Sony | DSX-A40UI | Sony DSX-A40UI Avtoradio z vhodom USB/AUX A40UI Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

SONY DSX-A42UI/DSX-A40UI (SL) 4-468-989-11(1)
Opozorila
4-468-989-11(1)

*1 Odvisno od vrste avtomobila se lahko zgodi, da priključek
za anteno ne bo ustrezal anteni. V tem primeru uporabite
adapter (ni priložen).
2
* RCA pinski kabel (ni priložen).
*3 Lahko se zgodi, da boste potrebovali drugi adapter.
*4 Impedanca zvočnika: 4 do 8 ohmov × 4

1
3
SL

–
Zadnji desni zvočnik
+
Sprednji desni zvočnik
–
Sprednji desni zvočnik
+
Sprednji levi zvočnik
Siv
4
Navodila za namestitev/
priključitev
Zadnji desni zvočnik
Vijoličast
2
*2
FM/MW/LW
Digitalni predvajalnik
medijev
+

5
Bel
×2
*1 Iz avtomobilske antene
6
–
Sprednji levi zvočnik
7
+
Zadnji levi zvočnik
–
Zadnji levi zvočnik
Zelen
8
SL
Varovalka (10 A)
A
Na položajih z negativno polarnostjo 2, 4, 6 in 8 se
nahajajo črtasti kabli.

Iz avtomobilskega priključka za napajanje
AMP REM
Modro/beli kabel
B
Iz avtomobilskega priključka za zvočnik
Glejte »Diagram napajanja ()« na naslednji strani.
C
Oprema na slikah (ni priložena)
©2013 Sony Corporation
*
Sprednji zvočnik
Zadnji zvočnik
Ojačevalnik
4
Rumen
Neprekinjeno napajanje
5
Moder
Nadzor napajanja
antene
7
Rdeč
Napajanje ob vžigu
8
Črn
Ozemljitev
Položaji, 1, 2, 3 in 6 niso opremljeni s pini.
Potrebna je priprava kablov za priključitev zadnjega zvočnika.
••Ta enota je zasnovana samo za negativno ozemljitev 12 V
izmenična napetost.
••Priključni kabli ne smejo biti nameščeni pod vijake ali pod
gibljive dele.
••Pred priključitvijo izklopite avtomobil in se tako izognite
morebitnim kratkim stikom.
••Napajalni kabel  najprej priključite na enoto in zvočnike
ter šele potem na električno napajanje.
••Vse ozemljene kable priključite na skupno ozemljitveno
točko.
••Vse ne zaščitene kable ustrezno zaščitite.
Opombi o napajalnem kablu (rumen)
••Pri priključitvi enote v kombinaciji z drugimi stereo
komponentami mora biti jakost toka avtomobila, na
katerega je priključena enota, višja od vsota jakosti toka
vseh komponent.
••Če posamezne moči toka niso dovolj visoke, enoto
priključite neposredno na baterijo.
Diagram priključitve ( )
Priključite na priključek AMP REMOTE IN na
ojačevalniku
Ta priključitev velja samo v primeru priključitve na
ojačevalnik. V primeru priključitve katerega drugega
sistema lahko poškodujete enoto.
Opozorilo
Če uporabljate anteno brez releja, lahko pri priključitvi te
enote s priloženim priključnim kablom  poškoduje
anteno.
Opombe o nadzornem in napajalnem kablu
••Pri vklopi enote preko povezave REM OUT (modro/beli kabel) posreduje
enosmerno napetost +12 V DC.
••Pri uporabi dodatnega ojačevalnika povezavo REM OUT (modro/beli kabel)
ali povezavo za dodatno opremo (rdeči kabel) na priključek AMP REMOTE
IN.
••Če ima vaš avtomobil vgrajeno FM/MW/LW anteno na zadnjem ali
stranskem delu, povezavo REM OUT (modro/bel kabel) ali povezavo za
dodatno opremo (rdeči kabel) priključite na priključek antene. Za več
informacij o tem se obrnite na vašega prodajalca.
••Skupaj s to enoto ne morete uporabljati antene brez releja.
Povezava za ohranjanje spomina
Če priključite rumeni napajalni kabel, se bo spominsko vezje napajalo tudi v
primeru, če je stikalo za vžig nastavljeno na izklop.
••Številke na seznamu ustrezajo številka v navodilih za
uporabo.
••Konzola  in zaščitna obroba  sta bili na enoto
nameščene pred dostavo. Pred namestitvijo enote
sprostite ključe  in odstranite konzolo iz enote . Več
informacij najdete pod »Odstranitev konzole ()« na
naslednji strani.
••Ključe za sprostitev  shranite za morebitno kasnejšo
uporabo, ker jih boste potrebovali tudi pri odstranitvi
enote iz avtomobila.
Opombe o priključitvi zvočnikov
••Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
••Uporabite zvočnike z impedanco 4 do 8 ohmov in z zadostno kapaciteto za
uravnavanje moči, tako da ne more priti do poškodb.
••Priključki zvočnikov ne smejo biti v stiku s karoserijo avtomobila in bodite
pozorni, da pomotoma priključek levega zvočnika ne povežete s
priključkom desnega zvočnika.
••Ozemljitev te enote ne priključiti na negativni (–) priključek zvočnika.
••Zvočnikov ne priključiti vzporedno.
••Priključite samo pasivne zvočnike. Priključitev aktivnih zvočnikov (z
vgrajenim ojačevalnikom) na priključke za zvočnike lahko povzroči
poškodbe enote.
••Da bi se izognili motnjam v delovanju ne uporabljati priključnih kablov
zvočnikov, ki so že vgrajeni v vašem avtomobilu, če imajo zvočniki skupni
negativni (–) priključek za levi in desni zvočnik.
••Kablov zvočnikov enote ne povezovati med seboj.
Pozor
S konzolo  ravnajte previdno in pazite, da si ne
poškodujete prstov.
Opomba o povezavi
Če se na prikazovalniku prikaže napis »ERROR«, zvočnik in ojačevalnik nista
priključena pravilno. V tem primeru preverite, ali sta zvočnik in ojačevalnik
priključena pravilno.
Posamezni deli ( )
*4
Največja napetost 0,3 A
To enoto namestitev v armaturno ploščo avtomobila, ker
se zadnji del te enote med delovanjem segreje.
SONY DSX-A42UI/DSX-A40UI (SL) 4-468-989-11(1)
Primer priključitve ( )
Preprosta priključitev nizkotonskega zvočnika (-C)
Nizkotonski zvočnik lahko uporabljate brez ojačevalnika, ko
je priključen na priključek za zadnji zvočnik.
* Pri tej priključitvi ne uporabite navadnega zvočnika.
Opombe
••Pred priključitvijo ojačevalnika (-A) priključite ozemljitev.
••Alarm se bo sprožil samo pri uporabi ojačevalnika (-A).
••Priključite 4 do 8 ohmski nizkotonski zvočnik. Na priključek za zadnji
zvočnik (-C) ne priključite navadnega zvočnika.
DSX-A42UI/DSX-A40UI
SONY DSX-A42UI/DSX-A40UI (SL) 4-468-989-11(1)
SONY DSX-A42UI/DSX-A40UI (SL) 4-468-989-11(1)
SONY DSX-A42UI/DSX-A40UI (SL) 4-468-989-11(1)
Varnostna opozorila
1
2
1
2
3


182 mm




A
Armaturna plošča


OFF
53 mm

Kavelj obrnite navznoter
Del  na sprednji plošči poravnajte z delom  na enoti
(kot je prikazano na sliki) in levi del potisnite v položaj,
dokler ne zaskoči.
Namestitev pod pravilnim kotom
Nastavite funkcijo samodejnega izklopa. Več informacij o
tem najdete v navodilih za uporabo. Enota se bo samodejno
popolnoma izklopila ob prednastavljenem času, tako da se
akumulator avtomobila ne prazni.
Če ne nastavite funkcije samodejnega izklopa, morate pri
vsakem izklopu vžiga pritisniti in držati tipko OFF, dokler se
ne izklopi prikaz.
Odstranitev zaščite in konzole ( )
Sponki
Pred namestitvijo enote odstranite zaščito  in konzolo
.
1 Odstranitev zaščite .
Pritisnite na oba robova zaščite  in jo izvlecite.
2 Odstranite konzolo .
 Oba ključa  hkrati vstavite med enoto in konzolo
, dokler ne zaslišite klika.
Konzolo  potisnite navzdol in enoto navzgor ter ju
ločite.
1
2
Rdeča
B
Rumena
3
Rdeča
Rdeča
Rumena
Rumena
Rdeča
Rumena
Primer namestitve ( )
Rdeča
Rumena
Rdeča
Rumena
Namestitev v armaturno ploščo
Opombe
••Pred namestitvijo se prepričajte, ali sta kavlja na obeh straneh konzole 
upognjena navznoter za 2 mm. Če so zaponke ravne ali upognjene
navzven, enote ni mogoče namestiti pravilno in lahko pade ven (-1).
••Po potrebi za boljšo namestitev kavlja upognite navzven (-2).
••Preverite, ali so 4 zaponke na zaščiti  pravilno nameščene v reže na enoti
(-3).
Priključek za dodatno opremo

Namestitev in odstranitev sprednje
plošče ( )
Varovalka (10 A)
4
Rumena
Neprekinjeno napajanje
4
Rumena
-B Namestitev
••Previdno izberite mesto za namestitev, tako da vas enota
ne bo motila pri vožnji.
••Enote ne namestiti na mestih, ki so izpostavljeni prahu,
umazaniji, prekomernim tresljajem ali visokim
temperaturam (neposredna sončna svetloba ali toplotni
viri).
••Za varno namestitev uporabite samo priloženo opremo za
nameščanje.
Enoto namestite pod kotom, ki je manjši od 45°.
Zapah
SONY DSX-A42UI/DSX-A40UI (SL) 4-468-989-11(1)
Opozorilo, če vžig vašega avtomobila
nima na voljo položaja za dodatno
opremo (ACC)
Zamenjava varovalke ( )
Pri zamenjavi varovalke se prepričajte, ali ste uporabili
varovalko z istim amperskim številom, kot je označeno na
stari varovalki. Če varovalka pregori, preverite povezave in jo
nato zamenjajte. Če po zamenjavi vnovič pregori, je prišlo
do motnje v delovanju naprave. V tem primeru se posvetujte
s pooblaščenim serviserjem opreme Sony.
Diagram priključitve ( )
Priključek za priključitev zunanje opreme se lahko razlikuje
od avtomobila do avtomobila. V vašem
avtomobilu preverite diagram za priključitev zunanje
opreme in pravilno izvedite priključitev. Na voljo so trije
osnovni tipi (-1, -2, -3). Lahko se zgodi, da boste
morali zamenjati položaj rdečega in rumenega napajalnega
kabla enote. Po prilagoditvi priključitve in pravilni zamenjavi
kablov, enoto priključite na vir napajanja v avtomobilu. V
primeru vprašanj ali težav pri namestitvi enote se posvetujte
s prodajalcem avtomobila.
Pred namestitvijo enote odstranite sprednjo ploščo.
Napajanje ob vžigu
Avtomobil brez vžiga s položajem za dodatno opremo
7
Rdeča
Napajanje ob vžigu
7
Rdeča
Neprekinjeno napajanje
-A Odstranitev
Pred odstranitvijo sprednje plošče pritisnite in držite tipko
OFF. Pritisnite in izvlecite ploščo.
SONY DSX-A42UI/DSX-A40UI (SL) 4-468-989-11(1)
SONY DSX-A42UI/DSX-A40UI (SL) 4-468-989-11(1)
Download PDF

advertising