Sony | TDG-BR750 | Sony TDG-BR750 TDG-BR750 Navodila za uporabo

4-425-235-31(1)
Pozor
Preberite ta varnostna navodila, da zagotovite varnost oseb in preprečite škodo.
Opozorilo



Očala 3D
Navodila



Previdnostni ukrepi ob uporabi

TDG-BR750
Očal 3D ne odvrzite v ogenj.
Očal 3D ne razstavite.
Očal 3D ne uporabljajte, polnite, shranjujte ali puščajte blizu ognja ali na mestih, kjer so
izpostavljena visoki temperaturi, npr. na soncu ali v vročem avtomobilu.
Uporabljajte le priložen kabel USB.
Očala 3D polnite izključno s televizorjem Sony 3D ali priporočenim napajalnikom za
USB-polnjenje.
Če želite izvedeti več o napravah Sony, ki so združljive z načinom 3D, glejte navodila za uporabo,
ki so priložena napravi.
Poskrbite, da v očala 3D ne pride voda ali druga tekočina.


Očala 3D delujejo na podlagi infrardečih signalov, ki jih pošilja oddajnik 3D Sync.
Nepravilno delovanje se lahko pojavi v primeru:
 očala 3D niso usmerjena proti oddajniku 3D Sync;
 kakšni predmeti blokirajo pot med očali 3D in oddajnikom 3D Sync;
 če so v bližini nameščene druge infrardeče komunikacijske naprave ali osvetlitev, lahko
vplivajo na delovanje očal.
Z očali 3D glejte TV tako, da ste pravokotno obrnjeni proti televizorju.
Če ležite ali imate nagnjeno glavo, se učinek 3D lahko popači in barve zaslona se lahko spremenijo.
Varnostni previdnostni ukrepi









Ta izdelek uporabljajte le za gledanje 3D video slik na združljivem televizorju Sony.
Uporaba tega izdelka lahko pri nekaterih osebah povzroči nelagodje (npr. naprezanje oči,
utrujenost ali slabost). Sony vsem gledalcem priporoča, da med ogledom video iger 3D ali
predvajanjem stereoskopskih iger 3D delajo premore. Dolžina in pogostost obveznih premorov
sta odvisni od gledalca. Sami morate ugotoviti, kaj vam najbolj ustreza. Če občutite kakršno koli
nelagodje, nehajte uporabljati ta izdelek in gledati video slike 3D, dokler se ne počutite bolje.
Po potrebi se posvetujte z zdravnikom. Najnovejše informacije si oglejte tudi (i) v navodilih
za uporabo vašega televizorja ter morebitnih drugih naprav ali medijev, ki jih uporabljate s
televizorjem, in (ii) na našem spletnem mestu (http://www.sony-europe.com/myproduct). Vid
se pri malih otrocih (predvsem mlajših od šest let) še razvija. Preden malim otrokom dovolite
gledanje video slik 3D ali predvajanje stereoskopskih iger 3D, se posvetujte z zdravnikom
(pediatrom ali očesnim zdravnikom). Med uporabo izdelka naj otroke nadzoruje odrasli in
poskrbi, da bodo upoštevali zgornja priporočila.
Očal 3D ne vrzite na tla in jih ne spremenite.
Če se očala 3D zlomijo, poskrbite, da ne pridejo v stik z usti ali očmi.
Pazite, da se s konico ročajev ne pičite v oko.
Če se s konico ročajev pičite v roko, prste ali ušesa, lahko pride do poškodbe kože.
Z izdelkom ravnajte previdno.
Pazite, da si pri odpiranju in zapiranju ročajev očal ne priščipnete prstov.
Ta izdelek hranite stran od dosega otrok, da jih ti pomotoma ne pogoltnejo.
Med uporabo očala 3D ne pritiskajte premočno na leče, saj lahko počijo.
Vzdrževanje očal
© 2012 Sony Corporation




Mesto identifikacijske nalepke
Nalepke s številko modela, datumom izdelave (mesec/leto) in nazivno napajalno napetostjo (v
skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi) se nahajajo na hrbtni strani televizorja ali paketa.
Odstranitev odpadnih baterij (velja za evropsko unijo in
druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako
za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija
vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca. S tem, ko te baterije pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire. V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja
podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le
usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni
izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije vas
prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni
točki za recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije
lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer
ste izdelek kupili.
Odstranitev očal 3D
Odstranitev stare električne in elektronske opreme
(veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s
sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega
ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju
naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni
enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno
električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob
dobavi električne oz. elektronske opreme.
Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščeni predstavnik za EMC in varnost proizvodov je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na
naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
http://www.sony.net/
Očala rahlo obrišite z mehko krpo.
Močnejše madeže lahko odstranite s krpo, ki jo prej omočite z raztopino blagega mila in tople
vode.
Če uporabljate navlaženo krpico s kemično raztopino, upoštevajte navodila na embalaži.
Pri čiščenju ne uporabljajte močnih raztopil, kot so razredčilo, alkohol ali bencin.
Tehnični podatki
Teža (g)
Vrsta baterije
Čas delovanja (pribl.)
(ure)
Čas polnjenja (pribl.)
(minute)
Mere (pribl.)
(š × v × g (mm))
Delovna temperatura (°C)
Izbirni dodatki
34
Nikelj-hidridna baterija za polnjenje
15
40
(pri polnjenju iz USB-reže televizorja)
141 × 36 × 166
0 – 40
Napajalnik za USB-polnjenje AC-U50AG*
* V nekaterih območjih morda ni na voljo.
Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Deli in komponente
Polnilni kabel
USB (1,2 m) (1)
Blazinica za nos (1)
Očala 3D (1)
Torbica (1)
Infrardeči senzor
Signali infrardečih (IR) žarkov izvirajo iz sprednjega dela oddajnika 3D Sync.
Vhodni kot signalov IR je odvisen od razdalje in/ali uporabe naprave.
Opomba
Poskrbite, da bo infrardeče tipalo čisto.
LED pokazatelj
Med delovanjem lučka sveti zeleno.
 Utripne vsaki 2 sekundi: baterija je aktivna
 Utripne trikrat vsake 3 sekunde: baterija je skoraj prazna - napolnite baterijo
Med polnjenjem lučka sveti rumeno. (Po končanem polnjenju se lučka ugasne.)
Opomba
Med uporabo: lučka sveti zeleno, baterije ni možno polniti.
Gumb vklop
Vklop: Pritisnite enkrat
Izklop: Gumb vklop držite pritisnjen za 2 sekundi (LED trikrat utripne in ugasne)
* Samodejni izklop: Več kot 5 minut ni infrardečega signala
Blazinica za nos
Izberite velikost priložene blazinice za nos, ki ustreza obliki vašega
nosu.
Prilagojevalnik
Prilagodite okvirja ročajev v najprimernejši položaj.
Priključek za polnjenje
Namenjen polnjenju baterije.
Polnjenje baterije
Kakovost baterije ohranite, tako da jo napolnite vsaj enkrat ali dvakrat letno.
1 Izklopite očala 3D.
2 Vklopite televizor.
Opomba
Izdelka ni mogoče polniti, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
3 Priključite očala 3D v televizor s priloženim kablom USB.
V USB-režo televizorja.



Ko priključite izdelek v televizor s kablom USB, se bo začelo polnjenje. (Med polnjenjem lučka
sveti rumeno.)
Če med polnjenjem izdelek vklopite, se polnjenje ustavi. (Med delovanjem lučka sveti zeleno.)
Očala 3D lahko polnite s televizorjem ali USB-napajalnikom AC-U50AG (ni priložen).
Odpravljanje težav
V primeru težave glejte navodila za uporabo televizorja.
Odstranitev očala 3D


V ta izdelek je vgrajena baterija.
Baterije odvrzite na okolju prijazen način. V nekaterih regijah morda veljajo uredbe o odlaganju
baterij. Za pomoč se obrnite na lokalni urad.
Download PDF