Sony | CDX-GT560UI | Sony CDX-GT560UI Avtomobilski CD/mp3-predvajalnik Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

4-284-028-11(1)
*1 Opomba o priključitvi antene
Če je vaša avtomobilska antena skladna s
standardom ISO (mednarodna organizacija za
standardizacijo) za priključitev uporabite priloženi
adapter . Najprej avtomobilsko anteno na
priloženi adapter in potem ga priključite na
priključek za anteno na glavni enoti.
2
* RCA pinski kabel (ni priložen)
*3 AUDIO OUT lahko preklapljate med SUB in REAR.
Več informacij najdete v priloženih navodilih za
uporabo.
*4 Lahko se zgodi, da boste potrebovali drugi
adapter.
FM/MW/LW
CD predvajalnik
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
*2
Navodila za namestitev/priključitev

Iz avtomobilske antene
REMOTE
IN*4
Varovalka (10 A)

Največji vhodni tok 0,3 A
AMP REM
Iz avtomobilskega priključka za zvočnik
Modro/bel
1
2
3
Iz avtomobilskega priključka za napajanje
4
Vijoličast
Siv
+
Zadnji desni zvočnik
5
–
Zadnji desni zvočnik
6
+
Sprednji desni zvočnik
7
–
Sprednji desni zvočnik
8
Na položajih z negativno polarnostjo 2, 4, 6 in 8 se nahajajo črtasti kabli.
SL
Glejte »Diagram napajanja« na naslednji strani.
4
Rumen
Neprekinjeno napajanje
7
Rdeč
Napajanje ob vžigu
5
Moder
Nadzor napajanja antene
8
Črn
Sprednji levi zvočnik
Položaji, 1, 2, 3 in 6 niso opremljeni s pini.
CDX-GT564UI/CDX-GT560UI
Opozorila





• Ta enota je zasnovana samo za negativno ozemljitev 12
V izmenična napetost.
• Priključni kabli ne smejo biti nameščeni pod vijake ali
pod gibljive dele.
• Pred priključitvijo izklopite avtomobil in se tako
izognite morebitnim kratkim stikom.
• Napajalni kabel  najprej priključite na enoto in
zvočnike ter šele potem na električno napajanje.
• Vse ozemljene kable priključite na skupno
ozemljitveno točko.
• Vse ne zaščitene kable ustrezno zaščitite.
A

Opozorilo
REAR / SUB
AUDIO OUT
×2
Opombe o napajalnem kablu (rumen)
• Pri priključitvi enote v kombinaciji z drugimi stereo
komponentami mora biti jakost toka avtomobila, na
katerega je priključena enota, višja od vsota jakosti
toka vseh komponent.
• Če posamezne jakosti toka niso dovolj visoke, enoto
priključite neposredno na baterijo.
Posamezni deli

• Številke na seznamu ustrezajo številka v navodilih za
uporabo.
• Konzola  je bila na enoto nameščene pred dostavo.
Pred namestitvijo enote sprostite ključe  in
odstranite konzolo iz enote. Več informacij najdete
pod »Odstranitev konzole ()« na naslednji strani.
• Ključe za sprostitev  shranite za morebitno
kasnejšo uporabo, ker jih boste potrebovali tudi
pri odstranitvi enote iz avtomobila.
B
Pozor
S konzolo  ravnajte previdno in pazite, da si ne
poškodujete prstov.
Navodila za namestitev/priključitev

Sprednji zvočnik
Nizkotonec
REAR / SUB
AUDIO OUT
Zaponki
Opomba
Pred namestitvijo preverite, ali sta zaponki na obeh straneh konzole 
za 3,5 mm upognjene navznoter. Če sta zaponki ravni ali upognjeni
navzven, enote ne boste mogli namestiti pravilno.
Primer priključitve
Zadnji zvočnik
Ojačevalnik
Opombi (-A)
• Pred priključitvijo ojačevalnika izvedite ozemljitev.
• Alarm se bo sprožil samo pri uporabi ojačevalnika.
Diagram priključitve
Priključitev na vhod AMP REMOTE IN na
ojačevalniku
Ta priključitev velja samo za ojačevalnike. V primeru priključitve
katerega drugega sistema lahko povzroči poškodbe enote.
Če uporabljate anteno brez releja, lahko pri priključitvi te
enote s priloženim priključnim kablom  poškoduje
anteno.
Opombe o nadzornem in napajalnem kablu
• Modri kabel antene posreduje +12 V DC, ko vklopite radijski sprejemnik
ali če vklopite funkcijo AF (Alternative Frequency) ali TA (Traffic
Announcement).
• Če ima vaš avtomobil vgrajeno FM/MW/LW anteno na zadnjem ali
stranskem delu, modri kabel antene ali napajalni kabel (rdeči kabel)
priključite na priključek antene. Za več informacij o tem se obrnite na
vašega prodajalca.
• Skupaj s to enoto ne morete uporabljati antene brez releja.
Povezava za ohranjanje spomina
Če priključite rumeni napajalni kabel, se bo spominsko vezje napajalo tudi
v primeru, če je stikalo za vžig nastavljeno na izklop.
Opombe o priključitvi zvočnikov
• Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
• Uporabite zvočnike z impedanco 4 do 8 ohmov in z zadostno
kapaciteto za uravnavanje moči, tako da ne more priti do poškodb.
• Bodite pozorni, da pomotoma priključek levega zvočnika ne povežete s
priključkom desnega zvočnika.
• Ozemljitev te enote ne priključiti na negativni (-) priključek zvočnika.
• Zvočnikov ne priključiti vzporedno.
• Priključite samo pasivne zvočnike. Priključitev aktivnih zvočnikov (z
vgrajenim ojačevalnikom) na priključke za zvočnike lahko povzroči
poškodbe enote.
• Da bi se izognili motnjam v delovanju ne uporabljati priključnih kablov
zvočnikov, ki so že vgrajeni v vašem avtomobilu, če imajo zvočniki
skupni negativni (-) priključek za levi in desni zvočnik.
• Kablov zvočnikov enote ne povezovati med seboj.
Opomba o povezavi
Če se na prikazovalniku prikaže napis »FAILURE«, zvočnik in ojačevalnik
nista priključena pravilno.
Bel
Zelen
+
Sprednji levi zvočnik
–
Sprednji levi zvočnik
+
Zadnji levi zvočnik
–
Zadnji levi zvočnik
1
Varnostna opozorila
2

• Previdno izberite lokacijo za namestitev, tako da vas
enota ne bo motila pri vožnji.
• Enote ne namestiti na delih, ki so izpostavljeni prahu,
umazaniji, prekomernim tresljajem ali visokim
temperaturam (neposredna sončna svetloba ali toplotni
viri).
• Za varno namestitev uporabite samo priloženo opremo
za nameščanje.

Kavelj obrnite navznoter
Namestitev pod pravilnim kotom

Enoto namestite pod kotom, ki je manjši od 45°.


Odstranitev zaščite in konzole

Pred namestitvijo enote odstranite zaščito  in
konzolo .
1 Odstranitev zaščite .
Pritisnite na oba robova zaščite  in jo izvecite.
2 Odstranite konzolo .
 IOba ključa  hkrati vstavite med enoto in
konzolo , dokler ne zaslišite klika.
 IKonzolo  potisnite navzdol in enoto
navzgor ter ju ločite.
1
2
3
Primer namestitve
Namestitev v armaturno
Armatura
Ločilna stena motorja

Opombi
• Po potrebi za boljšo namestitev kavlja upognite navzven (-2).
• Preverite, ali so 4 zaponke na zaščiti  pravilno nameščene v reže na
enoti (-3).
Namestitev in odstranitev
sprednje plošče


Pred namestitvijo enote odstranite sprednjo ploščo.
-A Odstranitev
Pred odstranitvijo sprednje plošče pritisnite in držite
tipko . Pritisnite tipko za sprostitev
sprednje plošče in jo izvlecite.

-B Namestitev
Sponki

Del  na sprednji plošči poravnajte z delom  na enoti
(kot je prikazano na sliki) in levi del potisnite v položaj,
dokler ne zaskoči.
Opozorilo, če vžig vašega
avtomobila nima na voljo
položaja za dodatno opremo
(ACC)
A
Nastavite funkcijo samodejnega izklopa (stran 51). Enota
se bo samodejno popolnoma izklopila ob
prednastavljenem času, tako da se akumulator avtomobila
ne prazni. Če ne nastavite funkcije samodejnega izklopa,
morate pri vsakem izklopu vžiga pritisniti in držati tipko
, dokler se ne izklopi prikaz.
B
Zamenjava varovalke
Pri zamenjavi varovalke se
prepričajte, ali ste uporabili
varovalko z istim amperskim
številom, kot je označeno na stari
varovalki. Če varovalka pregori,
preverite povezave in jo nato
zamenjajte. Če po zamenjavi vnovič
pregori, je prišlo do motnje v
delovanju naprave. V tem primeru
se posvetujte s pooblaščenim
serviserjem opreme Sony.

Tipka za sprostitev sprednje plošče
Varovalka (10 A)
Diagram priključitve
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen
Priključek za dodatno opremo
Rdeč
Rdeč
4
Rumen
Napajanje ob vžigu
7
Rdeč
Neprekinjeno napajanje
Avtomobil brez vžiga s položajem za dodatno opremo
Rumen
4
Rumen
Neprekinjeno napajanje
Rumen
7
Rdeč
Napajanje ob vžigu
Priključek za priključitev zunanje opreme se lahko
razlikuje od avtomobila do avtomobila. V vašem
avtomobilu preverite diagram za priključitev zunanje
opreme in pravilno izvedite priključitev. Na voljo so tri
osnovni tipi (prikazani so v nadaljevanju). Lahko se
zgodi, da boste morali zamenjati položaj rdečega in
rumenega kabla napajalnega kabla enote. Po prilagoditvi
priključitve in pravilni zamenjavi kablov, enoto priključite
na vir napajanja v avtomobilu. V primeru vprašanj ali
težav pri namestitvi enote se posvetujte z vašim
prodajalcem avtomobila.
Download PDF

advertising