Sony | RM-LVR2 | Sony RM-LVR2 Daljinski upravljalnik za pogled v živo s povezavo Wi-Fi® za aktivno videokamero Vodnik za pomoč

Daljinski upravljalnik za prikaz v živo
RM-LVR2
O uporabi
Preberite najprej
Deli enote
Deli enote [1]
Zaslonski prikaz med enkratno povezavo
Zaslonski prikaz med enkratno povezavo [2]
Zaslonski prikaz med večkratno povezavo
Zaslonski prikaz med večkratno povezavo [3]
Uvod
Polnjenje enote
Polnjenje enote [4]
Nameščanje pasu na enoto
Nameščanje pasu na enoto [5]
Vklop/izklop enote
Vklop/izklop enote [6]
Nastavitev datuma in časa
Nastavitev datuma in časa [7]
Povezovanje enote s fotoaparatom prek povezave Wi-Fi (enkratna
povezava)
Preverjanje načina povezave [8]
Povezovanje enote z enim fotoaparatom prek povezave Wi-Fi [9]
Povezovanje enote z več fotoaparati prek povezave Wi-Fi (večkratna
povezava)
Povezovanje enote z več fotoaparati prek povezave Wi-Fi [10]
Ponastavljanje podatkov o povezavi registriranega fotoaparata [11]
Zajemanje posnetkov
Zajemanje filmov in slik
Preklapljanje med načini zajemanja [12]
Zajemanje posnetkov [13]
Upravljanje kontrolnika več fotoaparatov [14]
Funkcija zaklepanja gumbov [15]
Spreminjanje nastavitev
Seznam nastavitvenih elementov
Seznam nastavitvenih elementov [16]
Nastavitve zajemanja posnetkov
Nastavitev kakovosti slike [17]
SteadyShot [18]
Nastavitev vidnega kota [19]
Zasuk [20]
Prizor [21]
Nastavitev beline [22]
Preklop AE [23]
Barvni način [24]
Filmski format [25]
Nastavitev snemanja zvoka [26]
Odpravljanje šuma vetra [27]
Preklop v način fotografiranja [28]
Interval fotografiranja [29]
Samosprožilec [30]
Intervalno snemanje fotografij [31]
Čas snemanja v zanki [32]
Nastavitve povezovanja naprav
Časovna koda/uporabniški bit [33]
Infrardeči daljinski upravljalnik [34]
Preklapljanje med sistemoma NTSC/PAL [35]
Samodejni izklop [36]
Zvočni signal [37]
Format [38]
Različica (fotoaparat) [39]
Nastavitve daljinskega upravljalnika
Obračanje prikaza [40]
Svetlost zaslona [41]
Nastavitev datuma in časa/območja/poletnega časa [42]
Ponastavljanje nastavitev [43]
Različica [44]
Način povezave [45]
Letalski način [46]
Nastavitve ponastavitve omrežja [47]
Pregledovanje
Predvajanje slik
Predvajanje slik [48]
Preklapljanje indikatorja na zaslonu
Preklapljanje indikatorja na zaslonu [49]
Brisanje slik
Brisanje slik [50]
Drugo
Previdnostni ukrepi
Upravljanje [51]
Kondenzacija vlage [52]
Prenašanje [53]
Delovna temperatura [54]
Upravljanje LCD-zaslona [55]
Vodoodpornost [56]
Seznam časovnih razlik med prestolnicami sveta
Seznam časovnih razlik med prestolnicami sveta [57]
Tehnični podatki
Tehnični podatki [58]
Blagovne znamke
Blagovne znamke [59]
Opomba glede licence
Opomba glede licence [60]
Oskrba in shranjevanje
Oskrba in shranjevanje [61]
Vzdrževanje LCD-zaslona [62]
Vzdrževanje enote v vodi ali na območjih z vodo [63]
Paket baterij
Paket baterij [64]
Odlaganje te enote
Odlaganje te enote [65]
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Enote in fotoaparata ni mogoče povezati prek povezave Wi-Fi.
Enote in fotoaparata ni mogoče povezati prek povezave Wi-Fi. [66]
Enote ni mogoče vklopiti.
Enote ni mogoče vklopiti. [67]
Enota se nenadoma izklopi.
Enota se nenadoma izklopi. [68]
Enote ni mogoče napolniti.
Enote ni mogoče napolniti. [69]
Indikator preostale ravni napolnjenosti ne prikazuje pravilne vrednosti.
Indikator preostale ravni napolnjenosti ne prikazuje pravilne vrednosti. [70]
Opozorilne oznake in sporočila o napakah
Prikaz napake na daljinskem upravljalniku za prikaz v živo
Prikaz napake na daljinskem upravljalniku za prikaz v živo [71]
[1] O uporabi
Preberite najprej
Deli enote
1. Gumb MENU
2. Pokrovček konektorja
Deli enote
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Zaklepni vzvod
Priključek Multi/Micro USB
Gumb RESET (ponastavi)
Lučka CHG (polnjenje)
Gumb UP
Gumb DOWN
Gumb DISP
Gumb REC/ENTER
Lučka REC/Wi-Fi
LCD-zaslon
Gumb ON/OFF (vklop/izklop)
Zanka za pas
[2] O uporabi
Preberite najprej
Zaslonski prikaz med enkratno povezavo
Zaslonski prikaz med enkratno povezavo
Spodaj opisani indikatorji so prikazani na zaslonski plošči daljinskega upravljalnika
med enkratno povezavo.
Indikatorji se razlikujejo glede na povezan fotoaparat.
Zaslon ure
1. Ikona za zaklepanje gumbov
2. Ikona letalskega načina
Ikona letalskega načina
možnost ON (vklopljeno).
bo prikazana, ko je letalski način nastavljen na
3. Indikator napolnjenosti baterije te enote
Med nižanjem preostale ravni napolnjenosti baterije se bo indikator ravni
napolnjenosti baterije spreminjal v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
4. Zaslon ure
Prikaz v živo
1. Indikator načina zajemanja
Med snemanjem filma se prikaže
. Med snemanjem fotografij se prikaže
. Med intervalnim snemanjem fotografij se prikaže
. Med snemanjem v
zanki se prikaže
. Med snemanjem zvoka se prikaže .
2. Ikona za zaklepanje gumbov
3. Indikator napolnjenosti baterije te enote
Med nižanjem preostale ravni napolnjenosti baterije se bo indikator ravni
napolnjenosti baterije spreminjal v smeri puščice.
4. Ikona REC
5. Indikator preklapljanja načina zajemanja
6. Opozorilna ikona za pomnilniško kartico/ikona za povečanje temperature
Ikona
se prikaže, ko temperatura fotoaparata naraste. Ne vklapljajte
fotoaparata in tako omogočite, da se temperatura fotoaparata ali baterije
zmanjša.
7. Indikator preostale ravni napolnjenosti baterije fotoaparata
Zaslon s podatki o fotografiranju
1. Prikaz načina zajemanja
Med snemanjem filma se prikaže
. Med snemanjem fotografij se prikaže
. Med intervalnim snemanjem fotografij se prikaže
. Med snemanjem v
zanki se prikaže
. Med snemanjem zvoka se prikaže .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ikona za snemanje zvoka
Odpravljanje šuma vetra
Nastavitev beline
Preklop AE
Interval snemanja/zaslon samosprožilca
Nastavitev slike/interval fotografiranja
Ikona REC
Indikator napolnjenosti baterije te enote
Med nižanjem preostale ravni napolnjenosti baterije se bo indikator ravni
napolnjenosti baterije spreminjal v smeri puščice.
10. Ikona prizora
/SteadyShot
/preklop v način fotografiranja
/barvni način
/nastavitev vidnega kota
/zasuk
Ikone se razlikujejo glede na nastavitve.
11. Indikator napolnjenosti baterije fotoaparata
12. Čas snemanja/število fotografij, ki jih lahko posnamete/število fotografij
13. Ikona za povečanje temperature
Ikona
se prikaže, ko temperatura fotoaparata naraste. Ne vklapljajte
fotoaparata in tako omogočite, da se temperatura fotoaparata ali baterije
zmanjša.
14. Opozorilna ikona za pomnilniško kartico
[3] O uporabi
Preberite najprej
Zaslonski prikaz med večkratno povezavo
Zaslonski prikaz med večkratno povezavo
Spodaj opisani indikatorji so prikazani na zaslonski plošči daljinskega upravljalnika
med večkratno povezavo.
1. Indikator načina zajemanja/ikona REC
Prikazana sta način zajemanja in stanje snemanja povezanega fotoaparata.
Položaj oranžnega kazalca označuje fotoaparat, ki trenutno prikazuje živo
sliko.
Med snemanjem je na zgornji desni strani zaslona načina zajemanja
prikazana ikona REC.
2. Indikator povečanja temperature
Označuje, kdaj temperatura povezanega fotoaparata narašča.
Ne vklapljajte fotoaparata in tako omogočite, da se temperatura fotoaparata
ali baterije zmanjša.
3. Indikator napolnjenosti baterije te enote
Med nižanjem preostale ravni napolnjenosti baterije se bo indikator ravni
napolnjenosti baterije spreminjal v smeri puščice.
[4] O uporabi
Uvod
Polnjenje enote
Polnjenje enote
Ta enota se napaja prek računalnika.
1. Preverite, ali je napajanje enote nastavljeno na možnost OFF (izklopljeno).
2. S kablom micro USB (priložen) povežite to enoto in vklopljen računalnik.
Lučka CHG (polnjenje) zasveti rumenkasto oranžno in enota se začne polniti.
Lučka CHG (polnjenje) se izklopi, ko je polnjenje končano.
Čas polnjenja baterije*1 je naveden spodaj.
Prek računalnika: približno 4 ure in 5 minut
Prek napajalnika AC-UD10*2: približno 2 uri in 55 minut
*1 Čas, potreben za napolnitev popolnoma izpraznjenega paketa baterij pri temperaturi 25 °C. V
nekaterih okoliščinah ali pogojih lahko polnjenje traja dlje.
*2 Hitro polnjenje omogoča napajalnik USB AC-UD10 (naprodaj posebej). Za povezovanje s
polnilnikom uporabite kabel micro USB (priložen).
Opomba
To enoto lahko polnite, tudi kadar ni popolnoma izpraznjena. Tudi če enota ni
povsem napolnjena, lahko uporabljate delno napolnjen paket baterij.
Ko je enota vklopljena, se napaja, vendar se ne polni.
Zmogljivost enote ohranite tako, da jo vsaj enkrat na šest mesecev popolnoma
napolnite med shranjevanjem. Prav tako enoto shranjujte na hladnem in suhem
mestu.
Namig
Indikator preostale ravni napolnjenosti se prikaže v desnem zgornjem delu zaslona.
Raven napolnjenosti, ki jo prikazuje indikator, v nekaterih okoliščinah morda ni
pravilna.
Indikator prikaže pravilno raven napolnjenosti po približno 30 sekundah.
Če se paket baterij hitro izprazni, čeprav indikator označuje visoko raven
napolnjenosti, znova popolnoma napolnite enoto. Indikator preostale ravni
napolnjenosti bo nato pravilno prikazal raven napolnjenosti. Indikator morda ne bo
pravilno prikazal ravni napolnjenosti, če:
Ta enota se dalj časa uporablja pri visokih temperaturah okolja.
Ta enota je že popolnoma napolnjena.
Ta enota se veliko uporablja.
Če nimate računalnika, uporabite napajalnik AC-UD10 (naprodaj posebej).
[5] O uporabi
Uvod
Nameščanje pasu na enoto
Nameščanje pasu na enoto
Namestite pas na enoto.
1. Postavite enoto na osnovno ploščo in speljite pas skozi zanko za pas na enoti,
kot je prikazano na sliki , nato pa jo pritrdite, kot je prikazano na sliki .
Dolžino pasu lahko prilagodite glede na položaj pritrdil
in
.
2. Če želite daljinski upravljalnik pritrditi na roko, ga nosite na hrbtni strani roke, kot
je prikazano na sliki »OK«. Nato pas speljite skozi , tako da je gumb
REC/ENTER usmerjen proti vašim prstom, LCD-zaslon pa proti vašemu
komolcu.
Po pritrditvi
premaknite
, da pokrijete konec
.
Opomba
Nepravilna namestitev pasu lahko povzroči poškodbe.
Kadar daljinski upravljalnik namestite na desno roko, obračanje zaslona v
nastavitvah daljinskega upravljalnika nastavite na možnost ON (vklopljeno).
Kadar daljinski upravljalnik uporabljate na roki, morate priloženo osnovno ploščo
in pas vedno pravilno pritrditi.
Pazite, da vam pri odpenjanju pasu daljinski upravljalnik ne pade na tla.
[6] O uporabi
Uvod
Vklop/izklop enote
Vklop/izklop enote
Vklopite/izklopite to enoto.
1. Pokrovček konektorja enote mora biti zaprt.
Trdno zaprite pokrovček konektorja, tako da rumena oznaka pod zaklepnim
vzvodom ni več vidna. Če v pokrovček konektorja prodre tuja snov, kot je
pesek, se lahko opraska tesnilo, zaradi česar lahko v daljinski upravljalnik
prodre voda.
2. Pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop).
Ko to enoto vklopite prvič, se prikaže zaslon za nastavitev datuma in
časa/območja/poletnega časa.
Izklop
Če želite izklopiti daljinski upravljalnik, znova pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop).
[7] O uporabi
Uvod
Nastavitev datuma in časa
Nastavitev datuma in časa
Ko enoto uporabite prvič ali ko posodobite njeno programsko opremo, se prikaže
zaslon za nastavitev datuma in časa/območja/poletnega časa. Pred uporabo enote
nastavite datum in čas.
1. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete želeni element, nato pa
pritisnite gumb REC/ENTER.
Ob vklopu so na LCD-zaslonu prikazani naslednji elementi.
: nastavitev območja
: nastavitev poletnega časa
Y-M-D/M(angl.)-D-Y/M-D-Y/D-M-Y: oblika datuma
Y-M-D: nastavitev leto-mesec-dan
00:00: nastavitev ure
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da nastavite datum in čas, nato pa
pritisnite gumb REC/ENTER.
Obliko datuma in nastavitve ure lahko prilagodite z elementi menija MENU.
Oglejte si poglavje »Nastavitev datuma in časa/območja/poletnega časa«.
[8] O uporabi
povezava)
Uvod
Povezovanje enote s fotoaparatom prek povezave Wi-Fi (enkratna
Preverjanje načina povezave
Preden to enoto in fotoaparat povežete prek omrežja Wi-Fi, preverite, ali je način
povezave v tej enoti nastavljen na enkratno povezavo.
Navodila za potrditev načina povezave fotoaparata najdete v navodilih za uporabo
na spletni strani.
1. Vklopite napravo.
2. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Nastavitve daljinskega upravljalnika) –
povezave), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
(Remote control settings)
(Connection mode) (Način
4. Preverite, ali je izbrana možnost
(Single connection) (Enkratna
povezava), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
Če je način povezave nastavljen na možnost
(Večkratna povezava), preklopite na možnost
(Enkratna povezava).
[9] O uporabi
povezava)
Uvod
(Multi connection)
(Single connection)
Povezovanje enote s fotoaparatom prek povezave Wi-Fi (enkratna
Povezovanje enote z enim fotoaparatom prek povezave
Wi-Fi
Ko je fotoaparat z enoto povezan prek povezave Wi-Fi, lahko fotoaparat upravljate
na daljavo.
1. Vklopite enoto.
Prikaže se zaslon pripravljenosti povezave Wi-Fi.
2. Vklopite fotoaparat.
Aktivna videokamera brez naprave HDR-AZ1
Pritisnite gumb NEXT ali PREV.
HDR-AZ1/fotoaparat z objektivom (serija QX)
Pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop).
3. Preverite nastavitve fotoaparata.
Aktivna videokamera brez naprave HDR-AZ1
HDR-AZ1/fotoaparat z objektivom (serija QX)
Preverite, ali je na zaslonu fotoaparata prikazana oznaka Wi-Fi.
Pri modelu DSC-QX100/QX10 oznaka Wi-Fi ni prikazana na zaslonu
fotoaparata.
Če je način povezave fotoaparata nastavljen na večkratno povezavo,
preklopite na enkratno povezavo.
Pri modelu HDR-AS15/AS30V v fotoaparat vstavite pomnilniško kartico.
4. Izberite fotoaparat, ki ga želite povezati s to enoto.
i. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da s seznama izberete SSID (cilj).
ii. Pritisnite gumb REC/ENTER.
iii. Ko je enota v stanju pripravljenosti, v 2 minutah nadaljujte s 5. korakom.
Če v stanju pripravljenosti pritisnete gumb REC/ENTER, daljinski upravljalnik
ne bo več v stanju pripravljenosti. V tem primeru znova izberite SSID
fotoaparata.
Če SSID ni prikazan, preverite, ali je fotoaparat v načinu enkratne povezave.
Navodila za preverjanje načina povezave fotoaparata najdete v meniju Help
Guide (Vodnik za pomoč) za fotoaparat na spletni strani.
5. Povežite to enoto s fotoaparatom.
Aktivna videokamera brez naprave HDR-AZ1
Ko se na zaslonu fotoaparata prikaže oznaka [ACPT?], pritisnite gumb
ENTER na fotoaparatu.
Če oznaka [ACPT?] ni prikazana na zaslonu fotoaparata, znova zaženite fotoaparat
in poskusite znova od 3. koraka naprej.
HDR-AZ1/fotoaparat z objektivom (serija QX)
Ko slišite pisk za potrditev povezave, pritisnite gumb Wi-Fi na fotoaparatu
(sprožilec pri modelu DSC-QX100/QX10) in ga držite, dokler ne slišite piska
za povezavo.
Če piska za potrditev povezave ne slišite, znova zaženite fotoaparat in poskusite
znova od 3. koraka naprej.
Če je pisk nastavljen na možnost OFF (izklopljeno), piska za potrditev povezave ne
boste slišali.
Ko je povezava vzpostavljena, LCD-zaslon daljinskega upravljalnika preklopi
v prikaz v živo, lučka REC/Wi-Fi pa zasveti modro.
Opomba
Ko zaključite vse korake, se bosta ta enota in fotoaparat povezala
samodejno, ko ju vklopite.
SSID kamere je prikazan v enoti brez oznake »DIRECT-«.
Slik, posnetih s fotoaparatom, ni mogoče kopirati v to enoto.
Če enote ni mogoče povezati s fotoaparatom prek povezave Wi-Fi/če
povezava ni vzpostavljena
Če enote ni mogoče povezati s fotoaparatom prek povezave Wi-Fi, preverite, ali je
fotoaparat v načinu enkratne povezave.
Če fotoaparat ni v načinu enkratne povezave, spremenite način povezave in
znova vzpostavite povezavo.
Če povezava s fotoaparatom ni končana, je prenos signala morda otežen. V tem
primeru se premaknite na drugo lokacijo in poskusite znova.
[10] O uporabi
Uvod
(večkratna povezava)
Povezovanje enote z več fotoaparati prek povezave Wi-Fi
Povezovanje enote z več fotoaparati prek povezave Wi-Fi
S to enoto lahko povežete in hkrati uporabljate največ pet fotoaparatov.
1. Vklopite enoto.
2. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Remote control settings)
(Nastavitve daljinskega upravljalnika) –
(Connection mode) (Način
povezave) –
(Multi connection) (Večkratna povezava), nato pa
pritisnite gumb REC/ENTER.
4. Pritisnite gumb MENU.
5. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Device registration)
(Registracija naprave), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
6. Vklopite fotoaparat.
7. Povežite se s fotoaparatom.
Aktivna videokamera brez naprave HDR-AZ1
V nastavitvah povezave Wi-Fi izberite možnost [MULTI]-[NEW].
HDR-AZ1/fotoaparat z objektivom (serija QX)
Pritisnite gumb Wi-Fi na fotoaparatu in način povezave fotoaparata preklopite
v način večkratne povezave, nato pa pritisnite in pridržite gumb Wi-Fi na
fotoaparatu.
Navodila za preklapljanje načina povezave fotoaparata najdete v meniju Help Guide
(Vodnik za pomoč) za fotoaparat na spletni strani.
8. V enoti izberite
in pritisnite gumb REC/ENTER.
Zahtevana povezava je sprejeta in LCD-zaslon te enote preklopi v prikaz v
živo.
9. Če boste nadaljevali s povezovanjem več fotoaparatov, ponovite postopek od 5.
koraka dalje.
Opomba
Fotoaparate registrirajte pred preklicem načina pripravljenosti povezave te enote.
Funkcija upravljanja več fotoaparatov je na voljo samo pri združljivih fotoaparatih.
Ko uporabljate fotoaparat, ki ne podpira funkcije upravljanja več fotoaparatov,
način povezave nastavite na
(Single connection) (Enkratna povezava).
Slik, posnetih s fotoaparatom, ni mogoče kopirati v to enoto.
Za povezovanje daljinskega upravljalnika za prikaz v živo z več fotoaparati
uporabite način WPS. Če je v bližini kamer druga naprava, ki uporablja način
WPS, registracija morda ne bo uspela. Če registracija ne uspe, znova izvedite
oba koraka in povežite napravi.
[11] O uporabi
Uvod
(večkratna povezava)
Povezovanje enote z več fotoaparati prek povezave Wi-Fi
Ponastavljanje podatkov o povezavi registriranega
fotoaparata
Funkcija je na voljo samo, če je fotoaparat v načinu večkratne povezave.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Remote control settings)
(Nastavitve daljinskega upravljalnika) –
(Reset network settings)
(Ponastavitev omrežnih nastavitev), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Prekliči), in pritisnite gumb REC/ENTER.
ali
(Cancel)
[12] O uporabi
Zajemanje posnetkov
Zajemanje filmov in slik
Preklapljanje med načini zajemanja
Za preklop načina zajemanja pritiskajte gumb UP/DOWN na zaslonu prikaza v živo v
tej enoti med enkratno povezavo.
Nekaterih načinov zajemanja ni mogoče nastaviti, odvisno od povezanega
fotoaparata. Oglejte si navodila za uporabo povezanega fotoaparata.
Ikona načina zajemanja je prikazana na zgornji levi strani zaslona.
Načini zajemanja so navedeni spodaj.
Način filma: snemanje filmov.
Način fotografije: fotografiranje.
Način za intervalno snemanje fotografij: snemanje fotografij v rednih intervalih,
dokler snemanja ne zaustavite.
Zančni snemalni način: ko se zmogljivost pomnilniške kartice zmanjša,
fotoaparat izbriše starejši pomnilnik in nadaljuje snemanje.
Način snemanja zvoka: snemanje zvoka.
Namig
Način zajemanja lahko preklopite tudi z elementi menija MENU na daljinskem
upravljalniku. Postopek preklapljanja z elementi menija MENU je opisan spodaj.
Pritisnite gumb MENU, da med elementi nastavitev izberete
(Shooting
mode) (Način zajemanja). Pritiskajte gumb UP ali gumb DOWN, da izberete način
zajemanja, nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
Če ste povezani s fotoaparatom z objektivom (serija QX), pritiskajte gumb UP ali gumb
DOWN za povečevanje in pomanjševanje na zaslonu za prikaz v živo.
[13] O uporabi
Zajemanje posnetkov
Zajemanje posnetkov
Zajemanje filmov in slik
Snemajte filme ali fotografirajte in snemajte zvok.
Pred zajemanjem posnetkov preverite način zajemanja
Nekaterih načinov zajemanja ni mogoče nastaviti, odvisno od povezanega
fotoaparata. Upoštevajte navodila za uporabo fotoaparata.
1. Za začetek zajemanja pritisnite gumb REC/ENTER na enoti.
Lučka REC/Wi-Fi se iz modre spremeni v rdečo.
2. Če želite zaustaviti zajemanje, znova pritisnite gumb REC/ENTER.
Lučka REC/Wi-Fi se iz rdeče spremeni v modro.
Opomba
Fotografijo lahko posnamete tako, da v načinu fotografije pritisnete gumb
REC/ENTER.
Lučka REC/Wi-Fi se ne spremeni v rdečo.
[14] O uporabi
Zajemanje posnetkov
Zajemanje filmov in slik
Upravljanje kontrolnika več fotoaparatov
Upravljajte več fotoaparatov z večkratno povezavo.
Z večkratno povezavo lahko hkrati povežete do 5 fotoaparatov.
Nekaterih načinov zajemanja ni mogoče nastaviti, odvisno od povezanega
fotoaparata. Upoštevajte navodila za uporabo fotoaparata.
Pritiskajte gumba UP/DOWN na enoti, da premaknete kazalec in preklopite prikaz
v živo na LCD-zaslonu enote v prikaz katerega koli povezanega fotoaparata.
Za začetek zajemanja z vsemi povezanimi fotoaparati pritisnite gumb REC/ENTER
na enoti.
Deluje skladno z načinom zajemanja povezanega fotoaparata.
Če želite ustaviti način filma, način za intervalno snemanje fotografij ali zančni
snemalni način, znova pritisnite gumb REC/ENTER na enoti.
Opomba
Delovni ukaz iz te enote se med upravljanjem več fotoaparatov pošlje v vse
povezane fotoaparate. Ta enota lahko opravi naslednje. Druge nastavitve
fotoaparata (denimo kakovost slike ipd.) morate nastaviti v fotoaparatu.
Spreminjanje načina snemanja
Zagon in ustavitev načina filma, načina za intervalno snemanje fotografij ali zančnega
snemalnega načina
Upravljanje sprožilca za zajemanje fotografij
Odzivni čas povezanih fotoaparatov se lahko razlikuje, odvisno od stanja vsakega
fotoaparata. Med povezanimi fotoaparati lahko pride do časovnega zamika pri
začetku snemanja itd.
Če en ali več povezanih fotoaparatov snema, lučka REC/Wi-Fi sveti rdeče.
Če takrat pritisnete gumb REC/ENTER na enoti, se ukaz za ustavitev snemanja
pošlje v vse povezane fotoaparate.
[15] O uporabi
Zajemanje posnetkov
Zajemanje filmov in slik
Funkcija zaklepanja gumbov
Ta funkcija preprečuje nenamerno pritiskanje gumbov na enoti, ko jo prenašate okoli.
Pritisnite gumb MENU in ga držite 2 sekundi ali več, da nastavite funkcijo zaklepanja
gumbov.
V načinu zaklenjenih gumbov se na LCD-zaslonu te enote prikaže
. Gumb
REC/ENTER, gumb DISP, gumb UP in gumb DOWN na tej enoti so
onemogočeni.
Če želite način zaklepanja gumbov preklicati, pritisnite gumb MENU in ga držite 2
sekundi ali več, ali pa pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop), da izklopite enoto.
Opomba
Funkcija zaklepanja gumbov je na voljo samo, če je ta enota s fotoaparatom
povezana prek omrežja Wi-Fi. Ko nista povezana, funkcije zaklepanja gumbov ni
mogoče uporabljati.
Funkcije zaklepanja gumbov ni mogoče uporabljati, ko je prikazan element menija
MENU.
Ko povezavo Wi-Fi med to enoto in fotoaparatom prekinete, je funkcija zaklepanja
gumbov preklicana.
[16] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Seznam nastavitvenih elementov
Seznam nastavitvenih elementov
Nastavitve lahko prikažete in spremenite tako, da pritisnete gumb MENU, ko sta
fotoaparat in daljinski upravljalnik povezana prek omrežja Wi-Fi.
Nekaterih načinov zajemanja ni mogoče nastaviti, odvisno od povezanega
fotoaparata ali izbranega načina zajemanja. Upoštevajte navodila za uporabo
fotoaparata.
Prekinitev povezave
Prekine povezavo Wi-Fi in se vrne na zaslon za izbiranje naprave Wi-Fi.
Registracija naprave*1
Registrira fotoaparat, da se poveže s to enoto za večkratno povezavo.
Način predvajanja*2
S to enoto predvaja in izbriše slike.
Način zajemanja
Preklaplja med načinom filma, načinom fotografije, načinom za
intervalno snemanje fotografij, zančnim snemalnim načinom ali načinom snemanja
zvoka.
Nastavitveni elementi fotoaparata*2
Nastavitve filma
Spodaj navedene elemente lahko nastavite v načinu filma.
Nastavitev kakovosti slike: nastavite ločljivost slike in hitrost sličic za
snemanje filmov.
Filmski format: izberite filmski format.
SteadyShot: vklopite funkcijo zmanjšanja tresenja fotoaparata med
zajemanjem.
Nastavitev vidnega kota: nastavite vidni kot fotoaparata.
Zasuk: snemajte na glavo obrnjeno sliko.
Prizor: nastavite kakovost slike, primerno za prizor.
Nastavitev beline: po svojih željah prilagodite nastavitev beline.
Preklop AE: po svojih željah prilagodite osvetlitev.
Barvni način: nastavite barvni odtenek slik.
Nastavitev snemanja zvoka: izberite nastavitev snemanja zvoka.
Odpravljanje šuma vetra: nastavite, da izloči nizke frekvence šuma vetra
skladno z ravnjo hrupa pri snemanju z vgrajenim mikrofonom.
Nastavitve fotografij
Spodaj navedene elemente lahko nastavite v načinu fotografije.
Nastavitev vidnega kota: nastavite vidni kot fotoaparata.
Zasuk: snemajte na glavo obrnjeno sliko.
Prizor: nastavite kakovost slike, primerno za prizor.
Nastavitev beline: po svojih željah prilagodite nastavitev beline.
Preklop AE: po svojih željah prilagodite osvetlitev.
Preklop v način fotografiranja: nastavite način fotografiranja.
Interval fotografiranja: nastavite interval fotografiranja za izjemno hitro
neprekinjeno fotografiranje in zajemanje premikajočih se objektov z dolgo
osvetlitvijo.
Samosprožilec: nastavite samosprožilec.
Nastavitve intervalnega snemanja fotografij
Spodaj navedene elemente lahko nastavite v načinu za intervalno snemanje
fotografij.
SteadyShot: vklopite funkcijo zmanjšanja tresenja fotoaparata med
zajemanjem.
Nastavitev vidnega kota: nastavite vidni kot fotoaparata.
Zasuk: snemajte na glavo obrnjeno sliko.
Prizor: nastavite kakovost slike, primerno za prizor.
Nastavitev beline: po svojih željah prilagodite nastavitev beline.
Preklop AE: po svojih željah prilagodite osvetlitev.
Intervalno snemanje fotografij: nastavite časovni zamik za način za
intervalno snemanje fotografij.
Nastavitve zančnega snemanja
Spodaj navedene elemente lahko nastavite v zančnem snemalnem načinu.
Nastavitev kakovosti slike: nastavite ločljivost slike in hitrost sličic za
snemanje filmov.
Filmski format: izberite filmski format.
SteadyShot: vklopite funkcijo zmanjšanja tresenja fotoaparata med
zajemanjem.
Zasuk: snemajte na glavo obrnjeno sliko.
Prizor: nastavite kakovost slike, primerno za prizor.
Nastavitev beline: po svojih željah prilagodite nastavitev beline.
Preklop AE: po svojih željah prilagodite osvetlitev.
Barvni način: nastavite barvni odtenek slik.
Nastavitev snemanja zvoka: izberite nastavitev snemanja zvoka.
Odpravljanje šuma vetra: nastavite, da izloči nizke frekvence šuma vetra
skladno z ravnjo hrupa pri snemanju z vgrajenim mikrofonom.
Interval zančnega snemanja: nastavite trajanje intervala zančnega
snemanja.
Nastavitveni elementi za povezovanje naprav*2
Nastavitve povezovanja naprav
Nastavite lahko naslednje elemente.
Časovna koda/uporabniški bit*4: izberite nastavitev funkcije časovne
kode/uporabniškega bita.
Infrardeči daljinski upravljalnik: nastavite infrardeči daljinski upravljalnik
RMT-845 (naprodaj posebej).
Preklapljanje med sistemoma NTSC/PAL: izberite nastavitev glede
na televizijski sistem države ali regije, kjer uporabljate fotoaparat.
Samodejni izklop: nastavite, da se fotoaparat samodejno izklopi.
Zvočni signal: nastavite zvočni signal na možnost ON/OFF
(vklop/izklop).
Format*3: brisanje vseh slik na pomnilniški kartici in obnovitev
začetnega stanja pomnilniške kartice.
Različica (fotoaparat): prikaz različice programske opreme fotoaparata.
Nastavitveni elementi te enote
Nastavitve daljinskega upravljalnika
Nastavite lahko naslednje elemente.
Vrtenje zaslona: spremenite usmeritev LCD-zaslona in gumbov
UP/DOWN enote.
Svetlost zaslona: nastavite svetlost LCD-zaslona enote.
Nastavitev datuma in časa: nastavite leto/mesec/dan.
Nastavitev območja: nastavite regije, določene s časovnim zamikom
od greenwiškega srednjega časa (GMT).
Nastavitev poletnega časa: nastavite poletni čas.
Ponastavitev nastavitev: ponastavite vsako nastavitveno vrednost enote na
privzeto vrednost.
Različica: prikaz različice programske opreme enote.
Način povezave*5, *6: nastavite število fotoaparatov, povezanih s to
enoto.
Letalski način*6: nastavite, da fotoaparat začasno onemogoči vse
funkcije, povezane s funkcijo Wi-Fi, ko ste v letalu.
Ponastavitev omrežnih nastavitev*1: ponastavite omrežne nastavitve za
večkratno povezavo.
*1 Prikazano samo za večkratno povezavo.
*2 Prikazano samo za enkratno povezavo.
*3 Prikazano samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.
*4 Prikazano samo, ko je nastavljen način filma/zančni snemalni način.
*5 Ni prikazano, ko je letalski način nastavljen na možnost ON (vklopljeno).
*6 Ni prikazano, ko sta fotoaparat in ta enota povezana prek omrežja Wi-Fi.
Opomba
Nastavitveni elementi fotoaparata so prikazani samo, ko sta fotoaparat in ta enota
povezana prek omrežja Wi-Fi (brez nastavitev daljinskega upravljalnika).
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Če želite uporabiti nastavitev ali vrednost, izbrano na zaslonu za izbiro, izberite
.
[17] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
Nastavitev kakovosti slike
Nastavite ločljivost slike in hitrost sličic za snemanje filmov ali zančno snemanje.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Movie settings)
(Nastavitve filma) ali
(Loop recording settings) (Nastavitve zančnega
snemanja), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
ali
(Image
quality setting) (Nastavitev kakovosti slike), in pritisnite gumb REC/ENTER.
4. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete želeno nastavitev, nato pa
pritisnite gumb REC/ENTER.
(Ko je format snemanja filmov nastavljen na XAVC S 4K)
XAVC S 4K 100 Mb/s
XAVC S 4K 100 Mb/s
XAVC S 4K 60 Mb/s
XAVC S 4K 60 Mb/s
XAVC S 4K 100 Mb/s*1
XAVC S 4K 60 Mb/s*1
(Ko je format snemanja filmov nastavljen na XAVC S HD)
XAVC S HD 100 Mb/s
XAVC S HD 100 Mb/s
XAVC S HD 60 Mb/s
XAVC S HD 60 Mb/s
XAVC S HD 50 Mb/s
XAVC S HD 50 Mb/s
XAVC S HD 50 Mb/s*1
XAVC S HD 50 Mb/s
XAVC S HD 50 Mb/s
XAVC S HD 100 Mb/s
XAVC S HD 100 Mb/s
XAVC S HD 60 Mb/s
XAVC S HD 60 Mb/s
(Ko je format snemanja filmov nastavljen na MP4)*2
Najvišja ločljivost (gladek posnetek, posnet z 2-kratno hitrostjo sličic)
Najvišja ločljivost
Visoka ločljivost
/
Hitro snemanje (gladek posnetek, posnet s 4-kratno hitrostjo
sličic)
/
Hitro snemanje (gladek posnetek, posnet z 8-kratno hitrostjo
sličic)
Počasno snemanje (počasen posnetek, posnet z 2-kratno hitrostjo sličic)
Zelo počasno snemanje (počasen posnetek, posnet s 4-kratno hitrostjo
sličic)
Standardna ločljivost
*1 Nastavitev je na voljo samo, ko je nastavitev NTSC/PAL nastavljena na možnost NTSC.
*2 Hitrost sličic je odvisna od nastavitve NTSC/PAL.
Opomba
Hitrost sličic predvajanja slik, prikazana na LCD-zaslonu, se bo spreminjala
skladno s stanjem komunikacije Wi-Fi med fotoaparatom in to enoto (ter se
razlikuje od hitrosti sličic med snemanjem).
[18] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
SteadyShot
Vključite lahko funkcijo zmanjšanja tresenja kamere med snemanjem filmov.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Movie settings)
(Nastavitve filma) ali
(Loop recording settings) (Nastavitve zančnega
snemanja), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
pritisnite gumb REC/ENTER.
(SteadyShot), in
4. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: uporabi funkcijo SteadyShot. (vidni kot: 120°)
: izključi funkcijo SteadyShot. (vidni kot: 170°)
Opomba
Vidni kot se spremeni, če je velikost filma nastavljena na [VGA].
[19] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
Nastavitev vidnega kota
Konfigurirate lahko nastavitev vidnega kota fotoaparata.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete nastavitev, in nato pritisnite
gumb REC/ENTER.
Izberite spodnje nastavitve.
Nastavitve filma
Nastavitve fotografij
Nastavitve intervalnega snemanja fotografij
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Field angle setting)
(Nastavitev vidnega kota), in pritisnite gumb REC/ENTER.
4. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa za
potrditev pritisnite gumb REC/ENTER.
: snemanje z vidnim kotom 120°.
: snemanje z vidnim kotom 170°.
[20] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
Zasuk
Sliko lahko posnamete obrnjeno na glavo. Ta funkcija je uporabna, če je fotoaparat
obrnjen na glavo.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete nastavitev, in nato pritisnite
gumb REC/ENTER.
Izberite spodnje nastavitve.
Nastavitve filma
Nastavitve fotografij
Nastavitve intervalnega snemanja fotografij
Nastavitve zančnega snemanja
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
REC/ENTER.
, in pritisnite gumb
4. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: sliko obrne po navpični osi.
: slike ne obrne po navpični osi.
[21] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
Prizor
Izberete lahko nastavitev prizora.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete nastavitev, in nato pritisnite
gumb REC/ENTER.
Izberite spodnje nastavitve.
Nastavitve filma
Nastavitve fotografij
Nastavitve intervalnega snemanja fotografij
Nastavitve zančnega snemanja
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Prizor), in pritisnite gumb REC/ENTER.
(Scene)
4. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: snemanje fotografij s standardno kakovostjo.
: snemanje fotografij s kakovostjo, primerno za modrikaste motive,
denimo med snemanjem v akvariju ali pod modro osvetljeno vodo.
[22] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
Nastavitev beline
Po svojih željah lahko prilagodite nastavitev beline.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete nastavitev, in nato pritisnite
gumb REC/ENTER.
Izberite spodnje nastavitve.
Nastavitve filma
Nastavitve fotografij
Nastavitve intervalnega snemanja fotografij
Nastavitve zančnega snemanja
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Nastavitev beline), in pritisnite gumb REC/ENTER.
(White balance)
4. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: samodejna prilagoditev nastavitve beline.
: nastavite vrednost temperature barv (od 2500 K do 9900 K).
: uporabite prednastavljeno nastavitev beline.
: vnaprej nastavite nastavitev beline glede na okoliško svetlobo.
V okvir zajemite bel objekt, denimo papir, ki pokriva cel zaslon, v istih
svetlobnih pogojih, kot so tisti, v katerih boste posneli objekt, nato pa
pritisnite gumb REC/ENTER.
[23] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
Preklop AE
Po svojih željah lahko prilagodite osvetlitev.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete nastavitev, in nato pritisnite
gumb REC/ENTER.
Izberite spodnje nastavitve.
Nastavitve filma
Nastavitve fotografij
Nastavitve intervalnega snemanja fotografij
Nastavitve zančnega snemanja
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
AE), in pritisnite gumb REC/ENTER.
(AE shift) (Preklop
4. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete nastavitev, in nato pritisnite
gumb REC/ENTER.
Če funkcije Preklop AE ne boste uporabili, izberite nastavitev
[24] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
0,0.
Barvni način
Za snemanje filmov ali zančno snemanje lahko nastavite barvni ton slike.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Movie settings)
(Nastavitve filma) ali
(Loop recording settings) (Nastavitve zančnega
snemanja), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Barvni način), in pritisnite gumb REC/ENTER.
(Color mode)
4. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: snemanje v naravnih barvah, ki jih je preprosto popraviti z orodjem
za urejanje slike po zajemanju.
: snemanje v živih barvah, ki zagotavljajo bolj realističen občutek.
[25] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
Filmski format
Izberite filmski format za snemanje filmov ali zančno snemanje.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Movie settings)
(Nastavitve filma) ali
(Loop recording settings) (Nastavitve zančnega
snemanja), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Filmski format), in pritisnite gumb REC/ENTER.
(Movie format)
4. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: snemanje v formatu 4K (XAVC S).
: snemanje v formatu HD (XAVC S).
: snemanje v formatu MP4.
To nastavitev izberite, kadar kopirate slike v pametni telefon ali jih prenašate
na spletno mesto.
Opomba
Ko izberete format snemanja filmov, nastavite možnost »Image quality setting«
(Nastavitev kakovosti slike).
[26] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
Nastavitev snemanja zvoka
Snemanje zvoka lahko nastavite na ON/OFF (vklop/izklop).
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Movie settings)
(Nastavitve filma) ali
(Loop recording settings) (Nastavitve zančnega
snemanja), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Audio recording
setting) (Nastavitev snemanja zvoka), in pritisnite gumb REC/ENTER.
4. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: posname zvok med snemanjem filma.
: ne posname zvoka med snemanjem filma.
[27] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
Odpravljanje šuma vetra
Ta funkcija samodejno zmanjša šum vetra pri snemanju z vgrajenim mikrofonom.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Movie settings)
(Nastavitve filma) ali
(Loop recording settings) (Nastavitve zančnega
snemanja), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Wind noise
reduction) (Odpravljanje šuma vetra), in pritisnite gumb REC/ENTER.
4. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: ne zmanjša šuma vetra.
: izloči nizke frekvence, da zmanjša šum vetra.
[28] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
Preklop v način fotografiranja
Pri fotografiranju lahko izberete enkratno fotografiranje ali neprekinjeno
fotografiranje.
Enkratno fotografiranje in neprekinjeno fotografiranje lahko nastavite samo pri
fotografiranju.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Still image settings)
(Nastavitve fotografij) –
(Still image mode switching) (Preklop v
način fotografiranja), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
Enkratno fotografiranje (Single shoot): zajemite eno fotografijo.
Hitro neprekinjeno fotografiranje: neprekinjeno fotografiranje s
hitrostjo sličic in trajanjem, ki sta določena z nastavitvijo intervala
fotografiranja.
Fotografiranje premikajočih se objektov z dolgo osvetlitvijo:
samodejno ustvari eno skupno fotografijo iz slik, ki so bile zajete z
neprekinjenim fotografiranjem s hitrostjo sličic in trajanjem, ki sta določena z
nastavitvijo intervala fotografiranja.
Opomba
Po fotografiranju z načinom hitrega neprekinjenega fotografiranja ali načinom
fotografiranja premikajočih se objektov z dolgo osvetlitvijo pride do časa
obdelovanja, med katerim ne morete uporabljati fotoaparata.
[29] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
Interval fotografiranja
Za hitro neprekinjeno fotografiranje ali fotografiranje premikajočih se objektov z dolgo
osvetlitvijo lahko izberete nastavitev neprekinjenega fotografiranja.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Still image settings)
(Nastavitve fotografij) –
(Still image shooting interval) (Interval
fotografiranja), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
:
Posnemite 10 fotografij v eni sekundi s hitrostjo 10 fotografij na sekundo.
Primerno za fotografiranje hitro premikajočih se objektov.
:
Posnemite 10 fotografij v 1,25 sekunde s hitrostjo 8 fotografij na sekundo.
Primerno za fotografiranje hitro premikajočih se objektov.
:
Posnemite 10 fotografij v 2 sekundah s hitrostjo 5 fotografij na sekundo.
Primerno za akcijske fotografije objektov.
:
Posnemite 10 fotografij v 5 sekundah s hitrostjo 2 fotografiji na sekundo.
Primerno za fotografiranje počasi premikajočih se objektov.
Opomba
Možnosti [10fps], [8fps], [5fps] in [2fps] so ocenjene največje hitrosti. Glede na
pogoje fotografiranja morda ne bo mogoče doseči največje hitrosti.
[30] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
Samosprožilec
Pri fotografiranju lahko nastavite samosprožilec.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Nastavitve fotografij) –
gumb REC/ENTER.
(Still image settings)
(Self-timer) (Samosprožilec), nato pa pritisnite
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: ne uporabi samosprožilca.
: nastavite, da se samosprožilec vklopi po 2 sekundah.
: nastavite, da se samosprožilec vklopi po 10 sekundah.
Opomba
Med snemanjem filmov samosprožilca ni mogoče uporabljati.
Funkcija samosprožilca je omogočena, dokler je ne prekličete. Po uporabi
samosprožilec nastavite na možnost
.
[31] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
Intervalno snemanje fotografij
Za intervalno snemanje fotografij lahko izberete časovni zamik.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Interval photo recording
settings) (Nastavitve intervalnega snemanja fotografij) –
(Interval
photo recording) (Intervalno snemanje fotografij), nato pa pritisnite gumb
REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: nadaljuje snemanje fotografij v približno 1-sekundnih intervalih.
: nadaljuje snemanje fotografij v približno 2-sekundnih intervalih.
: nadaljuje snemanje fotografij v približno 5-sekundnih intervalih.
: nadaljuje snemanje fotografij v približno 10-sekundnih intervalih.
: nadaljuje snemanje fotografij v približno 30-sekundnih intervalih.
: nadaljuje snemanje fotografij v približno 60-sekundnih intervalih.
Opomba
Prva fotografija se posname takoj ob začetku snemanja, brez čakanja na
dokončanje nastavljenega intervala. Druga fotografija in vse nadaljnje fotografije
se posnamejo v nastavljenih intervalih.
[32] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve zajemanja posnetkov
Čas zančnega snemanja
Nastavite omejitev časa za zančno snemanje.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Loop recording settings)
(Nastavitve zančnega snemanja) –
(Loop recording interval)
(Interval zančnega snemanja), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: nastavite omejitev časa za zančno snemanje na približno 5 minut.
: nastavite omejitev časa za zančno snemanje na približno 20 minut.
: nastavite omejitev časa za zančno snemanje na približno 60 minut.
: nastavite omejitev časa za zančno snemanje na približno 120
minut.
: brez nastavitve omejitve časa za zančno snemanje.
[33] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve povezovanja naprav
Časovna koda/uporabniški bit
Funkcijo časovne kode/uporabniškega bita lahko uporabite, ko je način zajemanja
nastavljen na filmski način, format snemanja filmov pa na XAVC S.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Connecting devices
settings) (Nastavitve povezovanja naprav) ali
(Time Code/User Bit)
(Časovna koda/uporabniški bit), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete nastavitev, in nato pritisnite
gumb REC/ENTER.
: vnaprej nastavite časovno kodo.
: vnaprej nastavite uporabniški bit.
FORMAT ČASOVNE KODE: izberite način snemanja časovne kode.
POTEK ČASOVNE KODE: nastavite napredovanje časovne kode.
ZAPIS ČASOVNE KODE: nastavite, da se nova nastavljena časovna koda
posname na zapisovalni medij, ali nastavite, da se nova časovna koda
posname zaporedno od zadnje časovne kode na zapisovalnem mediju.
SNEMANJE ČASA UPORABNIŠKEGA BITA: nastavite, ali naj se čas
snema kot uporabniški bit.
Vnaprejšnja nastavitev časovne kode/uporabniškega bita
Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete vrednost, nato pa pritisnite gumb
REC/ENTER.
Ko 4-krat izvedete zgornji postopek, so štiri 2-mestne številke nastavljene in
preklopljeno bo v prikaz v živo.
Časovno kodo lahko izberete v naslednjem obsegu.
Če izberete možnost 30p ali 60p
00:00:00:00 (privzeto) – 23:59:59:29
Če izberete možnost 25p ali 50p
00:00:00:00 (privzeto) – 23:59:59:24
Če izberete možnost 24p
00:00:00:00 (privzeto) – 23:59:59:23
Nastavite lahko zadnji dve številki časovne kode sličic v večkratnikih števila štiri, in sicer
med 0 in 23.
Uporabniški bit lahko izberete v naslednjem obsegu.
00:00:00:00 (privzeto) – FF:FF:FF:FF
Nastavitveni elementi časovne kode
Nastavite lahko spodnje elemente.
FORMAT ČASOVNE KODE
: časovno kodo posname v načinu izpuščanja sličice.
: časovno kodo posname v načinu brez izpuščanja sličice.
Če je televizijski sistem nastavljen na možnost [PAL], format ni prikazan, saj je časovna
koda zaklenjena na možnost [NDF].
POTEK ČASOVNE KODE
: časovna koda napreduje zaporedno, ne glede na delovanje fotoaparata.
: časovna koda napreduje le med snemanjem filmov XAVC S in se začne
snemati zaporedno od časovne kode zadnje posnete slike.
ZAPIS ČASOVNE KODE
: nova nastavljena časovna koda je posneta na zapisovalni medij.
: zadnja časovna koda prejšnjega posnetka je prebrana z zapisovalnega
medija in nova časovna koda je posneta zaporedno od zadnje časovne kode.
Nastavitveni elementi uporabniškega bita
Nastavite lahko spodnje elemente.
SNEMANJE ČASA UPORABNIŠKEGA BITA
: snema čas kot uporabniški bit.
: ne snema časa kot uporabniškega bita.
Ponastavitev nastavitev
Vse vrednosti se nastavijo na 00, če pritisnete gumb DISP med izbiranjem možnosti
[TC PRESET] ali [UB PRESET]. Vse vrednosti lahko ponastavite, če znova
pritisnete gumb REC/ENTER.
Opomba
Časovno kodo/uporabniški bit lahko nastavite samo za način filma.
Ko ta enota ni povezana s fotoaparatom prek povezave Wi-Fi, nastavitev
fotoaparata ne morete spreminjati.
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Če želite uporabiti nastavitev ali vrednost, izbrano na zaslonu za izbiro, izberite
.
Namig
O časovni kodi
Časovna koda je uporabna funkcija pri naprednem urejanju slik, ki posname
ure/minute/sekunde/sličice v slikovnih podatkih.
Ko je televizijski sistem nastavljen na možnost [NTSC] in je hitrost sličic 30p ali
60p, se med daljšim snemanjem pojavijo vrzeli med dejanskim časom in časovno
kodo zaradi manjše razlike med številom sličic časovne kode na sekundo in
dejansko frekvenco sličic slikovnega signala NTSC. Funkcija izpuščanja sličic
popravi to razliko in tako zagotovi, da se časovna koda ujema z dejanskim
časom. Prve številke sličice (prvi 2 številki sličice za 30p ali prve 4 številke sličice
za 60p) so odstranjene vsako minuto razen vsako deseto minuto. Časovna koda
brez tega popravka se imenuje koda z neizpuščenimi sličicami.
O uporabniškem bitu
Uporabniški bit je funkcija, s katero lahko posnamete podatke (8-mestno
šestnajstiško število), kot so datum/čas/številka prizora. Ta funkcija je uporabna
za urejanje filmov, posnetih z dvema ali več fotoaparati.
[34] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve povezovanja naprav
Infrardeči daljinski upravljalnik
Z infrardečim daljinskim upravljalnikom (RMT-845 (naprodaj posebej)) lahko
zaženete/zaustavite snemanje in inicializirate časovno kodo.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Connecting devices
settings) (Nastavitve povezovanja naprav) –
(IR-Remote Control)
(Infrardeči daljinski upravljalnik), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: omogoča upravljanje fotoaparata z infrardečim daljinskim
upravljalnikom.
: onemogoča upravljanje fotoaparata z infrardečim daljinskim
upravljalnikom.
Opomba
Za uporabo te funkcije potrebujete infrardeči daljinski upravljalnik RMT-845
(naprodaj posebej). Kupite ga lahko v servisnih centrih Sony.
Z upravljalnikom RMT-845 (naprodaj posebej) lahko upravljate le naslednje
nastavitve. Drugih nastavitev ne morete upravljati.
Ponastavitev časovne kode.
Začetek/zaustavitev snemanja.
[35] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve povezovanja naprav
Preklapljanje med sistemoma NTSC/PAL
Nastavitev NTSC/PAL lahko izberete glede na televizijski sistem države ali regije,
kjer uporabljate fotoaparat.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Connecting devices
settings) (Nastavitve povezovanja naprav) –
(Switching
NTSC/PAL) (Preklapljanje med sistemoma NTSC/PAL), nato pa pritisnite gumb
REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: to izberite, ko je televizijski sistem nastavljen na možnost
NTSC.
: to izberite, ko je televizijski sistem nastavljen na možnost PAL.
Opomba
Ko spremenite nastavitve te enote, se povezava med fotoaparatom in to enoto
prekine in fotoaparat se samodejno znova zažene. Ko je vnovični zagon
fotoaparata končan, se bosta ta enota in fotoaparat samodejno povezala.
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Če želite uporabiti nastavitev ali vrednost, izbrano na zaslonu za izbiro, izberite
.
[36] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve povezovanja naprav
Samodejni izklop
Nastavite, ali naj se fotoaparat samodejno izklopi glede na časovno nastavitev.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Connecting devices
settings) (Nastavitve povezovanja naprav) –
(Auto power off)
(Samodejni izklop), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: izklop po približno 10 sekundah.
: izklop po približno 20 sekundah.
: izklop po približno 60 sekundah.
: ne uporabi funkcije samodejnega izklopa.
Opomba
Samodejni izklop ni na voljo med povezavo Wi-Fi.
Ko ta enota ni povezana s fotoaparatom prek povezave Wi-Fi, nastavitev
fotoaparata ne morete spreminjati.
[37] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve povezovanja naprav
Zvočni signal
Za delovanje fotoaparata lahko nastavite zvočna obvestila.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
settings) (Nastavitve povezovanja naprav) –
(Connecting devices
(Beep) (Zvočni
signal), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: zvoki vseh funkcij so omogočeni.
: zvoki vseh funkcij so onemogočeni.
: predvajajo se zvoki za naslednje funkcije:
vklop napajanja,
zagon snemanja,
zaustavitev snemanja,
pritisnjen sprožilec,
izbrana je bila onemogočena funkcija ali pa je prišlo do napake,
zvočni signal za potrditev povezave Wi-Fi.
Opomba
Ko ta enota ni povezana s fotoaparatom prek povezave Wi-Fi, nastavitev
fotoaparata ne morete spreminjati.
[38] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve povezovanja naprav
Format
Izbrišete lahko vse filme in fotografije na mediju ter obnovite začetno stanje medija.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
settings) (Nastavitve povezovanja naprav) –
pritisnite gumb REC/ENTER.
(Connecting devices
(Format), nato pa
Formatiranje je končano.
Izberite možnost
(Back) (Nazaj), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER,
da prekličete formatiranje.
Opomba
Pred formatiranjem pomembne slike shranite v naprave, kot je denimo računalnik.
Ko ta enota ni povezana s fotoaparatom prek povezave Wi-Fi, nastavitev
fotoaparata ne morete spreminjati.
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Če želite uporabiti nastavitev ali vrednost, izbrano na zaslonu za izbiro, izberite
.
[39] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve povezovanja naprav
Različica (fotoaparat)
Prikaže se različica programske opreme fotoaparata.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
settings) (Nastavitve povezovanja naprav) –
pritisnite gumb REC/ENTER.
[40] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
(Connecting devices
(Version) (Različica), nato pa
Nastavitve daljinskega upravljalnika
Obračanje prikaza
Obračate lahko usmeritev LCD-zaslona in spremenite položaj gumbov UP/DOWN
enote. Obračanje zaslona uporabite, kadar pas nosite na desnem zapestju.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Nastavitve daljinskega upravljalnika) –
(Remote control settings)
(Screen rotation) (Obračanje
zaslona), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: obračanje zaslona.
(privzeto): brez obračanja zaslona.
[41] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve daljinskega upravljalnika
Svetlost zaslona
Nastavite lahko svetlost LCD-zaslona.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Nastavitve daljinskega upravljalnika) –
zaslona), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
(Remote control settings)
(Monitor brightness) (Svetlost
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
(privzeto): svetlo
: temno
Opomba
Svetlosti zaslona ne morete nastaviti, če uporabljate napajanje prek priključka
Multi/Micro USB. Nastavitev je zaklenjena na možnost »Svetlo«.
[42] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve daljinskega upravljalnika
Nastavitev datuma in časa/območja/poletnega časa
Nastavite lahko obliko prikaza datuma, datuma in časa, območja in poletnega časa.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Remote control settings)
(Nastavitve daljinskega upravljalnika), in pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
Nastavitev datuma in časa: nastavite obliko prikaza datuma.
Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete obliko prikaza datuma, nato
pa pritisnite gumb REC/ENTER. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da
nastavite datum in čas, nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
Oblike prikaza datuma, ki jih je mogoče izbrati, so navedene spodaj.
Y-M-D: leto–mesec–dan
M(ang.)-D-Y: mesec (v angleščini)–dan–leto
M-D-Y: mesec–dan–leto
D-M-Y: dan–mesec–leto
Nastavitev območja: nastavite regijo, določeno s časovnim
zamikom od greenwiškega srednjega časa (GMT).
Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete časovni zamik, nato pa
pritisnite gumb REC/ENTER.
Nastavitev poletnega časa: nastavite poletni čas.
Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete nastavitev poletnega časa,
nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
Opomba
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, pritisnite gumb MENU.
Če želite uporabiti nastavitev ali vrednost, izbrano na zaslonu za izbiro, izberite
.
Če povežete fotoaparat z objektivom (serija QX) ali model HDR-AZ1, se
nastavitev datuma te enote samodejno prikaže v fotoaparatu.
[43] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve daljinskega upravljalnika
Ponastavljanje nastavitev
Nastavitve te enote lahko ponastavite na privzete vrednosti. Tudi če vklopite možnost
[RESET], se slike ne izbrišejo.
Nastavitve fotoaparata se ne ponastavijo.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Remote control settings)
(Nastavitve daljinskega upravljalnika) –
(Reset settings) (Ponastavitev
nastavitev), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete nastavitev, in nato pritisnite
gumb REC/ENTER.
Opomba
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
.
Če želite uporabiti nastavitev ali vrednost, izbrano na zaslonu za izbiro, izberite
.
[44] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve daljinskega upravljalnika
Različica
Prikaže se različica programske opreme enote.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Nastavitve daljinskega upravljalnika) –
(Remote control settings)
(Version) (Različica), nato pa
pritisnite gumb REC/ENTER.
[45] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve daljinskega upravljalnika
Način povezave
Nastavite število fotoaparatov, ki jih želite povezati s to enoto.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Nastavitve daljinskega upravljalnika) –
povezave), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
(Remote control settings)
(Connection mode) (Način
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
(privzeto): enkratna povezava
: večkratna povezava
Opomba
Te nastavitve ne morete nastaviti, ko je enota s fotoaparatom povezana prek
povezave Wi-Fi.
[46] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve daljinskega upravljalnika
Letalski način
Na potovanju z letalom ipd. lahko začasno onemogočite vse funkcije, povezane z
vmesnikom Wi-Fi.
Na potovanju z letalom nastavite letalski način na možnost ON (vklopljeno) in
način Wi-Fi fotoaparata na možnost OFF (izklopljeno).
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Nastavitve daljinskega upravljalnika) –
način), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
(Remote control settings)
(Airplane mode) (Letalski
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete to nastavitev, nato pa pritisnite
gumb REC/ENTER.
: onemogoči funkcijo Wi-Fi.
(privzeto): omogoči funkcijo Wi-Fi.
Opomba
Te nastavitve ne morete nastaviti, ko je enota s fotoaparatom povezana prek
povezave Wi-Fi.
[47] O uporabi
Spreminjanje nastavitev
Nastavitve daljinskega upravljalnika
Nastavitve ponastavitve omrežja
Omrežne nastavitve večkratne povezave lahko ponastavite.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se seznam elementov nastavitve.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Remote control settings)
(Nastavitve daljinskega upravljalnika) –
(Reset network settings)
(Ponastavitev omrežnih nastavitev), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
REC/ENTER.
, nato pa pritisnite gumb
Ko po koncu ponastavitve nastavite večkratno povezavo, morate še enkrat
registrirati naprave, tudi če so že bile registrirane.
Če je na zaslonu za potrditev izbrana možnost
ponastavitev preklicana.
(Back) (Nazaj), je
Opomba
V načinu enkratne povezave ni mogoče ponastaviti omrežnih nastavitev.
Če se želite z zaslona za izbiro vrednosti nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov, izberite
(Back) (Nazaj).
Če želite uporabiti nastavitev ali vrednost, izbrano na zaslonu za izbiro, izberite
.
[48] O uporabi
Pregledovanje
Predvajanje slik
Predvajanje slik
Predvajate lahko slike, posnete s fotoaparatom v tej enoti.
V spodnjem postopku je razložen način predvajanja filmov.
1. Na zaslonu za izbiro načina zajemanja pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Playback with this
unit) (Predvajanje s to enoto), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete sliko, nato pa pritisnite gumb
REC/ENTER.
Predvajanje se začne.
Vrnitev v način zajemanja
Pritisnite gumb MENU, gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
mode) (Način zajemanja), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
(Shooting
Opomba
Zvoka ni mogoče predvajati.
Hitrost sličic predvajanja slik, prikazana na LCD-zaslonu enote, se bo spreminjala
skladno s stanjem komunikacije Wi-Fi med fotoaparatom in to enoto. Ta se
razlikuje od hitrosti sličic med snemanjem.
Namig
Med predvajanjem filma lahko uporabljate naslednje funkcije.
Hitro pomikanje nazaj: pritisnite gumb UP.
Hitro pomikanje naprej: pritisnite gumb DOWN.
Premor: Pritisnite gumb REC/ENTER.
[49] O uporabi
Pregledovanje
Preklapljanje indikatorja na zaslonu
Preklapljanje indikatorja na zaslonu
Ko je ta enota povezana s fotoaparatom prek povezave Wi-Fi, lahko z gumbom DISP
preklapljate med prikazi na LCD-zaslonu, kot je opisano spodaj.
1.
2.
3.
4.
Prikaz v živo (ikone svetijo)
Prikaz v živo (ikone ne svetijo)
Zaslon za prikaz ure
Podatki o zajemanju (na voljo samo med enkratno povezavo)
Med večkratno povezavo je zaslon izklopljen.
[50] O uporabi
Pregledovanje
Brisanje slik
Brisanje slik
Izbrišite nepotrebne slike, shranjene na pomnilniški kartici fotoaparata.
1. Na zaslonu za izbiro načina zajemanja pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete
(Playback with this
unit) (Predvajanje s to enoto), nato pa pritisnite gumb REC/ENTER.
3. Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete sliko, nato pa pritisnite gumb
MENU.
4. Izberite
(Delete) (Izbriši) in pritisnite gumb REC/ENTER.
5. Na zaslonu za potrditev izberite
in pritisnite gumb REC/ENTER.
Izbrana slika je izbrisana.
Opomba
Slike lahko brišete samo v načinu enkratne povezave.
Brišete lahko posamične slike. Ne morete izbrisati več slik hkrati.
Če želite izbrisati vse slike, formatirajte pomnilniško kartico.
[51] O uporabi
Drugo
Previdnostni ukrepi
Upravljanje
Enote ne uporabljajte/shranjujte v spodaj navedenih mestih
V izjemno vročem, hladnem ali vlažnem okolju
V okolju, kot je na primer na soncu parkiran avto, lahko ohišje enote spremeni
obliko, zaradi česar lahko pride do okvare.
Na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi ali viru toplote (neprimerna
mesta za shranjevanje)
Ohišje enote lahko spremeni barvo ali obliko, zaradi česar lahko pride do okvare.
Na mestu, izpostavljenem močnim vibracijam
V bližini močnih magnetnih polj
V bližini naprav, ki ustvarjajo močne radijske valove ali povzročajo sevanje
Na peščenih ali prašnih mestih
Pazite, da pesek ali prah ne zaideta v notranjost enote. To lahko povzroči okvaro
enote, ki je v nekaterih primerih ni mogoče popraviti.
[52] O uporabi
Drugo
Previdnostni ukrepi
Kondenzacija vlage
Če to enoto prenesete s hladnega neposredno na toplo mesto, se lahko na ohišju in
v notranjosti enote nabere kondenzacijska vlaga. Kondenzacija vlage lahko povzroči
okvaro enote.
Če pride do kondenzacije vlage
Izklopite enoto in počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.
Opomba glede kondenzacije vlage
Vlaga se lahko nabere, ko enoto prenesete iz hladnega v topel prostor (ali obratno)
ali če enoto uporabljate v vlažnem okolju, kot je navedeno spodaj.
Ko enoto prinesete s smučišča v topel prostor
Ko enoto prinesete iz klimatiziranega avtomobila ali prostora na prosto, kjer je zelo
vroče
Ko enoto uporabljate po nevihti ali močnem dežju
Ko enoto uporabljate v vročem in vlažnem prostoru
Kako se izogniti kondenzaciji vlage
Ko enoto prenesete iz hladnega v topel prostor, enoto postavite v plastično vrečko in
jo močno zatesnite. Ko se temperatura v vrečki izenači s temperaturo okolice,
odstranite vrečko (po približno 1 uri).
[53] O uporabi
Drugo
Previdnostni ukrepi
Prenašanje
Če enoto hranite v žepu na zadnji strani hlač ali krila, pazite, da se ne usedete
nanjo, ker lahko pride do okvare ali poškodb.
[54] O uporabi
Drugo
Previdnostni ukrepi
Delovna temperatura
Fotoaparat je zasnovan za uporabo pri temperaturah od –10 do +40 °C. Snemanje
v zelo hladnem ali vročem okolju s temperaturami zunaj tega obsega ni
priporočeno.
LCD-zaslon in ohišje se med delovanjem lahko segrejeta. To ni okvara.
[55] O uporabi
Drugo
Previdnostni ukrepi
Upravljanje LCD-zaslona
LCD-zaslon
LCD-zaslona ne izpostavljajte soncu, saj ga ta lahko poškoduje. Bodite pazljivi, ko
odlagate enoto ob okno.
Če enoto uporabljate na mrzlem, se lahko na LCD-zaslonu prikažejo vodoravne
črte ali sled slike. To ne pomeni, da gre za okvaro. Ko se enota segreje, bo LCDzaslon deloval normalno.
Če je mirujoča slika ali nespremenjena slika prikazana dalj časa, se lahko na LCDzaslonu prikaže kot podvojena slika.
Svetle pike na LCD-zaslonu in izginjanje pik
LCD-plošča na tej enoti je izdelana z visokonatančno tehnologijo, vendar je lahko
zelo majhen delež slikovnih pik »blokiran«, bodisi da so vedno izklopljene (črna),
vedno vklopljene (rdeča, zelena ali modra) ali utripajo. Poleg tega se zaradi fizičnih
značilnosti prikaza s tekočimi kristali take »blokirane« slikovne pike v daljšem
obdobju uporabe pojavijo spontano. Te težave ne pomenijo, da gre za okvaro.
[56] O uporabi
Drugo
Previdnostni ukrepi
Vodoodpornost
Opombe o vodotesnosti
Ta enota je odporna na vodo. Poškodbe zaradi nepravilne uporabe, zlorabe ali
nepravilnega vzdrževanja niso zajete v omejeno garancijo.
Enote ne izpostavljajte vodi pod pritiskom, na primer vodi iz pipe.
Enote ne uporabljajte v termalnih vrelcih.
Enoto uporabljajte v priporočenem temperaturnem obsegu vode od 0 °C do 40 °C.
Ta enota zagotavlja 30-minutno neprekinjeno delovanje v vodi do globine 3
metrov.
Opombe pred uporabo enote pod vodo ali v njeni bližini
Pazite, da v pokrov konektorja ne prodre nobena tuja snov, denimo pesek, lasje ali
umazanija. Celo majhna količina tuje snovi lahko povzroči, da v enoto prodre
voda.
Prepričajte se, da tesnilo in njegove povezovalne površine niso opraskani. Celo
majhna praska lahko povzroči, da v enoto prodre voda. Če so tesnilo ali njegove
povezovalne površine opraskani, se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov
Sony ali na lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
Če v tesnilo ali njegove povezovalne površine prodre umazanija ali pesek, te dele
očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
Pokrova konektorja ne odpirajte/zapirajte z mokrimi ali prašnimi rokami ali v bližini
vode. V notranjost lahko prodre pesek ali voda. Pred odprtjem pokrova konektorja
izvedite postopek, opisan v poglavju »Vzdrževanje enote v vodi ali na območjih z
vodo«.
Pokrov konektorja odprite, ko je enota popolnoma suha.
Vedno preverite, ali je pokrov konektorja ustrezno zaklenjen.
Opombe glede uporabe enote pod vodo ali v njeni bližini
Enote ne izpostavljajte udarcem, na primer pri skoku v vodo.
Pokrova konektorja ne odpirajte in zapirajte pod vodo ali v njeni bližini.
Enota v vodi potone. Uporabite pas, ki je priložen enoti, s katerim preprečite, da bi
enota potonila.
Funkcije Wi-Fi na tej enoti ne morete uporabljati pod vodo.
[57] O uporabi
Drugo
Seznam časovnih razlik med prestolnicami sveta
Seznam časovnih razlik med prestolnicami sveta
Časovne razlike s standardnimi časi svetovnih mest (od leta 2015).
Lizbona/London
GMT
Berlin/Pariz
+01:00
Helsinki/Kairo/Istanbul
+02:00
Moskva/Nairobi
+03:00
Teheran
+03:30
Abu Dabi/Baku
+04:00
Kabul
+04:30
Karači/Islamabad
+05:00
Kolkata/New Delhi
+05:30
Almaty/Daka
+06:00
Yangon
+06:30
Bangkok/Džakarta
+07:00
Hongkong/Singapur/Peking
+08:00
Tokio/Seul
+09:00
Adelaide/Darwin
+09:30
Melbourne/Sydney
+10:00
Nova Kaledonija
+11:00
Fidži/Wellington
+12:00
Midway
-11:00
Havaji
-10:00
Aljaska
-09:00
San Francisco/Tijuana
-08:00
Denver/Arizona
-07:00
Chicago/Mexico City
-06:00
New York/Bogota
-05:00
Santiago
-04:00
St. John’s
-03:30
Brasilia/Montevideo
-03:00
Fernando de Noronha
-02:00
Azori/Zelenortski otoki
-01:00
[58] O uporabi
Drugo
Tehnični podatki
Tehnični podatki
[Vhodni priključek]
Priključek Multi/Micro USB: micro-B/USB
(za polnjenje)
[Napajanje]
Zahteve napajanja:
Paket akumulatorskih baterij: 3,6 V (notranja baterija)
Priključek Multi/Micro USB: 5,0 V
Način polnjenja:
Polnjenje prek priključka USB: DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Čas polnjenja:
Prek računalnika
Notranja baterija: pribl. 4 h 05 min
Prek napajalnika AC-UD10
Notranja baterija: pribl. 2 h 55 min
Način napajanja:
Napajanje USB (priporočeno je 1,5 A ali več)
Poraba energije:
1,0 W (ko je vzpostavljena povezava prek Wi-Fi in med prikazom v živo)
Neprekinjen čas delovanja
240 min*1
Baterija:
Paket akumulatorskih baterij: notranja baterija
Največja izhodna napetost: 4,2 V (enosmerna)
Izhodna napetost: 3,6 V (enosmerna)
Največja napetost polnjenja: 4,2 V (enosmerna)
Največji tok polnjenja: 1,89 A
Zmogljivost: 4,5 Wh (1,240 mAh)
Vrsta: litij-ionska
[Splošno]
Vodoodpornost:
Globina vode 3 m, 30 minut neprekinjeno*2
Delovna temperatura: od –10 °C do +40 °C
Temperatura shranjevanja: od –20 °C do +60 °C
Mere (pribl.): 72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm (š/v/d, brez izbočenih delov)
Teža: pribl. 64 g (samo glavno ohišje)
Skupna teža pri uporabi: pribl. 95 g (vključno s priloženim pasom in osnovno ploščo)
Neprekinjen čas delovanja je približen razpoložljiv čas, ko uporabljate popolnoma napolnjen paket
baterij in neprekinjeno uporabljate prikaz v živo.
*1
*2
Vodoodpornost ni zagotovljena v vseh pogojih.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
[59] O uporabi
Drugo
Blagovne znamke
Blagovne znamke
Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi PROTECTED SET-UP so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
Adobe, logotip Adobe in Adobe Acrobat so zaščitene blagovne znamke ali
blagovne znamke družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih
državah.
Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljena v teh navodilih, v splošnem
blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih razvijalcev ali
proizvajalcev. Vendar oznaki ™ ali ® v teh navodilih morda nista opisani.
[60] O uporabi
Drugo
Opomba glede licence
Opomba glede licence
Programska oprema, za katero veljajo določila licenc GNU
GPL/LGPL
Ta enota vključuje programsko opremo, za katero veljajo določila splošne javne
licence GNU (v nadaljevanju GPL) ali splošne javne licence manjšega obsega GNU
(v nadaljevanju LGPL). To pomeni, da imate pravico do dostopa, spreminjanja in
nadaljnje distribucije izvorne kode za te programe računalniške programske opreme,
in sicer skladno s pogoji licence GPL/LGPL.
Izvorna koda je na voljo v spletu. Prenesete jo lahko s spodnjega spletnega mesta.
http://www.sony.net/Products/Linux/
V zvezi z vsebino izvorne kode se ne obračajte na nas. Kopije licenc (v angleščini) so
shranjene v notranjem pomnilniku te enote. Vzpostavite povezavo za količinsko
shranjevanje med to enoto in računalnikom ter preberite datoteke v mapi
»LICENSE« v imeniku »PMHOME«.
[61] O uporabi
Drugo
Oskrba in shranjevanje
Oskrba in shranjevanje
Brisanje površine
Površino te enote očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo, nato pa jo s suho
krpo obrišite do suhega. Ne uporabljajte nobenega od teh sredstev, saj lahko
poškodujejo premaz ali ohišje:
Kemični izdelki, kot so razredčilo, bencin, alkohol, čistilne krpe, insekticidi, kreme
za zaščito pred soncem in insekti itd.
Enote se ne dotikajte, če imate na rokah katero koli od teh sredstev.
Izogibajte se dolgotrajnejšemu stiku enote z gumijastimi ali vinilnimi predmeti.
Kadar paketa baterij dlje časa ne uporabljate, ga odstranite
Kadar enote dlje časa ne uporabljate, iz nje odstranite kabel USB in ga shranite. V
nasprotnem primeru lahko pride do požara.
[62] O uporabi
Drugo
Oskrba in shranjevanje
Vzdrževanje LCD-zaslona
Površina LCD-zaslona je posebej obdelana, da se zmanjša odsev svetlobe.
Nestrokovno vzdrževanje lahko zmanjša učinkovitost LCD-zaslona, zato pazite na
naslednje:
LCD-zaslon nežno očistite z mehko krpo, na primer s čistilno krpo ali krpo za
očala.
Trdovratne madeže lahko odstranite z mehko krpo, na primer z rahlo navlaženo
čistilno krpo ali krpo za očala.
Ne uporabljajte nobenih topil, kot je alkohol, benzen ali razredčilo, kislina, alkalen
ali abraziven detergent ali kemična krpa za čiščenje, saj lahko poškodujete
površino LCD-zaslona.
[63] O uporabi
Drugo
Oskrba in shranjevanje
Vzdrževanje enote v vodi ali na območjih z vodo
Enoto vedno očistite z vodo v 60 minutah po uporabi in ne odpirajte pokrova
konektorja pred koncem čiščenja. Pesek ali voda lahko prodre v notranjost na
delih, ki niso vidni, in zmanjša vodoodpornost enote, če se te snovi ne sperejo.
Enoto za približno pet minut postavite v posodo s čisto vodo. Nato enoto rahlo
potresite in pod vodo pritisnite vse gumbe, da odstranite morebitno sol, pesek ali
drugo snov okoli gumbov.
Po izpiranju obrišite vodne kapljice z mehko krpo. Počakajte, da se enota
popolnoma posuši v senčnem in dobro prezračevanem prostoru. Enote ne sušite
s sušilnikom za lase, ker bi lahko spremenila obliko in/ali bi se poslabšala njena
vodoodpornost.
Vodne kapljice ali prah na pokrovu konektorja obrišite z mehko suho krpo.
Kadar je enota pod vodo, se lahko pojavijo mehurčki. To ni okvara.
Ohišje enote se lahko razbarva, če pride v stik s kremo ali oljem za sončenje. Če
enota pride v stik s kremo ali oljem za sončenje, jo hitro obrišite.
Ne dovolite, da bi slana voda prodrla v notranjost enote ali prišla v stik z njeno
površino. To lahko povzroči korozijo ali razbarvanje in slabšo vodoodpornost.
[64] O uporabi
Drugo
Paket baterij
Paket baterij
Polnjenje paketa baterij
Pred uporabo te enote napolnite paket baterij.
Priporočamo, da paket baterij polnite v prostoru s temperaturo med 10 °C in
30 °C, dokler se lučka POWER/CHG (polnjenje) ne izklopi. Polnjenje paketa
baterij pri temperaturah zunaj tega obsega morda ne bo učinkovito.
Lučka POWER/CHG (polnjenje) lahko med polnjenjem enote utripa v naslednjih
primerih:
Paket baterij je poškodovan.
Temperatura enote je prenizka. Postavite jo v topel prostor.
Temperatura enote je previsoka. Postavite jo v hladen prostor.
Učinkovita uporaba paketa baterij
Zmogljivost paketa baterij se zmanjša v okolju z nizkimi temperaturami (nižjimi od
10 °C). V hladnem okolju je torej čas delovanja paketa baterij krajši.
Preostala raven napolnjenosti baterije
Če se paket baterij hitro izprazni, čeprav indikator označuje visoko raven
napolnjenosti, znova povsem napolnite enoto. Indikator preostale ravni
napolnjenosti bo nato pravilno prikazal raven napolnjenosti. Indikator morda ne bo
pravilno prikazal ravni napolnjenosti, če:
Ta enota se dalj časa uporablja pri visokih temperaturah okolja.
Ta enota je že popolnoma napolnjena.
Ta enota se veliko uporablja.
Življenjska doba paketa baterij
Življenjska doba paketa baterij je omejena. Zmogljivost baterije se zmanjšuje s
časom in večkratno uporabo. Če se čas delovanja med posameznimi polnjenji
bistveno skrajša, je verjetno čas, da staro baterijo nadomestite z novo.
Življenjska doba paketa baterij je odvisna od načina njegove uporabe.
[65] O uporabi
Drugo
Odlaganje te enote
Odlaganje te enote
Pred odlaganjem enote odstranite vgrajen paket baterij.
Vijake odstranite le pri odlaganju enote. Popravilo ali zamenjavo bomo zavrnili, če
bomo ugotovili, da je bila enota nepravilno razstavljena.
Vgrajen paket baterij te enote je mogoče reciklirati. Pri odlaganju enote odstranite
vgrajen paket baterij in ga odnesite svojemu prodajalcu.
1. Pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop).
Enota se izklopi.
2. Odstranite povezane kable.
3. Odstranite vijake s križnim izvijačem (4 vijaki).
4. Odstranite pokrov.
5. Pritisnite zaponko navzven in odstranite paket baterij.
Opomba
Pri odstranjevanju vgrajenega paketa baterij te enote pazite na naslednje.
Vijake itd. odstranjujte zunaj dosega otrok, da ne bi po nesreči pogoltnili katerega
od manjših delov.
Pazite, da si ne poškodujete nohtov ali prstov.
[66] Odpravljanje težav
povezave Wi-Fi.
Odpravljanje težav
Enote in fotoaparata ni mogoče povezati prek
Enote in fotoaparata ni mogoče povezati prek povezave
Wi-Fi.
Če enote ni mogoče pravilno povezati s to enoto, poskusite s spodnjim
postopkom.
Preverite, ali je način povezave fotoaparata in te enote nastavljen na enkratno
povezavo. Če ni, spremenite način povezave in znova vzpostavite povezavo.
[67] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Enote ni mogoče vklopiti.
Enote ni mogoče vklopiti.
Zadostno napolnite paket baterij.
[68] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Enota se nenadoma izklopi.
Enota se nenadoma izklopi.
Zadostno napolnite paket baterij.
Če te enote niste uporabljali daljše obdobje, lahko učinkovitost baterije izboljšate z
večkratnim polnjenjem in izpraznjevanjem.
[69] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Enote ni mogoče napolniti.
Enote ni mogoče napolniti.
Izklopite enoto in vzpostavite povezavo USB.
Odstranite kabel micro USB (priložen) in ga znova priključite.
Uporabite kabel micro USB (priložen).
Paket baterij polnite v prostoru s temperaturo med 10 °C in 30 °C.
Vklopite računalnik in ga povežite s to enoto.
Preklopite računalnik iz stanja spanja ali mirovanja.
Kabel micro USB (priložen) priključite neposredno v konektor USB v računalniku.
[70] Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
prikazuje pravilne vrednosti.
Indikator preostale ravni napolnjenosti ne
Indikator preostale ravni napolnjenosti ne prikazuje
pravilne vrednosti.
Do tega pride, če enoto uporabljate v izredno vročem ali hladnem okolju.
Pride lahko do neskladnosti med vrednostjo, ki jo prikazuje indikator preostale
ravni napolnjenosti, in vrednostjo dejanske preostale ravni napolnjenosti paketa
baterij. To težavo odpravite tako, da popolnoma izpraznite paket baterij in ga nato
znova napolnite.
Znova popolnoma napolnite paket baterij. Če težave ne uspete odpraviti, je paket
baterij izrabljen. Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
[71] Odpravljanje težav
Opozorilne oznake in sporočila o napakah
daljinskem upravljalniku za prikaz v živo
Prikaz napake na
Prikaz napake na daljinskem upravljalniku za prikaz v živo
Če se prikažejo naslednja sporočila, upoštevajte navodila.
01-01/02-02
Fotoaparata ni uspelo povezati s to enoto.
Prenos signala je morda otežen ali pa je enota predaleč od dostopne točke.
01-02
Fotoaparata ni uspelo povezati s to enoto.
Upoštevajte korake v razdelku »Povezovanje enote s fotoaparatom prek povezave
Wi-Fi (enkratna povezava)« ali »Povezovanje enote z več fotoaparati prek
povezave Wi-Fi (večkratna povezava)«.
01-03/01-04
Fotoaparata ni uspelo povezati s to enoto.
Fotoaparat ni združljiv.
03-01/03-02
Fotoaparata ni uspelo povezati s to enoto.
Fotoaparata ni mogoče prepoznati. Upoštevajte korake v razdelku »Povezovanje
enote s fotoaparatom prek povezave Wi-Fi (enkratna povezava)« ali »Povezovanje
enote z več fotoaparati prek povezave Wi-Fi (večkratna povezava)«.
Prenos signala je morda otežen ali pa je enota predaleč od dostopne točke.
02-01/02-03
Napaka fotoaparata
Preverite fotoaparat ali pomnilniško kartico, do katere dostopate.
03-03/03-04
Fotoaparata ni uspelo povezati s to enoto.
Fotoaparata ni mogoče prepoznati. V fotoaparatu, ki ga želite povezati, morate
izvesti nekatere operacije.
Prenos signala je morda otežen ali pa je enota predaleč od dostopne točke.
03-05
Povezave s fotoaparatom ni mogoče vzpostaviti.
Ta enota je že povezana z največjim dovoljenim številom fotoaparatov.
Preverite število povezanih fotoaparatov.
04-03
Zahteva fotoaparata ni uspela.
Preverite fotoaparat.
05-01
Ni mogoče fotografirati.
Preverite fotoaparat.
05-02/05-04
Ni mogoče začeti snemati.
Preverite fotoaparat.
05-03
Snemanja ni mogoče ustaviti.
Preverite fotoaparat.
04-04
Fotoaparat se ne odziva.
Preverite fotoaparat.
Prenos signala je morda otežen ali pa je enota predaleč od dostopne točke.
06-01
Zapisovalnega medija ni uspelo formatirati.
06-02
Pomnilniška kartica ne podpira snemanja filmov v formatu XAVC S.
Pri snemanju filmov v formatu XAVC S uporabite pomnilniško kartico SDXC, ki je
hitrejša od razreda 10.
06-03
Nastavitev NTSC/PAL v zapisovalnem mediju in v fotoaparatu se razlikuje.
S funkcijo Preklapljanje med sistemoma NTSC/PAL spremenite nastavitev ali
formatirajte zapisovalni medij.
07-01/07-02/07-03
Predvajanje ni uspelo.
Prišlo je do neobičajnega delovanja zapisovalnega medija.
Prenos signala je morda otežen ali pa je enota predaleč od dostopne točke.
07-04
Datoteke ni uspelo izbrisati.
Prenos signala je morda otežen ali pa je enota predaleč od dostopne točke.
10-01
Temperatura fotoaparata se je zvišala. Izklopite fotoaparat in ga vsaj 10 minut ne
vklapljajte.
Koda, ki se začne s črko E ali C
Ko se na zaslonu prikaže koda, ki se začne s črko, deluje funkcija samodiagnoze v
enoti.
Ker je morda potrebno popravilo nekaterih delov, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony in mu navedite vse kode, ki se začnejo s črko E ali C.
Download PDF

advertising