Sony | FDR-AX1 | Sony FDR-AX1 Profesionalni Handycam® 4K AX1 Navodila za uporabo

4-484-004-11(1) (SI)
Digitalna
videokamera 4K
FDR-AX1/AX1E
Vodnik za uporabo
Pred uporabo enote natančno preberite ta priročnik
in ga shranite za prihodnjo uporabo.
© 2013 Sony Corporation
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta na spodnji
strani. Serijsko številko vnesite v spodnji prostor.
Številki imejte pri sebi, kadar koli stopite v stik
s prodajalcem izdelkov Sony v zvezi s tem
izdelkom.
Št. modela FDR–
Serijska št.
Št. modela AC–
Serijska št.
OPOZORILO
Zmanjšajte možnost požara ali električnega udara,
tako da
1) enote ne izpostavljajte dežju ali vlagi in
2) na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju ipd.
Ta simbol opozarja uporabnika
na prisotnost neizolirane
»nevarne napetosti« v ohišju
izdelka, ki je lahko tako visoka,
da predstavlja nevarnost
električnega udara.
Ta simbol opozarja uporabnika
na pomembna navodila za
delovanje in vzdrževanje
(servisiranje), ki jih dobite
v dokumentaciji, priloženi
napravi.
SI
2
POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA
TA NAVODILA SHRANITE.
NEVARNOST – ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI
POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA PAZLJIVO
SLEDITE TEM NAVODILOM.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preberite ta navodila.
Navodila shranite.
Upoštevajte vsa opozorila.
Upoštevajte vsa navodila.
Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
Čistite samo s suho krpo.
Poskrbite, da pretok zraka skozi prezračevalne reže ne bo oviran. Napravo namestite v skladu z navodili
proizvajalca.
Naprave ne nameščajte v bližino toplotnih virov, npr. radiatorjev, grelnikov, štedilnikov ali drugih
naprav (vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.
Nikoli ne onesposobite varnostne funkcije polariziranega ali ozemljitvenega vtikača. Polariziran vtikač
ima dva vtiča – eden je širši od drugega. Ozemljitveni vtikač ima dva vtiča in tretji ozemljitveni vtič.
Široki vtič ali tretji vtič je namenjen zagotavljanju varnosti. Če priloženi vtikač ne ustreza vaši vtičnici,
se glede zamenjave zastarele vtičnice posvetujte z električarjem.
Napajalni kabel zaščitite, da ga ne pohodite ali ne preščipnete – zlasti pazite na vtikače, dodatne vtičnice
in točke izstopa iz naprave.
Uporabljajte samo priključke in dodatno opremo, ki jo določi proizvajalec.
Uporabljajte samo z vozičkom, stojalom, trinožnim stojalom, nosilcem ali mizo, ki jo določi proizvajalec
oz. je priložena napravi. Pri premikanju vozička z napravo bodite previdni, da se voziček ne prevrne in
ne pride do poškodb.
• Napravo odklopite med nevihto ali v primeru, da je dlje časa ne boste uporabljali.
• Vsa popravila naj izvaja usposobljen serviser. Popravilo je potrebno, če se naprava na kakršen koli način
poškoduje – če pride do poškodb napajalnega kabla ali vtikača, razlitja tekočine po izdelku, tujkov
v izdelku, izpostavljenosti dežju ali vlagi oziroma če izdelek ne deluje pravilno ali je padel na tla.
• Če oblika vtikača ne ustreza vaši vtičnici, uporabite priključek napajalnika za ustrezno konfiguracijo
vtičnice.
SI
3
Primeri vtičnic za napajalni kabel v različnih državah/regijah sveta.
Vrsta A
(ameriška)
Vrsta B
(britanska)
Vrsta BF
(britanska)
Vrsta B3
(britanska)
Vrsta C
(CEE)
Vrsta SE
(CEE)
Vrsta O
(oceanska)
Primeri napajanja in vrste vtičnic so opisani v tej tabeli.
Uporabljena vrsta vtikača in napajanja je odvisna od območja.
Pozor: uporabljati morate napajalni kabel, ki ustreza zahtevam posamezne države.
—Samo za uporabnike v Združenih državah
Uporabite priložen napajalni kabel.
Evropa
Države/regije
Napetost
Frekvenca (Hz)
Vrsta vtikača
Avstrija
Belgija
Češka
Danska
Finska
Francija
Grčija
Irska
Islandija
Italija
Luksemburg
Madžarska
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugalska
Romunija
Rusija
Slovaška
Španija
Švedska
Švica
Združeno kraljestvo
230
230
220
230
230
230
220
230
230
220
230
220
230
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Azija
SI
4
Države/regije
Napetost
Frekvenca (Hz)
Vrsta vtikača
Filipini
Hongkong
Indija
Indonezija
Japonska
Južna Koreja
Kitajska
Malezija
Singapur
Tajska
Tajvan
Vietnam
220/230
200/220
230/240
127/230
100
220
220
240
230
220
110
220
60
50
50
50
50/60
60
50
50
50
50
60
50
A/C
BF
C
C
A
C
A
BF
BF
C/BF
A
A/C
Oceanija
Države/regije
Napetost
Frekvenca (Hz)
Vrsta vtikača
Avstralija
Nova Zelandija
240
230/240
50
50
O
O
Severna Amerika
Države/regije
Napetost
Frekvenca (Hz)
Vrsta vtikača
Kanada
ZDA
120
120
60
60
A
A
Srednja Amerika
Države/regije
Napetost
Frekvenca (Hz)
Vrsta vtikača
Bahami
Dominikanska republika
Gvatemala
Honduras
Jamajka
Kostarika
Kuba
Mehika
Nikaragva
Panama
Salvador
120/240
110
120
110
110
110
110/220
120/127
120/240
110/220
110
60
60
60
60
50
60
60
60
60
60
60
A
A
A
A
A
A
A/C
A
A
A
A
Južna Amerika
Države/regije
Napetost
Frekvenca (Hz)
Vrsta vtikača
Argentina
Brazilija
Čile
Kolumbija
Peru
Venezuela
220
127/220
220
120
220
120
50
60
50
60
60
60
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Bližnji vzhod
Države/regije
Napetost
Frekvenca (Hz)
Vrsta vtikača
Irak
Iran
Izrael
Saudova Arabija
Turčija
Združeni arabski emirati
220
220
230
127/220
220
240
50
50
50
50
50
50
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Afrika
Države/regije
Napetost
Frekvenca (Hz)
Vrsta vtikača
Alžirija
Demokratična republika Kongo
Egipt
Etiopija
Južna Afrika
Kenija
Nigerija
Tanzanija
Tunizija
127/220
220
220
220
220/230
240
230
230
220
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
SI
5
POZOR
Paket baterij
Če s paketom baterij ne ravnate pravilno, ga lahko
raznese, kar lahko povzroči požar ali kemične
opekline. Bodite pozorni na naslednja opozorila.
• Baterije ne razstavljajte.
• Paketa baterij ne zdrobite in ga ne izpostavljajte
udarcem ali sili, npr. ne tolcite po njem, ga ne
izpustite na tla ali pohodite.
• Na priključkih baterije ne povzročajte kratkega
stika in ne dopustite, da pridejo v stik
s kovinskimi predmeti.
• Paketa baterij ne izpostavljajte visoki
temperaturi nad 60 °C (140 °F), npr. ne puščajte
jih na neposredni sončni svetlobi ali
v avtomobilu, ki je parkiran na soncu.
• Paketa baterij ne sežigajte in ne vrzite ga v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih
baterij ali takih, ki puščajo.
• Paket baterij polnite z originalnim polnilnikom
baterij Sony ali z napravo, ki ga lahko napolni.
• Paket baterij hranite zunaj dosega otrok.
• Paket baterij hranite na suhem.
• Paket baterij zamenjajte samo z enakim ali
enakovrednim, ki ga priporoča Sony.
• Pakete baterij odstranite takoj, kot je opisano
v navodilih.
Baterijo zamenjajte samo z določeno vrsto.
V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe.
Omrežni napajalnik
Omrežnega napajalnika ne uporabljajte v ozkem
prostoru, na primer med zidom in pohištvom.
Ko uporabljate omrežni napajalnik, uporabite
bližnjo stensko električno vtičnico. Če pri uporabi
naprave pride do okvare, omrežni napajalnik
takoj izvlecite iz stenske električne vtičnice.
Polnilnik
Ko uporabljate polnilnik, ga vklopite v bližnjo
stensko električno vtičnico. Če pri uporabi
naprave pride do okvare, polnilnik takoj izvlecite
iz stenske električne vtičnice.
SI
6
Opomba o napajalnem kablu
Napajalni kabel je narejen posebej za uporabo s to
videokamero, zato se ne sme uporabljati z drugo
električno opremo.
Če je videokamera z omrežnim napajalnikom
priključena v električno vtičnico, je povezana
z virom napajanja (napajalnim omrežjem),
tudi če je izklopljena.
Uporaba slušalk pri preveliki glasnosti lahko
povzroči poškodbe sluha.
Za uporabnike v EVROPI
Opomba za stranke, ki ta izdelek
uporabljajo državah, v katerih veljajo
direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija
Opomba
Če statična elektrika ali elektromagnetizem
povzroči prekinitev (napako) prenosa podatkov,
znova zaženite aplikacijo ali odklopite in znova
priklopite povezovalni kabel (USB idr.).
Ta izdelek je bil preizkušen in ustreza zahtevam
Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC)
glede uporabe povezovalnega kabla, ki je krajši od
3 metrov (9,8 čevlja).
Pozor
Elektromagnetna polja lahko na določenih
frekvencah vplivajo na sliko in zvok te enote.
Odstranjevanje izrabljene
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali
baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme.
Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka se
obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Odstranjevanje izrabljenih
baterij (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave
pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku, ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro
(Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje
več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen
serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove
življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in elektronske
opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
SI
7
Kazalo vsebine
Pregled
Lokacija in funkcije delov .......................................................11
Oznake na zaslonu ...................................................................18
LCD-zaslon/zaslon iskala .................................................. 18
Priprave
Napajanje .................................................................................20
Polnjenje paketa baterij ..................................................... 20
Nastavitev ure ..........................................................................22
Priklop naprav .........................................................................22
Priklop senčila objektiva s pokrovom objektiva ............ 22
Prilagoditev LCD-zaslona in iskala .................................. 23
Uporaba pomnilniških kartic XQD ........................................24
O pomnilniških karticah XQD ......................................... 24
Vstavljanje pomnilniške kartice XQD ............................. 24
Odstranitev pomnilniške kartice XQD ........................... 24
Izbira reže za pomnilniško kartico, ki se bo
uporabljala za snemanje ............................................. 24
Formatiranje pomnilniške kartice XQD ......................... 25
Preverjanje preostalega časa za snemanje,
ki je na voljo ................................................................. 25
Snemanje
Osnovni postopek delovanja ...................................................26
Spreminjanje osnovnih nastavitev ..........................................29
Format zapisovanja ............................................................ 29
Prilagajanje svetlosti slike .................................................. 29
Prilagajanje na naravne barve (nastavitev beline) ......... 31
Nastavitev zvoka ................................................................. 32
Uporabne funkcije ...................................................................34
Dodeljivi gumbi .................................................................. 34
SI
8
Kazalo vsebine
Zasloni s sličicami
Zasloni s sličicami ...................................................................35
Konfiguracija zaslona ........................................................ 35
Predvajanje posnetkov ............................................................36
Zaporedno predvajanje izbranega posnetka in
naslednjih posnetkov. ................................................. 36
Upravljanje posnetkov ............................................................36
Funkcije menija sličic ........................................................ 36
Prikaz podrobnih informacij o posnetku. ....................... 37
Brisanje posnetkov ............................................................. 38
Spreminjanje informacij na zaslonu s sličicami ............. 38
Nastavitve
Funkcije nastavitvenega menija ..............................................39
Seznam nastavitvenega menija ...............................................40
Meni Camera ...................................................................... 40
Meni Paint ........................................................................... 41
Meni Audio ........................................................................ 43
Meni Video ........................................................................ 43
Meni LCD/VF ..................................................................... 44
Meni Media ......................................................................... 45
Meni System ........................................................................ 45
Meni Thumbnail ................................................................ 46
Povezovanje zunanjih naprav
Povezovanje zunanjih monitorjev in snemalnih naprav .......47
Upravljanje posnetkov z računalnikom ..................................48
Povezovanje s kablom USB ............................................... 48
Predvajanje slik v računalniku ................................................49
Kaj lahko delate s programsko opremo
»PlayMemories Home« (Windows) ......................... 49
Programska oprema za Mac ............................................. 49
Preverjanje računalniškega sistema ................................. 49
Nameščanje programske opreme
»PlayMemories Home« v računalnik ....................... 49
Urejanje slik v računalniku ............................................... 50
SI
Kazalo vsebine
9
Priloge
Pomembne opombe glede delovanja ......................................51
Čas snemanja filmov .......................................................... 51
Uporaba videokamere v tujini .......................................... 53
Formati in omejitve izhodov ...................................................58
Video formati in izhodni signali ...................................... 58
Sporočila o napakah/opozorila ...............................................60
Sporočila o napakah ........................................................... 60
Opozorila ............................................................................. 60
Licence .....................................................................................62
Dostop do programske opreme, za katero
velja GPL/LGPL ........................................................... 62
Licence odprte programske opreme ................................ 62
Specifikacije .............................................................................62
Konfiguracija paketa .......................................................... 64
Stvarno kazalo .........................................................................65
SI
10
Kazalo vsebine
Pregled
Pregled
Lokacija in funkcije delov
Podrobnosti o funkcijah in uporabi najdete na straneh, ki so prikazane v oklepajih.
1. Kavelj za naramni pašček (14)
2. Gumb ASSIGN 7/
FOCUS MAGNIFIER (34)
3. Držalo mikrofona*
4. Gumb IRIS PUSH AUTO
5. Vzvod za samodejni zoom (26)
* Pred uporabo mikrofona preberite navodila za
uporabo, ki so mu priložena.
SI
Lokacija in funkcije delov
11
Pregled
1. Objektiv (22)
2. Senčilo objektiva s pokrovom
objektiva (22)
3. Notranji mikrofon (33)
4. Sprednja snemalna lučka (45)
Snemalna lučka utripa, če zmanjkuje prostora
na zapisovalnem mediju ali je baterija skoraj
prazna.
5. Gumb ASSIGN 4/ZEBRA
6. Gumb ASSIGN 1
7. Gumb ASSIGN 2*
8. Gumb ASSIGN 3
9. Gumb ASSIGN 6/THUMBNAIL
10. Stikalo CH1 (INT MIC/INPUT1/INPUT2)
11. Stikalo AUTO/MAN (CH1) (34)
12. Izbirnik AUDIO LEVEL(CH1) (34)
13. Gumb STATUS CHECK (15)
14. Gumb CANCEL/BACK (39)
15. Gumb MENU** (39)
16. Izbirnik AUDIO LEVEL(CH2) (34)
17. Stikalo AUTO/MAN (CH2) (34)
18. Stikalo CH2 (INT MIC/INPUT1/
INPUT2) (34)
19. Gumb PUSH AUTO (27)
20. Stikalo FOCUS (27)
21. Stikalo ND FILTER (30)
22. Gumb ASSIGN 5/PEAKING*
* Gumba ASSIGN 5/PEAKING in ASSIGN 2 imata
otipljive pike, da ju lažje najdete.
** Gumb MENU ima otipljivo črto, da ga lažje najdete.
SI
12
Lokacija in funkcije delov
Pregled
1. Konektorji AUDIO OUT/konektor
VIDEO OUT (47, 59)
2. Konektor HDMI OUT (47)
3. Reža UTILITY SD
(Bo podprto v prihodnji nadgradnji.)
4. Vzvod za ročni zoom (26)
5. Gumb START/STOP
Ko je vzvod v položaju HOLD, gumb START/
STOP ne deluje.
6. Konektor INPUT2
7. Konektor INPUT1
8. Držalo kabla
Za pritrditev kabla za mikrofon itd.
9. Stikalo INPUT2 (32)
10. Stikalo INPUT1 (32)
11. Konektor REMOTE
Konektor REMOTE se uporablja za upravljanje
začetka/prekinitve snemanja in podobnih
funkcij na video napravi ter povezanih zunanjih
napravah.
12. Pas držala
13. Stikalo POWER (26)
14. Gumb za snemanje (26)
15. Reža za izpust zraka
Opombe
• Območja okoli reže za prezračevanje lahko
postanejo vroča.
• Ne zakrivajte jih.
16. Konektor DC IN (21)
17. Držalo kabla
Za pritrditev kabla DC itd.
SI
Lokacija in funkcije delov
13
Pregled
1. Kavelj za naramni pašček
2. Obroč za ostrenje (27)
3. Vzvod pokrova objektiva (22)
4. Obroč za zoom (27)
5. Obroč za zaslonko (29)
6. Gumb GAIN (29)
7. Gumb WHT BAL* (31)
8. Gumb SHUTTER SPEED (30)
9. Stikalo AUTO/MANUAL (29)
10. Konektor i (slušalke)
Za stereo slušalke z mini vtičnico
11. Gumb BATT RELEASE (20)
12. Paket baterij (20)
13. »Memory Stick« media/reža za kartico SD
C/lučka za dostop
(Bo podprto v prihodnji nadgradnji.)
14. Reža za pomnilniško kartico XQD A/
izbirni gumb/lučka za dostop (24)
15. Reža za pomnilniško kartico XQD B/
izbirni gumb/lučka za dostop (24)
16. Konektor USB (vrste mini-B) (48)
17. Konektor USB (vrste A)
(Bo podprto v prihodnji nadgradnji.)
18. Gumb (en pritisk)
(31)
19. Stikalo za pomnilnik nastavitve beline (31)
20. Stikalo ojačitev (29)
21. Gumb IRIS* (29)
* Gumba WHT BAL in IRIS imata otipljive pike, da ju
lažje najdete.
SI
14
Lokacija in funkcije delov
Za namestitev naramnega paščka
Naramni pašček (naprodaj posebej) pritrdite na
kavlje za naramni pašček.
Pregled
1. Gumb OPTION (36)
2. Gumb THUMBNAIL (35)
3. Gumbi za upravljanje predvajanja (PREV,
Spodaj
PLAY/PAUSE*, NEXT, STOP, F REV,
F FWD) (28)
4. Gumb DATA CODE
(Bo podprto v prihodnji nadgradnji.)
5. Gumb DISPLAY (18)
6. LCD-zaslon (23)
7. Stikalo za ročni zoom (26)
8. Iskalo (23)
9. Velik okular
10. Vzvod za nastavitev objektiva iskala (23)
11. Vzvod za sprostitev iskala (56)
12. Stikalo HEADPHONE MONITOR (34)
13. Zadnja snemalna lučka (45)
14. Izbirnika SEL/SET (39)
15. Gumba VOLUME*
16. Gumb STATUS CHECK
17. Gumb CANCEL/BACK (39)
18. Gumbi V/v/B/b/SET (39)
19. Gumb MENU (39)
* Gumba VOLUME+ in PLAY/PAUSE imata otipljive
pike, da ju lažje najdete.
1. Vtičnica za stojalo (1/4 palca)
Vtičnica je združljiva z vijakom 1/4-20UNC.
Stojalo (naprodaj posebej) pritrdite na
vtičnico z vijakom za stojalo (naprodaj
posebej: vijak mora bit krajši od 5,5 mm
(7/32 palca)).
Zaslon stanja
Za prikaz zaslona stanja
• Pritisnite gumb STATUS CHECK.
Za preklop med zasloni stanja
• Obrnite izbirnik SEL/SET.
Za skritje zaslona stanja
• Pritisnite gumb STATUS CHECK.
SI
Lokacija in funkcije delov
15
Pregled
Zaslon stanja videokamere
Zaslon stanja video izhoda
Prikaže nastavitve elektronskega zaklopa ali
stanja objektiva.
Prikaže nastavitve HDMI in video izhoda.
Gain<H>
Gain<M>
Gain<L>
Preset White
Gamma
AE Level
AE Speed
AGC Limit
A.SHT Limit
Nastavitev vrednosti ravni
ojačitve <H>
Nastavitev vrednosti ravni
ojačitve <M>
Nastavitev vrednosti ravni
ojačitve <L>
Prednastavljena vrednost
nastavitve beline
Kategorija game in krivina
Nastavitev vrednosti AE
Nastavitev vrednosti hitrosti
upravljanja AE
Nastavitev vrednosti največje
ojačitve AGC
Največja hitrost zaklopa
funkcije samodejnega zaklopa
Prikaže vhodne nastavitve vsakega kanala,
merilca ravni zvoka in filtra za veter.
CH 1 level meter Merilec ravni za CH 1
CH 1 Source
Vhodni vir za CH 1
CH 1 Ref. / Sens. Občutljivost vhoda za notranji
mikrofon za CH 1 ali
referenčne ravni zvočnega
vhoda
CH 1 Wind Filter Nastavitev stanja filtra za veter
za vhod mikrofona za CH 1
CH 2 level meter Merilec ravni za CH 2
CH 2 Source
Vhodni vir za CH 2
CH 2 Ref. / Sens. Občutljivost vhoda za notranji
mikrofon za CH 2 ali
referenčne ravni zvočnega
vhoda
CH 2 Wind Filter Nastavitev stanja filtra za veter
za vhod mikrofona za CH 2
Audio Format
Nastavitev oblike zvočnega
zapisa
Headphone Out Nastavitev izhoda za slušalke
Zaslon stanja sistema
Prikaže nastavitve video signala.
Rec Format
Picture Size
Frame Rate
Nastavitev stanja regije NTSC
ali PAL
Format zapisovanja na
pomnilniško kartico XQD
Velikost slike, ki se zapisuje na
pomnilniško kartico XQD
Hitrost sličic, ki se zapisujejo
na pomnilniško kartico XQD
SI
16
Video
Lokacija in funkcije delov
Velikost izhodne slike
Vklop/izklop izhoda
Velikost izhodne slike
Zaslon stanja dodeljivega gumba
Prikaže funkcijo, ki je dodeljena vsakemu
gumbu ASSIGN.
1
2
3
4
5
6
Zaslon stanja zvoka
Country
HDMI
7
Funkcija, ki je dodeljena
gumbu Assign 1
Funkcija, ki je dodeljena
gumbu Assign 2
Funkcija, ki je dodeljena
gumbu Assign 3
Funkcija, ki je dodeljena
gumbu Assign 4
Funkcija, ki je dodeljena
gumbu Assign 5
Funkcija, ki je dodeljena
gumbu Assign 6
Funkcija, ki je dodeljena
gumbu Assign 7
Zaslon stanja medija
Prikaže preostali prosti pomnilnik
zapisovalnega medija (pomnilniške kartice
XQD A/XQD B).
Podatki
o mediju A
Ikona medija, ki se prikaže,
ko je v režo A vstavljen
zapisovalni medij
Zaščita podatkov Ikona zaščite, ki se prikaže,
medija A
ko je v režo A vstavljen
zapisovalni medij, ki je
zaščiten pred pisanjem
Opombe
• V videokameri ne morete
zaščititi pomnilniške kartice
XQD.
Merilec prostora Preostali prostor na
na mediju A
zapisovalnem mediju, ki je
vstavljen v režo A, je prikazan
z vrstico stanja
Preostali prostor Preostali prostor na
na mediju A
zapisovalnem mediju, ki je
vstavljen v režo A, je prikazan
v GB
Podatki
Ikona medija, ki se prikaže,
o mediju B
ko je v režo B vstavljen
zapisovalni medij
Zaščita podatkov Ikona zaščite, ki se prikaže,
medija B
ko je v režo B vstavljen
zapisovalni medij, ki je
zaščiten pred pisanjem
Preostali prostor
na mediju B
Podatki o
pomnilniški
kartici
UTILITY SD
Zaščita podatkov
na pomnilniški
kartici
UTILITY SD
Merilec prostora
na kartici
UTILITY SD
Preostali prostor
na kartici
UTILITY SD
Preostali prostor na
zapisovalnem mediju, ki je
vstavljen v režo B, je prikazan
z vrstico stanja
Preostali prostor na
zapisovalnem mediju, ki je
vstavljen v režo B, je prikazan
v GB
Ikona medija, ki se prikaže,
ko je v režo UTILITY SD
vstavljen zapisovalni medij
Pregled
Merilec prostora
na mediju B
Ko je reža UTILITY SD
zaščitena pred pisanjem,
se prikaže ikona zaščite
Preostali prostor na
zapisovalnem mediju, ki je
vstavljen v režo UTILITY SD,
je prikazan z vrstico stanja
Preostali prostor na
zapisovalnem mediju, ki je
vstavljen v režo UTILITY SD,
je prikazan v GB
SI
Lokacija in funkcije delov
17
Pregled
Oznake na zaslonu
LCD-zaslon/zaslon iskala
Med snemanjem, pripravljenostjo ali predvajanjem se na LCD-zaslonu/zaslonu iskala prikazujejo stanja
in nastavitve te enote.
Stanja in nastavitve te enote lahko vklopite/izklopite z gumbom DISPLAY.
Informacije, ki so med snemanjem prikazane na zaslonu
1. Prikaz načina zaklopa/hitrosti zaklopa
2. Prikaz filtra ND (stran 30)
3. Prikaz ojačitve (stran 29)
4. Prikaz posebnega stanja snemanja/
delovanja
zRec
Stby
Poteka snemanje
Pripravljenost za snemanje
5. Prikaz temperature barve (stran 31)
6. Prikaz stanja baterije (stran 54)
7. Prikaz položaja ostrenja
Prikaže položaj ostrenja.
8. Prikaz položaja zooma
9. Prikaz SteadyShot
10. Prikaz načina ostrenja
11. Prikaz samodejnega zaklopa
12. Prikaz AGC
13. Prikaz samodejne zaslonke
14. Prikaz položaja zaslonke
Prikaže položaj zaslonke.
SI
18
Oznake na zaslonu
15. Prikaz načina nastavitve beline (stran 31)
ATW
PWB
Pomnilnik A
Pomnilnik B
n
Samodejni način
Prednastavljeni način
Način pomnilnika A
Način pomnilnika B
Prednastavljeni način
(zaprti prostori)
Prednastavljeni način
(na prostem)
16. Prikaz stanja medija v reži UTILITY SD
17. Prikaz podatkov o času
18. Merilnik ravni zvoka
19. Prikaz stanja medija v reži A/B oz. prostega
prostora (stran 25)
Ko je leva stran ikone oranžna, je snemanje
omogočeno.
Ko sveti zelena lučka na desni zgornji strani
ikone, je omogočeno predvajanje.
20. Prikaz game (stran 41)
Prikaže vrednost nastavitve game.
21. Prikaz formata zapisovanja (kodek)
Pregled
(stran 29)
Prikaže format zapisa na pomnilniško
kartico XQD.
22. Prikaz frekvence sistema in načina
skeniranja
23. Prikaz formata zapisovanja (velikost slike)
(stran 29)
Prikaže velikost slike, zapisane na
pomnilniško kartico XQD.
Informacije, ki so prikazane na zaslonu predvajanja
Na predvajani sliki se prikazujejo naslednje
informacije.
1. Številka posnetka/skupno število
posnetkov
2. Način predvajanja
3. Format predvajanja (velikost slike)
4. Stanje baterije
5. Format predvajanja (hitrost sličic)
6. Podatki o času
Prikazan je čas trajanja filma.
7. Ravni zvoka
Prikazane so ravni zvoka posnetka.
8. Stanje medija
Če je pomnilniška kartica zaščitena pred
pisanjem, se na levi strani prikaže oznaka
.
9. Format predvajanja (kodek)
SI
Oznake na zaslonu
19
Priprave
Napajanje
Priprave
Polnjenje paketa baterij
Ko se paket baterij napolni, ga odstranite iz
polnilnika.
Paket baterij »InfoLITHIUM« (serija L) lahko
polnite s priloženim polnilnikom.
Priklop paketa baterij
Paket baterij potisnite na zadnjo stran
videokamere in ga nato potisnite navzdol.
Opombe
• Z videokamero lahko uporabite paket baterij z veliko
zmogljivostjo, NP-F970 (priložen). Paketa NP-F570/
F770 ni mogoče uporabiti (naprodaj je posebej).
Napajalni kabel
V električno vtičnico
Lučka za
polnjenje
Odstranitev paketa baterij
Stikalo načina
Stikalo POWER nastavite na možnost OFF.
Pritisnite gumb BATT RELEASE (odstranitev
baterije) in odstranite paket baterij.
Polnilnik AC-VL1
Opombe
• Videokamere ne morete priklopiti na zunanji vir
napajanja s polnilnikom AC-VL1. Ko videokamero
priključite v električno vtičnico, uporabite priložen
omrežni napajalnik.
1
Stikalo načina nastavite na CHARGE.
2
Priključite napajalni kabel na polnilnik
in v električno vtičnico.
3
Paket baterij vstavite v režo polnilnika,
ga pritisnite navzdol in ga pomaknite
v smeri puščice.
Lučka za polnjenje zasveti in polnjenje se
prične.
Po polnjenju baterije
Lučka za polnjenje se izklopi (običajna
napolnitev). Če baterijo polnite še eno uro, potem
ko lučka ugasne, jo lahko uporabljate še malo več
časa (popolna napolnitev).
SI
20
Napajanje
BATT RELEASE
gumb (odstranitev baterije)
Opombe
• Nastavitve menija ali nastavitve, prilagojene s stikalom
AUTO/MANUAL, se lahko shranijo, ko je stikalo
POWER nastavljeno na OFF. Paket baterij odstranite,
ko prikaz na LCD-zaslonu/zaslonu iskala popolnoma
izgine. V nasprotnem primeru se spremenjene
nastavitve morda ne bodo shranile.
• Če paket baterij ali omrežni napajalnik odstranite, ko
je stikalo POWER nastavljeno na ON, videokamere ni
mogoče vklopiti, tudi če znova priklopite paket baterij
ali omrežni napajalnik.
Stikalo POWER najprej začasno premaknite na
možnost OFF, nato na ON.
1. Napajalni kabel priključite na omrežni
Shranjevanje paketa baterij
napajalnik.
Če paket baterij nekaj časa ni bil v uporabi,
baterijo izpraznite in shranite. Za več informacij
o shranjevanju paketa baterij glejte stran 54.
2. Omrežni napajalnik priključite v konektor
DC IN na videokameri.
3. Napajalni kabel priključite v električno
vtičnico.
Čas polnjenja
Paket baterij
Čas običajne
napolnitve
NP-F970
365
Čas popolne
napolnitve
425
Opombe
• Z videokamero ne morete uporabljati paketa baterij
NP-F570/NP-F770.
Na paketu baterij
• Pred polnjenjem paketa baterij premaknite stikalo
POWER na OFF.
Uporaba električne vtičnice kot vira napajanja
Za napajanje lahko uporabite omrežni napajalnik.
Priprave
Približen čas (minute), potreben za napolnitev
popolnoma izpraznjenega paketa baterij.
Na omrežnem napajalniku
• Ko uporabljate omrežni napajalnik, uporabite
bližnjo stensko električno vtičnico. Če pri
uporabi videokamere pride do okvare, omrežni
napajalnik takoj izklopite iz stenske električne
vtičnice.
• Omrežnega napajalnika ne uporabljajte
v ozkem prostoru, na primer med zidom
in pohištvom.
• Na vtiču omrežnega napajalnika ne povzročite
kratkega stika s kovinskimi predmeti.
V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
• Če je videokamera z omrežnim napajalnikom
priključena v električno vtičnico, je povezana
z napajanjem (hišnim omrežjem), tudi če je
izklopljena.
• Videokamere ne morete polniti tako, da jo
priključite na omrežni napajalnik.
Konektor DC IN
Omrežni
napajalnik
(ACNB12A)
V električno vtičnico
Napajalni
kabel
SI
Napajanje
21
Nastavitev ure
Priprave
Pri prvem vklopu videokamere po nakupu ali po
izpraznitvi rezervne baterije se na zaslonu iskala
in LCD-zaslonu prikaže Začetna nastavitev.
S pomočjo zaslona nastavite datum in uro
vgrajene ure.
Priklop naprav
Priklop senčila objektiva s pokrovom
objektiva
Časovni pas
Vrednost prikazuje časovno razliko od
univerzalnega koordiniranega časa (UTC).
Če je potrebno, spremenite nastavitev.
Nastavitev ure in datuma
Ura začne delovati, ko z obračanjem izbirnika
SEL/SET (stran 15) izberete elemente ali vrednost
in jih potrdite s pritiskom izbirnika SEL/SET.
Ko prikaz nastavitve izgine, se lahko z možnostjo
»Clock Set« (stran 46) v meniju System nastavi
»Time Zone« in datum/uro.
Gumb PUSH (sprostitev senčila objektiva)
Oznake na senčilu objektiva poravnajte
z oznakami na videokameri in senčilo
obrnite v smeri puščice 2, dokler se ne
zaskoči.
Opombe
• Če je nastavitev ure izbrisana, ker se je rezervna
baterija popolnoma izpraznila, ko naprava ni bila
priklopljena na napajanje (na paket baterij ali
priključek DC IN), se bo po ponovnem zagonu
videokamere prikazal zaslon Začetna nastavitev.
• Dokler ne dokončate nastavitve zaslona (prikazan je
zaslon Začetna nastavitev), ne deluje nobena funkcija
razen izklopa.
Odpiranje ali zapiranje zaklopa senčila objektiva
s pokrovom objektiva
Vzvod pokrova objektiva premaknite na položaj
OPEN, da objektiv odprete, ali na položaj CLOSE,
da ga zaprete.
Odstranitev senčila objektiva s pokrovom
objektiva
Med držanjem gumba PUSH (sprostitev senčila
objektiva) premaknite senčilo objektiva
v nasprotni smeri od puščice 2, ki je prikazana
na sliki.
Opombe
• Ko priklopite/odklopite polariziran ali zaščitni filter
72 mm, odstranite senčilo objektiva s pokrovom
objektiva.
SI
22
Nastavitev ure / Priklop naprav
Prilagoditev LCD-zaslona in iskala
LCD-zaslon
Vzvod za nastavitev
objektiva iskala
Premikajte ga, dokler
slika ne postane čista.
Priprave
LCD-zaslon odprite za 180 stopinj (1), nato ga
zavrtite do najboljšega kota za snemanje ali
predvajanje (2).
Iskalo
1Odprite za
180 stopinj.
290 stopinj
(največ)
2180 stopinj
(največ)
Opombe
• Morda boste pri premikanju kota gledanja v iskalu
videli bleščanje osnovnih barv. To ne pomeni, da gre
za okvaro. Bleščeče barve se ne bodo posnele na
zapisovalni medij.
• Slike so na LCD-zaslonu prikazane zrcalno,
posnamejo pa se normalno.
• Jakost osvetlitve ozadja LCD-zaslona lahko
nastavite z možnostjo »LCD Backlight«
nastavitve »LCD Setting« v meniju LCD/VF
(stran 44).
Jakost osvetlitve ozadja iskala lahko nastavite
z možnostjo »VF Backlight« nastavitve
»VF Setting« v meniju LCD/VF (stran 44).
SI
Priklop naprav
23
Opombe
Uporaba pomnilniških
kartic XQD
Priprave
Videokamera snema zvok in video na
pomnilniške kartice XQD, ki so vstavljene
v reže za kartice.
O pomnilniških karticah XQD
Uporabljajte naslednje pomnilniške kartice
Sony XQD.
Pomnilniške kartice XQD serije S
Pomnilniške kartice XQD serije H
Pomnilniške kartice XQD serije N
• Celovitost podatkov ni zagotovljena, če napravo
izklopite ali če odstranite pomnilniško kartico,
medtem ko naprava dostopa do nje. Podatki na kartici
bodo morda uničeni. Ko napravo izklapljate ali
odstranjujete pomnilniško kartico, vedno preverite,
ali lučka za dostop sveti zeleno oziroma ne sveti.
• Ko pomnilniško kartico XQD po koncu snemanja
odstranite iz videokamere, bo morda vroča. To ne
pomeni, da gre za okvaro.
Izbira reže za pomnilniško kartico, ki se
bo uporabljala za snemanje
Pritisnite gumb A ali B na reži, v katero je
vstavljena pomnilniška kartica, na katero želite
snemati. Lučka izbrane reže zasveti zeleno.
Delovanje z drugimi pomnilniškimi karticami ni
zagotovljeno.
Za podrobnosti o uporabi pomnilniških kartic XQD in
previdnostnih ukrepih glejte priročnik z navodili za
uporabo pomnilniške kartice XQD.
Vstavljanje pomnilniške kartice XQD
1
Odprite pokrov blokade reže za kartice.
2
Pomnilniško kartico XQD vstavite, tako
da je oznaka XQD na levi strani in da se
kartica zaskoči.
Gumb reže pomnilniške kartice A
Lučka za dostop (stran 14) zasveti rdeče in
nato zeleno, ko je pomnilniška kartica
pripravljena za uporabo.
Gumb reže pomnilniške kartice B
Opombe
3
Zaprite pokrov.
Opombe
• Če vstavite pomnilniško kartico v režo obrnjeno
napačno, se lahko reža, pomnilniška kartica ali podatki
poškodujejo.
Odstranitev pomnilniške kartice XQD
Odprite pokrov blokade reže za kartico in
odstranite pomnilniško kartico XQD, tako
da nanjo enkrat nežno pritisnete.
SI
24
Uporaba pomnilniških kartic XQD
• Izberete lahko samo režo, ki že ima vstavljeno
pomnilniško kartico.
• Ko se filmi snemajo na pomnilniško kartico, ni
mogoče zamenjati reže, tudi če pritisnete gumb
pomnilniške kartice A/B.
• Ko je vstavljena samo ena pomnilniška kartica,
se reža s to kartico izbere samodejno.
• Če se pomnilniška kartica med snemanjem
popolnoma napolni, videokamera samodejno
nadaljuje s snemanjem na pomnilniško kartico
iz druge reže.
Formatiranje pomnilniške kartice XQD
Z možnostjo »Format Media« (stran 45)
v meniju Media določite »Media(A)«
(reža A) ali »Media(B)« (reža B) in izberite
»Execute«. Ko se prikaže potrditveno
sporočilo, znova izberite »Execute«.
Prikažeta se sporočilo o poteku in vrstica stanja,
lučka za dostop zasveti rdeče.
Ko je formatiranje končano, se prikaže sporočilo
o dokončanju. S pritiskom gumba SEL/SET
sporočilo skrijete.
• Če je razpoložljivega časa na obeh karticah manj
kot 5 minut, se prikaže opozorilno sporočilo
»Media Near Full«, lučka za snemanje začne
utripati in v slušalke se odda pisk. Kartice
zamenjajte s takimi, ki imajo dovolj prostora.
• Če s snemanjem nadaljujete, dokler ne zmanjka
preostalega časa, se sporočilo spremeni
v »Media Full« in snemanje se zaustavi.
Priprave
Če pomnilniška kartica XQD ni formatirana ali je
bila formatirana z drugim sistemom, se na LCDzaslonu/zaslonu iskala prikaže sporočilo »Media
Needs to be Formatted«.
Kartica se formatira na naslednji način.
Menjava pomnilniške kartice XQD
Opombe
• Na eno pomnilniško kartico XQD se lahko zapiše do
približno 9999 posnetkov.
Če število zapisanih posnetkov doseže mejo, se prikaz
preostalega časa spremeni v »0« in se prikaže sporočilo
»Media Full«.
Če formatiranje ne uspe
Pomnilniške kartice XQD, ki je zaščitena pred
pisanjem ali je s to videokamero ni mogoče
uporabljati, ni mogoče formatirati.
Če se prikaže opozorilno sporočilo, kartico
zamenjajte z ustrezno pomnilniško kartico XQD
v skladu z navodili iz sporočila.
Opombe
• Pri formatiranju pomnilniške kartice se izbrišejo vsi
podatki, vključno s posnetimi slikami in
nastavitvenimi datotekami.
Preverjanje preostalega časa
za snemanje, ki je na voljo
Med snemanjem (ali v pripravljenosti na
snemanje) lahko preverite preostali prostor na
pomnilniških karticah XQD, ki sta vstavljeni
v reže, v prikazu stanja medija reže A/B/ oz.
prostega prostora na LCD-zaslonu/zaslonu iskala
(stran 18).
Razpoložljiv čas snemanja v trenutnem video
formatu (bitna hitrost zapisovanja) se izračuna na
podlagi preostalega prostora na vsaki kartici in je
prikazan v minutah.
Opombe
• Če je pomnilniška kartica zaščitena pred pisanjem,
se prikaže ikona
.
SI
Uporaba pomnilniških kartic XQD
25
Snemanje
Osnovni postopek delovanja
Osnovno snemanje lahko izvedete z naslednjimi
postopki.
1
2
Najprej preverite, ali so na videokamero
priključene zahtevane naprave in da
imajo napajanje.
Uporaba vzvoda za samodejni zoom
Za počasnejši zoom rahlo premaknite vzvod za
samodejni zoom D. Za hitrejši zoom ga
premaknite še dalje.
Široki pogled: (široki kot)
Vstavite pomnilniški kartici.
Snemanje
Če vstavite dve kartici, se snemanje
samodejno nadaljuje na drugo kartico,
ko je prva napolnjena.
3
Odprite zaklop senčila objektiva
s pokrovom objektiva.
4
Med stiskanjem zelenega gumba
premaknite stikalo POWER na
položaj ON.
Na LCD-zaslonu/zaslonu iskala se prikaže
zaslon snemanja.
5
Pritisnite gumb za snemanje (stran 13).
Lučka za snemanje zasveti in snemanje se
prične.
6
Če želite prekiniti snemanje, znova
pritisnite gumb za snemanje.
Snemanje se konča in videokamera preklopi
v način STBY (stanje pripravljenosti na
snemanje).
Prilagajanje zooma
Bližnji pogled: (telefoto)
• Najmanjša razdalja med videokamero in
objektom, ki je potrebna za ostrenje, je približno
1 cm (prib. 13/32 palca) za široki kot in
približno 80 cm (pribl. 2 5/8 čevlja) za telefoto.
• V nekaterih položajih zooma ostrenje
morda ne bo prilagojeno, če je objekt
od videokamere oddaljen manj kot 80 cm
(približno 2 5/8 čevlja).
• Pri uporabi zooma prst stalno držite
na vzvodu D. Če prst med snemanjem
premaknete z vzvoda samodejnega zooma D,
se lahko posname tudi zvok vzvoda D.
Uporaba zooma na ročaju
1. Stikalo zooma na ročaju B nastavite
na VAR ali FIX.
• Ko nastavite stikalo zooma na ročaju B
na VAR, lahko uporabljate zoom
s spremenljivo hitrostjo.
• Ko nastavite stikalo zooma na ročaju B na
FIX, ga lahko uporabljate z nespremenljivo
hitrostjo, ki je nastavljena v možnosti
»Setting«, »Handle Zoom« menija Camera
(stran 40).
2. Za uporabo zooma pritisnite vzvod zooma na
ročaju A.
Opombe
• Vzvoda zooma na ročaju A ni mogoče uporabljati, ko
je stikalo B nastavljeno na OFF.
• Hitrosti vzvoda samodejnega zooma D ni mogoče
spreminjati s stikalom zooma na ročaju B.
SI
26
Osnovni postopek delovanja
Uporaba obroča za zoom
Z obračanjem obroča za zoom C lahko
spreminjate hitrost zooma. Mogoče je tudi fino
nastavljanje.
Opombe
• Obroč za zoom C obračajte z zmerno hitrostjo. Če ga
obračate prehitro, lahko zoom zaostaja za hitrostjo
vrtenja obroča za zoom ali se posname njegov zvok.
Ročno prilagajanje ostrenja
Za ročno ostrenje
• Objekt je lažje izostriti z uporabo funkcije
zoom. Vzvod za samodejni zoom premaknite
na T (telefoto) in prilagodite ostrenje, nato
zoom pomaknite proti W (široki kot), da ga
prilagodite za snemanje.
• Če želite posneti bližnji posnetek objekta,
s pomikom samodejnega zooma na položaj W
(široki kot) popolnoma približajte sliko, nato
prilagodite ostrenje.
V različnih pogojih snemanja lahko ročno
prilagodite ostrenje.
To funkcijo uporabite v naslednjih primerih.
—Za snemanje objekta za oknom, na katerem
so dežne kaplje.
—Za snemanje vodoravnih črt.
—Za snemanje objekta, ki je v premajhnem
kontrastu z ozadjem.
—Ko želite izostriti objekt v ozadju.
—Za snemanje nepremičnega objekta
s stojalom.
1
Snemanje
Ponovno omogočanje samodejne prilagoditve
Stikalo FOCUS B nastavite na AUTO.
Prikaz načina ostrenja se spremeni v »AF« in
samodejna prilagoditev ostrenja se znova
omogoči.
Začasna uporaba samodejnega ostrenja
(samodejno ostrenje s pritiskom)
Med snemanjem objekta pritisnite in držite gumb
PUSH AUTO C.
Če gumb sprostite, se znova nastavi ročno
ostrenje.
To funkcijo uporabljajte za premik ostrenja
z enega objekta na drugega. Menjava prizorov
bo gladka.
• Podatki o goriščni razdalji (za primere, ko je
temno in je težko prilagoditi ostrenje) se
prikažejo (prikaz traja 3 sekunde) v naslednjih
primerih. (Če uporabljate pretvorniški objektiv
(naprodaj je posebej), ne bodo prikazani
pravilno).
—Ko obračate obroč za ostrenje, medtem ko je
na zaslonu prikazan znak »MF«
Uporaba razširjenega ostrenja (Expanded focus)
Privzeto je možnost »Focus Magnifier« dodeljena
gumbu ASSIGN 7 (stran 34).
Pritisnite gumb ASSIGN 7.
Prikaže se zaslon povečevalca ostrenja in sredina
zaslona se poveča približno 2-krat. Nastavitev
ostrenja je lažje potrditi med ročnim ostrenjem.
Ko znova pritisnete gumb, se prikaz zaslona
zmanjša na običajno velikost.
Opombe
• Čeprav se na zaslonu prikaže razširjena slika, posneta
slika ni razširjena.
Med snemanjem ali v pripravljenosti
nastavite stikalo FOCUS B na MAN.
Prikaz načina ostrenja se spremeni v »MF«.
2
Zavrtite obroč za ostrenje A in ostrenje
prilagodite.
SI
Osnovni postopek delovanja
27
Predvajanje zajetih posnetkov
Zajete posnetke lahko predvajate, ko je
videokamera v stanju pripravljenosti.
1
Vstavite pomnilniško kartico XQD.
2
Pritisnite gumb PLAY/PAUSE, ki se
nahaja med gumbi za upravljanje
predvajanja.
3
Želeni posnetek poiščete s pritiskom
gumba PREV ali NEXT.
Preklapljanje med pomnilniškima
karticama XQD.
Ko sta vstavljeni dve pomnilniški kartici, lahko
med njima preklapljate z gumbom (stran 14).
Opombe
Snemanje
4
Pritisnite gumb PLAY/PAUSE.
Slika za predvajanje se prikaže v iskalu.
Predvajanje se izvede na naslednji način.
Gumb PLAY/PAUSE: začasno zaustavi predvajanje. Če ga želite nadaljevati, znova pritisnite
ta gumb.
Gumb F FWD/gumb F REV: hitro predvajanje.
Če želite znova predvajati z običajno
hitrostjo, pritisnite gumb PLAY/PAUSE.
Gumb STOP: zaustavi predvajanje ali snemanje.
Nadzorovanje zvoka
V običajnem načinu predvajanja lahko
s povezanimi slušalkami nadzorujete posneti
zvočni signal.
Zvočni kanal, ki ga želite nadzorovati in mu
prilagoditi jakost, lahko izberete z možnostjo
»Audio Output« (stran 43) v meniju Audio.
Predvajanje v vrsti
Predvajanje od začetka posnetka
Pritisnite gumb PREV ali gumb NEXT, ki se
nahaja med gumbi za upravljanje predvajanja
(stran 15). Želeni posnetek lahko postavite
v vrsto, tako da enega od teh dveh gumbov
pritisnete večkrat zaporedoma.
SI
28
Osnovni postopek delovanja
• Med predvajanjem ni mogoče preklapljati med
pomnilniškima karticama XQD.
Neprekinjeno predvajanje vsebine iz kartic v režah A
in B ni mogoče.
Posnetek (snemanje podatkov)
Ko prekinete snemanje, se video, zvok in
podatki o posnetkih na pomnilniško kartico
XQD zapišejo od začetka do konca kot enoten
posnetek.
Najdaljši čas posnetka
Najdaljši čas posnetka je 13 ur.
Najdaljši neprekinjeni čas snemanja filma je
približno 13 ur. Če čas snemanja doseže
približno 13 ur, se snemanje zaustavi.
Spreminjanje osnovnih
nastavitev
Nastavitve lahko spreminjate glede na namen
uporabe posnetega videa ali pogoje snemanja.
Format zapisovanja
Prilagajanje svetlosti slike
1. Med snemanjem ali v pripravljenosti
nastavite stikalo AUTO/MANUAL H na
MANUAL.
2. Ko se zaslonka samodejno prilagodi,
pritisnite gumb IRIS E.
Prikaže se vrednost zaslonke. Ko se vrednost
zaslonke samodejno prilagodi, se prikaže
oznaka »A.Iris«.
3. Zaslonko prilagodite z obročem za
zaslonko A.
• Vrednost F se približa F3,4, ko se položaj zooma
premika od W do T, tudi če zaslonko odprete,
tako da F nastavite na vrednost, ki je nižja od
F3,4 (npr. F1,6).
• Obseg ostrenja je pomemben učinek zaslonke
in se imenuje globina polja. Globina polja je
manjša, če je zaslonka odprta, in večja, če je
zaprta. Z ustvarjalno rabo zaslonke lahko na
fotografiji dosežete želeni učinek.
• To je priročno, če želite izostriti ali zamegliti
ozadje.
Snemanje
Format, ki ga je mogoče izbrati, je odvisen od
nastavitve regije, kjer se videokamera uporablja
(Country).
Če želite spremeniti format, uporabite nastavitev
»Video Format« v možnosti »Rec Format«
(stran 45) menija System.
zaslonke (če povečujete vrednost F). Na zaslonu
je prikazana trenutna vrednost F.
Samodejna prilagoditev zaslonke
Pritisnite gumb IRIS E ali nastavite stikalo
AUTO/MANUAL H na AUTO.
Poleg vrednosti zaslonke se prikaže oznaka
»A.Iris«.
Opombe
• Ko stikalo AUTO/MANUAL H nastavite na AUTO,
se samodejno določijo tudi druge postavke (ojačitev,
hitrost zaklopa, nastavitev beline), ki jih je mogoče
določati ročno.
Prilagajanje ojačitve
Svetlost slike lahko spremenite s prilagajanjem
hitrosti zaslonke, ojačitve ali zaklopa oz.
z zmanjšanjem količine svetlobe, ki se prilagaja
s stikalom ND FILTER B.
Prilagajanje zaslonke
Zaslonko lahko ročno prilagodite in tako
nadzorujete količino svetlobe, ki vstopi skozi
objektiv. Tako lahko spremenite ali zaprete
(
) zaslonko objektiva, ki je izražena kot
vrednost F in se nahaja med F1,6 in F11. Bolj ko
odprete zaslonko (zmanjšate vrednost F), večja je
količina svetlobe, ki vstopi skozi objektiv.
Količina svetlobe se zmanjšuje z zapiranjem
Če ne želite uporabljati možnosti AGC
(samodejni nadzor ojačitve), lahko ojačitev
nastavite ročno.
1. Med snemanjem ali v pripravljenosti
nastavite stikalo AUTO/MANUAL H na
MANUAL.
2. Ko se ojačitev samodejno prilagodi, pritisnite
gumb GAIN C.
Prikaže se oznaka »AGC«.
3. Stikalo za ojačitev F nastavite na H, M ali L.
Na zaslonu se prikaže vrednost ojačitve, ki je
nastavljena za izbran položaj stikala za
ojačitev. Vrednost ojačitve za H/M/L lahko
nastavite v možnosti »Gain« menija Camera
(stran 40).
SI
Spreminjanje osnovnih nastavitev
29
Samodejna prilagoditev ojačitve
Pritisnite gumb GAIN C ali nastavite stikalo
AUTO/MANUAL H na AUTO.
Vrednost ojačitve izgine. Poleg vrednosti ojačitve
se prikaže oznaka »AGC«.
Opombe
• Ko stikalo AUTO/MANUAL H nastavite na AUTO,
se samodejno določijo tudi druge postavke (zaslonka,
hitrost zaklopa, nastavitev beline), ki jih je možno
določati ročno.
Samodejno prilagajanje hitrosti zaklopa
Gumb SHUTTER SPEED D pritisnite dvakrat
ali nastavite stikalo AUTO/MANUAL H na
AUTO.
Vrednost zaklopa izgine. Ko se hitrost zaklopa
samodejno prilagodi, se prikaže oznaka »A.SHT«.
Opombe
• Ko stikalo AUTO/MANUAL H nastavite na AUTO,
se samodejno določijo tudi druge postavke (zaslonka,
ojačitev, nastavitev beline), ki jih je mogoče določati
ročno.
Prilagajanje hitrosti zaklopa
Snemanje
Hitrost zaklopa lahko prilagajate in popravite
ročno. S prilagajanjem hitrosti zaklopa lahko
ustvarite učinek mirovanja premikajočega
objekta ali premikanja mirujočega objekta.
1. Med snemanjem ali v pripravljenosti
nastavite stikalo AUTO/MANUAL H na
MANUAL.
Prilagoditev količine svetlobe (filter ND)
Ko je okolje snemanja preveč svetlo, lahko
objekt jasno posnamete z uporabo stikala
ND FILTER B.
OFF: Filter ND ni v uporabi.
1: Zmanjšanje količine svetlobe za 1/4.
2: Zmanjšanje količine svetlobe za 1/16.
3: Zmanjšanje količine svetlobe za 1/64.
2. Pritisnite gumb SHUTTER SPEED D, da se
prikaže vrednost zaklopa.
3. Vrednost zaklopa, ki je prikazana na zaslonu,
spremenite z obračanjem izbirnika
SEL/SET G.
Hitrost zaklopa lahko prilagodite v obsegih
od 1/4 do 1/9.000 (NTSC Area) in od 1/3 do
1/9.000 sekunde (PAL Area).
Na zaslonu se prikaže nastavljena vrednost
zaklopa. Če na primer hitrost zaklopa
nastavite na 1/100 sekunde, se na zaslonu
prikaže »1/100«. Večja kot je vrednost
imenovalca, večja je hitrost zaklopa.
4. Pritisnite izbirnik SEL/SET G, da se
vrednost zaklopa zaklene.
Če želite znova prilagoditi hitrost zaklopa,
ponovite 2., 3. in 4. korak.
• Obseg hitrosti zaklopa, ki ga je mogoče
nastaviti, je odvisen od hitrosti sličic.
• Pri nižjih hitrostih zaklopa je samodejno
ostrenje težavno. Priporočeno je ročno ostrenje
in uporaba stojala.
• Pri snemanju pod fluorescentnimi, natrijevimi
ali živosrebrnimi svetilkami lahko slika utripa,
spreminja barvo ali ima vodoravne trakove
šuma. Situacijo je morda mogoče izboljšati
s prilagoditvijo hitrosti zaklopa.
SI
30
Spreminjanje osnovnih nastavitev
Ko se vrednost zaslonke samodejno prilagaja,
je prikazana oznaka »Video Level Warning«.
Če oznaka ND OFF utripa, nastavite stikalo
ND FILTER na OFF. Ikona filtra ND bo izginila
z zaslona.
Opombe
• Če med snemanjem stikalo ND FILTER B preklopite,
se slika in zvok lahko popačita.
• Ko zaslonko prilagajate ročno, oznaka »Video Level
Warning« ni prikazana, tudi če se mora količina
svetlobe prilagoditi z uporabo stikala ND FILTER.
Če zaslonko preveč zaprete, lahko med
snemanjem svetlega objekta pride do loma žarkov
(to je pogost pojav pri videokamerah). Stikalo
ND FILTER B ta pojav omeji in omogoči boljše
rezultate snemanja.
Prilagajanje na naravne barve
(nastavitev beline)
Snemalni pogoji
A
(pomnilnik A)
• Nastavitev beline, ki je
prilagojena za vire svetlobe, je
mogoče shraniti v pomnilnika A
in B. Upoštevajte korake
v razdelku »Shranjevanje
prilagojene vrednosti nastavitve
beline v pomnilniku A ali B«
(stran 32).
• Snemanje neonskih luči ali
ognjemetov
• Snemanje sončnega vzhoda
preden sonce vzide ali snemanje
sončnega zahoda preden
sonce zaide
• Pod fluorescentnimi lučmi
v barvi dnevne svetlobe
• V svetlobnih razmerah, ki se
spreminjajo, npr. v dvorani
za zabave
• V močni svetlobi, npr.
v fotografskem studiu
• Pod natrijevimi ali
živosrebrnimi svetilkami
• Temperaturo barve je mogoče
nastaviti med 2300K in 15000K
(privzeta vrednost je 3200K).
B
(pomnilnik B)
Outdoor
n
Indoor
Nastavitev beline lahko prilagodite in uredite
glede na svetlobne pogoje okolja, v katerem
snemate.
Vrednosti nastavitve beline lahko shranite
v pomnilnik A (
A) in pomnilnik B (
B).
Če nastavitev beline znova ne prilagodite, bodo
vrednosti ostale enake, tudi ko se videokamera
izklopi.
Ko izberete PRESET, se možnost »Outdoor«,
»Indoor« ali »Color Temp.« nastavi v skladu
s prej izbrano nastavitvijo »Preset White«
možnosti »White« v meniju Paint.
1
Med snemanjem ali v pripravljenosti
nastavite stikalo AUTO/MANUAL D
na MANUAL.
2
Pritisnite gumb WHT BAL A.
3
Stikalo za nastavitev beline B nastavite
na eno od možnosti PRESET/A/B.
Temperatura
barve (»Color
Temp.«)
Snemanje
Indikator
• Temperaturo barve lahko spremenite. Nastavite
»Color Temp.« v možnosti »Preset White«,
»White« menija Paint in stikalo pomnilnika
nastavitve beline B na PRESET, nato pa
pritisnite gumb
(en pritisk) C. Izbirnik
SEL/SET E obračajte, dokler se na zaslonu ne
prikaže želena temperatura, nato jo nastavite
s pritiskom izbirnika. Temperaturo barve lahko
nastavite tudi z istočasnim pritiskom gumbov
WHT BAL A in
(en dotik) C
Za snemanje z nastavitvijo beline, ki je
shranjena v pomnilniku A ali B, izberite
možnost A ali B.
SI
Spreminjanje osnovnih nastavitev
31
Shranjevanje prilagojene vrednosti nastavitve beline
v pomnilniku A ali B
1. Stikalo za nastavitev beline nastavite na A
(
A) ali B (
B) v 3. koraku nastavitve
možnosti »Prilagajanje na naravne barve
(nastavitev beline)«.
Nastavitev zvoka
Naslednji priključki, stikala in gumbi omogočajo
nastavitev zvoka, ki bo posnet.
2. Na celem zaslonu zajemite bel objekt, npr.
bel papir, v istih svetlobnih pogojih, kot so
tisti, v katerih je.
3. Pritisnite gumb
Snemanje
(en pritisk) C.
Oznaka
A ali
B začne hitro utripati.
Ko bo prilagoditev nastavitve beline
dokončana in shranjena v
A ali
B,
bo oznaka ostala vklopljena.
Opombe
• Prilagajanje nastavitve beline lahko glede na snemalne
pogoje traja dolgo časa. Če želite pred dokončanjem
prilagoditve izvesti drugo dejanje, prilagoditev začasno
prekinite, tako da stikalo za nastavitev beline B
začasno premaknete v drug položaj.
Samodejno prilagajanje nastavitve beline
Pritisnite gumb WHT BAL A ali nastavite
stikalo AUTO/MANUAL D na AUTO.
Opombe
• Ko stikalo AUTO/MANUAL D nastavite na AUTO,
se samodejno določijo tudi druge postavke (zaslonka,
ojačitev in hitrost zaklopa), ki jih je mogoče določati
ročno.
Zunanji avdio vhodni priključki in stikala
Priključek INPUT 1 B
Priključek INPUT 2 A
Stikalo INPUT 1 C
Stikalo INPUT 2 D
Stikala zvočnega vira
Stikalo CH1 (INT MIC/INPUT 1/INPUT 2) E
Stikalo CH2 (INT MIC/INPUT 1/INPUT 2) J
Tipke za upravljanje ravni zvoka
Stikalo CH1 (AUTO/MAN) F
Stikalo CH2 (AUTO/MAN) I
Izbirnik AUDIO LEVEL (CH1) G
Izbirnik AUDIO LEVEL (CH2) H
SI
32
Spreminjanje osnovnih nastavitev
Uporaba notranjega mikrofona
Ko uporabljate notranji mikrofon, se zvok
posname v načinu stereo.
Stikali CH1 (INT MIC/INPUT 1/INPUT 2)
in CH2 (INT MIC/INPUT 1/INPUT 2)
nastavite na INT MIC.
Snemanje zvoka iz zunanje zvočne naprave
Če želite uporabiti zunanjo zvočno napravo ali
mikrofon (naprodaj je posebej), sledite spodnjim
navodilom.
1. Izberite vhodni vir.
Stikali INPUT 1/INPUT 2 nastavite v skladu
z napravami, ki so priključene v priključka
INPUT 1/INPUT 2.
Zvočne naprave
Položaj
stikala
Zunanja zvočna naprava
(mešalna miza ipd.)
LINE
Dinamični mikrofoni ali
mikrofoni z vgrajeno baterijo
MIC
MIC+48V
Mikrofon z napajanjem
+48 V (fantomsko napajanje)
• Če priključite napravo, ki ne podpira
fantomskega napajanja +48 V, lahko pride
do okvare, če to stikalo nastavite na
MIC+48V. Preden priključite napravo,
to nastavitev preverite.
• Ko v priključek INPUT ni priključena
nobena zvočna naprava, nastavite stikalo
INPUT tega priključka na LINE, da
preprečite šum.
2. Nastavite vhodno raven mikrofona.
• Vhodno raven mikrofona nastavite
z »INPUT1 Reference/INPUT2 Reference«
v možnosti »Audio Input« menija Audio
(stran 43). Prilagodite jo glede na
občutljivost mikrofona.
INT MIC (L)
INT MIC (R)
CH1
CH2
INT MIC (mono)
INPUT 1
CH1
CH2
INT MIC (mono)
INPUT 2
CH1
CH2
Snemanje
• Če je raven posnetega zvoka nizka, nastavite
»INT MIC Sensitivity« v možnosti »Audio
Input« menija Audio na »High« (stran 43).
• Za zmanjšanje zvoka vetra nastavite »INT MIC
Wind Filter« v možnosti »Audio Input« menija
Audio na »On« (stran 43).
Ko je stikalo CH1 nastavljeno na INT MIC
Vhodni vir in posneti kanal
Nastavitev
stikala
CH2
Ko je stikalo CH1 nastavljeno na INPUT 1
Vhodni vir in posneti kanal
Nastavitev
stikala
CH2
INPUT 1
INT MIC (mono)
CH1
CH2
INPUT 1
CH1
CH2
INPUT 1
INPUT 2
CH1
CH2
• Ko je stikalo CH1 nastavljeno na INPUT 2,
se vir INPUT 2 snema na kanal CH1.
• Če uporabljate stereo mikrofon (2 vtiča XLR),
vtič kanala L (levi) priključite v priključek
INPUT 1 in vtič R (desni) v priključek
INPUT 2. Stikalo CH1 nastavite na INPUT 1 in
stikalo CH2 na INPUT 2.
3. Izberite kanal, ki ga želite snemati.
S stikali CH1/CH2 izberite vir snemanja za
vsak kanal.
SI
Spreminjanje osnovnih nastavitev
33
Prilagajanje glasnosti
Ko sta obe stikali CH1/CH2 nastavljeni na INT
MIC, sta levi in desni kanal povezana s stikalom
in gumbom CH1.
1. Stikalo kanala AUTO/MAN (F ali I)
prilagodite na možnost MAN.
Na LCD-zaslonu se prikaže ikona
.
2. Med snemanjem ali pripravljenostjo obrnite
izbirnik AUDIO LEVEL (G ali H) kanala,
ki ga želite prilagoditi.
Snemanje
Ponovno omogočanje samodejne prilagoditve
Stikalo ročno prilagojenega kanala AUTO/MAN
(F ali I) nastavite na AUTO.
Nastavitev zvoka slušalk
Kanal, ki bo predvajal zvok slušalk, lahko
izberete, tako da stikalo nastavite na CH1
ali CH2.
Glejte »Headphone Out« v možnosti »Audio
Output« menija Audio o zvoku v načinu
STEREO MIX (stran 43).
SI
34
Uporabne funkcije
Uporabne funkcije
Dodeljivi gumbi
Videokamera ima sedem dodeljivih gumbov
(strani 11, 12), katerim lahko za lažjo uporabo
dodelite različne funkcije.
Spreminjanje funkcij
Uporabite »Assignable Button« (stran 45)
v meniju System.
Dodeljene funkcije lahko pregledujete na zaslonu
stanja dodeljivih gumbov (stran 16).
Privzeto dodeljene funkcije
Gumb 1 Off
Gumb 2 Off
Gumb 3 Off
Gumb 4 Zebra
Gumb 5 Peaking
Gumb 6 Thumbnail
Gumb 7 Focus Magnifier
Dodeljive funkcije
• Off
• Marker (stran 44)
• Zebra (stran 44)
• Peaking (stran 44)
• Focus Magnifier (stran 27)
• Auto Exposure Level (stran 40)
• SteadyShot (stran 40)
• Color Bars (stran 40)
• Rec Lamp[F] (stran 45)
• Rec Lamp[R] (stran 45)
• Thumbnail (stran 46)
Zasloni s sličicami
Zasloni s sličicami
Če pritisnete gumb THUMBNAIL (stran 15), se prikažejo posnetki, shranjeni na pomnilniški
kartici XQD.
Na zaslonu s sličicami lahko zaženete predvajanje izbranega posnetka. Predvajana slika se prikaže
na LCD-zaslonu/zaslonu iskala in zunanjih monitorjih.
Za izhod z zaslona s sličicami in vrnitev na zaslon snemanja pritisnite gumb THUMBNAIL.
Konfiguracija zaslona
Informacije o posnetku, ki ste ga izbrali s kazalcem, so prikazane na dnu zaslona.
Označena je ikona trenutne pomnilniške kartice XQD, ikona neizbrane
pomnilniške kartice pa je obarvana sivo. (Če je kartica zaščitena pred pisanjem,
je na levi strani prikazana ikona ključavnice.)
Zasloni s sličicami
Št. trenutnega posnetka/skupno število posnetkov
Kazalec
(rumen)
1. Sličica
Vzorčna sličica posameznega posnetka je
indeksna sličica posnetka. Pri snemanju se
prva sličica posnetka samodejno nastavi kot
indeksna sličica.
Pod posamezno sličico se prikaže posnetek/
sličica. Prikazano možnost lahko spremenite
v možnosti »Thumbnail Caption« pod
»Customize View« (stran 36) v meniju sličic.
3. Video format zapisovanja
Prikaže se oblika zapisa datoteke izbranega
posnetka.
4. Trajanje posnetka
5. Ura in datum nastanka posnetka
2. Ime posnetka
Prikaže se ime izbranega posnetka.
SI
Zasloni s sličicami
35
Predvajanje posnetkov
Zaporedno predvajanje izbranega
posnetka in naslednjih posnetkov
1
Če želite kazalec premakniti na sličico
posnetka, ki ga želite predvajati, zavrtite
izbirnik SEL/SET (stran 15).
2
Pritisnite gumb SEL/SET.
Izbrani posnetek se začne predvajati od
začetka.
Opombe
Zasloni s sličicami
• Preklop med posnetki lahko povzroči začasno
popačenje ali zamrznitev predvajane slike. V tem času
je onemogočeno upravljanje videokamere.
• Ko izberete posnetek na zaslonu s sličicami in zaženete
predvajanje, je lahko predvajana slika na začetku
posnetka popačena. Če želite zagnati predvajanje brez
popačenja slike, začasno zaustavite predvajanje po
njegovem zagonu, pritisnite gumb PREV za
upravljanje predvajanja, da se vrnete na začetek
posnetka in nato ponovno zaženite predvajanje.
Upravljanje posnetkov
Na zaslonu s sličicami lahko upravljate posnetke
ali pa v meniju sličic potrdite dodatne podatke
o posnetkih. Če pritisnete gumb OPTION
(stran 15), se na zaslonu s sličicami prikaže
meni sličic.
Funkcije menija sličic
Z izbirnikom SEL/SET (stran 15) izberite
menijsko možnost in pritisnite izbirnik SEL/SET.
Če pritisnete gumb CANCEL/BACK (stran 15),
znova omogočite prejšnje nastavitve.
Če pritisnete gumb OPTION, ko je prikazan meni
sličic, se ta zapre.
Opombe
• Če je pomnilniška kartica XQD zaščitena pred
pisanjem, nekatere funkcije niso na voljo.
• Včasih nekaterih elementov ni mogoče izbrati,
odvisno od stanja ob prikazu menija.
Meni upravljanja posnetkov
Display Clip Properties
Omogoča prikaz podrobnih informacij na
zaslonu posnetkov (stran 37).
Delete Clip
Select Clip: omogoča brisanje izbranega posnetka
(stran 38).
Customize View
Thumbnail Caption: Omogoča spreminjanje
elementov, prikazanih pri vzročni sličici.
(stran 38)
SI
36
Predvajanje posnetkov / Upravljanje posnetkov
Prikaz podrobnih informacij o posnetku
V meniju sličic izberite »Display Clip Properties«.
Trajanje: Trajanje posnetka
3. Datum snemanja/spreminjanja posnetka
4. Trenutno izbrana pomnilniška kartica
5. Ikona zaščite medija
6. Številka posnetka/skupno število
posnetkov
Zasloni s sličicami
1. Slika trenutnega posnetka
2. Časovna koda
10. Format zapisovanja
Video Codec: Video kodek
Size: Velikost slike
FPS: Hitrost sličic/bitna hitrost
Audio Codec: Zvočni kodek
Ch/Bit: Število posnetih bitnih zvočnih kanalov/
snemanja zvoka
11. Posebne informacije o zapisovanju
12. Ime snemalne naprave
7. Ikona baterije
8. Ime posnetka
9. Naslov posnetka 1/2
SI
Upravljanje posnetkov
37
Brisanje posnetkov
Posnetke lahko izbrišete s pomnilniške
kartice XQD.
V meniju sličic izberite »Select Clip« in nato
»Delete Clip«.
Izberete lahko več posnetkov, ki jih želite zbrisati.
Ko izberete posnetek, ki ga želite zbrisati,
pritisnite gumb OPTION (stran 15).
Spreminjanje informacij na zaslonu
s sličicami
Zasloni s sličicami
Informacije o posnetku/sličici, ki je prikazana kot
vzorčna sličica, je mogoče spreminjati.
Izberite prikazani element pod »Customize
View« v možnosti »Thumbnail Caption«
v meniju sličic.
Date Time: Datum nastanka posnetka ali čas
spreminjanja posnetka
Time Code: Časovna koda
Duration: Trajanje
Sequential Number: Številka sličice
SI
38
Upravljanje posnetkov
Nastavitve
Nastavitev nastavitvenih menijev
Funkcije nastavitvenega
menija
Z obračanjem izbirnika SEL/SET postavite
kazalec na element menija, ki ga želite nastaviti,
in nato pritisnite izbirnik SEL/SET, da izberete
želeni element.
• Pri izbirnem območju elementov menija je
lahko prikazanih največ 9 vrstic. Če elementov
za izbiro ni mogoče prikazati hkrati, lahko
s premikanjem kazalca zaslon pomaknete
navzgor ali navzdol.
• Pri elementih z zelo različnimi razpoložljivimi
vrednostmi (na primer: –99 do +99) območje
razpoložljivih vrednosti ni prikazano. Namesto
tega je označena trenutna nastavitev, kar
pomeni, da jo lahko spremenite.
• Če izberete »Execute« za element izvedbe,
je izvedena ustrezna funkcija.
• Če izberete element, ki ga morate pred izvedbo
potrditi, prikaz menija začasno izgine in prikaže
se potrditveno sporočilo. Upoštevajte navodila
v sporočilu in izberite, ali želite izvedbo potrditi
ali prekiniti.
Če pritisnete gumb MENU, se na LCD-zaslonu/
zaslonu iskala prikaže nastavitveni meni,
s katerim lahko prilagodite različne nastavitve,
ki jih potrebujete pri snemanju in predvajanju.
(Nastavitveni meni lahko prikažete na zunanjem
video monitorju.)
Upravljalne tipke menija
Gumb MENU (stran 15)
Omogoča vklop/izklop načina menija za uporabo
nastavitvenih menijev.
Nastavitve
Izbirnik SEL/SET (stran 15)
Če zavrtite izbirnik, se kazalec pomakne navzgor
ali navzdol, da lahko izberete elemente menija ali
nastavitvene vrednosti.
Pritisnite izbirnik SEL/SET, da izberete označeno
možnost.
Gumb CANCEL/BACK (stran 15)
Vrnitev v prejšnji meni. Nedokončana
sprememba je preklicana.
Gumb V/v/B/b SET
Če pritisnete gumb V/v/B/b, se kazalec pomakne
v ustrezno smer, da lahko izberete elemente
menija ali nastavitvene vrednosti.
Pritisnite gumb SET, da potrdite označeno
možnost.
Opombe
• Nastavitvenega menija v načinu Focus Magnifier
(stran 27) ni mogoče uporabljati.
SI
Funkcije nastavitvenega menija
39
Seznam nastavitvenega menija
Spodaj so naštete funkcije in razpoložljive nastavitve menijev.
Privzete tovarniške nastavitve so označene s krepkim tiskom (na primer: 18dB).
Meni Camera
Camera
Elementi
menija
Podelementi in nastavitvene
vrednosti
Vsebina
Gain
Gain<H>
0dB / 3dB / 6dB / 9dB / 12dB /
15dB / 18dB / 21dB
Nastavitev prednastavljene vrednosti <H> ojačitve.
Gain<M>
0dB / 3dB / 6dB / 9dB / 12dB /
15dB / 18dB / 21dB
Nastavitev prednastavljene vrednosti <M> ojačitve.
Gain<L>
0dB / 3dB / 6dB / 9dB / 12dB /
15dB / 18dB / 21dB
Nastavitev prednastavljene vrednosti <L> ojačitve.
Level
–2.0 / –1.75 / –1.5 / –1.25 /
–1.0 / –0.75 / –0.5 / –0.25 / 0 /
+0.25 / +0.5 / +0.75 / +1.0 /
+1.25 / +1.5 / +1.75 / +2.0
Nastavitev ravni TLCS.
Speed
od –99 do +99 (±0)
Nastavitev hitrosti upravljanja TLCS.
Nastavitev ojačitve
Auto Exposure
Nastavitve
Nastavitev skupne
ravni sistema
upravljanja
AGC Limit
Nastavitev največje ojačitve funkcije AGC.
3dB / 6dB / 9dB / 12dB / 15dB /
18dB / 21dB / 24dB
A.SHT Limit
Off / 1/100 / 1/150 / 1/200 /
1/250
Setting
On / Off
Nastavitev barvnih
vrstic
Type
ARIB / SMPTE / 75% / 100%
Color Bars
Flicker Reduce
Nastavitev
popravljanja
utripanja
Vklop/izklop barvnih vrstic.
Izbira vrste barvne vrstice.
Mode
Auto / On / Off
Nastavitev načina popravljanja utripanja.
Frequency
50Hz / 60Hz
Nastavitev frekvence moči luči, ki povzročajo utripanje.
Setting
On / Off
Nastavitev funkcije
SteadyShot
SteadyShot Type
Hard / Standard / Soft / Wide
Conversion
Vklop/izklop funkcije SteadyShot.
Handle Zoom
Nastavitev hitrosti ročnega zooma.
(Ta nastavitev je na voljo le, kadar je stikalo za ročni zoom
nastavljeno na »FIX«.)
SteadyShot
Nastavitev hitrosti
ročnega zooma
Setting
od 1 do 8 (3)
SI
40
Nastavitev največje hitrosti zaklopa funkcije samodejnega
zaklopa.
Seznam nastavitvenega menija
Izbira vrste funkcije SteadyShot.
Meni Paint
Paint
Elementi
menija
Podelementi in nastavitvene
vrednosti
White
Izbira vrste, ki se uporabi kot prednastavljena možnost.
Preset White
Outdoor / Indoor / Color Temp.
Nastavitev beline
Color Temp. <Preset>
od 2300K do 15000K (3200K)
Prikaz in nastavitev temperature barve pri nastavitvi beline,
ki je shranjena v pomnilniku beline.
Shockless White
Off / 1 / 2 / 3
Nastavitev hitrosti spreminjanja nastavitve beline pri
spreminjanju načina nastavitve beline.
Off: takojšnja sprememba.
od 1 do 3: izberite višjo vrednost za bolj postopno
spreminjanje nastavitve beline prek interpolacije.
ATW Speed
1/2/3/4/5
Nastavitev odzivne hitrosti v načinu ATW.
1: Najvišja odzivna hitrost
Setting
On / Off
Nastavitev zamika
nastavitve beline Offset<A>
od –99 do +99 (±0)
Offset White
Prilagoditev
izravnave game
Vklop/izklop funkcije »Offset White« za samodejno
nastavitev beline (en pritisk) in funkcije ATW.
Prilagoditev količine zamika beline za pomnilnik beline (A).
Offset<B>
od –99 do +99 (±0)
Prilagoditev količine zamika beline za pomnilnik beline (B).
Offset<ATW>
od –99 do +99 (±0)
Prilagoditev glasnosti zamika beline za ATW.
Gamma Category
STD / CINE
Izberite »STD« (standardna gama) ali »CINE«.
Gamma Select
Izbira tabele gama, ki se uporablja za izravnavo game.
Nastavitve
Gamma
Vsebina
Ko je možnost »Gamma Category«
nastavljena na »STD«
STD1 DVW / STD2 ×4.5 /
STD3 ×3.5 / STD4 240M /
STD5 R709 / STD6 ×5.0
Ko je možnost »Gamma Category«
nastavljena na »CINE«
Cinematone1 / Cinematone2
Detail
Nastavitev
prilagajanja
podrobnosti
Manual Setting
On / Off
Vklop/izklop funkcije prilagajanja podrobnosti.
Level
od –99 do +99 (±0)
Prilagoditev ravni podrobnosti.
SI
Seznam nastavitvenega menija
41
Paint
Elementi
menija
Podelementi in nastavitvene
vrednosti
Vsebina
Skin Detail
Setting
On / Off
Vklop/izklop funkcije izravnave podrobnosti kožnega
odtenka.
Area Detection
Execute/Cancel
Zaznavanje barve za izravnavo podrobnosti kožnega odtenka.
Execute: izvede to funkcijo.
Area Indication
On / Off
Vklop/izklop funkcije, ki prikaže zebrasti vzorec na ciljnem
območju za izravnavo podrobnosti kožnega odtenka.
Level
od –99 do +99 (±0)
Prilagoditev ravni podrobnosti kožnega odtenka.
Saturation
od –99 do +99 (±0)
Prilagoditev ravni barve (nasičenosti) za izravnavo
podrobnosti kožnega odtenka.
Hue
od 0 do 359
Prilagoditev barvnega odtenka za izravnavo podrobnosti
kožnega odtenka.
Width
od 0 do 90 (40)
Prilagoditev širine barvnega odtenka za izravnavo
podrobnosti kožnega odtenka.
Setting
On / Off
Vklop/izklop funkcije popravljanja matrike.
Preset Matrix
On / Off
Vklop/izklop funkcije popravljanja prednastavljene matrike.
Preset Select
Standard / High Saturation /
FL Light / Cinema
Izbira prednastavljene matrike.
User Matrix
On / Off
Vklop/izklop funkcije popravljanja uporabniške matrike.
Level
od –99 do +99 (±0)
Prilagoditev nasičenosti barve za celotno območje slike.
Phase
od –99 do +99 (±0)
Prilagoditev barvne faze za celotno območje slike.
Prilagoditev
izravnave
podrobnosti
kožnega odtenka
Matrix
Nastavitev
popravljanja
matrike
Nastavitve
SI
42
Seznam nastavitvenega menija
Meni Audio
Audio
Podelementi in nastavitvene
vrednosti
Vsebina
Audio Input
INPUT1 Reference
–60dB / –50dB / –40dB
Izbira referenčne ravni vhoda, kadar je stikalo INPUT1
nastavljeno na MIC.
INPUT2 Reference
–60dB / –50dB / –40dB
Izbira referenčne ravni vhoda, kadar je stikalo INPUT2
nastavljeno na MIC.
INT MIC Sensitivity
Normal / High
Izbira občutljivosti notranjega mikrofona.
INPUT1 Wind Filter
On / Off
Vklop/izklop filtra za veter za CH1.
INPUT2 Wind Filter
On / Off
Vklop/izklop filtra za veter za CH2.
INT MIC Wind Filter
On / Off
Vklop/izklop filtra za veter za notranji stereo mikrofon.
Limiter Mode
On / Off
Vklop/izklop omejevalnika v primeru glasnega vhodnega
signala, medtem ko se raven avdio vhoda nastavi ročno.
AGC Mode
Mono / Stereo
Izbira povezave med kanali AGC.
1KHz Tone
On / Off
Vklop/izklop referenčnega zvočnega signala.
Headphone Out
Mono / Stereo
Izbira izhodov slušalk, tj. »Mono« ali »Stereo«.
Podelementi in nastavitvene
vrednosti
Vsebina
Nastavitev avdio
vhodov
Audio Output
Nastavitev avdio
izhodov
Nastavitve
Elementi
menija
Meni Video
Video
Elementi
menija
Output Format HDMI
Nastavitev formata
izhoda
Nastavitvena vrednost se
spremeni glede na nastavitev
možnosti »Video Format« pod
možnostjo »Rec Format«
v meniju System. Spodaj so
navedene privzete možnosti.
Nastavitev ločljivosti izhoda HDMI.
SET: izvede to funkcijo.
Model NTSC:
3840×2160P / 1920×1080P /
1920×1080i / 720×480P
Model PAL:
3840×2160P / 1920×1080P /
1920×1080i / 720×576P
VIDEO
Output Display HDMI
On / Off
Nastavitev
izhodnega signala VIDEO
On / Off
Prikaže ločljivost in metodo iskanja (samo zaslon).
Odločanje glede dodajanja menija ali stanja izhodnega signala
HDMI.
Odločanje glede dodajanja menija ali stanja video izhodnega
signala.
SI
Seznam nastavitvenega menija
43
Meni LCD/VF
LCD/VF
Elementi
menija
Podelementi in nastavitvene
vrednosti
Vsebina
LCD Setting
Color
od –99 do +99 (±0)
Prilagoditev nasičenosti barve LCD-zaslona.
Brightness
od –99 do +99 (±0)
Prilagoditev svetlosti LCD-zaslona.
LCD Backlight
Normal / Bright
Prilagoditev ravni osvetlitve ozadja LCD-zaslona.
VF Backlight
Normal / Bright
Prilagoditev svetlosti slik v iskalu.
Power Mode
Auto / On
Nastavitev načina osvetlitve glede na vrsto LCD-zaslona.
Auto: zasveti, ko je LCD-zaslon zaprt ali obrnjen.
On: vedno sveti
Nastavitev LCDzaslona
VF Setting
Nastavitev iskala
Setting
On / Off
Nastavitev funkcije
poudarjanja robov Color
White / Red / Yellow / Blue
Peaking
Nastavitve
Marker
Nastavitev
označevalnih
oznak
Zebra
Nastavitev
zebrastega vzorca
Izbira barve signala poudarjanja barv.
Color Peaking Level
od 0 do 99 (50)
Nastavitev ravni poudarjanja barv.
Setting
On / Off
Vklop/izklop vseh označevalnih oznak na zaslonu iskala.
Center Marker
On / Off
Vklop/izklop osrednjega označevalca.
Guide Frame
On / Off
Vklop/izklop prikaza sličice navodil.
Setting
On / Off
Vklop/izklop funkcije zebra.
Zebra Select
1 / 2 / Both
Izbira zebrastih vzorcev, ki jih želite prikazati (Zebra 1, Zebra
2 ali Zebra 1 in Zebra 2).
Zebra1 Level
od 50% do 107% (70%)
Nastavitev ravni prikaza zebra 1.
Zebra1 Aperture Level
od 1% do 20% (10%)
Nastavitev ravni zaslonke zebra 1.
Zebra2 Level
od 52% do 109% (100%)
Nastavitev ravni prikaza zebra 2.
SI
44
Vklop/izklop funkcije poudarjanja robov.
Seznam nastavitvenega menija
Meni Media
Če medij ni vstavljen, ta meni ni na voljo.
Media
Elementi
menija
Podelementi in nastavitvene
vrednosti
Vsebina
Format Media
Media(A)
Execute / Cancel
Pomnilniška kartica XQD v reži A se formatira.
Execute: opravi se formatiranje.
Media(B)
Execute / Cancel
Pomnilniška kartica XQD v reži B se formatira.
Execute: opravi se formatiranje.
SD card
Execute / Cancel
Kartica UTILITY SD se formatira.
Execute: opravi se formatiranje.
Elementi
menija
Podelementi in nastavitvene
vrednosti
Vsebina
Rec Format
Video Format
NTSC Area:
3840×2160 59.94P 150
3840×2160 29.97P 100
3840×2160 29.97P 60
3840×2160 23.98P 100
3840×2160 23.98P 60
1920×1080 59.94P 50
1920×1080 29.97P 50
1920×1080 23.98P 50
PAL Area:
3840×2160 50P 150
3840×2160 25P 100
3840×2160 25P 60
1920×1080 50P 50
1920×1080 25P 50
Nastavitev formata zapisovanja.
SET: izvede to funkcijo.
od <1> do <7>
Off / Marker / Zebra / Peaking /
Focus Magnifier / Auto
Exposure Level / SteadyShot /
Color Bars / Rec Lamp[F] / Rec
Lamp[R] / Thumbnail
Dodelitev funkcije dodeljivim gumbom.
Marker: Vklop/izklop označevalca.
Zebra: Vklop/izklop funkcije zebra.
Peaking: Vklop/izklop funkcije poudarjanja robov.
Focus Magnifier: Vklop/izklop funkcije povečevalca ostrenja.
Auto Exposure Level: Vklop/izklop funkcije ravni samodejne
osvetlitve.
SteadyShot: Vklop/izklop funkcije SteadyShot.
Color Bars: Vklop/izklop prikaza barvnih vrstic.
Rec Lamp[F]: Vklop/izklop sprednje snemalne lučke.
Rec Lamp[R]: Vklop/izklop zadnje snemalne lučke.
Thumbnail: Vklop/izklop prikaza sličic.
Rec Lamp[F]
On / Off
Vklop/izklop sprednje snemalne lučke.
Rec Lamp[R]
On / Off
Vklop/izklop zadnje snemalne lučke.
Select
Nastavitev prikazanega jezika.
SET: izvede to funkcijo.
Formatiranje
pomnilnika
Meni System
System
Assignable
Button
Dodelitev funkcij
dodeljivim
gumbom
Rec Lamp
Nastavitev
snemalne lučke
Language
Nastavitev jezika
Nastavitve
Nastavitev formata
zapisovanja
SI
Seznam nastavitvenega menija
45
System
Elementi
menija
Podelementi in nastavitvene
vrednosti
Vsebina
Clock Set
Time Zone
od UTC –12:00 Kwajalein do
UTC +14:00
Nastavitev časovne razlike od UTC v korakih po 30 minut.
Date Mode
YYMMDD / MMDDYY /
DDMMYY
Izbira načina prikaza datuma.
YYMMDD: v zaporedju leto, mesec, dan
MMDDYY: v zaporedju mesec, dan, leto
DDMMYY: v zaporedju dan, mesec, leto
12H/24H
12H / 24H
Izbira načina prikaza časa.
12H: 12-urni način
24H: 24-urni način
Date
Nastavitev trenutnega datuma.
SET: Nastavitev datuma.
Time
Nastavitev trenutnega časa.
SET: Nastavitev časa.
NTSC/PAL Area
Nastavitev regije, kjer lahko uporabljate videokamero.
Execute: izvede to funkcijo.
Nastavitev
vgrajene ure
Country
Nastavitev regije
Nastavitve
Hours Meter
Hours(System)
Prikaz skupnega časa uporabe, ki ga ni mogoče ponastaviti.
Prikaz merilnika
časa
Hours(Reset)
Prikaz skupnega časa uporabe, ki ga je mogoče ponastaviti.
Reset
Execute / Cancel
Ponastavitev vrednosti »Hours(Reset)« na 0.
Execute: izvede ponastavitev.
All Reset
Reset
Execute / Cancel
Ponastavi videokamero na tovarniške nastavitve.
Execute: izvede ponastavitev.
Number
Vx.xx
Prikaz trenutne različice programske opreme videokamere.
Version Up
Execute / Cancel
Posodobitev videokamere*.
Execute: opravi se posodobitev.
* Funkcija posodobitev omogoča posodobitev programske
opreme videokamere.
Ponastavitev na
tovarniške
nastavitve.
Version
Prikaz različice
videokamere
Meni Thumbnail
Thumbnail
Elementi
menija
Podelementi in nastavitvene
vrednosti
Vsebina
Omogoča, da odprete zaslon s podrobnimi informacijami
o posnetku.
Display Clip
Properties
Prikaz zaslona
s podrobnimi
informacijami
o posnetku
Delete Clip
Execute / Cancel
Brisanje posnetka
SI
46
Seznam nastavitvenega menija
Brisanje izbranega posnetka (izbran mora biti eden ali več
posnetkov).
Execute: izvede to funkcijo.
Povezovanje zunanjih naprav
Povezovanje zunanjih monitorjev in snemalnih naprav
Če želite, da se slike snemanja/predvajanja
prikazujejo na zunanjem monitorju, izberite
izhodni signal in uporabite primeren kabel za
monitor, ki ga boste povezali.
Izhodni signal iz videokamere lahko posnamete,
kadar je povezana snemalna naprava.
Na zunanjem monitorju se lahko prikazujejo
iste informacije o stanju in menijih kot na
zaslonu iskala.
Glede na signal, ki se pošilja v monitor, nastavite
možnost »Output Display« (stran 43) v meniju
Video na »On«.
Konektor HDMI OUT (konektor vrste A)
Nastavite nastavitev vklopa/izklopa izhoda ter
format izhoda v meniju Video (stran 43).
Za povezovanje uporabljajte priloženi
kabel HDMI.
Kadar uporabljate kabel HDMI, ki ga je mogoče
kupiti, mora biti to kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov.
Konektor VIDEO OUT (konektor z nožicami)
Povezovanje zunanjih naprav
Za povezovanje uporabljajte priloženi
povezovalni kabel A/V.
Za podrobnosti si oglejte razdelek »Video formati
in izhodni signali« (stran 58).
SI
Povezovanje zunanjih monitorjev in snemalnih naprav
47
3
Upravljanje posnetkov
z računalnikom
Povezovanje s kablom USB
Uporaba bralnika kartic XQD (naprodaj posebej)
Kadar bralnik kartic MRW-E80 XQD (naprodaj
posebej) povežete s kablom USB, računalnik
pomnilniško kartico v reži prepozna kot
razširjeni pogon.
Kadar sta v to videokamero nameščeni dve
pomnilniški kartici, ju računalnik prepozna kot
dva ločena razširjena pogona.
Opombe
• Bralnik kartic MRW-E80 ne deluje na napajanje prek
vodila iz računalnika. Napajanje morate zagotoviti
posebej.
Uporaba načina za količinsko shranjevanje
v videokameri
1
Stikalo za vklop premaknite na ON,
da vklopite videokamero.
Povezovanje zunanjih naprav
Na LCD-zaslonu/zaslonu iskala se prikaže
sporočilo, ki vas poziva, da potrdite, da želite
omogočiti povezavo USB.
Opombe
• To sporočilo ne bo prikazano, kadar je na zaslonu
prikazano drugo potrditveno sporočilo ali
sporočilo postopka (npr. za formatiranje ali
obnovitev pomnilniške kartice XQD). Prikaže se,
ko je formatiranje ali obnavljanje dokončano.
Sporočilo se prav tako ne prikaže, kadar je na
zaslonu prikazan zaslon s podrobnimi
informacijami posnetka. Prikaže se, ko je na
zaslonu s podrobnimi informacijami posnetka
dokončano delovanje ali ko se vrnete na zaslon
s sličicami.
2
Izberite »Execute« tako, da obrnete
izbirnik SEL/SET.
SI
48
Upravljanje posnetkov z računalnikom
V operacijskem sistemu Windows
preverite, ali je pomnilniška kartica
v možnosti Moj računalnik prikazana
kot odstranljivi disk.
V operacijskem sistemu Macintosh
preverite, ali je bila na namizju
ustvarjena mapa »NO NAME« ali
»Untitled«. (Ime mape Macintosh
lahko spremenite.)
Opombe
• Kadar lučka za dostop sveti rdeče, ne izvajajte naštetih
opravil.
—ne izklapljajte napajanja ali odstranjujte
napajalnega kabla,
—ne odstranjujte pomnilniške kartice XQD,
—ne odstranjujte kabla USB.
• Kadar iz računalnika z operacijskim sistemom
Macintosh odstranjujete pomnilniško kartico XQD,
v ikoni pomnilniške kartice XQD, prikazane
v menijski vrstici, ne izberite možnosti »Card
Power Off«.
• Delovanje ni zagotovljeno v vseh računalnikih.
Predvajanje slik
v računalniku
Preverjanje računalniškega sistema
OS*1
Windows Vista SP2*2/Windows 7 SP1/Windows 8
Programska oprema »PlayMemories Home« vam
omogoča uvoz filmov in slik v računalnik, kjer jih
lahko uporabljate na različne načine.
CPE
Intel Core i3/i5/i7
GPE
Intel HD Graphics (4 000 ali več)
Pomnilnik
Kaj lahko delate s programsko opremo
»PlayMemories Home« (Windows)
• Uvoz slik iz videokamere
• Izvoz slik, shranjenih v računalniku,
v videokamero
• Ogled slik v koledarju
Programsko opremo »PlayMemories Home«
lahko prenesete z naslednjega spletnega mesta.
http://www.sony.net/pm
Opombe
• Za namestitev programske opreme »PlayMemories
Home« potrebujete internetno povezavo.
• Za uporabo programske opreme »PlayMemories
Online« in drugih spletnih storitev potrebujete
internetno povezavo. Storitve v nekaterih državah/
regijah morda niso na voljo.
Programska oprema za Mac
Opombe
• Ta videokamera ne podpira formata XAVC.
Trdi disk
Količina na disku, potrebna za namestitev:
Približno 600 MB
Zaslon
Najmanj 1 024 × 768 pik
*1 Potrebna je standardna namestitev. Če je bil
operacijski sistem nadgrajen ali če uporabljate
večzagonsko okolje, delovanje ni zagotovljeno.
*2 Možnost Starter (Edition) ni podprta.
Opombe
• Delovanje z vsemi računalniškimi okolji ni zajamčeno.
Nameščanje programske opreme
»PlayMemories Home« v računalnik
1
Z internetnim brskalnikom
v računalniku obiščite naslednje spletno
mesto za prenos in nato kliknite
»Install« t »Run«.
www.sony.net/pm
2
Pri namestitvi upoštevajte navodila
na zaslonu.
Povezovanje zunanjih naprav
Če želite uvoziti slike iz videokamere v računalnik
Mac in jih predvajati, uporabite primerno
programsko opremo v računalniku Mac.
Za več podrobnosti obiščite naslednje spletno
mesto.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 GB ali več
Ko se na zaslonu prikažejo navodila,
ki vas pozivajo k povezavi videokamere
z računalnikom, videokamero
z računalnikom povežite prek
priloženega kabla USB.
Po koncu namestitve se zažene
»PlayMemories Home«.
SI
Predvajanje slik v računalniku
49
Opombe glede namestitve
• Če je programska oprema »PlayMemories
Home« že nameščena v vašem računalniku,
povežite videokamero z računalnikom. Nato
bodo na voljo funkcije, ki jih lahko uporabljate
s to videokamero.
• Če je v vašem računalniku nameščena
programska oprema »PMB (Picture Motion
Browser)«, jo bo prepisala programska oprema
»PlayMemories Home«. V tem primeru s to
opremo »PlayMemories Home« ne morete
uporabljati nekaterih funkcij, ki so bile na voljo
v programski opremi »PMB«.
Prekinitev povezave med videokamero
in računalnikom
1. Kliknite ikono
v spodnjem desnem delu
namizja računalnika t »Safely remove USB
Mass Storage Device«.
2. Na zaslonu videokamere izberite
t »Yes«.
Povezovanje zunanjih naprav
3. Odklopite kabel USB.
Če uporabljate operacijski sistem Windows 7
ali Windows 8, kliknite
in nato
.
Opombe
• Kadar do videokamere dostopate prek računalnika,
uporabljajte programsko opremo »PlayMemories
Home«. Če s podatki delate s programsko opremo,
ki ni «PlayMemories Home« ali če z datotekami in
mapami upravljate neposredno iz računalnika,
delovanje ni zagotovljeno.
• Videokamera samodejno razdeli slikovno datoteko
glede na čas snemanja pri snemanju v možnosti
XAVC S. Vse slikovne datoteke so lahko v računalniku
prikazane kot ločene datoteke, vendar pa bosta funkciji
uvoza in predvajanja videokamere v programski
opremi »PlayMemories Home« datoteke obravnavali
pravilno.
SI
50
Predvajanje slik v računalniku
Urejanje slik v računalniku
Uporaba nelinearnega sistema urejanja
Za nelinearni sistem urejanja potrebujete
programsko opremo za urejanje, ki ustreza
formatom zapisovanja, uporabljenim s to
videokamero (naprodaj posebej).
Posnetke, ki jih boste urejali s trdim diskom
računalnika, shranite vnaprej, in sicer
z namensko uporabniško programsko opremo.
Priloge
Pomembne opombe glede delovanja
Čas snemanja filmov
Predvideno trajanje snemanja in predvajanja
Čas snemanja
Približen čas delovanja, če uporabljate popolnoma napolnjen paket baterij.
(enota: minuta)
Neprekinjen čas
snemanja
4K
HD
LCD-zaslon
Iskalo
165 (30P)
175 (25P)
170 (30P)
180 (25P)
Običajen čas
snemanja
4K
HD
155 (60P)
160 (50P)
160 (60P)
165 (50P)
75 (30P)
80 (25P)
80 (30P)
85 (25P)
70 (60P)
70 (50P)
75 (60P)
75 (50P)
Opombe
• Običajni čas snemanja kaže čas, ko ponavljate postopek začetka/zaustavitve snemanja, zoomiranja itd.
• Čas, izmerjen pri uporabi videokamere pri 25 °C (77 °F) (priporočena uporaba je pri temperaturah od 10 °C do 30 °C
(50 °F do 86 °F)).
• Čas snemanja in predvajanja je krajši, če videokamero uporabljate pri nizkih temperaturah.
• Čas snemanja in predvajanja je krajši, odvisno od pogojev, v katerih uporabljate videokamero.
Čas predvajanja
Približen čas delovanja, če uporabljate popolnoma napolnjen paket baterij.
(enota: minuta)
LCD-zaslon
Iskalo
4K
HD
230 (30P)
235 (25P)
240 (30P)
245 (25P)
230 (60P)
245 (50P)
240 (60P)
245 (50P)
Priloge
Predvideni čas snemanja filmov
(enota: minuta)
Format
Ločljivost
Hitrost sličic
Bitna hitrost Čas snemanja
(pribl.)
32 GB
(pribl.)
Čas snemanja
64 GB
(pribl.)
XAVC S [4K]
Long 420 8 bitov
3840×2160
XAVC S [HD]
Long 420 8 bitov
1920×1080
59,94P/50P
29,97P/25P/23,98P
29,97P/25P/23,98P
59,94P/50P/29,97P/
25P/23,98P
150 Mbps
100 Mbps
60 Mbps
50 Mbps
50
75
125
150
25
35
60
70
SI
Pomembne opombe glede delovanja
51
Opombe
• Razpoložljivi čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja, vsebine itd.
• Posnamete lahko filme, ki vsebujejo največ 9 999 prizorov.
• Najdaljši neprekinjeni čas snemanja filmov je približno 13 ur.
• Videokamera uporablja format VBR (Variable Bit Rate), ki samodejno prilagaja kakovost slike prizoru
snemanja. Ta tehnologija povzroča nihanja v času snemanja medija. Filmi, ki vsebujejo hitro
premikajoče se in kompleksne slike, se snemajo z višjo bitno hitrostjo, pri čemer se skrajša skupni
čas snemanja.
Priloge
SI
52
Pomembne opombe glede delovanja
Uporaba videokamere v tujini
Napajanje
Videokamero lahko uporabljate v kateri koli
državi/regiji, če za njeno napajanje uporabljate
omrežni napajalnik ali polnilnik v napetostnem
obsegu 100 V do 240 V izmenične napetosti,
50 Hz/60 Hz.
Prikaz na televizorju
Pred snemanjem filma z videokamero za ogled
na televizorju nastavite »NTSC/PAL Area«
v možnosti »Country« v meniju System na
ustrezen televizijski sistem za državo/regijo,
v kateri nameravate gledati film. V nadaljevanju
je navedeno, katere države in regije zahtevajo
posamezno nastavitev »NTSC Area« ali
»PAL Area«.
NTSC Area:
Bahamski otoki, Bolivija, Čile, Ekvador, Filipini,
Gvajana, Jamajka, Japonska, Kanada, Kolumbija,
Koreja, Mehika, Peru, Srednja Amerika, Surinam,
Tajvan, Venezuela, ZDA itd.
PAL Area:
Argentina, Avstralija, Avstrija, Belgija, Bolgarija,
Brazilija, Češka, Danska, Finska, Francija,
Gvajana, Hongkong, Irak, Iran, Italija, Kitajska,
Kuvajt, Madžarska, Malezija, Monako, Nemčija,
Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Paragvaj,
Poljska, Portugalska, Rusija, Singapur, Slovaška,
Španija, Švedska, Švica, Tajska, Ukrajina,
Urugvaj, Združeno kraljestvo itd.
Enostavna nastavitev ure s časovno razliko
Ko ste v tujini, nastavite »Time Zone« v možnosti
»Clock Set« v meniju System (stran 46).
Ne izpostavljajte enote hujšim udarcem
Ti lahko poškodujejo notranji mehanizem ali
deformirajo ohišje.
Ne pokrivajte enote med delovanjem
Če jo pokrijete na primer s krpo, se lahko v njej
nakopiči preveč toplote.
Po uporabi
Stikalo za vklop vedno nastavite na OFF.
Pred shranjevanjem enote za daljše obdobje
Odstranite paket baterij.
Transport
• Pred transportom enote odstranite pomnilniške
kartice.
• Če enoto pošiljate s tovornjakom, ladjo, letalom
ali drugim prevoznim sredstvom, jo zapakirajte
v njeno embalažo.
Vzdrževanje enote
Če je ohišje enote umazano, ga očistite z mehko in
suho krpo. V skrajnih primerih uporabite krpo,
navlaženo z nevtralnim čistilom, in nato obrišite
do suhega. Ne uporabljajte organskih topil, kot so
alkohol ali razredčilo, saj to lahko povzroči
razbarvanje ali druge poškodbe na površini enote.
O paketu baterij »InfoLITHIUM«
Videokamera deluje samo s paketom baterij
»InfoLITHIUM« serije L velike zmogljivosti,
NP-F970 (priložena).
Paketa NP-F570/F770 ni mogoče uporabiti
(naprodaj je posebej).
Paketi baterij »InfoLITHIUM« serije L imajo
oznako
.
Kaj je paket baterij »InfoLITHIUM«?
Paket baterij »InfoLITHIUM« vsebuje litij-ionsko
baterijo s funkcijami, ki omogočajo izmenjavo
informacij o pogojih delovanja med
videokamero, priloženim omrežnim
napajalnikom ali polnilnikom.
Priloge
Uporaba in shranjevanje
Ne pustite videokamere z lečami obrnjene proti soncu
Neposredna sončna svetloba, usmerjena
v videokamero, se lahko zbira prek leč in
povzroči požar.
Polnjenje paketa baterij
• Preden začnete uporabljati videokamero,
napolnite paket baterij.
Učinkovita uporaba paketa baterij
• Zmogljivost paketa baterij se pri temperaturah
okolice 10 °C (50 °F) ali manj zmanjša, pri
čemer se skrajša tudi čas uporabe paketa baterij.
Če želite v takih primerih podaljšati čas
delovanja paketa baterij, naredite nekaj od
spodaj naštetega.
—Shranite paket baterij v žep, da se ogreje,
in ga vstavite v videokamero tik preden
začnete snemati.
SI
Pomembne opombe glede delovanja
53
• Ko ne snemate ali predvajate filma, nastavite
stikalo POWER na OFF. Paket baterij se prazni,
tudi ko je videokamera v pripravljenosti ali
premoru med predvajanjem.
• Imejte pri roki toliko nadomestnih baterij, ki bi
zadostovale za 2 ali 3-kratni pričakovani čas
snemanja, in pred dejanskim snemanjem
naredite preizkusne posnetke.
• Paketa baterij ne izpostavljajte vodi. Paket
baterij ni vodoodporen.
O indikatorju stanja baterije
• Preverite raven z naslednjimi indikatorji,
prikazanimi na LCD-zaslonu.
Indikator stanja
baterije
Zaznana napetost
7,4 –
7,2 – 7,3
7,0 – 7,1
6,8 – 6,9
6,6 – 6,7
– 6,5
Priloge
• Prikazana raven v določenih okoliščinah morda
ni pravilna.
• Ko ni več napajanja, čeprav indikator ravni
preostale moči baterije kaže, da ima paket
baterij še dovolj moči za delovanje, ponovno
povsem napolnite paket baterij. Preostali čas
delovanja baterije bo po tem prikazan pravilno.
Opozarjamo pa, da se indikator baterije ne
obnovi, če enoto dlje časa uporabljate pri
visokih temperaturah, če jo pustite
v popolnoma napolnjenem stanju ali če paket
baterij uporabljate pogosto. Indikator stanja
baterije uporabljajte le kot približek.
O shranjevanju paketa baterij
• Če paketa baterij dlje časa ne uporabljate, ga
enkrat letno do konca napolnite in povsem
izpraznite, ker s tem ohranjate njegovo pravilno
delovanje. Če ga ne nameravate uporabljati,
paket baterij odstranite iz videokamere in ga
shranite na suho, hladno mesto.
• Če želite do konca izprazniti paket baterij
v videokameri, jo pustite v stanju
pripravljenosti na snemanje, dokler se
baterija ne iztroši (stran 18).
SI
54
Pomembne opombe glede delovanja
O času delovanja baterije
• Zmogljivost baterije se zmanjšuje s časom in
večkratno uporabo. Ko se zelo skrajša čas
uporabe med polnjenji, je verjetno čas, da staro
baterijo nadomestite z novo.
• Čas delovanja baterije je odvisen od načina
shranjevanja ter delovnih in okoljskih pogojev.
O polnjenju paketa baterij
• Polnilnik (priložen) uporabljajte le za polnjenje
za to določenih baterij. Če v njem polnite druge
vrste baterij, lahko te puščajo, se preveč
segrejejo, počijo ali povzročijo električni šok in
posledično opekline ali poškodbe.
• Odstranite napolnjeno baterijo iz polnilnika.
• Lučka na priloženem polnilniku utripa
v 2 vzorcih, kot sledi:
Hitro utripanje ...lučka se vklaplja in izklaplja
v 0,15-sekundnih intervalih.
Počasno utripanje...lučka se vklaplja in
izklaplja; izmenično sveti 1,5 sekunde in
1,5 sekunde ne sveti. Nato ponavlja to
zaporedje.
• Če lučka hitro utripa, odstranite baterijo, ki se
polni, in jo nato še enkrat čvrsto vstavite.
Če lučka še vedno hitro utripa, je baterija morda
poškodovana ali ni ustrezne vrste. Preverite, ali
je baterija ustrezne vrste ali ne. Če je ustrezne
vrste, jo najprej odstranite in vstavite povsem
novo baterijo ali drugo baterijo, za katero ste
prepričani, da deluje. Tako preverite, ali
polnilnik deluje pravilno. Če polnilnik deluje
pravilno, je baterija morda poškodovana.
• Če lučka utripa počasi, je polnilnik v stanju
pripravljenosti in je polnjenje prekinjeno.
Ko je temperatura okolice zunaj ustreznega
temperaturnega območja za polnjenje,
polnilnik samodejno začasno prekine polnjenje
in preklopi v stanje pripravljenosti. Ko se
temperatura okolice vrne v ustrezno
temperaturno območje, polnilnik znova začne
polniti in lučka za polnjenje zasveti.
Priporočamo, da paket baterij polnite pri
temperaturi od 10 °C do 30 °C (50 °F do 86 °F).
O ravnanju z videokamero
Če dlje časa ne uporabljate videokamere
• Vklopite videokamero ter snemajte in
predvajajte slike približno enkrat na mesec,
da dlje časa ostane v optimalnem stanju.
• Porabite paket baterij do konca, preden ga
shranite.
Kondenzacija
Če videokamero prenesete neposredno
s hladnega na toplo mesto, se lahko znotraj
nje nabere vlaga in povzroči okvaro.
Če pride do kondenzacije
Ne vklopite videokamere približno 1 uro.
Opombe v zvezi s kondenzacijo
Vlaga se lahko nabere, ko prinesete videokamero
iz hladnega v topel prostor (ali obratno) ali če
uporabljate videokamero na vlažnem, kot
v navedenih primerih.
• Ko prinesete videokamero s smučišča v prostor,
ogrevan z grelno napravo.
• Ko prinesete videokamero iz klimatiziranega
avtomobila ali sobe na prosto, kjer je zelo vroče.
• Ko videokamero uporabljate po nevihti ali
močnem dežju.
• Ko videokamero uporabljate na vročem in
vlažnem mestu.
Priloge
O uporabi in shranjevanju
• Videokamere in dodatne opreme ne
uporabljajte ali shranjujte na spodaj navedenih
lokacijah.
—Na ekstremni vročini ali mrazu.
Videokamere in dodatkov nikoli ne
izpostavljajte temperaturam nad 60 °C
(140 °F). Ne puščajte jih na primer
neposredno na soncu, v bližini grelcev ali
v avtomobilu, parkiranem na soncu, ker se
lahko pokvarijo ali deformirajo.
—V bližini močnih magnetnih polj in
mehanskih vibracij. Videokamera se lahko
pokvari.
—V bližini močnih radijskih valov ali sevanja.
Videokamera morda ne bo pravilno
snemala.
—V bližini AM-sprejemnikov in video
opreme. Lahko pride do motenj.
—Na peščeni plaži ali kjerkoli je zelo prašno.
Če pesek ali prah zaideta v videokamero,
utegne priti do okvare. Takih okvar včasih
ni mogoče popraviti.
—V bližini oken ali na prostem, kjer so LCDzaslon, iskalo ali objektiv lahko izpostavljeni
neposredni sončni svetlobi. To škoduje
notranjosti iskala ali LCD-zaslona.
—Na vlažnem.
• Za delovanje videokamere uporabljajte
enosmerni tok 7,2 V (paket baterij) ali 8,4 V
(omrežni napajalnik).
• Za delovanje pri enosmernem ali izmeničnem
toku uporabljajte dodatno opremo, ki jo
priporočamo v teh navodilih.
• Poskrbite, da se videokamera ne zmoči oz. jo
zaščitite pred dežjem ali morsko vodo. Če se
zmoči, utegne priti do okvare. Takih okvar
včasih ni mogoče popraviti.
• Če v ohišje pade predmet ali če vanj uide
tekočina, izključite videokamero in naj jo pred
nadaljnjo uporabo pregleda usposobljen
serviser družbe Sony.
• Z videokamero ne ravnajte grobo, ne
spreminjajte je in jo zaščitite pred fizičnimi
udarci. Pazite, da vam ne pade na tla ali da
je ne pohodite. Bodite še posebej previdni
z objektivom.
• Ne uporabljajte paketa baterij, če je deformiran
ali poškodovan.
• Ko videokamere ne uporabljate, naj bo stikalo
POWER nastavljeno na OFF.
• Ko videokamera deluje, je ne zavijajte na primer
v brisačo. To lahko povzroči njeno pregrevanje.
• Napajalni kabel (omrežni kabel) odstranite
tako, da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice
(ne vlecite kabla).
• Ne poškodujte napajalnega kabla (omrežnega
kabla), tako da nanj postavite na primer težek
predmet.
• Kovinski kontakti morajo biti čisti.
• Hranite brezžični daljinski upravljalnik in litijionsko baterijo izven dosega otrok. Če otrok po
nesreči pogoltne baterijo, se takoj posvetujte
z zdravnikom.
• Če je iz baterije iztekla elektrolitska tekočina,
—se obrnite na lokalnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony,
—sperite tekočino, kjer je morda prišla v stik
z vašo kožo,
—če tekočina pride v stik z očmi, sperite
z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom.
Kako preprečiti kondenzacijo
Ko nesete videokamero iz hladnega v topel
prostor, jo dajte v plastično vrečko in jo dobro
zatesnite. Iz vrečke jo vzemite, ko temperatura
znotraj vrečke doseže temperaturo okolice
(po približno 1 uri).
SI
Pomembne opombe glede delovanja
55
LCD-zaslon
• Ne pritiskajte premočno na LCD-zaslon, saj ga
lahko poškodujete.
• Če videokamero uporabljate na mrzlem,
se lahko na LCD-zaslonu prikaže sled slike.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
• Med uporabo videokamere se utegne zadnja
stran LCD-zaslona segreti. To ne pomeni,
da gre za okvaro.
Čiščenje LCD-zaslona
Površina LCD-zaslona je prevlečena s premazom.
Če jo opraskate, se lahko premaz odlušči.
Pri čiščenju LCD-zaslona in ravnanju z njim
upoštevajte naslednje točke.
• Če na zaslonu ostane maščoba z rok ali kreme,
se premaz hitreje odlušči. Zaslon čim prej
obrišite.
• Premaz se lahko odlušči, če zaslon brišete
z robčkom ali podobnim.
• Preden obrišete umazanijo, odstranite prah ali
pesek s pihalom.
• Umazanijo nežno očistite z mehko krpo (krpo
za očala ali podobnim).
Priloge
Ravnanje z ohišjem
• Če je ohišje videokamere umazano, ga najprej
očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo,
in ga nato z mehko suho krpo obrišite do
suhega.
• Da ne poškodujete površine, upoštevajte
spodnja priporočila.
—Ne uporabljajte kemikalij, kot so razredčilo,
benzen, alkohol, kemične krpe, insekticidi
in mazila za zaščito pred soncem.
—Ne uporabljajte videokamere, če imate na
rokah sledove zgoraj navedenih snovi.
—Ne puščajte ohišja za dlje časa v stiku
z gumijastimi ali vinilnimi predmeti.
O zaščiti in shranjevanju objektiva
• Obrišite površino objektiva z mehko krpo
v naslednjih primerih:
—Ko so na površini objektiva prstni odtisi.
—Na vročem ali vlažnem
—Ko je objektiv izpostavljen slanemu zraku
na morju.
• Hranite na dobro prezračenem mestu z malo
prahu ali umazanije.
• Da preprečite pojav plesni, občasno očistite
objektiv, kot je opisano zgoraj.
SI
56
Pomembne opombe glede delovanja
O polnjenju vnaprej nameščenega paketa
akumulatorskih baterij
Videokamera ima vnaprej nameščeno
akumulatorsko baterijo, da se ohranijo datum,
čas in druge nastavitve, tudi če je stikalo POWER
nastavljeno na OFF. Kadar je videokamera
z omrežnim napajalnikom priključena
v električno vtičnico (zidno vtičnico) ali ko je
priključen paket baterij, se vnaprej nameščena
akumulatorska baterija polni. Akumulatorska
baterija se povsem izprazni v približno
3 mesecih, če videokamere ne uporabljate prek
omrežnega napajalnika ali prek priključenega
paketa baterij. Videokamero uporabite šele
potem, ko napolnite vnaprej nameščeno
akumulatorsko baterijo.
Vendar tudi če vnaprej nameščena
akumulatorska baterija ni polna, to nima vpliva
na delovanje videokamere, če ne registrirate
datuma.
Odstranjevanje prahu iz notranjosti iskala
1
Odstranite okular iskala.
Potisnite vzvod za sprostitev iskala navzdol
in ga zadržite v tem položaju (1), nato
dvignite okular iskala, kot prikazuje puščica
na sliki (2).
2
Odstranite prah v notranjosti okularja in
iskala s pihalom.
Opomba glede zaslona
• Slike na LCD-zaslonu in zaslonu iskala so lahko
izkrivljene zaradi naslednjih postopkov:
—Spreminjanje video formata
—Zagon predvajanja z zaslona s sličicami
—Inverzija LCD-zaslona
• Ko spremenite smer gledanja v iskalu, lahko
vidite osnovne barve rdeče, zelene in modre,
vendar to ni okvara videokamere. Te osnovne
barve se ne posnamejo na noben zapisovalni
medij.
Fragmentacija
Preprečevanje elektromagnetnih motenj iz
prenosnih telefonov, brezžičnih naprav itd.
Uporaba prenosnih telefonov, brezžičnih naprav
itd. v bližini te enote lahko povzroči okvare in
motnje zvočnih in video signalov.
Priporočljivo je, da tako opremo v bližini te enote
izklopite.
O LCD-zaslonu
Če slik ni mogoče posneti/pravilno reproducirati,
poskusite formatirati zapisovalni medij.
Če dlje časa ponavljate snemanje slik/predvajanje
z določenega medija, se lahko datoteke na mediju
razdrobijo in tako onemogočajo pravilno
snemanje/shranjevanje. V takem primeru
naredite varnostno kopijo posnetkov na mediju
in ga formatirajte z uporabo »Format Media«
(stran 45) v meniju Media.
• Ne izpostavljajte LCD-zaslona neposredni
sončni svetlobi, saj ga ta lahko poškoduje.
• Ne pritiskajte/drsajte preveč silovito po LCDzaslonu oziroma ne odlagajte nanj predmetov,
saj to lahko povzroči okvaro, kot je npr.
nepravilen prikaz slike itd.
• LCD-zaslon se lahko med uporabo segreje.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
O blokiranih slikovnih pikah
Priloge
LCD-zaslon na tej enoti je izdelan
z visokonatančno tehnologijo, ki omogoča,
da deluje vsaj 99,99 % slikovnih pik. Tako je
»blokiran« zelo majhen delež slikovnih pik, bodisi
da so izklopljene (črna), vedno vklopljene (rdeča,
zelena ali modra) ali utripajo. Poleg tega se zaradi
fizičnih značilnosti prikaza s tekočimi kristali
v daljšem obdobju uporabe take »blokirane«
slikovne pike pojavijo spontano. Te težave ne
pomenijo okvare in se ne posnamejo na
zapisovalne medije.
SI
Pomembne opombe glede delovanja
57
Formati in omejitve izhodov
Video formati in izhodni signali
Izhodni formati iz konektorja HDMI OUT
Nastavitev regije
»NTSC/PAL Area«
v »Country« v meniju
System
Nastavitev formata
zapisovanja
»Video Format«
v »Rec Format«
v meniju System
Nastavitev izhoda
Izhodni signal/metoda
HDMI
pretvorbe
»HDMI« v »Output
Izhodni signal
Format« v meniju Video
NTSC Area
3840×2160 59.94P 150
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
3840×2160 29.97P 100
3840×2160 29.97P 60
3840×2160 23.98P 100
3840×2160 23.98P 60
1920×1080 59.94P 50
1920×1080 29.97P 50
1920×1080 23.98P 50
Priloge
PAL Area
3840×2160 50P 150
3840×2160 25P 100
3840×2160 25P 60
1920×1080 50P 50
1920×1080 25P 50
* Združljivo s sistemom prenosa Sony.
Videokamero lahko povežete s televizorjem Sony 4K ali monitorjem 4K.
Ločljivost slike je Y:Cb:Cr=4:2:0.
SI
58
Formati in omejitve izhodov
3840×2160 59,94P*
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
3840×2160 29,97P
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
3840×2160 23,98P
1920×1080 23,98P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
1920×1080 23,98P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
3840×2160 50P*
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
3840×2160 25P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
Izhodni formati iz konektorja VIDEO OUT
Signali iz konektorja VIDEO OUT ne delujejo, ko je možnost »HDMI« v »Output Format« menija Video
nastavljena na »3840×2160P«.
Signal izhoda video
Nastavitev za regijo, kjer uporabljate videokamero
»NTSC/PAL Area« v »Country« v meniju System
Izhod VIDEO
NTSC Area
PAL Area
720×486 59,94i
720×576 50i
Priloge
SI
Formati in omejitve izhodov
59
Sporočila o napakah/opozorila
Videokamera vas prek sporočil na LCD-zaslonu/zaslonu iskala, s snemalno lučko in brenčalom obvešča
o primerih, ko je treba ukrepati zaradi opozorila ali ko je potrebna previdnost oz. preverjanje delovanja.
Brenčalo se oglaša v slušalkah, ki so priključene prek konektorja za slušalke.
Sporočila o napakah
Videokamera se ustavi po naslednjih sporočilih.
Sporočila o napakah Brenčalo
na LCD-ju/iskalu
Snemalna
lučka
C:04:ss
Vzrok in ukrepi
Paket baterij ni vrste »InfoLITHIUM«. Uporabite paket
baterij »InfoLITHIUM« (stran 53).
Temperatura paketa baterij je visoka. Zamenjajte paket baterij
ali ga postavite na hladno mesto.
Odstranite vir napajanja. Ponovno ga priključite in poskusite
znova zagnati videokamero.
Izvedite spodnje korake.
1 Preverite seznam in preglejte videokamero.
2 Izključite vir napajanja, ga po 1 minuti znova priključite in
vklopite videokamero.
3 Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali na
lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
C:06:ss
C:32:ss
E:20:ss/E:40:ss/
E:41:ss/E:50:ss/
E:51:ss/E:61:ss/
E:62:ss/E:92:ss/
E:94:ss/E:95:ss
Opozorila
Ko se prikaže eno od naslednjih sporočil, sledite navodilom za rešitev problema.
Opozorilo na LCDzaslonu/iskalu
Brenčalo
Media Near Full
S prekiniUtripa
tvami
Neprekinjeno Hitro utripa
Priloge
Media Full
Battery Near End
Battery End
Battery Temperature
High
Turn Power Off
Temperature High
S prekiniUtripa
tvami
Neprekinjeno Hitro utripa
S prekinitvami
Battery Error
Please Change Battery
SI
60
Snemalna
lučka
Sporočila o napakah/opozorila
Utripa
Vzrok in ukrepi
Na pomnilniški kartici XQD je premalo prostora.
Čim prej jo zamenjajte z novo.
Zmanjkalo je prostora na pomnilniški kartici XQD.
Snemanja, presnemavanja in delitve posnetkov ni mogoče
izvesti.
Zamenjajte pomnilniško kartico.
Baterija bo kmalu prazna.
Čim prej napolnite paket baterij.
Paket baterij je prazen. Snemanje ni mogoče.
Prekinite delovanje in takoj zamenjajte paket baterij.
Temperatura paketa baterij se je dvignila nad mejo varnega
delovanja.
Videokamera se samodejno izklopi.
Notranja temperatura se je dvignila nad mejo varnega
delovanja.
Prekinite delovanje, izklopite napajanje in počakajte,
da temperatura pade.
Odkrita je bila napaka s paketom baterij.
Zamenjajte paket baterij z ustreznim drugim.
Opozorilo na LCDzaslonu/iskalu
Brenčalo
Snemalna
lučka
Unknown Media(A)*
Please Change
V videokameri je naložena segmentirana pomnilniška kartica
ali takšna, na kateri je več posnetkov, kot je dovoljeno za to
videokamero.
V tej videokameri ne morete uporabljati te kartice. Odstranite
jo in namestite združljivo kartico.
Pri pomnilniški kartici je prišlo do napake. Morate jo
obnoviti.
Odstranite kartico, jo znova vstavite in obnovite.
Ni mogoče snemati, ker je pomnilniška kartica poškodovana.
Ker je predvajanje še vedno mogoče, je priporočljivo, da
pomnilniško kartico zamenjate z drugo kartico, potem ko
kopirate posnetke.
Ni mogoče snemati niti predvajati, ker je pomnilniška kartica
poškodovana.
V tej videokameri ne more delovati. Zamenjajte jo z drugo
kartico.
To je vnaprejšnje obvestilo, da bo videokamera za zagotovitev
neprekinjenega snemanja preklopila s trenutne pomnilniške
kartice na drugo pomnilniško kartico.
Vstavljena je bila kartica za drug datotečni sistem ali takšna,
ki ni formatirana. V tej videokameri je ne morete uporabljati.
Zamenjajte jo ali jo formatirajte s to videokamero.
Pri branju podatkov s pomnilniške kartice je prišlo do napake
in predvajanja ni mogoče nadaljevati.
Če se to zgodi pogosto, zamenjajte pomnilniško kartico,
potem ko kopirate posnetke.
Ni mogoče snemati, ker je pri pomnilniški kartici prišlo do
napake.
Če se to zgodi pogosto, zamenjajte pomnilniško kartico.
Pomnilniška kartica je že stara. Naredite varnostno kopijo in
jo čim prej zamenjajte z drugo. Če boste še naprej uporabljali
kartico, morda snemanje/predvajanje ne bo potekalo
pravilno.
Media Error
Media(A) Needs to be
Restored*
Media Error
Cannot Record to
Media(A)*
Media Error
Cannot Use Media(A)*
Will Switch Slots Soon
Cannot Use Media(A)*
Unsupported File
System
Media Error
Playback Halted
Media(A) Error*
Media Reached
Rewriting Limit
Change Media(A)*
S prekinitvami
Utripa
Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo pomnilniške
kartice.
Vstavljena je pomnilniška kartica z drugim datotečnim
sistemom.
Zamenjajte jo ali jo formatirajte s to videokamero.
Temperatura paketa baterij se dviguje.
Izklopite napajanje in zamenjajte paket baterij z drugim ali pa
počakajte, da temperatura pade.
Priloge
Cannot Use Media(A)*
Unsupported File
System
Battery Temperature
High
Vzrok in ukrepi
* »Media(B)« za kartico v reži B.
SI
Sporočila o napakah/opozorila
61
Licence
Dostop do programske opreme,
za katero velja GPL/LGPL
Ta izdelek uporablja programsko opremo,
za katero velja licenca GPL/LGPL. To pomeni,
da imate pravico do dostopa, spreminjanja in
nadaljnje distribucije izvorne kode za te
programe računalniške programske opreme,
in sicer v skladu s pogoji licence GPL/LGPL.
Izvorna koda je na voljo v internetu. Uporabite
naslednji URL in sledite navodilom za prenos.
http://www.sony.net/Products/Linux/common/
search.html
Želimo, da se v zvezi z vsebino izvorne kode ne
obračate na nas.
Če želite prebrati vsebino teh licenc, glejte
»License1.pdf« v mapi »License« na priloženem
CD-ROM-u.
Za ogled datotek PDF morate imeti v računalniku
nameščen Adobe Reader.
Če programa Adobe Reader nimate
v računalniku, ga lahko namestite prek
navedenega naslova URL.
http://get.adobe.com/reader/
Licence odprte programske opreme
Priloge
Na podlagi licenčnih pogodb med družbo Sony in
nosilci avtorskih pravic za programsko opremo
uporablja ta izdelek odprtokodno programsko
opremo.
Da bi zadovoljili zahtevam nosilcev avtorskih
pravic za programsko opremo, vas mora družba
Sony seznaniti z vsebino teh licenc.
Če želite prebrati vsebino teh licenc, glejte
»License1.pdf« v mapi »License« na priloženem
CD-ROM-u.
SI
62
Licence / Specifikacije
Specifikacije
Sistem
Video signal
Kakovost slike 4K (3840×2160): UHDTV
Kakovost slike HD: HDTV
Sistem video snemanja
Kakovost slike 4K (3840×2160): združljivo
s formatom MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
razl. 1.0
Kakovost slike HD: združljivo s formatom
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S razl. 1.0
Sistem snemanja zvoka
Linear PCM 2ch (48 kHz 16-bitni)
Zapisovalni medij
Pomnilniška kartica XQD
Slikovna naprava
Senzor CMOS 7,82 mm (tip 1/2,3)
Skupaj: pribl. 18 900 000 slikovnih pik
Efektivno (film, 16:9): pribl. 8.300.000
slikovnih pik
Objektiv
G leča
20  (optično)
Goriščna razdalja
f=4,1 mm  82,0 mm
(3/16 palca  3 1/4 palca)
Pri pretvorbi v 35 mm fotoaparat
31,5 mm  630 mm
(1 1/4 palca  24 7/8 palca) (16:9)
F,6 - F3,4
Premer filtra: 72 mm (2 7/8 palca)
Temperatura barve
»Indoor« (3.200K)
»Outdoor« (5.600K)
»Color Temp.« (2.300K  15.000K)
Najmanjša osvetlitev
60P (NTSC Area):
4 lx (lux) (fiksna hitrost zaklopa 1/30, ročna
ojačitev (27 dB), samodejna zaslonka (F1,6))
50P (PAL Area):
3 lx (lux) (fiksna hitrost zaklopa 1/25, ročna
ojačitev (27 dB), samodejna zaslonka (F1.6))
Konektorji vhoda/izhoda
Konektor VIDEO OUT
Konektor z nožicami
1 Vp-p, 75  (ohmov) asimetričen,
negativen sinh. signal
Konektorji AUDIO OUT
Konektorji z nožicami
-10 dBu (pri impendanci 47 k
(kiloohmov)), izhodna impedanca z manj
kot 2,2 k (kiloohmov)
(0 dBu = 0,775 Vrms)
Konektor HDMI OUT
Konektor HDMI (tip A)
Konektor i (slušalke)
Mini priključek stereo (Ø 3,5 mm)
Konektorji INPUT1/INPUT2
XLR s 3 nožicami, ženski,
MIC: -50 dBu: 3 k(kiloohmov)
LINE: +4 dBu: 10 k(kiloohmov)
(0 dBu = 0,775 Vrms)
Konektor USB
Količinsko shranjevanje: mini-B
Gostitelj : tip A
Daljinski konektor
Mini priključek stereo (Ø 2,5 mm)
LCD-zaslon
Slika
8,8 cm (tip 3,5, razmerje stranic 16:9)
Skupno število pik
1 229 000 (854 × 480 × 3 [RGB])
Iskalo
Slika
tip 0,45, razmerje stranic 16:9
Skupno število pik
pribl. 1 226 880
Omrežni napajalnik AC-NB12A
Zahteve napajanja
100 V  240 V izmenične napetosti,
50 Hz/60 Hz
Poraba toka
0,65 A  0,35 A
Poraba energije
30 W
Izhodna napetost
12 V* enosmernega toka
Delovna temperatura
0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F)
Temperatura shranjevanja
-20 °C do +60 °C (-4 °F do +140 °F)
Dimenzije (pribl.)
49,5 mm × 28 mm × 99,5 mm
(1 31/32 palca × 1 1/8 palca × 3 15/16 palca)
(š/v/d) brez izbočenih delov
Teža (pribl.)
200 g (7,1 unče) brez napajalnega kabla
(električnega kabla)
Priloge
Splošno
Zahteve napajanja
7,2 V enosmernega toka (paket baterij)
12 V 2,5 A enosmernega toka (omrežni
napajalnik)
Povprečna poraba energije
Med snemanjem z uporabo notranjega
mikrofona in LCD-ja z normalno svetlostjo
NTSC Area:
4K: 14,5 W (29,97P, 60 Mbps)
HD: 15,7 W (59,94P, 50 Mbps)
PAL Area:
4K: 13,8 W (25P, 60 Mbps)
HD: 14,9 W (50P, 50 Mbps)
Delovna temperatura
0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Temperatura shranjevanja
-20 °C do +60 °C (-4 °F do +140 °F)
Dimenzije (pribl.)
Samo ohišje videokamere (vključno
z izbočenimi deli):
189 mm × 193 mm × 362 mm
(7 1/2 palca × 7 5/8 palca × 14 3/8 palca)
(š/v/d)
Med snemanjem (vključno z izbočenimi
deli):
189 mm × 193 mm × 413 mm
(7 1/2 palca × 7 5/8 palca × 16 3/8 palca)
(š/v/d)
(S pritrjenimi dodatki (paket baterij
(NP-F970), velik okular).)
Teža (pribl.)
Samo ohišje videokamere:
2 440 g (87 unč)
Med snemanjem:
2 770 g (98 unč) (S pritrjenimi dodatki
(paket baterij (NP-F970), velik okular).)
* Za specifikacije glejte nalepko na omrežnem
napajalniku.
Polnilnik AC-VL1
Zahteve napajanja
100 V  240 V izmenične napetosti,
50 Hz/60 Hz
Poraba toka
0,35 A 0,18 A
Poraba energije
22 W
Izhodna napetost
8,4 V* enosmernega toka
SI
Specifikacije
63
Delovna temperatura
0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Temperatura shranjevanja
-20 °C do +60 °C (-4 °F do +140 °F)
Dimenzije (pribl.)
136 mm × 51 mm × 90 mm
(5 3/8 palca × 2 1/8 palca × 3 5/8 palca)
(š/v/d)
brez izbočenih delov
Teža (pribl.)
270 g (9,6 unče) brez napajalnega kabla
(električni kabel)
* Za specifikacije glejte nalepko na polnilniku.
Paket akumulatorskih baterij NP-F970
Največja izhodna napetost
8,4 V enosmerne napetosti
Izhodna napetost
7,2 V enosmerne napetosti
Največja napetost polnjenja
8,4 V enosmerne napetosti
Največji tok polnjenja
3,0 A
Zmogljivost
Tipična: 47,5 Wh (6 600 mAh)
Najmanjša: 45 Wh (6 300 mAh)
Vrsta
Litij-ionska
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez
obvestila.
• Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories.
Konfiguracija paketa
Priloge
Polnilnik (1) (AC-VL1)
Paket akumulatorskih baterij NP-F970 (1)
Omrežni napajalnik (1) (AC-NB12A)
Napajalni kabel (električni kabel) (2)
Povezovalni kabel A/V (1)
Kabel HDMI (1)
Kabel USB (1)
Senčilo objektiva (1)
Velik okular (1)
CD-ROM »License« (1)
Vodnik za uporabo (2)
SI
64
Specifikacije
Blagovne znamke
• »Handycam« in
sta zaščiteni
blagovni znamki družbe Sony Corporation.
• »XAVC S« in
sta zaščiteni blagovni
znamki družbe Sony Corporation.
• XQD in
sta zaščiteni blagovni
znamki družbe Sony Corporation.
• »InfoLITHIUM« je blagovna znamka družbe
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista in
Windows Media so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke ameriške družbe
Microsoft Corporation v ZDA in drugih
državah.
• Mac in Mac OS sta zaščiteni blagovni znamki
družbe Apple Inc. v ZDA in drugih državah.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so zaščitene blagovne
znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in
drugih državah.
• Intel, Intel Core in Pentium so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe
Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA
in drugih državah.
• Adobe, logotip Adobe in Adobe Acrobat so
blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke
družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/
ali drugih državah.
Vsa druga imena izdelkov, omenjena v tem
dokumentu, so lahko blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke svojih lastnikov. V teh
navodilih oznaki ™ in »®« nista navedeni v vseh
primerih.
H
Stvarno kazalo
A
All Reset 46
Assignable Button 34, 45
Audio Input 43
Audio Output 43
Audio, meni 43
Auto Exposure 40
Handle Zoom 40
HDMI OUT, konektor 47
Hitrost zaklopa 30
Hours Meter 46
I
Indoor 31
»InfoLITHIUM«, paket baterij 53
Iskalo 18, 23
Izhodni signal 58
C
K
Camera, meni 40
Clock Set 46
Color Bars 40
Country 46
Kavelj za naramni pašček 14
Kondenzacija 55
Konektor HDMI OUT 58
Konektor za slušalke 14
Č
L
Čas polnjenja 21
Časovni pas 22
Language 45
LCD Setting 44
LCD/VF, meni 44
LCD-zaslon 18, 23
D
Delete Clip 46
Detail 41
Display Clip Properties 37
M
G
N
E
Električna vtičnica 21
F
Gain 29, 40
GAIN, gumb 29
Gain, stikalo 29
Gamma 41
Gumb (en pritisk) 32
Gumb IRIS 29
Gumb PUSH AUTO 27
Gumb za snemanje 26
Priloge
Flicker Reduce 40
Format 25
Format Media 45
Marker 44
Matrix 42
Media Full 25
Media Near Full 25
Media, meni 45
Meni sličic 36
MENU, gumb 39
MIC+48V 33
MRW-E80 48
Napajalni kabel 20
Naramni pašček 14
Nastavitev beline 31
Nastavitveni meni 39, 40
ND filter 30
Nelinearno urejanje 50
SI
Stvarno kazalo
65
O
Š
Objektiv 56
Obroč za ostrenje 27
Obroč za zaslonko 29
Obroč za zoom 27
Offset White 41
Omrežni napajalnik 21
Opozorila 60
OPTION, gumb 36
Ostrenje 27
Outdoor 31
Output Display 43
Output Format 43
Široki kot 26
P
Version 46
VF Setting 44
Video format 58
VIDEO OUT, konektor 47, 59
Video, meni 43
Vnaprej nameščen paket akumulatorskih
baterij 56
Vzvod pokrova objektiva 22
Vzvod za nastavitev objektiva iskala 23
Vzvod za samodejni zoom 26
Vzvod za sprostitev iskala 56
Vzvod za zoom na ročaju 26
Paint, meni 41
Peaking 44
Pomnilniške kartice XQD 24
Posnetek 28, 36
Predvajanje v vrsti 28
PUSH, gumb (sprostitev senčila
objektiva) 22
R
Razširjeno ostrenje 27
Rec Format 45
Rec Lamp 45
S
Priloge
Samodejno ostrenje s pritiskom 27
SEL/SET, izbirnik 39
Senčilo objektiva s pokrovom objektiva 22
SHUTTER SPEED, gumb 30
Skin Detail 42
Sporočila o napakah 60
SteadyShot 40
Stikalo AUTO/MANUAL 29
Stikalo FOCUS 27
Stikalo za pomnilnik nastavitve beline 32
Stikalo za zoom na ročaju 26
System, meni 45
SI
66
Stvarno kazalo
T
Telefoto 26
U
Uporaba videokamere v tujini 53
Ura 22
Ura in datum 22
USB, kabel 48
UTC 22
V
W
White 41
WHT BAL, gumb 31
Z
Zaslon s sličicami 35
Zebra 44
Zoom 26
Zoom na ročaju 26
Zunanji monitor 47
Zvok 28
Dodatne informacije o tem izdelku in odgovori
na pogosto zastavljena vprašanja so na voljo na
spletni strani za podporo strankam.
Download PDF

advertising