Sony | MEX-N4000BT | Sony MEX-N4000BT Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

4-480-656-11(1)


IJE3
Avdio sistem
Bluetooth®
Navodila za namestitev/priključitev
*2
*1 Odvisno od vrste avtomobila se lahko zgodi, da
priključek za anteno ne bo ustrezal anteni. V tem
primeru uporabite adapter (ni priložen).
*2 RCA pinski kabel (ni priložen)
*3 Odvisno od vrste avtomobila uporabite adapter za
žični daljinski upravljalnik (ni priložen).
*4 Impedanca zvočnika: 4 do 8 ohmov x 4
*5 Kabel mikrofona napeljite tako, da vas ne bo motil
med vožnjo. Kabel v predelu nog pritrdite s sponko
itd.
6
* AUDIO OUT lahko preklapljate med SUB in REAR.
Več informacij najdete v priloženih navodilih za
uporabo.
SL


*2
SL
×2
1
+
Zadnji desni zvočnik
5
–
Zadnji desni zvočnik
6
+
Sprednji desni zvočnik
7
Vijoličast
2
Varovalka (10 A)

+
Sprednji levi zvočnik
–
Sprednji levi zvočnik
+
Zadnji levi zvočnik
–
Zadnji levi zvočnik
Bel

3
Siv
Zelen
4
*1 Iz avtomobilske antene
–
Sprednji desni zvočnik
8
Na položajih z negativno polarnostjo 2, 4, 6 in 8 se nahajajo črtasti kabli.

*4
A
Iz avtomobilskega priključka za zvočnik
Iz avtomobilskega priključka za napajanje
4
Rumen
Neprekinjeno napajanje
7
Rdeč
Napajanje ob vžigu
5
Moder
Nadzor napajanja antene/ojačevalnika (REM OUT)
8
Črn
Ozemljitev
Glejte »Diagram napajanja ()« na naslednji strani.
B
Položaji, 1, 2, 3 in 6 niso opremljeni s pini.
*
©2013 Sony Corporation
Oprema na slikah (ni priložena)
Pripravite kabel za zadnji zvočnik.
Sprednji zvočnik
Nizkotonec
Ojačevalnik
Zadnji zvočnik
Mikrofon XA-MC10
MEX-N4000BT
Opozorila
Enoto namestite v armaturno ploščo avtomobila, ker se
lahko zadnji del enote med delovanjem segreje.
●●Ta enota je zasnovana samo za negativno ozemljitev 12 V
izmenična napetost.
●●Priključni kabli ne smejo biti nameščeni pod vijake ali pod
gibljive dele.
●●Pred priključitvijo izklopite avtomobil in se tako izognite
morebitnim kratkim stikom.
●●Napajalni kabel  najprej priključite na enoto in zvočnike
ter šele potem na električno napajanje.
●●Vse ozemljene kable priključite na skupno ozemljitveno
točko.
●●Vse ne zaščitene kable ustrezno zaščitite.
Opombe o napajalnem kablu (rumen)
●●Pri priključitvi enote v kombinaciji z drugimi stereo
komponentami mora biti jakost toka avtomobila, na
katerega je priključena enota, višja od vsota jakosti toka
vseh komponent.
●●Če posamezne jakosti toka niso dovolj visoke, enoto
priključite neposredno na baterijo.
Posamezni deli ( )
●●Številke na seznamu ustrezajo številkam v navodilih za
uporabo.
●●Konzola  in zaščita  sta bili na enoto nameščeni pred
dostavo. Pred namestitvijo enote sprostite ključe  in
odstranite konzolo  iz enote. Več informacij najdete pod
»Odstranitev konzole ()« na naslednji strani.
●●Ključe za sprostitev  shranite za morebitno kasnejšo
uporabo, ker jih boste potrebovali tudi pri odstranitvi
enote iz avtomobila.
Diagram priključitve ( )
Opozorilo
Če uporabljate anteno brez releja, lahko pri priključitvi te
enote s priloženim priključnim kablom  poškoduje
anteno.
1
2
3
Armaturna plošča
182 mm

Opombe o nadzornem in napajalnem kablu
●●Pri vklopi enote preko povezave REM OUT (modro/beli kabel) posreduje
enosmerno napetost +12 V.
●●Pri uporabi dodatnega ojačevalnika povezavo REM OUT (modro/beli kabel)
ali povezavo za dodatno opremo na priključek AMP REMOTE IN.
●●Če ima vaš avtomobil vgrajeno FM/MW/LW anteno na zadnjem ali
stranskem delu, povezavo REM OUT (modro/bel kabel) ali povezavo za
dodatno opremo (rdeči kabel) priključite na priključek antene. Za več
informacij o tem se obrnite na vašega prodajalca.
●●Skupaj s to enoto ne morete uporabljati antene brez releja.



Ločilna stena motorja




53 mm

Zapah

Kavelj obrnite navznoter
Povezava za ohranjanje spomina
Če priključite rumeni napajalni kabel, se bo spominsko vezje napajalo tudi v
primeru, če je stikalo za vžig nastavljeno na izklop.
Sponki
Opombe o priključitvi zvočnikov
●●Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
●●Uporabite zvočnike z impedanco 4 do 8 ohmov in z zadostno kapaciteto za
uravnavanje moči, tako da ne more priti do poškodb.
●●Priključki zvočnikov ne smejo biti v stiku s šasijo avtomobila in bodite
pozorni, da pomotoma priključek levega zvočnika ne povežete s
priključkom desnega zvočnika.
●●Ozemljitev te enote ne priključiti na negativni (–) priključek zvočnika.
●●Zvočnikov ne priključiti vzporedno.
1
●●Priključite samo pasivne zvočnike. Priključitev aktivnih zvočnikov (z
vgrajenim ojačevalnikom) na priključke za zvočnike lahko povzroči
poškodbe enote.
●●Da bi se izognili motnjam v delovanju ne uporabljati priključnih kablov
zvočnikov, ki so že vgrajeni v vašem avtomobilu, če imajo zvočniki skupni
negativni (–) priključek za levi in desni zvočnik.
●●Kablov zvočnikov enote ne povezovati med seboj.
A
Tipka za sprostitev sprednje
plošče
Rdeča
Rdeča
Rumena
Rumena
2
Rdeča
Rdeča
Rumena
Rumena
3
Rdeča
Rdeča
Rumena
Rumena
B

Pozor
S konzolo  ravnajte previdno in pazite, da si ne
poškodujete prstov.
Varovalka (10 A)
Priključek za dodatno opremo
4
Rumena
Neprekinjeno napajanje
4
Rumena
Napajanje ob vžigu
Avtomobil brez vžiga s položajem za dodatno opremo
7
Primer priključitve ( )
2
1

Rdeča
Napajanje ob vžigu
7
Rdeča
Neprekinjeno napajanje
OFF
Preprosta priključitev nizkotonskega zvočnika (-B)
Nizkotonski zvočnik lahko uporabljate brez ojačevalnika, ko
je priključen na priključek za zadnji zvočnik.
* Pri tej priključitvi ne uporabite navadnega zvočnika.
Opombe
●●Pred priključitvijo ojačevalnika izvedite ozemljitev (-A).
●●Alarm se bo sprožil samo pri uporabi ojačevalnika (-A).
●●Priključite 4 do 8 ohmski nizkotonski zvočnik. Na drugi priključek za zadnji
zvočnik ne priključite nobenega zvočnika (-B).
Varnostna opozorila
●●Previdno izberite mesto za namestitev, tako da vas enota
ne bo motila pri vožnji.
●●Enote ne namestiti na mestih, ki so izpostavljeni prahu,
umazaniji, prekomernim tresljajem ali visokim
temperaturam (neposredna sončna svetloba ali toplotni
viri).
●●Za varno namestitev uporabite samo priloženo opremo za
nameščanje.
Namestitev pod pravilnim kotom
Enoto namestite pod kotom, ki je manjši od 45°.
Odstranitev zaščite in konzole ( )
Pred namestitvijo enote odstranite zaščito  in konzolo
.
1 Odstranitev zaščite .
Pritisnite na oba robova zaščite  in jo izvlecite.
2 Odstranite konzolo .
Oba ključa  hkrati vstavite med enoto in konzolo
, dokler ne zaslišite klika.
Konzolo  potisnite navzdol in enoto navzgor ter ju
ločite.
Primer namestitve ( )
Namestitev v armaturno
Opombe
●●Pred namestitvijo se prepričajte, ali sta kavlja na obeh straneh konzole 
upognjena navznoter za 2 mm. Če so zaponke ravne ali upognjene
navzven, enote ni mogoče namestiti pravilno in lahko pade ven (-1).
●●Po potrebi za boljšo namestitev kavlja upognite navzven (-2).
●●Preverite, ali so 4 zaponke na zaščiti  pravilno nameščene v reže na enoti
(-3).
Namestitev in odstranitev sprednje
plošče ( )
Pred namestitvijo enote odstranite sprednjo ploščo.
-A Odstranitev
Pred odstranitvijo sprednje plošče pritisnite in držite tipko
OFF. Pritisnite tipko za sprostitev sprednje plošče in izvlecite
ploščo.
-B Namestitev
Del  na sprednji plošči poravnajte z delom  na enoti
(kot je prikazano na sliki) in levi del potisnite v položaj,
dokler ne zaskoči.
Opozorilo, če vžig vašega avtomobila
nima na voljo položaja za dodatno
opremo (ACC)
Nastavite funkcijo za samodejni izklop enote. Podrobnosti o
tem najdete v priloženih navodilih za uporabo.
Enota se bo samodejno popolnoma izklopila ob
prednastavljenem času, tako da se akumulator avtomobila
ne prazni.
Če ne nastavite funkcije samodejnega izklopa, morate pri
vsakem izklopu vžiga pritisniti in držati tipko OFF, dokler se
ne izklopi prikaz.
Zamenjava varovalke ( )
Pri zamenjavi varovalke se prepričajte, ali ste uporabili
varovalko z istim amperskim številom, kot je označeno na
stari varovalki. Če varovalka pregori, preverite povezave in jo
nato zamenjajte. Če po zamenjavi vnovič pregori, je prišlo
do motnje v delovanju naprave. V tem primeru se posvetujte
s pooblaščenim serviserjem opreme Sony.
Priključitev zunanje opreme ( )
Priključek za priključitev zunanje opreme se lahko razlikuje
od avtomobila do avtomobila. V vašem
avtomobilu preverite diagram za priključitev zunanje
opreme in pravilno izvedite priključitev. Na voljo so trije
osnovni tip (-1, -2, -3). Lahko se zgodi, da boste
morali zamenjati položaj rdečega in rumenega napajalnega
kabla enote.
Po prilagoditvi priključitve in pravilni zamenjavi kablov,
enoto priključite na vir napajanja v avtomobilu. V primeru
vprašanj ali težav pri namestitvi enote se posvetujte s
prodajalcem avtomobila.
Download PDF

advertising