Sony | HDR-TD10E | Sony HDR-TD10E TD10E Dvojna videokamera Full HD 3D z bliskovnim pomnilnikom Navodila za uporabo

4-271-344-11(1)
3D digitalna HD
videokamera
Navodila za uporabo
HDR-TD10E
SL
Najprej preberite
naslednje
Pred uporabo videokamere temeljito
preberite navodila in jih shranite za
nadaljnjo uporabo.
OPOZORILO
Ne izpostavljajte videokamere dežju
ali vlagi zaradi nevarnosti požara in
električnega udara.
Ne izpostavljajte baterij prekomerni
vročini (npr. soncu ali ognju).
POZOR
Akumulatorska baterija
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko
eksplodira in povzroči požar ali celo
kemične opekline. Upoštevajte naslednja
opozorila:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SL
2
Ne razstavljajte baterije.
Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s
kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na tla in
da na baterijo ne stopite.
Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da
kovinski predmeti ne pridejo v stik s priključki
baterije.
Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam
nad 60°C, na primer v avtomobilu, parkiranem
na soncu.
Ne mecite baterije v ogenj.
Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske
baterije.
Baterijo polnite s polnilnikom za Sony
baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje
akumulatorskih baterij.
Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
Pazite, da bo baterija suha.
Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne
vrste, ki jo priporoča Sony.
Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte
navodila.
Zamenjajte baterijo samo z določeno vrsto.
V nasprotnem primeru utegne priti do
požara ali poškodbe.
Nekaj o omrežnem napajalniku
Ne postavljajte omrežnega napajalnika
v ozek prostor, na primer med stene ali
pohištvo.
Priključite omrežni napajalnik v bližnjo
stensko vtičnico. V primeru, da se pojavi
kakršnakoli težava s kamero, napajalnik
takoj izključite.
Tudi če videokamero izklopite, jo bo
omrežni napajalnik še naprej napajal, če je
priključen v omrežno vtičnico.
Opomba o omrežnem kablu
Omrežni kabel je namenjen samo uporabi s
to videokamero. Ne uporablajte ga za druge
električne naprave.
Prekomeren zvočni pritisk v slušalkah
utegne povzročiti okvaro sluha.
Opomba kupcem v državah z EU
direktivami
Proizvajalec tega izdelka je korporacija
Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonska. Pooblaščen predstavnik
za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s
servisom in garancijo se obrnite na naslove,
navedene v dokumentih za servis in v
garantnem listu.
POZOR
Elektromagnetna polja na določenih
frekvencah utegnejo vplivati na sliko in
zvok digitalne videokamere.
Ta naprava je bila testirana in ustreza
omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za
uporabo priključnih kablov, krajših od 3
metrov.
Odpadne baterije (velja za
evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. S tem ko baterijo pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Odpadna električna in
elektronska oprema (velja za
evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko
opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire. O
podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Dodatna oprema: Daljinski upravljalnik
SL
3
Priložena oprema
Uporaba videokamere
Številka med oklepaji pomeni število
priloženih enot.
 Videokamera (1)
 Omrežni napajalnik (1)
 Omrežni kabel (1)
 HDMI kabel (1)
 A/V priključni kabel (1) (B)
 USB kabel (1) (C)
 USB adapterski kabel (1) (D)
 Brezžični daljinski upravljalnik (1)
•
Litijeva baterija je že vstavljena. Pred uporabo
brezžičnega daljinskega upravljalnika odstranite
izolacijski listič.
Ne držite videokamere za dele, prikazane na
spodnjih slikah. Ne držite videokamere za
pokrove priključkov.
Pokrov za priključek
LCD zaslon
Baterija
Akumulatorska baterija NP-FV70 (1)
CD-ROM »Programska oprema za
Handycam« (1) (str. 39)


−− PMB
(program), vključno z vodičem »PMB
Help«,
−− Priročnik za videokamero Handycam (PDF)

•
SL
4
Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)
Več o medijih »Memory Stick«, ki jih lahko
uporabljate s to videokamero, si oglejte na
strani 19.
•
Videokamera ni odporna proti prahu in tudi ni
vodoodporna. Glej poglavje »Varnost« (str. 61).
Gledanje 3D filmov
•
•
Nekaterim ljudem utegne biti med gledanjem
3D video slik neprijetno (občutijo lahko napor
v očeh, utrujenost, vrtoglavico). Sony gledalcem
priporoča redne premore med gledanjem 3D
video slik. Dolžina in pogostost potrebnih
premorov je odvisna od posameznikov. Sami
presodite, kaj je najbolje za vas. Če dobite
neprijeten občutek, prenehajte gledati 3D video
slike, dokler neprijeten občutek ne mine; po
potrebi se posvetujte z zdravnikom. Oglejte
si tudi navodila za uporabo in/ali varnostna
sporočila drugih naprav, ki jih uporabljate
ali vsebino Blu-ray Disc, ki jo predvajate na
tej napravi in našo spletno stran*, da dobite
najnovejše informacije. Vid mlajših otrok (še
posebej tistih, starih manj kot šest let) je še
v razvoju. Preden dovolite otroku, da gleda
3D video slike, se posvetujte z zdravnikom
(pediatrom ali očesnim zdravnikom). Odrasli
naj bodo pozorni na to, da mlajši otroci
upoštevajo zgornje nasvete.
Način, kako ljudje občutijo 3D film, je od osebe
do osebe drugačen.
SL
5
Postavke v meniju, LCD zaslon in
objektiv
•
•
•
V naslednjih pogojih ne upravljajte zaslona
na dotik, ker bi utegnili povzročiti okvaro
videokamere:
−− če se na zaslonu nahajajao kapljice vode,
−− z mokrimi prsti,
−− s koničastim predmetom, kot so svinčnik,
kemični svinčnik, noht, itd.,
−− če držite kamero za zaslon znotraj okvira,
−− z rokavicami.
Če postavka v meniju v trenutnih pogojih
snemanja ali predvajanja ni na voljo, je postavka
zatemnjena.
LCD zaslon in iskalo sta izdelana z uporabo
visoke tehnologije, tako da je več kot 99,99 %
slikovnih pik učinkovitih. Kljub temu se lahko
pojavijo črne pike in/ali svetle pike (rdeče,
modre ali zelene), ki se neprestano pojavljajo
na LCD zaslonu. Pike so normalen pojav v
proizvodnem procesu in v nobenem primeru ne
vplivajo na posneto sliko.
Nekaj o nastavitvi jezika
•
Snemanje
•
•
•
•
•
•
Črne pike
Bele, rdeče, modre ali zelene pike
•
•
SL
6
Daljše izpostavljanje LCD zaslona ali objektiva
neposredni sončni svetlobi utegne povzročiti
nepravilno delovanje.
Ne usmerjajte kamere proti soncu. S tem
bi utegnili povzročiti nepravilno delovanje
kamere. Sonce snemajte samo pri nižji svetlobi,
na primer v mraku.
Za prikaz postopkov se uporabljajo prikazi
na zaslonu v lokalnem jeziku. Jezik lahko
spremenite s pomočjo videokamere (str. 17).
Da bi zagotovili stabilno delovanje spominske
ploščice, vam priporočamo, da jo pred
snemanjem na videokameri formatirate. Ne
pozabite, da se s formatiranjem izbrišejo vsi
podatki na spominski ploščici in jih ni več
mogoče priklicati. Shranite pomembnejše
podatke na računalnik, ipd.
Pred začetkom snemanja preizkusite funkcijo
snemanja in preverite, če se slika in zvok
posnameta brez težav.
Kompenzacija vsebine posnetkov ni mogoča,
tudi če snemanje ali predvajanje ni mogoče
zaradi okvare videokamere.
Barvni sistem televizorja je odvisen od države/
področja. Za predvajanje posnetkov na
televizorju potrebujete televizor sistema PAL.
TV programi, filmi, video kasete in
drugo gradivo utegnejo biti zaščiteni pred
presnemavanjem. Nedovoljeno presnemavanje
takega gradiva ni v skladu z zakoni o zaščiti
pred presnemavanjem.
Uporabljajte kamero v skladu z lokalnimi
predpisi.
Nekaj o predvajanju
•
•
Slik, posnetih z videokamero, morda ne bo
mogoče pravilno predvajati na drugih napravah.
Prav tako slik, posnetih na drugih napravah,
morda ne bo mogoče pravilno predvajati na tej
videokameri.
Filmov s standardno (STD) kakovostjo slike,
posnetih na SD spominske kartice, ni mogoče
predvajati na AV napravah drugih proizvajalcev.
DVD-ji, posneti v HD kakovosti (visoka
razločljivost)
•
DVD medij, posnet v HD kakovosti (visoka
razločljivost), lahko predvajate na napravah,
ki so združljive s formatom AVCHD. Diskov,
ki so bili posneti v HD kakovosti z DVD
predvajalnikom/snemalnikom, ne bo mogoče
predvajati, ker niso združljivi s formatom
AVCHD. Če vstavite disk, posnet s formatom
AVCHD (slike visoke razločljivosti (HD)) v
DVD predvajalnik/snemalnik, ga morda ne
boste mogli odstraniti.
Opombe o temperaturi videokamere/
baterije
•
Če je videokamera priključena v
računalnik ali dodatno napravo
•
Shranite vse podatke o posnetih slikah
•
•
•
Da ne bi izgubili slikovnih podatkov, jih redno
shranjujte na zunanji medij. Več o shranjevanju
slik na računalnik si oglejte na strani 37. Več
o shranjevanju slik na zunanjo napravo, pa na
strani 42.
3D filmov ni mogoče shraniti na disk. Shranite
jih na zunanji medij (str. 44).
Vrsta diskov ali medija, na katerega lahko
shranite slike, je odvisna od izbranega načina
REC Mode]. Filme, posnete
snemanja, [
] lahko shranite na
v načinu [50p Quality
zunanji medij (str. 44). Filme, posnete v načinu
], lahko shranite na
[Highest Quality
zunanji medij ali na Blu-ray disk.
•
•
•
Ne poskušajte formatirati snemalnega medija
videokamere s pomočjo računalnika. Če bi
to storili, videokamera morda ne bi pravilno
delovala.
Če s kablom priključite videokamero v drugo
napravo, vstavite vtič v priključek na pravilen
način. Z uporabo sile bi utegnili poškodovati
priključek, s tem pa bi povzročili nepravilno
delovanje kamere.
Če je videokamera priključena v drugo napravo
prek USB povezave in je vklopljena, ne zapirajte
LCD zaslona, ker bi se podatki o posneti sliki
utegnili izgubiti.
Če snemanje/predvajanje slik ni
mogoče, uporabite postopek [Format]
•
Nekaj o bateriji/omrežnem napajalniku
•
Če se temperatura videokamere ali baterije
prekomerno poviša ali zniža, snemanje in
predvajanje z videokamero ne bo mogoče.
V tem primeru se na LCD zaslonu prikaže
opozorilna oznaka.
Po izklopu videokamere ne pozabite odstraniti
baterije ali omrežnega napajalnika.
Izključite omrežni napajalnik iz videokamere
tako, da držite za videokamero in vtič DC.
Po dolgem času snemanja/brisanja slik se
utegnejo na mediju pojaviti fragmentacije
podatkov in slik ni mogoče snemati in shraniti.
V tem primeru najprej shranite slike na zunanji
medij, nato pa uporabite funkcijo [Format] s
(MENU)  [Setup]  [
pritiskom na
(
Media Settings)]  [Format]  želeni

.
medi 
Opombe o dodatni opremi
•
•
Priporočamo vam uporabo splošne Sonyjeve
dodatne opreme.
Razpoložljivost dodatne opreme je odvisna od
države/področja.
SL
7
Nekaj o priročniku, ilustracijah in
zaslonih v tem priročniku
•
•
•
•
•
V tem priročniku simbola
in
ozačujeta 3D in 2D strani stikala 2D/3D.
Slike, ki se v priročniku pojavljajo kot
primeri, so posnete z digitalnim fotoaparatom
in utegnejo izgledati drugače kot slike in
indikatorji na zaslonu, ki se dejansko prikažejo
na videokameri.
V tem priročniku se za notranji pomnilnik
videokamere in spominsko ploščico uporablja
izraz »snemalni medij«.
V tem priročniku je za DVD disk, posnet
v visoki ločljivosti (HD), uporabljen izraz
AVCHD disk.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega opozorila.
Opombe o uporabi
•
•
SL
8
Da ne bi poškodovali snemalnega medija,
onemogočili predvajanja posnetih slik, izgubili
slikovnih podatkov ali povzročili nepravilno
delovanje videokamere, ne storite naslednjega:
−− Ne odstranjujte spominske ploščice, ko sveti
ali utripa lučka ‚Access‘ (str. 20),
−− Ne odstranjujte baterije ali omrežnega
napajalnika iz videokamere, ne izpostavljajte
videokamere udarcem ali tresenju, medtem
(Movie)/
ko svetijo ali utripajo lučke
(Photo) (str. 22) in lučka ‚Access‘ (str. 20).
Če uporabljate pas za čez ramo (ni priložen),
pazite, da ne udarite s kamero v drug predmet.
Vsebina
in
ozačujeta 3D in 2D strani stikala 2D/3D (str. 22). Postavke, ki jih lahko
Simbola
nastavite, so odvisne od položaja stikala.
Najprej preberite naslednje...............................................................................................................2
Vsebina
Uvod
Korak 1: Polnjenje baterije............................................................................................................... 11
Polnjenje baterije v tujini.................................................................................................. 13
Korak 2: Vklop videokamere in nastavitev datuma in ure.................................................... 14
Spreminjanje nastavitev za jezik.................................................................................... 17
Korak 3: Priprava snemalnega medija......................................................................................... 18
Preverjanje nastavitev snemalnega medija................................................................ 18
Kopiranje filmov in fotografij........................................................................................... 20
Snemanje / Predvajanje
Snemanje............................................................................................................................................... 21
Optimalna razdalja od objekta in stopnja zoomiranja........................................... 26
Nastavitev 3-dimenzionalnega prikaza slike med
snemanjem ........................................................................................................................... 26
Predvajanje na videokameri........................................................................................................... 27
Uporaba funkcije ‚Highlight Playback‘ ........................................................................ 31
Predvajanje slik na televizorju........................................................................................................ 32
Naprednejše funkcije
Brisanje slik........................................................................................................................................... 36
Shranjevanje filmov in fotografij s pomočjo računalnika
Uporabne funkcije, ki so na voljo, če priključite videokamero v računalnik ................ 37
Priprava računalnika . ....................................................................................................................... 38
Uporaba računalnika Macintosh.................................................................................... 38
Zagon programa PMB (Picture Motion Browser).................................................................... 41
SL
9
Shranjevanje slik s pomočjo zunanje naprave
Izbira načina za shranjevanje slik z zunanjo napravo............................................................ 42
Shranjevanje slik na zunanjo napravo........................................................................................ 44
Ustvarjanje diska s HD kakovostjo slike (visoka razločljivost) z uporabo
DVD zapisovalnika, ipd., ki nima funkcije DVDirect Express............................................... 47
Ustvarjanje diska s standardno kakovostjo slike (STD) z uporabo snemalnika, itd.... 48
Nastavitev videokamere
Uporaba menijev................................................................................................................................ 50
Pridobivanje podrobnih informacij iz priročnika »Handycam Handbook«................... 54
Dodatne informacije
Odpravljanje težav....................................................................................................................... 55
Čas snemanja za filme/število fotografij, ki jih lahko posnamete..................................... 58
Varnost .................................................................................................................................................. 61
Tehnični podatki................................................................................................................................. 63
Hiter pregled funkcij
Indikatorji na zaslonu........................................................................................................................ 66
Deli videokamere in tipke............................................................................................................... 67
Abecedno kazalo................................................................................................................................ 70
SL
10
Uvod
Korak 1: Polnjenje akumulatorske baterije
Uvod
Baterija
Omrežni napajalnik
Omrežni kabel
Lučka /CHG (bliskavica/
polnjenje)
V stensko vtičnico
Vtič DC
Priključek DC IN
Naravnajte oznako  na vtiču DC z oznako na
priključku DC IN.
Akumulatorsko baterijo »InfoLITHIUM« (serija V) lahko polnite takoj, ko ste jo vstavili v
videokamero.
ŸŸ Opomba
Vaša videokamera deluje samo z akumulatorsko baterijo »InfoLITHIUM« (serija V).
•
1
2
3
Izklopite videokamero tako, da zaprete LCD zaslon.
Vstavite baterijo v smeri puščice, dokler ne zaskoči.
Priključite omrežni napajalnik in omrežni kabel v videokamero in stensko
vtičnico.
Lučka /CHG (bliskavica/polnjenje) zasveti in polnjenje se začne. Ko je baterija polna,
lučka /CHG (bliskavica/polnjenje) ugasne.
SL
11
4
Ko je baterija polna, izključite omrežni napajalnik iz priključka DC IN na
videokameri.
Čas polnjenja
Približen čas, ki je potreben, da se povsem prazne baterije popolnoma napolni.
Baterija
NP-FV50
NP-FV70 (priložena)
NP-FV100
•
Čas polnjenja
155
195
390
Čas polnjenja, ki je naveden v zgornji tabeli, je izmerjen pri polnjenju videokamere pri temperaturi
25°C. Priporočamo vam, da polnite baterijo pri temperaturi med 10°C in 30°C.
Nasveta
Več o času snemanja in predvajanja si oglejte na strani 58.
Če je videokamera vklopljena, lahko preverite približno količino preostale moči baterije z indikatorjem
na zgornjem desnem delu LCD zaslona.
µµ
•
•
Odstranitev baterije
Zaprite LCD zaslon. Premaknite stikalo BATT () in odstranite baterijo ().
Uporaba stenske vtičnice za napajanje
Opravite povezave v poglavju »Korak 1: Polnjenje baterije« (str. 11). Tudi če je baterija
vstavljena, se ne bo praznila.
SL
12
Opombe o akumulatorski bateriji
•
•
•
Uvod
•
Ko odstranite baterijo ali izključite omrežni napajalnik, zaprite LCD zaslon in se prepričajte, da sta lučki
(Movie)/ (Photo) (str. 22)/lučka ACCESS (dostop) (str. 20) izklopljene.
Lučka /CHG (polnjenje) med polnjenjem utripa v naslednjih primerih:
−− Baterija ni pravilno vstavljena,
−− Baterija je poškodovana,
−− Temperatura baterije je nizka,
−− Odstranite baterijo iz videokamere in jo postavite na toplo.
−− Temperatura baterije je visoka,
−− Odstranite baterijo iz videokamere in jo postavite na hladno.
Uporabe NP-FV30 ne priporočamo, ker s to videokamero omogoča le kratek čas snemanja in predvajanja.
Po tovarniški nastavitvi se kamera samodejno izklopi, če je najmanj 5 minut ne uporabljate (varčevanje z
energijo; [A.SHUF OFF]).
Opombe o omrežnem napajalniku
•
•
•
Če uporabljate omrežni napajalnik, ga priključite v bližnjo stensko vtičnico. V primeru, da se pojavi
kakršnakoli težava s kamero, napajalnik takoj izključite.
Ne postavljajte omrežnega napajalnika v ozek prostor, na primer med stene ali pohištvo.
Pazite, da ne pride do kratkega stika med priključkom DC na omrežnem napajalniku ali priključkom za
baterijo in kovinskim predmetom. S tem bi povzročili okvaro.
Polnjenje baterije v tujini
Baterijo lahko s pomočjo omrežnega napajalnika, priloženega kameri, polnite tudi v drugih
državah z napetostjo med AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60Hz.
•
Ne uporabljajte elektronskega napetostnega transformatorja.
SL
13
Korak 2: Vklop in nastavitev datuma in ure
1
Odprite LCD zaslon videokamere.
Videokamera se vklopi.
•
Če želite videokamer vklopiti, ko je LCD zaslon odprt, pritisnite na POWER.
Lučka MODE
Tipka POWER
2
Izberite želeni jezik in pritisnite na [Next].
3
Pritisnite na tipko na
LCD zaslonu
/
izberite želeno geografsko področje in pritisnite na
S puščicama
[Next].
SL
14
4
Nastavite [Summer Time], datum in uro in nato pritisnite na [Next].
•
Če nastavite [Summer Time] na [On], se ura premakne naprej za eno uro.
Uvod
5
Izberite format za prikaz datuma in pritisnite na [Next].
6
Izberite datum in uro, s puščicama
*.
pritisnite na [Next] 
/
nastavite vrednost, nato
* Zaslon za potrditev se prikaže samo ko prvič nastavite uro.
Ura začne delovati.
•
7
Če želite ponovno nastaviti datum in uro, pritisnite na
(MENU)  [Setup]  [ (
Clock Settings)]  [Date & Time Setting]  [Date & Time]. Če se postavka ne prikaže na
zaslonu, pritiskajte na /  dokler se ne prikaže.
Pritisnite na [Run].
•
Če pritisnete na [Run Later], se prikaže zaslon za izbiro načina snemanja. Ko naslednjič vklopite
kamero, se bo prikazal zaslon [auto 3D Lens Adjust].
SL
15
8
Usmerite videokamero na objekt, da se le-ta prikaže na LCD zaslonu.
•
9
Prepričajte se, da objekt ustvari lestvico, ki je višja od oznake . Prikazal se bo podvojen objekt. Če
boste ob gledanju 3D slike dobili neprijeten občutek, pritisnite na 2D/3D DISP in si oglejte sliko v
2D (str. 22).
Lestvica
.
Pritisnite na
•
Videokamera samodejno nastavi leče s približevanjem ali oddaljevanjem. Ne menjajte objekta,
dokler nastavitev ni končana.
ŸŸ Opombi
Če se prikaže napis [Could not adjust.], pritisnite na [Run Again].
• Če je stikalo 2D/3D (str. 22) nastavljeno na 2D, se zaslon [Auto 3D Lens Adjust] ne bo prikazal.
•
Vrste objektov, ki morajo biti prikazani na LCD zaslonu za funkcijo [Auto 3D Lens
Adjust]
Prikazana lestvica je odvisna od objekta, ki je prikazan na LCD zaslonu.
Objekti, ki prikažejo višjo lestvico:
−− Svetli
objekti, na primer, predmeti na prostem, v dnevni svetlobi
z različnimi barvami in oblikami
−− Objekti
Objekti, ki prikažejo nižjo lestvico in povzročijo nepravilno nastavitev:
−− Temni
objekti, na primer, predmeti ponoči
v razdalji do 2 m od videokamere
−− Pusti, brezbarvni objekti
−− Objekti s ponavljajočim se vzorcem, na primer vrste oken na zgradbah
−− Premikajoči se objekti.
−− Objekti
SL
16
Ÿ Opombi
Datum in ura snemanja se med snemanjem ne prikažeta, vendar se samodejno posnameta na snemalni
medij in prikažeta med predvajanjem. Če želite, da se datum in ura prikažeta, pritisnite na
(
Playback Settings)]  [Data Code]  [Date/Time] 
.
(MENU)  [Setup]  [
• Zvočni signal ob delovanju kamere lahko izklopite s pritiskom na
(MENU)  [Setup]  [ (
General Settings)]  [Beep]  [Off] 
.
•
Izklop videokamere
Zaprite LCD zaslon. Lučka
(Movie) nekaj sekund utripa in kamera se izklopi.
Uvod
Nasveta
Videokamero lahko izklopite tudi s pritiskom na POWER.
Če je [POWER ON BY LCD] nastavljen na [OFF], izklopite videokamero s tipko POWER.
µ
•
•
Sprememba nastavitve jezika
Jezik za prikaze na zaslonu lahko po želji spremenite. Pritisnite na
(MENU) 

[Setup]  [ ( General Settings)]  [Language Setting]  želeni jezik 

.
SL
17
Korak 3: Priprava snemalnega medija
Snemalni mediji, ki jih lahko uporabljate, se na zaslonu videokamere prikažejo v obliki
naslednjih simbolov.
*
Notranji pomnilnik
Spominska kartica
* Po tovarniški nastavitvi se na ta snemalni medij posnamejo tako filmi kot fotografije. Na izbrani medij
lahko snemate, ga predvajate in urejate.
Nasveta
Več o času snemanja filmov si oglejte na strani 59.
Več o številu fotografij, ki jih lahko posnamete, si oglejte na strani 60.
µ
•
•
Izbira snemalnega medija
 Pritisnite na
(MENU)  [Setup]  [
(
Media Settings)] 
[Media Select].
Prikaže se zaslon [Media Select].
 Pritisnite na želeni snemalni medij 

.
Filmi in fotografije se posnamejo na izbrani medij.
Preverjanje nastavitev snemalnega medija
V načinu snemanja filmov in načinu snemanja fotografij se simbol za izbrani medij
prikaže v zgornjem desnem kotu zaslona.
Simbol za snemalni medij
SL
18
Vstavljanje spominske ploščice
ŸŸ Opomba
Če želite snemati filme in/ali fotografije na spominsko ploščico, nastavite snemalni medij na [Memory
Card].
•
Vrste spominskih ploščic, ki jih lahko uporabljate z vašo videokamero
Medij »Memory Stick
PRO-HG Duo«
—
Opisano v navodilih
Uvod
SD Speed Class
Medij »Memory Stick
PRO Duo« (Mark2)
Medij »Memory
Stick PRO Duo«
SD spominska kartica
SDHC spominska
kartica
Razred 4 in hitrejši
SD kartica
SDXC spominska
kartica
•
•
•
•
Delovanje ni zagotovljeno z vsemi spominskimi karticami.
Z vašo videokamero lahko uporabljate medij »Memory Stick PRO Duo«, za polovo manjše od spominske
kartice »Memory Stick« ali SD kartico standardne velikosti.
Ne lepite nalepk in podobnega na medij »Memory Stick PRO Duo« ali na adapter za medij »Memory
Stick Duo«.
Z vašo videokamero preizkušeno deluje medij »Memory Stick PRO Duo«, zmogljivosti vse do 32 GB in
SD kartica, zmogljivosti vse do 64 GB.
ŸŸ Opombi
Kartic MultiMediaCard ni mogoče uporabljati.
• Slik, posnetih na SDXC spominske kartice, ni mogoče predvajati ali uvoziti na računalnike, AV
komponente, itd. ki niso združljivi(-e) s standardom exFAT* in ki niso priključeni(-e) v videokamero
z USB kablom. Prepričajte se, da so priključene naprave združljive s standardom exFAT. Če priključite
napravo, ki ni združljiva s standardom exFAT, se utegne prikazati zaslon za inicializacijo. Ne izvedite
postopka inicializacije, ker bi s tem izgubili vso posneto vsebino.
*exFAT je datotečni sistem, ki ga uporabljajo SDXC spominske kartice.
•
SL
19
 Odprite pokrov in vstavite spominsko kartico kot kaže slika, dokler ne
zaskoči.
•
Po vstavitvi spominske ploščice zaprite pokrov.
Lučka ‚Access«
Bodite pozorni na položaj kartice.
Če vstavite novo spominsko kartico, se utegne prikazati zaslon [Preparing image database
file. Please wait] (Pripravlja se nova datoteka s podatki o sliki. Počakajte). Počakajte, da
prikaz izgine.
 Zaprite pokrov.
ŸŸ Opombe
Če se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free
space.] (Spodletelo ustvarjanje nove datoteke s podatki o sliki. Morda ni dovolj prostora.).
• Preverite smer spominske kartice. Če jo vstavite na silo in v nepravi smeri, se utegnejo spominska kartica,
reža za spominsko kartico ali podatki o sliki poškodovati.
• Med snemanjem ne odpirajte pokrova.
• Pazite, da vam med vstavljanjem ali odstranjevanjem spominske kartice, le-ta ne pade na tla.
•
Odstranitev spominske kartice
Odprite pokrov in enkrat rahlo pritisnite na kartico.
Kopiranje filmov in fotografij
Pritisnite na
SL
20
(MENU)  [Edit/Copy]  [Copy], nato sledite navodilom na zaslonu.
Snemanje / Predvajanje
Snemanje
Po tovarniški nastavitvi se filmi in fotografije posnamejo na notranji snemalni medij. Filmi se
posnamejo v 3D s HD kakovostjo (visoka razločljivost).
Nasvet
Več o menjavi snemalnega medija si oglejte na strani 18.
µµ
•
1
Zategnite pas.
Videokamera se vklopi in pokrov objektiva se odpre.
Snemanje / Predvajanje
2
Odprite LCD zaslon videokamere.
SL
21
Način snemanja
MODE button
(Movie): če snemate film
(Photo): če snemate fotografije
Tipka START/STOP
[STBY]  [REC]
Stikalo 2D/3D
 Pritisnite na tipko MODE, da se vklopi lučka
(Movie).
 Pritisnite na START/STOP in začnite snemati.
Nasvet
Da bi ustvarili dober 3D film, snemajte objekt z razdalje od 80 cm do 6 m. Optimalna razdalja je odvisna
od uporabe zooma (str. 26).
µµ
•
Snemanje 2D filmov
Nastavite stikalo 2D/3D na 2D.
ŸŸ Opomba
Ne premikajte stikala 2D/3D med snemanjem. V tem primeru se videokamera izklopi.
•
SL
22
Ponovni prikaz LCD zaslona
Pritisnite kamorkoli na zaslon, razen na tipke na LCD zaslonu, da boste omogočili uporabo
postavk. Nastavitve lahko spremenite z uporabo menija [Display Setting].
Približno 4s
kasneje
Če dlje časa snemate 3D film, boste morda dobili neprijeten občutek. Pritisnite na 2D/3D
DISP in preklopite sliko s 3D na 2D. Slika bo prikazana v 2D, videokamera pa bo še naprej
snemala v 3D.
Ko preklopite zaslon z 2D na 3D, bo zaslon potemnel. To ne pomeni okvare.
Snemanje / Predvajanje
Snemanje filmov v 3D-ju medtem ko jih gledate v 2D formatu na LCD zaslonu
videokamere
ŸŸ Opombe
Če med snemanjem zaprete LCD zaslon, se bo snemanje ustavilo.
• Najdaljši čas neprekinjenega snemanja filmov je naslednji:
−− 3D: pribl. 6 ur in 30 min
−− 2D: pribl. 13 ur.
• Če filmska datoteka preseže 2 GB, se bo samodejno ustvarila naslednja filmska datoteka.
• Po vklopu videokamere bo trajalo nekaj sekund preden bo začela snemati. V tem času upravljanje
videokamere ni mogoče.
• Medtem ko se podatki po snemanju zapisujejo na snemalni medij, se zgodi spodaj navedeno. V tem času
ne izpostavljajte videokamere udarcem ali tresenju in ne odstranjujte baterije ali omrežnega napajalnika.
−− Lučka »Access« sveti ali utripa (str. 20)
−− Simbol za medij na zgornji desni strani LCD zaslona utripa.
•
SL
23
Nasveti
Več o času snemanja filmov si oglejte na strani 59.
Med snemanjem filmov lahko s tipko PHOTO (Dual Rec) posnamete fotografije.
Tovarniško je [
SteadyShot] nastavljen na [Active].
S pritiskom na obraz lahko določite njegovo prioriteto.
Iz posnetih filmov lahko zajamete fotografije.
Čas snemanja, približno preostalo zmogljivost, ipd. lahko preverite s pritiskom na tipko
(MENU)
Media Settings)]  [Media Info].
 [Setup]  [ (
Posneta slika se lahko prikaže čez ves LCD zaslon (prikaz z vsemi slikovnimi točkami). Če pa sliko
prikažete na televizorju, ki ni združljiv s prikazom vseh slikovnih točk, utegnejo biti zgornji, spodnji,
levi in desni rob slike odrezani. Če snemate v 2D, nastavite [Guide Frame] na [On] in slike snemajte s
pomočjo zunanjega okvira, ki se prikaže na zaslonu kot vodilo.
LCD zaslon nastavite tako, da ga najprej odprete za 90 stopinj proti videokameri , nato pa nastavite
njegov kot .
µ
•
•
•
•
•
•
•
•
 90 stopinj (max.)
 90 stopinj proti
videokameri
 180 stopinj (max.)
Podatkovna koda med snemanjem
Datum, ura in pogoji snemanja se samodejno posnamejo na snemalni medij. Med snemanjem
se ne prikažejo. Med snemanjem se ne prikažejo, lahko pa jih preverite med predvajanjem kot
(MENU)  [Setup]
podatkovno kodo [Data Code]. Če jih želite prikazati, pritisnite na
Playback Settings)]  [Data Code]  želena nastavitev 

.
[ (
Snemanje fotografij
Tipka MODE
(Movie): med snemanjem filma
(Photo): med snemanjem fotografije
Tipka PHOTO
Utripa  Zasveti
Stikalo 2D/3D
Ko
SL
24
izgine, je fotografija posneta.
 Nastavite stikalo 2D/3D na 2D.
 Pritisnite na tipko MODE za vklop lučke
(Photo).
Prikaz na LCD zaslonu preklopi na način snemanja in razmerje slike se spremeni v 4:3.
 Na rahlo pritisnite na PHOTO, da se nastavi ostrina, nato na tipko do konca
Ÿ Opomba
Fotografij ni mogoče snemati v 3D formatu.
•
Nasveti
Če želite spremeniti velikost slike, pritisnite na
(MENU)  [Image Quality/Size]  [
Image
.
Size]  želena nastavitev 
, snemanje fotografij ni mogoče.
Če je prikazan simbol
Če ambientna svetloba ni zadostna, začne videokamera samodejno utripati. Način utripanja lahko
spremenite s pritiskom na
(MENU)  [Camera/Mic]  [ ( Flash)]  [Flash]  želena
.
nastavitev 
µ
•
•
•
Snemanje / Predvajanje
pritisnite.
Če se na fotografijah pojavijo okrogli beli madeži
To se zgodi, če v bližini objektiva lebdijo delci prahu, cvetnega prahu, itd. Bliskavica
videokamere jih poudari in zato se na slikah pojavijo kot okrogli beli madeži.
Da bi zmanjšali pojav okroglih belih madežev, osvetlite sobo in posnemite objektiv brez
bliskavice.
Delčki (prahu, cvetnega
prahu, ipd.) v zraku
SL
25
Optimalna oddaljenost od objekta in stopnja zoomiranja
Razdalja s katere boste lahko snemali globoko, 3-dimenzionalno sliko, je odvisna od
stopnje zoomiranja.
Nastavite stopnjo zoomiranja s stikalom »power zoom«.
Širši zorni kot (Wide Približanje
angle)
(Telephoto)
Oddaljenost od objekta
Zoom
Prbl. od 80 cm do 6 m
Prbl. od 2,5 m do 10 m
Prbl. od 7,5 m do 20 m
Nastavitev 3-dimenzionalnega prikaza slike med snemanjem
Po tovarniški nastavitvi je gumbu MANUAL dodeljena funkcija [3D Depth Adjustment].
Z gumbom MANUAL lahko nastavite globino 3D slik.
Tipka MANUAL
Gumb MANUAL
Pritisnite na MANUAL.
Z obračanjem gumba MANUAL nastavite globino slike na zaslonu.
•
SL
26
Če tipko MANUAL držite nekaj sekund, lahko gumbu MANUAL dodelite drugo postavko menija.
Predvajanje na videokameri
Slike lahko predvajate z zvokom iz stereo zvočnikov, vgrajenih v videokamero.
Po tovarniški nastavitvi se predvajajo filmi in fotografije posneti na naslednjem snemalnem
mediju.
Nasveti
Več o menjavi snemalnega medija si oglejte na strani 18.
Videokamera posnete slike samodejno prikaže kot dogodek na osnovi datuma in ure.
Za predvajanje 2D filmov, nastavite stikalo 2D/3D na 2D.
µµ
•
•
•
1
2
Odprite LCD zaslon videokamere.
(View Images).
Pritisnite na
Za nekaj sekund se prikaže zaslon ‚Event View‘.
3
/
izberite želeni dogodek ().
S puščicama
Snemanje / Predvajanje
Videokamera se vklopi in pokrov objektiva se odpre.
Tipka za
predvajanje
‚Highlight‘
 Zaslon MENU
 Dogodki

/
: na predhondi/naslednji dogodek
 Naslov dogodka
 Sprememba načina snemanja filmov/fotografij
 Časovna vrstica
SL
27
 Tipka za predvajanje ‚Highlight‘*
 Tipka ‚Change Event Scale‘ (menjavanje dogodkov)
* Prikaže se, če je kakovost slike nastavljena na [
HD Quality].
Zaslon ‚Event Index‘ se prikaže, če pritisnete na dogodek, ki je prikazan na sredini.
•
•
4
Dogodek lahko izberete tudi tako, da na časovni vrstici pritisnete na ◆.
S puščicama
(Change Event Scale) na spodnji desni strani zaslona lahko spremenite časovni
obseg časovne vrstice od enega leta in pol do treh mesecev, kar spremeni število dogodkov, ki jih
lahko prikažete na časovni vrstici.
Pritisnite na sliko, ki jo želite prikazati.
 Nazaj na zaslon ‚Event View‘
 prikaže prejšnjo/naslednjo stran (z držanjem tipke se lahko premikate po indeksnem
zaslonu)
 Menjava načina snemanja filmov/fotografij
 Naslov dogodka
 Tipka za preklop vrste slike (samo 2D)
•
•
Pritisnite na  in v indeksu izberite vrsto slike, ki jo želite prikazati, med [
MOVIE] (samo
PHOTO] (samo fotografije) in [
MOVIE/PHOTO] (filmi in fotografije).
filmi), [
Na filmu ali fotografiji, ki je bil(-a) nazadnje posnet(-a) ali predvajan(-a) se prikaže simbol . Če
pritisnete na film ali fotografijo s simbolom , lahko nadaljujete s predvajanjem od prejšnjega
posnetka.
Ÿ Opomba
Če upravljate stikalo 2D/3D, se prikaže zaslon za izbiro načina snemanja. Ne uporabljajte stikala 2D/3D
med predvajanjem.
•
Nasveta
Če je stikalo 2D/3D nastavljeno na 3D, se bodo predvajali samo 3D filmi. Če stikalo nastavite na 2D, se
2D in 3D slike predvajale v 2D formatu.
Če pritisnete na 2D/3D DISP, si lahko 3D filme ogledate v 2D formatu (str. 23).
µ
•
•
SL
28
Upravljanje videokamere med predvajanjem filma
Funkcije, prikazane spodaj, lahko uporabljate med predvajanjem fotografij.
Nastavitev glasnosti
Izbriši
Kontekst
Naslednji
Predhodni
Hitro vrtenje naprej*
Hitro vrtenje nazaj
Začasna ustavitev/
predvajanje
*Te tipke lahko uporabljate samo, ko predvajate film.
Ÿ Opomba
Fotografij morda ne boste mogli predvajati na drugih napravah (samo na tej videokameri).
•
Opombe
Zgornja slika se prikaže tudi, če s pritiskom na tipko ‚Switch Image Type‘ na zaslonu ‚Event Index‘
µ
•
•
•
•
•
•
•
izberete [
MOVIE/PHOTO] (samo 2D).
na zaslonu za predvajanje, se prikažejo funkcije, ki jih trenutno uporabljate in
Če pritisnete na tipko
omogočena je enostavna uporaba teh funkcij.
Ko videokamera predvaja zadnji film, se zaslon vrne na zaslon INDEX.
Za počasno predvajanje filma med začasno ustavitvijo pritisnite na
/
.
/
, se bodo filmi predvajali vse do približno 5-krat
Če med predvajanjem večkrat pritisnete na
hitreje  približno 10-krat hitreje  približno 30-krat hitreje  približno 60-krat hitreje.
Datum, ura in pogoji snemanja se samodejno posnamejo. Te informacije se med snemanjem ne
prikažejo, lahko pa jih prikažete med predvajanjem, če pritisnete na
(MENU)  [Setup]  [
(
Playback Settings)]  [Data Code]  želena nastavitev 

.
Zaščiten demonstracijski film je že tovarniško posnet.
Snemanje / Predvajanje
Ustavitev*
Nastavitev glasnost zvoka filmov
Med predvajanjem filmov pritisnite na
 nastavite s tipko
/

.
SL
29
Nastavitev globine 3D filmov
Med predvajanjem 3D filmov lahko nastavite globino.
 Na zaslonu za predvajanje 3D filmov pritisnite na
 [3D Depth
Adjustment].
Film se ustavi in prikaže se zaslon za nastavitev navpične smeri.
 Pritisnite na
/
in nastavite navpično smer  [Next].
Prikaže se zaslon za nastavitev vodoravne smeri.
 Pritisnite na
/
in nastavite vodoravno smer 
.
Ogled fotografij
Funkcije, prikazane spodaj, lahko uporabljate med predvajanjem fotografij. Spodnja slika
se prikaže, če pritiskom na tipko ‚Switch Image Type‘ na zaslonu ‚Event Index‘ izberete [
PHOTO].
Izbriši
Kontekst
Predhodnji
Nasvet
Za ponovitev diaprojekcije pritisnite na
Naslednji
µ
SL •
30
 [Slideshow Set].
Začetek/ustavitev
diaprojekcije
Predvajanje Highlight
Pritisnite na
 S puščicama
[ Highlight].
•
/
izberite želeni dogodek, nato pritisnite na
Scenario Save], da lahko shranite
Snemanje / Predvajanje
Ko je predvajanje ‚Highlight‘ končano, na zaslonu pritisnite na [
scenarij za ‚Highlight Playback‘.
SL
31
Predvajanje slik na
televizorju
Seznam povezav
Načini priključitve, vrsta slike (3D ali 2D)
in kakovost slike (HD (visoka ločljivost) /
STD (standardna ločljivost), ki jo gledate na
TV zaslonu, so odvisne od vrste televizorja
in od uporabljenih priključkov.
Priključitev v 3D TV
Filmi, posneti v 3D, se predvajajo v 3D
formatu. Prepričajte se, da je stikalo 2D/3D
na videokameri nastavljeno na 3D.
Izhodni priključki na videokameri
HDMI OUT priključek
HDMI kabel (priložen)
A/V priključek
Komponentni A/V kabel
(zelen) Y
(moder)PB/CB
(rdeč)PR/CR
(bel)
(Red)
1
Preklopite vhod na televizorju na
uporabljeni priključek.
2
•
Oglejte si navodila za uporabo televizorja.
Priključite videokamero v TV.
•
3
Za vir napajanja uporabite priloženi
omrežni napajalnik (str. 12).
Predvajajte film ali fotografijo na
videokameri (str. 27).
SL
32
Priključitev v HD TV
Če snemate v HD kakovosti (visoka
razločljivost), se bodo filmi predvajali v
HD kakovosti. Če snemate v standardni
kakovosti (STD), se bodo filmi predvajali v
standardni kakovosti.
Če snemate filme v HD kakovosti (visoka
razločljivost), se bodo predvajali v HD
kakovosti. Če filme snemate v standardni
kakovosti (STD), se bodo predvajali v
standardni kakovosti.
A/V priključni kabel
(priložen)
(rumen)
(bel)
(rdeč)
Komponentni A/V kabel
(zelen) Y
(moder)PB/CB
(rdeč)PR/CR
Komponentni A/V kabel
(zelen) Y
(moder)PB/CB
(rdeč)PR/CR
(bel)
(rdeč)
Snemanje / Predvajanje
HDMI kabel (priložen)
Priključitev v 16:9 (širok) ali 4:3 TV, ki ni
visoko razločljiv (HD)
(bel)
(rdeč)
A/V priključni kabel z S
VIDEO (ni priložen)
(bel)
(rdeč)
(rumen)
SL
33
Če za priključitev uporabite HDMI kabel
•
•
•
•
•
•
Uporabite HDMI kabel z logotipom HDMI.
Uporabite HDMI mini konektor na eni strani
(za videokamero) in vtič, ki ustreza priključitvi
TV-ja, na drugi strani.
HDMI OUT priključek videokamere ne oddaja
slik, ki so zaščitene pred presnemavanjem.
S to povezavo nekateri TV-ji morda ne bodo
pravilno delovali (npr. ne bo zvoka ali slike).
Ne povezujte HDMI OUT priključka
videokamere s HDMI OUT priključkom
zunanje naprave, ker bi s tem utegnili povzročiti
okvaro.
Če je priključena naprava združljiva s 5.1kanalnim prostorskim zvokom, bo enota
samodejno oddajala HD filme s 5.1-kanalnim
prostorskim zvokom. Filmi standardne
ločljivosti (STD) pa se pretvorijo v 2-kanalni
zvok.
Priključitev s komponentnim A/V
kablom
•
•
•
Videokamero lahko priključite v TV s
komponentnim A/V kablom, priloženim
drugim Sonyjevim videokameram. Filmi se na
TV-ju prikažejo v 2D formatu.
Če priključite samo komponentne video vtiče,
enota ne bo oddajala avdio signalov. Za izhod
avdio signalov je potrebna priključitev belega in
rdečega vtiča.
Izberite nastavitev [Component] za
komponentni vhodni priključek, ki ga
uporabljate. Za nastavitev pritisnite na
(MENU)  [Setup]  [ ( Connection)]
 [Component]  želena nastavitev 
.
Nastavitev razmerja slike v skladu s
priključenim TV-jem (16:9/4:3)
•
SL
34
Če priključite S VIDEO vtič (S VIDEO
kanal), enota ne bo oddajala avdio signale. Za
oddajanje avdio signalov priključite beli in rdeči
vtič v avdio vhodni priključek v TV-ju.
Ta povezava ustvari slike z višjo ločljivostjo kot
pri uporabi A/V priključnega kabla.
Če je vaš televizor mono (Če ima vaš
televizor samo en avdio vhod)
•
Priključite rumeni vtič A/V priključnega kabla
v video vhod in beli (levi kanal) ali rdeči (desni
kanal) vtič v avdio vhod na televizorju ali
videorekorderju.
Priključitev v TV prek videorekorderja
•
Priključite videorekorder v LINE IN
vhod na videorekorderju z uporabo A/V
priključnega kabla. Nastavite izbirnik vhoda na
videorekorderju na LINE (VIDEO 1, VIDEO
2, itd.).
Ÿ Opombi
Če predvajate slike standardne ločljivosti
(STD) na 4:3 televizorju, ki ni združljiv s
16:9 signalom, snemajte filme v razmerju
(MENU)  [Image
4:3. Pritisnite na
Wide Mode]  [4:3]
Quality/Size]  [
.

• Če za oddajanje filmov uporabljate A/V
priključni kabel, bodo filmi v standardni
kakovosti (STD).
•
Če ima vaš televizor ali videorekorder
21 pinski priključek (EUROCONNECTOR)
Uporabite 21 pinski adapter (ni priložen).
TV/
Videorekorder
Nasveta
Če za oddajanje slik videokamero povežete s
TV-jem z več kot eno vrsto kablov, bo zaporedje
TV vhodnih priključkov naslednje:
HDMI  komponentni  S VIDEO  video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je vmesnik za pošiljanje video in avdio signalov.
HDMI OUT priključek oddaja visoko ločljive
slike in digitalni zvok.
µ
•
Nastavite [TV Type] na [16:9] ali [4:3] v skladu
s televizorjem.
Če za priključitev uporabite A/V
priključni kabel z S-Video
•
•
•
Nekaj o funkciji »Photo TV HD«
Videokamera je združljiva s standardom
»PhotoTV HD«. Ta funkcija vam omogoča
zelo podrobne, fotografsko natančne
strukture in barve. Če s HDMI kablom* ali
komponentnim A/V kablom** priključite
Sonyjevo napravo, združljivo s funkcijo
»PhotoTV HD«, boste lahko snemali
fotografije v izjemni HD kakovosti.
Snemanje / Predvajanje
* Če ste s tipko [
PHOTO] izbrali, bo TV med
predvajanjem fotografij samodejno preklopil
na ustrezen način.
** Potrebna je nastavitev televizorja. Oglejte si
navodila za uporabo televizorja, združljivega s
funkcijo »PhotoTV HD«.
SL
35
Pravilna uporaba videokamere
Brisanje filmov in
fotografij
[
MOVIE/PHOTO]. Če je [
/
Setting] nastavljen na [
STD
prikaže
.
Quality], se namesto
Slike in fotografije, posnete na mediju,
lahko z videokamero izbrišete.
Ÿ Opombe
Izbrisanih slik ni več mogoče priklicati. Najprej
shranite pomembne filme in fotografije.
• Med brisanjem slik ne odstranjujte baterije
in ne izključujte omrežnega napajalnika iz
videokamere. S tem bi utegnili poškodovati
medij.
• Med brisanjem filmov s spominske ploščice ne
odstranjujte spominske ploščice.
• Zaščitenih filmov in fotografij ni mogoče
izbrisati. Najprej prekličite zaščito.
• Če je izbrisani film vključen v seznam ‚Playlist‘,
se film izbriše tudi iz seznama.
• Demonstracijski film na videokameri je
zaščiten.
• Če je izbrisani film vključen v shranjeni
scenarij, se bo film izbrisal tudi iz scenarija.
•
Nasveti
Če začnete predvajati sliko tako, da jo izberete
na zaslonu ‚Event Index‘, lahko sliko izbrišete s
tipko na predvajalnem zaslonu.
Če želite izbrisati vse slike, posnete na mediju
in pridobiti ves prostor za snemanje, medij
formatirajte.
Pomanjšane slike, ki vam omogočajo ogled
večih slik na indeksnem zaslonu naenkrat, se
imenujejo ‚thumbnails‘ (vzorčne sličice).
4
Pritisnite in prikažite oznako na
filmih in fotografijah, ki jih želite
izbrisati.
•
µ
•
•
•
1
2
3
Pritisnite na
(str. 27).
SL

Pritisnite na
.

Izbris vseh filmov/fotografij hkrati
 V koraku 3 pritisnite na [All In Event].
(View Images)
Pritisnite na
(MENU) 
[Edit/Copy]  [Delete].
Za izbiro in izbris filmov pritisnite
na [Multiple Images].
•
36
5
Pritisnite in držite želeno vzorčno sliko, da
jo potrdite. Za vrnitev na predhodni zaslon
.
pritisnite na
Za 2D, po pritisku na [Multiple Images]
izberite [
MOVIE]/[
PHOTO]/
 S puščicama
/
izberite želeni
.
dogodek, nato pritisnite na
•
Pritisnite in držite želeno vzorčno sliko, da
jo potrdite. Za vrnitev na predhodni zaslon
.
pritisnite na
 Pritisnite na

.
Shranjevanje filmov in fotografij z uporabo računalnika
Uporabne funkcije, ki so na voljo, če videokamero
priključite v računalnik (Windows)
Program PMB na disku CD-ROM (priložen), vključuje funkcije za nadaljnjo uporabo slik,
posnetih z videokamero.
Oglejte si
Shranjevanje filmov in fotografij z uporabo računalnika
Shranite na disk
Kopirajte nazaj na
na videokamero
DVD/Blu-ray
Uredite
Združevanje slikovnih datotek
SL
37
Priprava računalnika
Korak 1 Preverjanje računalniškega
sistema
Windows
OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
CPU*4
Intel Core Duo 1.66 GHz ali hitrejši ali Intel
Core 2 Duo 1.66 GHz ali hitrejši (Intel Core
2 Duo 2.26 GHz ali hitrejši je priporočljiv za
procesiranje FX/ FH ali 3D filmov, Intel core
2 Duo 2.40 GHz ali hitrejši pa za procesiranje
filmov PS.)
Intel Pentium III 1GHz ali hitrejši pa
zadostuje za naslednje funkcije:
−− Uvažanje filmov in fotografij v računalnik
−− Onte Touch Disc Burn
−− Ustvarjanje Blu-ray diska/AVCHD diska/
DVD-videa (za ustvarjanje DVD videa
s pretvorbo visoko ločljive slike (HD) v
standardno ločljivost (STD) je potreben
Intel Core Duo 1.66 GHz ali hitrejši)
−− Kopiranje diska
−− Procesiranje filmov s slikami standardne
ločljivosti (STD).
Aplikacija
PMB/Music Transfer
Delovni spomin
Za Windows XP: 512 MB ali več
(priporočamo 1 GB ali več)
256 MB pa mora zadostovati za procesiranje
filmov v standardni ločljivosti (STD).
Za Windows Vista/Windows 7: 1 GB ali več
Ustrezati mora drugim sistemskim zahtevam
za OS.
Trdi disk
Prostor na disku potreben za namestitev:
približno 500 MB (za ustvarjanje AVCHD
diskov utegne biti potrebno 10 GB ali več. Za
ustvarjanje Blu-ray diska pa največ 50 GB).
Prikazovalnik
najmanj 1024  768 pik
SL
38
Drugo
USB vhod (to naj se omogoči kot
standard), priporočljiv je Hi-Speed USB
(združljivo z USB 2.0), Blu-ray disk/DVD
zapisovalnik (CD-ROM pogon je potreben
za namestitev). Kot datotečni sistem trdega
diska priporočamo datotečni sistem NTFS
ali exFAT.
Macintosh
OS
Music Transfer: Mac OS X*5 (v10.4 - v10.6)
*1Potrebna je standardna namestitev. Delovanje
ni zagotovljeno, če je bil OS nadgrajen ali če je v
okolju z več operacijskimi sistemi.
*264-bitnih izdaj in izdaje ‚Starter‘ ne podpira. Za
uporabo funkcije ustvarjanja diska je potreben
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.
2.0 ali novejši.
*3Izdaje ‚Starter‘ ne podpira.
*4Priporočljiv je hitrejši procesor.
*5Macintosh računalnik s procesorjem Intel.
ŸŸ Opomba
Delovanje ni zagotovljeno za vsa računalniška
okolja.
•
Uporaba računalnika Macintosh
Računalniki Macintosh ne podpirajo
programa »PMB«. Za uvažanje filmov
in fotografij v računalnik se obrnite na
podjetje Apple Inc.
Korak 2 Namestitev priloženega
programa »PMB«
Namestite program »PMB« pred
priključitvijo videokamere v računalnik.
 Prepričajte se, da videokamera ni
priključena v računalnik.
 Vklopite računalnik.
•
•
Za namestitev se prijavite kot
administrator.
Pred namestitvijo zaprite vse odprte
aplikacije.
 Vstavite priloženi CD-ROM disk v
pogon na računalniku.
 Preberite pogoje licenčne
pogodbe. Če se strinjate s pogoji,
in kliknite [Next]  [Install].
 Za nadaljevanje nameščanja
sledite navodilom na zaslonu
računalnika.
•
•
•
Shranjevanje filmov in fotografij z uporabo računalnika
ŸŸ Opomba
Če je na računalniku že nameščena različica
programa »PMB« nižja od 5.0.00, uporaba
nekaterih funkcij pri namestitvi programa
»PMB« s priloženega CD-ROM-a morda ne bo
mogoča. Poleg tega je s priloženega CD-ROM-a
naložena tudi aplikacija »PMB Launcher«
in program »PMB« ali drug program lahko
zaženete z uporabo aplikacije »PMB Launcher«.
Dvojno-kliknite simbol za »PMB Launcher« na
zaslonu računalnika in zaženite program »PMB
Launcher«.
•
 Izberite želeni jezik in nadaljujte z
naslednjim prikazom.
Morda bo obenem potrebno namestiti
tudi druge aplikacije, ki so na disku. Če
se prikaže zaslon za namestitev, sledite
navodilom na zaslonu.
Če je potrebno ponovno zagnati
računalnik, sledite navodilom, ki se
prikažejo na zaslonu in računalnik
ponovno zaženite.
Priključite videokamero v računalnik, ko
je to potrebno.
 Priključite videokamero v
računalnik z uporabo USB kabla,
nato pritisnite na [USB Connect]
na LCD zaslonu videokamere.
Pojavi se nastavitveni zaslon.
Če se zaslon ne prikaže, kliknite [Start]
 [Computer] (za Windows XP, [My
Computer]), nato dvokliknite [SONYPMB
(E:)] (CD-ROM)*.
* Ime pogona (na primer, (E:)) je odvisno od
računalnika.
•
USB kabel (priložen)
 Kliknite [Install].
 Izberite državo ali področje.
SL
39
 Ko je namestitev končana,
odstranite CD-ROM iz
računalnika.
•
Kliknite na , ki se prikaže na namizju
računalnika in zaženite program.
ŸŸ Opomba
Za ustvarjanje diska ali drugih funkcij na
Windows XP, mora biti nameščen Image
Mastering API v2.0 za Windows XP. Če le-ta
še ni nameščen, ga izberite med potrebnimi
programi na namestitvenem zaslonu in ga
namestite s pomočjo prikazanega postopka. (Za
namestitev je potrebna povezava računalnika
z internetom). Image Mastering API v2.0 za
Windows XP lahko namestite ko se odzovete na
sporočilo, prikazano ob zagonu teh funkcij.
• Delovanje med branjem ali zapisovanjem video
podatkov iz ali na videokamero z uporabo
drugega programa in ne priloženega »PMB«
ni zagotovljeno. O združljivosti programa, ki
ga uporabljate, se pozanimajte pri proizvajalcu
programa.
•
Izključitev videokamere iz računalnika
Kliknite na simbol
na spodnji desni strani
namizja na računalniku  [Safely remove
USB Mass Storage Device].
Pritisnite na [Cancel]  [Yes] na zaslonu
videokamere.
Izvlecite USB kabel.
•
SL
40
Če uporabljate Windows 7, se simbol
morda ne bo prikazal na namizju računalnika.
V tem primeru lahko videokamero izključite
iz računalnika brez zgoraj opisanega
postopka.
ŸŸ Opomba
Ne formatirajte notranjega snemalnega medija
videokamere z uporabo računalnika. S tem
bi utegnili povzročiti nepravilno delovanje
kamere.
• Ne vstavljajte snemalnega diska AVCHD, ki
je bil ustvarjen s programom »PMB« v DVD
predvajalnik ali snemalnik, ker te naprave ne
podpirajo AVCHD standarda. Če to storite,
diska morda ne bo mogoče odstraniti.
• Za dostop iz računalnika uporabite priloženi
program »PMB«. Ne spreminjajte datotek ali
map na videokameri prek računalnika, ne da
bi uporabili ta program. S tem bi lahko uničili
slikovne datoteke ali onemogočili predvajanje.
• Če izvedete zgornje postopke brez uporabe
priloženega računalniškega programa, delovanje
ni zagotovljeno.
• Videokamera slikovno datoteko, ki je večja
od 2 GB, samodejno razdeli in dele shrani kot
ločene datoteke. Vse slikovne datoteke lahko
na računalniku prikažete kot ločene datoteke,
vendar bo z datotekami ustrezno opravila
funkcija uvažanja videokamere ali program
»PMB«.
• Za uvažanje dolgih filmov ali urejenih slik iz
videokamere na računalnik uporabite priloženi
program »PMB«. Če uporabite drug program,se
slike morda ne bodo pravilno uvozile.
• Za brisanje slikovnih datotek sledite korakom
na strani 36.
• Blu-ray disk lahko iz 2D filmov ustvarite s
pomočjo računalnika in zapisovalnika Blu-ray
diskov. Naložite ‚BD Add-on‘ program za
»PMB«.
•
Zagon programa PMB
(Picture Motion Browser)
1
Dvokliknite na simbol za bližnjico
do programa »PMB« na zaslonu
računalnika.
Shranjevanje filmov in fotografij z uporabo računalnika
2
PMB program se zažene.
Dvokliknite na simbol za bližnjico
do »PMB Help« na zaslonu
računalnika, da boste videli, kako
uporabiti »PMB«.”
ŸŸ Opomba
Če se simbol za zaslonu računalnika ne prikaže,
za zagon programa »PMB« kliknite [Start]
 [All Programs]  [ PMB]  želena
postavka.
•
Nasvet
Dvokliknite na »PMB Launcher« na namizju
računalnika. To vam bo omogočilo zagon
želene funkcije (programa) z izbiro funkcije iz
seznama funkcij »PMB«.
µµ
•
SL
41
Shranjevanje slik z zunanjo napravo
Izbira načina za shranjevanje slik z zunanjo
napravo
3D in 2D HD filme (visoka razločljivost) lahko shranite s pomočjo zunanje naprave. Izberite
način, ki ga želite uporabiti, v skladu z napravo.
Filmi
Zunanja naprava
Zunanji medij
/
Shranjevanje slik na zunanji
medij v visoki razločljivosti
(HD).
DVD zapisovalnik, ki ni
‘DVDirect Express’
Shranjevanje slik na DVD disk
v visoki razločljivosti (HD) ali
standardni razločljivosti (STD).
Snemalnik s trdim diskom,
itd.
Shranjevanje slik na DVD disk
v standardni razločljivosti
(STD).
Priključni kabel
Stran
USB adapterski
kabel (priložen)
44
USB kabel
(priložen)
47
A/V priključni kabel
(priložen)
48
Filmi, posneti v standardni razločljivosti (STD)
Uporabite A/V priključni kabel za priključitev videokamere v zunanjo napravo, na kateri so
shranjene slike (str. 48).
ŸŸ Opombe
Snemalni disk AVCHD lahko predvajate samo na napravah, ki so združljive s formatom AVCHD.
• Diskov, na katere so posnete visoko razločljive (HD) slike, ne smete uporabljati v DVD predvajalnikih/
snemalnikih. Ker DVD predvajalniki/snemalniki niso združljivi s formatom AVCHD, iz njih diska morda
ne boste mogli izvleči.
• Ko kopirate ali ustvarjate diske, izbrišite demonstracijski film. Če ga ne izbrišete, videokamera morda ne
bo pravilno delovala. Ko ga izbrišete, ga ni več mogoče priklicati.
•
SL
42
Naprave, ka katerih lahko predvajate ustvarjeni disk
Blu-ray Disc
Naprave za predvajanje diskov Blu-ray, na primer Sony Blu-ray disc predvajalnik ali
PlayStation®3.
DVD disk z visoko razločljivimi (HD) slikami
Shranjevanje slik z zunanjo napravo
Predvajalne naprave formata AVCHD, na primer Sony predvajalnik Blu-ray diskov ali
PlayStation®3.
DVD disk s slikami standardne razločljivosti (STD)
Običajne DVD predvajalne naprave, na primer DVD predvajalnik.
ŸŸ Opomba
Vzdržujte PlayStation®3, da bo vedno uporabljal najnovejšo različico programa.
• PlayStation®3 ni na voljo v vseh državah.
•
SL
43
Shranjevanje slik na
zunanji medij
Filme in fotografije lahko shranite na
zunanji medij (USB shranjevalno napravo),
na primer zunanji trdi disk. Slike lahko
predvajate tudi na videokameri ali drugi
predvajalni napravi.
ŸŸ Opombe
Oglejte si tudi navodila za uporabo zunanjega
medija.
•
Nasveta
3D filme lahko shranite na zunanji medij take
kot so.
Slike, shranjene na zunanjem mediju lahko
uvozite v računalnik tudi z uporabo priloženega
programa »PMB«.
µµ
•
•
Funkcije, ki so na voljo po tem, ko slike
shranite na zunanji medij
−− predvajanje
−− uvažanje
slik preko videokamere (str. 46),
slik na »PMB«.
Naprave, katerih ni mogoče uporabiti
kot zunanji medij
•
Naslednjih naprav ni mogoče uporabiti kot
zunanji medij:
−− medij z zmogljivostjo, večjo od 2 TB,
−− običajnega pogona za disk, kot je pogon za
CD ali DVD,
−− medij, priključen prek USB vrat,
−− medij z vgrajenimi USB vrati,
−− čitalnik kartic.
ŸŸ Opombe
Zunanjega medija s funkcijo kode morda ne bo
mogoče uporabiti.
• Pri nekaterih videokamerah je na voljo
datotečni sistem FAT. Če je bil shranjevalni
medij zunanje naprave formatiran za datotečni
sistem NTFS, itd., ga pred uporabo formatirajte
s to videokamero. Ko priključite zunanji medij v
videokamero, se prikaže zaslon za formatiranje.
Pred formatiranjem z videokamero se
prepričajte, da se pomembni podatki niso
shranili na zunanji medij.
• Delovanje ni zagotovljeno za vse naprave, ki
•
ustrezajo zahtevam.
Podrobnosti o razpoložljivosti zunanjih medijev
si oglejte na Sonyjevi podporni spletni strani.
1
Priključite omrežni napajalnik in
omrežni kabel v priključek DC
IN na videokameri in v stensko
vtičnico (str. 12).
2
Če ima zunanji medij omrežni
kabel, ga priključite v omrežno
vtičnico.
3
4
Priključite USB adapterski kabel v
zunanji medij.
Priključite USB adapterski kabel v
priključek (USB) na videokameri.
Pazite, da ne boste izključili USB kabla,
medtem ko je na LCD zaslonu prikazan
napis [Preparing image database file.
Please wait.]. Če se na zaslonu kamere
prikaže napis [Repair Img. DB F.],
pritisnite na OK.
•
SL
44
USB adapterski
kabel (priložen)
5
Priključite zunanji medij v
videokamero in na zaslonu
videokamere pritisnite na [Copy].
•
6
Ta funkcija je na voljo samo, če imate na
novo posnete slike.
Ko je postopek končan, na
zaslonu videokamere pritisnite
na
.
Izključite USB adapterski kabel.
ŸŸ Opombe
Število kadrov, ki jih lahko shranite na zunanji
medij, je naslednje. Tudi če je na zunanjem
mediju dovolj prostora, kadrov, ki presegajo
naslednje število, ni mogoče shraniti:
−− HD filmi (visoka razločljivost): max. 3 999,
−− STD filmi (standardna razločljivost): max.
9 999,
−− Fotografije: max. 40 000
−− Število kadrov utegne biti manjše, kar je
odvisno od vrste posnetih slik.
•
Shranjevanje slik z zunanjo napravo
Filme in fotografije, ki so shranjeni
na enem od snemalnih medijev
videokamere, izbranih v [Media Select]
in ki še niso bili shranjeni na zunanji
medij, lahko v tem času shranite na
priključeni medij.
View] ali ‚Event Index‘), pritisnite na
Shranjevanje želenih filmov in
fotografij
Želene slike na videokameri lahko shranite
na zunanji medij.
Če priključite zunanji medij
Na LCD zaslonu se prikažejo slike,
shranjene na zunanjem mediju.
Če priključite zunanji medij, se bo na
zaslonu ‚Event View‘ prikazal simbol za
USB.
 Priključite videokamero v zunanji
medij in pritisnite na [Play
without copying].
Prikaže se ‚Event View‘ zunanjega
medija.
(MENU) 
 Pritisnite na
[Edit/Copy]  [Copy] .
Izberete lahko nastavitve menija za zunanji
medij, na primer brisanje slik.
Izključitev zunanjega medija
Medtem ko je videokamera v načinu
stanja pripravljenosti (prikazan je [Event
SL
45
 Sledite navodilom, ki se prikažejo
na zaslonu in izberite snemalni
medij, način izbiranja slik in vrsto
slike.
•
Prikaže se
•
.
Pritisnite in držite sliko na LCD zaslonu in
s tem potrdite sliko. Pritisnite na
za
vrnitev na prejšnji zaslon.
Če izberete [All In Event], s puščicama
/
izberite dogodek, ki ga želite
kopirati. Večih dogodkov ne morete izbrati
naenkrat.


 Pritisnite na
na zaslonu videokamere.
Predvajanje slik na zunanjem
mediju, na videokameri
 Priključite videokamero v zunanji
medij in pritisnite na [Play
without copying].
Prikaže se ‚Event View‘ zunanjega
medija.
SL
46
•
•
Slik ne morete kopirati iz zunanjega medija
na notranji snemalni medij na kameri.
 Če izberete [Multiple Images],
pritisnite na sliko, ki jo želite
shraniti.
•
 Izberite sliko, ki jo želite
predvajati (str. 27)
Slike si lahko ogledate tudi na TV-ju,
priključenem v videokamero (str. 32).
Filme HD kakovosti (visoka razločljivost)
lahko predvajate s funkcijo [Player for
AVCHD]. Zaženite [Player for AVCHD] in
s funkcijo [Settings] izberite pogon, kamor
je priključen zunanji medij.
Ročna izvedba postopka [Direct Copy]
Postopek [Direct Copy] lahko izvedete
ročno, medtem ko je videokamera
priključena v zunanji medij.
(MENU) [Edit/
Pritisnite na
Copy]  [Direct Copy] na zaslonu
[Event View] zunanjega medija.
Pritisnite na [Copy images that have not
been copied.].

.
Pritisnite na
ŸŸ Opombe
Če videokamera ne prepozna zunanjega medija,
poskusite naslednje:
−− Ponovno priključite U SB adapterski kabel v
videokamero,
−− Če ima zunanji medij omrežni kabel, ga
priključite v stensko vtičnico.
•
Ustvarjanje visokoločljivega diska (HD) z
DVD zapisovalnikom
ipd., ki ni DVDirect
Express
Ÿ Opombi
• 3D filmov ni mogoče shraniti.
• Sony DVD zapisovalnik v nekaterih državah
morda ni na voljo.
1
2
Priključite omrežni napajalnik in
omrežni kabel v DC IN priključek
videokamere in v stensko vtičnico
(str. 12).
4
Pritisnite na [USB Connect] na
zaslonu videokamere.
Posnemite filme na priključeno
napravo.
•
5
6
Podrobnosti si oglejte v navodilih za
uporabo naprave, ki jo boste priključili.
Shranjevanje slik z zunanjo napravo
Uporabite USB kabel za priključitev
videokamere v napravo za ustvarjanje diska,
ki je združljiva s HD kakovostjo filmov
(HD), na primer Sony DVD zapisovalnik.
Oglejte si tudi navodila za uporabo naprave,
ki jo boste priključili.
3
Ko je postopek končan, pritisnite
na

na zaslonu
videokamere.
Izvlecite USB kabel.
Vklopite videokamero in z USB
kablom (priložen) priključite DVD
zapisovalnik v videokamero.
USB kabel (priložen)
Na zaslonu videokamere se prikaže
zaslon [USB SELECT].
•
Če se zaslon [USB Select] ne prikaže,
pritisnite na
(MENU)  [Setup]
 [ ( Connection)]  [USB
Connect].
SL
47
Ustvarjanje diska
standardne ločljivosti
(STD) s snemalnikom,
ipd.
A/V priključek
Če z A/V priključnim kablom priključite
videokamero v snemalnik diskov, Sonyjev
DVD zapisovalnik, itd., ki ni DVDirect
Express, itd., lahko slike, ki jih predvajate
na videokameri, presnamete na disk ali
video kaseto. Priključite napravo v  ali
. Oglejte si tudi navodila za uporabo
naprave, ki jo želite priključiti.
ŸŸ Opombe
3D filmi se pretvorijo v 2D s kakovostjo
standardne razločljivosti.
• Priključite videokamero v stensko vtičnico z
uporabo priloženega omrežnega napajalnika
(str. 12).
• Sony DVD zapisovalnik ni na voljo v vseh
državah.
• Filmi z visoko-ločljivo sliko (HD) se bodo
presneli v standardni ločljivosti (STD).
Vhod
S VIDEO
VIDEO
•
(rumen)
(bel)
AUDIO
(rumen)
(rdeč)
smer signala
 A/V priključni kabel (priložen)
 A/V priključni kabel z S VIDEO (ni
razpoložen)
Če uporabite ta kabel, bo kakovost slik
višja kot pri uporabi A/V priključnega
kabla. Povežite beli in rdeči vtič (levi/desni
avdio) in S VIDEO vtič (S VIDEO kanal)
A/V priključnega kabla z S VIDEO. Če
priključite samo S VIDEO vtič, zvoka ne
bo slišati. Priključitev rumenega priključka
ni potrebna.
SL
48
1
Vstavite snemalni medij v
snemalno napravo.
•
2
Priključite videokamero v vhode na
snemalni napravi.
Začnite s predvajanjem na
videokameri in snemajte na
snemalno napravo.
•
4
Shranjevanje slik z zunanjo napravo
Priključite videokamero v
snemalno napravo (snemalnik
diskov, ipd.) s priloženim A/V
priključnim kablom  ali z A/V
priključnim kablom z S VIDEO 
(ni priložen).
•
3
Če ima snemalna naprava izbirnik vhoda,
ga nastavite na način vhoda.
Oglejte si navodila za uporabo snemalne
naprave.
Ko je presnemavanje končano,
ustavite snemalno napravo in
nato še videokamero.
Ÿ Opombe
Ker se presnemavanje izvaja z analognim
prenosom podatkov, se utegne kakovost slike
poslabšati.
• Za snemanje datuma/ure ali podatkov o
nastavitvah kamere pritisnite na
(
Playback
(MENU)  [Setup]  [
.
Settings)]  [Data Code] 
• Če priključite mono napravo, priključite rumeni
vtič A/V priključnega kabla v video vhod in
belega (levi kanal) ali rdečega (desni kanal) v
avdio vhod na napravi
•
SL
49
Uporaba videokamere
Uporaba menijev
S pomočjo menijev lahko uporabite razne pripravne funkcije in spreminjate nastavitve.
Videokamera ima pod vsako od šestih kategorij, več različnih postavk.
Shooting Mode (postavke za izbiro načina snemanja) str. 51
Camera/Mic (postavke za prilagojeno snemanje)str. 51
mage Quality/Size (postavke za nastavitev kakovosti in velikosti slike)str. 52
Playback Function (postavke za predvajanje) str. 52
Edit/Copy (postavke za urejanje) str. 52
Setup (druge nastavitvene postavke)
str. 53
Upravljanje menijev
Za nastavitev postavk v meniju sledite spodaj opisanemu postopku.
Menija [Camera/Mic] in [Setup] imata podkategorije. Pritisnite na simbol za podkategorijo in
zaslon se bo spremenil na druge menije podkategorij.
Če je postavka menija ali nastavitev označena s sivo, pomeni, da ni na voljo.
ŸŸ Opombi
Nekaterih postavk morda ne bo mogoče nastaviti, kar je odvisno od pogojev snemanja ali predvajanja.
• Pritisnite na
za zaključek nastavitev ali za vrnitev na prejšnji zaslon.
•
SL
50
Seznam menijev
Shooting Mode (način snemanja)
Movie .......................................... Snemanje filmov.
Still image .................................. Snemanje fotografij.
Smth Slw REC ........................... Snemanje hitro premikajočih se objektov v počasni hitrosti.
Golf Shot .................................... Dve sekundi hitrega gibanja razdeli v slike, ki se nato posnamejo kot film
ali fotografija.
Uporaba videokamere
Camera/Mic (videokamera/mikrofon)
(
Manual Settings)
White Balance................. Prilagoditev razmerja barv osvetlitvi okolja, v katerem snemate.
Spot Meter/Fcs ............... Nastavitev osvetlitve in ostrine izbranega objekta hkrati.
Spot Meter ....................... Prilagoditev osvetlitve slike po objektu, ki ga pritisnete na zaslonu.
Spot Focus ....................... Izostritev objekta, ki ga pritisnete na zaslonu.
Exposure........................... Nastavitev osvetlitve filmov in fotografij.
Focus.................................. Ročna izostritev.
IRIS ...................................... Izostri objekt z zamegljenim ozadjem ali izostri celotno sliko.
Shutter Speed................. Nastavi hitrost zaklopa. Če snemate premikajoč se objekt pri visoki
hitrosti zaklopa, bo izgledal zamrznjen. Pri nižji hitrosti zaklopa objekt
izgleda, kot bi bil v gibanju.
, če je objekt bel ali pa je ozadje
AE Shift.............................. Prilagoditev osvetlitve. Pritisnite
, če je objekt črn ali je ozdaje temno.
svetlo. Pritisnite
White Balance Shift ...... Nastavi razmerje beline.
Low Lux............................. V mraku posname slike s svetlimi barvami.
(
Camera Settings)
Auto 3D Lens Adjust .... Samodejno popravi navpični položaj desnega in levega filma za snemanje
3D filmov, ki jih lahko gledate udobno, brez zamegljenosti.
Scene Selection ............. Izberete lahko ustrezno nastavitev za snemanje, v skladu z vrsto kadra, na
primer ‚Night View‘ ali ‚Beach‘.
Fader .......................... Počasno pojavljanje / izginevanje kadra.
Self-Timer ................. Nastavitev samosprožilca, ko je videokamera v načinu snemanja fotografij.
Tele Macro........................ Na posnetku je objekt izostren, ozadje pa motno.
SteadyShot .............. Nastavitev funkcije ‚SteadyShot‘ med snemanjem filmov.
SteadyShot .............. Nastavitev funkcije ‚SteadyShot‘ med snemanjem fotografij.
Digital Zoom ................... Nastavitev maksimalnega nivoja digitalnega zooma, ki presega nivo
optičnega zooma.
Auto Back Light.............. Samodejno nastavi osvetlitev za objekte z osvetljenim ozadjem.
Dial Setting ...................... Dodeli funkcijo gumbu MANUAL.
SL
51
(
Face)
Face Detection ............... Samodejna nastavitev kakovosti slike obraza (-ov).
Smile Shutter .................. Ko fotoaparat zazna nasmeh, samodejno posname sliko.
Smile Sensitivity ............ Nastavi občutljivost zaznavanja nasmehov s pomočjo funkcije ‚Smile
Shutter‘.
( Flash)
Flash ................................... Nastavi način vklopa bliskavice.
Flash Level ....................... Nastavi moč bliskavice.
Red Eye Reduction........ Prepreči pojav rdečih oči, kadar snemate z bliskavico.
( Microphone)
Blt-in Zoom Mic ............. Filme snema z jasnim zvokom, ki ustreza položaju zooma.
Wind Noise Reduct. ...... Zmanjša šum vetra.
Audio Mode .................... Nastavi format snemanega zvoka (5.1 ch surround/2ch stereo).
Micref Level ..................... Nastavite lahko nivo mikrofona.
(
Shooting Assist)
Guide Frame.................... Prikaz okvira, s pomočjo katerega se prepričate ali je objekt vodoraven ali
navpičen.
Display Setting ............... Nastavi časovno dobo prikaza simbolov in indikatorjev na LCD zaslonu.
Audio Level Display ...... Na LCD zaslonu prikaže mernilnik nivoja zvoka.
Image Quality/Size
REC Mode .......................... Nastavitev načina za snemanje filmov. Za snemanje hitro premikajočega se
objekta je priporočljiva visoka kakovost slike.
Frame Rate ........................ Nastavi frekvenco za snemanje filmov.
/
Setting................. Nastavi kakovost slike za snemanje, predvajanje in urejanje filmov.
Wide Mode ........................ Nastavi vodoravno in navpično razmerje slike, kadar snemate filme v
standardni ločljivosti (STD).
x.v.Color.............................. Nastavitev razmerja stranic slike med snemanjem filmov.
Image Size ......................... Nastavitev velikosti fotografije.
Playback Function
Event View ................................. Prikaže prikaz dogodkov ‚Event View‘.
Highlight Movie ...................... Zažene predvajanje ‚Highlight‘.
Scenario ............................... Predvaja najljubše scenarije, shranjene v ‚Highlight Playback‘.
Edit/Copy
Delete.......................................... Brisanje filmov in fotografij.
Protect ........................................ Zaščita filmov in fotografij pred brisanjem.
Copy ............................................ Kopiranje slik z izbranega notranjega snemalnega medija na vstavljeno
spominsko kartico.
Direct Copy ............................... Kopiranje slik, shranjenih na notranji snemalni medij ali spominski
kartici, na določeno vrsto zunanjega medija.
SL
52
Setup
(
Uporaba videokamere
Media Settings)
Media Select ................... Nastavi vrsto medija, ki se bo uporabil za snemanje filmov ali fotografij.
Media Info ........................ Prikaže informacije na snemalnem mediju, na primer prosto mesto.
Format ............................... Brisanje vseh podatkov na notranjem snemalnem medju ali na spominski
kartici.
Repair Img. DB F............. Popravki datoteke s podatki o sliki na notranjem snemalnem medju ali na
spominski kartici (str. 56).
File Number..................... Nastavi način dodelitve številke datoteki.
(
Playback Settings)
Data Code ........................ Nastavi datum in uro.
Volume.............................. Nastavi glasnost predvajanega zvoka (str. 29).
Download Music ........... Nalaganje glasbenih datotek, ki jih lahko predvajate s funkcijo ‚Highlight
Playback‘.
Empty Music ................... Izbris glasbenih datotek.
( Connection)
TV Type ............................. Pretvori signal v skladu s priključenim televizorjem (str. 32).
Component ..................... Izberite to možnost, če priključite videokamero v TV s komponentnim
vhodom (str. 34).
HDMI 3D Setting ........... Izbere izhodni format za desno in levo sliko, če priključite videokamero v
3D TV s HDMI kablom (priložen).
HDMI Resolution ........... Izbere se ločljivost izhodne slike, če je videokamera priključena v TV s
HDMI kablom (priložen).
CTRL FOR HDMI ............. Izberete lahko možnost, da se daljinski upravljalnik televizorja uporablja,
če je videokamera s kablom HDMI (priložen) priključena v TV, združljiv s
funkcijo »BRAVIA« Sync.
USB Connect ................... Izbere vrsto medija na videokameri, ki naj se uporabi, ko je kamera
priključena v zunanjo napravo prek USB-ja.
USB Connect Setting ... Nastavi način povezave, če je videokamera priključena v računalnik ali
USB napravo.
Disc Burn .......................... Omogoča shranjevanje 2D slik na disk s pritiskom na eno tipko.
( General Settings)
Beep ................................... Vklop ali izklop zvočnega signala med delovanjem.
LCD Brightness .............. Nastavitev osvetlitev LCD zaslona.
REC Lamp ......................... Nastavi možnost, da se snemalna luč vklopi ali ne.
Remote Ctrl ..................... Nastavi možnost, da uporabljate brezžični daljinski upravljalnik ali ne.
A. Shut Off........................ Spremeni nastavitev [A. Shut Off] (str. 13).
Power On By LCD .......... Nastavitev možnosti, da se videokamera vklopi in izklopi ob odprtju in
zaprtju LCD zaslona.
Language Setting ......... Nastavitev jezika (str. 17).
Battery Info ...................... Prikaz informacij o bateriji.
Demo Mode .................... Nastavitev možnosti, da se demonstracija prikaže ali ne.
( Clock Settings)
Date & Time Setting ..... Nastavitev možnosti [Date&Time], [Summer Time] ali [Date & Time
Format] (str. 14).
Area Setting .................... Nastavitev časovne razlike brez ustavljanja ure (str. 14).
SL
53
Pridobivanje
podrobnih informacij iz
priročnika »Handycam
Handbook«
Priročnik »Handycam Handbook« je
uporabnikov vodič, namenjen branju na
računalniškem zaslonu.
Priročnik »Handycam Handbook«
preberite, ko želite izvedeti več o delovanju
videokamere.
1
Za namestitev priročnika
»Handycam Handbook« na
računalnik Windows, vstavite
priloženi CD-ROM v pogon za
disk na računalniku.
Prikaže se namestitveni zaslon.
Če se zaslon ne prikaže, kliknite na
[Start]  [Computer](v Windows, [My
Computer]), nato dvojno kliknite na
[SONYPMB(E:)](CD- ROM)*  [install.
exe].
* Ime pogona (na primer (E:)) je odvisno
od računalnika.
•
2
3
Kliknite [Handbook].
Izberite želeni jezik in ime modela
vaše videokamere, nato kliknite
na [Install] in sledite navodilom
na zaslonu za namestitev
priročnika »Handycam«.
•
SL
54
Ime modela videokamere je natisnjeno na
spodnji strani.
Za ogled priročnika »Handycam
Handbook« dvokliknite na simbol za
bližnjico na računalniškem zaslonu.
•
•
•
Pri uporabi računalnika Macintosh odprite
mapo [Handbook] - [GB], nato kopirajte
[Handbook.pdf].
Za branje priročnika »Handycam Handbook«
potrebujete Adobe Reader. Če ni nameščen v
računalnik, ga lahko naložite s spletne strani:
http://www.adobe.com/
Podrobnosti si oglejte v vodiču »PMB Help« v
priloženem programu »PMB« (str. 39).
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če pri uporabi videokamere naletite na
težave, sledite naslednjim korakom.
 Oglejte si seznam (str. 55 do 57) in
preglejte videokamero.
•
Videokamera ne deluje, čeprav je
vklopljena.
•
 S koničastim predmetom pritisnite
na tipko RESET (str. 68) in vklopite
kamero.
Če pritisnete na tipko RESET, se vse
nastavitve, vključno z nastavitvijo ure,
ponastavijo.
•
•
•
 Posvetujte se s prodajalcem ali z
lokalnim pooblaščenim serviserjem
opreme Sony.
•
•
•
Včasih je videokamero potrebno inicializirati
ali zamenjati trenutni notranji pomnilnik
videokamere, odvisno od težave. V tem primeru
se bodo podatki, shranjeni na notranjem
pomnilniku izbrisali. Preden pošljete kamero v
popravilo, shraniti podatke na drug medij. Za
izgubo kakršnihkoli podatkov na trdem disku
nismo odgovorni.
Pri popravilu videokamere je včasih potrebno
preveriti minimalno količino podatkov,
shranjenih na notranjem snemalnem mediju,
zato, da bi odpravili napako. Prodajalec opreme
Sony podatkov ne bo kopiral in ne shranil.
Več o simptomih videokamere si oglejte v
priročniku »Handycam Handbook« (str. 54),
več o priključitvi v računalnik pa v priročniku
»PMB Help« (str. 41).
Videokamera se ne vklopi.
•
Baterija ni vstavljena v videokamero. Vstavite
jo (str. 11).
Po vklopu kamere traja nekaj sekund, da
je kamera pripravljena na snemanje. To ne
pomeni okvare.
Izključite omrežni napajalnik iz stenske
vtičnice ali odstranite baterijo, nato ga/jo po
eni minuti ponovno priključite. Če funkcije
še vedno ne bodo delovali, s koničastim
predmetom pritisnite na tipko RESET
(str. 68). (Če pritisnite na tipko RESET, se
vse nastavitve, vključno z nastavitvijo ure,
ponastavijo).
Temperatura videokamere je zelo visoka.
Izključite videokamero in jo pustite, da se
ohladi.
Temperatura videokamere je zelo nizka.
Pustite jo nekaj časa vklopljeno. Če še vedno
ne deluje, jo izklopite, nekaj časa pustite
v toplem prostoru in jo nato ponovno vklopite.
Dodatne informacije
 Odstranite vir napajanja, nato ga po
prbl. 1 minuti ponovno priključite in
vklopite kamero.
Priključite omrežni napajalnik v stensko
vtičnico (str. 12).
Videokamera se segreje.
•
To se zgodi, če je dlje časa vklopljena in ne
pomeni okvare.
Videokamera se nenadoma izklopi.
•
•
•
Uporabite omrežni napajalnik (str. 12).
Ponovno vklopite kamero.
Napolnite baterijo (str. 11).
Ob pritisku na tipko START/STOP ali
PHOTO se slike ne posnamejo na disk.
•
•
•
•
Pritisnite na MODE, da vklopite lučko
(Movie) ali (Photo).
Videokamera snema sliko, ki ste jo ravno
posneli na snemalni medij. V tem času ne
morete ustvariti novega posnetka.
Na mediju ni več prostora. Izbrišite
nepotrebne slike (str. 36).
Skupno število filmov in fotografij presega
zmogljivost videokamere. Izbrišite nepotrebne
slike (str. 36).
SL
55
Snemanje se ustavi.
•
Temperatura videokamere je izjemno visoka/
nizka. Izključite kamero in pustite, da se
ohladi/ogreje.
Programa »PMB« ni mogoče namestiti.
•
•
Preverite računalniško okolje, ki je potrebno
za namestitev programa.
Namestite program na pravilen način (str. 38).
Program »PMB« ne deluje pravilno.
•
Končajte program »PMB« in ponovno zaženite
računalnik.
Računalnik ne prepozna videokamere.
•
•
Izklopite vse USB naprave, razen tipkovnice,
miške in videokamere iz računalnika.
Izvlecite USB kabel iz računalnika in
videokamere in ponovno zaženite računalnik,
nato pa ju ponovno pravilno priključite.
Prikaz samodiagnoze / Opozorilne
oznake
Če se na zaslonu prikažejo oznake,
preverite naslednje. Nekatere napake lahko
odpravite sami. Če se težava nadaljuje
še po tem, ko ste jo s pomočjo navodil v
tabeli poskušali odpraviti, se obrnite na
prodajalca ali pooblaščenega serviserja
opreme Sony. V tem primeru jim navedite
kode, ki se začnejo s črko C ali E.
C:04:
•
•
SL
56
Uporabljate baterijo, ki ni “InfoLITHIUM”.
Uporabite baterijo “InfoLITHIUM” (serija V)
(str. 11).
Priključite vtič DC na omrežnem napajalniku
v videokameri (str. 11).
C:06:
•
Temperatura baterije je visoka. Zamenjajte
baterijo ali postavite baterijo na hladno.
C:13: / C:32:
•
Odstranite izvor napajanja. Ponovno ga
priključite in začnite uporabljati kamero.
E::
•
Sledite koraku  na strani 55.

•
Baterija je prazna.
•
Temperatura baterije je visoka. Zamenjajte
baterijo ali postavite baterijo na hladno.
•
Spominska ploščica ni vstavljena v kamero
(str. 19).
Če indikator utripa, pomeni, da zmanjkuje
prostora za snemanje slik. Izbrišite nepotrebne
slike (str. 36) ali formatirajte spominsko
kartico, po tem ko ste slike shranili na drugem
mediju.
Datoteka ‚Image Database File‘ je
poškodovana. Preverite jo s pritiskom na
(MENU)  [Setup]  [ (
Media
Settings)]  [Repair Img. DB F.]  snemalni
medij.
•
•
•
Spominska ploščica je poškodovana.
Formatirajte jo na videokameri (str. 53).
•
Vstavili ste nezdružljivo spominsko ploščico
(str. 19).

•
•
Spominska kartica je zaščitena pred
presnemavnajem
Dostop do spominske kartice je omejila druga
naprava.
Nekaj je narobe z bliskavico.
•
Količina svetlobe ni zadostna. Uporabite
bliskavico.
Videokamera ni stabilna, zato se pojavi tresenje
kamere. Držite jo z obema rokama in posnemite
sliko. Pomnite, da oznaka za tresenje kamere
ne izgine.
•
•
•
•
Dodatne informacije
•
Medij je poln. Izbrišite nepotrebne slike (str.
36).
Med procesiranjem fotografij ni mogoče
snemati. Počakajte nekaj časa, nato snemajte.
REC Mode] nastavljen na [Highest
Če je [
] ali [50p Quality
], zajemanja
Quality
fotografij med snemanjem filma ne bo mogoče.
Frame Rate] nastavljen
Poleg tega, če je [
na [25p], snemanje fotografij ne bo mogoče, če
je kamera v načinu začasne ustavitve snemanja
filmov.
SL
57
Čas snemanja filmov/
število fotografij, ki jih
lahko posnamete
»HD« pomeni kakovost slike »high
definition« (visoka razločljivost), »STD« pa
standardno kakovost slike.
•
•
•
Pričakovani čas za snemanje
in predvajanje s posameznimi
baterijami
Čas predvajanja
Približen čas, ki je na voljo pri uporabi
povsem polne baterije.
Čas snemanja
Približen čas, ki je na voljo pri uporabi
povsem polne baterije.
3D
(enota: minute)
3D
(enota: minute)
Baterija
NP-FV50
NP-FV70
(priložena)
NP-FV100
Čas nepreki
njenega
snemanja
75
160
Običajni čas
snemanja
35
80
320
(enota: minute)
Image quality
NP-FV50
NP-FV70
(priložena)
NP-FV100
•
•
SL
58
470
500
125
260
515
(enota: minute)
160
Čas nepreki
njenega
snemanja
HD STD
110
120
235
250
Baterija
NP-FV50
NP-FV70
(priložena)
NP-FV100
2D
2D
Baterija
Čas je izmerjen pri uporabi videokamere pri
temperaturi 25°C. Priporočljiva temperatura je
med 10°C in 30°C.
Čas snemanja in predvajanja bo krajši, če
videokamero uporabljate pri nizki temperaturi.
Čas snemanja in predvajanja bo v določenih
pogojih krajši.
Običajni čas
snemanja
HD
55
115
STD
60
125
235
250
Čas snemanja je izmerjen med snemanjem
filmov z videokamero v kakovosti HD (visoka
REC
razločljivost), z načinom snemanja, [
].
Mode], nastavljenim na [Standard
Običajni čas snemanja prikaže čas z večkratnim
začenjanjem/ustavljanjem, vklapljanjem/
izklapljanjem in zoomiranjem.
Baterija
Image quality
NP-FV50
NP-FV70
(priložena)
NP-FV100
HD
150
315
STD
165
345
625
680
Pričakovan čas snemanja za filme
Notranji pomnilnik
•
HD kakovost slike (visoka razločljivost) v urah (h) in
minutah (m)
Način snemanja
Spominska kartica
HD kakovost slike (visoka razločljivost)
(enota: minute)
2 GB
9
(9)
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(15)
26 h 40 m
(21 h 45 m)
(2ch)*
STD kakovost slike (standardna razločljivost) v urah (h)
in minutah (m)
Način snemanja
(5.1ch)*
Čas snemanja
15 h 25 m
(14 h 15 m)
(2ch)*
15 h 55 m
(14 h 35 m)
* Format snemanega zvoka lahko spremenite s
Ÿ Opombe
Številka med oklepaji pomeni minimalni čas
snemanja.
Nasveti
Filme lahko snemate z največ 3.999 kadri v
formatu 3D, z največ 3.999 kadri v kakovosti
HD in največ 9.999 kadri v kakovosti STD.
Najdaljši čas neprekinjenega snemanja za filme
je naslednji:
− 3D: približno 6 ur in 30 min
− 2D: približno 13 ur
Če želite snemati vse do maksimalnega časa,
µ
•
•
•
4 GB 8 GB 16 GB
15
35
75
(15) (35) (75)
15
35
75
(15) (35) (75)
20
40
85
(20) (40) (85)
25
60
120
(25) (60) (120)
50
105
210
(35) (80) (160)
32 GB
150
(150)
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
(5.1ch)*
40
90
180
(35) (70) (150)
370
(300)
745
(610)
(2ch)*
45
90
190
(35) (75) (155)
380
(310)
770
(630)
STD kakovost slike (standardna razločljivost)
(enota: minute)
funkcijo [Audio Mode] (str. 52).
•
Dodatne informacije
(5.1ch)*
Čas snemanja
5 h 15 m
(5 h 15 m)
5 h 15 m
(5 h 15 m)
6 h 15 m
(6 h 15 m)
8 h 25 m
(8 h 25 m)
14 h 55 m
(11 h 20 m)
25 h 45 m
(21 h 10 m)
ki je naveden v tabeli, bo potrebno izbrisati
demonstracijski film na videokameri.
Videokamera uporablja format VBR (Variable
Bit Rate) za samodejno nastavitev kakovosti
slike, ki najbolj ustreza kadru. Ta tehnologija
pa povzroča razlike v času snemanja. Filmi, ki
vsebujejo hitra gibanja in kompleksne slike, se
snemajo z višjo hitrostjo prenosa podatkov, kar
zmanjša celotni čas snemanja.
(5.1ch)*
2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
25
50
110
220
445
(20) (50) (100) (205) (410)
(2ch)*
25
55
110
(25) (50) (100)
225
(210)
460
(420)
* Format snemanega zvoka lahko spremenite s
funkcijo [Audio Mode] (str. 52).
SL
59
Ÿ Opombi
Čas snemanja je odvisen tudi od pogojev
snemanja in načina [
REC MODE] ali [
Frame Rate] (str. 52).
• Številka med oklepaji je minimalni čas
snemanja.
•
Ÿ Opombe
Za snemanje fotografij lahko uporabljate
spominsko ploščico z zmogljivostjo do 1 GB.
• Naslednji seznam predstavlja hitrost prenosa
podatkov, slikovne točke in razmerje slike za
posnamezne načine snemanja (film + zvok, itd).
− 3D film:
•
Največ 28 Mb/s 1.920  1.080 slikovnih
točk/16:9
Pričakovano število fotografij, ki jih
lahko posnamete
−
Notranji pomnilnik
PS: Največ 28 Mb/s 1.920  1.080
slikovnih točk/16:9
FX: Največ 24 Mb/s 1.920  1.080
slikovnih točk/16:9
FH: Pribl. 17 Mb/s (povprečno) 1.920 
1.080 slikovnih točk/16:9
HQ: Pribl. 9 Mb/s (povprečno) 1.440 
1.080 slikovnih točk/16:9
LP: Pribl. 5 Mb/s (povprečno) 1.440 
1.080 slikovnih točk/16:9
Posnamete lahko največ 40.000 fotografij.
Spominska kartica
7.1M
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
•
•
•
•
560
1100
2250
4550
9200
Izbrana velikost slike velja, ko sveti lučka
(Photo).
Navedeno število fotografij, ki jih lahko
posnamete, velja za maksimalno velikost slike.
Dejansko število fotografij, ki jih lahko
posnamete, se prikaže na LCD zaslonu med
snemanjem (str. 66).
Število slik, ki jih lahko posnamete, je odvisno
od pogojev snemanja.
HD kakovost slike (visoka razločljivost):
−
STD kakovost slike (standardna razločljivost):
HQ: Pribl. 9 Mb/s (povprečno) 720 
576 slikovnih točk/16:9, 4:3
•
Slikovne točke fotografij in razmerje slike.
Način snemanja fotografij:
−
3.072  2.304 pik / 4:3
3.072  1.728 pik / 16:9
1.600  1.200 pik / 4:3
640  480 pik / 4:3
−
Dvojno snemanje
3.072  1.728 pik / 16:9
2.304  1.728 pik / 4:3
−
Zajemanje fotografij iz filma:
1.920  1.080 pik / 16:9
640  360 pik / 16:9
640  480 pik / 4:3
SL
60
Varnost
Nekaj o uporabi in vzdrževanju
videokamere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hranite daljinski upravljalnik in litij-ionsko
baterijo izven dosega otrok. Če otrok baterijo
pogoltne, nemudoma poiščite zdravniško
pomoč.
Če se je iz baterije izlila elektrolitska tekočina:
−− posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
izdelkov Sony,
−− če je tekočina prišla v stik z vašo kožo, jo takoj
odstranite z vodo,
−− če tekočina pride v stik z očmi, oči oplaknite z
obilo vode in se posvetujte z zdravnikom.
Dodatne informacije
•
Ne uporabljajte in ne shranjujte kamere in
dodatne opreme v naslednjih pogojih:
−− V zelo hladnem, zelo vročem ali vlažnem
prostoru. Nikoli je ne izpostavljajte
temperaturi nad 600C, na primer, neposredno
na soncu, v bližini grelcev ali v avtomobilu,
parkiranem na soncu. S tem bi povzročili
napačno delovanje ali deformacijo kamere.
−− V bližini močnih magnetnih polj in
mehanskih vibracij. S tem bi povzročili
napačno delovanje kamere.
−− V bližini močnih radijskih valov ali sevanja. V
tem primeru s kamero ne bo mogoče pravilno
snemati.
−− V bližini AM sprejemnikov in video opreme.
Pojavi se šum.
−− Na peščeni plaži ali kjerkoli je zelo prašno.
Če pesek ali prah zaideta v kamero, utegne
priti do okvare. Take okvare včasih ni mogoče
popraviti.
Za delovanje videokamere uporabite baterijo
(6,8V/7,2V) ali omrežni napajalnik (8,4V).
Za delovanje pri enosmernem ali izmeničnem
toku uporabite dodatno opremo, ki jo
priporočamo v teh navodilih.
Videokamere ne smete zmočiti, na primer, v
dežju ali morju. Če se zmoči, utegne priti do
okvare. Take okvare včasih ni mogoče popraviti.
Če pride v ohišje videokamere tekočina
ali trden objekt, izključite videokamero.
Pred nadaljnjo uporabo naj jo pregledajo v
pooblaščenem servisu Sony.
Izogibajte se grobemu ravnanju z videokamero
in mehanskim udarcem. Bodite še posebno
previdni z objektivom.
Kadar kamere ne uporabljate, naj bo stikalo
POWER nastavljeno na OFF (CHG).
Med snemanjem naj videokamera ne bo v
kakršnemkoli zavoju, saj se lahko pregreje.
Ko nameravate izvleči omrežni kabel, ga
povlecite za vtikač in ne za kabel.
Ne postavljajte ničesar težkega na kabel, ker bi
ga s tem poškodovali.
Kovinski priključki morajo ostati čisti.
•
Če videokamere dlje časa ne boste
uporabljali
•
•
•
Občasno vklopite kamero in pustite, da nekaj
časa deluje, na primer, da približno 3 minute
predvaja kaseto.
Odstranite disk iz videokamere.
Povsem izpraznite baterijo, preden jo shranite.
LCD zaslon
•
•
•
Ne pritiskajte premočno na LCD zaslon, ker bi
ga s tem utegnili poškodovati.
Če uporabljate videokamero v mrzlem prostoru,
se utegne na LCD zaslonu prikazati nepopolna
slika. To ne pomeni okvare.
Med uporabo videokamere se utegne zadnja
stran LCD zaslona segreti. To ne pomeni
okvare.
Čiščenje LCD zaslona
•
Če se na LCD zaslonu pojavijo prstni odtisi ali
prašni delci, vam priporočamo, da ga očistite s
priloženo čistilno krpico (ni priložena).
Čiščenje ohišja
•
•
Očistite ohišje z mehko krpo, rahlo navlaženo
z vodo.
Izogibajte se naslednjim snovem, ki bi utegnila
poškodovati lak:
−− topila, kot so razredčevalci, bencin, alkohol,
hitro hlapljive snovi, kot so insekticidi, itd.
−− dolgotrajen stik z gumo ali vinilnimi
predmeti.
SL
61
Ravnanje z lečo in shranjevanje
•
•
•
•
Očistite površino leče z mehko krpo v
naslednjih primerih:
−− če se na površini leče pojavijo prstni odtisi,
−− v toplem in vlažnem prostoru,
−− če je objektiv izpostavljen slanemu zraku, na
primer na morju.
Priporočamo vam, da uporabite funkcijo [Auto
3D Lens Adjust] za tem ko ste obrisali objektiv.
Hranite lečo v zračnem prostoru, kjer ni
izpostavljena prahu in umazaniji.
Da se ne bi pojavila plesen, občasno očistite lečo
kot je zgoraj opisano.
Polnjenje tovarniško vstavljene
akumulatorske baterije
V videokameri se nahaja vstavljena litijeva
baterija, ki ohranja datum, uro in druge
nastavitve, tudi kadar nastavite stikalo POWER
na OFF (CHG). Ta baterija se vedno polni med
uporabo kamere, če pa kamere ne uporabljate,
se počasi iztroši. Baterija se bo po 3 mesecih
neuporabe kamere povsem izpraznila. Če je
baterija prazna, ne bo imelo vpliva na snemanje,
če le ne snemate datuma.
Opombe o odmetu/prenosu spominske
kartice
Tudi če podatke na spominski kartici izbrišete ali
če spominsko ploščico formatirate z videokamero
ali računalnikom, se morda ne bodo izbrisali
vsi podatki. Če spominsko ploščico komu date,
vam priporočamo uporabo računalniškega
programa za brisanje podatkov, da se bodo gotovo
izbrisali vsi podatki. Poleg tega, če imate namen
spominsko ploščico odvreči, vam priporočamo,
da jo uničite.
Menjava baterije v brezžičnem
daljinskem upravljalniku
 Med pritiskanjem na jeziček, vstavite noht v
režo in izvlecite nastavek za baterijo.
 Vstavite novo baterijo, tako da bo stran +
obrnjena navzgor.
 Vstavite nastavek za baterijo nazaj v brezžični
daljinski upravljalnik, dokler ne zaskoči.
Jeziček
Postopek
POZOR
S priloženim omrežnim napajalnikom priključite
videokamero v stensko vtičnico in jo najmanj 24
ur pustite, s stikalom POWER nastavljenim na
OFF (CHG).
Opombe o odmetu/prenosu
videokamere
Tudi, če izbrišete vse filme in fotografije ali
če izvedete postopek [Format], se podatki na
notranjem snemalnem mediju morda ne bodo
v celoti izbrisali. Kadar prenašate videokamero,
vam priporočamo izvedbo postopka [EMPTY],
da bo podatke težje priklicati (str. 54). Poleg
tega, če imate namen videokamero odvreči, vam
priporočamo, da jo uničite.
SL
62
Nepravilno ravnanje z baterijo lahko privede
do eksplozije. Ne polnite in ne razstavljajte je
in ne mecite je v ogenj.
•
Ko se litijeva baterija izprazni, bo razdalja, ki
omogoča upravljanja z brezžičnim daljinskim
upravljalnikom krajša ali pa brezžični daljinski
upravljalnik ne bo deloval pravilno. V tem
primeru zamenjajte baterijo z litijevo baterijo
Sony CR2025. Uporaba druge baterije lahko
privede do požara ali eksplozije.
Tehnični podatki
Sistem
Minimalna osvetlitev: 11 lux (po tovarniški
nastavitvi je hitrost zaklopa 1/50 s)
3 lux (LOW LUX nastavljen na [ON], hitrost
zaklopa 1/25 s)
*1
Edinstven niz slikovnih točk Sonyjevega
senzorja ClearVid in sistema slikovnega
procesiranja (BIONZ) omogočata ločljivost
fotografij, enako opisanim velikostim.
*2
[
SteadyShot] nastavljen na [Standard] ali
[Off].
*3
[
SteadyShot] nastavljen na [Active].
Dodatne informacije
Format signala: PAL barva, CCIR standardi
HDTV 1080/50i specifikacije
Format za snemanje filmov
HD :
3D: MVC (originalni format)
2D: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD format
(1080 50p/originalni format)
STD: MPEG2-PS
Avdio:
Dolby Digital 2 ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Format slikovne datoteke
DCF Ver.2.0 združljivo
Exif Ver.2.3 združljivo
MPF Baseline združljivo
Snemalni medij (film/fotografija)
Notranji pomnilnik: 64 GB
»Memory Stick PRO Duo«
SD kartica (razred 4 ali hitrejši)
Pri merjenju zmogljivosti medija je 1GB enak
1 milijardi bytov, del katerega se uporabi za
upravljanje podatkov.
Zmogljivost, ki je na voljo uporabniku, je
približno 63,9 GB.
Slikovna naprava:
4,5 mm (vrste 1/4) CMOS senzor
Slikovne točke pri snemanju (fotografije)
Največ 7 100 000 slikovnih točk*1
(3.072  2.304) (4:3)
Skupno: Prbl. 4.200.000 slikovnih točk
Efektivnih (film, 16:9)*2:
3D: prbl. 1.990.000 slikovnih točk
2D: prbl. 2.650.000 slikovnih točk
Efektivnih (fotografija, 16:9): približno
2.650.000 točk
Efektivnih (fotografija, 4:3): približno
3.540.000 točk
Objektiv: G Lens
3D: 10 (optični)
2D: 12 (optični)*2, 17 (podaljšan)*3, 160
(digitalni)
F=1,8 – 3,4
f=2,9 – 34,8 mm
pretvorjeno v 35 mm fotoaparat
Za filme*2:
3D: 34,4 mm – 344 mm
2D: 29,8 mm – 357,6 mm
Za fotografije: 27,4 mm – 328,8 mm (4:3)
Temperatura barve: [Auto], [One Push], [Indoor]
(3 200 K), [Outdoor] (5 800 K)
Vhodni/Izhodni priključki
A/V priključek: komponentni/video in avdio
izhodni priključek
HDMI OUT priključek: HDMI mini konektor
USB priključek: mini-AB
Priključek za slušalke: stereo mini vtič (3,5 mm)
MIC vhodni priključek: stereo mini vtič (3,5 mm)
LCD zaslon
Slika: 8,8 cm (vrsta 3,5, razmerje slike 16:9)
Skupno število pik: 1.229.760 (2.562  480)
Splošno
Zahteve napajanja: DC 6,8 V/7,2 V
(akumulatorska baterija)
DC 8,4 V (omrežni napajalnik)
Povprečna poraba:
med snemanjem s kamero, pri uporabi LCD
zaslona in običajni osvetlitvi:
HD: 3D: 4,8 W,
STD: 3,1 W
Temperatura delovanja: 0 do 40 0C
Temperatura hranjenja: -20 do +60 0C
Mere (približne):
86,5  74  148,5 mm (š/v/g), vključno z
izstopajočimi deli
86,5  74 x 148,5 mm (š/v/g), vključno
z izstopajočimi deli in vstavljeno
akumulatorsko baterijo
Masa (približna)
630 g (samo glavna enota)
725 g (vključno s priloženo akumulatorsko
baterijo)
SL
63
Omrežni napajalnik AC-L200C/L200D
Zahteve napajanja: 100-240 V , 50/60 Hz
Trenutna poraba: 0,35 – 0,18 A
Poraba: 18 W
Napetost izhoda: DC: 8,4 V*
Temperatura delovanja: 0 do 40 stopinj Celzija
Temperatura hranjenja: -20 do +60 stopinj Celjzija
Mere (približne): 48  29  81 mm (š/v/g), brez
izstopajočih delov
Masa (približna): 170 g brez omrežnega kabla
*Ostale tehnične podatke si oglejte na samem
omrežnem napajalniku.
Akumulatorska baterija NP-FV70
Največja napetost izhoda: DC 8,4 V
Napetost izhoda: 6,8 V
Največja napetost polnjenja: DC 8,4 V
Največji tok polnjenja: 2,1 A Zmogljivost
Običajno: 14,0 Wh (2 060 mAh)
Minimalno: 13,0 Wh (1 960 mAh)
Vrsta: Litij-ionska
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih
sprememb brez predhodnega obvestila.
• Izdelano z licenco Dolby Laboratories.
Blagovne znamke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SL
64
»Handycam« in
sta
registrirani blagovni znamki Sony Corporation.
»AVCHD« in logotip »AVCHD« sta blagovni
znamki korporacij Panasonic in Sony.
»Memory Stick«,
, »Memory Stick Duo«,
, »Memory Stick PRO
Duo«,
, »Memory
Stick PRO-HG Duo«,
»MagicGate«,
, »MagicGate
Memory Stick« in »MagicGate Memory Stick
Duo« so blagovne znamke Sony Corporation.
»InfoLITHIUM« je blagona znamka Sony
Corporation.
»x.v.Colour« je blagovna znamka Sony
Corporation.
»BIONZ« je blagovna znamka Sony
Corporation.
je registrirana blagovna znamka
Sony Corporation.
»BRAVIA« je blagovna znamka Sony
Corporation.
»DVDirect« je blagovna znamka Sony
Corporation.
»Blu-ray Disc« in Blu-rayTM sta blagovni
znamki združenja ‚Blu-ray Disc Association‘.
Dolby in dvojni D simbol sta blagovni znamki
Sony Corporation.
HDMI, logotip za HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke HDMI Licensing
LLC.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista in DirectX so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke Microsoft
Corporation v ZDA ali drugih državah.
Macintosh in Mac OS sta registrirani blagovni
znamki Apple Computer, Inc. v ZDA ali drugih
državah.
Intel, Intel Core in Pentium so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke korporacije
Intel.
in »PlayStation« sta registrirani blagovni
znamki družbe Sony Computer entertainment
Inc.
Adobe in Adobe Reader sta blagovni znamki ali
Adobe Systems Incorporated.
Logotip SDHC je blagovna znamka.
MultiMediaCard je blagovna znamka združenja
MultiMediaCard Association.
Vsa druga imena izdelkov, ki so omenjeni v
navodilih za uporabo so lahko blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke določenih
podjetji. Znaka ® in TM nista prikazana vsakič.
Dodatne informacije
Za večji užitek dodajte še enoto PlayStation®3.
Naložite aplikacijo za PlayStation®3 iz trgovine
‚PlayStation‘ (če je na voljo).
Aplikacija za PlayStation®3 zahteva omrežni
račun za PlayStation in nalaganje aplikacije.
Dostopno na področjih, kjer so na voljo tregovine
‚PlayStation‘.
SL
65
Hiter pregled funkcij
Indikatorji na zaslonu
Sredina
Sredina
Levo
Desno
Indikator
Pomen
[STBY]/[REC]
Status snemanja
Nastavitev diaprojekcije
(SlideShow)

Spodaj
Opozorilo
Način predvajanja

Desno
Levo
Indikator
Pomen
Tipka HOME
Snemanje s
samosprožilcem
Flash/
Red Eye Reduction
Indikator
50i
60min
Wide Mode
Medij za snemanje/
predvajanje/urejanje
Fader
[Face Detection]
nastavljen na [Off]
[Smile Shutter] nastavljen
na [Off]
Ročna nastavitev ostrine

Priključen je zunanji
medij.
0:00:00
Števec
(ura:minute:sekunde)
00Min
Ocena preostalega časa za
snemanje
Scene Selection
Razmerje beline

SteadyShot izklopljen
White Balance Shift
Velikost fotografije
9999
9999
Tele Macro
x.v.Color

SL
66
Intelligent Auto
Pomen
Kakovost snemane slike
(HD/STD), frekvenca
(50p/50i/25p) in način
snemanja (PS/FX/FH/
HQ/LP)
Preostala baterija
100/112
Približno število fotografij,
ki jih lahko posnamete in
velikost fotografije
Predvajalna mapa
Trenutno predvajani film
ali fotografija/število
vseh posnetih filmov ali
fotografij
2D/3D snemanje ali
predvajanje.
Deli videokamere in
tipke
Spodaj
Indikator
Pomen
Tipke za ogled slik
Med oklepaji so navedene referenčne strani.
Nivo ‘Micref Level’ nizek
Vgrajeni Zoom mikrofon
Avdio način
Prikaz nivoja zvoka
Low Lux
Hiter pregled funkcij
Spot Meter/Fcs / Spot
Meter/ Exposure
EV
AE Shift
Hitrost zaklopa
IRIS
Intelligent Auto
Tipka ‘Slide show’
101-0005

Ime podatkovne datoteke
Bliskavica
Zaščitena slika
Objektiv (G lens)
Nastavitev globine za 3D
Tipka MANUAL
Samodejno
Gumb MANUAL
Ročna nastavitev osvetlitve
Vgrajen mikrofon
IRIS priority
Snemalna luč kamere
Snemalna luč kamere med snemanjem sveti
rdeče. Če je preostala zmogljivost snemalnega
medija ali baterije majhna, lučka utripa.
Prednost hitrosti zaklopa
•
•
Indikatorji in njihovi položaji so približni in so
dejansko lahko drugačni.
Nekateri indikatorji se ne prikažejo, kar je
odvisno od modela videokamere.
Senzor za daljinsko upravljanje
SL
67
LCD zaslon/zaslon na dotik
Če LCD zaslon obrnete za 180 stopinj, ga
lahko zaprete tako, da je zaslon obrnjen
navzven. To je uporabno med funkcijami
predvajanja.
Stereo zvočnika
 Lučka za dostop do spominske kartice
Medtem ko lučka sveti ali utripa, videokamera
bere ali zapisuje podatke.
 Reža za spominsko kartico
 Tipka RESET
S koničastim predmetom pritisnite na tipko
RESET. S tem se vse nastavitve, vključno z
nastavitvijo ure, inicializirajo.
 Tipka POWER
 Tipka
(View Images)
 Tipka 2D/3D DISP
 Stikalo ‚Power zoom‘
 Tipka PHOTO
 Tipka MODE
 Lučka (film)/ (fotografija)
 Lučka /CHG (bliskavica/polnjenje)
 Stikalo 2D/3D
 Priključek MIC (PLUG IN POWER)
 Priključek  (slušalke)
 Priključek HDMI OUT
 A/V priključek
SL
68
Hiter pregled funkcij
 Active Interface Shoe
Active Interface Shoe zagotavlja napajanje
dodatni opremi, kot je video luč, bliskavica
ali mikrofon. Oprema se vklopi in izklopi s
stikalom POWER na videokameri.
 Baterija
 Tipka START/STOP
 Priključek (USB)
 Priključek DC IN
 Pas
 Odprtina za ramenski pas
 Vgrajen mikrofon
 Odprtina za stativ
 Stikalo za izmet baterije (BATT)
SL
69
Abecedno kazalo
Simboli
3D Depth Adjustment (nastavitev
globine za 3D)..............................30
A, B, C, D
A/V priključni kabel.............33, 48
Baterija .........................................11
Brisanje.........................................36
Čas snemanja filmov/Število slik,
ki jih lahko posnamete................58
Čas snemanja in predvajanja......58
Datum/Ura...................................17
DVD zapisovalnik.......................47
E, F, G, H
Event Index...................................28
Filmi .......................................22, 29
Fotografije .............................24, 30
Gumb MANUAL.........................26
Highlight Playback......................31
I, J, K, L
Indikatorji na zaslonu.................66
Izbira medija................................18
Jezik ..............................................17
M, N, O, P
Macintosh . ..................................38
Medij »Memory Stick«................19
Memory Stick PRO Duo.............19
Memory Stick PRO-HG Duo.....19
Meniji ...........................................51
Namestitev . .................................39
Nastavitev datuma in ure............14
Nastavitev medija........................18
Nastavitev ure..............................15
Odpravljanje težav.......................55
Ogled dogodkov..........................27
Omrežna vtičnica........................11
Opozorilne oznake......................56
PMB (Picture Motion
Browser)........................................41
SL
70
Podatkovna koda.........................17
Polnjenje baterije.........................11
Polnjenje baterije v tujini............13
Popravilo . ....................................55
Predvajanje ..................................27
Prikaz samodiagnoze..................56
Priključitve ..................................32
Priložena oprema...........................5
Priročnik »Handycam«...............54
Program .......................................39
R, S, Š, T
Računalnik ..................................38
Računalniški sistem....................38
RESET...........................................68
Shranjevanje slik na zunanji
medij.............................................44
Snemalni medij............................18
Snemalnik diskov........................48
Snemanje .....................................21
Spominska kartica.......................19
Tehnični podatki..........................63
TV..................................................32
U, V, Z, Ž
USB kabel.....................................47
USB povezava...............................47
Varnost . .......................................61
Vklop videokamere.....................14
Vzdrževanje . ...............................61
Vzorčne sličice.............................36
Windows.......................................38
Zunanji medij...............................44
Sezname menijev si lahko
ogledate na straneh 51
– 53.
SL
71
Sony Corporation
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati
enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi
tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko
opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske
opreme.
HDR-TD10E
Download PDF

advertising