke korporacije
Microsoft v Združenih Državah
Amerike in/ali drugih državah.
HDMI, logotip za HDMI in HighSL
Definition Multimedia Interface so
81
Drugo
Oblika in lastnosti se lahko
spremenijo brez predhodne objave
O združljivosti slikovnih
podatkov
•
•
•
•
•
•
•
•
SL
82
blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke HDMI Licensing
LLC.
Macintosh in Mac OS sta zaščiteni
blagovni znamki ali blagovni znamki
družbe Apple Inc.
PowerPC je registrirana blagovna
znamka korporacije IBM v ZDA.
Intel, Intel Core, MMX in Pentium so
zaščitene blagovne znamke ali
blagovne znamke korporacije Intel.
Logotip SDXC in logotip SDHC sta
blagovni znamki družbe SD-3, LLC.
Eye-Fi je blagovna znamka družbe
Eye-Fi Inc.
MultiMediaCard je blagovna znamka
družbe MultiMediaCard Association.
Adobe je zaščitena blagovna znamka
družbe Adobe Systems Incorporated
v ZDA in/ali drugih državah.
Vse druge družbe in imena izdelkov,
ki so omenjena v tej publikaciji, se
uporabljajo samo za prepoznavo in so
lahko blagovne znamke ustreznih
lastnikov. V teh navodilih oznaka ™
ali ® ni uporabljena v vseh primerih.
Abecedno kazalo
Oštevilčeno
3D Sweep Panorama.................... 38
3D Viewing.................................. 48
A, B, C, D
AF Illuminator .............................53
AF/MF Select ...............................50
Anti Motion Blur .........................37
Aperture Priority ..........................40
Area Setting .................................54
Aspect Ratio .................................51
Auto Review ................................53
Autofocus Area ............................50
Autofocus Mode ..........................50
Baterija .........................................33
Brisanje ........................................27
CTRL FOR HDMI .......................55
Demonstracijski način
DRO/Auto HDR ..........................52
F, H, I, J
K, L, M, N
Kakovost ......................................51
Kompenzacija bliskavice .............52
Kompenzacija osvetlitve ..............35
Kondenzacija vlage ......................75
LCD osvetlitev .............................55
Macintosh ....................................60
Macro ...........................................37
Meni .............................................49
Movie Audio Rec .........................53
O, P, R, S
Objektiv ....................................... 17
Opozorilni signal ......................... 14
Panorama ..................................... 38
PMB ............................................ 61
Polnjenje baterije.......................... 14
Polnjenje bliskavice .................... 41
Ponastavitev ................................ 55
Portret .......................................... 37
Povečanje .................................... 46
Povečanje slike ............................ 46
Povečava predvajanja .................. 46
Predvajanje .................................. 26
Predvajanje na TV-ju .................. 48
Prenos nastavitev ......................... 56
Priročnik...................................... 69
Različica ...................................... 55
Razmerje beline ........................... 51
Rotacija ....................................... 52
Samodejni program ..................... 36
Spominska kartica ....................... 19
Drugo
Format ..........................................55
Histogram ....................................53
Ikone ............................................66
Ime mape .....................................55
Indeks slik ....................................47
ISO ...............................................51
Izbor kadra ...................................37
Jezik .............................................37
Način bliskavice .......................... 41
Način čiščenja ............................. 55
Nadzorno kolesce
Namestitev ................................... 59
Nastavitev datuma in ure ............. 54
Nastavitev glasnosti .................... 52
Natančni digitalni zoom .............. 50
Night Portrait ............................... 37
Night View .................................. 37
Nova mapa .................................. 55
SL
83
Š, U, V, Z
Široka slika ..................................55
Številka datoteke ..........................50
USB povezava .............................55
Varčevanje z energijo ..................54
Velikost slike ...............................44
Windows ......................................59
Zaščita ..........................................52
Zaznavanje obraza .......................50
Zmanjšanje pojava rdeèih oči ......53
SL
84
Drugo
85
SL
NEX-C3
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne
smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno
zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega
izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih
bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
©2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising