Sony | CDX-GT270MP | Sony CDX-GT270MP Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

SONY CDX-GT274MP/CDX-GT270MP (GB,DE,FR,IT,NL) 4-426-949-21(1)
4-426-949-21(1)
Povezava za ohranjanje spomina
Če priključite rumeni napajalni kabel, se bo spominsko vezje napajalo tudi
v primeru, če je stikalo za vžig nastavljeno na izklop.
Opozorila
• Ta enota je zasnovana samo za negativno ozemljitev 12
V izmenična napetost.
• Priključni kabli ne smejo biti nameščeni pod vijake ali
pod gibljive dele.
• Pred priključitvijo izklopite avtomobil in se tako izognite
morebitnim kratkim stikom.
• Napajalni kabel  najprej priključite na enoto in
zvočnike ter šele potem na električno napajanje.
• Vse ozemljene kable priključite na skupno ozemljitveno
točko.
• Vse ne zaščitene kable ustrezno zaščitite.
• Opombe o napajalnem kablu (rumen)
• Pri priključitvi enote v kombinaciji z drugimi stereo
komponentami mora biti jakost toka avtomobila, na
katerega je priključena enota, višja od vsota jakosti toka
vseh komponent.
• Če posamezne jakosti toka niso dovolj visoke, enoto
priključite neposredno na baterijo.
IGZ9
FM/MW/LW
CD predvajalnik
Navodila za namestitev/priključitev
Posamezni deli (
Opombe o priključitvi zvočnikov
• Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
• Uporabite zvočnike z impedanco 4 do 8 ohmov in z zadostno
kapaciteto za uravnavanje moči, tako da ne more priti do poškodb.
• Priključki zvočnikov ne smejo biti v stiku s šasijo avtomobila in bodite
pozorni, da pomotoma priključek levega zvočnika ne povežete s
priključkom desnega zvočnika.
• Ozemljitev te enote ne priključiti na negativni (-) priključek zvočnika.
• Zvočnikov ne priključiti vzporedno.
• Priključite samo pasivne zvočnike. Priključitev aktivnih zvočnikov (z
vgrajenim ojačevalnikom) na priključke za zvočnike lahko povzroči
poškodbe enote.
• Da bi se izognili motnjam v delovanju ne uporabljati priključnih kablov
zvočnikov, ki so že vgrajeni v vašem avtomobilu, če imajo zvočniki
skupni negativni (-) priključek za levi in desni zvočnik.
• Kablov zvočnikov enote ne povezovati med seboj.
Opomba o povezavi
Če se na prikazovalniku prikaže napis »FAILURE«, zvočnik in ojačevalnik
nista priključena pravilno.
)
• Številke na seznamu ustrezajo številka v navodilih za
uporabo.
• Konzola  je bila na enoto nameščene pred dostavo.
Pred namestitvijo enote sprostite ključe  in odstranite
konzolo iz enote. Več informacij najdete pod
»Odstranitev konzole ()« na naslednji strani.
• Ključe za sprostitev  shranite za morebitno
kasnejšo uporabo, ker jih boste potrebovali tudi
pri odstranitvi enote iz avtomobila.
SL
Pozor
S konzolo  ravnajte previdno in pazite, da si ne
poškodujete prstov.
Primer priključitve (
)
Opombi
• Pred priključitvijo ojačevalnika izvedite ozemljitev.
• Alarm se bo sprožil samo pri uporabi ojačevalnika.
Diagram priključitve (
)
Opozorilo
Če uporabljate anteno brez releja, lahko pri priključitvi te
enote s priloženim priključnim kablom  poškoduje
anteno.
Opombe o nadzornem in napajalnem kablu
• Pri vklopi enote preko povezave REM OUT (modro/beli kabel) posreduje
enosmerno napetost +12 V.
• Pri uporabi dodatnega ojačevalnika povezavo REM OUT (modro/beli
kabel) ali povezavo za dodatno opremo na priključek AMP REMOTE IN.
• Če ima vaš avtomobil vgrajeno FM/MW/LW anteno na zadnjem ali
stranskem delu, povezavo REM OUT (modro/bel kabel) ali povezavo za
dodatno opremo (rdeči kabel) priključite na priključek antene. Za več
informacij o tem se obrnite na vašega prodajalca.
• Skupaj s to enoto ne morete uporabljati antene brez releja.
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP




*1Odvisno od vrste avtomobila se lahko zgodi, da
priključek za anteno ne bo ustrezal anteni. V tem
primeru uporabite adapter (ni priložen).
*2RCA pinski kabel (ni priložen)
*3AUDIO OUT lahko preklapljate med SUB in REAR. Več
informacij najdete v priloženih navodilih za uporabo.
*4Lahko se zgodi, da boste potrebovali drugi adapter.
*5Impedanca zvočnika: 4 do 8 ohmov × 4
×2
*2


Varovalka (10 A)
*1 Iz avtomobilske antene

*5
1
2
Iz avtomobilskega priključka za zvočnik
3
4
A
Vijoličast
Siv
+
Zadnji desni zvočnik
5
–
Zadnji desni zvočnik
6
+
Sprednji desni zvočnik
7
–
Sprednji desni zvočnik
8
Bel
Zelen
Na položajih z negativno polarnostjo 2, 4, 6 in 8 se nahajajo črtasti kabli.
Iz avtomobilskega priključka za napajanje
Glejte »Diagram napajanja ()« na naslednji strani.
B
4
Rumen
Neprekinjeno napajanje
7
Rdeč
Napajanje ob vžigu
5
Moder
Nadzor napajanja antene/ojačevalnika (REM
OUT)
8
Črn
Ozemljitev
Položaji, 1, 2, 3 in 6 niso opremljeni s pini.
Oprema na slikah (ni priložena)
SONY CDX-GT274MP/CDX-GT270MP (GB,DE,FR,IT,NL) 4-426-949-21(1)
Sprednji zvočnik
Nizkotonec
Ojačevalnik
Zadnji zvočnik
+
Sprednji levi zvočnik
–
Sprednji levi zvočnik
+
Zadnji levi zvočnik
–
Zadnji levi zvočnik
SONY CDX-GT274MP/CDX-GT270MP (GB,DE,FR,IT,NL) 4-426-949-21(1)
1
2
1

2
3
Armatura
Ločilna stena motorja
182 mm








53 mm

Zapah

Kavelj obrnite navznoter
Sponki
1
A
B
Priključek za dodatno opremo
Varovalka (10 A)
Rdeča

Rumena
Tipka za sprostitev sprednje plošče
2
3
Rdeča
Rumena
Varnostna opozorila
• Previdno izberite mesto za namestitev, tako da vas enota
ne bo motila pri vožnji.
• Enote ne namestiti na mestih, ki so izpostavljeni prahu,
umazaniji, prekomernim tresljajem ali visokim
temperaturam (neposredna sončna svetloba ali toplotni
viri).
• Za varno namestitev uporabite samo priloženo opremo
za nameščanje.
Namestitev pod pravilnim kotom
Enoto namestite pod kotom, ki je manjši od 45°.
Odstranitev zaščite in konzole
( )
Pred namestitvijo enote odstranite zaščito  in
konzolo .
1 Odstranitev zaščite .
2
Pritisnite na oba robova zaščite  in jo izvlecite.
Odstranite konzolo .
 Oba ključa  hkrati vstavite med enoto in
konzolo , dokler ne zaslišite klika.
 Konzolo  potisnite navzdol in enoto navzgor
ter ju ločite.
Primer namestitve (
Rdeča
)
Namestitev v armaturno ploščo
Opombe
• Pred namestitvijo se prepričajte, ali sta kavlja na obeh straneh konzole
 upognjena navznoter za 2 mm. Če so zaponke ravne ali upognjene
navzven, enote ni mogoče namestiti pravilno in lahko pade ven (-1).
• Po potrebi za boljšo namestitev kavlja upognite navzven (-2).
• Preverite, ali so 4 zaponke na zaščiti  pravilno nameščene v reže na
enoti (-3)
SONY CDX-GT274MP/CDX-GT270MP (GB,DE,FR,IT,NL) 4-426-949-21(1)
Rdeča
Rdeča
4
Rumena
Napajanje ob vžigu
7
Rdeča
Neprekinjeno napajanje
Avtomobil brez vžiga s položajem za dodatno opremo
Rumena
Namestitev in odstranitev
sprednje plošče ( )
Pred namestitvijo enote odstranite sprednjo ploščo.
-A Odstranitev
Pred odstranitvijo sprednje plošče pritisnite in držite tipko
. Pritisnite tipko za sprostitev sprednje
plošče in izvlecite ploščo.
-B Namestitev
Del  na sprednji plošči poravnajte z delom  na enoti
(kot je prikazano na sliki) in levi del potisnite v položaj,
dokler ne zaskoči.
Opozorilo, če vžig vašega
avtomobila nima na voljo
položaja za dodatno opremo
(ACC)
Opozorilo, če vžig vašega avtomobila nima na voljo
položaja za dodatno opremo (ACC)
Nastavite funkcijo samodejnega izklopa (stran 51). Enota
se bo samodejno popolnoma izklopila ob
prednastavljenem času, tako da se akumulator avtomobila
ne prazni. Če ne nastavite funkcije samodejnega izklopa,
morate pri vsakem izklopu vžiga pritisniti in držati tipko
, dokler se ne izklopi prikaz.
Rdeča
Rumena
Zamenjava varovalke (
)
Pri zamenjavi varovalke se prepričajte, ali ste uporabili
varovalko z istim amperskim številom, kot je označeno na
stari varovalki. Če varovalka pregori, preverite povezave in
jo nato zamenjajte. Če po zamenjavi vnovič pregori, je
prišlo do motnje v delovanju naprave. V tem primeru se
posvetujte s pooblaščenim serviserjem opreme Sony.
Diagram priključitve (
)
Priključek za priključitev zunanje opreme se lahko
razlikuje od avtomobila do avtomobila. V vašem
avtomobilu preverite diagram za priključitev zunanje
opreme in pravilno izvedite priključitev. Na voljo so trije
osnovni tipi (-1, -2, -3). Lahko se zgodi, da boste
morali zamenjati položaj rdečega in rumenega napajalnega
kabla enote. Po prilagoditvi priključitve in pravilni
zamenjavi kablov, enoto priključite na vir napajanja v
avtomobilu. V primeru vprašanj ali težav pri namestitvi
enote se posvetujte s prodajalcem avtomobila.
Rumena
Rumena
4
Rumena
Neprekinjeno napajanje
7
Rdeča
Napajanje ob vžigu
Download PDF

advertising