Sony | XAV-65 | Sony XAV-65 DVD-sprejemnik s 15,7 cm (6,2-palčnim) LCD-zaslonom Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

4-484-835-31(1)







ILA2
×6
AV center
Navodila za namestitev/priključitev
×2
SL
SL
Oprema, ki je uporabljena na slikah (ni priložena)
SL
Zadnji zvočnik
Sprednji zvočnik
Kamera za vzvratno vožnjo

Ojačevalnik
Nizkotonski zvočnik
Zaslon
Za več informacij glejte »Priključitveni diagram napajanja« na hrbtni strani.
ROČNA ZAVORA
Svetlo zelen
Iz avtomobilskega priključka za napajanje
Vijoličast/bel
4
Rumen
Neprekinjeno napajanje
5
Moder/bel
Nadzor antene/oajčevalnika (REM OUT)
6
Oranžen/bel
Napajanje ob vklopu luči
7
Rdeč
Napajanje ob vžigu
8
Črn
Ozemljitev
Položaji 1, 2 in 3 nimajo pinov.
©2013 Sony Corporation
XAV-65
Opozorila
••Vse ozemljitvene kable povežite z ozemljitvenimi
točkami.
••Ta enota je zasnovana samo za negativno ozemljitev z 12 V
izmenično napetostjo
••Enote ne razstavljati ali preoblikovati.
••Enote ne namestiti na delih, ki bi lahko vplivali na
delovanje zračnih blazin.
••Kabli ne smejo biti nameščeni pod vijake ali pod gibljive
dele (npr. vodila sedeža)
••Pred priključitvijo kablov stikalo za vžig avtomobila
nastavite na izklop in tako preprečite kratke stike.
••Napajalni kabel  najprej priključite na enoto in zvočnike
ter šele potem na električno napajanje.
••Z zaščitnim lepilnim trakom ustrezno zaščitite vse
nepriključene kable.
••Pri namestitvi enote ne pritiskati na LCD zaslon.
Opombe o napajalnem kablu (rumen)
••Pri priključitvi enote v kombinaciji z drugimi stereo
komponentami mora biti jakost toka avtomobila, na
katerega je priključena enota, višja od vsote jakosti toka
vseh varovalk posameznih komponent.
••Če nobena jakost toka ni dovolj visoka, enoto priključite
neposredno na akumulatorsko baterijo.
Posamezni deli
Nosilec  je na enoto tovarniško nameščen. Pred
namestitvijo enote uporabite ključa za sprostitev  in
nosilec  odstranite iz enote. Več informacij o tem najdete
pod »Odstranitev nosilca ()« na hrbtni strani.
Opozorilo
*4
Če uporabljate anteno brez škatle z releji, lahko pri
priključitvi te enote s priloženim priključnim kablom 
poškoduje anteno.
Iz avtomobilskega priključka za zvočnike
Opombe o nadzornem in napajalnem kablu
••Ko vklopite enoto, kabel REM OUT (modro/bel kabel) posreduje +12 V
enosmerno napetost.
••Pri uporabi dodatnega ojačevalnika, kabel REM OUT (modro/bel kabel) ali
kabel za napajanje dodatne opreme (rdeč) priključite v priključek AMP
REMOTE IN.
••Če ima vaš avtomobil na zadnjem/stranskem delu vgrajeno FM/MW
anteno, kabel REM OUT (modro/bel kabel) ali kabel za napajanje dodatne
opreme (rdeč) priključite v napajalni priključek obstoječega antenskega
ojačevalnika signala. Za več informacij o tem se obrnite na vašega
prodajalca.
••Skupaj s to enoto antene ne morete uporabljati brez škatle z releji.
*1
1
2
3
4
Povezava za ohranjanje spomina
Ob priključitvi rumenega napajalnega kabla, se bo spominsko vezje napajalo
tudi v primeru, ko je stikalo za vžig nastavljeno na izklop.
5
Opombe o priključitvi zvočnikov
••Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
••Uporabite zvočnike z impedanco 4 do 8 ohmov in z zadostno kapaciteto za
uravnavanje moči, tako da ne more priti do poškodb.
••Priključkov za zvočnike ne povežite s šasijo avtomobila in bodite pozorni,
da priključkov desnega zvočnika pomotoma ne povežete s priključki
levega zvočnika.
••Ozemljitveni kabel te enote ne priključiti v negativni (–) priključek
zvočnika.
••Zvočnikov ne priključiti vzporedno.
••Priključite samo pasivne zvočnike. Pri priključitvi aktivnih zvočnikov (z
vgrajenim ojačevalnikom) v priključke za zvočnike lahko poškodujete
enoto.
••Da bi se izognili motnjam v delovanju ne uporabljati priključnih kablov
zvočnikov, ki so že vgrajeni v vašem avtomobilu, če imajo zvočniki skupni
negativni (–) kabel za levi in desni zvočnik.
••Kablov zvočnikov enote ne povezujte med seboj.
7
6

Varovalka (10 A)
8
Vijoličast
Siv
Bel
Zelen
+
Zadnji desni zvočnik
–
Zadnji desni zvočnik
+
Sprednji desni zvočnik
–
Sprednji desni zvočnik
+
Sprednji levi zvočnik
–
Sprednji levi zvočnik
+
Zadnji levi zvočnik
–
Zadnji levi zvočnik
Položaji z negativno polarnostjo 2, 4, 6 in 8 imajo črtaste kable.
Opombi o povezavah
Pri uporabi zaslona za zadnje sedeže kabel stikala ročne zavore povežite z
ozemljitvijo.
Diagram priključitve
*1 RCA pinski kabel (ni priložen)
*2 Priključen je priloženi kabel za servo krmiljenje ali pa potrebujete ločeni
adapter.
*3 AUDIO OUT lahko nastavite na SUB ali REAR. Več informacij o tem najdete v
priloženih navodilih za uporabo.
*4 Impedanca zvočnikov: 4 – 8 ohmov × 4
Priključitev preko kabla stikala ročne zavore
Namestitveni položaj kabla stikala ročne zavore je odvisen od vašega
avtomobila. Več informacij o tem najdete pod »Priključitev kabla ročne
zavore ()« na hrbtni strani.
Iz avtomobilske
antene
Priključitev zunanje naprave, kot je prenosni
predvajalnik medijev, igralna konzola itd. (te
enote niso priložene)
Nasvet
Za priključitev zunanjih naprav lahko uporabite kabel RCA (ni priložen).
Priključitev na +12 V napajalni priključek zadnjih
luči avtomobila (samo pri priključitvi kamere za
vzvratno vožnjo)
*1
*1
SONY XAV-65 (SL) 4-484-835-31(1)
SONY XAV-65 (SL) 4-484-835-31(1)
Varnostna opozorila
••Previdno izberite lokacijo za namestitev, tako da vas enota
ne bo motila pri vožnji.
••Enote ne namestiti na mestih, ki so izpostavljena prahu,
umazaniji, prekomernim tresljajem ali visokim
temperaturam (neposredna sončna svetloba ali toplotni
viri).
••Za varno namestitev uporabite samo priloženo opremo za
nameščanje.
Namestitveni kot
Enoto namestite pod kotom, ki je manjši od 45°.
Priključitev kabla ročne zavore
Priključni kabel ročne zavore (svetlo zelen) napajalnega
kabla  priključite na stikalo ročne zavore.
Odstranitev nosilca
Pred namestitvijo enote iz enote odstranite nosilec .
Ključa za sprostitev  hranite za morebitno kasnejšo
uporabo, ker sta prav tako potrebna pri odstranitvi enote iz
avtomobila.
Opozorilo
Z nosilcem  ravnajte previdno, da si ne poškodujete
prstov.
1 Odstranite prednameščene vijake.
2 Oba ključa za sprostitev  hkrati vstavite med enoto
in nosilec , dokler ne zaslišite klika.
3 Nosilec  potisnite navzdol in enoto navzgor ter ju
ločite.
Namestitev enote
-A Namestitev enote s priloženim nosilcem
1 Pred namestitvijo preverite, da sta zatiča na obeh
straneh nosilca  upognjena navznoter za 3,5 mm.
2 Priloženi nosilec namestite v notranjost armaturne
Pri namestitvi te enote v prednameščeni nosilec uporabite
priložene vijake  in ustrezno označene luknje: T (TOYOTA),
M (MITSUBISHI) in N (NISSAN).
Opombe
••Da bi se izognili motnjam pri delovanju, uporabite samo priložene vijake
.
••Tipke na enoti ne uporabljajte na silo.
••Ne pritiskajte na LCD zaslon.
••Pred namestitvijo se prepričajte, da na enoti ni nobenih predmetov.



Kavelj mora biti upognjen navznoter
Tip z ročno zavoro
Tip z nožno zavoro
Opozorilo, če vžig vašega avtomobila
nima na voljo položaja za dodatno
opremo

Kabel stikala ročne zavore
Ob izklopu vžiga na enoti pritisnite in držite tipko OFF,
dokler se ne izklopi zaslon. Če ne izklopite zaslona, se bo
praznila akumulatorska baterija.

Kabel stikala ročne zavore
Zatič

Ponastavitvena tipka
Po končani namestitvi in priključitvi s koničastim
predmetom itd. pritisnite ponastavitveno tipko.
Zamenjava varovalke
Pri zamenjavi varovalke se prepričajte, da ste uporabili
varovalko z enakim amperskim številom, kot je označeno na
stari varovalki. Če varovalka pregori, preverite povezave in jo
nato zamenjajte. Če po zamenjavi vnovič pregori, je prišlo
do motnje v delovanju naprave. V tem primeru se posvetujte
s pooblaščenim serviserjem opreme Sony.
A

Več kot 182 mm
Priključitveni diagram napajanja
Armaturna
plošča
Priključek za priključitev dodatne opreme se lahko razlikuje
od avtomobila do avtomobila. V vašem avtomobilu
preverite diagram za priključitev dodatne opreme in
pravilno izvedite priključitev. Na voljo so trije osnovni tipi
(-A, -B, -C). Lahko se zgodi, da boste morali
zamenjati položaj rdečega in rumenega napajalnega kabla
enote . Po prilagoditvi priključitve in pravilni zamenjavi
kablov enoto priključite na vir napajanja v avtomobilu. V
primeru vprašanj ali težav pri namestitvi enote se posvetujte
z vašim prodajalcem avtomobila.

Več kot 111 mm

Kavlja

plošče.
Zatič
3 Kavlja upognite navzven in tako zagotovite dober
pritrditev.
4 Enoto namestite na priloženi nosilec .
Opomba
Če sta zatiča ravna ali upognjena navzven, enota ne bo nameščena varno in
lahko pade iz nosilca.
-B Namestitev enote v avtomobil
japonskega proizvajalca
Enoto lahko v nekatere avtomobile japonskih proizvajalcev
namestite brez priloženega nosilca. Če tega ne morete
izvesti, se o tem posvetujte z vašim prodajalcem opreme
Sony.
B
Velikost:
5 × največ 8 mm


V armaturno ploščo/srednji nosilec
Položaj lukenj za vijake
T: TOYOTA
M: MITSUBISHI
N: NISSAN
Varovalka (10 A)
Nosilec

Deli, ki so priloženi avtomobilu
Velikost:
5 x največ 8 mm
Nosilec

B
A
C
Rdeč
Rdeč
Rdeč
Rdeč
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen
Rumen
Rumen
Rumen
Rumen
Priključek za dodatno opremo
4
SONY XAV-65 (SL) 4-484-835-31(1)
Rumen
Neprekinjeno napajanje
7
Rdeč
Napajanje ob vžigu
4
Rumen
Napajanje ob vžigu
7
Rdeč
Neprekinjeno napajanje
Avtomobil brez položaja za dodatno opremo
(AAC)
SONY XAV-65 (SL) 4-484-835-31(1)
Download PDF

advertising