CD/DVD avtoradio
Navodila za uporabo
MEX-DV1000
© 2007 Sony korporacija
1
POZOR
Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi,
saj s tem tvegate nevarnost požara ali
električnega udara. Ne odpirajte ohišja
naprave, saj se s tem izpostavljate nevarnosti
električnega udara. Vsa popravila zaupajte
usposobljenim serviserjem.
Opozorilo
Uporaba optičnih instrumentov pri tej napravi
predstavlja povečano nevarnost za oči. Laserski
žarek v tem CD/DVD-predvajalniku je škodljiv
očem, zato ne odpirajte ohišja naprave. Vsa
popravila zaupajte usposobljenim serviserjem.
Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nahaja
na spodnji strani ohišja naprave.
Pozor – kadar je ohišje odprto, ste izpostavljeni
nevidnemu laserskemu sevanju.
Ne glejte neposredno v žarek in ne glejte
neposredno s pomočjo optičnih instrumentov.
Odstranjevanje stare električne in
elektronske opreme (za Evropsko
unijo in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta
simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo
enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti
ga morate na ustreznem zbirnem mestu za
električno in elektronsko opremo. S tem,
ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic
za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročila
nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O
podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Dodatna oprema: daljinski upravljalnik
2
Opozorilo za primer, da vaš avto pri ključu
za vžig motorja nima možnosti vmesnega
položaja (ACC)
Ko ugasnete motor, pritisnite in držite tipko
(OFF) na enoti, dokler prikaz ne izgine s prikazovalnika. V nasprotnem primeru se prikaz
ne bo izklopil, baterije pa se bodo trošile.
Za preklic demonstracijskega prikaza
(DEMO) glejte stran 41.
Varnost:
• Potrebno se je držati cestnih predpisov
posameznih držav.
• Za vašo varnost se zaslon priključen na video
izhod (VIDEO OUT) samodejno izključi, ko
ročna zavora ni zategnjena.
Preprečitev nezgod
Slika in karaoke sta na voljo samo, ko je avto
parkiran in ko je zategnjena ročna.
Ko se avto prične ponovno premikati med
video predvajanjem ali karaoke načinu, se po
prikazu naslednjega sporočila slika prek video
izhoda samodejno izklopi.
Video blocked for your
safety.
Karaoke function blocked.
Slika na zaslonu in karaoke način se izklopita,
vendar lahko še naprej predvajate avdio vir.
Med vožnjo ne smete upravljati enote ali
gledati zaslona.
Dobrodošli!
Hvala za nakup prenosnega CD/DVD avtoradia
Sony. Pred uporabo temeljito preberite navodila
za uporabo in jih shranite za bodočo referenco.
t Več na strani 43.
Omogoča povezavo s prenosno avdio napravo.
*1 odvisno od dolžine posnetka
*2 enota deluje samo z izdelki Sony.
Lastnosti:
Več o lastnostih najdete na posameznih straneh.
Predvajanje DVD, VCD, Super Avdio CD*1, CD
diskov
t Več na strani 6
Enota je združljiva z različnimi formati diskov.
Predvajanje 2000MP3, 2000WMA datotek
Predvajanje do 2.000 posnetkov*2 posnetih na
DVD-R DL v MP3/WMA formatu.
Nadaljevanje predvajanja različnih diskov
t Več na strani 38.
Enota shrani mesto zaustavitve predvajanja za do
5 diskov in lahko nadaljujete s predvajanjem DVD
VIDEO/VCD diskov tudi, če odstranite disk.
t Več na strani 35
Avtorske pravice
Ta izdelek vsebuje tehnologijo za zaščito
avtorskih pravic, ki je zaščitena s patenti v ZDA,
intelektualnimi pravicami podjetja Macrovision Corporation in drugimi. Za uporabo te
tehnologije potrebujete dovoljenje podjetja Macrovision Corporation. Ta pravica velja za domačo
in omejeno uporabo, razen s posebnim dovoljenjem podjetja Macrovision Corporation. Povratni
inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
Proizvedeno z licenco podjetja
Dolby Laboratories.
Dolby in dvojni-D sta blagovni znamki podjetja
Dolby Laboratories.
Microsoft , Windows Media
in Windows logotip so
blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali v drugih državah.
Izberete lahko krivuljo izenačevalnika za 7
glasbenih zvrsti.
»DVD VIDEO«, »DVD-R«, »DVD-RW«, DVD+R«
in »DVD+RW« so blagovne znamke.
t Več na strani 25
»DivX« in »DivX Certified« sta
registrirani blagovni znamki ali
blagovni znamki DivX, Inc.
Iz vnaprej nastavljenih nastavitev lahko izberete
želeni ton slike glede na notranjost avtomobila/
ambientno svetlobo.
t Več na strani 29
Na enoto lahko priključite mikrofon (ni priložen)
in uporabite funkcijo Karaoke.
3
Vsebina
Diski, ki jih je mogoče predvajati in simboli v
navodilih za uporabo ..............................................6
Tipke in osnovne funkcije ......................................8
Glavna enota ......................................................8
Ploščati daljinski upravljalnik .........................10
Napredne funkcije - Radio
Uvodna navodila
Nastavitev zvoka .................................................. 35
Nastavitev izenačevalnika - EQ7 Tune............... 35
Namestitev enote in dodatnega zaslona ....12
Resetiranje naprave .....................................12
Priprava ploščatega daljinskega
upravljalnika ..................................................12
Odstranjevanje sprednje plošče................ 13
Osnovne funkcije
Predvajanje video diskov .............................14
Predvajanje avdio diskov ............................ 16
Shranjevanje in sprejemanje postaj .................... 32
RDS ...................................................................... 33
Nastavitev zvoka
Nastavitve
Vizualni nastavitveni meni.................................. 36
Sistemske nastavitve ............................................ 40
Uporaba dodatne opreme
Dodatna avdio naprava ....................................... 43
CD izmenjevalnik ................................................ 44
Vrtljivi upravljalnik RM-X4S .............................. 45
Poslušanje radia .......................................... 18
Napredne funkcije - Diski
Predvajanje DviX®/JPEG datotek ....................19
Uporaba PBC funkcije ........................................ 20
Uporaba menija načina predvajanja .................. 20
Prikaz informacij o disku .................................... 22
Avdio nastavitve................................................... 22
Povečanje slike ......................................................24
Prilagoditev kakovosti slike................................. 25
Zaklepanje diskov ................................................ 26
Ponavljanje in naključno predvajanje .................27
Neposredno iskanje ............................................. 28
Funkcija karaoke ................................................. 29
Seznam posnetkov/slik/video datotek ............... 30
Prikaz informacij o audio diskih ........................ 30
Nastavitev predvajanja za Super
Audio CD diske ....................................................31
4
Dodatne informacije
Varnostna opozorila ............................................ 46
Vzdrževanje .......................................................... 48
Tehnični podatki .................................................. 49
Odpravljanje težav ............................................... 50
Prikaz napak/sporočila ....................................... 52
Razlaga pojmov ................................................... 53
Jezikovne/regijske kode ....................................... 55
Abecedno kazalo ................................................. 56
5
Diski, ki jih je mogoče predvajati in simboli v navodilu za uporabo
Enota lahko predvaja številne različne video/avdio diske.
V spodnji tabeli so navedeni diski, ki jih je mogoče predvajati in funkcije, ki jih podpirajo posamezni
diski.
Simbol v navodilih
Format diska
Logotip diska
DVD VIDEO
DVD-R*1
DVD-R DL*1
(Video mode/VR mode)
VIDEO
DVD-RW*1
(Video mode/VR mode)
DVD+R*1
DVD+R DL*1
DVD+RW*1
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
Super Audio CD
AUDIO
Audio CD
CD-ROM*2
CD-R*2
CD-RW*2
*1 Shranite lahko tudi avdio datoteke. Več informacij o tem najdete na strani 7.
*2 Shranite video/slikovne datoteke. Več informacij o tem najdete na strani 7.
Opomba
»DVD« se v navodilih za uporabo uporablja kot splošni pojem za DVD video, DVD-R/DVD-RW in
DVD+R diske.
6
Spodnja razpredelnica prikazuje združljive kompresijske formate, tipe datotek, tipe diskov na katere je
mogoče shraniti navedene datoteke.
Simbol formata v navodilih
Tip datoteke
Diski na katere je mogoče datot. shraniti
MP3 audio file
DATA DVDs
DVD-ROM
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
WMA audio file
JPEG image file
DivX® video file
DATA CDs
CD-ROM
CD-R
CD-RW
Nasvet
Več informacij o kompresijskih formatih lahko najdete na strani 47.
Diski, ki jih ni mogoče predvajati prek enote
V tem predvajalniku ne bo mogoče predvajati sledečih diskov:
• Diski s premerom 8 cm
• CD-ROM (samo datoteke MP3 in JPEG)
• CD-G
• Photo-CD
• VSD (Video single disc)
• DVD-ROM (podatki, kne spadajo med datoteke MP3 ali JPEG)
• DVD-RAM
• DVD-Audio
• Active-Audio (podatki)
• SVCD (Super Video CD)
• CDV
• Diski, ki so posneti v Packet Write formatu
• Diski v DTS formatu
Opomba
Lahko se zgodi, da prek enote ni mogoče predvajati tudi združljivih
diskov. To je predvsem odvisno od stanja posameznega diska.
Regijske kode (Regional code)
Sistem področnih kod se uporablja za zaščito programske opreme.
Področna koda se nahaja na spodnji strani naprave.
V napravi lahko predvajate samo DVD-je z ustrezno področno kodo.
V napravi lahko predvajate tudi DVD-je, označene z
ALL
.
Če boste poskušali predvajati neustrezne DVD-je, se bo na zaslonu
prikazalo sporočilo Cannot play this disc (Diska ni mogoče predvajati).
Na nekaterih DVD-jih ne boste našli oznake za področno kodo,
kljub temu da je predvajanje diska omejeno.
Regijska koda
7
Tipke in osnovne funkcije
Glavna enota
12 3
4
67
5
PUSH SOUND/
ENTER
OFF
OPEN
SOURCE
SEEK
AUX
SEEK
PTY
LIST
MODE
SYSTEM
REP
SETUP
DSPL
1
SHUF
2
ALBUM
3
4
5
6
AF/TA
MEX-DV1000
8 9 q; qa qs qd
qf
qg
Odstranjena sprednja plošča
qh
qj
qk
RESET
Podrobnosti si oglejte na navedenih straneh.
Navodila v tem priročniku se nanašajo na
funkcije na daljinskem upravljalniku. Uporabljate
lahko tudi funkcije na sami napravi, če so imena
funkcij enaka ali podobna tistim na daljinskem
upravljalniku.
3 Tipka za nastavitev glasnosti/
SOUND/ENTER
(24, 30, 32, 34, 35, 40, 43, 44)
Nastavitev glasnosti/prilagoditev nastavitev,
prikaz zvočnega menija/potrditev nastavitve.
4 Tipka SOURCE (13, 18, 32, 44)
1 Tipka OFF (14, 16, 20)
Izklop/zaustavitev vira (pritisnite); popolni
izklop (pritisnite in držite).
2 Tipka m (Mikrofon) (29)
Vklop karaoke načina.
8
Vklop in nastavitev vira (Radio/disk/AUX)
5 Prikazovalnik
6 AUX vhodni priključek (43)
Priključitev prenosne avdio naprave.
7 Tipka OPEN (13, 14, 15, 16)
8 Tipka LIST/PTY (Tip programa)
(30, 34)
Uporaba seznama*1. V RDS izberite PTY.
9 Sprejemnik za daljinski upravljalnik
0 Tipki SEEK-/+ (15, 17, 18, 19)
Diski:
Preskok poglavja/posnetka/scene/datoteke
(pritisnite); hitro iskanje naprej/nazaj diska
(pritisnite in držite tipko); hitro iskanje nazaj/
naprej posameznega posnetka (pritisnite in
držite).*2
Radio:
Samodejno iskanje postaj (pritisnite). Ročno
iskanje postaj (pritisnite in držite tipko).
qg Tipka AF (alternative frequency
– alternativna frekvenca)/TA(Traffic
Announcement – prometne novice)
(33, 34)
Nastavitev AF in TA funkcije v RDS načinu.
qh Tipka RESET (12)
qj Tipka Z (15, 16)
qk Reža za diske (14, 16)
V režo lahko vstavite disk.
*1 Pri predvajanju Super avdio CD/Cd/MP3/
WMA/JPEG/DivX diska.
*2 Delovanje je odvisno od diska (stran 15, 17).
*3 Če je priključen menjalnik.
*4 Če je priključen menjalnik, se delovanje
spremeni (stran 44).
qa Tipka SYSTEM SETUP
(24, 31, 32, 35, 40, 43, 44)
Prikaz menija sistemskih nastavitev (SYSTEM
SETUP).
qs Tipka MODE (18, 32, 44)
Nastavitev frekvenčnega območja (FM/
MWLW);izbor enote*3.
qd Tipka DSPL (Dysplay) (22, 33, 43)
Spreminjanje prikaza.
qf Oštevilčene tipke
Disk:
(1): bREP (14, 15, 27, 45)
(2): SHUF B (14, 15, 27, 45)
(3)/(4): ALBUM +/– (v/V)
(14, 15, 17, 19, 44)
Preskok albuma ali mape/premikanje kurzorja
(pritisnite). Zaporedni preskok albuma ali
mape (pritisnite in držite). *4
(6): u (predvajanje/trenutna zaustavitev)
(14, 15, 16, 17, 19)
Pričetek predvajanja/trenutna zaustavitev.
Radio:
Preklapljanje med shranjenimi postajami
(pritisnite). Shranjevanje radijskih postaj
(pritisnite in držite).
9
Ploščati daljinski upravljalnik RM-X166
1
OFF
ATT
qs
AUDIO
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SUBTITLE
ANGLE
TOP MENU
CLEAR
3
qd
MENU
0
SYSTEM SETUP
VISUAL SETUP
LIST/PTY
DSPL
qf
4
5
qg
ENTER
SOUND
6
qh
PICTURE
7
8
9
0
ZXZ
EQ
AF/TA
SRC
Podrobnosti si oglejte na navedenih straneh.
Pred uporabo iz daljinskega upravljalnika odstranite zaščitno folijo.
Izklop/zaustavitev vira (pritisnite); popolni
izklop (pritisnite in držite).
2 Oštevilčene tipke
Disk:
Iskanje naslova/poglavja/posnetka.
Radio:
Preklapljanje med shranjenimi postajami
(pritisnite). Shranjevanje radijskih postaj
(pritisnite in držite).
10
qj
qk
VOL
ql
MODE
qa
1 Tipka OFF (14, 16, 20)
PL
w;
3 Tipka CLEAR (26, 29)
Izbris vnesene številke.
4 Tipka SYSTEM SETUP
(24, 31, 32, 35)
Prikaz menija sistemske nastavitve.
5 Tipka LIST/PTY (tip programa)
(30, 34)
Uporaba seznama*1; v RDS izberite PTY.
6 Tipka SOUND (29, 35)
Prikaz zvočnega menija.
7 Tipka PICTURE (25)
Izbor kakovosti slike.
8 u (Predvajanje/trenutna
zaustavitev) (14, 15, 16, 17, 19)
Pričetek predvajanja/trenutna zaustavitev.
9 Tipki .m/M>
(15, 17, 18, 19)
Disk:
Preskok poglavja/posnetka/scene/datoteke
(pritisnite). Hitro iskanje nazaj/naprej disk
(pritisnite in držite). Hitro iskanje nazaj/
naprej posnetek (pritisnite in držite).*2
Radio:
Samodejno iskanje postaj (pritisnite). Ročno
iskanje postaj (pritisnite in držite).
0 Tipka SRC (Source) (18, 32, 44)
Vklop in nastavitev vira (Radio/disk/AUX).
qa Tipka MODE (18, 32, 44)
Nastavitev frekvenčnega območja (FM/
MWLW);izbor enote*3.
qs Tipka ATT (Attenuate)
Za znižanje glasnosti. Za preklic ponovno
pritisnite na tipko.
qd Tipke za nastavitev DVD predvajanja
Tipka (AUDIO) (15, 23)
Nastavitev avdio jezika/formata. (Pri VCD/
CD/MP3/WMA za nastavitev avdio kanala)
Tipka (SUBTITLE) (15): Nastavitev jezika
podnapisov.
Tipka (ANGLE) (15): Nastavitev zornega
kota kamere.
Tipka (TOP MENU) (15): Prikaz top menija
DVD diska.
Tipka (MENU) (15): Prikaz menija DVD
diska.
qk Tipka m (mikrofon) (29)
Vklop karaoke načina.
ql Tipki VOL+/– (Volume) (34)
Nastavitev glasnosti.
w; Tipka AF (alternative frequency
– alternativna frekvenca)/TA(Traffic
Announcement – prometne novice)
(33, 34)
Nastavitev AF in TA funkcije v RDS načinu.
*1
Pri predvajanju Super avdio CD/Cd/MP3/
WMA/JPEG/DivX diska.
*2 Delovanje je odvisno od diska (stran 15, 17).
*3 Če je priključen menjalnik.
*4 Pri predvajanju s PBC funkcijo.
Opombe
Če je enota izklopljena in prikaz izgine, je ni
mogoče upravljati s ploščatim daljinskim upravljalnikom, razen če na enoti ne pritisnete na tipko
(SOURCE) ali če najprej ne vstavite diska in s
tem enoto vklopite.
Nasvet
Podrobnosti o zamenjavi baterije si oglejte v
poglavju »Zamenjava litijeve baterije v ploščatem
daljinskem upravljalniku« na strani 48.
qf Tipka VISUAL SETUP
(20, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 36)
Prikaz načina predvajanja/nastavitveni meni.
qg Tipka DSPL (Display) (22, 33, 43)
Spreminjanje prikaza.
qh Tipka O (Return)
(20, 21, 26, 27, 31, 36)
Vrnitev na prejšnji prikaz. Vrnitev na meni
VCD diska*4
qj Tipke </M/m/, (kurzor)/ENTER
Premikanje kurzorja in potrditev nastavitve.
11
Uvodna navodila
Namestitev enote in dodatnega
zaslona
Najprej namestite in priključite enoto in dodatnega zaslon.
Enoto lahko upravljate prek prikazov, ki se
prikažejo na enoti/ali dodatnem zaslonu. Navodila za uporabo vsebujejo navodila o upravljanje
enote prek enote ali dodatnega zaslon.
Enota
Dodatni zaslon
Resetiranje naprave
Pred prvo uporabo, po menjavi akumulatorja ali
spremembi priključitve morate napravo resetirati.
S koničastim predmetom, na primer kemičnim
svinčikom, pritisnite tipko za resetiranje.
tipka za
resetiranje
Opomba
S pritiskom na tipko za resetiranje boste izbrisali
nastavitev ure in nekaj shranjenih funkcij.
Priprava ploščatega
daljinskega upravljalnika
Pred prvo uporabo ploščatega daljinskega upravljalnika odstranite zaščitno folija.
Za podrobnosti glejte priložena navodila za
namestitev/priključitev.
Opomba
Dodatni zaslon morate priključiti na mesto, na
katerem ne moti voznika.
12
Odstranjevanje prednje plošče
SOURCE
OPEN
Z odstranitvijo sprednje plošče napravo lahko
zavarujete pred krajo.
OPOZORILNI ZVOK
Če boste stikalo za kontaktni ključ obrnili v
položaj OFF, ne da bi odstranili sprednjo ploščo,
se bo za nekaj sekund oglasil opozorilni signal.
Alarm se bo sprožil samo, če uporabljate vgrajeni
ojačevalnik.
1 Ko je enota izklopljena, pritisnite
tipko (OPEN).
Sprednja plošča se sprosti.
2 Sprednjo ploščo potisnite na desno
stran in potem nežno povlecite levi
del sprenje plošče.
Namestitev sprednje plošče
Namestite luknjo A na sprednji plošči na čepek
B na enoti, kot kaže slika, nato pritisnite levo
stran na mesto, dokler ne klikne.
Pritisnite tipko (SOURCE) na enoti (ali vstavite
disk) in enoto lahko začnete upravljati.
A
B
c
Opomba
Na notranji del sprednje plošče ne smete ničesar
položiti.
1
2
Opombi
• Na notranji del sprednje plošče ne smete
ničesar položiti in ne pritiskajte premočno na
prikazovalnik na sprednji plošči.
• Ne izpostavljajte sprednje plošče soncu,
vročini ali vlagi. Ne puščajte je v parkiranem
avtu ali v predalu.
13
Osnovno predvajanje
Predvajanje video diskov
Operacije se razlikujejo ali pa so omejene glede na disk.
Za več podrobnosti si oglejte navodila za disk.
Z
OFF
OFF
OPEN
Number
Oštevilčene
buttons
tipke
</M/m/,
ENTER
u
b/B/V/v
PL
u
1
Vklopite zaslon in potem prek zaslona izberite
ustrezen vhodni vir.
2
Na glavni enoti pritisnite tipko (OPEN).
3
Vstavite disk (S stranjo predvajanja navzdol).
4
ZX Z
Zaprite sprednjo ploščo.
Disk se prične samodejno predvajati.
Če se disk ne prične samodejno predvajati pritisnite tipko u.
5
(1)(b)/(2)(B)/(3)(V)/(4)(v) lahko
Če se prikaže DVD meni, s pomočjo tipk
(1)(b)/(2)(B)/(3)(V)/(4)(v
premikate kurzor in potem za potrditev pritisnite tipko (6) (u).
Na ploščatem daljinskem upravljalniku lahko kurzor premaknete s pomočjo tipk </M/m/, ali s
oštevilčenimi tipkami, nato pritisnite (ENTER).
Zaustavitev predvajanja
Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko (OFF).
Opomba
Enota ne podpira diske v DTS formatu. V primeru izbora DTS formata enota ne posreduje zvoka.
14
Odstranjevanje diska
1 Pritisnite tipko (OPEN) na glavni enoti.
2 Pritisnite tipko Z (sprednja ali zadnja plošča).
3 Zaprite sprednjo ploščo.
O DVD meniju
DVD je razdeljen na več delov, ki se imenujejo »posnetki«(titles). Če predvajate DVDV disk, ki vsebuje
več posnetkov, lahko posamezen posnetek diska izberete s pomočjo DVD top menija. Pri DVD diskih,
ki omogočajo nastavitev avdio jezika ali jezika podnapisov lahko te nastavitve izvedete prek DVD
menija.
Druge možnosti predvajanje
.m/M>
b/B/V/v
Number
Oštevilčene
buttons
tipke
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
MENU
</M/m/,
ENTER
TOP MENU
u
u
ZXZ
PL
.m/M>
Namen
Postopek
Trenutna zaustavitev/nadaljevanje
predvajanja po trenutni zaustavitvi
Pritisnite tipko u.
Preskok poglavja/posnetka/scene/posnetka Pritisnite in držite .m/M> in hitrost se spreminja po naslednjem vrstnem redu
(x2 t x12 t x120 t x2…)
Preklic hitrega iskanja nazaj/naprej
Pritisnite tipko u.
Prikaz DVD menija *1
Daljinski upravljalnik:Pritisnite tipko (TOP MENU) ali
(MENU).
Izbor možnosti DVD menija *1
Glavna enota: S pomočjo tipk (1)(b)/(2)(B)/(3)(V)/
(4)(v) premaknite kurzor in potem za potrditev pritisnite tipko (6) (u).
Daljinski upravljalnik: S pomočjo tipk </M/m/, ali z
oštevilčenimi tipkami premaknite kurzor in potem pritisnite tipko (ENTER).
Nastavitev avdio jezika/formata/kanala
(stran 23) *1
Daljinski upravljalnik: Večkrat pritisnite tipko (AUDIO),
dokler se ne prikaže želena možnost.
Izklop/spreminjanje jezika podnapisov*1
Daljinski upravljalnik: Večkrat pritisnite tipko
(SUBTITLE), dokler se ne prikaže želena možnost.*2
Spreminjanje zornega kota kamere*1
Daljinski upravljalnik:Večkrat pritisnite tipko (ANGLE),
dokler se ne prikaže želena možnost.
*1 Na voljo odvisno od diska.
*2 Če se prikaže 4 mestni vnos, za želeni jezik vnesite jezikovno kodo (stran 55)
15
Predvajanje audio diskov
Operacije se razlikujejo ali pa so omejene glede na disk.
Za več podrobnosti si oglejte navodila za disk.
OFF
Z
OPEN
OFF
u
ZXZ
PL
u
1 Na glavni enoti pritisnite tipko OPEN.
2 Vstavite disk (S stranjo predvajanja navzdol).
3 Zaprite sprednjo ploščo.
Disk se prične samodejno predvajati.
Če se disk ne prične samodejno predvajati pritisnite tipko u.
Zaustavitev predvajanja
Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko OFF.
Opomba
Enota ne podpira diske v DTS formatu. V primeru izbora DTS formata enota ne posreduje zvoka.
Odstranjevanje diska
1 Pritisnite tipko OPEN na glavni enoti.
2 Pritisnite tipko Z (sprednja ali zadnja plošča).
3 Zaprite sprednjo ploščo.
16
Druge možnosti predvajanja
</M/m/,
.m/M>
ALBUM
u
u
ZXZ
PL
.m/M>
Namen
Postopek
Trenutna zaustavitev/nadaljevanje
predvajanja po trenutni zaustavitvi
Pritisnite tipko u.
Preskok posnetka
.m(<)/M>(,)
Hitro iskanje nazaj/naprej
Pritisnite in držite tipko .m/M>
Preskok albuma*
Glavna enota: (3) (tipka ALBUM–)/(4) (tipka ALBUM+)
Daljinski upravljalnik: M/m
Zaporedni preskok albumov*
Glavna enota: (3) (tipka ALBUM-)/(4) (tipka ALBUM+)
Daljinski upravljalnik: Pritisnite in držite tipko M/m
* Pri predvajanju MP3/WMA diska.
17
Poslušanje radia
SOURCE
ZXZ
SEEK
SRC
MODE
PL
.m/M>
MODE
1 Večkrat pritisnite tipko SOURCE, dokler se ne prikaže »TUNER«.
2 Večkrat pritisnite tipko MODE, dokler se ne prikaže želeno frekvenčno območje
(FM1, FM2, FM3, MW ali LW).
A
B
A Frekvenčno območje/funkcija
B Frekvenca
* Med sprejemanjem RDS postaj se prikaže ime
radijske postaje. Več o tem najdete na strani 33
»RDS«.
3 Iskanje radijskih programov.
Samodejno iskanje:
Pritisnite tipko SEEK +/-.
Iskanje se konča, ko radijski sprejemnik zazna postajo. Postopek ponovite, dokler ne najdete želene
postaje.
Ročno iskanje postaj:
Pritisnite in držite tipko SEEK +/- in se premaknite na želeno radijsko frekvenco in potem večkrat
pritisnite tipko SEEK -/+ in natančno nastavite želeno postajo.
Nasvet
Več informacij o tem najdete na strani 32 »Naprednejšo delovanje-radio«
S ploščatim daljinskim upravljalnikom
Namesto tipke (SOURCE)uporabite tipko (SRC) in namesto tipke (SEEK)+/- uporabite tipki
.m/M>.
18
Naprednejše delovanje
Namen
Poglavje je sestavljeno iz naslednjih delov.
• Video delovanje*
t Strani 19 do 27
• Video/avdio normalno delovanje
t Strani 27 do 30.
• Avdio delovanje
t Strani 30 do 32.
* Vključuje predvajanje JPEG slikovnih datotek
Predvajanje DivX®/JPEG datotek
Postopek
Preskok albuma Glavna enota:
(mape)
(3) (tipka ALBUM –)/
(4) (tipka ALBUM +)
Preskok
Glavna enota:
albumov (map) Pritisnite in držite tipko
(3) (tipka ALBUM –)/
(4) (tipka ALBUM +)
Nasvet
Prav tako lahko datoteko izberete prek seznama
(stran 30).
Predvajanje JPEG datotek
JPEG slikovne datoteke lahko predvajate prek
diaprojekcije. Diaprojekcija se prične izvajati
samodejno, ko vstavite disk ali pritisnite tipko
u. Več informacij o pričetku predvajanja najdete pod koraki 1 do 4 na strani 14 pri »Predvajanju video diskov«.
.m/M>
ALBUM
u
</M/m/,
u
ZXZ
PL
.m/M>
Opomba
Če disk vsebuje različne datoteke, lahko
predvajate samo izbrani tip datoteke (avdio/
video/slike). Za predvajanje DivX video datotek
ali JPEG slikovnih datotek med predvajanjem
pritisnite tipko LIST/PTY, izberite želeni tip
datoteke (video/slike) in potem izberite želeno
datoteko (stran 30).
Predvajanje DviX® video datotek
DviX® je kompresijska tehnologija za video
datoteke, ki jo je razvilo podjetje DviX Inc.
Izdelek je uradni DviX® izdelek s certifikatom
in lahko predvaja vse različice DviX® video
datoteke (vključno DviX® 6).
DviX® predvajanje lahko upravljate na enak
način kot predvajanje video diskov (stran 14)
in na voljo so tudi nekatere možnosti avdio
predvajanja.
Druge možnosti predvajanja
Namen
Postopek
Rotiranje slike
Daljinski upravljalnik:
Tipki </,(rotacija za 90°)
Preskok slike
.m/M>
Preskok albuma Daljinski upravljalnik:
Tipki M/m
Glavna enota:
(3) (tipka ALBUM –)/
(4) (tipka ALBUM+)
Preskok
albumov
Daljinski upravljalnik:
Pritisnite in držite tipko
Glavna enota:
Zaporedni
preskok
albumov
Daljinski upravljalnik: M/m
Glavna enota:
Pritisnite in držite 3 (tipka
ALBUM –)/
(4) (tipka ALBUM+)
Opombi
• Če rotirate veliko sliko, se lahko zgodi, da se
bo slika prikazala šele čez nekaj trenutkov.
• Ni mogoče predvajati progresivnih JPEG
datotek.
Nasvet
Datoteko lahko izberete tudi prek seznama
(stran 30).
19
Uporaba PBC funkcije (Playback
control – nadzor predvajanja) (VCD)
Uporaba menija načina predvajanja
Oštevilčene
tipke
OFF
Oštevilčene
tipke
VISUAL
SETUP
</M/m/,
ENTER
O
ENTER
ZXZ
PL
O
ZXZ
PL
Meni PBC Vam interaktivno pomaga pri predvajanju VCD-jev, ki so združljivi s funkcijo PBC.
1 Pričnite s predvajanjem VCD diska,
združljivega s funkcijo PBC.
Prikaže se meni PBC.
2 Uporabite oštevilčene tipke za izbiro
želene možnosti in pritisnite tipko
(ENTER).
3 Sledite navodilom v meniju za
interaktivno delo.
Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite na tipko O.
Predvajanje brez uporabe funkcije PBC
1 Med predvajanjem pritisnite tipko
(OFF).
2 Uporabite oštevilčene tipke za izbiro
želene možnosti in pritisnite tipko
(ENTER).
Meni načina predvajanja (Play Mode) enote
lahko uporabite za upravljanje predvajanja ali
konfiguracijo nastavitev predvajanja.
Za prikaz menija načina predvajanja (Play Mode)
med predvajanjem pritisnite tipko
(VISUAL SETUP). Za izklop menija ponovno
pritisnite tipko (VISUAL SETUP).
Opombi
• Med predvajanjem avdio datotek tipka VISUAL
SETUP ne deluje.
• Med predvajanjem JPEG datotek tipka VISUAL
SETUP deluje samo v primeru, ko je slika
popolnoma prikazana.
Nasvet
Če tipko (VISUAL SETUP) pritisnete, ko je
predvajanje zaustavljeno, se VISUAL SETUP
meni (pri zaslonu) prikaže na mesto, kjer lahko
izvedete različne nastavitve, kot npr. jezik prikaza,
avdio nastavitve, itd. (stran 36).
Prikaz podatkov pri predvajanju DVD
diska
Prikaže se sporočilo« Play without PBC«
(Predvajanje brez PBC) in predvajanje se
prične. Meni PBC se med predvajanjem ne
pojavi.
Opombi
• Postavke na meniju in potek dela je odvisen od
diska.
• Med predvajanjem v načinu PBC, se številka
posnetka, čas predvajanja in drugi podatki
ne prikazujejo v meniju Play mode (način
predvajanja).
Nasvet
Za nadaljevanje predvajanj,a v načinu PBC s tipko
(OFF) zaustavite predvajanje in pritisnite na
tipko u. Prične se predvajanje v načinu PBC.
20
B C D EF
A
12(67)
018(034)
T 1:35:55
PLAY
DVDVIDEO
G
1:ENGLISH
OFF
1:ENGLISH
2:FRENCH
3:SPANISH
SUBTITLE
Select :
I
H
ENTER
J
A Možnosti načina predvajanja
Več informacij najdete na strani 21 »Seznam
možnosti načina predvajanja«.
B DVD: Številka naslova/skupno število naslovov
VCD: Številka posnetka/skupno število
posnetkov*1
C
D
E
F
G
H
I
J
JPEG: Številka albuma/skupno število albumov
DviX: Številka albuma (mape)/skupno število
albumov (map)
DVD: Številka poglavja/skupno število poglavij
JPEG: Številka slike/skupno število slik
DivX: Številka datoteke/skupno število datotek
Pretečen čas predvajanja*
Format
Status predvajanja (PLAY, PAUSE, itd.)
Trenutne nastavitve
Možnosti
Izbrana možnost
Ime izbrane možnosti in/ali navodila v obliki
sporočil
*1 Pri predvajanju VCD diskov z vklopljeno PBC
funkcijo ni prikazan noben indikator.
*2 Med predvajanjem JPEG datotek ni prikazan
noben indikator.
Seznam možnosti načina predvajanja
S pomočjo tipk </M/m/, ali oštevilčenih tipk
izberite eno izmed možnosti in pritisnite tipko
(ENTER). Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite
tipko O. Več informacij lahko najdete na posameznih navedenih straneh.
TITLE, TRACK 28
Izbor naslova, posnetka.
ALBUM 28
Prikaz albuma ali mape.
CHAPTER 28
Izbor poglavja za predvajat.
SUBTITLE 15
Izklop/vklop podnapisov, spreminjanje jezika
podnapisov.
ANGLE 15
Spreminjanje zornega kota kamere.
*
CENTER ZOOM 24
Povečanje slike
REPEAT 28
Ponovno predvajanje naslova, poglavja, posnetka,
albuma, slike, video datoteke.
SHUFFLE 28
Predvajanje poglavij/posnetkov, slik, video
datotek po naključnem vrstnem redu.
*
PICTURE EQ 25
Nastavitev kakovosti slike.
* Vključno z DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW diski v
VR načinu.
Nasvet
Če je vklopljena možnost »SHUFFLE« ali
»REPEAT« ali če je na voljo možnost »ANGLE«
t
).
se indikator obarva zeleno (
V nekaterih primerih se lahko zgodi, da
zornega kota kamere ne bo mogoče spremeniti, čeprav bo indikator osvetljen zeleno. To je
odvisno od posamezne scene.
IMAGE 28
Izbor slike za prikaz.
FILE 28
Izbor video datoteke za predvajanje.
TIME 28
Preverjanje pretečenega časa predvajanja; vnos
časovne kode.
AUDIO 15, 23
Spreminjanje avdio jezika/formata/kanala;
preverjanje formata programa.
21
JPEG predvajanje
Prikaz informacij o disku
• Številka albuma/skupno število albumov
• Številka slike/skupno število slik
DviX predvajanje
• Številka albuma (mape)/skupno število albumov (map)
• Številka datoteke/skupno število datotek
• T **:**:**
Pretečen čas trenutne datoteke.
DSPL
ZXZ
PL
Preverjanje besedilnih informacij
Preverite lahko besedilne informacije (naslov
albuma, ime slike, itd.) JPEG/DviX datotek.
Številka albuma/slike/mape/datoteke
Preverjanje informacij o času predvajanja
037(325)
Čas predvajanja in preostali čas trenutnega
naslova, poglavja, posnetka, itd. lahko preverite
tudi med predvajanjem video/slikovnih datotek.
1
Med predvajanjem pritisnite tipko
(DSPL).
Prikažejo se trenutne informacije o času.
Informacije o času
T
1:01:57
Image name
Besedilne informacije*
* Če ni na voljo besedilnih informacij, se prikaže
sporočilo »NO TEXT«.
2
Večkrat pritisnite tipko (DSPL) in
spreminjajte informacije o času
predvajanja.
Informacije o času predvajanja so odvisne od
posameznih diskov/formatov.
Besedilne informacije so odvisne od posameznih
formatov.
JPEG predvajanje
• Naslov albuma (ko je prikazana številka albuma)
• Ime slike (ko je prikazana številka slike)
DviX predvajanje
DVD predvajanje
• T **:**:**
Pretečen čas predvajanja trenutnega naslova.
• T- **:**:**
Preostali čas predvajanja trenutnega naslova.
• C **:**:**
Pretečen čas predvajanja trenutnega poglavja.
• C- **:**:**
Preostali čas predvajanja trenutnega poglavja.
VCD predvajanje
(Samo pri predvajanju različice 1.0/1.1 ali
različice 2.0 brez PBC funkcije.)
• T **:**:**
Pretečen čas predvajanja trenutnega posnetka.
• T- **:**:**
Preostali čas predvajanja trenutnega posnetka.
• D **:**:**
Pretečen čas predvajanja trenutnega diska.
• D- **:**:**
Preostali čas predvajanja trenutnega diska.
22
• Naslov albuma (mape) (ko je prikazana številka
albuma (mape))
• Ime datoteke (ko je prikazana številka datoteke)
Avdio nastavitve
AUDIO
VISUAL
SETUP
SYSTEM
SETUP
ENTER
M/m
ZXZ
PL
Opomba
Enota ne podpira diske v DTS formatu. Enota ne
posreduje zvoka, če je izbran DTS format.
Spreminjanje avdio jezika/formata
(DVD, DviX)
Spreminjanje formata programa
Pri DVD diskih je mogoče spremeniti avdio jezik,
če je disk posnet v več jezikih. Pri DVD/DviX
diskih lahko spremenite avdio format, če je disk
posnet v več avdio jezikih.
Preverite lahko število kanalov in komponentni
položaj predvajanega DVD VIDEO diska.
1
Med predvajanjem večkrat pritisnite
tipko AUDIO, dokler se ne prikaže
želeni avdio jezik/format.
Avdio jezik/format*
1
Med predvajanjem pritisnite tipko
VISUAL SETUP.
2
S pomočjo tipk M/m izberite
(AUDIO).
Prikaže se meni načina predvajanja.
Prikaže se format programa.
Trenutni avdio format*
1:ENGLISH Dolby D
12(67)
018(034)
T 1:35:55
1:ENGLISH Dolby D
* Pri predvajanju DivX se prikaže avdio format/
kanal (Dolby D 2CH)
Prikažejo se razpoložljivi avdio jeziki. Če se
prikaže zahteva za vnos 4-mestne kode, vnesite
4-mestno jezikovno kodo. Če se isti jezik prikaže
dvakrat ali trikrat, je disk posnet v več avdio
formatih.
Spreminjanje avdio kanala
Pri predvajanju VCD/CD/MP3/WMA lahko
izberete levi ali desni zvočni kanal za poslušanje
prek levega in desnega zvočnika.
Možnosti so prikazane spodaj.
STEREO (ST): standarden stereo zvok
(tovarniška nastavitev)
1/L (L): levi zvočni kanal (mono)
2/R (R): desni zvočni kanal (mono)
1
Med predvajanjem večkrat pritisnite
tipko AUDIO, dokler se ne prikaže
želeni avdio kanal.
Npr. predvajanje MP3 datotek.
Avdio kanal
TRACK NAME
ALBUM NAME
ARTIST NAME
MP3
0003/1000 L
003:17
SHUF
PLAY
DVDVIDEO
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3 / 2. 1
L
LS
C
LFE
R
RS
Trenutni format programa
* Prikaže se »PCM«, »DOLBY DIGITAL«, itd.
odvisno od diska.
Črke v prikazu formata programa predstavlja
naslednje zvočne komponente in položaje.
[ L ]: sprednji (levi)
[ R ]: sprednji (desni)
[ C ]: srednji
[ LS ]: zadnji (levi)
[ RS ]: zadnji (desni)
[ S ]: zadnji (mono): zadnja komponenta Dolby
Surround in Dolby Digital signala.
[LFE]: Signal nizkofrekvenčnega učinka
Ime formata programa in številka kanala se
prikaže kot je prikazano spodaj.
Npr.: Dolby Digital 5.1 ch
Zadnja komponenta x 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Sprednja komponenta x 2+ LFE komponenta x 1
Srednja komponenta x 1
Za izklop menija način predvajanja (Play Mode)
pritisnite tipko (VISUAL SETUP).
Opomba
Odvisno od diska se lahko zgodi, da avdio nastavitev ni mogoče spremeniti.
Nasvet
Če v meniju načina predvajanja (Play Mode)
izberete »AUDIO«, lahko spremenite tudi nastavitve video diskov (stran 20).
23
Prilagoditev izhodnega avdio nivoja
– DVD nivo (DVD)
Povečanje slike
Prilagodite lahko izhodni avdio nivo DVD diska
posnetega v Dolby Digital formatu in s tem
zmanjšate razlike nivoja glasnosti med diskom
virom.
1
2
3
4
Med predvajanjem pritisnite tipko
(SYSTEM SETUP).
Na glavni enoti se prikaže možnost sistemskih
nastavitev.
S pomočjo tipk M/m izberite »DVDLVL« in potem pritisnite tipko (ENTER).
S pomočjo tipke m nastavite »ADJST
ON« in potem pritisnite tipko (ENTER).
S pomočjo tipk M/m prilagodite
izhodni nivo.
VISUAL
SETUP
</M/m/,
ENTER
ZXZ
PL
Slike lahko tudi povečate.
1
Med predvajanjem pritisnite tipko
(VISUAL SETUP).
2
S pomočjo tipk M/m izberite
(CENTER ZOOM) in potem pritisnite
tipko (ENTER).
Prikaže se meni načina predvajanja.
Izhodni nivo lahko nastavite po posameznih
korakih, med -10 d0 +10.
Prikaže se trenutna možnost.
12(67)
018(034)
T 1:35:55
5
Pritisnite tipko (ENTER).
x1
x1
x1.6
Nastavitev je končana.
Prek glavne enote
Namesto tipk M/m uporabite nastavitveno
kolesce za nastavitev glasnosti.
PLAY
DVDVIDEO
3
S pomočjo tipk M/m izberite želeno
možnost (x1, x6*) in potem pritisnite
tipko (ENTER).
Slika lahko postane zrnata.
Premikanje povečane slike
Ko ste sliko povečali, jo lahko premikate s
pomočjo tipk </M/m/,.
Vrnitev na izvirno velikost
Pri koraku 3 izberite možnost x1.
Za izklop menija načina predvajanja (Play Mode)
pritisnite tipko (VISUAL SETUP).
Opombe
• Pri nekaterih DVD-jih povečava ni možna.
• Možnost za nadaljevanje predvajanja vzpostavi
zadnjo povečavo.
24
Prilagoditev kakovosti slike
– Picture EQ
Nasvet
Kakovost slike lahko spremenite tudi tako, da
v načinu »Play mode« izberete »PICTURE IQ«
(stran 20).
Izbira osebnih nastavitev
Za različne barvne odtenke lahko opravite svoje
lastne nastavitve in jih shranite.
1
VISUAL
SETUP
</M/m/,
ENTER
PICTURE EQ
ZXZ
PL
2
Prikaže se nastavitvena postavka.
12(67)
018(034)
T 1:35:55
Med predvajanjem večkrat pritisnite
tipko (PICTURE EQ), dokler se ne
prikaže želena možnost.
PLAY
DVDVIDEO
DAYTIME
SUNSET
SHINE
CUSTOM
NORMAL
NORMAL
DAYTIME
3
V nastavitvah »CUSTOM SETUP« lahko
možnost »PICTURE EQ« nastavite na »LIGHT
OFF«, »LIGHT ON« ali »AUTO«. Možnosti
(spodaj) za posamezne nastavitve se razlikujejo.
Če nastavite »PICTURE EQ« na »AUTO«, se
razpoložljive možnosti samodejno preklopijo,
odvisno od tega ali je luč prižgana ali ne.
S pomočjo tipk M/m izberite
»CUSTOM« in pritisnite tipko (ENTER).
USER CUSTOM SETUP
COLOR
BRIGHT
SHARPNESS
Na voljo so naslednje možnosti
0
0
0
Select :
Set :
Cancel RETURN
NORMAL – običajna kakovost slike.
CUSTOM – nastavitve, ki jih lahko opravi uporabnik (stran 25).
4
Pri nastavitvi »LIGHT OFF«/ »AUTO« (z
nastavitvijo »DIM OFF«)
5
Daytime – primerno za svetel prostor.
Sunset – primerno, ko je malce temnejše.
Shine – primerno za zelo svetel prostor (npr.
kadar se svetloba odbija od monitorja).
Prikaže se meni načina predvajanja (Play
mode).
S pomočjo tipk M/m izberite
(PICTURE EQ) in pritisnite tipko
(ENTER).
Izberete lahko kakovost slike, ki najbolj ustreza
notranji osvetlitvi avtomobila.
1
Med predvajanjem pritisnite tipko
(VISUAL SETUP).
S pomočjo tipk M/m nastavitev
želeno nastavitev in potem s
pomočjo tipk </, prilagodite nivo.
Pritisnite na tipko (ENTER).
Za izklop menija način predvajanja (Play Mode)
pritisnite tipko (VISUAL SETUP).
Pri nastavitvi »LIGHT ON/ »AUTO« (z
nastavitvijo »DIM ON«)
Night – zatemni monitor, da ponoči ne bi motil
voznika.
Midnight – še bolj zatemni monitor kot nastavitev »Night«.
Theater – osvetli monitor; primern, kadar želite
ponoči uživati v svetlem monitorju.
25
5
Zaklepanje diskov
6
Number
Oštevilčene
buttons
tipke
VISUAL
SETUP
CLEAR
ENTER
M/m
ZXZ
O
PL
S pomočjo oštevilčenih tipk vnesite
geslo in potem pritisnite tipko (ENTER).
Prikaže se zaslon za potrditev gesla.
Za potrditev gesla morate ponovno
vnesti geslo in ga potrditi s pritiskom na
tipko (ENTER).
Starševski nadzor je vklopljen.
V primeru, da ste pri vnosu gesla vnesli napačno
številko, pritisnite tipko (CLEAR).
Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite tipko O.
Za izklop menija pritisnite tipko (VISUAL SETUP).
Izklop starševskega nadzora
Želene diske lahko zaklenete ali pa nastavite
omejitve predvajanja glede na vnaprej določeno
vrednost, kot so na primer leta gledalca. Omejene
scene so blokirane ali pa se nadomestijo z
drugimi scenami, kadar se predvaja DVD, ki je
združljiv s sistemom starševskega nadzora.
Vklop starševskega nadzora
1
2
3
Zaustavite predvajanje in pritisnite na
tipko VISUAL SETUP.
Prikaže se meni načina predvajanja (Play Mode).
S pomočjo tipk M/m izberite (CUSTOM
SETUP – nastavitve po meri) in potem
pritisnite tipko (ENTER).
Prikaže se meni za nastavitve po meri
(Custom Setup).
S pomočjo tipk M/m izberite »PARENTAL
CONTROL« (starševski nadzor) in potem
pritisnite tipko (ENTER).
Prikažejo se možnosti za nastavitev
starševskega nadzora.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL :
DivX VOD :
SLIDE SHOW TIME :
MULTI-DISC RESUME :
PLAY LIST PLAY :
PICTURE EQ :
4
OFF
OFF
ONt
PLAYERt
PASSWORDt
AUTO
S pomočjo tipk M/m izberite možnost »ON«
in potem pritisnite tipko (ENTER).
Prikaže se zaslon za vnos gesla.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
26
V koraku 4 izberite »OFF« in potem vnesite
geslo. Ko se starševski nadzor izklopi, se prikaže
sporočilo »Parental control canceled«.
Spreminjanje gesla
V koraku 4 izberite »PASWORD«, vnesite
trenutno geslo, vnesite novo geslo in za potrditev
ponovno vnesite novo geslo.
Spreminjanje območja in ocene filma
Izbirate lahko med različnimi stopnjami omejitev,
ki so odvisne od območja in ocene filma.
1
2
3
4
5
Zaustavite predvajanje in pritisnite tipko
VISUAL SETUP.
Prikaže se meni načina predvajanja (Play Mode).
S pomočjo tipk M/m izberite (CUSTOM
SETUP) in potem pritisnite tipko (ENTER).
Prikaže se meni za nastavitve po meri.
S pomočjo tipk M/m izberite »PARENTAL
CONTROL« (starševski nadzor) in potem
pritisnite tipko (ENTER).
Prikažejo se možnosti za nastavitev
starševskega nadzora.
S pomočjo tipk M/m izberite «PLAYER
t« in potem pritisnite tipko (ENTER).
Kadar je starševski nadzor že vklopljen, se
prikaže zaslon za vnos gesla. Za spreminjanje
nastavitev vnesite svoje geslo in pritisnite tipko
ENTER.
S pomočjo tipk M/m izberite
»STANDARD« in potem pritisnite tipko
(ENTER).
Prikažejo se standardne nastavitve.
PARENTAL CONTROL
LEVEL :
STANDARD :
8:
USA
USA
OTHERSt
6
7
S pomočjo tipk M/m izberite želeno
območje za katero želite določiti oceno
filma, potem pritisnite tipko in pritisnite
tipko (ENTER).
Območje je izbrano.
Kadar želite izbrati standardno območje s
seznama območij (Area code list, stran 55),
izberite možnost OTHERS t (drugi), potem
pa z oštevilčenimi tipkami vnesite ustrezno
območno kodo.
S pomočjo tipk M/m izberite »Level« in
potem pritisnite tipko (ENTER).
Prikažejo se možnosti za oceno.
PARENTAL CONTROL
LEVEL :
STANDARD :
8
Možnosti ponovnega predvajanja za posamezen
disk/format so prikazane spodaj.
Disk/format
*1
NC17
R
OFF
IMAGE : Ponovitev trenutne
slike.
ALBUM: Ponovitev trenutnega
albuma.
PG13
Nižje številke pomenijo strožjo stopnjo
omejitve.
S pomočjo tipk M/m izberite želeni nivo
in potem pritisnite tipko (ENTER).
Nastavitev je izvedena.
Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite tipko O.
Za izklop menija pritisnite tipko (VISUAL SETUP).
Ponavljajoče predvajanje in predvajanje po naključnem vrstnem redu
OFF
FILE : Ponovitev trenutne video
datoteke.
ALBUM: Ponovitev trenutnega
albuma (mape).
Možnost predvajanja po naključnem vrstem redu
za posamezen disk/format so prikazane spodaj.
Disk/format
*2
*1
REP SHUF
1
Med predvajanjem večkrat pritisnite
tipko (1) (REP) ali (2) (SHUF) na
glavni enoti, dokler se ne prikaže želena
možnost.
Prične se ponovno predvajanje ali predvajanje
po naključnem vrstnem redu.
OFF
TRACK: Ponovitev trenutnega
posnetka.
OFF
TRACK: Ponovitev trenutnega
posnetka.
ALBUM: Ponovitev trenutnega
albuma.
8:
8:
7:
6:
5:
4:
Možnosti
OFF
TITLE : Ponovitev trenutnega
naslova.
CHAPTER: Ponovitev trenutnega poglavja.
Možnosti
OFF
TITLE:Predvajanje poglavja po
naključnem vrstnem redu.
OFF
DISC: Predvajanje posnetkov na trenutnem disku po
naključnem vrstnem redu.
OFF
ALBUM: Predvajanje posnetkov/slik/video datotek v trenutnem albumu po naključnem
vrstnem redu.
*1 Na voljo samo pri predvajanju različice 1.0/1.1
VCD, ali različico 2.0 VCD brez PBC funkcije.
*2 Ne deluje pri DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v
VR načinu.
Za vrnitev na normalno predvajanje pritisnite
tipko »OFF«.
27
Nastavitve v meniju načina predvajanja
(Play Mode)
Neposredno lahko najdete želeno točko z
vnosom številke naslova, številke poglavja, itd.
1
VISUAL
SETUP
M/m
ENTER
ENTER
ZXZ
ZXZ
Med predvajanjem s pomočjo
oštevilčenih tipk izberite posamezno
možnost (posnetek, naslov, itd.) in potem
pritisnite tipko ENTER.
Predvajanje se prične od začetka izbrane točke.
Nastavitev prek menija načina
predvajanja (Play Mode)
PL
PL
Možnosti iskanja za posamezen disk/format so
prikazane spodaj.
1
Med predvajanjem pritisnite tipko
(VISUAL SETUP).
Disk/format
Prikaže se meni načina predvajanja (PlaY Mode)
2
Pričetek predvajanja od
izbranega naslova.
CHAPTER
Pričetek predvajanje od
izbranega poglavja.
TIME
S pomočjo tipk M/m izberite
ali
in potem tipko (ENTER).
12(67)
018
034
) )
12((67
T018
1:35:55
(034)
T 1:35:55
OFF
CHAPTER
OFF
TITLE
CHAPTER
OFF
TITLE
OFF
Možnosti
TITLE
PLAY
DVDVIDEO
PLAY
DVDVIDEO
Pričetek predvajanja od točke
določene s časom.
TRACK
3
S pomočjo tipk M/m izberite želeno
možnost in potem pritisnite (ENTER).
Prične se ponovno predvajanje ali predvajanje
po naključnem vrstnem redu.
Za izklop menija načina predvajanja pritisnite
tipko (VISUAL SETUP).
Opomba
Izbrani način predvajanja se prekliče, če iz enote
odstranite disk.
Neposredno iskanje
*
Pričetek predvajanje od
izbranega posnetka.
ALBUM
Pričetek predvajanja od
izbranega albuma.
IMAGE
Pričetek predvajanja od izbrane
slike.
ALBUM
Pričetek predvajanja od
izbranega albuma (mape).
FILE
Pričetek predvajanja od izbrane
datoteke.
* Na voljo samo pri predvajanju VCD diskov brez
PBC funkcije.
Oštevilčene
Number
tipke
buttons
VISUAL
SETUP
CLEAR
ENTER
M/m
ZXZ
28
PL
1
Med predvajanjem pritisnite tipko
(VISUAL SETUP).
2
S pomočjo tipk M/m izberite želeno
možnost in potem pritisnite (ENTER).
1
Prikaže se meni načina predvajanja.
- - (67)
018(034)
T 1:35:55
PLAY
DVDVIDEO
Vklopljen je karaoke način.
Ko je se predvajanje zaustavi, se MIC vhod
izklopi.
Številka v oklepaju prikazuje skupno število
izbranih možnosti.
3
Med predvajanjem večkrat pritisnite
tipko m, dokler se ne prikaže želena
možnost.
S pomočjo oštevilčenih tipk vnesite
številko možnosti ali časovno kodo.
Npr. za 2 uri in 10 minut in 20 sekund, vnesite
»21020«.
Če želite številke, ki ste jih vnesli izbrisati,
pritisnite tipko CLEAR.
4 Pritisnite tipko (ENTER).
Predvajanje se prične od izbrane točke.
Za izklop menija pritisnite tipko
(VISUAL SETUP).
Opombe
• Nekateri karaoke DVD/VCD/CD diski lahko
posredujejo instrumente na enem kanalu in
vokalu na drugem kanalu in lahko tudi zahtevajo,
da izberete kanal (levi, desni ali stereo). V tem
primeru enoto nastavite na »MIC ON« in večkrat
pritisnite tipko AUDIO in nastavite kanal.
• Ko je karaoke način vklopljen, sta nastavitvi
EQ7 (stran 35) in HPF (stran 42) izklopljeni.
• Enota ne podpira diske v DTS formatu. Če
izberete DTS format, enota ne posreduje zvoka.
Nastavitev glasnosti mikrofona
1
V karaoke načinu večkrat pritisnite tipko
(SOUND), dokler se na glavni enoti ne
prikaže »MIC VOL«.
2
S pomočjo tipk </, nastavite nivo glasnosti.
Nivo glasnosti lahko nastavite po
posameznem koraku od 0 do 20.
Po 3 sekundah je nastavitev končana in prikaz
se vrne na normalen način predvajanja.
Funkcija karaoke
</,
Nastavitev odmeva
SOUND
ZXZ
m
Na enoto lahko priključite mikrofon (ni priložen)
in uporabite funckijo karaoke (petje skupaj s
predvajanjem diska). Pri tem morate enoto preklopiti na karaoke načina.
Možnosti karaoke načina so prikazane spodaj.
MIC ON: vklop mikrofona in učinke odmevanja.
MIC ON+VC: vklop mikrofona in izklop vokalnega zvoka.
MIC OFF: izklop karaoke načina.
Pred pričetkom mikrofon priključite na MIC
vhodni priključek enote.
1
V karaoke načinu večkrat pritisnite tipko
SOUND, dokler se na glavni enoti ne prikaže
»MIC ECHO«.
2
S pomočjo tipk </, nastavite nivo glasnosti.
Nivo glasnosti lahko nastavite po
posameznem koraku od 1 do 6.
Po 3 sekundah je nastavitev končana in prikaz
se vrne na normalen način predvajanja.
Za izklop odmeva v koraku 2 izberite »MIC
ECHO OFF«.
29
Prek glavne enote
Namesto tipke (SOUND) uporabite nastavitve kolesce
za nastavitve glasnosti, namesto tipk </, uporabite
nastavitveno kolesce za nastavitev glasnosti.
Prek glavne enote
Namesto tipk M/m uporabite nastavitveno
kolesce za nastavitev glasnosti.
Izbor tipa datoteke
Seznam posnetkov/slik/video datotek
- LIST
M/m
ENTER
LIST/PTY
ZXZ
Če disk vsebuje različne tipe datotek, lahko predvajate samo izbrani tip datoteke (avdio/video/slika).
Prioritetni vrstni red tipa datotek je po tovarniških
nastavitvah najprej nastavljen na avdio, video in
potem slikovne datoteke (npr. če disk vsebuje video
datoteke in slikovne datoteke, se predvajajo samo
video datoteke). Lahko prikažete seznam tipov
datotek in potem izberete želeni tip datoteke.
1
PL
2
Izbor posnetka/slike/video datoteke
Na zaslonu lahko prikažete lahko seznam
albumov/map/posnetkov/slik/video datotek in
izberete datoteko, ki jo želite predvajati.
Funkcija je zelo uporabna pri MP3/WMA/JPEG/
DivX diskih, ki vsebujejo veliko število albumov/
posnetkov, itd.
1
Med predvajanjem pritisnite tipko
(LIST/PTY).
Prikaže se seznam posnetkov/slik/video
datotek v trenutnem disku/albumu*/mapi*.
TRACK NAME
ALBUM NAME
ARTIST NAME
MP3
0003/1000 ST
003:17
SHUF
LIST UP VIDEO FILES
LIST UP IMAGE FILES
...
01 TRACK 01
02 TRACK 02
03 TRACK 03
04 TRACK 04
05 TRACK 05
06 TRACK 06
2
Če se želite premakniti na zgornji del,
pritisnite tipko M, izberite simbol za mapo na
zgornjem delu seznama in potem pritisnite
tipko (ENTER).*
S pomočjo tipk M/m izberite želeni
posnetek/sliko/video datoteko in
potem pritisnite tipko (ENTER).
Prične se predvajanje izbranega posnetka/
slike/video datoteke.
Opomba
Diskov v CD menjalniku (če je priključen) ni
mogoče prikazati prek seznama.
30
Med predvajanjem pritisnite tipko
LIST/PTY.
S pomočjo tipk M/m izberite želeni
prikaz datotek in potem pritisnite
tipko ENTER.
Za prikaz MP3 in WMA datotek izberite
»LIST UP AUDIO FILES«.
Za prikaz DviX datotek izberite »LIST UP
VIDEO FILES«.
Za prikaz JPEG datotek izberite »LIST UP
IMAGE FILES«.
3
S pomočjo tipk izberite želeno
datoteko in pritisnite tipko ENTER.
Prične se predvajanje izbrane datoteke.
Prek glavne enote
Namesto tipk M/m uporabite nastavitveno
kolesce za nastavitev glasnosti.
Prikaz informacij o audio diskih
Med predvajanjem lahko na zaslonu prikažete
informacije o disku.
Npr. med predvajanjem MP3 datotek.
A
LIST
D
MP3
0003/1000 ST
003:17
SHUF
E
To list up, press
C
B
TRACK NAME
ALBUM NAME
ARTIST NAME
F
G
.
H
A Številka posnetka ali ime posnetka
Ime diska/naslov albuma
B Format
C Status predvajanja (Play, Stop, itd.)
D Trenutni avdio kanal
Med predvajanjem CD/MP3/WMA diskov
lahko spremenite avdio kanal. Več informacij
o tem najdete na strani 23 »Spreminjanje avdio
jezika«.
E Številka posnetka/skupno število
F Pretečen čas predvajanja
G Trenutni način predvajanja
H Sporočila o delovanju
Nastavitve lahko izvedete prek vizualnega nastavitvenega menija (stran 40).
Možnosti »SUPER AUDIO CD LAYER« (Visual
Setup) in »DISC.LAYER(System Setup) so
prikazane spodaj.
2CH: Predvajanje 2-kanalnega (stereo) območja
v super avdio CD sloju.
CD: Predvajanje CD sloja.
Nasvet
Posnetek, ki ga želite predvajati, lahko izberete
prek seznama (stran 30).
Prek vizualnega nastavitvenega menija
(Visual Setup)
Nastavitev predvajanje za Super
Audio CD
1
2
3
VISUAL
SETUP
SYSTEM
SETUP
ENTER
M/m
ZXZ
PL
O
Ko je enota izklopljena, pritisnite tipko
(VISUAL SETUP).
Prikaže se vizualni nastavitveni meni (Visual
Setup).
S pomočjo tipk M/m izberite (AUDIO
SETUP) in potem pritisnite tipko (ENTER).
Prikaže se avdio nastavitveni meni (Audio
Setup).
S pomočjo M/m izberite »SUPER AUDIO
CD LAYER« in potem pritisnite tipko
(ENTER).
Prikažejo se možnosti menija.
AUDIO SETUP
SUPER AUDIO CD MODE:
SUPER AUDIO CD LAYER :
AUDIO DRC :
HQ
2CH
2CH
CD
Izbor sloja predvajanja
Nekateri Super Audio CD diski imajo dva sloja;
super audio sloj in CD sloj. Super avdio sloj
vsebuje dve območji: 2-kanalno območje in
večkanalno območje.
A
B
C
D
A CD sloj
Sloj, ki ga zazna standarden CD predvajalnik.
B Super avdio CD sloj
Visoko zgoščen signalni sloj.
C 2-kanalno območje
Območje na katerem so posneti 2-kanalni
stereo posnetki.
D Večkanalno območje*
Območje na katerem som posneti večkanalni
posnetki.
* Na tej enoti tega območja ni mogoče predvajati.
Če disk na njegovih slojih vsebuje različne
vsebine, lahko izberete posamezen sloj (npr. za
primerjavo kakovosti zvoka).
4
S pomočjo tipk M/m izberite »2CH« ali
»CD« in potem pritisnite tipko (ENTER).
Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite tipko O.
Za izklop menija pritisnite tipko (VISUAL SETUP).
Prek menija sistemskih nastavitev
(System Setup)
1
2
3
Ko je enota izklopljena, pritisnite tipko
(SYSTEM SETUP).
Prikaže se meni sistemskih nastavitev (System
Setup).
S pomočjo tipk M/m izberite »DISC
LAYER« in potem pritisnite tipko (ENTER).
Prikažejo se možnosti menija.
S pomočjo tipk M/m izberite »2CH« ali
»CD« in potem pritisnite tipko (ENTER).
Nastavitev je končana.
31
Za izklop menija pritisnite tipko
(SYSTEM SETUP).
Opomba
Za Super Audio CD diske, ki vsebujejo samo
super avdio CD sloj se ta sloj predvaja neodvisno
od nastavitev.
Naprednejše delovanje – Radio
Shranjevanje in sprejemanje postaj
Oštevilčene
Number
tipke
buttons
Nasvet
Nastavitve v vizualnem nastavitvenem meniju
samodejno spremenijo nastavitve menija sistemskih nastavitve in obratno.
SYSTEM
SETUP
ENTER
M/m
Izbor kakovosti zvoka
Enota s preklopom frekvence vzorčenja omogoča
spreminjanje kakovosti zvoka pri predvajanju
Super Audio CD diskov.
Nastavitve lahko nastavite prek vizualnega nastavitvenega menija (Visual Setup) ali prek meni
sistemskih nastavitev (System Setup).
Možnosti za »SUPER AUDIO CD MODE«
(Visual Setup) in«SA-CD MOD« (System Setup)
so prikazane spodaj.
HQ: izhod pri 176.4 kHz (visoko kakovosten
zvok)
STD: izhod pri 44.1 kHZ (standardna CD
kakovost zvoka)
Prek vizualnega nastavitvenega menija
Nastavitveni postopek je enak kot pri nastavitvi
sloja predvajanja (stran 31).
Pritisnite tipko (VISUAL SETUP) in potem
izberite »AUDIO SETUP« c «SUPER AUDIO
CD MODE« c »HQ« ali »STD«.
ZXZ
SRC
Opomba
Ko nastavite »HQ«, se izklopita nastavitvi EQ7
(stran 35) in HPF (stran 42). Če želite nastavitvi
ponovno vklopiti, izberite »STD«.
Nasvet
Nastavitve v vizualnem nastavitvenem meniju
samodejno spremenijo nastavitve menija sistemskih nastavitve in obratno.
32
MODE
Pozor:
Če nastavljate postaje med vožnjo, uporabite
funkcijo »Best Tuning Memory«, da ne bi prišlo
do nesreče.
Samodejno shranjevanje postaj – BTM
1
2
3
Prek menija sistemskih nastavitev
Nastavitveni postopek je enak kot pri nastavitvi
sloja predvajanja (stran 31).
Pritisnite tipko (SYSTEM SETUP) in potem
izberite »SA-CD MOD« c »HQ« ali »STD«.
PL
Večkrat pritisnite tipko SRC, dokler se na
glavni enoti ne prikaže »TUNER«.
Če želite spremeniti frekvenčno območje,
pritiskajte na tipko (MODE). Izbirate lahko
med FM1, FM2, FM3*, MW in LW.
Pritisnite tipko (SYSTEM SETUP).
Prikaže meni sistemskih nastavitev.
S pomočjo tipk M/m izberite »BTM« in
potem pritisnite tipko ENTER.
Enota shrani postaje na številske tipke ((1)
do (6)), v vrstnem redu glede na frekvence.
Ko je nastavitev shranjena se zasliši zvočni
signal.
Ročno shranjevanje
1
Med sprejemanjem postaje, ki jo želite
shraniti, pritisnite in držite oštevilčeno
tipko ((1) do (6)), dokler se ne prikaže
oznaka »MEM«.
Na prikazovalniku se prikaže oznaka za
oštevilčeno tipko.
Opomba
Če poskušate na isto tipko shraniti drugo postajo,
se prej shranjena postaja izbriše.
Nasvet
Če se shrani postaja RDS, se shrani tudi nastavitev AF/TA (str. 33).
RDS storitve
Sprejem shranjenih postaj
1
Izberite frekvenčno območje in potem
pritisnite eno izmed oštevilčenih tipk
((1) do (6)).
RDS
Oštevilčene
Number
tipke
buttons
M/m
DSPL
LIST/PTY
ENTER
ZXZ
PL
VOL
AF/TA
Opis funkcije RDS
Radio Data System (RDS) je radijska storitev, ki
omogoča valovnemu območju FM, da skupaj z
običajnim radijskim programom v eter pošlje še
dodatne digitalne informacije.
Prikaz možnosti
AF (Alternative Frequencies – alternativne
frekvence)
Samodejno poišče in naravna najmočnejši signal
iz oddajne mreže. Če uporabite to funkcijo, lahko
med dolgo vožnjo poslušate isti program, ne da bi
bilo potrebno postajo ročno nastavljati.
TA (Traffic Announcement – prometne informacije) / TP (Traffic Programme – program s
prometnimi informacijami)
Nudi najnovejše prometne informacije/programe
z informacijami. Prometno obvestilo bo prekinilo
predvajanje trenutno izbranega izvora.
PTY (Programme Types – vrste programov)
Prikaže trenutno predvajano vrsto programa.
Poišče želeno vrsto programa.
CT (Clock Time - ura)
S pomočjo funkcije RDS se ura samodejno
nastavi.
Opombi
• Dosegljivost posameznih funkcij je odvisna od
pokrajine in od države.
• Sistem RDS ne deluje, če je signal prešibek ali
če neka postaja ne posreduje podatkov RDS.
Nastavitev funkcij AF in TA
A
B
Enota vam nudi naslednje storitve RDS:
Večkrat pritisnite tipko AF/TA, dokler se ne
prikaže želena nastavitev.
C
A Radijsko frekvenčno območje, funkcija
B TA/TP*
C Frekvenca* (ime postaje), podatki RDS
*1
Med oddajanjem prometnih informacij utripa
oznaka »TA«. Med sprejemanjem take postaje
sveti oznaka »TP«.
*2
Med sprejemanjem postaje RDS se na levi
strani oznake za frekvenco prikaže oznaka XX.
Če želite spremeniti možnosti C, pritisnite tipko
(DSPL).
AF ON: vklop funkcije AF in izklop funkcije TA.
TA ON: vklop funkcije TA in izklop funkcije AF.
AF TA ON: vklop obeh funkcij, AF in TA.
AF TA OFF: izklop obeh funkcij, AF in TA.
Shranjevanje RDS postaj z
nastavitvami AF in TA
RDS postaje lahko vnaprej nastavite, skupaj z
nastavitvami AF/TA. Če uporabite funkcijo BTM
se shranijo samo RDS postaje z isto nastavitvijo
AF/TA.
Pri ročni nastavitvi lahko vnaprej nastavite tako
postaje z RDS storitvami kot tudi postaje brez
njih,skupaj z nastavitvami AF/TA.
1 Nastavite AF/TA in potem prek BTM ali ročno
nastavite postajo.
33
Nastavitev glasnosti prometnih
informacij
Glasnost prometnih informacij lahko nastavite.
1 S pomočjo tipk za nastavitev glasnosti (VOL)
+/- nastavite stopnjo glasnosti.
2 Pritisnite in držite tipko (AF/TA), dokler se ne
prikaže oznaka »TA«.
Izbira funkcije PTY
1
Prek glavne enote
Namesto tipk za nastavitev glasnosti (VOL)+/uporabite nastavitveno kolesce za nastavitev
glasnosti.
2
Sprejem nujnih obvestil
3
Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo obvestila samodejno prekinila trenutno predvajani
izvor.
Poslušanje regionalnega radijskega
programa - REG
Kadar je funkcija AF vključena: tovarniška
nastavitev enote sprejem omeji na določeno
področje, da se postaja ne bi preklopila na drugo
regionalno postajo z močnejšim signalom.
Če zapustite to področje sprejemanja programa
nastavite možnost »REG-OFF« (str. 42)
Med sprejemanjem postaje FM, pritisnite
tipko (LIST/PTY).
Če postaja oddaja PTY podatke, se prikaže
ime trenutno predvajane vrste programa.
S pomočjo tipk M/m izberite tip
programa.
Pritisnite tipko (ENTER).
Naprava začne iskati postajo, ki oddaja
izbrano vrsto programa.
Prek glavne enote
Namesto tipk M/m uporabite nastavitveno
kolesce za nastavitev glasnosti, namesto tipke
(ENTER) pritisnite nastavitveno kolesce za
nastavitev glasnosti.
Vrste programov
NEWS (poročila), AFFAIRS (aktualni dogodki),
INFO (informacije), SPORT (šport), EDUCATE
(izobraževanje), DRAMA (dramska umetnost),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost),
VARIED (različno), POP M (pop glasba), ROCK
M (rock glasba), EASY M (nezahtevna glasba),
LIGHT M (nezahtevna glasba), CLASSICS
(klasika), OTHER M (druga glasba), WEATHER
(vreme), FINANCE (denar), CHILDREN (otroški
program), SOCIAL A (družbene zadeve),
RELIGION (vera), PHONE IN (telefonski klici v
oddaje), TRAVEL (potovanja), LEISURE (prosti
čas), JAZZ (jazz glasba), COUNTRY (country glasba), NATIONAL M (narodna glasba),
OLDIES (starejša glasba), FOLK M (ljudska
glasba), DOCUMENT (dokumentarne oddaje)
Opomba
Te funkcije ne morete uporabljati v državah, kjer ni
na voljo informacij PTY (izbira vrste programa).
Nastavitev funkcije CT
1
V nastavitvah izberite »CT-ON« (stran 41).
Opombi
• Funkcija CT morda ne bo delovala, čeprav
sprejemate postajo RDS.
• Nastavljena ura morda ne bo točna.
34
Nastavitev krivulje izravnalnika
– EQ7 Tune
Nastavitve zvoka
Nastavitev lastnosti zvoka
</,
SYSTEM
SETUP
</M/m/,
ENTER
SOUND
ZXZ
PL
Nastavite lahko nizke in visoke tone, razmerje
zvoka levo-desno in spredaj-zadaj ter glasnost
nizkotonca.
BAL (Balance): prilagoditev ravnovesja zvoka
med levim in desnim zvočnikom
FAD (Fader): prilagoditev relativnega nivoja med
sprednjim in zadnjim zvočnikom.
EQ7: Izbor krivulje izravnalnika 7 glasbenih
tipov.
1
Med predvajanjem/sprejemom večkrat
pritisnite tipko (SOUND), dokler se
na glavni enoti ne prikaže želena
nastavitvena možnost.
2
S pomočjo tipk </, prilagodite nivo
ali izberite želeno možnost.
Po treh sekundah je nastavitev končana
in prikaz se vrne na način običajnega
predvajanja/sprejema.
Prek glavne enote
Namesto tipke (SOUND) uporabite nastavitveno
kolesce za nastavitev glasnosti in namesto tipk
</, nastavitveno kolesce za nastavitev
glasnosti.
ZXZ
PL
»CUSTOM« ali »EQ7« vam omogoča, da izvedete
vaše osebne nastavitve izravnalnika. Prilagodite
lahko nivo 7 različnih območij: 62 Hz, 157 Hz,
396 Hz, 1 kHz, 2.5 kHz, 6.3 kHz in 16 kHz.
1 Med predvajanjem/sprejemom pritisnite
tipko SYSTEM SETUP.
Na glavni enoti se prikažejo sistemske nastavitve.
2 S pomočjo tipk M/m izberite »EQ7TUNE«
in potem pritisnite tipko (ENTER).
3 S pomočjo tipk M/m izberite »CUSTOM«
in potem pritisnite tipko (ENTER).
4 Prilagodite nivo posamezne frekvence.
Nivo lahko prilagodite z uporabo tipk M/m.
Nivo lahko prilagodite po posameznih korakih
med -8 do +8.
Za spreminjanje frekvence uporabite tipki </,.
Za povrnitev tovarniške nastavitve krivulje
izravnalnika pritisnite in držite tipko (ENTER).
5 Pritisnite tipko (ENTER).
Nastavitev je končana in prikaz se vrne na
normalni način predvajanja/sprejema
Opomba
EQ7 ni mogoče izbrati v karaoke načinu ali če
je »SUPER AUDIO CD MODE« v vizualnem
meniju (stran 39)/«SA-CD MOD« v sistemskih
nastavitvah (stran 42) nastavljen na »HQ«.
Nasvet
Mogoče je prilagoditi tudi druge tipe izravnalnika.
Prek glavne enote
Namesto tipk M/m uporabite nastavitveno
kolesce za nastavitev glasnosti in namesto tipk
</, ali tipke (ENTER) nastavitveno kolesce
za nastavitev glasnosti.
35
Npr. nastavitev razmerja slike na »4:3 PAN
SCAN«.
Nastavitve
Prek dveh nastavitvenih menijev lahko nastavite
številne različne nastavitve.
• Vizualni nastavitveni meni (Visual Setup)
(stran 36)
Omogoča nastavitev vizualnih možnostih
(prek zaslona)
• Meni sistemskih nastavitev (System
Setup) (stran 40)
Omogoča nastavitev sistemskih možnostih
(prek glavne enote)
1
Prikaže se vizualni nastavitveni meni.
LANGUAGE SETUP
MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
2
Vizualni nastavitveni meni
Meni vsebuje naslednje kategorije.
3
ENTER
ZXZ
PL
O
16:9
WALLPAPER 1
S pomočjo tipk M/m izberite
»MONITOR TYPE« in potem pritisnite
tipko (ENTER).
Prikažejo se nastavitvene možnosti.
DISPLAY SETUP
MONITOR TYPE :
WALLPAPER :
Osnovno delovanje vizualnega menija
M/m
S pomočjo tipk M/m izberite
(DISPLAY SETUP) in potem pritisnite
tipko (ENTER).
DISPLAY SETUP
MONITOR TYPE :
WALLPAPER :
DISPLAY SETUP
Prilagoditev nastavitev priključenega
zaslona.
VISUAL
SETUP
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
Prikaže se meni za nastavitve zaslona.
LANGUAGE SETUP (stran 37)
Nastavitev jezika podnapisov, menija.
CUSTOM SETUP (38)
Nastavitve predvajanja diska.
AUDIO SETUP (stran 39)
Prilagoditev zvočnih nastavitev glede na
disk.
RESET (stran 39)
Ponastavitev vseh nastavitev.
Ko je enota izklopljena, pritisnite
tipko (VISUAL SETUP).
4
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
S pomočjo tipk M/m izberite »4:3
PAN SCAN« in potem pritisnite tipko
(ENTER).
Nastavitve so končane.
Nastavitve lahko izvedete po naslednjem postopku.
36
Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite tipko O.
Za izklop menija pritisnite tipko
(VISUAL SETUP).
Nastavitev jezika za menije ali zvočni zapis (Language Setup)
Izberite (LANGUAGE SETUP) in potem s pomočjo tipk M/m izberite želeno možnost menija in nastavitev spodaj in pritisnite tipko (ENTER). Več informacij o postopku najdete na strani 36.
Možnost
Namen
MENU
Spreminjanje jezika menijev.
AUDIO
Spreminjanje jezika zvočnega zapisa.
SUBTITLE
Spreminjanje jezika podnapisov posnetega na disku.
Nastavitve zaslona (Display Setup)
Izberite (Display Setup) in potem s pomočjo tipk M/m izberite želeno možnost menija in nastavitev
spodaj in pritisnite tipko (ENTER). Več informacij o postopku najdete na strani 36 »Osnovno
delovanje vizualnega nastavitvenega menija«. Znak »z« prikazuje tovarniško nastavitev.
Možnost
MONITOR TYPE
Izbor razmerja slike, ki ustreza
priključenemu zaslonu.
WALLPAPER
Nastavitev
Namen
16:9 (z)
Široki način. To možnost izberite
kadar uporabljate ustrezen
širokozaslonski zaslon ali zaslon, ki
omogoča prikazovanje široke slike
(wide mode).
4:3 LETTER BOX
Prikaže široko sliko s črnim zgornjim
in spodnjim robom.
Ta način izberite kadar uporabljate
zaslon z razmerjem slike 4:3.
4:3 PAN SCAN
Prikazuje široko sliko na celotnem
zaslonu, vendar samodejno odreže
dele slike, ki se ne prilegajo zaslonu.
Ta način izberite kadar uporabljate
zaslon z razmerjem slike 4:3
WALLPAPER 1 (z), 2, 3
Nastavitev designa zaslona.
37
Uporabniške nastavitve (Custom Setup)
Izberite (Custom Setup) in potem s pomočjo tipk M/m izberite želeno možnost menija in nastavitev
spodaj in pritisnite tipko (ENTER). Več informacij o postopku najdete na strani 36. Podrobnejše informacije najdete na posameznih navedenih straneh. Znak »z« prikazuje tovarniško nastavitev.
Možnost
Nastavitev
OFF t (z)
PARENTAL CONTROL
*1
(stran 26)
ON t
Nastavitev omejitev pri predvajanju
določenih diskov ali scen.
PLAYER t
Namen
Izklop starševskega nadzora.
Vklop starševskega nadzora.
Nastavitev standarda omejitve in
nivoja.
PASSWORD t
Nastavitev novega 4-mestnega gesla.
DivX VOD
Prikaz registracijske kode za enoto.
Več informacij lahko najdete na
spletni strani http://www.divx.
com/vod
Done
Izklop prikaza.
SLIDE SHOW TIME
(Čas diaprojekcije)
5 sec. (z), 10 sec.,
20 sec., 40 sec., 60 sec.
Nastavitev intervala za diaprojecijo.
FIXED
Izklop diaprojekcije
ON (z)
Shranjevanje nadaljevanja predvajanja za do 5 diskov Nastavitve
ostanejo v spominu tudi, če izberete
»OFF«.
OFF
Nadaljevanje predvajanja se ne
shranijo.
Nadaljevanje predvajanja je na voljo
samo za trenutni disk v enoti.
PLAY LIST PLAY
Samo za DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW v VR načinu.
ORIGINAL (z)
Predvajanje originalno posnetih n.
PLAY LIST
Predvajanje seznama predvajanja.
PICTURE EQ (page 25)
AUTO (z)
Spreminjanje možnosti, odvisno od
tega ali je luč prižgana ali ne. (Na
voljo samo, če je priključen kabel za
nastavitev osvetlitve).
LIGHT OFF
Prikaže možnosti za uporabo podnevi.
LIGHT ON
Prikaže možnosti za uporabo ponoči.
MULTI-DISC RESUME
*2
(Nadaljevanje predvajanja)
(Prilagoditev kakovosti slike)
*1 Vključno z DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v VR načinu.
*2 Samo DVD VIDEO.
Opomba
Če je vklopljena funckija starševski nadzor, nadaljevanje prevajanja ne deluje. V tem primeru se, ko
vstavite disk predvajanje prične od začetka.
38
Avdio nastavitve (Avdio Setup)
Izberite (Audio Setup) in potem s pomočjo tipk M/m izberite želeno možnost menija in nastavitev
spodaj in pritisnite tipko (ENTER). Več informacij o postopku najdete na strani 36 »Osnovno
delovanje vizualnega nastavitvenega menija«. Znak »z« prikazuje tovarniško nastavitev.
Možnost
Nastavitev
Namen
SUPER AUDIO CD MODE
(stran 32)
Izbor kakovosti zvoka za predvajanje Super Audio CD diska.
HQ (z)
Visoko kakovosten zvok.
STD
Standardna kakovost zvoka.
SUPER AUDIO CD LAYER
(stran 31)
Izbor sloja (območja) za predvajanje Super Audio CD diska.
2CH (z)
Predvajanje 2-kanalnega območja
(stereo) Super Audio CD sloja.
CD
Predvajanje CD sloja (če je na voljo)
STANDARD (z)
AUDIO DRC
*
Ta nastavitev omogoča čistejši zvok,
WIDE RANGE
kadar predvajate DVD-je pri nižji
stopnji glasnosti. Deluje samo pri
DVD-jih, ki podpirajo to možnost.
Običajna nastavitev
Ustvari občutek, ki je bližje občutku
predstave v živo.
* Vključno z DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v VR načinu.
Ponastavitev vseh nastavitev (Reset)
Vse nastavitve (vključno s starševskim nadzorom) v vizualnem nastavitvenem meniju lahko ponovno
ponastavite.
Izberite (Reset), potem s pomočjo tipk M/m izberite »YES« in (ENTER).
Več informacij o postopku najdete na strani 36 »Osnovno delovanje vizualnega nastavitvenega menija«.
Opomba
Med postopkom ponastavitve ne smete izklopiti enote, ker postopek traja nekaj sekund.
39
Sistemske nastavitve
Meni sistemskih nastavitev vsebuje naslednje
kategorije.
• SET: splošne nastavitve (stran 41)
• DSPL: Nastavitve zaslona (stran 41)
• R/M: Nastavitve sprejema (stran 2)
• SOUND: Zvočne nastavitve (stran 42)
Možnosti menija lahko nastavite po naslednjem
postopku.
Npr. Nastavitev demo prikaza.
1
2
Osnovno delovanje sistemskih
nastavitev
3
SYSTEM
SETUP
ENTER
M/m
ZXZ
PL
Ko je enota izklopljena, pritisnite
tipko (SYSTEM SETUP).
Na glavni enoti se prikaže znak za sistemske
nastavitve.
S pomočjo tipk M/m izberite DEMO
in potem pritisnite tipko (ENTER).
Prikaže se posamezne nastavitve.
S pomočjo tipk M/m izberite »ON« ali
»OFF« in potem pritisnite tipko
(ENTER).
Nastavitev je končana.
Za izklop menija sistemskih nastavitev pritisnite
tipko (SYSTEM SETUP).
Prek glavne enote
Za izbor in potrditev nastavitve uporabite
nastavitveno kolesce za nastavitev glasnosti.
40
Podrobnejše informacije najdete na posameznih navedenih straneh.
Znak »z« prikazuje tovarniško nastavitev.
SET (Splošne nastavitve)
Možnost
Nastavitev
Namen
CLOCK ADJ
(Nastavitev ure) (stran 43)
–
–
CT
(Clock Time)
(str. 33, 34).
ON
Vklop CT funkcije.
OFF (z)
Izklop CT funkcije.
BEEP
ON (z)
Vklop opozorilnega zvoka.
OFF
Izklop opozorilnega zvoka.
RM
(Vrtljivi upravljalnik)
Za spremembo smeri upravljanja vrtljivega upravljalnika.
NORM (z)
Običajna nastavitev
REV
Za uporabo upravljalnika s
tovarniškim položajem.
A.OFF
(Auto Off)
Samodejni izklop enote po
določenem času.
NO (z)
Izklop funkcije samodejnega
izklopa.
30S, 30M, 60M
Izbor želenega časa.
Nastavitev
Namen
SA (z)
Prikaz premikajočih se
vzorcev in spektr. analizatorja
ON
Prikaz premikajočih vzorcev.
OFF
Izklop načina Motion
Display.
ON (z)
Vklop demo prikaza.
OFF
Izklop demo prikaza.
ON
Vklop zatemnitve.
OFF (z)
Izklop zatemnitve.
Status enote
Katerikoli status.
DSPL (Zaslon)
Možnost
M.DSPL
(Motion Display)
Izberete lahko način Motion
Display
DEMO
(Demo prikaz)
DIM
(Zatemnitev) Za spremembo
osvetlitve prikaza
ON (z)
A.SCRL (Auto Scroll)
Za samodejno potovanje daljših
postavk prek prikazovalnika, ko OFF
zamenjate skupino/posnetek.
Status enote
Med predvajanjem/
radijskim sprejemom
Izklopljena enota.
Katerikoli status.
Potovanje napisa.
Brez potovanja napisa.
Med predvajanjem.
41
R/M (Način sprejema)
Možnost
LOCAL
(Local Seek Mode)
Nastavitev
Namen
ON
Samo iskanje postaj z
močnejšim signalom.
Status enote
Med radijskim
sprejemom.
OFF (z)
Iskanje postaj z sprejemom.
MONO
Za izboljšanje FM sprejema
izberite način mono.
ON
Poslušanje stereo programov
v mono načinu.
OFF (z)
Poslušanje stereo programov
v stereo načinu.
REG
(Regional) (stran 34)
ON (z)
Poslušanje enega
regionalnega programa.
OFF
Izklop ob zapustitvi območja
sprejema programa.
–
–
Med radijskim
sprejemom.
Nastavitev
Namen
Status enote
EQ7 TUNE (stran 35)
–
–
HPF
(High Pass Filter)
Izbiro frekvence rezanja za
zadnji/sprednji zvočnik.
OFF (z)
Brez rezanja frekvence.
80HZ, 120HZ
Izbor frekvence.
AUX-LVL
(AUX nivo) (stran 24)
(–6 ~ +18 dB)
z: 0
Izbor nivoja.
DVD-LVL
(DVD nivo) (stran 24)
(–10 ~ +10 dB) Izbor nivoja.
z: ADJST OFF
DISC.LAYER
(stran 31)
Izbor sloja predvajanja
(območja) Super Audio CD
diska.
2CH (z)
Predvajanje 2-kanalnega 8
(stereo) območja SACD diska.
CD
Predvajanje CD sloja (če je
na voljo)
SA-CD MOD
(stran 32)
Izbor kakovosti zvoka za Super
Audio CD diske.
HQ (z)
Visoka kakovost zvoka.
STD
Standardna kakovost zvoka.
BTM
(Best Tuning Memory)
Med FM
sprejemom.
SOUND (zvok)
Možnost
Med predvajanjem*/radijskim
sprejemom
Med AUX
predvajanjem.
Med predvajanjem
diska.
Izklopljena
naprava.
* Ni na voljo v načinu karaoke ali ko je nastavitev »SA-CD MOD« nastavljena na »HQ«.
42
Uporaba dodatne opreme
Dodatna avdio naprava
Nastavitev ure
SYSTEM
SETUP
</M/m/,
ENTER
DSPL
ZXZ
PL
SYSTEM
SETUP
ENTER
M/m
ZX Z
Ura uporablja 24-urni digitalni prikaz.
1
Pritisnite tipko (SYSTEM SETUP).
2
Prikaže se meni sistemskih nastavitev.
S pomočjo tipk M/m izberite »CLOCK
ADJ« in potem pritisnite tipko
(ENTER).
Utripati prične prikaz za uro.
PL
SRC
Dodatno prenosljivo avdio napravo priključite na
AUX vhodni priključek (stereo mini priključek)
enote, enostavno izberite ustrezen vir in glasbo
lahko predvajate prek zvočnikov avtomobila.
Prilagodite lahko tudi nivo glasnosti.
Priključitev prenosne avdio naprave
1 Izklopite prenosno avdio napravo.
2 Zmanjšajte glasnost enote.
3 Prenosno avdio napravo priključite na enoto.
3
4
S pomočjo tipk M/mnastavite uro in
minute.
Digitalni prikaz lahko premikate s pomočjo
tipk </,.
Pritisnite tipko (ENTER).
Nastavitev je končana.
AUX
AUX
Če želite med predvajanjem/sprejemanjem prikazati uro, večkrat pritisnite tipko DSPL.
Prek glavne enote
Namesto tipkM/m, </, ali tipke (ENTER)
uporabite nastavitveno kolesce za nastavitev
glasnosti.
Priključni kabel*
(ni priložen)
* Prepričajte se, da uporabljate ustrezen vtič.
43
Nastavitev nivoja glasnosti
Nivo glasnosti za posamezno priključeno avdio
napravo nastavite pred predvajanjem.
1 Zmanjšajte glasnost enote.
2 Večkrat pritisnite tipko SRC, dokler se na glavni
enoti ne prikaže »AUX«.
Prikaže se »AUX FRONT IN«.
3 Pričnete s predvajanjem prenosljive avdio
naprave z nastavljeno glasnostjo.
4 Na enoti nastavite običajno glasnost.
5 Pritisnite tipko (SYSTEM SETUP).
6 S pomočjo tipk M/m izberite »AUX-LVL« in
potem pritisnite tipko (ENTER).
7 S pomočjo tipk M/m nastavite vhodni nivo.
Vhodni nivo lahko nastavite po posameznih
korakih med -6 do +18.
8 Pritisnite tipko (ENTER).
Nastavitev je končana.
CD izmenjevalnik
ENTER
M/m
ZX Z
PL
MODE
SRC
Izbor izmenjevalnika
1 Večkrat pritisnite tipko (SRC), dokler se ne
prikaže »CDC«.
2 Večkrat pritisnite tipko (MODE), dokler se ne
prikaže želeni izmenjevalnik.
Številka enote
Prek glavne enote
Namesto tipke (SRC) uporabite (SOURCE) in
namesto tipk M/m uporabite nastavitveno kolesce
za nastavitev glasnosti.
Številka diska
Prek glavne enote
Namesto tipke (SRC) uporabite tipko
(SOURCE).
Preskakovanje albumov in diskov
1 Med predvajanjem pritisnite M/m.
Če želite preskočiti Pritisnite na M/m
album
Pritisnite in sprostite
(zadržite za trenutek).
več albumov
Pritisnite v roku 2
sekund od prve sprostitve tipke.
disk
Večkrat pritisnite.
več diskov
Pritisnite nato v roku 2
sekund ponovno pritisnite in držite.
Prek glavne enote
Namesto tipk M/m uporabite tipki (3)/(4)
(ALBUM –/+).
44
Ponavljajoče predvajanje in
predvajanje v naključnem zaporedju
REP SHUF
1 Med predvajanjem pritiskajte na tipko (1) (REP)
ali (2), dokler se ne prikaže želena nastavitev.
Izberite
Za
REP-DISC*
Ponovitev predvajanja diska.
SHUFCHANGER*
Predvajanje diska v izmenjalniku po naključnem
zaporedju.
• VOL
Uporabite tipki za uravnavanje glasnosti (VOL)
+/- ali nastavitveno kolesce za nastavitev
glasnosti.
• SEEK/AMS
Uporabite tipki (SEEK) +/– na glavni enoti
ali tipki .m/M> na ploščatem
upravljalniku.
Sprememba smeri izvajanja operacij
Tovarniško nastavljena smer izvajanja operacij je
prikazana na spodnji sliki.
zviševanje
znižanje
Če morate vrtljivi upravljalnik namestiti na desno
stran volana, lahko smer izvajanja obrnete.
*1 Če je priključenih en ali več CD/MD
menjalnikov.
Za vrnitev na običajno predvajanje izberite »REPOFF« ali »SHUF-OFF«.
1 Med potiskanjem stikala VOL , pritisnite in
držite tipko (SOUND).
Vrtljivi upravljalnik RM-X4S
Pritrditev nalepke
Najprej namestite nalepke na vrtljivi upravljalnik
glede na njegov položaj.
DSPL
MODE
SOUND
SOUND
MODE
DSPL
Posamezen tipke
Z ustreznimi tipkami na vrtljivem upravljalniku
lahko upravljate iste funkcije kot s tipkami na
enoti ali na ploščatem daljinskem upravljalniku.
ATT
SOUND
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Naslednje tipke na vrtljivem upravljalniku od
enote ali ploščatega daljinskega upravljalnika
zahtevajo upravljanje drugih funkcij.
• PRESET/DISC
Za izbiro prednastavljenih postaj ali upravljanje
CD-ja, uporabite tipki (3)/(4) (ALBM -/+)
na glavni enoti ali tipki M/m na ploščatem
upravljalniku.
45
Dodatne informacije
Varnostna opozorila
• V primeru, da ste avto parkirali na neposredni
sončni svetlobi, počakajte da se naprava ohladi,
preden pričnete z uporabo.
• Če je vaše vozilo opremljeno z električno
anteno, se bo ta med delovanjem samodejno
raztegnila.
Vlaga ali kondenz
V deževnem vremenu in v zelo vlažnem okolju
se lahko na lečah in v notranjosti zaslona ustvari
kondenzirana vlaga. V tem primeru naprava ne
bo pravilno delovala. Iz naprave odstranite disk
in počakajte približno eno uro, da kondenzirana
vlaga izhlapi.
Ohranjanje visoke kakovosti zvoka
Pazite da v napravo ali na disk ne polijete
tekočin.
Opombe v zvezi z diski
• Da bi lahko uživali ob kar najboljšem možnem
zvoku, prijemajte disk ob robovih. Ne dotikajte
se površine, da ga ne bi umazali.
• Ko diska ne uporabljate, ga hranite v ovitku.
• Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, na primer cevem
za vroč zrak. Ne puščajte jih v avtomobilu,
parkiranem na soncu, saj temperatura v njem
lahko močno naraste.
• Na disk ne lepite papirja ali nalepk.Ne
uporabljajte rabljenih ali izposojenih diskov z
ostanki lepila na površini. Če uporabljate take
diske, lahko ostanek lepila prepreči njihovo
vrtenje ter povzroči okvaro pri delovanju
naprave oziroma uniči disk.
• Disk pred predvajanjem obrišite
s čistilno krpo. Brišite od sredine
proti robu. Ne uporabljajte topil,
kot sta bencin ali razredčilo,
čistil in antistatičnih razpršil,
primernih za analogne plošče.
Opomba predvajanju DVD in VCD
diskov
Proizvajalci programske opreme lahko
namenoma nastavijo nekatere funkcije predvajanja DVD-jev in VCD-jev. Naprava se prilagaja
tem funkcijam, tako da se lahko zgodi, da
nekatere funkcije predvajanja ne bodo dostopne.
Za podrobnosti si oglejte navodila na DVD-jih in
VCD-jih.
Opombe o podatkovnih CD in DVD
diskih
• Nekateri podatkovni CD/DVD (odvisno od
opreme, ki je bila uporabljena pri snemanju
diska) ni mogoče predvajati na tej enoti.
• Nekateri diski morajo biti zaključeni (stran 46).
• Enota je združljiva z naslednjimi standardi.
Za podatkovne CD diske.
– ISO 9660 nivo 1/nivo 2 format, Joliet/Romeo
v razširjeni obliki.
Za podatkovne DVD diske
– UDF Bridge format (kombinacija med UDF
in ISO 9660)
• Največje število:
– Map (albumov): 256 (vključno z izvornimi in
praznimi mapami)
– Datoteke (posnetki/slike/video) in mape na
disku: 2.000 (če mape/datoteke vsebujejo
veliko znakov je lahko številka manjša od
2.000)
– Prikazani znaki za ime mape/datoteke: 64
(Joliet/Romeo).
Opombe o finalizaciji diskov
• Ne uporabljajte diskov, na katerih se nahajajo
nalepke. S tem bi se utegnile pojaviti naslednje
težave:
– Diska ni mogoče odstraniti (ker se je nalepka
odlepila in ovira mehanizem za izmet diska)
– Zvočnih podatkov ni mogoče pravilno brati
(predvajanje preskakuje ali ne deluje), ker se
je nalepka zaradi toplote skrčila ali je
povzročila ukrivitev diska.
• Diskov nenavadnih oblik (v obliki srca,
osmerokotnika, ipd.) ni mogoče predvajati na
tej enoti. Če bi to poskušali, bi utegnili enoto
poškodovati. Takih diskov ne uporabljajte.
46
Za predvajanje prek enote morajo biti zaključeni
naslednji diski.
• DVD-R/DVD-R DL (v video mode načinu/VR
načinu)
• DVD-RW v video načinu
• DVD+R/DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Brez zaključitve je mogoče predvajati naslednje
diske.
• DVD+RW - samodejno zaključeni
• DVD-RW v VR načinu - zaključitev ni potrebna
Več informacij o tem najdete v navodilih za
uporabo posameznega diska.
Multi Session CD/Multi Border DVD
diski
Enota lahko predvaja več sejne CD/DVD diske
pod naslednjimi pogoji. Seja mora biti zaključena
in disk mora biti finaliziran.
• Če je v prvi seji posnet CD-DA (Compact Disc
Digital Audio):
Enota prepozna disk kot CD-DA in predvaja se
samo CD-DA prva seja, tudi v primeru, da je v
drugi seji posnet katerikoli drugi format 8npr.
MP3.
• Če je CD-DA posnet v katerikoli drugi seji:
Enota prepozna kot podatkovni CD ali DVD in
preskočijo se vse CD-DA seje.
• Če je posneta MP3/WMA/JPEG/DivX
datoteka:
Predvajajo se samo seje, ki vsebujejo izbrani tip
datoteke (avdio/video/slikovne datoteke)* (CDDA ali drugi podatki iz drugih sej se preskočijo).
* Več informacij o izboru tipa diska najdete na
strani 30.
Avtorske pravice
Ta izdelek vsebuje tehnologijo za zaščito
avtorskih pravic, ki je zaščitena s patenti v ZDA,
intelektualnimi pravicami podjetja Macrovision Corporation in drugimi. Za uporabo te
tehnologije potrebujete dovoljenje podjetja Macrovision Corporation. Ta pravica velja za domačo
in omejeno uporabo, razen s posebnim dovoljenjem podjetja Macrovision Corporation. Povratni
inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
Opomba o dvojnih diskih
Dvojni diski so dvostranski diski na eni strani
z DVD posnetim materialom in na drugi strani
digitalni avdio materialom. Ker stran z avdio
materialom ni v skladu z CD (Compact Disk)
standardom, predvajanje na tej enoti ni zagotovljeno.
Vrstni red MP3/WMA/JPEG/DivX®
datotek
MP3/WMA/
JPEG/DviX
Mapa (album)
O MP3 datotekah
• MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je standardna
tehnologija in format za stiskanje zvočnega
zapisa. Datoteko lahko stisnemo na približno
desetino izvirne velikosti.
• ID3 različice 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 in 2.4 se nanašajo
samo na MP3. ID3 ima 15/30 znakov (1.0 in
1.1) ali 63/126 znakov (2.2, 2.3 in 2.4).
• Pri poimenovanju MP3 datotek se prepričajte,
da dodate končnico ».mp3«.
• Če predvajate MP3 s hitrim prenosom podatkov,
npr. 320 kb/s, utegne zvok prekinjati.
• Med predvajanjem MP3 datoteke z VBR
(spremenljivo hitrostjo prenosa podatkov)
ali med hitrim pomikanjem naprej/nazaj, se
pretekli čas predvajanja morda ne bo točno
prikazal.
O WMA datotekah
• WMA je krajšava za Windows Media Audio
in je kompresijski format za glasbene datoteke.
Avdio CD podatke lahko kompresira na 1/22*
originalne velikosti.
• WMA ima lahko do 63 znakov.
• Pri poimenovanju WMA datoteke se prepričajte,
da dodate končnico«.wma«.
• Med predvajanjem WMA datoteke z VBR
(spremenljivo hitrostjo prenosa podatkov)
ali med hitrim pomikanjem naprej/nazaj, se
pretekli čas predvajanja morda ne bo točno
prikazal.
* Samo za 64 kbps.
O JPEG datotekah
• JPEG je krajšava za Joint Photographic Experts
Group in je kompresijski format za slikovne
datoteke. Slikovne datoteke lahko kompresira od
1/10 do 1/100 originalne velikosti.
• Pri poimenovanju JPEG datoteke se prepričajte,
da dodate končnico«.jpeg«.
O DviX® datotekah
DviX je krajšava za Digital Video Express in je
kompresijski format za digitalne video datoteke,
ki ga je razvilo podjetje DivX Inc.
MP3/WMA/
JPEG/DviX
datoteka
(posnetek,
slika, video)
47
Čiščenje kontaktov
Vzdrževanje
Zamenjava litijeve baterije v ploščatem
daljinskem upravljalniku
Pri normalnih pogojih je trajanje baterije
približno 1 leto. (Čas je lahko tudi krajši, odvisno
od pogojev uporabe)
Ko baterija oslabi, se zmanjša doseg daljinskega
upravljalnika.
Zamenjajte baterijo z novo CR2025 litijevo
baterijo. Uporaba druge baterije bi utegnila
povzročiti požar ali eksplozijo.
+ stran navzgor
c
Opombe o litijevi bateriji
• Baterijo hranite izven dosega otrok. Če
se baterijo pogoltne, nemudoma pokličite
zdravnika.
• Za dober stik obrišite baterijo s suho krpo.
• Pravilno vstavite baterijo.
• Ne prijemajte baterije s kovinsko pinceto ali
kleščami, ker lahko pride do kratkega stika.
Opozorilo
Zaradi nepravilne uporabe lahko baterija
eksplodira.
Ne polnite, ne razstavljajte baterije in ne
izpostavljajte baterije ognju.
Zamenjava varovalke
Pri zamenjavi varovalke se
prepričajte, ali ste uporabili
varovalko z istim amperskim
številom, kot je označeno na
stari varovalki. Če varovalka
pregori, preverite povezave
in jo nato zamenjajte. Če po
zamenjavi vnovič pregori, je
prišlo do motnje v delovanju
naprave. V tem primeru se
posvetujte s pooblaščenim
servisom Sony.
48
Vzrok motenj v delovanju naprave so lahko
umazani kontakti med napravo in prednjo ploščo.
Da bi to preprečili, odprite sprednjo ploščo
(stran 13) in z vatirano palčko, namočeno v
alkohol, očistite kontakte. Pri tem ne pritiskajte
premočno, saj se kontakti lahko poškodujejo.
glavna enota
zadnja stran
sprednje plošče
Opombi
• Zaradi varnostnih razlogov pred čiščenjem
kontaktov ugasnite motor in odstranite ključ iz
ključavnice za zagon motorja.
• Kontaktov se nikoli ne dotikajte s prsti ali
kovinskimi predmeti.
Odstranitev naprave
1 Odstranite zaščitni okvir.
1 Odstranite sprednjo ploščo (stran 13).
2 Oba ključa za odstranitev hkrati pritrdite v
zaščitni okvir.
Pravilno obrnite
ključ za odstranitev.
3 Povlecite za ključa in odstranite zaščitni
okvir.
varovalka (10 A)
2
Odstranite napravo
1 Oba ključa vstavite, dokler ne klikneta.
Kavelj naj bo
obrnjen navznoter.
MW/LW
Razpon
MW: 531-1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenski priključek: priključek za zunanjo anteno
Medfrekvenca: 10.7 MHz/450 KHz
Občutljivost: MW: 30 μV, LW: 40 μV
Ojačevalnik
2 Potegnite za ključa, da sprostite enoto.
Izhodi:
izhodi za zvočnike (priključki sure seal)
Upornost zvočnikov: 4-8 ohmov
Največja izhodna moč: 52 W x 4 (pri 4 ohmih)
Splošno
3 Izvlecite enoto iz ohišja.
Tehnični podatki
Sistem
Laser: Polprevodni laser
Format signala: PAL
DVD/CD predvajalnik
Razmerje signal/šum: 102 dB
Frekvenčni odziv: 10 – 20.000 Hz
Odstopanja zaradi vrtenja: Pod izmerljivo
vrednostjo
Harmonično popačenje: 0,01 %
Radijski sprejemnik
FM
Razpon: 87,5 –108,0 MHz
Antenski terminal: priključek za zunanjo anteno
Medfrekvenca: 10.7 MHz/450kHz
Občutljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Razmerje med signalom in motnjami:
67 dB (stereo)
69 dB (mono)
Harmonično popačenje pri 1 kHz:
0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Ločljivost: 35 dB pri 1 kHz
Frekvenčni odziv: 30-15.000 Hz
Izhodi
Sprednji avdio/video izhodni priključki
Zadnji avdio (Z x Z)/video izhodni priključki
Zadnji avdio izhodni priključek
Izhodni priključek za nizkotonec (mono)
Optični digitalni izhodni priključek
Kontrolni priključek za električno anteno
Kontrolni priključek za dodatni ojačevalnik
Vhodi
Kontrolni priključek za nadzor telefona ATT
Priključek za nadzor osvetlitve
BUS nadzorni vhodni priključek
BUS avdio vhod/priključek AUX IN
Priključek za upravljanje ročne zavore
Vhodni priključek za daljinski upravljalnik
Antenski priključek
Napajanje
12 V DC akumulator (negativna masa)
Mere
okrog 178 x 50 x 182 mm (š/v/g)
Mere za vgradnjo
okrog 182 x 53 x 161 mm (š/v/g)
Masa
okrog 1,4kg
Priloženi dodatki
ploščati daljinski upravljalnik RM-X703
deli za namestitev in priključitev (1 komplet)
škatlica za sprednjo ploščo (1)
Dodatna oprema
Vrtljivi daljinski upravljalnik RM-X4S
BUS kabel (z RCA priključkom):
RC-61 (1m), RC-62 (2m)
CD izmenjevalnik (10 diskov): CDX-757MX
CD izmenjevalnik (6 diskov): CDX-T70MX,
CDX-T69
Izbirnik izvora: XA-C40
Izbirnik AUX-IN: XA-300
Adapter za iPod enoto:XA-110IP
49
Lahko se zgodi, da vaš prodajalec ne bo imel na
voljo vso našteto dodatno opremo. O dodatnih
informacija se posvetujte z vašim prodajalce.
MPEG Layer-3 avdio tehnologija kodiranja je patentirana iz strani Fraunhofer IIS in Thompson.
DviX in DviX logotipi so blagovna znamka podjetja DviX, Inc. In se uporablja pod licenco.
Opomba
Te naprave ne morete priključiti na digitalni
predojačevalnik ali izravnalnik, ki je združljiv s
Sonyjevim sistemom BUS.
Pridržujemo si pravico do spremembe zasnove in
specifikacij brez predhodnega obvestila.
Odpravljanje težav
Pri reševanju težav z napravo si lahko pomagate s
spodnjo razpredelnico.
Preden pričnete reševati težave s pomočjo
spodnje razpredelnice, preverite vse povezave in
navodila za delovanje in upravljanje z napravo.
Splošno
Napajanje ne deluje.
• Preverite povezave. Če je vse v redu, preverite
varovalko.
• Če je enota izklopljena in prikaz izgine, je
ni mogoče upravljati s ploščatim daljinskim
upravljalnikom.
t Vklopite enoto.
Električne antene ni mogoče raztegniti.
Električna antena nima releja.
Ni opozorilnega zvoka.
• Opozorilni zvok je izklopljen (stran 41).
• Priključen je dodatni ojačevalnik in ne
uporabljate vgrajenega ojačevalnika.
Vsebina pomnilnika je izbrisana.
• Pritisnili ste tipko RESET.
t Ponovno izvedite nastavitve.
• Prišlo je do prekinitve električnega napajanja ali
napajanja brez baterije.
• Napajalni kabel ni pravilno priključen.
Shranjene postaje in ura se izbrišejo.
Varovalka je pregorela.
Ob spremembi položaja ključa za vžig je
slišati šum.
Kabli niso pravilno priključeni z avtomobilskim
električnim priključkom za dodatno opremo.
Prikaz izgine / se ne prikaže na prikazovalniku.
50
• Funkcija »Dimmer« je nastavljena na »DIMON« (stran 41).
• Prikaz izgine, če pritisnete in držite tipko OFF.
t Pritisnite in držite tipko OFF, dokler se
prikaz ne prikaže ponovno.
• Priključki so umazani (str. 48).
Funkcija samodejnega izklopa (Auto Off) ne
deluje.
Enota je vklopljena. Funkcija samodejnega izklopa
deluje, ko napravo najprej izklopite.
t Izklopite napravo.
Ploščati daljinski upravljalnik ne deluje.
Prepričajte se, da ste pred uporabo odstranili
zaščitno folijo (stran 12).
Slika
Na zaslonu ni slike ali pa je popačena (šum).
• Povezava ni bila pravilno izvedena.
• Preverite povezavo do povezane opreme in
nastavite stikalo za nastavljanje vhoda v položaj,
ki odgovarja tej napravi.
• Disk je umazan, poškodovan ali propadel.
• Naprava je nameščena pod kotom, ki presega
45°.
• Naprava ni nameščena na stabilnem mestu v
avtomobilu.
• Zaslon je priključen na izhod FRONT
AUDIO/VIDEO OUT, svetlo zelen kabel ni
povezan z zasilno zavoro ali pa je zasilna zavora
popuščena.
Slika se ne prilagaja zaslonu.
Razmerje slike na DVD disku je stalno.
Zvok
Ni zvoka/zvok preskakuje/zvok je popačen
• Povezava ni bila pravilno izvedena.
• Preverite povezavo do povezane opreme in
nastavite stikalo za nastavljanje vhoda v položaj,
ki odgovarja tej napravi.
• Disk je umazan, poškodovan ali propadel.
• Naprava je nameščena pod kotom, ki presega
45°.
• Naprava ni nameščena na stabilnem mestu v
avtomobilu.
• Frekvenca vzorčenja za datoteko MP3 ni 16,
22.05, 24, 32, 44,1 kHz ali 48 kHz.
• Hitrost prenosa podatkov za datoteke MP3 ni 8
do 384 kb/s.
• Hitrost prenosa podatkov za datoteke WMA ni
32 do 384 kb/s.
• Predvajanje je začasno ustavljeno ali v načinu
iskanja nazaj/naprej.
• Nastavitve za izhode so napačne.
• Nivo DVD izhoda je prenizek (stran 24).
• Glasnost je prenizka.
• Vklopljena je funkcija ATT.
• Nastavitev razmerja »spredaj-zadaj« (FAD) ni
nastavljena na sistem 2 zvočnikov.
• CD izmenjevalnik ni združljiv s formatom diska
(MP3/WMA).
t Datoteke predvajajte prek enote.
• Nezdružljiv format (npr. DTS)
t Preverite, če enota podpira ta format
(stran 6)
V zvoku je veliko šuma
• Poskušajte napeljati kable čimbolj ločeno med
seboj.
• Pri predvajanju Super Audio CD in če je
nastavitev »SUPER AUDIO CD MODE«/«SACD MOD« nastavljena na HQ namesto na
»STD«. (stran 39, 42).
Predvajanje diskov
Diska ni mogoče vstaviti
• V napravi je že disk.
• Kontaktna ključavnica je v položaju OFF (brez
kontakta).
Predvajanje se ne prične
• Disk je narobe obrnjen.
- Obrnite disk tako, da bo stran s podatki na
spodnji strani.
• Vstavljen je neustrezen disk.
• Vstavljen DVD ima neustrezno področno kodo.
• Disk ni zaključen (stran 46).
• Format diska in različica datotek nista združljiva
z enoto (stran 6, 46).
• Pritisnite tipko Z in odstranite disk.
Datotek MP3/WMA/JPEG/DviX ni mogoče
predvajati.
• Snemanje ni bilo izvedeno v formatu ISO9660
level 1 ali level 2, ali po razširjenih formatih
Joliet in Romeo (stran 46).
• Datoteke nimajo ustrezne končnice.
• Datoteke niso shranjene v formatu MP3/WMA/
JPEG/DviX.
• Če disk vsebuje različne formate datotek, je
mogoče predvajati samo izbrani tip datoteke
(avdio/video/slikovne datoteke).
t S pomočjo seznama izberite ustrezni tip
datoteke (stran 30).
Datoteke MP3/WMA/JPEG/DviX potrebujejo
več časa preden se pričnejo predvajati kot
druge datoteke.
Naslednji diski potrebujejo več časa za začetek
predvajanja:
– disk, posnet z zapleteno strukturo,
– disk, posnet v Multi Session,
– disk, na katerega je mogoče dodati podatke.
Predvajanje diska se ne začne na začetku.
Omogočena je nastavitev nadaljevanje predvajanja (stran 38).
Nekaterih funkcij ni mogoče izvajati.
Na nekaterih diskih ne boste mogli izvajati
operacij kot so zaustavitev predvajanja (Stop),
iskanje (Search), počasno predvajanje (slowmotion play) ali ponavljanje predvajanja (Repeat
play). Za podrobnosti si oglejte disku priložena
navodila.
Ni mogoče spremeniti jezike zvočnega
zapisa, jezika podnapisov ali zornega kota
kamere.
• Namesto neposrednega izbiranja prek
daljinskega upravljalnika, uporabite DVD meni
(stran 15).
• Na DVD disku ni na voljo različnih jezikov
zvočnega zapisa, jezikov podnapisov ali zornih
kotov kamere.
• DVD disk ne omogoča sprememb nastavitev.
Prikazi na zaslonu se ne premikajo.
• Pri diskih z več znaki se lahko zgodi, da se
prikaz ne premika na zaslonu.
• Nastavitev »A.SRCL« je nastavljena na OFF.
t Nastavitev »A.SRCL« nastavite na ON
(stran 12).
Tipke za upravljanje predvajanja ne delujejo.
Diska ni mogoče odstraniti.
Pritisnite tipko RESET (stran 12).
Ali ste pozabili geslo za starševski nadzor.
Vnesite geslo »5776« (stran 26).
Radijski sprejem
Postaj ni mogoče sprejemati.
Zvok se meša z različnimi šumi.
• Priključite kontrolni kabel za električno anteno
(moder) ali dodatni kabel za električno anteno
(rdeč) na napajanje(samo v primeru, da ima
avto vgrajeno anteno FM/MW/LW na zadnjem
ali stranskem steklu.)
• Preverite priključitev avtomobilske antene.
• Avtomobilska antena se ne dvigne
t Preverite priključitev antene.
• Preverite frekvenco.
51
Iskanje shranjenih postaj ni mogoče.
• V pomnilnik shranite ustrezno frekvenco.
• Signal je prešibak.
FAILURE
Priključitev zvočnikov/ojačevalnika ni pravilna.
t Preverite priključitev s pomočjo navodil.
Samodejno nastavljanje postaje ni mogoče.
• Nastavitev lokalnega iskalnega načina ni
pravilna.
t Iskanje se prepogosto zaustavi:
Nastavite »LOCAL ON« (stran 42).
t Iskanje se ne zaustavi pri radijski postaji:
Nastavite »MONO ON« (stran 42).
• Oddajni signal je prešibak.
t Uporabite ročno nastavitev postaj.
LOAD
Menjalnik nalaga disk.
t Počakajte, da se nalaganje konča.
Med sprejemanjem FM postaje, napis “ST”
utripa.
• Natančno naravnajte frekvenco.
• Oddajni signal je prešibek.
t Izberite nastavitev »MONO-ON« (stran 42).
Program FM, ki se oddaja v stereo načinu, je
slišati v mono načinu.
Enota je v načinu mono sprejema.
t Izberite nastavitev »MONO-OFF« (stran 42).
Funkcija RDS
Po nekaj sekundah poslušanja se začne
iskanje (SEEK).
• Postaja ne oddaja prometnega programa ali ima
prešibek oddajni signal.
t Izklopite funkcijo TA (str. 33).
Ni prometnih poročil.
• Vključite “TA” (str. 33).
• Postaja ne oddaja prometnih informacij, čeprav
je postaja TP.
t Izberite drugo postajo.
Funkcija PTY na zaslonu izpiše “- - - - - - - -”.
• Trenutna postaja ni RDS postaja.
• RDS podatki niso sprejeti.
• Postaja ne navaja vrste programa.
Prikaz napak in sporočila
Na glavni enoti
ERROR
• Disk je umazan ali napačno vstavljen.
t Očistite ali pravilno vstavite disk.
• Diska ni mogoče predvajati zaradi določenih težav.
t Vstavite drug disk.
• Disk ni združljiv z enoto.
t Vstavite združljiv disk.
52
L. SEEK +/Lokalni način iskanja je vklopljen med samodejnim
uglaševanjem.
NO AF
Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
t Pritisnite tipko .m/M>, medtem
ko ime postaje utripa. Enota začne iskati
drugo frekvenco z enakim podatki PI
(identifikacija programa) (prikaže se »PI
SEEK«).
NO DISC
V CD izmenjevalniku ni diska.
t Vstavite disk.
NO DATA
Vsi ustvarjeni nselovi so se izbrisali / naslovi niso
shranjeni.
NO NAME
V posnetku ni zapisanega imena posnetka/albuma/
diska.
NOT READ
Enota še ni prebrala podatkov z diska.
t Počakajte, da se disk naloži, nato ga izberite v
seznamu.
NO TP
Enota nadaljuje z iskanjem razpoložljivih postaj TP
OFFSET
Morda se je pojavila okvara v notranjosti enote.
t Preverite priključitev. Če opozorilo ne izgine z
zaslona, se posvetujte z najbližjim
pooblaščenim servisom Sony.
READ
Enota bere podatke o posnetkih in skupinah na
disku.
t Počakajte, da enota prebere vse podatke in
samodejno začne s predvajanjem. Pri nekat
erih strukturah je za to potrebno več časa.
RESET
CD enota ne more delovati.
t Pritisnite na tipko »RESET« na enoti (str. 8).
"
ali
"
Dosegli ste začetek ali konec diska in ne morete
naprej.
“---“
Znaka na tej enoti ni mogoče prikazati.
*1 Če se med predvajanjem CD-ja ali MD-ja pojavi
napaka, se številka diska ne prikaže.
*2 Številka diska, ki povzroča težavo, se prikaže
na prikazovalniku.
Na zaslonu
Playback prohibited by region code.
Predvajanje DVD diska je prepovedano zaradi
neustrezne področne kode.
Cannot play this disc.
• Disk ni združljiv s to enoto.
• Disk ni zaključen.
No playable data.
Disk ne vsebuje podatkov, ki jih bilo mogoče
predvajati.
Cannot read this disc.
• Zaradi težav enota ne more prebrati podatkov
na disku.
• Podatki so poškodovani.
Please press RESET.
Zaradi težav naprava ne more delovati.
t Pritisnite na tipko RESET.
Če vam omenjene rešitve ne pomagajo pri
odpravi težav, se posvetujte s pooblaščenim
servisom Sony.
Če odnesete enoto na popravilo, vzemite s seboj
tudi disk, ki ste ga uporabljali, ko se je pojavila
težava.
Razlaga pojmov
Album
Del skladbe ali slike na podatkovnem CD/DVD
disku, ki vsebuje MP3/WMA datoteke ali JPEG
datoteke.
Chapter (poglavje)
Del filma ali glasbene predstave, manjši od
naslova. Naslov je sestavljen iz več poglavij. Na
nekatere diske ni možno snemati poglavij.
Dolby Digital
Tehnologija za digitalno stiskanje avdiopodatkov,
ki jo je razvil proizvajalec Dolby Laboratories. Ta
tehnologija se podreja standardu 5.1 za prostorski
zvok. Zadnji kanal je stereo, poleg tega je tu
dodatni ločeni nizkotonski kanal. Dolby Digital
zagotavlja enako konfiguracijo visoko kakovostnih avdiokanalov 5.1, kot jo lahko najdemo v
kinematografskih sistemih Dolby Digital. Odlična
ločenost kanalov je zagotovljena z ločenim
snemanjem posameznega kanala, poleg tega je
izguba signala minimalna, saj je celotna obdelava
zvoka digitalna.
DVD
Disk, ki vsebuje do osem ur filmskih posnetkov,
čeprav je njegov premer enak običajnemu CD-ju.
Podatkovna kapaciteta enoplastnega, enostranskega DVD-ja je 4,7 GB (Giga Byte), kar je
sedemkrat toliko kot je kapaciteta običajnega
CD-ja. Podatkovna kapaciteta dvoplastnega,
enostranskega DVD-ja je 8,5 GB, enoplastnega,
dvostranskega DVD-ja 9,4 GB, dvoplastnega.,
dvostranskega DVD-ja pa 17 GB.
Slikovni podatki so shranjeni v formatu MPEG
2, ki je globalni standard tehnologije za digitalno
stiskanje. Slikovni podatki so stisnjeni na eno
štiridesetino (povprečje) svoje izvirne velikosti.
DVD prav tako uporablja tehnologijo variabilnega pretoka podatkov, ki omogoča kodiranje
slike, glede na trenutno zahtevnost. Zvok je
posnet v večkanalnem formatu, kot je Dolby
Digital, kar Vam omogoča uživanje ob kar najbolj
realističnem zvoku.
Poleg tega omogoča DVD tudi dodatne funkcije,
kot so več položajev kamere, večjezičnost in
starševski nadzor.
53
DVD-RW
Title (naslov)
Diski DVD-RW so zapisljivi in prepisljivi diski
enake velikosti kot diski DVD VIDEO. Diske
DVD-RW lahko snemamo v dveh načinih: način
VR in način Video mode. Način VR (Video
Recording) omogoča različne možnosti programiranja in urejanja, od katerih so nekatere omejene
v načinu Video mode. Video mode je standarden
video način, ki ga lahko uporabljate tudi na
drugih DVD-predvajalnikih, medtem ko lahko
diske DVD-RW, posnete v načinu VR predvajate
samo v DVD-predvajalnikih, ki so združljivi
z načinom DVD-RW. Oznaka DVD-RW, ki se
pojavlja v tem priročniku, kot tudi napisi na
zaslonu, se nanašajo na diske DVD-RW posnete
v načinu VR.
Najdaljši del filma ali glasbene predstave na
DVD-ju, film in drug videomaterial, najdaljši del
v video programski opremi ali celoten album v
avdio programski opremi.
DVD+RW
Diski DVD+RW omogočajo presnemavanje
in prepisovanje. Ti diski uporabljajo snemalni
format, ki je podoben formatu DVD VIDEO.
File (datoteka)
MP3/WMA posnetek, JPEG slika ali DviX video
na podatkovnem CD/DVD disku. Posamezna
datoteka je sestavljena iz posnetkov, slik ali
filmov.
Filmska in video programska oprema
DVD-je lahko označimo kot filmsko ali video
programsko opremo. DVD-ji, ki so posneti v
filmskem načinu, vsebujejo isto število slik kot
filmi v kinematografih (štiriindvajset slik na
sekundo). DVD-ji, ki so posneti v videonačinu,
kot so na primer televizijske drame ali situacijske
komedije, pa vsebujejo trideset slik (ali šestdeset
polj) na sekundo.
Scene (scena)
Na VIDEO CD disku s PBC (upravljanje predvajanja) funkcijo so meniji, gibljive slike in slike
razdeljene na dele imenovane »scene«.
Super Audio CD disk
Super Audio CD disk je visokokakovosten disk
na katerem je glasba poseta v DSD (Direct
Stream Digital) formatu (običajni CD diski so
posneti v PCM formatu). DSD format uporablja
64-krat višjo frekvenco vzorčenja kot običajni
CD diski in s tem doseže široko frekvenčno in
dinamično območje in posreduje zelo kakovosten
zvok.
54
Track (posnetek)
Del filma ali glasbene predstave na CD-ju ali
VIDEO CD-ju (cela dolžina pesmi).
VIDEO CD
Kompaktni disk, ki vsebuje video datoteke. Video
podatki uporabljajo MPEG 1 format, svetovno
znano kompresijsko tehnologija. Video je kompresiran na 1/140 originalne velikosti. VIDEO CD
disk velikosti 12 cm lahko vsebuje do 74 minut
video materiala.
VIDEO CD diski vsebujejo tudi kompaktne avdio
podatke. Kompresirani so zvoki, ki jih človeško
uho ne zazna. Zvoki, ki jih človeško uho zazna
niso kompresirani. VIDEO CD diski lahko
vsebujejo 6-krat več avdio informacij kot običajni
CD diski. Na voljo so tri različice VIDEO CD
diskov.
• Različici 1.0, 1.1: predvajate lahko le video in
avdio podatke.
• Različica 2.0: predvajate lahko visokoločljive
video podatke in uporabljate PBC funkcijo.
Enota podpira vse tri navedene različice.
Jezikovne/Regijske kode
Seznam jezikovnih kod
Koda
Jezik
Koda
Jezik
Koda
Jezik
Koda
Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1703
Ni določena
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1345
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
Seznam regijskih kod
Koda
Jezik
Koda
Jezik
Koda
Jezik
Koda
Jezik
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Denmark
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Finland
France
Germany
India
Indonesia
Italy
Japan
Korea
Malaysia
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippines
Portugal
Russia
Singapore
2149
2499
2086
2528
2184
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United
Kingdom
55
Abecedno kazalo
Številčno
Numerics
D
L
16:9 37
2000MP3 3
2000WMA 3
4:3 LETTER BOX 37
4:3 PAN SCAN 37
Demonstration (DEMO) 41
Dimmer (DIM) 41
Direct search play 28
Discs 6
Display setup
(DISPLAY SETUP) 37
DivX VOD 38
DivX® 7, 19, 47
Dolby Digital 23, 24
DVD Level (DVD-LVL) 24, 42
DVD menu 15
DVD’s top menu 15
Dynamic Range Control
(DRC) 39
Language code 55
Language setup
(LANGUAGE SETUP) 37
Layer
(SUPER AUDIO CD LAYER,
DISC.LAYER) 31, 39, 42
List up (LIST) 30
Lithium battery 48
Local Seek Mode (LOCAL) 42
A
Album (ALBUM) 28
Alternative Frequencies
(AF) 33
Angle (ANGLE) 15
Area code 55
Audio (AUDIO)
Channel 23
Format 23
Language 23, 37
Audio DRC (AUDIO DRC) 39
Audio setup
(AUDIO SETUP) 39
Auto Off (A.OFF) 41
Auto Scroll (A.SCRL) 41
Auxiliary audio equipment 43
Auxiliary Level
(AUX-LVL) 42, 44
B
Balance (BAL) 35
Beep sound (BEEP) 41
Best Tuning Memory
(BTM) 32
C
Card remote commander
10, 12, 48
Chapter (CHAPTER) 28
Clock Adjust
(CLOCK ADJ) 43
Clock Time (CT) 33, 34, 41
Custom setup
(CUSTOM SETUP) 38
E
EQ7 35
Equalizer
Picture
(PICTURE EQ) 25, 38
Sound (EQ7) 35
F
Fader (FAD) 35
File (FILE) 28
Folder (ALBUM) 28
Formats 7
Front AUX 43
Fuse 48
H
High Pass Filter (HPF) 42
I
Image (IMAGE) 28
J
JPEG 7, 19, 47
K
Karaoke 29
56
M
Menu language (MENU) 37
Monaural Mode (MONO) 42
Monitor type
(MONITOR TYPE) 37
Motion Display (M.DSPL) 41
MP3 7, 47
Multi Border DVD 47
Multi Session CD 47
Multi-disc resume playback
(MULTI-DISC RESUME)
3, 38
P
Parental control (PARENTAL
CONTROL) 26, 38
Picture EQ
(PICTURE EQ) 25, 38
Play list play
(PLAY LIST PLAY) 38
Play mode menu 20
Playable discs 6
Playback control (PBC) 20
Program format 23
Program Types (PTY) 33, 34
R
Radio Data System (RDS) 33
Region code 7
Regional (REG) 34, 42
Repeat play (REP) 27, 45
Reset (RESET) 12, 39
Resume play 15, 17
Rotary Commander
(RM) 41, 45
S
Setup menu
System setup 40
Visual setup 36
Shuffle play (SHUF) 27, 45
Slide show interval
(SLIDE SHOW TIME) 38
Soundtrack language
(AUDIO) 23, 37
Subtitle language
(SUBTITLE) 15, 37
Super Audio CD
Layer
(SUPER AUDIO CD
LAYER, DISC.LAYER)
31, 39, 42
Sound quality (SUPER
AUDIO CD MODE, SACD MOD) 32, 39, 42
System setup 40
T
Time/text information
(TIME) 22, 28
Title (TITLE) 28
Track (TRACK) 28
Traffic Announcement (TA) 33
Traffic Program (TP) 33
V
Visual setup 36
Volume
Echo 29
Main unit 8
Microphone 29
Traffic announcement 34
W
Wallpaper (WALLPAPER) 37
WMA 7, 47
Z
Zoom (CENTER ZOOM) 24
57
Download PDF

advertising